Chipmunks

Badgers

Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel .:  +420 777 432 515 

email:  hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

KVĚTEN

23.5.

MDR: diktát písmenek - slovíčko "bracelet" (náramek)

Dnes jsme vyráběli kouzelné náramky (The wishing bracelet), které budeme prodávat na velké charitativní akci 13.6.

Ve druhé části hodiny jsme si četli knížku The very hungry caterpillar a malovali obrázky podle knížky.

21.5.

V rámci charitativního projektu jsme dnes s dětmi navštívili domov Sue Ryder. Přivítal nás pan ředitel Matěj Lejsal a pověděl dětem něco o tom, kdo v domově bydlí, jak babičkám a dědečkům pomáhají a jak mohou pomoci i děti. Terapeutky pak předvedli králíčka Huga a vysvětlily dětem, jak funguje zooterapie.

Obyvatelům domova Sue Ryder jsme předali dárky a zazpívali písničky, měli velkou radost, spousta z nich zpívala s námi.

Dětem se výlet líbil, ptaly se pana ředitele a terapeutek na věci, co je zajímaly, a po celou dobu se opravdu vzorně chovaly.

16.5.

MDR: podle obrázkových kartiček jsme doplňovali správná slovíčka.

Dnes jsme si napsali poslední opakování, z 9. lekce.

Vyráběli jsme přáníčka pro obyvatele domova Sue Ryder, která předáme v úterý 21.5.

14.5.

MDR: vyberte správné slovíčko: Let's [MAKE / LOOK] a sandcastle. Sorry, I don't [WANT / EAT] to.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework (domácí úkol): učebnice WB zadní strany 123 a 127. enlightenedDomácí úkol je až na příští čtvrtek 23.5. vzhledem k úterní návštěvě domova Sue Ryder.enlightened

Procvičujeme a opakujeme fráze z poslední lekce, ve dvojicích hádáme, kam ten druhý do obrázku nakreslil 3 zadané věci (Is it on the sand? Is under the chair? Is it in the bag?)

Ve třídě hledáme obrázkové kartičky a určujeme správnou frázi.

Pracovní list: doplňujeme správná slovíčka do vět (podle tabule)

9.5.

MDR: doplň zakryté slovíčko ve frázi na tabuli (vyberte z rámečku).

Nejprve jsme procvičili různé otázky a slovíčka, která jsme měli na pracovním listě. Poté jsme šli na hřiště a na otázky jsme odpovídali a hledali různé věci. (How many windows can you see? Is it sunny or rainy? Is it hot or cold? How many birds can you see?)

Venku jsme ještě zůstali a společně si přečetli knížku Hide and seek. Opakujeme výslovnost a popisujeme obrázky.

7.5.

V tomto týdnu je většina naší skupinky na škole v přírodě, pracovali jsme tedy ve velmi malém počtu dětí.

MDR: doplňte správná slova: There is/are...(a cat, a fish, 4 spiders, 2 frogs).

S obrázkovými kartičkami jsme opakovali fráze této lekce a hráli jsme hry na procvičení čtení těchto frází i správnou výslovnost (např. hra Sleeping Dragon).

Společné čtení: četli jsme knížku Wish Fish, každý měl svoji knihu (kolekce Usborn books v naší knihovně), četli jsme a povídali si o obrázcích (Is there a ....? How many....? What colour is....? What is this?) Po dočtení jsme na pracovním listě spojovali slova s obrázky.

2.5.

MDR: doplňovali jsme do vět slova z rámečku na tabuli (Take a _____ . Read a ______ .....)

Bookwork: další část příběhu v učebnici, SB str. 110 (The top of the hill), příběh jsme si společně četli, na video jsme se podívali na interaktivní tabuli.

SB str. 113 - podle poslechu nalepujeme samolepky

Gramatika: It's x They're (jednotné a množné číslo) - procvičujeme společně  a podle učebnice zapisujeme do modrého sešitu.

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Simon says.

DUBEN

29.4.

MDR: řadili jsme jednoduchá slovíčka do skupin podle -ay, -at, -oy a kreslili obrázek slov, která jsme znali

Nová gramatika: jednotné a množné číslo: There is a book. / There are books.

Bookwork: učebnice SB str. 109, cvičení 1 a 3 - procvičování gramatiky

Podle obrázkových kartiček procvičujeme také fráze z poslední lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol: učebnice WB str. 109, 118 - domácí úkol je na příští úterý 7.5., resp. 14. 5. pro děti na škole v přírodě.

25.4.

MDR: Let's... make/eat...a sandcastle/ice cream.

Opakujeme a procvičujeme nové fráze z minulé hodiny, ukazujeme a předvádíme.

Bookwork: SB str. 112 - poslechové cvičení, k činnostem doplňujeme jména dětí.

SB str. 108 - nová písnička, předvádíme si činnosti, posloucháme a doplňujeme pořadí obrázků

Ve dvojicích jsme hráli pexeso s obrázky a frázemi z nové lekce. Spojujeme obrázek s frází nebo rozdělenou frázi.

23.4.

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (How are you? What is your favourite colour/sport/number/toy? Where do you live? How old are you?)

MDR (sešit): do nalepené tabulky s abecedou doplňujeme slova začínající na písmena abecedy.

Nové fráze: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, listen to music

Bookwork: Nová lekce 9, SB str. 106 (posloucháme nové fráze, čteme a opakujeme, ukazujeme v učebnici. Zpívali jsme novou písničku. Fráze jsme si předváděli.

Homework (domácí úkol): WB str. 106, 107, 128 - domácí úkol je na příští úterý 30.4.

Nová gramatika: Let's... (Pojďme...)

učebnice SB str. 107/1 poslech a doplňování

Ve dvou malých skupinách jsme hráli hru Dobble. Na kartičkách hledáme stejná slova - procvičujeme tak čtení krátkých jednoduchých slov, která již známe a umíme číst (he, she, you, it, the, in, at...)

