Chipmunks

Badgers

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

14.12.

Starfall: Z, z (zebra, zoo, zigzag)

Alphabet book: písmenko Z

S obrázkovými kartičkami jsme opakovali názvy jídel z minulé hodiny a v kroužku pak procvičovali I have got... I haven't got...

Dnes jsme si zahráli novou hru: Queenie, queenie, have you got a ball? (Královnička - v kroužku schováváme míček a ten, kdo je uprostřed, hádá, kdo míček má)

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis pro rok 2016 a naučili se nová slovíčka - zvířata (fox, badger, hedgehog, dog, squirrel). Odkaz na tuto reklamu přikládám zde.

12.12.

Starfall: X, x (xylophon, X-ray, ox, box, fox, six), Y, y (yo-yo, yellow, yawn)

Alphabet book: X,Y

V kroužku jsme se učili a procvičovali názvy jídel s obrázkovými kartičkami (peas, carrots, sausages, bananas, steak, chicken, sandwich, apple)

Ptáme se: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Nová gramatika: I have got.... / I haven't got.... (Mám / Nemám)

Bookwork: WB str. 47/cv. 1 - doplňujeme podle poslechu

7.12.

Starfall: V, v (van, volcano, violin) W, w (web, wolf, walk)

Alphabet book: V,W

Charitativní projekt: V kroužku jsme si povídali o charitativních projektech EATS, o domově pro seniory Sue Ryder, kterému pomáhají žáci 1. ročníku.

Vyráběli jsme krásné vánoční přání, které pošleme do domova Sue Ryder.

Vybarvovali jsme vánoční obrázky podle barev a čísel. Hráli jsme hru Snatch!

5.12.

V kroužku jsme procvičovali otázky, nejvíc však otázku: Where do you live? I live in Prague.

Opakovali jsme si i zvířata: I like dogs. I don't like spiders.

Starfall: U, u (umbrella, under, sun, bus)

Alphabet book: písmenko U

Pracovní listy: opakování předložek IN, ON, UNDER podle diktátu

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme hráli hru: I like.... (všichni, co mají rádi stejnou věci si vymění židličky)

LISTOPAD

30.11.

Nejprve jsme v kroužku opakovali známé otázky a odpovědi.

S obrázkovými kartičkami jsme hádali zvířata a postavy z našich příběhů.

Starfall: T, t (train, ten, turtle)

Alphabet book: písmenko T

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

Bookwork: SB str. 41 - na obrázek pokládáme obrázky zvířátek podle instrukcí miss Rosie nebo pracujeme ve dvojicích a střídáme se v instrukcích

Homework: dobrovolný domácí úkol - děti dostaly pracovní listy s obrázky, které mají dokončit/vybarvit/spojit - za každou stranu mohou získat jednu hvězdičku navíc

28.11.

Starfall: R,r (rainbow, rain, red rose, rectangle) S,s (snake, skateboard, sunglasses)

Alphabet book: písmenka R, S

Nová gramatika: 1 elephant x 3 elephants, 1 dog x 3 dogs

I like elephants. I don't like spiders.

Procvičujeme v kroužku s obrázkovými kartičkami.

Zopakovali jsme si písničku Baby shark.

Učili jsme se novou písničku o zvířatech - na interaktivní tabuli s procvičením množného čísla.

Bookwork: SB str. 37/cv. 2 - označujeme obrázky podle poslechu.

23.11.

Starfall: P, p (pizza, pig, puppies) Q, q (queen, quilt, question)

Alphabet book: písmenka P, Q

Procvičování zvířat - v kroužku, s obrázkovými kartičkami

Procvičování předložek - podle instrukcí, ukazujeme

Bookwork: WB str. 35/2 - kreslení podle instrukcí

Nová písnička: Baby shark (s ukazováním) - podobně jako tady.

Na závěr jsme si zahráli hru The Big Hungry Monster.

21.11.

Starfall: N,n (nest, night, nine) O, o (old, octopus, orange)

Alphabet books: písmenka N,n, O,o

Nová slovíčka: elephant, frog, duck, rat, spider, dog, lizard, cat  - procvičujeme s obrázkovými kartičkami a poznáváme podle popisu (Small green animal, that can jump high)

Učíme se předložky: IN / ON / UNDER - procvičujeme podle instrukcí: The pencil is on the desk. The pencil is under the book. The pencil is in the pencilcase.

