Blue Whales

Blue whales Vyučující:

Sinead Phelps

tel.: +420 776 531 469
email: sineadphelps@live.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním minulého průběhového času a hrou ‚Scategories‘. Poté jsme pokračovali čtením knihy o Pompejích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.

16.10.

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru, při které si děti musely připravit krátkou scénku v párech. Pak se děti připravovaly na test. Šlo jim to moc dobře. Následně jsme četli a poslouchali příběh o dobrodružství Alexe, Phoebe a Patricka v Pompejích, a vypracovali cvičení 3 a 4 na stranách 14 a 15.
 
V druhé části hodiny jsme se bavily, četly a poslouchaly o přírodních katastrofách ve světě a u nás na stranách 15 a 16.
 
Na závěr jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: narrow escape
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 12, 13
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Na začátku hodiny děti dostaly hádanku, kterou ale velice rychle uhádly. Potom jsme hráli hru wishidishing na zopakování minulého průběhového času.
 
Následně jsme hráli Alibi na procvičení otázek v minulém čase. Stal se zločin a děti se rozdělily na vyšetřovatele a podezřelé. Policisté si připravili otázky a podezřelí alibi. Potom proběhl výslech a děti si vyměnily role. Nakonec policisté rozhodli, koho obviní ze spáchaného zločinu.
 
V druhé části hodiny jsme pokračovali ve čtení knihy o Pompejích. Konec jsme završili oblíbenou hrou Werewolf.
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 10 a 11.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Alibi, choppy sea, jetty, mural

9.10.

Dnes jsme se nejdříve učili slovíčka z nové lekce a děti je poté hledaly v osmisměrce. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly – pouze dvě děti přinesly domácí úkol!
 
Následně děti napsaly tři věty o tom, co dělaly o víkendu v minulém čase, ale jedna věta musela být nepravdivá. Děti poté hádaly, která skutečnost není pravda.
 
V druhé části hodiny jsme začali s první lekcí. Poslouchali jsme další část příběhu o Alexovi, Patrickovi a Phoebe v Pompejích. Poté jsme četli krátký článek o zemětřesení v Londýně a opakovali minulý průběhový čas. Děti říkaly, co dělaly o víkendu v pět hodin odpoledne. Následně jsme poslouchali punkovou píseň o zemětřesení a procvičovali minulý průběhový čas.
 
Na konci hodiny jsme hráli quickdraw.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: smoke, volcano, statue, horse and cart, temple, theatre, columns, vase, servant
 
Domácí úkol: pracovní sešit strany 10 a 11.

4.10.

Děti si zopakovaly psaní slovíček z lekce pomocí anagramů. Poté jsme procvičovali minulý čas pomocí řetězového vyprávění pohádky: Fortunately, Unfortunately.
 
Následně jsme začali číst příběh o Pompejích ze série Usborne readers a povídali si trochu o životě ve starověkém Římě. Uvedli jsme tak téma následující lekce.
 
Nakonec jsme hráli Bingo se slovní zásobou z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: AD, BC, slave, Rome Empire, hazy, commerce, chisel, browser, robe
 

2.10.

Dnes jsem nejdříve zopakovaly minulý čas některých běžných sloves, které si pak děti zapsaly do svých sešitů. Poté jsem kontrolovaly domácí úkol – všichni ho přinesli! Dobrá práce.

Poté jsme četli příběh o našich nových hrdinech, Alexovi, Patrickovi a Phoebe. Děti nejdříve podle obrázků hádaly, co se stane. Po poslechu si děti rozebraly role a četly příběh samy. Následovala cvičení na kontrolu pochopení textu.

Dále jsme hráli ‚Scattegories‘ - něco jako Země, moře… Děti se pak učily, která slova se v angličtině rýmují a zkontrolovaly si to poslechem. Hodinu jsme zakončily hrou ‚Werewolf‘.

Nová slovní zásoba / fráze: brick, turn orange, step into, knock over, pour, glowing

Domácí úkol: pracovní sešit strana 7 a 8.

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme opakovaly slovní zásobu hrou ‚Pictionary‘, kde děti kreslí na tabuli obrázek a jejich tým má za úkol uhádnout slovíčko v angličtině.
 
Poté děti dokončily svůj plakát a vytvořily časové schránky, do kterých napsaly svoje oblíbené věci, čeho se jim podařilo dosáhnout v loňském roce, a čeho by rádi dosáhly letos.
 
Nakonec jsme hrály týmovou hru.
 
Nová slovní zásoba / fráze: stunt, opakování z minula

25.9.

Dnes jsme začaly s učebnicí! Děti měly za úkol spojit slova z úvodní lekce s obrázky, a poté se je zapsat do svých sešitů. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚One word story‘, při které každý v kruhu musel říct slovo tak, aby se odvíjel příběh.

V učebnici jsme probraly strany 4-7. Děti se učily novou slovní zásobu a seznámily s novými postavami: Alex, Phoebe, Patrick. Poté jsme měly poslech o hodině chemie a děti odpovídaly na otázky. Následně jsme hrály hru ‚Mime and guess‘ na zapamatování nové slovní zásoby. Děti si zopakovaly tvorbu minulého času a měly napsat krátký text o perfektním dni, o kterém si poté v párech povídaly.

V další části hodiny jsme poslouchaly písničku o našich nových postavách a děti si poté zopakovaly tvorbu otázek v minulém čase. Následně jsme si vyprávěly o našem nejhorším dni.

Nakonec jsme hrály hru ‚Back to board‘ na zopakování nové slovní zásoby.

Domácí úkol na příští pondělí je: strany 4 a 5 v pracovním sešitě.

Nová slovní zásoba / fráze: shelf, goggles, test tube, apron, explosion, liquid, powder, gloves

Příště budeme opakovat, dodělávat plakát a děti budou tvořit časové schránky.

Upozornění!

Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

20.9.

Následně jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je plejtvák obrovský, neboli ‚blue whale‘.

Děti poté dostaly svoje fotografie, vystřihly si plankton ve tvaru krevetek, který je plejtvákovou potravou, a naaranžovaly na ně svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu plejtvákovi požírajícímu plantkon.

Na závěr jsme hrály stejnou týmovou hru, jako minule, a kahoot. Kahoot je online quiz, ve kterém děti soutěží v angličtině na různá témata. Otázky vidí na tabuli a na telefonu posílají svoje odpovědi.

Nová slovíčka/fráze: Smurfs, bully, pope, trip, tease, threaten, krill

Příště budeme pokračovat s plakátem.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal.

Též jsme procvičovaly a opakovaly tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Na závěr jsme si oprášily pravidla, která se musí dodržovat, aby si děti z hodin co nejvíce odnesly. Pravidla si pak zapsaly do svých portfolií.

Hodinu jsme zakončili hrou, při které je nutné, aby děti pracovaly jako jeden tým. Nakonec se jim podařilo připravit úspěšnou strategii a hru vyhrály! Dobrá práce!

Nová slovíčka/fráze:  movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37