16.4.

Opakovali jsme a procvičovali použití CAN x CAN'T, v kroužku jsme četli věty a předváděli je. (I can't touch my toes. I can skip on one leg.)

Zkontrolovali jsme společně část domácího úkolu.

Homework: Písemný domácí úkol nebyl přes prázdniny zadán, prosíme, opakujte slovíčka a názvy částí těla a pomocná slovesa CAN (umím, dokážu) x CAN'T (neumím, nedokážu).

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes děti vybraly odměny za získané hvězdičky.

Test: Napsali jsme si souhrnné opakování z ukončené 8. lekce.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Simon says.

11.4.

Sešit: dokončili jsme slovíčka z minulé hodiny a znovu je procvičili (hlásky CH, TH, SH)

Opakovali jsme písničku z minulé lekce.

Doplňovali jsme tabulku v sešitě, ptáme se navzájem "Can you skip rope/ride the horse/play the piano...?" (Umíš skákat přes švihadlo/jezdit na koni/hrát na piano....?)

Library: všichni si vypůjčili anglické knížky z knihovny, termín vrácení je do 25.4. Budeme se těšit na vyplněné Book reporty :)

Bookwork: WB str. 100 - čtení a hledání informací v textu, doplnění do tabulky.

9.4.

MDR: procvičujeme slova s hláskami CH (cheese, chair), SH (shoes, shark), TH (three)

Zahráli jsme si hru Hokey Pokey na procvičení poslechu instrukcí.

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 96 - větu a obrázek označte stejnou barvou, učebnice SB str. 101 - čtení a označení vět podle obrázku (YES/NO - ANO/NE), pracovní list - doplňte části těla - domácí úkol je na příští úterý 16.4.

Bookwork: učebnice SB str. 98 - další část příběhu, posloucháme a postavíme se vždy, když slyšíme předem dané slovo.

učebnice WB - str. 98 - poslech, čtení a doplňování odpovědí

4.4.

MDR: 2 činnosti, které umíte dělat: I can ride my bike. I can play computer games.

Zahráli jsme si hru Simon says na procvičení částí těla.

Bookwork: nová písnička na str. 96 - nejprve jsme si popisovali obrázek a pak zpíváme písničku a předvádíme zvířata.

Ve dvou malých skupinkách jsme pracovali s učebnicemi (WB, SB str. 97) nebo procvičovali skládání slov (části těla).

2.4.

MDR: napište slova podle obrázků. It's a cap. Race. Pencil. Bike. Plane.

Nová slovíčka: head, leg, foot, hand, arm, knee, fingers, toes

Bookwork: SB str. 94, 95 - posloucháme a opakujeme nová slovíčka, čteme a nalepujeme samolepky

Homework (domácí úkol): WB str. 94 (nová slovíčka - využijte učebnici SB na str. 94), 95 - přiřazení správných vět k obrázkům (učebnice SB str. 95). Domácí úkol je na příští úterý 9.4.

Simon says - hra na procvičení nových slovíček částí těla.

 

BŘEZEN

28.3.

Starfall: Car Race

Zápis do sešitu: Car race. A star is on her T-shirt.

Ptáme se na obrázky na interaktivní tabuli: Do you like this/these......? Jednu větu si každý zapsal i do sešitu. (Yes, I like these shoes. / No, I don't like these shoes.)

Zahráli jsme si hru v kroužku. Ten, kdo je uprostřed říká: I am wearing....(Mám na sobě...) a ostatní, kteří mají stejný kus oblečení vstanou a vymění si místa.

Napsali jsme si opakování z další dokončené lekce č. 7.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Queenie, queenie.

26.3.

MDR: Do you like this______? Yes, I like this _____. No, I don't like this _____. Věty jsme doplňovali podle obrázkových kartiček.

Zahráli jsme si hru Who is it? Popisujeme někoho ze třídy a hádáme, o koho jde.

Ve dvou malých skupinkách spojujeme otázky a odpovědi. Čteme nahlas.

Homework (domácí úkol): 1) SB str. 88 (číst věty pod obrázkem a podle obrázku odpovědět YES/NO). 2) pracovní list (cv.1 - vyberte správné slovíčko k obrázku, zakroužkujte. cv.2 - napište k otázce správnou odpověď "Yes, she is. / No, she isn't.") - domácí úkol je na příští úterý 2. 4.

Zápis do sešitu: nalepili jsme si postavičky Amy a Tima a podle odpovědí a otázek z dřívější aktivity jsme jim domalovali oblečení.

21.3.

Bookwork: učebnice SB str. 89 - nalepujeme samolepky podle poslechu

Fashion show: dnes jsme si udělali módní přehlídku, abychom si procvičili názvy oblečení a také frázi "She/he is wearing..."

Starfall: Soap Boat

MDR (sešit): každý si vybral 2 slova z:  goat, boat, seal, pail, snail, beach

Zopakovali jsme si písničku Put on your.....

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie, queenie

19.3.

MDR: Co mám na sobě? zapsali jsme větu: I am wearing.....s pomocí učebnice SB str. 82

Bookwork: WB 85 - čtení a psaní (četli jsme společně nahlas a pak každý samostatně), doplňovali jsme jména

Game: hráli jsme hru Who is it? popisujeme někoho ze třídy (She/He is wearing.....) a hádáme, o koho jde.

Homework (domácí úkol): WB str. 126 - dopsat slovíčka k obrázkům, 2 pracovní listy - Pracovní list 1 Clothes (oblečení): podle obrázku napište správné slovo a vybarvěte část oděvu na prádelní šňůře. Pracovní list 2 Do you like (Líbí se ti): Do otázky vyberte THIS (toto) nebo THESE (tyto) a v odpovědi zakroužkujte správnou možnost. Domácí úkol je na příští úterý 26.3.

