Charitativní projekt

Náš charitativní projekt na cenách VIA BONA 2013

Nadace VIA uděluje každoročně Ceny VIA BONA oceňující v šesti kategoriích mimořádné filantropické úsilí. Naše každoroční charitativní činnost byla letos nominována hned dvěma spolupracujícími organizacemi a postoupila do finálové trojky v kategorii "Cena za školní dobročinnost".

Slavnostní předávání cen se konalo dne 3. října v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí za účasti ředitelky programu LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) a její zástupkyně. Přestože jsme nakonec cenu nezískali, považujeme samotnou nominaci z více než stovky projektů do finále za obrovský úspěch, jenž reflektuje naši oddanost a nasazení pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

O charitativním projektu

LEAP AE ZŠ Jarov Charitativní projekt začal v polovině školního roku 2010-2011 jako spolupráce mezi LEAP AE ZŠ Jarov týmem (všichni vyučující a administrativa), LEAP AE ZŠ Jarov Organizací rodičů, studenty LEAP AE ZŠ Jarov programu, jejich českými třídními učiteli a pěti partnerskými organizacemi: Domov Sue Ryder, Kaňka o.s., Helppes o.s., Dialog a Kolping.

Domov Sue Ryder Kaňka Helppes Dialog Kolping
 
Cílem tohoto projektu je naučit naše žáky být součástí širší společnosti, ve které nejsme zodpovědni pouze sami za sebe, ale i za každého kolem nás. Pokud pomůžeme postarat se o ty, co naši pomoc potřebují, budeme VŠICHNI žít ve šťastnějším, bezpečnějším a zdravějším světě. Zapojením do charitativní činnosti se v dětech začne rozvíjet a upevňovat smysl pro empatii. Účastníci projektu si bezprostředně uvědomí hodnoty, které charitativní a dobrovolná činnost přináší do jejich života. Získají větší sebedůvěru a uvidí, jakou radost a naplnění jim přináší pomoc těm, kteří to potřebují. Každé z dětí se dozví, že opravdu může pozitivním způsobem změnit život někoho jiného, a že se může podílet na práci a učit se od těch, kteří svůj život věnují pomoci druhým.
 
Pět partnerských organizací bylo vybráno především na základě předchozích osobních zkušeností některých rodičů, kteří jsou zapojeni do aktivit naší LEAP AE ZŠ Jarov Organizace rodičů (od nich jsme získali reference). Také jsme chtěli vybrat takové organizace, které pomáhají širokému spektru naší společnosti. Každá z organizací je partnerem jednoho z pěti ročníků. Při výběru jsme vzali na vědomí věk dětí a to především proto, aby jim partnerství s vybranou organizací přineslo co nejvíce výchovných a pozitivních zkušeností.
 
Našimi partnerskými organizacemi jsou:
 
1.třída - Domov Sue Ryder (péče o seniory)
2.třída - Kaňka o.s. (péče o postižené děti a jejich vzdělávání)
3.třída - Helppes o.s. (výcvik psů pro postižené)
4.třída - Dialog (adopce dětí z Afriky) Halima
5.třída - Kolping (azylový dům pro matky s dětmi)
 
Celý projekt probíhá jako cyklus s několika fázemi, kterými děti vždy projdou:
 
 • Během druhého pololetí školního roku se děti dozvědí nejprve o charitativní práci obecně a potom se seznámí se svou partnerskou charitativní organizací.
   
 • Děti navštíví partnerskou charitativní organizaci a získají osobní zkušenost; dozvědí se něco o potřebách této organizace a rozhodnou se, na co chtějí vybranými penězi přispět.
   
 • Děti budou hovořit společně s vyučujícími o svých zkušenostech a budou pracovat na nějakém výrobku (ruční práce, výtvarné dílo apod.), který by nabídly k prodeji  na Charitativní akci v červnu v naší škole.
   
 • Na Charitativní akci (kam jsou pozváni zástupci všech partnerských organizací a kde se take představí) děti prodají to, co vytvořily, a vyberou peníze na zvolený účel.
   
 • V červnu se ve škole uskuteční slavnostní předání “šeku” - děti předají symbolický šek své charitativní organizaci (ve skutečnosti jsou peníze předány prostřednictvím darovací smlouvy uzavřené mezi LEAP AE ZŠ Jarov a danou charitativní organizací).
   
 • V průběhu prvního pololetí následujícího školního roku se děti znovu vrátí ke své charitativní organizaci a budou s ní nějakým způsobem v kontaktu. Také budou mít možnost vidět na vlastní oči, jak byly ybrané peníze použity.
   
 • Jakmile začne druhé pololetí, děti se začnou seznamovat s “novou” partnerskou charitativní organizací a cyklus se bude opakovat.
 
Charity event 2011 Charity event 2012 Charity event 2013
Charity event 2013
 
Naším cílem je spolupracovat pořád s pěti stejnými charitativními organizacemi, aby děti v každém novém ročníku poznaly další z nich.
 
Doufáme, že se k nám v tomto školním roce připojíte a pomůžete svým dětem získat zkušenosti, radovat se z pomoci druhým a pochopit její důležitost. Informace o tom, co děti aktuálně v rámci charitativního projektu dělají, získate na webových stránkách jejich skupiny. Pokud se vy sami chcete do projektu více zapojit, kontaktujte Deannu Barešovou, ředitelku programu LEAP AE ZŠ Jarov
TOPlist

aktualizováno: 25.09.2020 23:22:17