Chipmunks

Badgers

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Lenka a Miss Rosie

19.6.

První část dnešní hodiny jsme strávili venku, hráli jsme hry What's the time Mr Wolf? a Duck duck goose!

Ve druhé části hodiny jsme se dívali na krátký film a uspořádali malou taneční soutěž.

14.6.

Modrý sešit: diktát písmenek "Little House"

Zpívali jsme písničku Little House.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a naučili jsme se karetní hru "Go, Fish!" - ptáme se: Have you got....?

V týmech jsme pak pokračovali na interaktivní tabuli, hrajeme hry na procvičení čtení a sloves týkajících se aktivit (run, jump, swim, fly...)

12.6.

Modrý sešit: diktát písmenek, ze kterých nám vyšlo slovíčko "Tuesday"

S obrázkovými kartičkami jsme si zopakovali a procvičili slovíčka týkající se jídla, ovoce a zeleniny. Ve dvojicích jsme hráli hru "What's in my basket?" (Co mám v košíku?) Ptáme se: Have you got...?

Rozdělili jsme se do týmů a hráli jsme hry na interaktivní tabuli, zpívali jsme naše oblíbené písničky.

7.6.

Interaktivní tabule: čteme instrukce o tom, jaké oblečení má na sobě medvěd a podle toho ho oblékáme (I am wearing shorts and a blue T-shirt)

Modrý sešit: nakreslete medvěda, 3 různé kousky oblečení a popište je

Dnes jsme hráli naše oblíbené hry v kroužku i ve skupinkách.

5.6.

Interaktivní tabule: pexeso - daisy, fork, farmer, train, under

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Vyráběli jsme plakát pro naše výrobky na zítřejší charitativní akci.

Hráli jsme hry na procvičení slovíček, frází a gramatiky z celého školního roku.

Starstore: za získané hvězdičky si děti vybraly odměny ve hvězdičkovém obchodě

KVĚTEN

30.5.

Modrý sešit: vyberte správné slovíčko a nakreslete obrázek: Make / Paint a sandcastle.

Napsali jsme si test z 9. dokončené lekce. Poslední test v tomto školním roce :)

Procvičovali jsme si slovíčka z celého školního roku - osmisměrka.

Ve druhé části hodiny jsme šli na zahradu, hráli jsme hry a četli jsme si knížku The mixed up chameleon (Eric Carle). Dětem se knížka moc líbila, odkaz na čtení přikládám zde.

28.5.

Modrý sešit: vyberte správné slovo podle obrázkové kartičky (Eat/Listen to music) a nakreslete obrázek

Rozdělili jsme se do 3 týmů a hráli jsme deskovou hru, ve které jsme si procvičovali všechny fráze a možné odpovědi (Good idea! / I'm not sure. / Sorry, I don't want to.)

Všichni dostali na papírcích rozdělené fráze. Spojovali jsme je a nalepovali do sešitu.

Pracovní list: procvičujeme čtení a dokončování vět nebo odpovědí.

Domácí úkol: učebnice WB str. 128 - úplně poslední strana učebnice, doplnění frází. Domácí úkol je na příští úterý 5. června.

24.5.

Starfall: pexeso - train, shark, skirt, shirt, paint, nurse

Modrý sešit: 2 slovíčka a obrázky

Dnes jsme vyráběli překvapení, které budeme prodávat na charitativní akci dne 6. června.

22.5.

Interaktivní tabule: hr na procvičení nových frází

Modrý sešit: 2 fráze z tabule a obrázek

Nová gramatika: Where IS .....a pencilcase/a frog/a robot? (jedna věc)

                            Where ARE...bananas/shoes/pens? (2 a více věcí)

Bookwork: učebnice SB str. 109 - hrajeme hru, navzájem se ptáme a hádáme podle obrázků (ve dvojicích)

Song:  zpívali jsme novou písničku (učebnice SB na str. 108) - v kroužku jsme ke slovům přidali aktivity

Domácí úkol: učebnice WB str. 108 - celá stránka, fráze jsou též v učebnici Students Book. Domácí úkol je na příští úterý 29.5.

17.5.

Starfall: corn, fork, barn, car, boat, goat

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Procvičujeme fráze z poslední lekce, hrajeme hry, používáme obrázkové kartičky, čteme fráze

Hráli jsme hru Fish in the net, fish in the sea, fish in the dinner plate for you and me

Domácí úkol: WB str. 106 - celá strana, úkol je na příští úterý 22.5.

15.5.