Bookwork: SB str. 86 - další část příběhu - poslechli jsme si a ukazovali text v učebnici, na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli a k obrázkům z příběhu vybírali správnou odpověď.

14.3.

Opakování a procvičování nových slovíček a gramatiky.

Rozdělili jsme se na dvě malé skupinky, jedna pracovala s učebnicí (WB str. 85) a jedna opakovala názvy oblečení a abecedu.

Bookwork: SB str. 85 - doplňujeme jména podle poslechu

Starfall: Sky Ride

MDR: do sešitu jsme si napsali slovíčka BIKE, KITE, FIVE

Nová písnička: SB str. 84

Nová gramatika: I am wearing..../ She is wearing....

Nová písnička: procvičujeme názvy oblečení podle písničky.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

12.3.

Nová slovíčka: T-shirt, cap, trousers, jeans, sweater, jacket, skirt, sock, shoes (obrázek v učebnici SB na str. 82)

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 82 (osmisměrka, názvy oblečení), WB str. 84 (nakreslete a vybarvěte podle instrukcí) - k domácímu úkolu použijte učebnici SB na str. 82. Domácí úkol je na příští úterý 19.3.

Nová gramatika: THIS (tento, tato - pro jednu věc) x THESE (tyto - pro více věcí)

Hráli jsme hry na procvičení slovíček z minulé lekce i slovíček z této nové lekce.

Starfall: Surfer Girl

MDR: do sešitu jsme si zapsali 2 slovíčka z příběhu (girl, surf)

7.3.

MDR: listen & colour (vybarvi podle poslechu)

Po pečlivém zopakování jsme si napsali test z další dokončené lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku se slovíčky z nové lekce č. 7.

Ve druhé části hodiny jsme hráli naše oblíbené hry Queenie, queenie a Simon says.

5.3.

Starfall: pexeso, jednoduchá slovíčka, která jsme četli a hledali dvojice

MDR: do sešitu jsme nalepili obrázek domu a podle poslechu do něj kreslili zvířata (There are three lizards in the bathroom.)

Bookwork: učebnice SB str. 77 - podle poslechu hledáme správný obrázek

Procvičovali jsme fráze There is / There are...také v otázce Is there...? / Are there....?

Společně jsme zkontrolovali část domácího úkolu.

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 81 - celá strana (nakreslete 3 obrázky a popište je, využijte učebnici SB třeba na str. 76 nebo 72). Domácí úkol je na příští úterý 12.3.

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky - v týmech a ve dvojicích.

Připomínám opakování 6. lekce, které bychom si napsali tento čtvrtek 7. 3.

ÚNOR

28.2.

Starfall: čteme příběh na interaktivní tabuli: Robot and Mr. Mole

Procvičujeme fráze There is / There are v otázce: Is there....? / Are there......?

Bookwork: SB str. 73 - nalepujeme samolepky podle poslechu. WB str. 73

Game: hráli jsme novou hru - skákali jsme na jednotlivé obrázky nebo slova a tvořili věty.

26.2.

Starfall: čteme příběh na interaktivní tabuli: Jake's Tale

Také jsme podle poslechu vybarvovali obrázek.

MDR: z obrázku jsme pak zapsali větu: There is a snake.

Procvičovali jsme názvy pokojů s obrázkovámi kartičkami.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes  děti vybraly odměny za nasbírané hvězdičky

Bookwork: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB str. 72 a doplňovali jsme čísla k obrázkům. Na interaktivní tabuli a v učebnici SB na str. 74 jsme si četli a dívali se na další pokračování příběhu, odpovídali na otázky.

Homework (domácí úkol): WB str. 72 (doplňte podle písničky z učebnice SB str. 72), SB str. 76/1 (dokončit cvičení, doplnit písmenka obrázků k větám) Domácí úkol je na příští úterý 5.3.

21.2.

MDR: _AI_ (train, rain, paint, tail) - slovíčka jsme si zapsali do sešitu a vybarvili k nim obrázky

Bookwork: SB str. 71/1 - poslech a doplnění k obrázkům, hra 71/3

Nová gramatika: There is (a/one...) / There are (two, three, four...)

Hráli jsme různé hry na naučení a procvičení těchto frází.

19.2.

MDR: písmena TR- (tree, triangle, train, truck, track), zápis do sešitu: The train is on the track.

Bookwork: nová lekce č. 6, učebnice SB str. 70

Nová slovíčka: HOUSE - bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room, hall, cellar, stairs

Opakovali jsme říkanku s novými slovíčky ze str. 70.

Hráli jsme hry na procvičování nových slov, cvičíme výslovnost.

Homework (domácí úkol): WB str. 70, WB str. 125, pracovní list - domácí úkoly jsou na příští úterý 26.2.

7.2.

Starfall: doplňovali jsme písmenka do slov (mole, bone, robe, nose)

MDR (sešit): do sešitu jsme si vybrali 2 slovíčka a nakreslili k nim obrázek

Ve dvojicích jsme si zahráli pexeso z minulé hodiny, abychom si zopakovali aktivity.

Napsali jsme si opakování z 5. dokončené lekce.

Hráli jsme naše oblíbené hry: Queenie, queenie a Chinese Whisper

Zpívali jsme písničku Busy week.

5.2.

Starfall: -SH- (tato písmena vyslovujeme jako české "š")

MDR: sheep, fish

Bookwork: učebnice SB str. 64 - poslech a doplňování údajů (jméno nebo číslo) do vět

Rozdělili jsme se do dvojic a zahráli si pexeso, spojujeme fráze z této lekce (go swimming, play football, watch TV.....)

