Chipmunks

Badgers

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

BŘEZEN

20.3.

Starfall (čtení): cube, tube, mule, mole, rose, five

Modrý sešit: 3 slova a obrázky

V kroužku názvy oblečení, I like this/these..., hádáme obrázkové kartičky

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali si nový domácí úkol vzadu v učebnici Workbook stranu The Clothes - k obrázkům dopsat názvy oblečení - na příští úterý 27.3.

Učebnice Student Book - poslechové cvičení na str. 85, podle popisu přidáváme jména dětí k obrázkům

Učíme se: She is wearing...(Ona má na sobě...) / He is wearing (On má na sobě...)

Hry na procvičování nové fráze.

15.3.

Starfall (čtení): The Robot and Mr Mole

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Procvičujeme názvy oblečení, hry, interaktivní tabule, práce s obrázkovými kartičkami.

Učili jsme se 2 nové písničky: Put on your shoes

a Cool Cats.

Učíme se: I LIKE THIS/THESE x I DON'T LIKE THIS/THESE

13.3.

Na začátku hodiny jsme si napsali test z dokončené lekce.

Starfall (čtení): bone, mole, nose, robe

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Knihovna: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, knihy a Book reporty vracejte, prosím, do 27.3. Děkujeme yes

Domácí úkol: WB str. 82 - celá strana. Domácí úkol je na příští úterý 20.3.

Nová slovíčka: socks, jeans, trousers, T-shirt, sweater, shoes, shorts, jacket, skirt, cap

Nová gramatika: THIS jacket x  THESE socks

8.3.

Starfall (čtení): hide, kite, five, bike; příběh Sky Ride

Modrý sešit: slovíčka, název příběhu a obrázky

Zpívali jsme písničky Busy week a Days of the Week, opakujeme dny v týdnu

Na pracovních listech doplňujeme odpovědi k obrázkům podle poslechu.

Připravili jsme si nová slovíčka k příběhu, ke kterému se dostaneme v některé z následujících lekcí (door, garden, bed, bath, floor, chair, roof, grass, carpet, magic wand)

Na závěr jsme hráli hry.

6.3.

Starfall (čtení): na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso, také jsme si poslechli a četli příběh
Pete's Sheep

Opakovali jsme si písničku Today is Monday.

Modrý sešit: do modrého sešitu jsme si zapsali název příběhu a namalovali obrázek

Hráli jsme hry na procvičení dnů v týdnu, místností v domě, frází There is / There are.

Na závěr jsme si zahráli naše oblíbené hry Big Hungry Monster a Penguin says.

1.3.

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení názvů místností v domě.

Každý dostal obrázek domu s jednotlivými místnostmi a podle instrukcí Miss Rosie jsme do pokojů doplňovali různá zvířata. V kroužku si pak jednotlivé pokoje popisujeme. There is a cat in the kitchen. There are rats in the cellar.

Story time (čtení knížky): Today is Monday (Eric Carle) - čteme si a opakujeme, popisujeme obrázky v knížce.

Písničku podle příběhu jsme si poslechli na interaktivní tabuli, zpívali jsme ji a předváděli. Odkaz na písničku přikládám tady.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

ÚNOR

27.2.

Starfall (čtení): seed, peel, deer, heel

Modrý sešit (psaní): píšeme všechna 4 slovíčka a kreslíme obrázky

Procvičujeme fráze There is../There are... (v kroužku, hrajeme hry a soutěže)

Písnička: opakovali jsme písničku My little house

Domácí úkol: učebnice WB str. 72 - domácí úkol je na příští úterý 6.3. Nápověda k domácímu úkolu je v učebnici SB na str. 72

22.2.

Starfall (čtení): story: Jake's Tale

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Opakujeme a procvičujeme názvy místností v domě, předvádíme, co děláme v jednotlivých místnostech (I am in the...)

Písnička: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 70

Hráli jsme pexeso, kde ke každému obrázku říkáme: There is one..../ There are .....

20.2.

Starfall (čtení): man, can, van, fan

Modrý sešit: všechna 4 slova a obrázky

Nová slovíčka: house, kitchen, stairs, dining room, cellar, bathroom, hall, living room, bedroom - procvičujeme s obrázkovými kartičkami

Starstore (hvězdičkový obchod): děti si vybraly odměny za získané hvězdičky

Nové fráze: How many? There are five pencils/three books/two chairs.... There is one book/one pencilcase...

