Cheetahs

Cheetahs Vyučující:

Carl Warwick

tel.: +420 608 680 875
email: pronefoal@yahoo.co.uk

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

PROSINEC

13.12

Začali jsme hodinu s prací v knize Super Minds na stranách 50 a 51, která nám dala podnět k diskuzi o 3D a 6D - ''Jak si představuješ 6D?''.

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali jsme domácí úkol nový - str. 56 a 57.

Hodinu jsme zakončili karetní hrou 'Go Fish', zatímco 4 žáci dopisovali test z hodin, v kterých chyběli.

11.12

Portfolio: Práce se slovesnými časy na eslgamesplus

Žáci se rozhodli jakýá typ restaurace chtějí reprezentovat a vyráběli ve skupinkách jídelní lístky (menu). Hodina pokračovala hrou na restauraci, v které se všichni vystřídali v roli zákazníků a číšníků/servírek.

 

6.12

Portfolio: S ohledem na extra test v poslední hodině a jeho problematické části jsme pracovali s dvěma větama z něj, jednalo se o práci s určitými a neurčitými členy přede jmény.

Poté jsme sledovali video z 'Hitchhiker's Guide to Galaxy' (https://www.youtube.com/watch?v=bAF35dekiAY), který se napojoval na téma a článek v učebnici Super Minds - restaurace ve vesmíru.

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zda-li žákům chybí nějaká cvičení z work book-u. Zadali jsme úkol: str. 46, 47 a cvičení 1 a 2 ze str. 48.

Praktikovali jsme dialogy ze strany 48 v učebnici SM.

Na konec hodiny jsme hráli obůíbenou hru Werewolf.

4.12

Portfolio: IAT test (implicitní test asociací) na téma rozmanitosti (gender a etnicita atd.)

Z těchto volných asociací následovala dlouhá diskuze na téma 'jinakosti' a 'přijetí', která byla inspirovaná mj. reakcemi některých žáků na vizáž domorodých severo-amerických žen ve videu pár týdnů nazpátek o 'thanksgiving'. Diskuze byla otevřením tohoto tématu, kterému bychom se rádi občas nadále věnovali.

V této hodině žíci rovněž psali extra test ze specifických gramatických dovedností.

LISTOPAD

27.11

DMR/portfolio: Začali jsme hodinu sledováním poučných a zábavných krátkých filmů Sundance a Isabelly Rosellini 'Green Porn' & 'Mamas' a poté studenti hráli 'the Bomb' - kvízovou soutěž, přímo s otázkami z těchto krátkých filmů: https://www.youtube.com/watch?v=EqL_bDP0eAM, https://www.youtube.com/watch?v=XzH2XUbDVPM, https://www.youtube.com/watch?v=CEJAF7P1SFE & https://www.youtube.com/watch?v=SUSUqI7W2V0

Poté jsme pracovali s extra work sheets coby přípravou na středeční test.

Ve finále hodiny jsme sledovali toto neortodoxní video o historii a svátku Thanksgiving, které vyvolaly mnohé emoce a reakce, cenný podnět pro diskuzi a ty nadcházející: https://www.teenvogue.com/story/native-american-girls-describe-the-real-history-behind-thanksgiving

22.11

MDR/portfolio work: Word puzzle z tabule + shrnutí diskuze minulé hodiny ('What would a better school look like?' and 'What would you like to learn?' - odpovědi na druhou otázku - DJing, protestovat, grafický designer, umění, sport,...)

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali jsme nový ke dni 29.11. (str.38, 39 a 41 workbook).

Pokračovali jsme stranami 38 a 39 v Super Minds, četli jsme, a dělali jsme poslech o Elvisi Presleym a dělali jsme role play.

 

20.11

MDR/portfolio: V této hodině jsme začali tématem času, kdy žáci ukazovali různé časy na analogových hodinách, bavili jsme se o tom odkud cykly času pocházejí, jak se čas dal měřit v minulosti atd.