Homework: domácí úkol - 1) učebnice WB str. 69, napište 3 věty a k nim obrázky, co děláte v týdnu (např. I go swimming on Mondays.). 2) Děti dostaly domů kartičky, které jsme vyráběli minulou hodinu. Pokud budete mít čas, zahrajte si s dětmi krátkou hru, kde spojujeme činnosti a dny v týdnu do vět. Domácí úkol je na úterý po jarních prázdninách, tj. 19.2.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne.

Zazpívali jsme si písničku Busy week.

LEDEN

31.1.

Starfall: "Vowels save the Day"

MDR: z písmenek jsme sestavovali jednoduchá slova a kreslili k nim obrázek (fun, cat, sip, mat)

Učíme se odpovědi: Yes, I do. No, I don't.

Ptáme se: Do you ride a bike on Saturdays? Yes, I do. No, I don't. Do you play piano on Tuesdays? Yes, I do. No, I don't.

Bookwork: WB str. 65 - poslech a označení správné odpovědi.

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi podle obrázkových kartiček.

Zpívali jsme novou písničku o dnech v týdnu. Odkaz přikládám tady.

29.1.

MDR (zápis do sešitu): do sešitu jsme doplňovali názvy dnů

Opakovali jsme si písničku o dnech v týdnu.

Opakovali jsme a procvičovali aktivity podle obrázkových kartiček.

Spojujeme činnosti a dny v týdnu: I RIDE MY BIKE ON TUESDAYS. I PLAY FOOTBALL ON SATURDAYS.

Bookwork: seznámili jsme se s další částí příběhu SB str. 62 a označovali správný obrázek podle poslechu WB str. 62.

Homework (domácí úkol): enlightenedWB str. 60/2 - přečíst si krátké věty a doplnit je, nakreslit obrázek. enlightenedPracovní list 1) - ke každému dni nakresli obrázek, kdo chce může činnost i napsat (podle učebnice SB na str. 60), enlightenedpracovní list 2) - na obrázcích najděte slovíčka, obrázek domalujte. Domácí úkol je na příští úterý 5.2.

Bookwork: cvičebnice WB str. 61/cv.1 - poslech, označení obrázku.

enlightenedPokyny, které používáme každou hodinu, máme je i na tabuli pro snadnou orientaci: LISTEN - poslouchej, WRITE - napiš, READ - přečti, COLOUR - vybarvi, SAY - řekni, NUMBER - číslo, CIRCLE - zakroužkuj, kruh, DRAW - namaluj enlightened Prosíme o procvičování, děkujeme!

24.1.

MDR: -IP (sip, flip, zip, lip)

Zahráli jsme si hru Hot Seat (Jeden student sedí před tabulí a za ním je obrázek. Ostatní děti předvádí, jaká aktivita je na obrázku a dotyčný hádá.)

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 59 a 60 - doplňování podle poslechu

Song: učili jsme se novou písničku z učebnice WB na str. 60

Nové činnosti procvičujeme v kroužku i na interaktivní tabuli. Opakujeme dny v týdnu, s obrázkovými kartičkami, cvičíme výslovnost a slova také čteme.

22.1.

Starfall: CH- (http://more2.starfall.com/n/skills/ch/load.htm?f)

MDR (zápis do sešitu): chair, cheese, chicken, children

Učíme se dny v týdnu. Nová písnička: https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ&t=22s

Bookwork: písnička SB str. 58, aktivity str. 59 - nalepujeme samolepky podle poslechu

Učíme se nové činnosti: play football, play the piano, play computer games, watch TV, ride a bike, ride a pony, go swimming

Procvičovali jsme činnosti s obrázkovými kartičkami, doplnili jsme a vystřihli pexeso, které si zahrajeme ve čtvrtek.

Homework (domácí úkol): 1) v učebnici WB na konci str. 124 doplnit k obrázkům názvy dnů v týdnu, 2) procvičovat dny v týdnu podle písničky na Youtube. Písemný domácí úkol je na příští úterý 29.1.

17.1.

Starfall: Shapes (tvary) - circle, triangle, square

MDR (zápis do sešitu): nakreslete tvary podle tabule, zapište slovíčka circle, triangle, square

Opakujeme gramatiku a odpovědi na otázky (Yes, we have. No, we haven't. I have got. I haven't got.)

Po zopakování jsme si napsali krátký test z další dokončené lekce. Po testu děti hledaly známá slovíčka v osmisměrce (wordsearch).

Zahráli jsme si hru Queenie, queenie, kterou jsme se naučili minulý týden.

Na závěr jsme si zahráli Alphabet Bingo a opakovali si abecedu.

15.1.

Starfall: "Car Race" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: obrázek a slovíčko z příběhu

Bookwork: SB str. 57 - Lunchbox game -  procvičování názvů ovoce, zeleniny, nápojů a sendvičů (Fruit, Vegetables, Drinks, Sandwiches)

Hráli jsme karetní hru Go, Fish (každý má 5 karet, zbytek karet je uprostřed. Cílem je získat co nejvíce stejných dvojic - hráli jsme pouze s kartami s čísly. Ptáme se: Have you got any... Pokud kartu mám, odevzdám ji - Yes, I have. Pokud kartu nemám - No, I haven't. Go, Fish. A tazatel si vezme kartu z hromádky uprostřed.

Homework (domácí úkol): 1) pracovní list je domácí úkol navíc za extra hvězdičku. 2) na druhou stranu papíru nakreslit Monster eating sandwich (jakýkoliv sendvič), 3) pokud je to možné, zahrajte si s dětmi hru Go, Fish.

Domácí úkol je na příští úterý 22.1.

Připomínáme vracení anglických knížek z knihovny a vyplněné Book reporty. enlightened

10.1.

Starfall: naučili jsme se novou písničku Wheels on the Bus

MDR: do sešitu jsme si zapsali 4 slovíčka z písničky: bus, beep, door, driver

Procvičujeme čísla od 11 do 20 - s obrázkovými kartičkami (obrázky i slovíčka). S obrázkovými kartičkami procvičujeme také názvy potravin, ovoce a zeleniny.

