Chipmunks

Badgers

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LISTOPAD

enlightenedFotografie z Halloween party 2.11. - podívejte se, jak to dětem v kostýmech slušelo a jak si užívaly party! enlightened

13.11.

Starfall: W, X

MDR (zápis do sešitu): W, w, X, x + obrázek webu (web) a krabice (box), které jsme si vybarvili

V kroužku si procvičujeme zájmena HIS (jeho), HER (její): HIS shirt is blue. HER shoes are pink.

dívka: GIRL - SHE - HER / chlapec: BOY - HE - HIS. Slova zkoušíme i přečíst na tabuli nebo v učebnici.

Bookwork: hra ve dvojicích: SB str. 33

Poslech: na pracovním listě kroužkujeme podle poslechu (beautiful doll, new kite, short train...)

Homework (domácí úkol): opakování zájmen: dívka: GIRL - SHE - HER / chlapec: BOY - HE - HIS

8.11.

Starfall: U, V

MDR (zápis do sešitu): U, u, V, v + obrázek deštníku (umbrella) a houslí (violin), které jsme si vybarvili

V kroužku si procvičujeme otázky a odpovědi: What is your favourite toy? My favourite toy is .... His/Her favourite toy is...

Bookwork: WB str. 28 poslech a vybarvování podle instrukcí

Ve dvojicích jsme se vzájemně ptali a odpovídali na otázky (podle počtu na kostce): 1. What is your favourite computer game? 2. What is your favourite colour? 3. What is your favourite number? 4. What is your favourite food? 5. What is your favourite toy? 6. roll again :)

Pracovní list: společně spojujeme správná slova a kreslíme obrázek

6.11.

Starfall: S, T

MDR (zápis do sešitu): S, s, T, t  + obrázek hada (snake) a vlaku (train), které jsme si vybarvili

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 25/2 - opište krátké věty podle čísel (toto cvičení jsme začali již ve škole a vysvětlili si, jak ho dokončit), WB str. 29/1 (prosíme, pokud můžete, pomožte dětem se čtením krátkých vět - toto cvičení jsme také vysvětlili a začali ve škole)

Domácí úkol je na příští úterý 13.11. enlightened

Bookwork: SB 26/27 - poslech další části příběhu (nová slovíčka RACE, FAIR), na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli, doplňovali a procvičovali jsme správné fráze z příběhu

WB str. 26 - podle příběhu v učebnici SB jsme označovali obrázky ve správném pořadí.

1.11.

Starfall: Q, R

MDR (zápis do sešitu): Q, q, R, r  + obrázek korunky (queen) a růže (rose), které jsme si vybarvili

Nová slovíčka: new, old, beautiful, ugly, long, short, big, small

Bookwork: SB str. 25 - doplňujeme podle poslechu, procvičujeme nové výrazy

V kroužku si předvádíme slovíčka z minulé hodiny s novými přídavnými jmény (ugly monster, long train, big plane, short hair....)

Kreslili jsme příšerky (Monster) a v kroužku si je pak popisovali.

Dokončili jsme výrobu duchů z papíru - na výzdobu tělocvičny pro zítřejší halloweenskou party.

ŘÍJEN

25.10.

Starfall: písmenko O, P

MDR (zápis do sešitu): O, o, P, p + obrázek chobotnice (octopus) a penálu (pencil case), které jsme vybarvili.

Učíme se novou otázku: What's your favourite toy? a odpovídáme: My favourite toy is a car/ a doll/ a plane....

Učíme se zájmena: HIS (boy) x HER (girl) This is Tom. His favourite toy is a plane. This is Emma. Her favourite toy is a go-cart.

Bookwork: SB str. 22 - posloucháme a lepíme samolepky do tabulky.

Zpívali jsme písničku v učebnici SB na str. 23. V učebnici WB jsme si pak ukázali, jak vypracovat domácí úkol (str. 22)

Dnes jsme vyráběli malého Halloweenského ducha, výrobky použijeme k výzdobě tělocvičny na Halloweenskou party.

23.10.

Starfall: písmenko M, N

MDR (zápis do sešitu): M, m, N, n + obrázek myšky (mouse) a hnízda (nest), které jsme vybarvili.

