Chipmunks

Badgers

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LISTOPAD

19.11. 2019

Starfall: písmenka R a S.

MDR: naučili jsme se psát nové písmenko R - slovíčka - rain, red roses, rectangle a zazpívali si k němu písničku I Can Sing a Rainbow. Písmenko S - snake, skateboard, sunglasses a písnička Snowflake Snowflake. 

Bookwork: SB str. 29 - poslech. 

Other information: Procvičovali jsme fráze My favourite toy is... za použití přídavných jmen, která se učíme. Pak jsme si nakreslili obrázky s naší oblíbenou hračkou a popsali je, např. My favourite toy is my blue bike. Obrázky doma ukážeme rodičům. smiley

Také jsme opakovali věty jako My name is... I'm...years old.

 

14.11. 2019

Starfall: písmenko Q.

MDR: naučili jsme se psát písmenko Q a k němu nová slovíčka - quit, queen, question.

Bookwork: WB str. 29 a str. 30 - nová slovíčka: triangle (trojúhelník), square (čtverec), circle (kruh), parallelogram (rovnoběžník), rectangle (obdélník).

Other information: opakovali jsme na test z Unit 2. Procvičovali jsme fráze What's his/her favourite toy? His/her favourite toy is his train/her doll. What's his/her name? His/her name is... How old is she/he? She/he is seven. 

V závěru hodiny jsme si popsali naše obrázky z předešlé hodiny - big green monster, new beautiful doll, long blue train. Za domácí úkol anglicky popsat rodičům obrázky, které jsme nakreslili. wink

 

12.11. 2019

enlightened Dnes jsme vyhlašovali studenta měsíce! Vítěz dostal diplom za svůj pozitivní přístup k práci a za řádné nošení pomůcek. Moc gratulujeme, jen tak dál!  enlightened

Také s velkou radostí oznamujeme, že se naše skupina umístila na 2. místě v počtu získaných hvězdiček! yes  Doufáme, že nás toto skóre bude dál motivovat, dobrá práce! laugh

Starfall: písmenka O a P.

MDR: psaní písmenka O, nová slovíčka - octopus, ostrich, orange (oranžová), on/off, owl, orange (pomeranč) a písmenka P - pig, puppy, pink, pizza.

Bookwork: SB str. 28 cv. 1 procvičování přídavných jmen long, short, new, old, ugly, beautiful, big, small; WB str. 28.

Other information: zazpívali jsme si Unit 2 song. Dále jsme procvičovali fráze z lekce 2 - What's his favourite toy? What's her favourite toy? What's his name? What's her name?

Na závěr hodiny jsme si za použití nových slovíček nakreslili 4 hračky, které se nám nejvíce líbí - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train. Obrázky pak každý z nás svým spolužákům anglicky popsal.

Důležité: příští hodinu, 19.11. 2019, budeme psát test z Unit 2. 

 

7.11. 2019

Bookwork: SB str. 25 cv. 1 - naučili jsme se nová přídavná jména: long (dlouhý), short (krátký), big (velký), small (malý), ugly (ošklivý), beautiful (krásný), new (nový), old (starý).

WB str. 23 cv. 1, str. 24 cv. 1, str. 26.

Poté jsme si zahráli hru. Dostali jsme do dvojic písmenka, ze kterých jsme museli skládat nová slovíčka z Unit 2 - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train. Šlo nám to výborně! smiley

 

5.11. 2019

Dnes byl Star Reward Day. Protože od začátku angličtiny v hodinách sbíráme hvězdičky - za pravidelné nošení učebnic, za dobré chování a aktivitu v hodinách - byli dnes vyhlášeni vítězové, kteří získali nejvyšší počet hvězdiček. Odměněni jsme ale byli všichni, protože jsme moc šikovní!

Všem moc gratulujeme! wink

Starfall: písmenko N.

MDR: naučili jsme se psát nové písmenko N a k němu slovíčka nest, nine, net.

Začali jsme novou lekci - Unit 2 a slovíčka - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train.

Bookwork: SB str. 22 a 23 celé, písnička ze str. 24; WB str. 121.