Poté jsme hráli oblíbenou hru 'Werewolf' (Vklodav) s novými postavami. Pokračovali jsme prvními dvěmi minutami z tohoto videa Sira Kena Robinsona (Ted talk) https://www.youtube.com/watch?v=gXCWkX6u1Bk, kterým jsme uvedli diskuzi na téme 'jak vypadají školy budoucnosti' a 'co by se nám ve škole líbilo', kdy měli žáci možnost vyjádřit své priority a co je na škole baví a co naopak ne, jak by se chtěli učit a co by se chtěli naučit. Tato diskuze byla založená na šesti jednoduchých praktických otázkách ohledně preferencí individuálních studentů. 

 

15.11

MDR/portfolio: 'Co je Rock'n'Roll?' - konverzace o tomtožánru, jeho vzniku a o hudbě obecně.

Pokračovali jsme v učebnici stranami o rock'n'rollu v učebnici Super Minds.

Následně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali další do 22.11.2017 (strany 34, 35,37).

Ve finále jsme dělali 'rcok star' interviews - studenti si utvřili skupinky po dvou až třech pro tuto roleplay, jeden byl žurnalista a další odpovídali na otázky o jejich nadcházejících albech, koncertních tour a jejich hudební kariéře.

13.11

MDR/portfolio: Děti začaly hrou 'Scattergories',kdy skládají slova vztahujícíse k lekci ze zpřeházených písmenek. Poté hrály 'Kategorie' - co je v domě, co je jídlo,co patří mezi zvířata atd.

Následně jsme pracovali na straně 120, Student Book Super Minds,na závěr hodiny jsme pracovali s  knihovnou a děti hrály eslgamesplus s podstatnými jmény a členy.

Zkontrolovali jsme domácíúkolna stranách 32 a 25.

8.11

Začali jsme hodinu hrou 'Assassin', aby se žáci uvolnili před nahlášeným testem. Poté jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali jsme nový na straně 28 a 29.

Pokračoval samotný test skládající se ze tří částí - test 1 neboli Progress Test, který má stránku poslechu a stránku čtení a psaní a další test, který sestával z extra cvičení na předložky a používání určitých a neurčitých členů (a, an, the).

Hodinu jsme zakočili sledováním videa 'What's Education For' (https://www.youtube.com/watch?v=HndV87XpkWg)

This video was followed by a discussion aimed at the opinions and needs of the class: 'How can we all together and individually be happier and more prosperingin a class?' (Jak můžeme být všichni dohromady a individuálně šťastnější a lépe prosperující v naší třídě.?') Chceme s touto diskuzí pokračovat a přemostit a zlepšit dynamiky interakcí a zlepšit učení ve třídě, která má dlenašeho názoru vysoký potenciál.

6.11

MDR/portfolio: Hodinu jsme začali scramble words nachystaná tak,aby žáci opakovali slovíčka z minulých lekcí a jejich spelling (hláskování).

Poté jsme zkontrolovali a zadali domácí úkol.

Následoval zkušební test coby příprava na test středeční, žákům bylo vysvětleno, z čeho se bude test skládat. Potá žáci hráli ve dvojicích stolní anglickou hru s kostkou a úkoly/otázkami 'Snakes and Ladders' (Hadi a Žebříky), která obsahovala spoustu slovz uplynulého tématu 'Amazon' (Amazonie).

Ve finále jsmehráli hru 'Time's Up'.kdy žáci rozdělení do dvou týmů losují slova,které musí svým spoluhráčům v týmu vysvětlit bez užití samotnéhoslova na kartičce. Každý má 60 sekund. Tým,který má po sečtení největší počet hlasů vyhrává.

1.11

Toto bylaspeciální hodina věnovaná Halloweenu.

Portfolio: Začali jsme úvodem obsahujícím slovíčka tykající se Halloweenu. A pak také slovíčka týkající se výroby Jack O'Lantern vydlabávané dýně (carving,scraping, tools,...) Práce na slovní zásobě studenty, byli velmi aktivní.

Pak jsme zkontrolovali domácí úkola opakovali slovíčka související s živočišnou říší (reptiles, mammals, birds,...) a zadali jsme nový domácí úkolna příští týden (str. 25 a str.32) a upozornili jsme na nadcházející test.