Bookwork: v učebnici WB jsme pracovali na str. 22, učíme se nová slovíčka (bike, doll, train, kite, go-kart, car, ball, monster, computer game, plane), procvičujeme a říkáme s obrázkovými kartičkami

Homework: 1) děti dostaly domů pracovní list, vkládali jsme ho do učebnice - na obrázku hledáme hračku, k příslušnému slovíčku pak píšeme číslo (pracujeme dohromady s učebnicí SB, zde najdete slovíčka na str.22). Domácí úkol je na příští čtvrtek 1.11.

2) WB str. 22 - spojování obrázků podle písničky enlightenedtento úkol společně začneme tento čtvrtek, aby děti přesně věděly, jak mají postupovat enlightened

Star Store: dnes jsme poprvé navštívili hvězdičkový obchod, kde si děti vybraly pěkné odměny za získané hvězdičky yes

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru na poznávání nových obrázků (Toys - hračky) podle nakresleného obrázku. What is it? It's a .....

18.10.

Starfall: písmenko K, L

MDR (zápis do sešitu): K, k, L, l + obrázek draka (kite) a citronu (lemon), které jsme vybarvili.

Bookwork: v učebnici WB jsme pracovali na str. 12, spojujeme obrázky (Yes, it is my.... / No, it isn't my...)

Napsali jsme si test z první dokončené lekce. V testu bylo poslechové cvičení a označování správných obrázků.

Hráli jsme hry "I like...." a "Musical chairs", ve kterých jsme procvičovali slovní zásobu, poslech a výslovnost.

16.10.

Starfall: písmenko J

MDR (zápis do sešitu): J, j + obrázek džusu (juice), který jsme vybarvili a popisovali.

Dnes jsme vybarvovali duhu podle instrukcí Miss Anny, na obrázek jsme pak lepili předměty, které používáme ve třídě a popisovali je s pomocí učebnice. Obrázek děti dostaly domů, pokud dokončí popis věcí a obrázek přinesou zpět, mohou dostat hvězdičku navíc.

Homework: děti dostaly 3 pracovní listy. 1. vybarvujeme postavy našich 4 hrdinů a spojujeme se jménem. 2. spojujeme dorty se správnými údaji o věku (již jsme si četli čísla a zapsali si ke všem číslici). 3. vybarvujeme předměty, kdo chce, může spojit i se správným slovíčkem (pracujte též s učebnicí SB). Domácí úkol je na příští úterý 23.10.

Bookwork: SB str. 20 - poslechové cvičení s aktivitou

11.10.

Starfall: písmenko I

MDR (zápis do sešitu): I, i + obrázek zmrzliny (Ice cream), který jsme vybarvili a popisovali.

S obrázkovými kartičkami procvičujeme předměty na lavici, ptáme se: What is it? a odpovídáme: It is a ...

Bookwork: SB str. 14 Znovu jsme si poslechli poslední příběh a popisovali si obrázky. Podle poslechu pak doplňujeme cvičení v učebnici a spojujeme obrázky.

Zpívali jsme písničku z učebnice SB  a ukazujeme při ní jednotlivé předměty na lavici.

9.10.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka G, H

MDR (zápis do sešitu): G, g, H, h + obrázky začínající na tato písmena

Různými způsoby procvičujeme slovíčka týkající se předmětů ve třídě (podle obrázkových kartiček, v týmech)

Bookwork: SB str. 14 opakovali jsme krátký rytmický text, na interaktivní tabuli jsme nejprve poslouchali a pak se i podívali na nový příběh a odpovídali na otázky k jednotlivým obrázkům z příběhu.

Homework: opakování nových slovíček týkajících se předmětů ve třídě (pozor na rubber - guma, ruler - pravítko)

4.10.

Dnes jsme pracovaly dohromady skupinky Chipmunks a Snowy Owls.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka E, F

MDR (zápis do sešitu): E, e, F, f a obrázky začínající na tato písmena

Nová slovíčka: učíme se předměty ve třídě (pen, pencil, rubber, ruler, notebook, book, desk, bag, pencil case) a procvičujeme s obrázkovými kartičkami.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a opakujeme/učíme se:

1. Bookwork: SB na str. 13 - podle poslechu lepíme obrázkové samolepky ke správným obrázkům

2. Guessing game: What is it? Is it a ....? Yes, it is! (se zavázanýma očima po hmatu hádáme, o jaký předmět se jedná)

3. V kroužku procvičujeme nová slovíčka a frázi: Pass me the ruler/rubber/pen...please. (Podej mi .... prosím)

2.10.