Výlet do domova Sue Ryder

Dnes jsme se jeli podívat do domova Sue Ryder. Přivítal nás pan ředitel Matěj Lejsal a povídal si s dětmi o tom, jak to v domově chodí, co potřebují staří lidé a jakou pomoc a péči v domově dostanou. Dětem ukázal různé pomůcky a děti si samé také vyzkoušely, jaké to je si navzájem pomáhat třeba s pitím. Paní ergoterapeutka Kateřina Grušová pak dětem představila pejska Kašpárka, morčata, želvu a králíka.

Poté jsme se rozdělili do tří skupin, zazpívali jsme obyvatelům domova písničky a rozdali přání. Babičky i dědečkové byli moc potěšeni, písničky zpívali většinou s námi a přání se jim moc líbila. Děti se chovaly vzorně a všichni jsme si výlet užili.

Na fotky z výletu se můžete podívat zde.

10.5.

Dnes jsme si povídali o výletě do domova Sue Ryder a shodli se na písničkách, které tam zazpíváme.

Zahráli jsme si hru Sleeping Dragon (předvádíme činnosti z minulé hodiny)

Procvičujeme nové fráze z minulé hodiny.

K novým frázím se učíme: LET'S listen to music/take a photo/eat ice cream/look for shells..... OK, GOOD IDEA. SORRY, I DON'T WANT TO.

Ve druhé části hodiny jsme šli ven a četli si příběh Winnie the Witch.

3.5.

Starfall: we, you, the, go, of, do

Modrý sešit: slovíčka a obrázek

Učíme se nové fráze: listen to music, make a sandcastle, take a photo, eat ice cream, look for shells, read a book, catch a fish, paint a picture

Hrajeme hry a pracujeme s obrázkovými kartičkami.

V týmech jsme skládali jednoduchá 3 písmenná slova.

Zahráli jsme si novou hru Fish in the net

DUBEN

26.4.

Po celou dobu dnešní lekce probíhalo natáčení ukázkové hodiny. Hráli jsme hry, procvičovali slovíčka, používali interaktivní tabuli a zpívali písničky jako obvykle.

Dětem velmi děkujeme za spolupráci, moc jsme si hodinu užili!

24.4.

Starfall: barn, farm, girl, bird, horn, corn

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Napsali jsme si test z 8. dokončené lekce

Game: hráli jsme hry na procvičování a opakování slovíček (I spy...), cvičíme si rozpoznání 1. písmene slov

Hráli jsme Letter Bingo

19.4.

Starfall: příběh: Car race

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Dnes jsme si povídali o výletě do domova Sue Ryder v rámci charitativního projektu. Vyráběli jsme přáníčka, která s sebou vezmeme.

Hráli jsme hru Big Hungry Monster se slovíčky z probírané lekce.

Procvičovali jsme čtení a vybarvovali jsme obrázek podle napsaných instrukcí (Colour the flower red and yellow.)

17.4.

Starfall: card, farm, harp, park

Modrý sešit: 4 slovíčka a obrázky

Domácí úkol: WB str. 97 (do otázky doplňujeme Can she/he ......? a odpovídáme podle obrázku)

Hráli jsme hry na procvičení CAN x CAN'T

Bookwork: SB str. 97/1 - poslechové cvičení, doplňujeme odpovědi podle poslechu

Dotazník: mezi sebou se ptáme: Can you swim/play football/play the piano? a zapisujeme do tabulky. O tom, co kdo umí jsme pak mluvili v kroužku (Miss Lenka can swim. Miss Lenka can't play football.)

Story: na interaktivní tabuli jsme si přehráli další část příběhu z učebnice (SB str. 98) a odpovídali na otázky

12.4.

Starfall: Soap Boat - další příběh na interaktivní tabuli, přikládám odkaz, tento příběh se dětem moc líbil.

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

V kroužku jsme s obrázkovými kartičkami procvičovali části těla. Pak jsme se rozdělili do 3 skupin a zopakovali jsme si hru s nálepkami.

Procvičujeme novou gramatiku I CAN x I CAN'T

Song: učebnice SB str. 96 - zpívali jsme novou písničku

10.4.

Starfall: snail, seal, goat

Modrý sešit: slovíčka a obrázek

Starstore: všechny děti si ve hvězdičkovém obchodě vybraly odměny za získané hvězdičky

Nová gramatika: I CAN x I CAN'T (dokážu, umím x nedokážu, neumím)

S obrázkovými kartičkami, sami nebo v kroužku procvičujeme: I can touch my toes. I can play piano. I can stand on one leg.

Domácí úkol: WB str. 94, 95 (slovíčka jsou v učebnici WB na str. 127). Domácí úkol je na příští úterý 17.4.