Domácí úkol: učebnice WB str. 70 a 125 - celé strany, domácí úkol je na úterý 27.2.

Práce s učebnicí: SB str. 71 - poslechové cvičení

15.2.

Starfall (čtení): příběh Gus the Duck

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Nová písnička: podle interaktivní tabule jsme se učili novou písničku Do you like...? Dětem se moc líbila, odkaz přikládám tady.

V kroužku se ptáme a odpovídáme si: What is your favourite ice cream/juice/soup? I like... I don't like... My favourite ... is...

Každý si vybral obrázek (zmrzlina, polévka, pizza) a domaloval i němu zvláštní přísadu. Ve dvou skupinkách pak zpíváme písničku jako na začátku hodiny, ale podle vlastních obrázků.

Kreslení:podle zadání Miss Rosie trojice dětí kreslí na tabuli a ostatní hádají.

13.2.

V malých skupinkách jsme ve třídě hledali obrázkové kartičky podle zadaného tématu (toys, school things, food). Když skupinka našla všechny kartičky (9 kartiček), do modrého sešitu si všichni zapsali 3 slova z této skupiny a dokreslili k nim obrázky.

Tyto malé skupinky se pak v kroužku ptaly ostatních, co je to za obrázek (What is it?) a vzájemně jsme odpovídali. Procvičujeme tak slovíčka od začátku roku, otázky a odpovědi.

Slovíčka jsme procvičovali i při naší oblíbené hře "židličkovaná".

Starfall (čtení): pexeso a hledání dvojic. Odkaz přikládám tady.

Zahráli jsme si hru Tichá pošta, posílali jsme činnosti, ten poslední musel činnost předvést a říci ostatním, co předvádí :)

1.2.

Starfall (čtení): mug, rug, hug, bug a Pexeso (obrázek + slovo)

Modrý sešit: 3 slova a obrázky

Napsali jsme si test z další dokončené lekce. Testy dopadly výborně, děti je opravené dostanou po jarních prázdninách.

Dnes jsme vyráběli obaly na nové modré sešity s logem naší skupinky.

Hráli jsme naši oblíbenou hru Big Hungry Monster.

LEDEN

30.1.

Starfall (čtení): příběh Mox's shop

Modrý sešit: napište název příběhu a nakreslete obrázek

Nová písnička: na procvičení dnů v týdnu jsme se učili novou písničku, která se dětem moc líbila, odkaz přikládám tady.

Zopakovali jsme si i písničky z minulé hodiny.

V kroužku: opakujeme dny v týdnu a k nim činnosti (On Monday I go swimming.) Dny v týdnu jsme opakovali i na interaktivní tabuli, hráli jsme hry.

Domácí úkol: učebnice Workbook str. 124 (vzadu), celá strana - doplnění dnů v týdnu. Domácí úkol je na úterý 13.2. (po jarních prázdninách)

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Queenie, queenie

25.1.

Starfall (čtení): log, fog, dog, frog

Modrý sešit: napište slovíčka a nakreslete obrázky

Zopakovali jsme si písničku Busy week

Procvičujeme a opakujeme dny v týdnu a činnosti, které děláme. Hrajeme hry na procvičení.

Hráli jsme Alphabet Bingo - opakovali jsme písmena anglické abecedy a jejich výslovnost.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

23.1.

Starfall (čtení): příběh: The big hit

Modrý sešit: napsat název a nakreslit obrázek

Procvičovali jsme dny v týdnu a k tomu činnosti, které děláme.

Učíme se: Do you play football at the weekend? Do you go swimming on Mondays? Yes, I do. No, I don't.

Domácí úkol: WB str. 64 celá strana - fráze a slovíčka jsou též v učebnici SB na str. 64, 65

Hráli jsme hry na procvičování dnů v týdnu a činností

Práce s učebnicí: SB str. 61/1 - poslech a přiřazování správných obrázků

18.1.

Starfall (čtení): wig, pig, dig, big

Modrý sešit: napište slovíčka a nakreslete obrázky

Procvičovali jsme dny v týdnu a přidávali k nim jednotlivé činnosti. (On Monday I play piano. On Tuesday I go swimming.)

