Chipmunks

Badgers

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

18.6. 2020

Při poslední hodině jsme tvořili projekt All About Me, děti psaly své jméno, co mají/nemají rády, oblíbené zvíře, barvu, jídlo.. Poté jsme si své projekty mezi sebou přečetli.

Na závěr hodiny jsme si povídali o tom, co budeme dělat o prázdninách.

Všem přejeme krásné prázdniny. smiley

 

16.6. 2020

Hodinu jsme začali opakováním flashcards z předchozích hodin. Poté jsme opakovali slovíčka write, draw, read, circle, underline, left, right, spell,...

Poté jsme se naučili, jak se anglicky řekne všech 5 smyslů a nakreslili jsme si k tomu obrázek. 

Dále jsme opakovali dny v týdnu a zkracování - I am = I'm, he is = he's; What is = what's, I have = I've,...

Následně jsme se věnovali otázkám How old are you? How old is she/he? She is/he is... What have you got? I have got a...

Poté jsme si zopakovali slovíčka what, where, how, when a řekli jsme si, co znamenají a kdy se používají.

 

11.6. 2020

Začali jsme opět opakováním slovíček write, draw, read, circle, underline, left, right a přidali jsme slovo spell.

Poté jsme si opakovali slovíčka na flashcards (viz minulá hodina) a hezky jsme se při tom protáhli.

Dále nás čekalo opakování otázek Do you like...? What do you not like? 

Bookwork: WB str. 121, 122 - opakování slovíček; SB str. 38 - story a str. 44.

V závěru hodiny jsme si zahráli hru, při které jsme museli opravovat špatně napsaná slovíčka a následně nás čekala hádací hra. Každý si nakreslil jedno zvířátko a ostatní hádali - Is it a cat? Is it a frog? Yes, it is. No, it isn't.

 

9.6. 2020

Dnes jsme si procvičili veškerá slovíčka z prvních pěti lekcí. Poté jsme začali kreslit letní obrázky podle instrukcí.

Opakovali jsme slovíčka write, draw, read, circle, underline, left, right a přídavná jména long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new, favourite. 

Dále jsme se vrhli na opakování slovíček a předložek z Unit 3 - in, on, under a opakovali jsme i názvy dnů v týdnu.

Poté jsme opakovali přítomný čas.

Songs - https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

           - https://www.youtube.com/watch?v=Umu58RxNL7I

           https://www.youtube.com/watch?v=GAC8UaXxPoI

      

 

4.6. 2020

Hodinu jsme začali geometrickými tvary (Tangrams), které jsme si vystřihli ze SB na straně 125. Poté jsme z tvarů skládali obrázky podle předlohy - SB str. 31.
Zopakovali jsme si tak slovíčka triangle, square, circle, parallelogram, rectangle.

Poslechli jsme si novou písničku - https://www.youtube.com/watch?v=Umu58RxNL7I

Poté jsme opakovali slovíčka z Unit 1 - pen, pencil, rubber, book, bag, desk, ruler, notebook, pencil case.

Bookwork: SB str. 22, 24, 25 cv. 1 - opakování přídavných jmen long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new, str. 30, 31, 125.

 

2.6. 2020

Dnešní hodinu jsme začali novými slovíčky (některá jsme si pouze zopakovali): write, draw, read, circle, underline, left, right. Děti si ke všem slovíčkům napsaly český překlad a následně jsme si je procvičili ve větách.

Bookwork: SB str. 5 - procvičili jsme si spellování čísel a poté nás čekal menší spellovací "testík".

Pustili jsme si několik písniček a zatancovali jsme si. smiley

Summer Songhttps://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

The Animal Boogiehttps://www.youtube.com/watch?v=25_u1GzruQM

Up, Up, Up!https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0

KVĚTEN

28.5. 2020

Opět jsme začali opakováním, dnes nás čekal pracovní list s barvami.

Bookwork: SB str. 10, 14, 20 - rozdali jsme si role a zahráli si společně jeden z našich příběhů.

Pustili jsme si písničku o džungli a naučili jsme se nová slovíčka - https://www.youtube.com/watch?v=plvY0quSyJglion, whale, wolf, crocodile, snake, polar bear.

Dále jsme si pustili video na téma SUMMERhttps://www.youtube.com/watch?v=vdlo0BqZ0SA.

V závěru hodiny jsme opakovali zkracování - I am = I'm, he is = he's, she is = she's, we are = we're, they are = they're.

 

26.5. 2020

Protože jsme dokončili všechny lekce v naší učebnici, začali jsme se věnovat opakování.

Nejdříve jsme ale začali představením našich conversation buddies, tedy našich oblíbených hraček/plyšáků, kteří se s námi učí anglicky. What is your conversation buddy? My buddy is a ____. I have got a _____. 

Poté jsme přešli na samotné opakování a zopakovali jsme si pár slovíček z naší první lekce.
How old are you? I am ____.

Pustili jsme si písničku - https://www.youtube.com/watch?v=R1Qn2bcZRTo a naučili se nová slovíčka: shark, eel, squid, crab, snail. 

Následoval příběh - https://www.youtube.com/watch?v=ir4PF70GYQU.

Bookwork: SB str. 4, 5, 7.

Na závěr hodiny jsme si pustili příběh I See Summer - https://www.youtube.com/watch?v=bTmJYJplghk.

 

21.5. 2020

Dnes jsme si povídali především na téma SPRING and SUMMER. Naučili jsme se několik nových slovíček a zopakovali si ta, která již umíme.

Spring words: seeds, sprouts, snail, flowers, robin, blossom, buds, puddle,...

Summer words: sunscreen, swimsuit, sunglasses, lemonade, popsicle, campfire, bucket, park, pool,...

Zazpívali jsme si písničky - https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg a https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

Podívali jsme se na příběhy - https://www.youtube.com/watch?v=kBi_RoXKVo0 a https://www.youtube.com/watch?v=CE_FMWKH-_M

Poté děti kreslily obrázky, co mají nejradši na jaru a odpovídaly na otázky k létu - What do you like to do in the summer? I like to _________.