5.4.

Starfall: mail, rain, seal, team, boat, soap

Modrý sešit: 3 slova a obrázek

V kroužku procvičujeme části těla s obrázkovými kartičkami, hráli jsme hry na logické pamatování (Kim's game), hráli jsme hru Snatch!

Kreslili jsme dohromady The Monster podle instrukcí, každý namaloval nějakou část.

3.4.

Starfall: příběh Dune Buggy

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Nová slovíčka: head, leg, foot, knee, toes, fingers, arm, hand

Zpívali jsme písničku: Head, shoulders, knees and toes...

Rozdělili jsme se do tří malých skupinek a procvičovali názvy těla, nalepovali jsme malé štítky se slovíčky.

Domácí úkol: Workbook, str. 127 - domácí úkol je na úterý 10.4.

BŘEZEN

27.3.

Starfall (čtení): three, snake, feet, bone, flute, slide

MDR: 3 slovíčka a obrázky

Napsali jsme si test ze 7. dokončené lekce

Pro velký úspěch jsme zopakovali módní přehlídku, kde si procvičujeme názvy oblečení a fráze "She/He is wearing..."

Příběh: četli jsme si příběh Dr. Susse "Green Eggs and Ham" nejprve s knížkou, opakovali jsme slovíčka, procvičovali výslovnost, potom jsme se na samotný příběh podívali na interaktivní tabuli

Egg Hunt: jako velikonoční překvapení jsme pro děti připravily Egg Hunt, hledání čokoládových vajíček ve třídě

DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME HEZKÉ VELIKONOCE!

22.3.

Starfall (čtení): pexeso na interaktivní tabuli (sheep, rope, play, whale)

Modrý sešit: 3 slova a obrázky

Opakovali jsme části oblečení a "She is wearing.../He is wearing..."

Hráli jsme hry na procvičení slovíček.

V druhé části hodiny jsme uspořádali komentovanou módní přehlídku (Fashion show), předváděli jsme různé druhy oblečení a popisovali je.

20.3.

Starfall (čtení): cube, tube, mule, mole, rose, five

Modrý sešit: 3 slova a obrázky

V kroužku názvy oblečení, I like this/these..., hádáme obrázkové kartičky

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali si nový domácí úkol vzadu v učebnici Workbook stranu The Clothes - k obrázkům dopsat názvy oblečení - na příští úterý 27.3.

Učebnice Student Book - poslechové cvičení na str. 85, podle popisu přidáváme jména dětí k obrázkům

Učíme se: She is wearing...(Ona má na sobě...) / He is wearing (On má na sobě...)

Hry na procvičování nové fráze.

15.3.

Starfall (čtení): The Robot and Mr Mole

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Procvičujeme názvy oblečení, hry, interaktivní tabule, práce s obrázkovými kartičkami.

Učili jsme se 2 nové písničky: Put on your shoes

a Cool Cats.

Učíme se: I LIKE THIS/THESE x I DON'T LIKE THIS/THESE

13.3.

Na začátku hodiny jsme si napsali test z dokončené lekce.

Starfall (čtení): bone, mole, nose, robe

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Knihovna: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, knihy a Book reporty vracejte, prosím, do 27.3. Děkujeme yes

Domácí úkol: WB str. 82 - celá strana. Domácí úkol je na příští úterý 20.3.

Nová slovíčka: socks, jeans, trousers, T-shirt, sweater, shoes, shorts, jacket, skirt, cap

Nová gramatika: THIS jacket x  THESE socks

8.3.

Starfall (čtení): hide, kite, five, bike; příběh Sky Ride

Modrý sešit: slovíčka, název příběhu a obrázky

Zpívali jsme písničky Busy week a Days of the Week, opakujeme dny v týdnu

Na pracovních listech doplňujeme odpovědi k obrázkům podle poslechu.

Připravili jsme si nová slovíčka k příběhu, ke kterému se dostaneme v některé z následujících lekcí (door, garden, bed, bath, floor, chair, roof, grass, carpet, magic wand)

Na závěr jsme hráli hry.

6.3.

Starfall (čtení): na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso, také jsme si poslechli a četli příběh
Pete's Sheep

Opakovali jsme si písničku Today is Monday.

Modrý sešit: do modrého sešitu jsme si zapsali název příběhu a namalovali obrázek

Hráli jsme hry na procvičení dnů v týdnu, místností v domě, frází There is / There are.

Na závěr jsme si zahráli naše oblíbené hry Big Hungry Monster a Penguin says.

1.3.

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení názvů místností v domě.