ŘÍJEN

31.10. 2019

Happy Halloween! wink

Starfall: písmenka L a M.

MDR: dnes jsme se naučili písmenko L a k němu nová slovíčka - lightning, ladybug, lips, lock, lion, log a písmenko M - mask, moon, motorcycle, monkey.

Bookwork: SB str. 22 cv. 1 a 2 - představili jsme si novou lekci Unit 2; WB str. 22 cv. 1 a 2.

Vyplnili jsme si halloweenskou osmisměrku a procvičili si tak spoutu halloweenských slovíček. Na závěr hodiny jsme si zahráli hru My First Hidden Pictures https://www.highlightskids.com/games.

Také jsme si zazpívali několik halloweenských písniček:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

24.10. 2019

Dnes nás čekal test z Unit 1. Každý, kdo měl 100% úspěšnost, získal 2 extra hvězdičky! smiley

Starfall: písmenko K.

MDR: naučili jsme se psát písmenko K a k tomu nová slovíčka - kite, kangaroo, kitchen, koala, kitten.

Bookwork: SB str. 119 - vystřihování halloweenských obrázků. Naučili jsme se díky tomu nová slovíčka - rat, bat, witch, pumpkin, spider, skeleton, ghost.

Na závěr hodiny jsme si zazpívali halloweenské písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

 

22.10. 2019

Na začátek dnešní hodiny jsme si zopakovali čísla. Každý z nás jedno dostal a musel říct, jaké je jeho číslo a jakou má barvu. 

Zahráli jsme si hru "Is it the?". Používali jsme kartičky s novými slovíčky z Unit 1 a museli jsme hádat, co je na kartičce za obrázek (book, pen, bag,...). Odpovídali jsme pomocí vět Yes, it is nebo No, it isn't.

Starfall: Písmenka I a J.

MDR: Psaní písmenek I a J do našich písanek.

Procvičili jsme si fráze z Unit 1, např. - open your pencil case, pass me your pencil, close your book, stand up.

Bookwork: SB str. 20 celá.

24.10. 2019 nás čeká již zmiňovaný test z Unit 1, který se přesunul a na který jsme si dnes ve škole společně opakovali probranou látku.

 

17.10. 2019

Na začátku hodiny jsme si opět procvičili slovíčka z Unit 1 - pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case.

Bookwork: SB str. 16 - poslechové cvičení; WB str. 10 celá.

Dnes jsme se naučili míchání barev (SB str. 18 cv. 2) a vytvořili si svůj vlastní projekt - namalovali jsme krásné obrázky vodovkami. Každý z nás svůj obrázek potom před třídou popsal. smiley

Připomínáme, 22.10. 2019 test z Unit 1.

 

15.10. 2019

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru Tap the Letters, abychom si zopakovali písmenka, která jsme se dosud naučili.

Starfall: Naučili jsme se nové písmenko H a k němu nová slovíčka - horses, helicopter, hummingbird, hippo.

MDR: Naučili jsme se psát nové písmenko H (v našich písankách) a vybarvili jsme si k němu obrázky.

Zazpívali jsme si spolu naši oblíbenou písničku - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs a procvičili si tak různá slovíčka.

Bookwork: WB str. 119, SB str. 15 cv. 4.

22.10. 2019 budeme psát test z Unit 1. Prosíme, aby si s námi celou lekci rodiče zopakovali.

 

10.10. 2019

Starfall: Písmenka F a G.

MDR: V písance jsme si procvičili nová písmenka - F a G a vybarvili jsme si k nim obrázky.

Bookwork: Unit 1 song - str. 12, str. 13 cv. 1, str. 14 a str. 15 cv. 2.

Dostali jsme opravené testy, 100% úspěšnost znamená 2 hvězdičky navíc! 

 

8.10. 2019

Starfall: https://www.starfall.com/ písmenka D a E.

MDR: Písanka - písmenka D a E.

Workbook: SB str. 10 a 11 - Unit 1 "At school" - nová slovíčka: pen, rubber, pencil, book, bag, desk, ruler, notebook, pencil case.