 

19.5. 2020

Bookwork: SB str. 108 - song - společně jsme si zazpívali a poté děti kreslily jejich oblíbenou pasáž z písničky.

Dnes jsme si znovu opakovali slovíčka a fráze. Dbali jsme především na výslovnost a správné čtení. Za každé správné přečtení dostal každý hvězdičku. 

Poté jsme si zahráli pexeso, BINGO a hru OPPOSITES. Podívali jsme se na story k Unit 9 a poté jsme si ji společně přečetli.

V závěru hodiny jsme hráli hru, při které jsme podle obrázků hádali, o jakou aktivitu se jedná read a book, make a sandcastle, look for shells,... a k obrázkům jsme přiřazovali správné věty.

Poslední hra, kterou jsme dnes stihli, byla QUIZ GAME - podle obrázků jsme hádali správná slovíčka.

 

14.5. 2020

Začali jsme hrou go find.. something from your birthday; your crazy hat; family photo; your favorite game,...

Bookwork: SB str. 116 cv. 1, 117.

Dále jsme opakovali slovíčka/fráze z Unit 9, která jsme si následně společně předváděli.

Poté jsme opakovali sloveso BÝT a zkrácené tvary - I am = I'm, he is = he's, she is = she's,....

Homework: WB str. 117.

 

12.5. 2020

Dnes jsme opět začali opakováním slovíček/frází z Unit 9.

Poté děti opravovaly zpřeházená slovíčka: ATKE - take, TACHC - catch, OLOK - look, STILEN - listen; a zpřeházené věty

1.) Catch fish let's a.
2.) Let's shells look for.
3.) Listen let's to music.
4.) Paint picture let's a.

Naučili jsme se slovíčka yesterday, today, tomorrow.

Bookwork: SB str. 115 cv. 1; WB str. 114, 115 cv. 1.

 

7.5. 2020

Začali jsme opakováním slovíček/frází. Děti měly za úkol každou frázi doplnit - make _ _______,
catch _ _____, eat ___ ____, read _ _____, look for _____, take _ ______, listen to _______, paint _ _____.

Následně jsme si tyto aktivity procvičili předváděním. yes

Bookwork: SB str. 114; WB str. 112, 113.

Dále jsme se začali věnovat tématu WEATHER (počasí). Naučili jsme se nová slovíčka - rainy day, rain coat, umbrella, rain boots, puddle, clouds, cloudy, hot, cold, snow, snowing, rain, raining, thunder, thunderstorm, lightening, sunshine, sunny, rainbow.

Poté jsme si barevně napsali slovo RAINBOW. Ke každé barvě jsme nakreslili obrázek, např. red - cherries, orange - orange, yellow - lemon,...

V závěru hodiny jsme si povídali o ročních obdobích - spring, summer, fall, winter. Ke každému ročnímu období jsme si nakreslili obrázek.

 

5.5. 2020

Dnešní hodinu jsme opět začali opakováním nových slovíček z Unit 9. Při opakování jsme dbali především na výslovnost a naučili jsme se, že některá písmenka stojící vedle sebe mají i určitou a specifickou výslovnost, např. shells - sh = [š], eat - ea = [í], photo - ph = [f].  

Bookwork: SB str. 60- song, 108, 109, 112; WB str. 106, 109, 111.

Zahráli jsme si kvízovou hru s obrázky, při níž jsme odpovídali na otázky: 

Where is the blue book? It's in the green bag.
Where is the lizard? It's on the purple bag.
Where are the green books? They are in the pink bag.

Na závěr hodiny jsme si povídali o Spojeném království, Kanadě, Austrálii a České republice. Každý z nás si nakreslil obrázek české vlajky a napsal pár vět o ČR. smiley

 

 

DUBEN

30.4. 2020

Opět jsme začali opakováním nových slovíček z Unit 9.

Bookwork: WB str. 106, 107; SB str. 108 - zazpívali jsme si písničku, 109 - rozdíl mezi there is x there are, 110 - podívali jsme se na story k Unit 9, kterou jsme si poté společně ještě přečetli a nakreslili jsme ze story obrázek, který se nám nejvíce líbil. Dále str. 111 cv. 2.

 

28.4. 2020

Dnešní hodina začala opakováním Unit 8, kdy jsme si zahráli hru Spinning Wheel, při které jsme odpovídali na otázky Can you ride a horse? Can you swim? Can you play tennis? Can you crawl? Can you skip? Can you play the piano? - Yes, I can. x No, I can't.

Poté jsme si zahráli další hru, při které jsme přiřazovali aktivity k obrázkům.

Bookwork: začali jsme probírat novou a zároveň poslední lekci - Unit 9! laugh

SB str. 106, 107 cv. 1, 108; WB str. 106, 128.

Homework: WB str. 108.

 

23.4. 2020

Bookwork: WB str. 100 a 101.

Dále jsme se naučili nová slovíčka (a zopakovali si ta, která již umíme) při hře "go find something...". Jde o slovíčka small, big, hard, soft, sour, bitter, salty, sweet.

Poslechli jsme si písničky The Skeleton dance - https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU a Do You Like Broccoli Ice Cream - https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Tvořili jsme vlastní strašidelný příběh - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1 laugh

V závěru hodiny si každý nakreslil obrázek a vymyslel si k němu vlastní příběh, který nám poté vyprávěl.

Homework: kdo nemá stranu 105 ve WB, dodělá do příští hodiny.

 

21.4. 2020

Dnešní hodina začala představením našich buddies. To jsou plyšáci, kteří nás budou v hodinách angličtiny doprovázet.

Dále jsme si zahráli hru Body parts, ve které jsme měli za úkol přiřazovat slovíčka k částem těla.

Zazpívali jsme si písničku, která doprovází aktuální lekci a vrhli jsme se na kreslení. Každý z nás si nakreslil svého plyšáka, kterého poté vystřihl a nalepil na špejli. K obrázkům si každý z nás vymyslel příběh, který pak spolužákům vyprávěl. wink

V závěru hodiny jsme si zahráli hru Opposites a zopakovali jsme si písmenka abecedy. Na každé písmenko jsme i vymýšleli různá slovíčka. 