Příběh: na procvičení dnů v týdnu jsme si četli příběh The very hungry caterpillar a na příběh jsme se podívali i na interaktivní tabuli. Odkaz přikládám tady.

16.1.

Starfall (čtení): příběh Peg the Hen

Modrý sešit: napište název a nakreslete obrázek

Nová slovíčka: The Days of the Week - dny v týdnu a činnosti: play football, go swimming, play piano, play tennis, ride a bike, watch TV

Práce s učebnicí: SB str. 59/1 - poslech a nalepování samolepek

Domácí úkol: WB str. 58 - celá strana. Domácí úkol je na příští úterý 23. 1. Obrázek se slovíčky je v učebnici SB na str. 58

11.1.

Starfall (čtení): hen, men, ten, pen, jet, wet, pet, net

Modrý sešit: 4 slova a obrázek

Napsali jsme si test z probrané lekce.

enlightened Library (knihovna): děti si domů vypůjčily anglické knížky z knihovny. Neočekáváme, že by si děti dokázaly knihy samy přečíst, ale pokud je to jen trochu možné, prosíme, abyste si spolu s dětmi knížky prohlédli (nebo jim je přečetli) a pomohli jim tak vytvořit si kladný vztah ke knihám v cizím jazyce. Děti pak do Book reportu nakreslí obrázek toho, co se jim na knize líbilo.

Book report - zápis o knize. Děti spolu s knihou dostaly i formulář na zápis, kam mohou kreslit obrázky. Vypůjčené knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím do 25. ledna. Odměna za vrácenou knihu a zápis o ní jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Hrajeme si na obchod: nakupujeme a prodáváme v obchodě, procvičujeme fráze: Have you got...? Yes, we have. No, we haven't. How much is it? Thank you. Bye bye.

9.1.

Starfall (čtení): Zac the Rat - příběh, který jsme na interaktivní tabuli četli a procvičovali slovíčka.

Modrý sešit: děti dostaly nové sešity, do kterých budeme procvičovat psaní slovíček na začátku hodiny. Sešity budou zůstávat ve škole. Dnes jsme si do nich napsali název příběhu a nakreslili obrázek.

Hráli jsme hry na procvičení názvu jídel, ovoce a zeleniny.

V kroužku procvičujeme Have we got....? Yes, we have. No, we haven't.

Práce s učebnicí: SB str. 49/1 - doplňujeme podle poslechu

Domácí úkol: WB str. 122 (kontrola nebo pomoc je ve SB na str. 46) - domácí úkol je na úterý 16.1.

Zopakovali jsme si písničku z minulé hodiny a zahráli jsme si hru Big Hungry Monster.

Test: ve čtvrtek 11.1. bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu budou názvy jídel a otázky Have we got...?

4.1.

Happy New Year! - naučili jsme se na začátku hodiny

V kroužku jsme si pak povídali o vánočních dárcích (My favourite Christmas present)

Podle obrázkových kartiček opakujeme názvy jídel, ovoce a zeleniny.
Procvičujeme I'VE GOT...  x   I HAVEN'T GOT...

Starfall (čtení): začali jsme novou sekci "Learn to Read", kde čteme krátká slova (3 písmena), děti je čtou rovnou bez hláskování a v textu by je měly na první pohled rozeznat (can, pan, ran, fan, bat, cat, rat, hat), 4 slova jsme psali a malovali jednoduché obrázky.

Práce s učebnicí: SB str. 47 - spojování obrázků podle poslechu, str. 48 - nová písnička - podle textu písničky spojujeme obrázky v učebnici i obrázkové kartičky na tabuli

Domácí úkol: WB str. 46/cv.1, str. 48/cv.2 - domácí úkol je na úterý 9.1.

PROSINEC

 

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Lenka a Miss Rosie

 

21.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu.

Hráli jsme hru Pass the Parcel, zopakovali jsme si slovíčka týkající se Vánoc. Poté jsme si zahráli hru a soutěž, kde jsme hádali, o jaké slovo se jedná.

V druhé části lekce jsme se podívali na příběh The Gruffalo, který se dětem moc líbil.

19.12.