S obrázkovými kartičkami zpíváme The Phonics Song.

Starfall: písmenko D

MDR (zápis do sešitu): D, d (door, dinosaur...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno d

Na bílé tabulky jsme psali písmenka podle diktátu (procvičujeme A, B, C, D)

V kroužku se vzájemně ptáme: What's your name? a odpovídáme: I'm... a dále: How old are you? a odpovídáme: I'm (6,7,...)

Opakujeme a procvičujeme čísla 1-10 a barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple) pomocí obrázkových kartiček

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 7 - malujeme podle instrukcí

Friends: dnes jsme si ukazovali, jaké nadpřirozené schopnosti mají naši 4 hrdinové z učebnice (Misty - umí být neviditelná, Flash - umí rychle běhat, Thunder - je velmi silný, Whisper - dokáže mluvit se zvířaty)

ZÁŘÍ

27.9.

Opakujeme a procvičujeme The Phonics Song.

Starfall: písmenko C

MDR (zápis do sešitu): C, c (cat, cow, computer, car...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno c

Procvičujeme otázku: What's your name? a odpovídáme: I'm...

Učíme se novou otázku: How old are you? a odpovídáme: I'm (6,7,...) - procvičujeme v malých skupinách

Učíme se a procvičujeme čísla 1-10 a barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple) pomocí obrázkových kartiček

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 5

25.9.

Opakujeme a procvičujeme The Phonics Song.

Starfall: písmenko B

MDR (zápis do sešitu): B, b (bear, brown, boy, ball, bouncing ball, butterfly,...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno b

Dokončili jsme plakát naší skupinky.

Dnes se učíme otázku: What's your name? a odpovídáme: I'm... procvičujeme v malých skupinkách

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 4 - dnes jsme se seznámili s našimi hrdiny a učili se novou písničku, kde si procvičujeme otázku What's your name?

20.9.

Welcome song: dnes jsme se naučili novou písničku, kterou se vždy na začátku hodiny představíme. Ptáme se v ní: "Who is here today? Miss Lenka is here! Hello!"

Zopakovali jsme si a zpívali The Phonics Song.

Starfall: na interaktivní tabuli jsme si představili zábavnou abecedu, budeme se učit jednotlivá písmena a slova začínající na toho písmeno. Odkaz přikládám tady.

MDR (My Daily Report): na začátku každé lekce zapisujeme do sešitu. Dnes jsme si zapsali písmeno A, a + nakreslili jablko (apple)

Povídali jsme si o šikaně (bullying) a podívali jsme se k tomu na krátké video. Mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Poster (plakát): dnes jsme vyráběli plakát naší skupinky, dokončíme ho příští týden a vystavíme u učebny EATS ve škole.

Homework (domácí úkol): podívejte se na písmeno A, a na stránce Starfall.com

18.9.

Welcome to school, Chipmunks!

Na začátku hodiny jsme se všichni vzájemně představili a zahráli si hru na procvičení jmen.

Notebooks (sešity): nadepsali jsme si sešity a ozdobili je pro letošní školní rok.

Rules (pravidla): v kroužku jsme si sestavili pravidla chování ve třídě, malou tabulku jsme si pak nalepili do sešitu a domalovali obrázky

Nové fráze: v hodinách používáme stejné fráze pro společné činnosti, aktivity, nebo získání pozornosti: "make the circle big, big, big" (postavíme se do kruhu); "1, 2, 3, eyes on me" (díváme se na toho, kdo skupince něco říká), "criss cross apple sauce" (sedíme v kruhu v tureckém sedu)

Nová písnička: na interaktivní tabuli jsme poslouchali novou písničku "The Phonics Song" a seznamovali se s tím, jak jednotlivá písmena znějí v angličtině. Odkaz přikládám zde.

Homework (domácí úkol): opakování písničky z odkazu, aby děti naposlouchaly anglickou abecedu.

TOPlist

aktualizováno: 14.11.2018 10:50:20