Cheetahs

Cheetahs Vyučující:

Carl Warwick

tel.: +420 608 680 875
email: pronefoal@yahoo.co.uk

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

18.10

Začali jsme hodinu zkušebním poslechem aby se studenti dostali do soustředěné zóny a mohli koncentrovat svou pozornost na test. Následoval test, který se skládal z dvou částí – poslechu a psaní a čtení. Tento test byl vybrán z oficiálního zdroje pro učitele pracující s učebnicí Super Minds.

Ve zbylém času před přestávkou žáci hráli oblíbenou hru ‚Werewolf‘ (‚Vlkodlak‘), ve kterém si procvičují angličtinu v roli vypravěče nebo jiných charakterů. Po přestávce jsme zkontrolovali společně domácí úkol (str. 14 a 15 v cvičebnici/workbook) a zadali jsme úkol nový, který je k odevzdání v pondělí, 23.října. (str. 18 a 20, tamtéž).

Finání fáze byl speciální test pro extra kredit z práce na portfoliu (termíny synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words, onomatopoeia a jejich příklady). Nakonec žáci hráli ‚king’s cup‘, který je hrou s kartami kde je žákům udělen úkol v angličtině a oni musí briskně reagovat.

16.10

MDR/portfolio work: Žákům byl představen pojem ‚simile‘ (přirovnání) a byly jim dány příklady a dostali za úkol napsat příklad vlastní.

Hodinu jsme začali diskuzí o Signal festivalu světel a zvuku, který byl uplynulý víkend v Praze. Toto sloužilo k procvičení konverzace a k rozšíření kulturního povědomí studentů. Byl jim rovněž připomenut nadcházející středeční test a doporučena příprava (jež byla zároveň zadána coby domácí úkol).

Zahráli jsme si hru ‚Why are you late?‘ , při které jeden žák mimeticky předvádí sérii úkonů které musí druhý student verbálně interpretovat svému ‚nadřízenému‘, čímž si procvičují schopnost vyjádření v angličtině a zároveň to ve třídě tvoří atmosféru spolupráce mezi žáky. Pokračovali jsme prací na ‚extra work sheets‘ – přípravou na test. Druhou část jsme dodělali po krátkém intermezzu v podobě krátké hry ‚ve které si studenti pilovali svou schopnost komunikace a odreagovali se od psaní před prací na další straně úkolů z cvičného ‚testu‘. Na závěr hodiny jsme připravili nové úkoly pro hru ‚king’s cup‘, která se skládá z úkolú/úkonů, které nusí žák splnit co nejdříve. Kdo je poslední, prohrává kolo. Tato hra pomáhá porozumění jazyka a zároveň piluje rychlost reakcí a responsivitu na zadané úkoly.

11.10

MDR/portfolio work: Studenti se dnes seznámili s příklady několika citoslovců (onomatopoeia) a tento slovní druh/pojem jim byl vysvětlen na příkladech. Někteří žáci přidali vlastní příklady.

Následně jsme hráli hru na jména k představení nové asistenky žákům a naopak a také k rozehřátí a nabuzení pozornosti. 

Pracovali jsme v knize se stránkami 12 - 15. Začali jsme s punk rockovou písní 'Danger', nejprve poslechem a korekcí/doplněním správných slov v učebnici, což mělo za účel rozvinutí poslechu a porozumění audio materiálu. Následovala krátká diskuze o punku a o tom, co si o tomto stylu žáci myslí. Toto mělo za úkol vygenerovat sebevědomí k slovnímu vyjádření a uvedení vlastního názoru. Poté jsme četli a poslouchali článek o Pompeích a erupci Vesuvu z knihy a děti v poslední části text zahrály.Nakonec jsme hráli hru 'Assassin', ke které žáci museli vysvětlit pracidla v angličtině.

Žáci byli vyrozuměni že následující týden ve středu bude test (učivo z knihy + synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words and onomatopoeias - termíny, s kterými se žáci seznámili v hodině, byly jim uvedeny příklady a měly by tuto látku mít zapsanou). Za domácí úkol rovněž na příští středu 18.10. děti dostaly strany 14-15 z cvičebnice.  