Bookwork: SB str. 52 - 1, 2 - poslech, zapisujeme podle poslechu (číslo a obrázek), str. 53 - společně čteme a odpovídáme podle obrázku.

What's in my basket? (Co mám v košíku?) - ve dvojicích jsme si do košíku namalovali 4 druhy jídla (4 carrots, 1 cake, 6 bananas....). V kroužku se pak vzájemně ptáme (What have you got? I have got....)

Hráli jsme novou hru Queenie, queenie - v kroužku uprostřed je král/královna (queenie) a hledá svůj míč (Who's got the ball?), ostatní jí říkají říkanku (Queenie, queenie, who's got the ball, are they big or are they small? I haven't got it, I haven't got it, queenie, queenie, who's got the ball?)

8.1.

Starfall: "Pete's Sheep" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: do sešitu jsme si zapsali 4 slovíčka z příběhu: deer, feet, seed, peel

Procvičovali jsme počítání od 11 do 20.

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky jsou velmi jednoduché a dětem se moc líbí. Nepředpokládáme, že by si je děti samy přečetly, ale byly bychom rády, aby si je prolistovaly a zkusily najít pár známých slovíček. Bylo by výborné, pokud by měly možnost a knihu by si mohly přečíst se starším sourozencem nebo rodiči.

Spolu s knížkou děti dostaly domů i Book Report (zápis z knihy) - po přečtení nebo prohlédnutí knihy děti namalují obrázek, někteří již umí napsat jednoduchá slovíčka. Book report děti přinesou spolu s přečtenou knihou - získají tak 2 hvězdičky navíc!

Knížky a book reporty vracejte do 22. ledna - děti tak mají na přečtení knížky 2 týdny.

Homework (domácí úkol): domácí úkol je na příští úterý 15. 1.
1) WB str. 47/cv.2 - podle obrázku doplňte k větám ✅ (I've) nebo ❌(I haven't) (mám x nemám) 2) WB str. 48 (pracujte s učebnicí SB str. 48) - podle písničky v učebnici SB doplňte pořadí slovíček
3) pracovní list cvičení 2 - ze čtyř slovíček si vyberte 2 a ty nakreslete na talíř, na příslušný řádek pak doplňte ✅ nebo ❌ (Hvězdičku navíc může získat ten, kdo doplní celou větu - I have got / I haven't got) enlightened

V kroužku jsme procvičovali otázky a odpovědi: What is your favourite food? My favourite food is..

Bookwork: SB str. 50 - poslech, cvičení 2/str. 51

3.1.

Starfall: "Gus the Duck" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: do sešitu jsme si zapsali 2 slovíčka z příběhu: mug, bug

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso, skládáme jednoduchá slovíčka a obrázky.

V kroužku jsme procvičovali slovíčka ze 4. lekce (food) a také číslice od 11 do 20. Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami, opakovali a skládali číselnou řadu.

Také jsme se učili písničku s číslicemi 11 - 20. Odkaz přikládám zde.

Bookwork:  WB str. 49 - společně čteme věty a odpovídáme podle obrázku, SB str. 49 cv. 1 - poslech a výběr správného obrázku dle poslechu

 

 

PROSINEC

Přejeme dětem i rodičům krásné Vánoce
a úspěšný start nového roku 2019!

20.12.

Starfall: "Mox's shop" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: do sešitu jsme si zapsali slovíčka z příběhu: log, dog, fog, frog

V kroužku jsme hráli hry s obrázkovými kartičkami a procvičujeme "I have got.." " I like..."

Podívali jsme se na krátký vánoční film Madagaskar.

Na interaktivní tabuli jsme zdobili Perníčka (Gingerbread man) a společně říkali jeho říkanku.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Simon says.

18.12.

Starfall: "The Big Hit" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: do sešitu jsme si zapsali slovíčka z příběhu: big, pig, dig, wig

Starstore: všichni si vybrali odměny ve hvězdičkovém obchodě

Společně se druhou skupinkou Snowy Owls jsme hráli různé hry a zpívali písničky.

Na interaktivní tabuli jsme se dívali na krátká videa - reklamy obchodních řetězců v Anglii, odkaz přikládám tady nebo tady.

13.12.

Starfall: "Peg the Hen" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli

MDR: do sešitu jsme si zapsali 4 slovíčka z příběhu: ten, hen, peg, men

V kroužku společně čteme slova, která používáme při vyučování nejvíce: LISTEN (poslouchej), READ (přečti), WRITE (napiš), DRAW (nakresli), CIRCLE (kruh, zakroužkuj), SAY (řekni), NUMBER (číslo).

Bookwork: písnička SB str. 48, poslech WB str. 47

Hráli jsme Bingo, v jednotlivých políčkách byla slova s obrázky, která jsme se doposud naučili.

11.12.

Starfall: "Zac the Rat" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR: do sešitu jsme si zapsali 4 slovíčka z příběhu: rat, can, fan, pan

V kroužku jsme procvičovali otázky a odpovědi, hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami.

Učíme se čtení krátkých slov a slova začínající na různá písmenka abecedy.

Zpívali jsme písničky "Do you like...?", odkaz přidávám zde.

6.12.

Starfall: opakujeme samohlásky a písničky

Dokončili jsme velké puzzle s písmenky, které jsme začali minulou hodinu.

MDR (sešit): do sešitu nakreslete vláček a do vagónků napište číslice 1 - 10.

Nová lekce: začali jsme novou lekci, učebnice SB str. 46 a procvičujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami

V kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme, přidáváme též nové obrázkové kartičky.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 47 - společně čteme a spojujeme věty s obrázky

SB str. 47 - do obrázku lunchboxu (krabička na oběd) lepíme obrázky potravin a společně tvoříme otázky.