Každý dostal obrázek domu s jednotlivými místnostmi a podle instrukcí Miss Rosie jsme do pokojů doplňovali různá zvířata. V kroužku si pak jednotlivé pokoje popisujeme. There is a cat in the kitchen. There are rats in the cellar.

Story time (čtení knížky): Today is Monday (Eric Carle) - čteme si a opakujeme, popisujeme obrázky v knížce.

Písničku podle příběhu jsme si poslechli na interaktivní tabuli, zpívali jsme ji a předváděli. Odkaz na písničku přikládám tady.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

ÚNOR

27.2.

Starfall (čtení): seed, peel, deer, heel

Modrý sešit (psaní): píšeme všechna 4 slovíčka a kreslíme obrázky

Procvičujeme fráze There is../There are... (v kroužku, hrajeme hry a soutěže)

Písnička: opakovali jsme písničku My little house

Domácí úkol: učebnice WB str. 72 - domácí úkol je na příští úterý 6.3. Nápověda k domácímu úkolu je v učebnici SB na str. 72

22.2.

Starfall (čtení): story: Jake's Tale

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Opakujeme a procvičujeme názvy místností v domě, předvádíme, co děláme v jednotlivých místnostech (I am in the...)

Písnička: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 70

Hráli jsme pexeso, kde ke každému obrázku říkáme: There is one..../ There are .....

20.2.

Starfall (čtení): man, can, van, fan

Modrý sešit: všechna 4 slova a obrázky

Nová slovíčka: house, kitchen, stairs, dining room, cellar, bathroom, hall, living room, bedroom - procvičujeme s obrázkovými kartičkami

Starstore (hvězdičkový obchod): děti si vybraly odměny za získané hvězdičky

Nové fráze: How many? There are five pencils/three books/two chairs.... There is one book/one pencilcase...

Domácí úkol: učebnice WB str. 70 a 125 - celé strany, domácí úkol je na úterý 27.2.

Práce s učebnicí: SB str. 71 - poslechové cvičení

15.2.

Starfall (čtení): příběh Gus the Duck

Modrý sešit: název příběhu a obrázek

Nová písnička: podle interaktivní tabule jsme se učili novou písničku Do you like...? Dětem se moc líbila, odkaz přikládám tady.

V kroužku se ptáme a odpovídáme si: What is your favourite ice cream/juice/soup? I like... I don't like... My favourite ... is...

Každý si vybral obrázek (zmrzlina, polévka, pizza) a domaloval i němu zvláštní přísadu. Ve dvou skupinkách pak zpíváme písničku jako na začátku hodiny, ale podle vlastních obrázků.

Kreslení:podle zadání Miss Rosie trojice dětí kreslí na tabuli a ostatní hádají.

13.2.

V malých skupinkách jsme ve třídě hledali obrázkové kartičky podle zadaného tématu (toys, school things, food). Když skupinka našla všechny kartičky (9 kartiček), do modrého sešitu si všichni zapsali 3 slova z této skupiny a dokreslili k nim obrázky.

Tyto malé skupinky se pak v kroužku ptaly ostatních, co je to za obrázek (What is it?) a vzájemně jsme odpovídali. Procvičujeme tak slovíčka od začátku roku, otázky a odpovědi.

Slovíčka jsme procvičovali i při naší oblíbené hře "židličkovaná".

Starfall (čtení): pexeso a hledání dvojic. Odkaz přikládám tady.

Zahráli jsme si hru Tichá pošta, posílali jsme činnosti, ten poslední musel činnost předvést a říci ostatním, co předvádí :)

1.2.

Starfall (čtení): mug, rug, hug, bug a Pexeso (obrázek + slovo)

Modrý sešit: 3 slova a obrázky

Napsali jsme si test z další dokončené lekce. Testy dopadly výborně, děti je opravené dostanou po jarních prázdninách.

Dnes jsme vyráběli obaly na nové modré sešity s logem naší skupinky.

Hráli jsme naši oblíbenou hru Big Hungry Monster.

LEDEN

30.1.

Starfall (čtení): příběh Mox's shop

Modrý sešit: napište název příběhu a nakreslete obrázek

Nová písnička: na procvičení dnů v týdnu jsme se učili novou písničku, která se dětem moc líbila, odkaz přikládám tady.

Zopakovali jsme si i písničky z minulé hodiny.

V kroužku: opakujeme dny v týdnu a k nim činnosti (On Monday I go swimming.) Dny v týdnu jsme opakovali i na interaktivní tabuli, hráli jsme hry.