 

16.4. 2020

Na začátku hodiny jsme si ukázali naše vystřihnuté kostry (SB str. 127). Ten, kdo si kostru nestačil vystřihnout doma, si ji dodělal při hodině. Poté jsme si jednotlivé části koster popsali.

K práci jsme si pustili Skeleton dance - https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

Bookwork: SB str. 102, 104 cv. 1; WB str. 98 cv. 2, str. 99 cv. 2 a str. 102 cv. 1.

Poté jsme si zahráli hru Opposites pokračovali hrou WORDSHAKE - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Vytvořili jsme si vlastní příběh - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1

Zde https://www.storylineonline.net naleznete nespočet příběhů a knížek, které si děti mohou poslechnout. smiley

 

14.4. 2020

MDR: Jako první nás čekala zpřeházená slovíčka, která jsme museli napsat správně. Dále jsme si opět zopakovali nová slovíčka.

Bookwork: SB str. 94, 96 - song, str. 101 - každý si nakreslil svoji příšerku, kterou následně pár větami popsal.

Zopakovali jsme si rozdíl mezi CAN CAN'T. Dále jsme si vysvětlili zkrácené tvary - I have got = I've got, I have not got = I haven't got, I can not = I can't.

Other: hráli jsme hru Opposites. Jako další jsme hráli online hry - https://wordwall.net/

Homewrok: WB str. 105 a procvičování slovíček z Unit 8. Dobrovolné - SB str. 127.

 

7.4. 2020

MDR: vysvětlili jsme si rozdíl mezi CAN CAN'T. Poté jsme opakovali nová slovíčka z Unit 8 - části lidského těla.

Bookwork: SB str. 94, 95 cv. 1 a 2, 96 - song, 97 cv. 1, 98 - story, 99 cv. 2 a cv. 4; WB str. 97.

Na konci dnešní hodiny jsme se naučili slovíčka, která patří k jaru a k Velikonocům. Pak jsme si povídali o tom, co kdo bude o Velikonocích dělat.

Všem přejeme krásné svátky a uvidíme se opět 14.4. smiley

 

 

 

 

2.4. 2020

Dnes jsme začali probírat novou lekci - Unit 8 - The robot. Naučili jsme se nová slovíčka částí lidského těla: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot.

Bookwork: SB str. 95 cv. 2, str. 96 - song, str. 98 - story; WB str. 94 a 96.

Při probírání nové lekce jsme se trošku protáhli, zkoušeli jsme si sáhnout na palce u nohou (touch your toes), skákání přes švihadlo (skipping rope) a stání na jedné noze (standing on one leg).

Poté jsme podle Miss Jennifer kreslili obrázky a tím si procvičili slovíčka částí těla a oblečení. yes

Hráli jsme hru uhodni obrázky a zkontrolovali si domácí úkoly.

BŘEZEN

31.3. 2020

Dnešní hodina začala povídáním, každý student se zeptal svého kamaráda "Hello, how are you?".

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne.

Poté jsme si zahráli Jeopardy Game, což je vědomostní hra na způsob českého "Riskuj". Hra se nám moc líbila! laugh

Zahráli jsme si i hru Opposites (opaky) - good - bad, day - night, dirty - clean,...

Na závěr hodiny jsme si pustili příběh - https://www.youtube.com/watch?v=meZpwOoTJ70

Homework: WB str. 127 - prohléhnout si slovíčka z nové lekce a SB str. 94.

 

26.3. 2020

Bookwork: SB str. 91 cv. 1 - procvičování slovíček cotton, wool, leather - go find cotton,...

Cotton is cool. Wool is warm. Leather is strong.

WB str. 83 - opakování, str. 87, 89; SB str. 36, 60 a 84 - zazpívali jsme si písničky z předchozích lekcí. smiley

Other: Poté jsme si začali opakovat slovíčka z probírané lekce. Opakování probíhalo formou kreslení obrázků - Draw a T-shirt. Draw a hat. Draw a dog with socks. Draw a cat with sweater.

Na závěr hodiny jsme si přečetli příběh https://www.youtube.com/watch?v=RktGfbcZotI.

Děti si nakreslily zvířatko z příběhu, které se jim nejvíce líbilo.

Homework: WB str. 93.

 

24.3. 2020

Dnešní hodinu jsme začali otázkou "How are you?".

Poté jsme začali opakovat slovíčka ze 7. lekce a v rámci opakování jsme kreslili obrázky různého oblečení, které jsme poté slovy popisovali.

Dále jsme si společně zahráli pexeso. smiley

Bookwork: SB str. 92 cv. 1 a 2; WB str. 93.

Other: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs - zazpívali jsme si písníčku o abecedě.

 

19.3. 2020

Dnešní hodinu jsme začali pohybem - na rozehřátí. smiley

"Rozcvička" vypadala následovně:

Bring your newest/oldest toy. Bring something blue/red/green/purple,...

Poté jsme si zopakovali psaní slovíček z Unit 7 a abecedu.

Další opakovaná (některá i nová) slovíčka: fruitegg, cookie, carrot, corn, bread, banana, monkey, butterfly, camel, bear, elephant, eagle, vegetables, tomato, sandwich, pear, orange, milk, lemon, ice cream, grapes.

Bookwork: WB str. 87, 89; SB str. 87 cv. 4, 88, 89 cv. 1.

Homework: opakovat spelling slovíček ze 7. lekce.

 

17.3. 2020

Dnes poprvé proběhla výuka ON-LINE a byla to zábava! laugh

Na začátek jsme si ukázali naše oblíbené knížky a řekli si, o čem jsou.

Poté jsme si procvičovali následující věty:

I like this hat. Do you like my hat?

Do you like these shoes? Yes I do. No I don't.

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi slovy THIS x THESE.

Bookwork: SB str. 82 - opakovali jsme si slovíčka z Unit 7, 83 cv. 1 a 3, 84 - song, 85 cv. 1, 86 - story; WB str. 83 a 84.