Christmas words: snowflake, stocking, snowman, star, reindeer, candles, presents, bells, Christmas tree, angel

V kroužku jsme procvičovali nová slovíčka a hráli různé hry.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes všichni vybrali odměny za získané hvězdičky.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie, queenie a také hru Big Hungry Monster.

14.12.

Starfall: Z, z (zebra, zoo, zigzag)

Alphabet book: písmenko Z

S obrázkovými kartičkami jsme opakovali názvy jídel z minulé hodiny a v kroužku pak procvičovali I have got... I haven't got...

Dnes jsme si zahráli novou hru: Queenie, queenie, have you got a ball? (Královnička - v kroužku schováváme míček a ten, kdo je uprostřed, hádá, kdo míček má)

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis pro rok 2016 a naučili se nová slovíčka - zvířata (fox, badger, hedgehog, dog, squirrel). Odkaz na tuto reklamu přikládám zde.

Děti s sebou dostaly domů Alphabet book, kterou jsme již dokončili.

12.12.

Starfall: X, x (xylophon, X-ray, ox, box, fox, six), Y, y (yo-yo, yellow, yawn)

Alphabet book: X,Y

V kroužku jsme se učili a procvičovali názvy jídel s obrázkovými kartičkami (peas, carrots, sausages, bananas, steak, chicken, sandwich, apple)

Ptáme se: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Nová gramatika: I have got.... / I haven't got.... (Mám / Nemám)

Bookwork: WB str. 47/cv. 1 - doplňujeme podle poslechu

7.12.

Starfall: V, v (van, volcano, violin) W, w (web, wolf, walk)

Alphabet book: V,W

Charitativní projekt: V kroužku jsme si povídali o charitativních projektech EATS, o domově pro seniory Sue Ryder, kterému pomáhají žáci 1. ročníku, odkaz přikládám zde.

Vyráběli jsme krásné vánoční přání, které pošleme do domova Sue Ryder.

Vybarvovali jsme vánoční obrázky podle barev a čísel. Hráli jsme hru Snatch!

5.12.

V kroužku jsme procvičovali otázky, nejvíc však otázku: Where do you live? I live in Prague.

Opakovali jsme si i zvířata: I like dogs. I don't like spiders.

Starfall: U, u (umbrella, under, sun, bus)

Alphabet book: písmenko U

Pracovní listy: opakování předložek IN, ON, UNDER podle diktátu

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme hráli hru: I like.... (všichni, co mají rádi stejnou věci si vymění židličky)

LISTOPAD

30.11.

Nejprve jsme v kroužku opakovali známé otázky a odpovědi.

S obrázkovými kartičkami jsme hádali zvířata a postavy z našich příběhů.

Starfall: T, t (train, ten, turtle)

Alphabet book: písmenko T

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

Bookwork: SB str. 41 - na obrázek pokládáme obrázky zvířátek podle instrukcí miss Rosie nebo pracujeme ve dvojicích a střídáme se v instrukcích

Homework: dobrovolný domácí úkol - děti dostaly pracovní listy s obrázky, které mají dokončit/vybarvit/spojit - za každou stranu mohou získat jednu hvězdičku navíc

28.11.

Starfall: R,r (rainbow, rain, red rose, rectangle) S,s (snake, skateboard, sunglasses)

Alphabet book: písmenka R, S

Nová gramatika: 1 elephant x 3 elephants, 1 dog x 3 dogs

I like elephants. I don't like spiders.

Procvičujeme v kroužku s obrázkovými kartičkami.

Zopakovali jsme si písničku Baby shark.

Učili jsme se novou písničku o zvířatech - na interaktivní tabuli s procvičením množného čísla.

Bookwork: SB str. 37/cv. 2 - označujeme obrázky podle poslechu.

23.11.

Starfall: P, p (pizza, pig, puppies) Q, q (queen, quilt, question)

Alphabet book: písmenka P, Q

Procvičování zvířat - v kroužku, s obrázkovými kartičkami

Procvičování předložek - podle instrukcí, ukazujeme

Bookwork: WB str. 35/2 - kreslení podle instrukcí

Nová písnička: Baby shark (s ukazováním) - podobně jako tady.

Na závěr jsme si zahráli hru The Big Hungry Monster.

21.11.