Žáci poté pracovali s extra worksheetem kde dále odpovídali na otázky ohledně přípravy dýně, našli nová slovíčka apracovali na designu pro dýni. Nakonec se rozdělili do skupiny po třech, vybrali komunikací ve skupině nejlepší design, popř. vytvořili design nový z již nakreslených prvků a začali tvořit.

Další zábava byl videokli z halloweenské Muppet Show s Alice Cooper a písní welcometomy nightmare. Po zbytek hodiny žícidokončovali s naší pomocí dýni a pilovali spolupráci a komunikaci ve skupině. Před odchodem si ještě stihli zahrátcomputer language game (počítačové hry) - quiz ohledně Halloweenu.

ŘÍJEN

30.10

Portfolio: Slovní hádanka (word puzzle) ‚zvířata a prales‘, kdy studenti opakovali a rozšifrovávali nová i stará slovíčka – slovní zásobu spojenou s pralesem,

na kterou napojila práce v knize –strany 25 a 26, článek o dobrodružství hlavních protagonistů v Amazonii. Odpovídali jsme na otázky o džungli, otázky z knihy a tak dále…

Předtím jsme hráli slovní hry v angličtině na eslgames.com (high level, articles –příprava na test).

Poté jsme pokračovali prací ve workbook-u.

V závěru hodiny jsme hráli ‚Ring of Fire‘ –karetní hru s úkoly, která má za úkol zaktivovat slovní zásobu a pomáhá dětem vymyslet úkoly v angličtině. Ve fnále jsme zkontrolovali počet hvězdiček, ktetý byl studentům ud+len a sdlili jsme jim plány na kreativní hodinu ve středu.

25.10

MDR/portfolio work: ‚My favorite thing in the rainforest is…., because…. .‘ Zadávání důvodových vět a procvičování slovní zásoby spojené s touto kapitolou ‚Rainforest‘ (prales).

Začali jsme prací na str.22 v Super Minds, žáci mimeticky představovali zvířata a různé části pralesa a ostatní hádali, o které slovíčko se jedná. Poté jsme pracovali na téže straně s poslechem a odpovídáním na otázky s poslechem spojenými.

Na straně 23 jsme pracovali s čtením vysokých čísel a zkontrolovali jsme úkol a zadali jsme nový ve workbook-u na stranách 22-23.

Poté byl dětmi oblíbený ‚star store‘ kdy si vybrali odměny za své hvězdičky, které nasbírali za přítomnost ve škole a své chování. Den rychle uběhl a byl plný vzrušení.

23.10

Začali jsme hodinu konverzací o tom, co žáci dělali o víkendu. Poté žáci dostali na tabuli větu, jejíž gramatiku a hláskovací chyby museli studenti opravit. Jedna z otázek, které vyšly z kontextu této věty bylo používání ‚how much/how many‘.

Poté žáci hráli Alibi, hru, ve které se lidé ve skupině musí dohodnout na scénáři svého ‚alibi‘ a ostatní žáci si je jednotlivě vyslechnou (v oddělené místnosti), ptají se jich na velmi specifické otázky. Pokud se shodnou, mají alibi, pokud ne, prohrávají hru. Tato hra pomáhá rozvoji improvizace v angličtině a také poslouchání a verbalizace.  Poté jsme zkontrolovali společně extra test z minulého týdne.

Jako poslední jsme hráli ‚the bomb‘, což je zábavná kvízová hra, která procvičuje jak angličtinu (kladení otázeka odpovídání na otázky) tak znalost trivií. 

 

18.10

Začali jsme hodinu zkušebním poslechem aby se studenti dostali do soustředěné zóny a mohli koncentrovat svou pozornost na test. Následoval test, který se skládal z dvou částí – poslechu a psaní a čtení. Tento test byl vybrán z oficiálního zdroje pro učitele pracující s učebnicí Super Minds.