Homework: WB str. 82 a 126.

 

 

 

10.3. 2020

Dnes nás čekal test z Unit 6.

Po testu si ti z nás, kteří již vrátili první půjčenou knížku, půjčili knihu další, kterou prosíme vrátit (spolu s vyplněným Book Reportem) do 24.3.

Dále jsme se začali učit nová slovíčka z Unit 7 - jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers.

Homework: opakovat slovíčka a jejich spelling - vždy se jedná o slovíčka z aktuálně probírané lekce. Dále WB str. 82, 83 a 84. Děti také dostaly 2 pracovní listy, které jsou za domácí úkol.

 

5.3. 2020

Dnešní hodina začala opakováním slovíček z nyní probírané lekce - The old house. Dále jsme si procvičili použití is x are.

Bookwork: SB str. 78 a str. 80; WB str. 78 a 79.

Poté děti začaly tvořit projekt na téma 6. lekce - nakreslily si svoje vlastní domečky, které pár větami popsaly.

Homework: WB str. 77 a 81. Zároveň si děti doma mají procvičovat slovíčka a jejich spellování.

Library: Knížky s vyplněným Book Reportem prosíme vrátit do 12.3.

Testík z 6. lekce budeme psát 10.3. 

 

3.3. 2020

Dnešní hodina začala předáváním cen - nejdříve Studentovi měsíce. Tomu, kdo ocenění získal, moc gratulujeme a chválíme za skvělou práci! yes

Následovalo odměňování studentů za jejich nasbírané hvězdičky, kterým také gratulujeme a jsme na vás všechny moc pyšní! Jen tak dál! wink

 

MDR: doplňte chybějící písmenka:

1. d_n_ng r_ _m
2. k_tc_ _n
3. b_dr_ _m
4. c_ll_r
5. b_t_r_o_

Dále nás čekala kontrola domácích úkolů a procvičování spellování slovíček z naší 6. lekce. Také jsme si společně v kruhu zopakovali veškerá slovíčka, která zatím umíme.

Homework: WB str. 77 a 81. Zároveň si děti doma mají procvičovat slovíčka a jejich spellování, v nadcházejícím testu nás bude čekat více psaní (test píšeme 10.3.).

Library: Knížky s vyplněným Book Reportem prosíme přinést do 12.3. smiley

 

ÚNOR

Zde si pro vás děti připravily ukázku jejich oblíbené písničky! wink

 

27.2.2020

V první části jsme se podívali na příběh The Very Hungary Caterpillar - https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Dále jsme si cvičně vyplnili Book Report - jedná se o pracovní list, který děti vyplní, když si půjčí knížku z naší knihovny (odpoví na otázky - jak se kniha jmenuje, kdo ji napsal, co se jim na knížce nejvíce líbilo - nakreslí obrázek, napíšou 3 nová slovíčka, která se díky knížce naučily a zakroužkují, zda se jim kniha líbila).

Bookwork: SB str. 76 cv. 1, str. 77 cv. 1; WB str. 75 cv. 2 a str. 76.

Library (knihovna): vypůjčené knížky prosíme vrátit do 12.3. 2020 (spolu s vyplněným Book Reportem - za ten jsou 2 hvězdičky navíc!).

Test z probírané lekce budeme psát 10.3. 2020. smiley

 

25.2. 2020

MDR: Jednotné a množné číslo - There is one frog. There are two frogs.

Bookwork: Dnes jsme začali probírat Unit 6 - The old house.

Nová slovíčka - bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar.

WB str. 72 a 125; SB str. 70, 72, 71 cv. 1.

Dále jsme se podívali na story k naší nové lekci a na interaktivní tabuli si děti vyzkoušely, co si z něj zapamatovaly - odpovídání na otázky.

Homework: WB str. 70, 72 - vybarvit a zkusit vyplnit stranu 73 - do 3.3. 2020. smiley

 

13.2. 2020

Starfall: https://www.starfall.com/h/holiday/valentine/?sn=main - ve Starfallu si dnes děti vytvořily valentýnská přáníčka. 

MDR: opakování předchozích lekcí - pracovní list, kde měly děti za úkol přiřadit slovíčka k obrázkům a očíslovat je.

Dále si děti vypracovaly pracovní list, ve kterém měly hledat písmenka - https://picklebums.com/alphabet-find-and-colour/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=429359024_13656288_15623

Zazpívali jsme si i písničky z předchozích lekcí, takže si děti procvičily všechna slovíčka, která se dosud naučily.

Všem přejeme krásné jarní prázdniny! smiley

 

11.2. 2020

Dnešní hodina začala opakováním slovíček a frází na test, který nás poté čekal. 

Zopakovali jsme si spellování dnů v týdnu a procvičili jsme si známé fráze - go swimming, watch TV, play football, ride my bike,...

Poté nás čekal samotný test, který dopadl skvěle, všichni měli 100%! Moc vás všechny chválíme, skvělá práce! laugh

Po testíku si děti dodělaly svoje projekty - plakáty se dny v týdnu, které si krásně vybarvily a napsaly si ke každému dni větu, co v ten den dělají.

 

6.2. 2020

Dnešní hodina byla opakovací - děti si zopakovaly slovíčka dnů v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) a aktivit (go swimming, ride my bike, ride my pony, play with my friends, play football, watch TV, play computer games).

Poté děti začaly tvořit menší projekt - co dělají v určitý den.

MDR: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-i/match-sw/?sn=ltr-classic - tzv. sight wordsthere, when, could, look, away, about.

Bookwork: WB str. 63 cv. 2, opakování stran (WB) 60, 61, 64, 65, 66.

Homework: WB str. 66.

Test z Unit 5 budeme psát 11.2. smiley

 

4.2. 2020

Dnešní hodina začala předáváním cen - nejdříve Studentovi měsíce. Tomu, kdo ocenění získal, moc gratulujeme a chválíme za skvělou práci! yes

Následovalo vyhlášení studentů s nejvyšším počtem hvězdiček, kterým také gratulujeme a jsme na vás všechny moc pyšní! Jen tak dál! wink

MDR: psaní spojení aktivit - ride my pony, go swimming, play with my friends, ride my bike, play football, watch TV, play computer games.