4.12.

MDR: A, E, I, O, U a kreslíme obrázek ke každému písmenu

V kroužku se vzájemně ptáme a odpovídáme "Do you like ....?" s obrázkovými kartičkami

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 37 - poslech a vybarvování, WB 41 - počítáme a doplňujeme čísla, WB str. 40 - poslech a spojování

Napsali jsme si opakování z další probrané lekce.

V kroužku jsme skládali velké puzzle s písmenky a obrázky zvířat.

LISTOPAD

29.11.

V kroužku procvičujeme otázky, vzájemně se ptáme a odpovídáme: What is your favourite...? What is your name? How old are you?

Bookwork: učebnice WB str. 39 - kreslíme podle instrukcí a opakujeme samohlásky a,e,i,o,u

Homework: 1) učebnice WB str. 42 - vybarvěte obrázek a zamaskujte ještěrku, hledejte rozdíly mezi obrázky, zakroužkujte a nahlas popište. 2) učebnice WB str. 121 - napište slova k obrázkům.

V kroužku se ptáme "Do you like...?" a kreslíme smajlíky na mazací tabulky

Ve dvojicích si hrajeme "Motanici" a spojujeme písmena podle obecedy.

27.11.

Starfall: opakovali jsme krátké samohlásky A, E, I, O. Na tabuli jsme pak k obrázkům sestavovali slova z magnetických písmenek

MDR (zápis do sešitu): do sešitu jsme si zapsali 4 samohlásky a k nim jednoduché obrázky

Opakujeme otázky a odpovědi: Do you like....?

Bookwork: SB str. 37 - poslech, zakroužkujte správnou odpověď, WB str. 37 - poslech a nakreslení správného smajlíka.

Story: nový příběh z učebnice SB na str. 38, na příběh jsme se také podívali na interaktivní tabuli

Na závěr jsme opakovali přeložky IN, ON, UNDER

22.11.

Dnes jsme si nadepsali nové sešity, do kterých budeme zapisovat na začátku hodiny. :)

Game: ve třídě hledáme kartičky "YES" a "NO", abychom se tato dvě slovíčka naučili bezpečně přečíst.

Bookwork: WB str. 35 - Miss Anna čte věty, podle obrázku pak zapisujeme YES/NO

Nová gramatika: v kroužku opakujeme zvířata a rozlišujeme jednotné a množné číslo (1 frog - 3 frogs, 1 dog - 4 dogs, 1 rat - 6 rats,...)

Ve dvou skupinkách se pak ptáme: Do you like....? Yes, I do. No, I don't.

Song: učili jsme se novou písničku z učebnice SB str. 36 a podle poslechu ukazujeme zvířátka na obrázku.

20.11.

Opakujeme všechna písmenka abecedy, procvičujeme názvy zvířat podle obrázkových kartiček, zkoušíme určit první písmenko slova.

Bookwork: WB str. 34 - doplňujeme názvy zvířat do křížovky, vyslovujeme nahlas, po písmenkách, jak jsme se to učili v písničce Phonics Song.

Nová gramatika: předložky IN (v) - ON (na) - UNDER (pod)

V kroužku se učíme nové předložky s prstovými maňásky. Podle pokynů je umisťujeme na, do nebo pod kelímky. Totéž cvičíme i ve dvojicích.

SB str. 35 - podle poslechu správné předložky nalepujeme k obrázkům.

Homework (domácí úkol): SB str. 35/3 - děti mají rodičům (sourozencům) popsat obrázek (jaké zvířátko - jakou má barvu - kde je) "The green lizard is on the bag." "The grey rat is under the desk."......prosíme rodiče o podpis, jako potvrzení, že bylo cvičení vypracováno.

Homework (domácí úkol): pracovní listy - spojte zvířátka (stín a zvířátko). Za správně napsané názvy zvířat je hvězdička navíc. :)

Domácí úkoly jsou na příští úterý 27.11.

enlightenedDěti dostaly s sebou domů sešity s písmenky. Sešity si již mohou nechat doma, spolu s dalšími dokončenými pracovními listy. Děkujeme! enlightened

15.11.

Starfall: Y, Z

MDR (zápis do sešitu): Y, y, Z, z + obrázek joja (yo-yo) a zebry (zebra), které jsme si vybarvili

Stále procvičujeme zájmena HIS (jeho), HER (její): HIS shirt is blue. HER shoes are pink.

dívka: GIRL - SHE - HER / chlapec: BOY - HE - HIS. Skákali jsme na jednotlivé kartičky se slovy a četli/opakovali jednotlivá slova. Na jednotlivá slova jsme také umisťovali barevné nálepky podle poslechu.

Napsali jsme si krátké opakování (test).

Shapes (tvary): ukazovali jsme si jednotlivé tvary a zpívali krátké písničky. Square (čtverec), triangle (trojúhelník), circle (kruh)

Game (hra): zahráli jsme si hru "I spy with my little eye" a hledali ve třídě jednotlivé tvary

13.11.

Starfall: W, X

MDR (zápis do sešitu): W, w, X, x + obrázek webu (web) a krabice (box), které jsme si vybarvili

V kroužku si procvičujeme zájmena HIS (jeho), HER (její): HIS shirt is blue. HER shoes are pink.

dívka: GIRL - SHE - HER / chlapec: BOY - HE - HIS. Slova zkoušíme i přečíst na tabuli nebo v učebnici.

Bookwork: hra ve dvojicích: SB str. 33

Poslech: na pracovním listě kroužkujeme podle poslechu (beautiful doll, new kite, short train...)

Homework (domácí úkol): opakování zájmen: dívka: GIRL - SHE - HER / chlapec: BOY - HE - HIS

8.11.