Ve zbylém času před přestávkou žáci hráli oblíbenou hru ‚Werewolf‘ (‚Vlkodlak‘), ve kterém si procvičují angličtinu v roli vypravěče nebo jiných charakterů. Po přestávce jsme zkontrolovali společně domácí úkol (str. 14 a 15 v cvičebnici/workbook) a zadali jsme úkol nový, který je k odevzdání v pondělí, 23.října. (str. 18 a 20, tamtéž).

Finání fáze byl speciální test pro extra kredit z práce na portfoliu (termíny synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words, onomatopoeia a jejich příklady). Nakonec žáci hráli ‚king’s cup‘, který je hrou s kartami kde je žákům udělen úkol v angličtině a oni musí briskně reagovat.

16.10

MDR/portfolio work: Žákům byl představen pojem ‚simile‘ (přirovnání) a byly jim dány příklady a dostali za úkol napsat příklad vlastní.

Hodinu jsme začali diskuzí o Signal festivalu světel a zvuku, který byl uplynulý víkend v Praze. Toto sloužilo k procvičení konverzace a k rozšíření kulturního povědomí studentů. Byl jim rovněž připomenut nadcházející středeční test a doporučena příprava (jež byla zároveň zadána coby domácí úkol).

Zahráli jsme si hru ‚Why are you late?‘ , při které jeden žák mimeticky předvádí sérii úkonů které musí druhý student verbálně interpretovat svému ‚nadřízenému‘, čímž si procvičují schopnost vyjádření v angličtině a zároveň to ve třídě tvoří atmosféru spolupráce mezi žáky. Pokračovali jsme prací na ‚extra work sheets‘ – přípravou na test. Druhou část jsme dodělali po krátkém intermezzu v podobě krátké hry ‚ve které si studenti pilovali svou schopnost komunikace a odreagovali se od psaní před prací na další straně úkolů z cvičného ‚testu‘. Na závěr hodiny jsme připravili nové úkoly pro hru ‚king’s cup‘, která se skládá z úkolú/úkonů, které nusí žák splnit co nejdříve. Kdo je poslední, prohrává kolo. Tato hra pomáhá porozumění jazyka a zároveň piluje rychlost reakcí a responsivitu na zadané úkoly.

11.10

MDR/portfolio work: Studenti se dnes seznámili s příklady několika citoslovců (onomatopoeia) a tento slovní druh/pojem jim byl vysvětlen na příkladech. Někteří žáci přidali vlastní příklady.

Následně jsme hráli hru na jména k představení nové asistenky žákům a naopak a také k rozehřátí a nabuzení pozornosti. 

Pracovali jsme v knize se stránkami 12 - 15. Začali jsme s punk rockovou písní 'Danger', nejprve poslechem a korekcí/doplněním správných slov v učebnici, což mělo za účel rozvinutí poslechu a porozumění audio materiálu. Následovala krátká diskuze o punku a o tom, co si o tomto stylu žáci myslí. Toto mělo za úkol vygenerovat sebevědomí k slovnímu vyjádření a uvedení vlastního názoru. Poté jsme četli a poslouchali článek o Pompeích a erupci Vesuvu z knihy a děti v poslední části text zahrály.Nakonec jsme hráli hru 'Assassin', ke které žáci museli vysvětlit pracidla v angličtině.

Žáci byli vyrozuměni že následující týden ve středu bude test (učivo z knihy + synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words and onomatopoeias - termíny, s kterými se žáci seznámili v hodině, byly jim uvedeny příklady a měly by tuto látku mít zapsanou). Za domácí úkol rovněž na příští středu 18.10. děti dostaly strany 14-15 z cvičebnice.  

 

9.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali "chiasmus". Jde o stylistický prostředek, který vznikne zkříženým postavením slov ve dvou větách (např. Někteří lidé jedí, aby mohli žít a jiní žijí, aby mohli jíst). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.
Poté jsme hráli různé hry:
- slovní kopanou, při které se vytváří řetezce slov tak, aby slovo následující začínalo posledním písmenem slova předchozího
- hru "The Bucket Sentence Race", při které děti v malých skupinkách tvořily věty s použitím písmen, která si vytáhli z košíku. Děti Vám určitě rády hru podrobně vysvětlí - zeptejte se jich.
- hru "Chinese charades", při které žáci stojí v řadě a první žák něco předvede. Další žák se snaží napodobit to, co udělal žák před ním. A tak se postupuje v řadě až k poslednímu žákovi, který hádá, co vlastně první žák předváděl.
- hru "Wordshake", kterou najdete ji na webové stránce councilkids.com).