Bookwork: WB str. 64 celá, str 65; SB str. 66.

Homework: WB str. 66 (a ukázat rodičům vypracované strany 64 a 65 + s nimi látku procvičit).

Test z probírané lekce budeme psát 11.2. smiley

LEDEN

30.1. 2020

Na začátku dnešní hodiny jsme si začali opakovat a spellovat slovíčka dnů v týdnu. Každé slovíčko jsme si podle toho, jak se spelluje, hned zapsali. Poté jsme si zahráli bingo se slovíčky a písmenky.

Zazpívali jsme si spellovací písničku - https://www.youtube.com/watch?v=GAC8UaXxPoI

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-i/match-sw/?sn=ltr-classic tzv. sight words.

MDR: Sight words - do, go, to, we, you, the, says, give, what, they, who, very.

Bookwork: WB str. 61 celá.

 

28.1. 2020

MDR: Dnes si děti zapsaly do sešitů věty s aktivitami na určitý den.

Monday I go swimming. Tuesday I play football. Wednesday I play with my toys. Thursday I play ball. Friday I play computer games.

Bookwork: SB str. 60 - song, str. 64, 65 cv. 1; WB str. 69.

Homework: kdo nemá dodělaný úkol - WB str. 58, 59 cv. 2, 60. 

Dále je za domácí úkol procvičování spellování jednotlivých slovíček. smiley

 

23.1. 2020

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-u/gus-the-duck/?sn=ltr-classic - samohláska "u".

MDR: slovíčka se samohláskou "u" (Starfall).

Bookwork: dnes jsme začali probírat novou lekci - Unit 5 Free time. 

SB str. 58, 59 cv. 1, 60, 61 cv. 1.

Nová slovíčka: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Homework: WB str. 58, 59 cv. 2, 60.

 

21.1. 2020

MDR: Dnešní hodina začala opakováním na test z Unit 4. 

Nejdříve jsme si vysvětlili zkracování - I have = I've; poté jsme si ještě procvičili slovíčka a jejich psaní. 

Po opakování nás čekal samotný testík, který děti dostanou opravený příští hodinu ve čtvrtek. smiley

Homework: domácím úkolem je procvičování spellování slovíček.

 

16.1. 2020

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-o/moxs-shop/?sn=ltr-classic

MDR: krátká samohláska "o" a slovíčka ze Starfallu.

Bookwork: WB str. 46, 47 a 48 - děti si dokončily cvičení, které nevypracovaly za domácí úkol, dále str. 51 cv. 2.

Other activity: skládání slovíček z Unit 4 za pomocí písmenek; vyplňování pracovního listu, díky kterému jsme si zopakovali látku na testík z Unit 4, který nás čeká 21. ledna. smiley

 

14.1. 2020

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic

MDR: slovíčka "ig", "ip" (Starfall odkaz výše); čísla 11-20.

Bookwork: znovu jsme se podívali na story k Unit 4 a vypracovali si v SB cvičení 2 na str. 51, dále SB str. 52 celá a str. 53 cv. 1; WB str. 123. Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Zahráli jsme si hru s míčem, při které jsme si zopakovali čísla 1-10 a naučili se čísla nová - 11-20.smiley

Homework: WB str. 52. Dále - naučit se psát slovíčka z nové lekce (a vědět, jak se píšou), jinak nebude možné, aby si děti úkoly vypracovávaly. 
Děti, které nestihly cvičení z WB na str. 123 - prosíme dodělat. yes

Test z Unit 4 budeme psát 21. ledna. wink

 

9.1. 2020

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/peg-the-hen/?sn=ltr-classic - video "Peg the Hen" - procvičování samohlásky "e" (krátkého).

MDR: do našich nových sešitů jsme si napsali 8 "e" slovíček.

Bookwork: nejdříve jsme se naučili písničku, která doprovází Unit 4 a poté jsme si k ní vypracovali aktivitu SB str. 48, dále následovalo cvičení na interaktivní tabuli, které jsme společně udělali - týkalo se nové písničky. WB str. 47 (poslech) a str. 49. 

V hodině jsme se také podívali na video/story z Unit 4 a následně jsme si na interaktivní tabuli zodpověděli pár otázek, které se příběhu týkaly.

Other: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk - zazpívali jsme si písničku o jídle, která se skvěle hodí k naší nové lekci! laugh

 

7.1. 2020

Dnešní hodina začala vyhlášením vítěze Studenta měsíce, kterému moc gratulujeme! wink Zároveň jsme také odměnili studenty s nejvyšším počtem hvězdiček. smiley Všechny za jejich skvělou práci moc chválíme!

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-the-rat/?sn=ltr-classic

MDR: Protože jsme již dokončili celou naši písanku, dostali jsme nové sešity (portfolia). Odteď si vše budeme zapisovat tam. smiley Nejdříve jsme si sešity ozdobili a poté si do nich napsali slovíčka ze Starfallu (odkaz výše).

Bookwork: Začali jsme pobírat novou lekci - Unit 4 Lunchtime. SB str. 49 celá; nová slovíčka - banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots.

Homework: WB str. 46, 47 (poslechovou aktivitu uděláme společně ve škole), 48, 49 - do 14. ledna.

Test z Unit 4 budeme psát 21. ledna. wink

PROSINEC

19.12. 2019

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!  wink

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-and-cat/?sn=vowelpals

Dnešní hodina byla spíše vánoční. smiley Nakreslili jsme si vánoční obrázky a zahráli si Bingo.

Poté jsme si pustili pohádku How the Grinch Stole Christmas. 