Dále jsme si společně zazpívali novou písníčku a hráli jsme hru, kdy jsme museli hádat, co je v košíku (za použití nových slovíček).

Homework: Prosíme rodiče, aby si s námi na příští hodinu zopakovali nová slovíčka. smiley

 

3.10. 2019

Dnešní hodina začala opakováním čísel 1-10 a poté jsme si napsali menší testík právě z této látky (test se skládal z psací části a z poslechu).

Bookwork: WB str. 118 - čísla.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru "My First Hidden Pictures" https://www.highlightskids.com.

Homework: Prosíme rodiče, aby si s námi na příšlí hodinu zopakovali čísla a barvy z WB na straně 118. smiley Dále připomínáme, do 8.10. přinést od rodičů podepsaný pracovní list.

 

1.10. 2019

Starfall: písmeno C.

MDR (My Daily Report = psaní do sešitu - písanky): Naučili jsme se psát písmenko C do naší písanky.

Bookwork: WB str. 4 a 8 všechna cvičení.

Procvičovali jsme si mezi sebou otázky What's your name? How old are you?

Dostali jsme pracovní list, díky kterému jsme si procvičili barvy a psaní čísel 1-10.

Homework: do 8.10. přinést od rodičů podepsaný pracovní list.

ZÁŘÍ

26.9.2019

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 7 cv. 1 a 2 - poslech a učení se nových barev; str. 8 a 9 - podívali jsme se na kousek story o našich superhrdinech!

WB str. 5 všechna cvičení - procvičování čísel; a str. 7 všechna cvičení - procvičování barev.

V písance jsme si vybarvili obrázky k písmenům, která již umíme (A a B).

V závěru hodiny jsme si zazpívali písničku Baby Shark (https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI) a podívali se na videa Lucas the Spider (https://www.youtube.com/watch?v=88Ft83XvkSY). yes

 

24.9. 2019

Dnes jsme se naučili nová písmenka A a B, která jsme si procvičili v našich pracovních sešitech a zahráli si hru s písmenky na interaktivní tabuli (https://www.starfall.com).

Také jsme se naučili čísla 1-10 a barvy. O číslech jsme si společně zazpívali písničku.

Seznámili jsme se s novými superhrdiny z učebnice (Student's book str. 4) a vyplnili si cvičení o tom, kolik jim je let (Student's book str. 5).

Na čtvrtek 26.9. 2019 přinést něco z prázdnin (kdo ještě nemá splněno).

 

19.9. 2019

V dnešní hodině jsme podepsali plakátek proti šikaně, čímž jsme souhlasili, že si nebudeme ubližovat, nebudeme se spolužákům posmívat, budeme na sebe hodní a budeme si pomáhat.

Zahráli jsme si hru "Who Am I" na interaktivní tabuli (naleznete zde - https://www.starfall.com). Každý z nás šel k tabuli a zkusil si vytvořit postavičku přesně podle toho, jak vypadá.

V závěru hodiny jsme nakreslili svůj portrét, ke kterému jsme napsali dvě věty o sobě - jak se jmenuji a kolik mi je let.

Připomínáme, na úterý 24.9. přinést nějakou vzpomínku z prázdnin - suvenýry, fotky, pohledy,...

 

17.9. 2019

Na úvod dnešní hodiny jsme se přivítali po prázdninách a představili jsme se.

Poté jsme si zazpívali písničku o písmenkách - každé písmenko k sobě mělo nějaké slovo, které jsme se naučili (A - apple,...).

Vybarvili jsme si první stranu pracovního sešitu - Abecedy a také třídní plakát naší skupiny Chipmunks.

Zahráli jsme si hru 4 corners, kdy jsme si museli vybrat jeden ze čtyř rohů, kam jsme se schovali a někteří z nás počítali před tabulí do deseti. Když dopočítali, řekli číslo 1-4 a ti z nás, kteří byli ve vybraném rohu, dotyčné vystřídali a šli počítat místo nich.

Domácí úkol: na úterý 24.9. 2019 přinést něco z prázdnin - fotku, suvenýr...

 

 

TOPlist

aktualizováno: 22.11.2019 18:11:34