4.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali slova přejatá z cizích jazyků (např. angst, rucksack, doppelganger z němčiny; Deja vu, chic, ballet, enterpreneur z francouzštiny). Děti dostaly za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 8-11.

Nakonec jsme si zahráli jednu z našich oblíbených her - "Werewolf" a také několik online her ze stránek organizace British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/wordshake

Domácí úkol na 11.10. - SM Workbook strana 10 a 11.

2.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali anagramy (přesmyčky). Jsou to slova, která vzniknou z původního slova tak, že se použijí všechna písmena obsažená v původním slově a změní se jejich pořadí (např. flow - wolf, balm - lamb apod). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.


Pak jsme se společně dívali na ukázku z populárního amerického filmu a žáci následně procvičovali tvoření otázek a odpovědí.

V druhé části naší dvouhodinovky jsme si zahráli hru "The Bomb" procvičující hláskování a všeobecné znalosti. Zeptejte se doma svých dětí, rády Vám hru podrobněji vysvětlí!

ZÁŘÍ

27.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali palindromy. Jsou to slova či věty, která lze číst v libovolném směru a mají vždy stejný význam např. slova "radar", "wow" nebo věta "Eva, can I see bees in a cave?". Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Začali jsme také pracovat s učebnicemi Super Minds a probrali jsme strany 4-7.

Na konci hodiny si žáci mohli vybrat, zda chtějí vytvořit nové karty ke hře "WereWolf" (jde o hru, při které se vesničané snaží lovit vlokodlaky a vlkodlaci se zase snaží přesvědčovat vesničany, že jsou nevinní, a navíc k tomu ještě každou noc jednoho vesničana potichu požírají) nebo zda chtějí hrát online hry na https://www.eslgamesplus.com/ zaměřené na přídavná jména zakončená na -ing a -ed.

Domácí úkol na 4.10. - SM Workbook strana 4 a 5.

25.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali antonyma tj. slova opačného významu např. wet/dry, huge/tiny. Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme si povídali o šikaně. Žáci se rozdělili do malých skupinek po dvou až čtyřech a měli za úkol vymyslet a zahrát tři různé situace, ve kterých šlo o šikanu. Ostatní měli za úkol uhodnout, o co se jedná, a zároveň vysvětlit,  jak bychom se měli v těchto případech zachovat.

Nakonec jsme si procvičili poslech a hláskování nové slovní zásoby ze strany 4 v Student's Book.

Domácí úkol nebyl zadán, bude zadán ve středu.

20.9

MDR (My Daily Report)/portfolio work: Dnes jsme procvičovali synonyma (např. wise/smart) a děti měly za úkol samy vymýšlet příklady.

Poté jsme společně pracovali na plakátu naší skupinky a přitom jsme si podrobněji povídali o našem maskotovi - "Cheetahs".

Následně jsme si zahráli hru "Ninja", při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma "co je v domě".

Domácí úkol nebyl zadán, ale chtějí-li žáci získat nějaké hvězdičky navíc, mohou si na příští hodinu připravit krátkou prezentaci o našem maskotovi.

18.9

Vítejte zpět ve škole "Cheetahs"!

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru "Snowballs", při které se děti dověděly něco nového o svých spolužácích.

Poté jsme si zopakovali naše pravidla, která musíme při výuce i o přestávkách dodržovat.

Následně jsme si rozdali nová portfolia a začali pracovat na jejich vyzdobení.

Ve druhé části výuky jsme si zahráli hru "Word Shake", abychom trochu oprášili slovní zásobu a spelling (hru najdete na tomto odkazu

Také jsme si povídali o našem letošním maskotovi "Cheetahs"!

Žádný domácí úkol dnes děti nedostaly.

Moc se těšíme na báječný školní rok! 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44