Na konci hodiny jsme si zahráli Dreidel game, která je součástí svátku Chanuka. Jedná se o hru, kdy každý z hráčů dostane 10 knoflíků a točí čtyřstrannou káčou. Na každé straně káči je úkol, který děti musí splnit, např. put one in (dej jeden knoflík doprostřed), nebo take everything (vezmi si všechny knoflíky, které hráči dali stranou). Jde tedy o to, kdo nasbírá nejvíce knoflíků. :-)

 


17.12. 2019

Dnešní hodinu jsme opět začali souhrnným opakováním. Nejdříve jsme si zopakovali všechna písmenka z našich písanek a k nim si opakovali i příslušná slovíčka. 

Poté jsme se vrátili ke slovíčkům same (stejný) a different (odlišný).

Znovu jsme se ohlédli zpět za probranými lekcemi, a to ve WB na stranách 15 a 16. V rámci opakování jsme si zahráli i interaktivní hry. 

Nejzábavnější činností pro děti byla ovšem hra Rock paper scissors (Kámen nůžky papír), kterou jsme si zahráli s kartičkami se slovíčky z probraných lekcí - https://www.youtube.com/watch?v=Ifs0tXi1HrI.

Na konci hodiny jsme si zahráli vánoční bingo.

Homework: Začít si opakovat slovíčka ze všech lekcí a naučit se je spellovat. smiley

Na fotografiích níže se můžete podívat, jak moc nás hra Rock paper scissors bavila! laugh

   

 

  

 

12.12. 2019

V dnešní hodině jsme hodně opakovali. wink

Zopakovali jsme si znovu písmenka a zazpívali si písničku o abecedě -  https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs&t=2s. Procvičovali jsme i velká a malá písmenka.
Ohlédli jsme se zpět za všemi lekcemi z učebnice, které jsme doposud probrali. Při opakování lekcí 0-1 jsme si znovu pustili příběhy, které je doprovázejí a zahráli jsme si interaktivní hry, díky kterým jsme si procvičili již probranou gramatiku. Dále jsme si zopakovali lekce 0-1 v našem pracovním sešitě.
Procvičovali jsme i čtení a výslovnost anglického "a" a "e".
Dále jsme si pustili prezentaci, která byla plná vánočních obrázků a slovíček.


Zazpívali jsme si pár písniček:

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

https://www.youtube.com/watch?v=lM6mDRhKAcA

 

10.12. 2019

S velkou radostí oznamujeme, že naše skupinka nasbírala nejvíce hvězdiček za měsíc listopad a umístila se tak na 1. místě, well done Chipmunks! Věříme, že vám to takhle skvěle půjde i nadále! laughyes

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na testík, který nás čekal a kterým jsme úspěšně zakončili třetí lekci.

V našich písankách jsme dokončili poslední dvě stránky, díky kterým jsme si zopakovali nejen všechna písmenka, která jsme se naučili, ale i slovíčka, která vždy jednotlivá písmenka doprovázela.

Na konci hodiny si každý z nás vybarvil omalovánky s vánoční tématikou - betlém.

 

5.12. 2019

MDR: vybarvování obrázků v našich písankách.

Bookwork: SB str. 42 a 43 - učili jsme se o zvířátkách, která se umí v přírodě maskovat a str. 45; WB str. 42.

Other activity: protože byl Mikuláš, vyrobili jsme si krásné postavičky, viz obrázek. wink

Důležité: 10.12. 2019 budeme psát testík z Unit 3.

 

3.12. 2019

enlightenedDnes jsme vyhlásili studenta měsíce, který za svoji aktivitu v hodinách, nošení úkolů a pomůcek, získal diplom. Skvělá práce! yes

Zároveň jsme vyhlásili 3 vítěze s nejvyšším počtem nasbíraných hvězdiček, všem moc gratulujeme, jen tak dál! enlightened
 

MDR: v naší písance jsme na posledních stránkách zopakovali psaní všech písmenek abecedy a psaní číslic 1-10.

Bookwork: SB str. 40 cv. 2 a str. 41 cv. 1; WB str. 37 celá.

Other activity: začali jsme opakovat na test - předložky in, on, under a opakovali jsme slovíčka elephant, rat, frog, spider, lizard, duck, dog, cat.

Důležité: v úterý 10.12. si napíšeme testík z Unit 3. wink

 

LISTOPAD

28.11. 2019

Starfall: písmenka X, Y, Z.

MDR: dnes jsme dokončili psaní v naší písance! laugh Naučili jsme se písmenka X - fox, six, ox, box, x-ray; Y - yo-yo, yellow, yak, yawn; Z - zipper, zebra, ZOO, zigzag.

Bookwork: SB str. 38 - story, 39 cv. 2; WB str. 35 cv. 1 a str. 36 - množné číslo, psaní členů a/an.

Homework: WB str. 34 a SB str. 121. Domácí úkol je na úterý 3. prosince.

 

26.11. 2019

Starfall: písmenka V a W.

MDR: písmenko V - van, violin, volcano, vacuum a W - wolf, wig, walk.

Bookwork: Dnes jsme začali novou lekci: Unit 3 Pet show. SB str. 34, 35 cv. 1 - nové předložky - in, on, under a cv. 3.

Slovíčka k nové lekci jsou: spider, frog, elephant, cat, dog, duck, lizard, rat.

Homework: WB str. 34 a SB str. 121. Domácí úkol je na úterý 3. prosince.

Other activity: zahráli jsme si interaktivní hru, kde jsme procvičovali nová slovíčka z lekce 3 (zvířátka) a předložky, např. The cat is on the book. The lizard is in the pencil case. The spider is under the book.

 

21.11. 2019

Dnes nás čekal malý testík z Unit 2, který jsme všichni zvládli skvěle! yes

Starfall: písmenka T a U.

MDR: naučili jsme se písmenko T a nová slovíčka - train, taxi, ten, turtle, tiger a písmenko U - umbrella, sun, UFO, bus.

Bookwork: SB str. 32 cv. 1.

Other activity: kreslili jsme obrázky hraček, které bychom si přáli k Vánocům a poté je anglicky popisovali.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru My First Hidden Pictures https://www.highlightskids.com/games/my-first-hidden-pictures/shake-shake-shake

 

19.11. 2019

Starfall: písmenka R a S.