Domácí úkol: učebnice Workbook str. 124 (vzadu), celá strana - doplnění dnů v týdnu. Domácí úkol je na úterý 13.2. (po jarních prázdninách)

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Queenie, queenie

25.1.

Starfall (čtení): log, fog, dog, frog

Modrý sešit: napište slovíčka a nakreslete obrázky

Zopakovali jsme si písničku Busy week

Procvičujeme a opakujeme dny v týdnu a činnosti, které děláme. Hrajeme hry na procvičení.

Hráli jsme Alphabet Bingo - opakovali jsme písmena anglické abecedy a jejich výslovnost.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

23.1.

Starfall (čtení): příběh: The big hit

Modrý sešit: napsat název a nakreslit obrázek

Procvičovali jsme dny v týdnu a k tomu činnosti, které děláme.

Učíme se: Do you play football at the weekend? Do you go swimming on Mondays? Yes, I do. No, I don't.

Domácí úkol: WB str. 64 celá strana - fráze a slovíčka jsou též v učebnici SB na str. 64, 65

Hráli jsme hry na procvičování dnů v týdnu a činností

Práce s učebnicí: SB str. 61/1 - poslech a přiřazování správných obrázků

18.1.

Starfall (čtení): wig, pig, dig, big

Modrý sešit: napište slovíčka a nakreslete obrázky

Procvičovali jsme dny v týdnu a přidávali k nim jednotlivé činnosti. (On Monday I play piano. On Tuesday I go swimming.)

Příběh: na procvičení dnů v týdnu jsme si četli příběh The very hungry caterpillar a na příběh jsme se podívali i na interaktivní tabuli. Odkaz přikládám tady.

16.1.

Starfall (čtení): příběh Peg the Hen

Modrý sešit: napište název a nakreslete obrázek

Nová slovíčka: The Days of the Week - dny v týdnu a činnosti: play football, go swimming, play piano, play tennis, ride a bike, watch TV

Práce s učebnicí: SB str. 59/1 - poslech a nalepování samolepek

Domácí úkol: WB str. 58 - celá strana. Domácí úkol je na příští úterý 23. 1. Obrázek se slovíčky je v učebnici SB na str. 58

11.1.

Starfall (čtení): hen, men, ten, pen, jet, wet, pet, net

Modrý sešit: 4 slova a obrázek

Napsali jsme si test z probrané lekce.

enlightened Library (knihovna): děti si domů vypůjčily anglické knížky z knihovny. Neočekáváme, že by si děti dokázaly knihy samy přečíst, ale pokud je to jen trochu možné, prosíme, abyste si spolu s dětmi knížky prohlédli (nebo jim je přečetli) a pomohli jim tak vytvořit si kladný vztah ke knihám v cizím jazyce. Děti pak do Book reportu nakreslí obrázek toho, co se jim na knize líbilo.

Book report - zápis o knize. Děti spolu s knihou dostaly i formulář na zápis, kam mohou kreslit obrázky. Vypůjčené knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím do 25. ledna. Odměna za vrácenou knihu a zápis o ní jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Hrajeme si na obchod: nakupujeme a prodáváme v obchodě, procvičujeme fráze: Have you got...? Yes, we have. No, we haven't. How much is it? Thank you. Bye bye.

9.1.

Starfall (čtení): Zac the Rat - příběh, který jsme na interaktivní tabuli četli a procvičovali slovíčka.

Modrý sešit: děti dostaly nové sešity, do kterých budeme procvičovat psaní slovíček na začátku hodiny. Sešity budou zůstávat ve škole. Dnes jsme si do nich napsali název příběhu a nakreslili obrázek.

Hráli jsme hry na procvičení názvu jídel, ovoce a zeleniny.

V kroužku procvičujeme Have we got....? Yes, we have. No, we haven't.

Práce s učebnicí: SB str. 49/1 - doplňujeme podle poslechu

Domácí úkol: WB str. 122 (kontrola nebo pomoc je ve SB na str. 46) - domácí úkol je na úterý 16.1.

Zopakovali jsme si písničku z minulé hodiny a zahráli jsme si hru Big Hungry Monster.

Test: ve čtvrtek 11.1. bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu budou názvy jídel a otázky Have we got...?

4.1.

Happy New Year! - naučili jsme se na začátku hodiny

V kroužku jsme si pak povídali o vánočních dárcích (My favourite Christmas present)

Podle obrázkových kartiček opakujeme názvy jídel, ovoce a zeleniny.
Procvičujeme I'VE GOT...  x   I HAVEN'T GOT...