Starfall: N,n (nest, night, nine) O, o (old, octopus, orange)

Alphabet books: písmenka N,n, O,o

Nová slovíčka: elephant, frog, duck, rat, spider, dog, lizard, cat  - procvičujeme s obrázkovými kartičkami a poznáváme podle popisu (Small green animal, that can jump high)

Učíme se předložky: IN / ON / UNDER - procvičujeme podle instrukcí: The pencil is on the desk. The pencil is under the book. The pencil is in the pencilcase.

Bookwork: SB str. 35 - podle poslechu jsme doplňovali nálepky do obrázku.

16.11.

Starfall: M, m (moon, motorbike, masks)

Alphabet book: písmenko M, m

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme procvičovali otázky a odpovědi, které již známe. Nová otázka: Where do you live? I live in Prague.

Četli jsme příběh: There was an old lady. Hráli jsme s loutkami, obrázkovými kartičkami a ukazovali si v knize. Na příběh jsme se pak podívali na interaktivní tabuli a zazpívali si písničku.

Odkaz na příběh přikládám tady.

14.11.

Starfall: L, l ( lips, log, locks)

Alphabet book: písmenko L, l

Procvičovali jsme přídavná jména (long, short, big, small, old, new, beautiful), hádali jsme obrázkové kartičky, dále procvičovali a opakovali všechny otázky s odpověďmi, co známe.

Naučili jsme se fráze: I'm happy/sad/angry/hungry/tired/scared.

9.11.

Starfall: K, k (kite, kangaroo, koala, kittens)

Alphabet book: písmenko K, k

v kroužku a s obrázkovými kartičkami opakujeme nové fráze z minulé lekce. Hrajeme hry na procvičení a zapamatování.

Bookwork: WB str. 25 - vybírali jsme správný obrázek podle poslechu

V kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme: How old are you? What is your favourite toy/number/colour? How are you?

Zahráli jsme si hru Tichá pošta a Simon says.

7.11.

Starfall: J, j (jet, jump)

Alphabet book: písmenko J, j

Nové fráze: Beautiful doll x ugly doll, long train x short train, small ball x big ball, new kite x old kite, long car x short car

Procvičujeme s obrázkovými kartičkami a hrajeme hry na zapamatování nových slov.

Bookwork: SB str. 25 - hledáme obrázky podle poslechu, doplňujeme čísla

Story: Car race - na interaktivní tabuli jsme se podívali na další příběh s našimi hrdiny a odpovídali jsme na otázky

2.11.

Starfall: I, i (inside the igloo, iguana, insects)

Alphabet book: písmenko I, i

Bookwork: WB str. 22 - doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu

Opakujeme a procvičujeme názvy hraček z minulé hodiny.

Zahráli jsme si Halloween game a naučili se nová slovíčka k Halloweenu: ghost, black cat, vampire,witch, zombie

Homework: děti dostaly domů opravený test z první dokončené lekce. Prosíme rodiče o podepsání testu. Děkujeme!

ŘÍJEN

31.10.

Starfall: H, h (helicopter, humming bird, horses)

Alphabet book: písmenko H, h

Bookwork: SB str. 22 - nová lekce Let's play

Procvičujeme všechna slovíčka a otázky, které jsme začali v minulé lekci. Zazpívali jsme si novou písničku, ukazujeme obrázkové kartičky.

SB str. 23/1 - podle poslechu jsme nalepili samolepky

Na interaktivní tabuli jsme si také procvičovali nová slovíčka i další písničku z nové lekce.

Na závěr jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster a Penguin says.

24.10.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Snowy Owls. Společně jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou party (spider web, black spider). Učili jsme se nová slovíčka spojená s Halloweenem (bat, spider, web, ghost, skeleton, witch, pumpkin).

Starstore: náš první hvězdičkový obchod se velmi vydařil a děti si vybraly krásné odměny za získané hvězdičky :)

19.10.

Starfall: F, f (fox, fish, five), G, g (girl, gorilla, game) -

Alphabet book: písmenko F, f, G, g

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme: kite, doll, monster, computer game, plane, train, car, bike, ball, go-kart

Ptáme se: What is your favourite toy? My favourite toy is...

Zpívali jsme a hráli písničku Five Little Monkeys

Na závěr hodiny jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster + Penguin says

17.10.

Starfall: E, e (elephant, egg, enter, exit)

Alphabet book: písmenko E, e

Dnes jsme si napsali test z první probrané lekce.