MDR: naučili jsme se psát nové písmenko R - slovíčka - rain, red roses, rectangle a zazpívali si k němu písničku I Can Sing a Rainbow. Písmenko S - snake, skateboard, sunglasses a písnička Snowflake Snowflake. 

Bookwork: SB str. 29 - poslech. 

Other information: Procvičovali jsme fráze My favourite toy is... za použití přídavných jmen, která se učíme. Pak jsme si nakreslili obrázky s naší oblíbenou hračkou a popsali je, např. My favourite toy is my blue bike. Obrázky doma ukážeme rodičům. smiley

Také jsme opakovali věty jako My name is... I'm...years old.

 

14.11. 2019

Starfall: písmenko Q.

MDR: naučili jsme se psát písmenko Q a k němu nová slovíčka - quit, queen, question.

Bookwork: WB str. 29 a str. 30 - nová slovíčka: triangle (trojúhelník), square (čtverec), circle (kruh), parallelogram (rovnoběžník), rectangle (obdélník).

Other information: opakovali jsme na test z Unit 2. Procvičovali jsme fráze What's his/her favourite toy? His/her favourite toy is his train/her doll. What's his/her name? His/her name is... How old is she/he? She/he is seven. 

V závěru hodiny jsme si popsali naše obrázky z předešlé hodiny - big green monster, new beautiful doll, long blue train. Za domácí úkol anglicky popsat rodičům obrázky, které jsme nakreslili. wink

 

12.11. 2019

enlightened Dnes jsme vyhlašovali studenta měsíce! Vítěz dostal diplom za svůj pozitivní přístup k práci a za řádné nošení pomůcek. Moc gratulujeme, jen tak dál!  enlightened

Také s velkou radostí oznamujeme, že se v měsíci říjnu naše skupina umístila na 2. místě mezi prvními ročníky v počtu získaných hvězdiček! yes  Doufáme, že nás toto skóre bude dál motivovat, dobrá práce! laugh Podívejte se na plakát na našich stránkách.

Starfall: písmenka O a P.

MDR: psaní písmenka O, nová slovíčka - octopus, ostrich, orange (oranžová), on/off, owl, orange (pomeranč) a písmenka P - pig, puppy, pink, pizza.

Bookwork: SB str. 28 cv. 1 procvičování přídavných jmen long, short, new, old, ugly, beautiful, big, small; WB str. 28.

Other information: zazpívali jsme si Unit 2 song. Dále jsme procvičovali fráze z lekce 2 - What's his favourite toy? What's her favourite toy? What's his name? What's her name?

Na závěr hodiny jsme si za použití nových slovíček nakreslili 4 hračky, které se nám nejvíce líbí - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train. Obrázky pak každý z nás svým spolužákům anglicky popsal.

Důležité: příští hodinu, 19.11. 2019, budeme psát test z Unit 2. 

 

7.11. 2019

Bookwork: SB str. 25 cv. 1 - naučili jsme se nová přídavná jména: long (dlouhý), short (krátký), big (velký), small (malý), ugly (ošklivý), beautiful (krásný), new (nový), old (starý).

WB str. 23 cv. 1, str. 24 cv. 1, str. 26.

Poté jsme si zahráli hru. Dostali jsme do dvojic písmenka, ze kterých jsme museli skládat nová slovíčka z Unit 2 - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train. Šlo nám to výborně! smiley

 

5.11. 2019

Dnes byl Star Reward Day. Protože od začátku angličtiny v hodinách sbíráme hvězdičky - za pravidelné nošení učebnic, za dobré chování a aktivitu v hodinách - byli dnes vyhlášeni vítězové, kteří získali nejvyšší počet hvězdiček. Odměněni jsme ale byli všichni, protože jsme moc šikovní!

Všem moc gratulujeme! wink

Starfall: písmenko N.

MDR: naučili jsme se psát nové písmenko N a k němu slovíčka nest, nine, net.

Začali jsme novou lekci - Unit 2 a slovíčka - car, doll, kite, ball, computer game, plane, go-kart, bike, monster, train.

Bookwork: SB str. 22 a 23 celé, písnička ze str. 24; WB str. 121.

ŘÍJEN

31.10. 2019

Happy Halloween! wink

Starfall: písmenka L a M.

MDR: dnes jsme se naučili písmenko L a k němu nová slovíčka - lightning, ladybug, lips, lock, lion, log a písmenko M - mask, moon, motorcycle, monkey.

Bookwork: SB str. 22 cv. 1 a 2 - představili jsme si novou lekci Unit 2; WB str. 22 cv. 1 a 2.

Vyplnili jsme si halloweenskou osmisměrku a procvičili si tak spoutu halloweenských slovíček. Na závěr hodiny jsme si zahráli hru My First Hidden Pictures https://www.highlightskids.com/games.

Také jsme si zazpívali několik halloweenských písniček:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

24.10. 2019

Dnes nás čekal test z Unit 1. Každý, kdo měl 100% úspěšnost, získal 2 extra hvězdičky! smiley

Starfall: písmenko K.

MDR: naučili jsme se psát písmenko K a k tomu nová slovíčka - kite, kangaroo, kitchen, koala, kitten.

Bookwork: SB str. 119 - vystřihování halloweenských obrázků. Naučili jsme se díky tomu nová slovíčka - rat, bat, witch, pumpkin, spider, skeleton, ghost.

Na závěr hodiny jsme si zazpívali halloweenské písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

 

22.10. 2019

Na začátek dnešní hodiny jsme si zopakovali čísla. Každý z nás jedno dostal a musel říct, jaké je jeho číslo a jakou má barvu. 

Zahráli jsme si hru "Is it the?". Používali jsme kartičky s novými slovíčky z Unit 1 a museli jsme hádat, co je na kartičce za obrázek (book, pen, bag,...). Odpovídali jsme pomocí vět Yes, it is nebo No, it isn't.

Starfall: Písmenka I a J.

MDR: Psaní písmenek I a J do našich písanek.

Procvičili jsme si fráze z Unit 1, např. - open your pencil case, pass me your pencil, close your book, stand up.

Bookwork: SB str. 20 celá.