Starfall (čtení): začali jsme novou sekci "Learn to Read", kde čteme krátká slova (3 písmena), děti je čtou rovnou bez hláskování a v textu by je měly na první pohled rozeznat (can, pan, ran, fan, bat, cat, rat, hat), 4 slova jsme psali a malovali jednoduché obrázky.

Práce s učebnicí: SB str. 47 - spojování obrázků podle poslechu, str. 48 - nová písnička - podle textu písničky spojujeme obrázky v učebnici i obrázkové kartičky na tabuli

Domácí úkol: WB str. 46/cv.1, str. 48/cv.2 - domácí úkol je na úterý 9.1.

PROSINEC

 

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Lenka a Miss Rosie

 

21.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu.

Hráli jsme hru Pass the Parcel, zopakovali jsme si slovíčka týkající se Vánoc. Poté jsme si zahráli hru a soutěž, kde jsme hádali, o jaké slovo se jedná.

V druhé části lekce jsme se podívali na příběh The Gruffalo, který se dětem moc líbil.

19.12.

Christmas words: snowflake, stocking, snowman, star, reindeer, candles, presents, bells, Christmas tree, angel

V kroužku jsme procvičovali nová slovíčka a hráli různé hry.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes všichni vybrali odměny za získané hvězdičky.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie, queenie a také hru Big Hungry Monster.

14.12.

Starfall: Z, z (zebra, zoo, zigzag)

Alphabet book: písmenko Z

S obrázkovými kartičkami jsme opakovali názvy jídel z minulé hodiny a v kroužku pak procvičovali I have got... I haven't got...

Dnes jsme si zahráli novou hru: Queenie, queenie, have you got a ball? (Královnička - v kroužku schováváme míček a ten, kdo je uprostřed, hádá, kdo míček má)

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis pro rok 2016 a naučili se nová slovíčka - zvířata (fox, badger, hedgehog, dog, squirrel). Odkaz na tuto reklamu přikládám zde.

Děti s sebou dostaly domů Alphabet book, kterou jsme již dokončili.

12.12.

Starfall: X, x (xylophon, X-ray, ox, box, fox, six), Y, y (yo-yo, yellow, yawn)

Alphabet book: X,Y

V kroužku jsme se učili a procvičovali názvy jídel s obrázkovými kartičkami (peas, carrots, sausages, bananas, steak, chicken, sandwich, apple)

Ptáme se: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Nová gramatika: I have got.... / I haven't got.... (Mám / Nemám)

Bookwork: WB str. 47/cv. 1 - doplňujeme podle poslechu

7.12.

Starfall: V, v (van, volcano, violin) W, w (web, wolf, walk)

Alphabet book: V,W

Charitativní projekt: V kroužku jsme si povídali o charitativních projektech EATS, o domově pro seniory Sue Ryder, kterému pomáhají žáci 1. ročníku, odkaz přikládám zde.

Vyráběli jsme krásné vánoční přání, které pošleme do domova Sue Ryder.

Vybarvovali jsme vánoční obrázky podle barev a čísel. Hráli jsme hru Snatch!

5.12.

V kroužku jsme procvičovali otázky, nejvíc však otázku: Where do you live? I live in Prague.

Opakovali jsme si i zvířata: I like dogs. I don't like spiders.

Starfall: U, u (umbrella, under, sun, bus)

Alphabet book: písmenko U

Pracovní listy: opakování předložek IN, ON, UNDER podle diktátu

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme hráli hru: I like.... (všichni, co mají rádi stejnou věci si vymění židličky)

LISTOPAD

30.11.

Nejprve jsme v kroužku opakovali známé otázky a odpovědi.

S obrázkovými kartičkami jsme hádali zvířata a postavy z našich příběhů.

Starfall: T, t (train, ten, turtle)

Alphabet book: písmenko T

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

Bookwork: SB str. 41 - na obrázek pokládáme obrázky zvířátek podle instrukcí miss Rosie nebo pracujeme ve dvojicích a střídáme se v instrukcích

Homework: dobrovolný domácí úkol - děti dostaly pracovní listy s obrázky, které mají dokončit/vybarvit/spojit - za každou stranu mohou získat jednu hvězdičku navíc

28.11.

Starfall: R,r (rainbow, rain, red rose, rectangle) S,s (snake, skateboard, sunglasses)

Alphabet book: písmenka R, S

Nová gramatika: 1 elephant x 3 elephants, 1 dog x 3 dogs

I like elephants. I don't like spiders.

Procvičujeme v kroužku s obrázkovými kartičkami.

Zopakovali jsme si písničku Baby shark.

Učili jsme se novou písničku o zvířatech - na interaktivní tabuli s procvičením množného čísla.