Bookwork: SB str. 35 - podle poslechu jsme doplňovali nálepky do obrázku.

16.11.

Starfall: M, m (moon, motorbike, masks)

Alphabet book: písmenko M, m

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

V kroužku jsme procvičovali otázky a odpovědi, které již známe. Nová otázka: Where do you live? I live in Prague.

Četli jsme příběh: There was an old lady. Hráli jsme s loutkami, obrázkovými kartičkami a ukazovali si v knize. Na příběh jsme se pak podívali na interaktivní tabuli a zazpívali si písničku.

Odkaz na příběh přikládám tady.

14.11.

Starfall: L, l ( lips, log, locks)

Alphabet book: písmenko L, l

Procvičovali jsme přídavná jména (long, short, big, small, old, new, beautiful), hádali jsme obrázkové kartičky, dále procvičovali a opakovali všechny otázky s odpověďmi, co známe.

Naučili jsme se fráze: I'm happy/sad/angry/hungry/tired/scared.

9.11.

Starfall: K, k (kite, kangaroo, koala, kittens)

Alphabet book: písmenko K, k

v kroužku a s obrázkovými kartičkami opakujeme nové fráze z minulé lekce. Hrajeme hry na procvičení a zapamatování.

Bookwork: WB str. 25 - vybírali jsme správný obrázek podle poslechu

V kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme: How old are you? What is your favourite toy/number/colour? How are you?

Zahráli jsme si hru Tichá pošta a Simon says.

7.11.

Starfall: J, j (jet, jump)

Alphabet book: písmenko J, j

Nové fráze: Beautiful doll x ugly doll, long train x short train, small ball x big ball, new kite x old kite, long car x short car

Procvičujeme s obrázkovými kartičkami a hrajeme hry na zapamatování nových slov.

Bookwork: SB str. 25 - hledáme obrázky podle poslechu, doplňujeme čísla

Story: Car race - na interaktivní tabuli jsme se podívali na další příběh s našimi hrdiny a odpovídali jsme na otázky

2.11.

Starfall: I, i (inside the igloo, iguana, insects)

Alphabet book: písmenko I, i

Bookwork: WB str. 22 - doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu

Opakujeme a procvičujeme názvy hraček z minulé hodiny.

Zahráli jsme si Halloween game a naučili se nová slovíčka k Halloweenu: ghost, black cat, vampire,witch, zombie

Homework: děti dostaly domů opravený test z první dokončené lekce. Prosíme rodiče o podepsání testu. Děkujeme!

ŘÍJEN

31.10.

Starfall: H, h (helicopter, humming bird, horses)

Alphabet book: písmenko H, h

Bookwork: SB str. 22 - nová lekce Let's play

Procvičujeme všechna slovíčka a otázky, které jsme začali v minulé lekci. Zazpívali jsme si novou písničku, ukazujeme obrázkové kartičky.

SB str. 23/1 - podle poslechu jsme nalepili samolepky

Na interaktivní tabuli jsme si také procvičovali nová slovíčka i další písničku z nové lekce.

Na závěr jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster a Penguin says.

24.10.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Snowy Owls. Společně jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou party (spider web, black spider). Učili jsme se nová slovíčka spojená s Halloweenem (bat, spider, web, ghost, skeleton, witch, pumpkin).

Starstore: náš první hvězdičkový obchod se velmi vydařil a děti si vybraly krásné odměny za získané hvězdičky :)

19.10.

Starfall: F, f (fox, fish, five), G, g (girl, gorilla, game) -

Alphabet book: písmenko F, f, G, g

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme: kite, doll, monster, computer game, plane, train, car, bike, ball, go-kart

Ptáme se: What is your favourite toy? My favourite toy is...

Zpívali jsme a hráli písničku Five Little Monkeys

Na závěr hodiny jsme si zahráli naše dvě oblíbené hry: Big hungry monster + Penguin says

17.10.

Starfall: E, e (elephant, egg, enter, exit)

Alphabet book: písmenko E, e

Dnes jsme si napsali test z první probrané lekce.