24.10. 2019 nás čeká již zmiňovaný test z Unit 1, který se přesunul a na který jsme si dnes ve škole společně opakovali probranou látku.

 

17.10. 2019

Na začátku hodiny jsme si opět procvičili slovíčka z Unit 1 - pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case.

Bookwork: SB str. 16 - poslechové cvičení; WB str. 10 celá.

Dnes jsme se naučili míchání barev (SB str. 18 cv. 2) a vytvořili si svůj vlastní projekt - namalovali jsme krásné obrázky vodovkami. Každý z nás svůj obrázek potom před třídou popsal. smiley

Připomínáme, 22.10. 2019 test z Unit 1.

 

15.10. 2019

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru Tap the Letters, abychom si zopakovali písmenka, která jsme se dosud naučili.

Starfall: Naučili jsme se nové písmenko H a k němu nová slovíčka - horses, helicopter, hummingbird, hippo.

MDR: Naučili jsme se psát nové písmenko H (v našich písankách) a vybarvili jsme si k němu obrázky.

Zazpívali jsme si spolu naši oblíbenou písničku - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs a procvičili si tak různá slovíčka.

Bookwork: WB str. 119, SB str. 15 cv. 4.

22.10. 2019 budeme psát test z Unit 1. Prosíme, aby si s námi celou lekci rodiče zopakovali.

 

10.10. 2019

Starfall: Písmenka F a G.

MDR: V písance jsme si procvičili nová písmenka - F a G a vybarvili jsme si k nim obrázky.

Bookwork: Unit 1 song - str. 12, str. 13 cv. 1, str. 14 a str. 15 cv. 2.

Dostali jsme opravené testy, 100% úspěšnost znamená 2 hvězdičky navíc! 

 

8.10. 2019

Starfall: https://www.starfall.com/ písmenka D a E.

MDR: Písanka - písmenka D a E.

Workbook: SB str. 10 a 11 - Unit 1 "At school" - nová slovíčka: pen, rubber, pencil, book, bag, desk, ruler, notebook, pencil case.

Dále jsme si společně zazpívali novou písníčku a hráli jsme hru, kdy jsme museli hádat, co je v košíku (za použití nových slovíček).

Homework: Prosíme rodiče, aby si s námi na příští hodinu zopakovali nová slovíčka. smiley

 

3.10. 2019

Dnešní hodina začala opakováním čísel 1-10 a poté jsme si napsali menší testík právě z této látky (test se skládal z psací části a z poslechu).

Bookwork: WB str. 118 - čísla.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru "My First Hidden Pictures" https://www.highlightskids.com.

Homework: Prosíme rodiče, aby si s námi na příšlí hodinu zopakovali čísla a barvy z WB na straně 118. smiley Dále připomínáme, do 8.10. přinést od rodičů podepsaný pracovní list.

 

1.10. 2019

Starfall: písmeno C.

MDR (My Daily Report = psaní do sešitu - písanky): Naučili jsme se psát písmenko C do naší písanky.

Bookwork: WB str. 4 a 8 všechna cvičení.

Procvičovali jsme si mezi sebou otázky What's your name? How old are you?

Dostali jsme pracovní list, díky kterému jsme si procvičili barvy a psaní čísel 1-10.

Homework: do 8.10. přinést od rodičů podepsaný pracovní list.

ZÁŘÍ

26.9.2019

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 7 cv. 1 a 2 - poslech a učení se nových barev; str. 8 a 9 - podívali jsme se na kousek story o našich superhrdinech!

WB str. 5 všechna cvičení - procvičování čísel; a str. 7 všechna cvičení - procvičování barev.

V písance jsme si vybarvili obrázky k písmenům, která již umíme (A a B).

V závěru hodiny jsme si zazpívali písničku Baby Shark (https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI) a podívali se na videa Lucas the Spider (https://www.youtube.com/watch?v=88Ft83XvkSY). yes

 

24.9. 2019

Dnes jsme se naučili nová písmenka A a B, která jsme si procvičili v našich pracovních sešitech a zahráli si hru s písmenky na interaktivní tabuli (https://www.starfall.com).

Také jsme se naučili čísla 1-10 a barvy. O číslech jsme si společně zazpívali písničku.

Seznámili jsme se s novými superhrdiny z učebnice (Student's book str. 4) a vyplnili si cvičení o tom, kolik jim je let (Student's book str. 5).

Na čtvrtek 26.9. 2019 přinést něco z prázdnin (kdo ještě nemá splněno).

 

19.9. 2019

V dnešní hodině jsme podepsali plakátek proti šikaně, čímž jsme souhlasili, že si nebudeme ubližovat, nebudeme se spolužákům posmívat, budeme na sebe hodní a budeme si pomáhat.

Zahráli jsme si hru "Who Am I" na interaktivní tabuli (naleznete zde - https://www.starfall.com). Každý z nás šel k tabuli a zkusil si vytvořit postavičku přesně podle toho, jak vypadá.

V závěru hodiny jsme nakreslili svůj portrét, ke kterému jsme napsali dvě věty o sobě - jak se jmenuji a kolik mi je let.

Připomínáme, na úterý 24.9. přinést nějakou vzpomínku z prázdnin - suvenýry, fotky, pohledy,...

 

17.9. 2019

Na úvod dnešní hodiny jsme se přivítali po prázdninách a představili jsme se.

Poté jsme si zazpívali písničku o písmenkách - každé písmenko k sobě mělo nějaké slovo, které jsme se naučili (A - apple,...).

Vybarvili jsme si první stranu pracovního sešitu - Abecedy a také třídní plakát naší skupiny Chipmunks.

Zahráli jsme si hru 4 corners, kdy jsme si museli vybrat jeden ze čtyř rohů, kam jsme se schovali a někteří z nás počítali před tabulí do deseti. Když dopočítali, řekli číslo 1-4 a ti z nás, kteří byli ve vybraném rohu, dotyčné vystřídali a šli počítat místo nich.

Domácí úkol: na úterý 24.9. 2019 přinést něco z prázdnin - fotku, suvenýr...

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33