Bookwork: SB str. 37/cv. 2 - označujeme obrázky podle poslechu.

23.11.

Starfall: P, p (pizza, pig, puppies) Q, q (queen, quilt, question)

Alphabet book: písmenka P, Q

Procvičování zvířat - v kroužku, s obrázkovými kartičkami

Procvičování předložek - podle instrukcí, ukazujeme

Bookwork: WB str. 35/2 - kreslení podle instrukcí

Nová písnička: Baby shark (s ukazováním) - podobně jako tady.

Na závěr jsme si zahráli hru The Big Hungry Monster.

21.11.

Starfall: N,n (nest, night, nine) O, o (old, octopus, orange)

Alphabet books: písmenka N,n, O,o

Nová slovíčka: elephant, frog, duck, rat, spider, dog, lizard, cat  - procvičujeme s obrázkovými kartičkami a poznáváme podle popisu (Small green animal, that can jump high)

Učíme se předložky: IN / ON / UNDER - procvičujeme podle instrukcí: The pencil is on the desk. The pencil is under the book. The pencil is in the pencilcase.

Bookwork: SB str. 35 - podle poslechu jsme doplňovali nálepky do obrázku.

16.11.

Starfall: M, m (moon, motorbike, masks)

Alphabet book: písmenko M, m

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme procvičovali otázky a odpovědi, které již známe. Nová otázka: Where do you live? I live in Prague.

Četli jsme příběh: There was an old lady. Hráli jsme s loutkami, obrázkovými kartičkami a ukazovali si v knize. Na příběh jsme se pak podívali na interaktivní tabuli a zazpívali si písničku.

Odkaz na příběh přikládám tady.

14.11.

Starfall: L, l ( lips, log, locks)

Alphabet book: písmenko L, l

Procvičovali jsme přídavná jména (long, short, big, small, old, new, beautiful), hádali jsme obrázkové kartičky, dále procvičovali a opakovali všechny otázky s odpověďmi, co známe.

Naučili jsme se fráze: I'm happy/sad/angry/hungry/tired/scared.

9.11.

Starfall: K, k (kite, kangaroo, koala, kittens)

Alphabet book: písmenko K, k

v kroužku a s obrázkovými kartičkami opakujeme nové fráze z minulé lekce. Hrajeme hry na procvičení a zapamatování.

Bookwork: WB str. 25 - vybírali jsme správný obrázek podle poslechu

V kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme: How old are you? What is your favourite toy/number/colour? How are you?

Zahráli jsme si hru Tichá pošta a Simon says.

7.11.

Starfall: J, j (jet, jump)

Alphabet book: písmenko J, j

Nové fráze: Beautiful doll x ugly doll, long train x short train, small ball x big ball, new kite x old kite, long car x short car

Procvičujeme s obrázkovými kartičkami a hrajeme hry na zapamatování nových slov.

Bookwork: SB str. 25 - hledáme obrázky podle poslechu, doplňujeme čísla

Story: Car race - na interaktivní tabuli jsme se podívali na další příběh s našimi hrdiny a odpovídali jsme na otázky

2.11.

Starfall: I, i (inside the igloo, iguana, insects)

Alphabet book: písmenko I, i

Bookwork: WB str. 22 - doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu

Opakujeme a procvičujeme názvy hraček z minulé hodiny.

Zahráli jsme si Halloween game a naučili se nová slovíčka k Halloweenu: ghost, black cat, vampire,witch, zombie

Homework: děti dostaly domů opravený test z první dokončené lekce. Prosíme rodiče o podepsání testu. Děkujeme!

ŘÍJEN

31.10.

Starfall: H, h (helicopter, humming bird, horses)

Alphabet book: písmenko H, h

Bookwork: SB str. 22 - nová lekce Let's play

Procvičujeme všechna slovíčka a otázky, které jsme začali v minulé lekci. Zazpívali jsme si novou písničku, ukazujeme obrázkové kartičky.

SB str. 23/1 - podle poslechu jsme nalepili samolepky

Na interaktivní tabuli jsme si také procvičovali nová slovíčka i další písničku z nové lekce.

Na závěr jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster a Penguin says.

24.10.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Snowy Owls. Společně jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou party (spider web, black spider). Učili jsme se nová slovíčka spojená s Halloweenem (bat, spider, web, ghost, skeleton, witch, pumpkin).

Starstore: náš první hvězdičkový obchod se velmi vydařil a děti si vybraly krásné odměny za získané hvězdičky :)

19.10.