Song: Učili jsme se novou písničku "What's the weather like today? Look outside the window, can you see? (zpíváme na melodii písničky Bratře Kubo)

Nová slovíčka: weather, sunny, stormy, cloudy, windy, rainy, foggy, snowy

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

12.10.

Starfall: D, d (doll, dinosaur, dog)

Alphabet book: písmenko D, d

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovíčka a fráze z probrané lekce, otázky (What is it? Is it a book/notebook/pen/pencil...? Yes, it is. No, it isn't. Pass me a ruler, please.)

Zpívali jsme písničku What's this? a ukazovali jednotlivé věci a činnosti.

Zahráli jsme si hru židličkovanou, Miss Rosie říká slovíčka z probrané lekce a na domluvené slovo ("Flash") si děti musí sednout na svoji židličku.

Na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso a podívali se na příběh Dinosaur Dance.

10.10.

Starfall: C, c (cat, cow, camp)

Alphabet book: dnes děti dostaly nové učebnice, ze kterých se učíme písmenka. Dnes jsme obtahovali a psali písmeno C, c. Učebnice budou zůstávat ve škole, na lekce je dětem rozdáme.

Bookwork: WB str. 16, str. 19 - podle poslechu vybíráme správný obrázek a vybarvujeme

SB - podle poslechu doplňujeme nálepky do cvičení na str. 13.

Učíme se nové fráze: Sit at your desk. Open your book. Close your pencilcase. Pass me a ruler.

SB str. 14 - poslechli jsme si další část příběhu s našimi čtyřmi hrdiny.

5.10.

Starfall: B, b (bee, ball, boy)

Na pracovním listě obtahujeme písmenko B, b. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na B vybarvit za domácí úkol.

S obrázkovými kartičkami se ptáme: What's this? It is a .....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh s našimi hrdiny a objevili jejich nadpřirozené schopnosti.

Vzájemně se ptáme: What's your name? How old are you?

Zahráli jsme si hru Penguin says (podobně jako Simon says) a hru Big hungry monster.

3.10.

Starfall: A, a (apple, alligator, astronaut)

Odkaz na webové stránky Starfall přikládám zde.

Na pracovním listě obtahujeme písmenko A, a. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na A vybarvit za domácí úkol.

Nová slovíčka: pencil case, pencil, pen, rubber, ruler, book, notebook, bag, desk

Bookwork: učebnice WB str. 10 - vybarvujeme podle instrukcí Miss Rosie, hrajeme hru "What's this?", ve které hádáme skryté předměty.

učebnice SB 11/4 - podle poslechu doplňujeme čísla k obrázku

Song - zpívali jsme písničku v učebnici SB na str. 12

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se seznámili se čtyřmi hrdiny naší učebnice (Misty, Flash, Thunder, Whisper) a zazpívali si o nich písničku (SB str. 4)

Bookwork: SB str. 5 - učíme se čísla 1 - 10. Ptáme se: How old are you? I'm six/seven.

Sb str. 5 - opakovali jsme barvy a podle poslechu jsme vybarvovali.

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si opakovali písničky z minulé lekce (Who is here? A is for apple)

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Chipmunks (Čipmankové).

V kroužku jsme si procvičovali barvy a hráli jsme hry na procvičení. Ptáme se: Who is wearing...? Kdo má na sobě...? Opakovali jsme otázky a odpovědi z minulé lekce - ptáme se na jméno.

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Dnes jsme se navzájem představovali. V kroužku si každý ke svému jménu vymyslel nějaký pohyb a představil se.

Učíme se: What's your name? My name is....a vzájemně se představujeme

Song: dnes jsme se naučili novou písničku "Who is here?", kterou se budeme zdravit na začátku každé lekce.

Starchart: ukazovali jsme si tabulku, do které budeme zapisovat hvězdičky z každé hodiny a vysvětlili si, jak lze hvězdičky získat. Také jsme si řekli o hvězdičkovém obchodě.

Nametags: každý si vyrobil krásnou cedulku se jménem, kterou budeme mít na začátku hodiny na lavici

Song: na interaktivní tabuli jsme se učili písničku o písmenech z abecedy. Odkaz přikládám tady.

TOPlist

aktualizováno: 22.03.2018 00:58:09