 

9.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali "chiasmus". Jde o stylistický prostředek, který vznikne zkříženým postavením slov ve dvou větách (např. Někteří lidé jedí, aby mohli žít a jiní žijí, aby mohli jíst). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.
Poté jsme hráli různé hry:
- slovní kopanou, při které se vytváří řetezce slov tak, aby slovo následující začínalo posledním písmenem slova předchozího
- hru "The Bucket Sentence Race", při které děti v malých skupinkách tvořily věty s použitím písmen, která si vytáhli z košíku. Děti Vám určitě rády hru podrobně vysvětlí - zeptejte se jich.
- hru "Chinese charades", při které žáci stojí v řadě a první žák něco předvede. Další žák se snaží napodobit to, co udělal žák před ním. A tak se postupuje v řadě až k poslednímu žákovi, který hádá, co vlastně první žák předváděl.
- hru "Wordshake", kterou najdete ji na webové stránce councilkids.com).

4.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali slova přejatá z cizích jazyků (např. angst, rucksack, doppelganger z němčiny; Deja vu, chic, ballet, enterpreneur z francouzštiny). Děti dostaly za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 8-11.

Nakonec jsme si zahráli jednu z našich oblíbených her - "Werewolf" a také několik online her ze stránek organizace British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/wordshake

Domácí úkol na 11.10. - SM Workbook strana 10 a 11.

2.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali anagramy (přesmyčky). Jsou to slova, která vzniknou z původního slova tak, že se použijí všechna písmena obsažená v původním slově a změní se jejich pořadí (např. flow - wolf, balm - lamb apod). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.


Pak jsme se společně dívali na ukázku z populárního amerického filmu a žáci následně procvičovali tvoření otázek a odpovědí.

V druhé části naší dvouhodinovky jsme si zahráli hru "The Bomb" procvičující hláskování a všeobecné znalosti. Zeptejte se doma svých dětí, rády Vám hru podrobněji vysvětlí!

ZÁŘÍ

27.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali palindromy. Jsou to slova či věty, která lze číst v libovolném směru a mají vždy stejný význam např. slova "radar", "wow" nebo věta "Eva, can I see bees in a cave?". Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Začali jsme také pracovat s učebnicemi Super Minds a probrali jsme strany 4-7.

Na konci hodiny si žáci mohli vybrat, zda chtějí vytvořit nové karty ke hře "WereWolf" (jde o hru, při které se vesničané snaží lovit vlokodlaky a vlkodlaci se zase snaží přesvědčovat vesničany, že jsou nevinní, a navíc k tomu ještě každou noc jednoho vesničana potichu požírají) nebo zda chtějí hrát online hry na https://www.eslgamesplus.com/ zaměřené na přídavná jména zakončená na -ing a -ed.

Domácí úkol na 4.10. - SM Workbook strana 4 a 5.

25.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali antonyma tj. slova opačného významu např. wet/dry, huge/tiny. Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme si povídali o šikaně. Žáci se rozdělili do malých skupinek po dvou až čtyřech a měli za úkol vymyslet a zahrát tři různé situace, ve kterých šlo o šikanu. Ostatní měli za úkol uhodnout, o co se jedná, a zároveň vysvětlit,  jak bychom se měli v těchto případech zachovat.

Nakonec jsme si procvičili poslech a hláskování nové slovní zásoby ze strany 4 v Student's Book.

Domácí úkol nebyl zadán, bude zadán ve středu.

20.9

MDR (My Daily Report)/portfolio work: Dnes jsme procvičovali synonyma (např. wise/smart) a děti měly za úkol samy vymýšlet příklady.

Poté jsme společně pracovali na plakátu naší skupinky a přitom jsme si podrobněji povídali o našem maskotovi - "Cheetahs".

Následně jsme si zahráli hru "Ninja", při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma "co je v domě".

Domácí úkol nebyl zadán, ale chtějí-li žáci získat nějaké hvězdičky navíc, mohou si na příští hodinu připravit krátkou prezentaci o našem maskotovi.

18.9

Vítejte zpět ve škole "Cheetahs"!

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru "Snowballs", při které se děti dověděly něco nového o svých spolužácích.

Poté jsme si zopakovali naše pravidla, která musíme při výuce i o přestávkách dodržovat.

Následně jsme si rozdali nová portfolia a začali pracovat na jejich vyzdobení.

Ve druhé části výuky jsme si zahráli hru "Word Shake", abychom trochu oprášili slovní zásobu a spelling (hru najdete na tomto odkazu

Také jsme si povídali o našem letošním maskotovi "Cheetahs"!

Žádný domácí úkol dnes děti nedostaly.

Moc se těšíme na báječný školní rok! 

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21