Starfall: F, f (fox, fish, five), G, g (girl, gorilla, game) -

Alphabet book: písmenko F, f, G, g

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme: kite, doll, monster, computer game, plane, train, car, bike, ball, go-kart

Ptáme se: What is your favourite toy? My favourite toy is...

Zpívali jsme a hráli písničku Five Little Monkeys

Na závěr hodiny jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster + Penguin says

17.10.

Starfall: E, e (elephant, egg, enter, exit)

Alphabet book: písmenko E, e

Dnes jsme si napsali test z první probrané lekce.

Song: Učili jsme se novou písničku "What's the weather like today? Look outside the window, can you see? (zpíváme na melodii písničky Bratře Kubo)

Nová slovíčka: weather, sunny, stormy, cloudy, windy, rainy, foggy, snowy

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

12.10.

Starfall: D, d (doll, dinosaur, dog)

Alphabet book: písmenko D, d

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovíčka a fráze z probrané lekce, otázky (What is it? Is it a book/notebook/pen/pencil...? Yes, it is. No, it isn't. Pass me a ruler, please.)

Zpívali jsme písničku What's this? a ukazovali jednotlivé věci a činnosti.

Zahráli jsme si hru židličkovanou, Miss Rosie říká slovíčka z probrané lekce a na domluvené slovo ("Flash") si děti musí sednout na svoji židličku.

Na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso a podívali se na příběh Dinosaur Dance.

10.10.

Starfall: C, c (cat, cow, camp)

Alphabet book: dnes děti dostaly nové učebnice, ze kterých se učíme písmenka. Dnes jsme obtahovali a psali písmeno C, c. Učebnice budou zůstávat ve škole, na lekce je dětem rozdáme.

Bookwork: WB str. 16, str. 19 - podle poslechu vybíráme správný obrázek a vybarvujeme

SB - podle poslechu doplňujeme nálepky do cvičení na str. 13.

Učíme se nové fráze: Sit at your desk. Open your book. Close your pencilcase. Pass me a ruler.

SB str. 14 - poslechli jsme si další část příběhu s našimi čtyřmi hrdiny.

5.10.

Starfall: B, b (bee, ball, boy)

Na pracovním listě obtahujeme písmenko B, b. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na B vybarvit za domácí úkol.

S obrázkovými kartičkami se ptáme: What's this? It is a .....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh s našimi hrdiny a objevili jejich nadpřirozené schopnosti.

Vzájemně se ptáme: What's your name? How old are you?

Zahráli jsme si hru Penguin says (podobně jako Simon says) a hru Big hungry monster.

3.10.

Starfall: A, a (apple, alligator, astronaut)

Odkaz na webové stránky Starfall přikládám zde.

Na pracovním listě obtahujeme písmenko A, a. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na A vybarvit za domácí úkol.

Nová slovíčka: pencil case, pencil, pen, rubber, ruler, book, notebook, bag, desk

Bookwork: učebnice WB str. 10 - vybarvujeme podle instrukcí Miss Rosie, hrajeme hru "What's this?", ve které hádáme skryté předměty.

učebnice SB 11/4 - podle poslechu doplňujeme čísla k obrázku

Song - zpívali jsme písničku v učebnici SB na str. 12

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se seznámili se čtyřmi hrdiny naší učebnice (Misty, Flash, Thunder, Whisper) a zazpívali si o nich písničku (SB str. 4)

Bookwork: SB str. 5 - učíme se čísla 1 - 10. Ptáme se: How old are you? I'm six/seven.

Sb str. 5 - opakovali jsme barvy a podle poslechu jsme vybarvovali.

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si opakovali písničky z minulé lekce (Who is here? A is for apple)

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Chipmunks (Čipmankové).

V kroužku jsme si procvičovali barvy a hráli jsme hry na procvičení. Ptáme se: Who is wearing...? Kdo má na sobě...? Opakovali jsme otázky a odpovědi z minulé lekce - ptáme se na jméno.

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Dnes jsme se navzájem představovali. V kroužku si každý ke svému jménu vymyslel nějaký pohyb a představil se.

Učíme se: What's your name? My name is....a vzájemně se představujeme

Song: dnes jsme se naučili novou písničku "Who is here?", kterou se budeme zdravit na začátku každé lekce.

Starchart: ukazovali jsme si tabulku, do které budeme zapisovat hvězdičky z každé hodiny a vysvětlili si, jak lze hvězdičky získat. Také jsme si řekli o hvězdičkovém obchodě.

Nametags: každý si vyrobil krásnou cedulku se jménem, kterou budeme mít na začátku hodiny na lavici

Song: na interaktivní tabuli jsme se učili písničku o písmenech z abecedy. Odkaz přikládám tady.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53