Starfall: U, V

MDR (zápis do sešitu): U, u, V, v + obrázek deštníku (umbrella) a houslí (violin), které jsme si vybarvili

V kroužku si procvičujeme otázky a odpovědi: What is your favourite toy? My favourite toy is .... His/Her favourite toy is...

Bookwork: WB str. 28 poslech a vybarvování podle instrukcí

Ve dvojicích jsme se vzájemně ptali a odpovídali na otázky (podle počtu na kostce): 1. What is your favourite computer game? 2. What is your favourite colour? 3. What is your favourite number? 4. What is your favourite food? 5. What is your favourite toy? 6. roll again :)

Pracovní list: společně spojujeme správná slova a kreslíme obrázek

6.11.

Starfall: S, T

MDR (zápis do sešitu): S, s, T, t  + obrázek hada (snake) a vlaku (train), které jsme si vybarvili

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 25/2 - opište krátké věty podle čísel (toto cvičení jsme začali již ve škole a vysvětlili si, jak ho dokončit), WB str. 29/1 (prosíme, pokud můžete, pomožte dětem se čtením krátkých vět - toto cvičení jsme také vysvětlili a začali ve škole)

Domácí úkol je na příští úterý 13.11. enlightened

Bookwork: SB 26/27 - poslech další části příběhu (nová slovíčka RACE, FAIR), na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli, doplňovali a procvičovali jsme správné fráze z příběhu

WB str. 26 - podle příběhu v učebnici SB jsme označovali obrázky ve správném pořadí.

1.11.

Starfall: Q, R

MDR (zápis do sešitu): Q, q, R, r  + obrázek korunky (queen) a růže (rose), které jsme si vybarvili

Nová slovíčka: new, old, beautiful, ugly, long, short, big, small

Bookwork: SB str. 25 - doplňujeme podle poslechu, procvičujeme nové výrazy

V kroužku si předvádíme slovíčka z minulé hodiny s novými přídavnými jmény (ugly monster, long train, big plane, short hair....)

Kreslili jsme příšerky (Monster) a v kroužku si je pak popisovali.

Dokončili jsme výrobu duchů z papíru - na výzdobu tělocvičny pro zítřejší halloweenskou party.

ŘÍJEN

25.10.

Starfall: písmenko O, P

MDR (zápis do sešitu): O, o, P, p + obrázek chobotnice (octopus) a penálu (pencil case), které jsme vybarvili.

Učíme se novou otázku: What's your favourite toy? a odpovídáme: My favourite toy is a car/ a doll/ a plane....

Učíme se zájmena: HIS (boy) x HER (girl) This is Tom. His favourite toy is a plane. This is Emma. Her favourite toy is a go-cart.

Bookwork: SB str. 22 - posloucháme a lepíme samolepky do tabulky.

Zpívali jsme písničku v učebnici SB na str. 23. V učebnici WB jsme si pak ukázali, jak vypracovat domácí úkol (str. 22)

Dnes jsme vyráběli malého Halloweenského ducha, výrobky použijeme k výzdobě tělocvičny na Halloweenskou party.

23.10.

Starfall: písmenko M, N

MDR (zápis do sešitu): M, m, N, n + obrázek myšky (mouse) a hnízda (nest), které jsme vybarvili.

Bookwork: v učebnici WB jsme pracovali na str. 22, učíme se nová slovíčka (bike, doll, train, kite, go-kart, car, ball, monster, computer game, plane), procvičujeme a říkáme s obrázkovými kartičkami

Homework: 1) děti dostaly domů pracovní list, vkládali jsme ho do učebnice - na obrázku hledáme hračku, k příslušnému slovíčku pak píšeme číslo (pracujeme dohromady s učebnicí SB, zde najdete slovíčka na str.22). Domácí úkol je na příští čtvrtek 1.11.

2) WB str. 22 - spojování obrázků podle písničky enlightenedtento úkol společně začneme tento čtvrtek, aby děti přesně věděly, jak mají postupovat enlightened

Star Store: dnes jsme poprvé navštívili hvězdičkový obchod, kde si děti vybraly pěkné odměny za získané hvězdičky yes

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru na poznávání nových obrázků (Toys - hračky) podle nakresleného obrázku. What is it? It's a .....

18.10.

Starfall: písmenko K, L

MDR (zápis do sešitu): K, k, L, l + obrázek draka (kite) a citronu (lemon), které jsme vybarvili.

Bookwork: v učebnici WB jsme pracovali na str. 12, spojujeme obrázky (Yes, it is my.... / No, it isn't my...)

Napsali jsme si test z první dokončené lekce. V testu bylo poslechové cvičení a označování správných obrázků.

Hráli jsme hry "I like...." a "Musical chairs", ve kterých jsme procvičovali slovní zásobu, poslech a výslovnost.

16.10.

Starfall: písmenko J

MDR (zápis do sešitu): J, j + obrázek džusu (juice), který jsme vybarvili a popisovali.

Dnes jsme vybarvovali duhu podle instrukcí Miss Anny, na obrázek jsme pak lepili předměty, které používáme ve třídě a popisovali je s pomocí učebnice. Obrázek děti dostaly domů, pokud dokončí popis věcí a obrázek přinesou zpět, mohou dostat hvězdičku navíc.

Homework: děti dostaly 3 pracovní listy. 1. vybarvujeme postavy našich 4 hrdinů a spojujeme se jménem. 2. spojujeme dorty se správnými údaji o věku (již jsme si četli čísla a zapsali si ke všem číslici). 3. vybarvujeme předměty, kdo chce, může spojit i se správným slovíčkem (pracujte též s učebnicí SB). Domácí úkol je na příští úterý 23.10.

Bookwork: SB str. 20 - poslechové cvičení s aktivitou

11.10.

Starfall: písmenko I

MDR (zápis do sešitu): I, i + obrázek zmrzliny (Ice cream), který jsme vybarvili a popisovali.