Song: Učili jsme se novou písničku "What's the weather like today? Look outside the window, can you see? (zpíváme na melodii písničky Bratře Kubo)

Nová slovíčka: weather, sunny, stormy, cloudy, windy, rainy, foggy, snowy

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Na závěr jsme si zahráli hru Penguin says.

12.10.

Starfall: D, d (doll, dinosaur, dog)

Alphabet book: písmenko D, d

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovíčka a fráze z probrané lekce, otázky (What is it? Is it a book/notebook/pen/pencil...? Yes, it is. No, it isn't. Pass me a ruler, please.)

Zpívali jsme písničku What's this? a ukazovali jednotlivé věci a činnosti.

Zahráli jsme si hru židličkovanou, Miss Rosie říká slovíčka z probrané lekce a na domluvené slovo ("Flash") si děti musí sednout na svoji židličku.

Na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso a podívali se na příběh Dinosaur Dance.

10.10.

Starfall: C, c (cat, cow, camp)

Alphabet book: dnes děti dostaly nové učebnice, ze kterých se učíme písmenka. Dnes jsme obtahovali a psali písmeno C, c. Učebnice budou zůstávat ve škole, na lekce je dětem rozdáme.

Bookwork: WB str. 16, str. 19 - podle poslechu vybíráme správný obrázek a vybarvujeme

SB - podle poslechu doplňujeme nálepky do cvičení na str. 13.

Učíme se nové fráze: Sit at your desk. Open your book. Close your pencilcase. Pass me a ruler.

SB str. 14 - poslechli jsme si další část příběhu s našimi čtyřmi hrdiny.

5.10.

Starfall: B, b (bee, ball, boy)

Na pracovním listě obtahujeme písmenko B, b. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na B vybarvit za domácí úkol.

S obrázkovými kartičkami se ptáme: What's this? It is a .....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh s našimi hrdiny a objevili jejich nadpřirozené schopnosti.

Vzájemně se ptáme: What's your name? How old are you?

Zahráli jsme si hru Penguin says (podobně jako Simon says) a hru Big hungry monster.

3.10.

Starfall: A, a (apple, alligator, astronaut)

Odkaz na webové stránky Starfall přikládám zde.

Na pracovním listě obtahujeme písmenko A, a. Děti si mohou obrázky s věcmi začínajícími na A vybarvit za domácí úkol.

Nová slovíčka: pencil case, pencil, pen, rubber, ruler, book, notebook, bag, desk

Bookwork: učebnice WB str. 10 - vybarvujeme podle instrukcí Miss Rosie, hrajeme hru "What's this?", ve které hádáme skryté předměty.

učebnice SB 11/4 - podle poslechu doplňujeme čísla k obrázku

Song - zpívali jsme písničku v učebnici SB na str. 12

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se seznámili se čtyřmi hrdiny naší učebnice (Misty, Flash, Thunder, Whisper) a zazpívali si o nich písničku (SB str. 4)

Bookwork: SB str. 5 - učíme se čísla 1 - 10. Ptáme se: How old are you? I'm six/seven.

Sb str. 5 - opakovali jsme barvy a podle poslechu jsme vybarvovali.

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si opakovali písničky z minulé lekce (Who is here? A is for apple)

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Chipmunks (Čipmankové).

V kroužku jsme si procvičovali barvy a hráli jsme hry na procvičení. Ptáme se: Who is wearing...? Kdo má na sobě...? Opakovali jsme otázky a odpovědi z minulé lekce - ptáme se na jméno.

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Dnes jsme se navzájem představovali. V kroužku si každý ke svému jménu vymyslel nějaký pohyb a představil se.

Učíme se: What's your name? My name is....a vzájemně se představujeme

Song: dnes jsme se naučili novou písničku "Who is here?", kterou se budeme zdravit na začátku každé lekce.

Starchart: ukazovali jsme si tabulku, do které budeme zapisovat hvězdičky z každé hodiny a vysvětlili si, jak lze hvězdičky získat. Také jsme si řekli o hvězdičkovém obchodě.

Nametags: každý si vyrobil krásnou cedulku se jménem, kterou budeme mít na začátku hodiny na lavici

Song: na interaktivní tabuli jsme se učili písničku o písmenech z abecedy. Odkaz přikládám tady.

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44