S obrázkovými kartičkami procvičujeme předměty na lavici, ptáme se: What is it? a odpovídáme: It is a ...

Bookwork: SB str. 14 Znovu jsme si poslechli poslední příběh a popisovali si obrázky. Podle poslechu pak doplňujeme cvičení v učebnici a spojujeme obrázky.

Zpívali jsme písničku z učebnice SB  a ukazujeme při ní jednotlivé předměty na lavici.

9.10.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka G, H

MDR (zápis do sešitu): G, g, H, h + obrázky začínající na tato písmena

Různými způsoby procvičujeme slovíčka týkající se předmětů ve třídě (podle obrázkových kartiček, v týmech)

Bookwork: SB str. 14 opakovali jsme krátký rytmický text, na interaktivní tabuli jsme nejprve poslouchali a pak se i podívali na nový příběh a odpovídali na otázky k jednotlivým obrázkům z příběhu.

Homework: opakování nových slovíček týkajících se předmětů ve třídě (pozor na rubber - guma, ruler - pravítko)

4.10.

Dnes jsme pracovaly dohromady skupinky Chipmunks a Snowy Owls.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka E, F

MDR (zápis do sešitu): E, e, F, f a obrázky začínající na tato písmena

Nová slovíčka: učíme se předměty ve třídě (pen, pencil, rubber, ruler, notebook, book, desk, bag, pencil case) a procvičujeme s obrázkovými kartičkami.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a opakujeme/učíme se:

1. Bookwork: SB na str. 13 - podle poslechu lepíme obrázkové samolepky ke správným obrázkům

2. Guessing game: What is it? Is it a ....? Yes, it is! (se zavázanýma očima po hmatu hádáme, o jaký předmět se jedná)

3. V kroužku procvičujeme nová slovíčka a frázi: Pass me the ruler/rubber/pen...please. (Podej mi .... prosím)

2.10.

S obrázkovými kartičkami zpíváme The Phonics Song.

Starfall: písmenko D

MDR (zápis do sešitu): D, d (door, dinosaur...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno d

Na bílé tabulky jsme psali písmenka podle diktátu (procvičujeme A, B, C, D)

V kroužku se vzájemně ptáme: What's your name? a odpovídáme: I'm... a dále: How old are you? a odpovídáme: I'm (6,7,...)

Opakujeme a procvičujeme čísla 1-10 a barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple) pomocí obrázkových kartiček

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 7 - malujeme podle instrukcí

Friends: dnes jsme si ukazovali, jaké nadpřirozené schopnosti mají naši 4 hrdinové z učebnice (Misty - umí být neviditelná, Flash - umí rychle běhat, Thunder - je velmi silný, Whisper - dokáže mluvit se zvířaty)

ZÁŘÍ

27.9.

Opakujeme a procvičujeme The Phonics Song.

Starfall: písmenko C

MDR (zápis do sešitu): C, c (cat, cow, computer, car...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno c

Procvičujeme otázku: What's your name? a odpovídáme: I'm...

Učíme se novou otázku: How old are you? a odpovídáme: I'm (6,7,...) - procvičujeme v malých skupinách

Učíme se a procvičujeme čísla 1-10 a barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple) pomocí obrázkových kartiček

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 5

25.9.

Opakujeme a procvičujeme The Phonics Song.

Starfall: písmenko B

MDR (zápis do sešitu): B, b (bear, brown, boy, ball, bouncing ball, butterfly,...) a obrázek, jehož název začíná na písmeno b

Dokončili jsme plakát naší skupinky.

Dnes se učíme otázku: What's your name? a odpovídáme: I'm... procvičujeme v malých skupinkách

Bookwork: práce s učebnicí SB na str. 4 - dnes jsme se seznámili s našimi hrdiny a učili se novou písničku, kde si procvičujeme otázku What's your name?

20.9.

Welcome song: dnes jsme se naučili novou písničku, kterou se vždy na začátku hodiny představíme. Ptáme se v ní: "Who is here today? Miss Lenka is here! Hello!"

Zopakovali jsme si a zpívali The Phonics Song.

Starfall: na interaktivní tabuli jsme si představili zábavnou abecedu, budeme se učit jednotlivá písmena a slova začínající na toho písmeno. Odkaz přikládám tady.

MDR (My Daily Report): na začátku každé lekce zapisujeme do sešitu. Dnes jsme si zapsali písmeno A, a + nakreslili jablko (apple)

Povídali jsme si o šikaně (bullying) a podívali jsme se k tomu na krátké video. Mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Poster (plakát): dnes jsme vyráběli plakát naší skupinky, dokončíme ho příští týden a vystavíme u učebny EATS ve škole.

Homework (domácí úkol): podívejte se na písmeno A, a na stránce Starfall.com

18.9.

Welcome to school, Chipmunks!

Na začátku hodiny jsme se všichni vzájemně představili a zahráli si hru na procvičení jmen.

Notebooks (sešity): nadepsali jsme si sešity a ozdobili je pro letošní školní rok.

Rules (pravidla): v kroužku jsme si sestavili pravidla chování ve třídě, malou tabulku jsme si pak nalepili do sešitu a domalovali obrázky

Nové fráze: v hodinách používáme stejné fráze pro společné činnosti, aktivity, nebo získání pozornosti: "make the circle big, big, big" (postavíme se do kruhu); "1, 2, 3, eyes on me" (díváme se na toho, kdo skupince něco říká), "criss cross apple sauce" (sedíme v kruhu v tureckém sedu)

Nová písnička: na interaktivní tabuli jsme poslouchali novou písničku "The Phonics Song" a seznamovali se s tím, jak jednotlivá písmena znějí v angličtině. Odkaz přikládám zde.

Homework (domácí úkol): opakování písničky z odkazu, aby děti naposlouchaly anglickou abecedu.

TOPlist

aktualizováno: 26.05.2019 08:04:13