Blue Whales

Blue whales Vyučující:

Sinead Phelps

tel.: +420 776 531 469
email: sineadphelps@live.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

LEDEN

17.1.

Na začátku hodiny děti opravovaly přivlastňovací apostrofy ve větách na tabuli a opisovali si je do sešitů. Poté jsme hráli hru ‚Pictonary‘, při které děti dostaly slovo nebo slovní spojení a musely ho nakreslit na tabuli. Jejich tým potom měl limit 30 sekund na to daný výraz uhodnout. Děti pak dopisovaly příběhy z minulé hodiny a prezentovaly je před třídou.
 
V druhé části hodiny děti vypracovaly pracovní list na procvičení ‘s a na závěr hodiny jsme hráli Wild West Alibi.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ingredients, unconscious

15.1.

Na začátku hodiny děti hádaly slova podle jejich definic. Poté hrály pantomimu se slovíčkami z právě probírané lekce. Na straně 60 v učebnici jsme poslouchali country píseň a doplňovali chybějící slova do textu. Následně jsme na straně 61 opakovali přivlastňovací ‘s.
 
V druhé části hodiny jsme četli příběh na stranách 62 a 63 a poté jsme procvičovali slovní zásobu interaktivními hrami z Classware SuperMinds 5. Na závěr hodiny jsme se na straně 69 připravovali na psaní příběhu o vloupačce.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bars, stagecoach, settlers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 58, 61 a 62 v pracovním sešitě

10.1.

Na začátku hodiny děti tvořily vlastní osmisměrku a poté si ji vyměnily ve dvojicích. Následně vytvářely plakát WANTED, kde psali o zloduchovi, na kterého vypisují jako šerifové odměnu.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Scategories a na závěr jsme se dívali na část kresleného filmu Rango.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: villain, vigilant, clues

8.1.

Na začátku hodiny děti psaly svoje předsevzetí do nového roku s použitím: I‘m going to…, I‘m not going to… Poté jsme se dětí ptali, kolik mají sourozenců a kolik jim je let. Tyto informace poslouží výzkumu, který právě provádí Deanna Barešová. Následně jsme začali pátou lekci v učebnici. Učili jsme se nová slovíčka a poslouchali úvod do další části příběhu na divokém západě.
 
V druhé části hodiny jsme se učili říkat, z čeho jsou věci vyrobené a k čemu se používají v učebnici na straně 59. Pak jsme procvičovali slovní zásobu z lekce hrou Times Up!, při které děti v prvním kole vysvětlují slovíčka, v druhé kole je ukazují pantomimou a ve třetím kole musí jejich tým uhádnout daný výraz pouze na základě jednoho slova.
 
Nová slovní zásoba / fráze: jail, handcuffs, barrel, sheriff, cowboy, robbers, wagon, pistol, saddle, rope, It‘s made of… It is used for … -ing.
 

3.1.

Na začátku hodiny jsme si zahráli hru "Xmas Ninja", při které jsme se dozvěděli, co děti dělaly o prázdninách.

Poté jsme si zopakovali gramatiku v učebnici Super Minds Student's Book na stranách 118-119 a procvičili si spelling a obecné znalosti při hře "The Bomb". Prosím, zeptejte se svých dětí, rády vám ji vysvětlí.

Hodinu děti zakončily vytvářením vlastních příběhů, které ústně prezentovaly.

PROSINEC

20.12.

Na začátku hodiny děti vypracovaly křížovku na opakování vánoční slovní zásoby. Poté jsme hráli hru ‚Guess the Gift‘, při které děti psaly na papírky dárky z pěti různých kategorií – které dostali loni, které chtějí letos, které dali svým kamarádům, maminkám, a které dostali od rodičů. Pak jsme všechny papírky zmuchlali, děti si je tahaly a hádaly, do jaké kategorie patří.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Disney verzi ‚Christmas Carol‘ a děti k tomu dostaly otázky, na které při sledování filmu odpovídaly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: warm, mean, spirit, humbug
 
Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!

18.12.

Dnes děti nejdříve hádaly data významných dní a poté jsme hráli krátkou rozehřívací hru s druhy jídla. Následně jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme hráli hru s vánoční slovní zásobou a děti poté přiřazovaly slovíčka k obrázkům. Pak si děti nakoupily dárky ve Star Store a na závěr hodiny jsme hráli vánoční werewolf.
 
Nová slovní zásoba / fráze: poinsettia, wreath, sleigh

13.12.

Děti dnes nejdříve dokončovaly věty: If flowers don‘t get water, … apod. Poté jsme poslouchali a četli příběh na straně 50 a 51 v učebnici. Následně jsme hráli hru, při které děti doplňovaly poslední slova vět z příběhu.
 
V druhé části hodiny jsme četli o různých zvláštních jídlech z Karlíka a továrny na čokoládu na straně 52 v učebnici. Děti poté přiřazovaly obrázky k jednotlivým paragrafům. Pak jsme dělali poslech na straně 52 v pracovním sešitě a děti spojovaly osoby se správnými jmény.
 
Nová slovní zásoba / fráze: pot, lid, steam, bowl

11.12.

Dnešní den byl věnovaný našim charitativním projektům. Nejdříve jsme se bavili o tom, jestli děti na Vánoce dostávají a dávají dárky, a jaký to je pocit, někoho obdarovat. Poté jsme se seznamovali s organizací, kterou budou děti podporovat letos – Kolping – a v čem spočívá jejich činnost.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli vánoční pohlednici, kterou jim budeme zasílat. Na závěr hodiny jsme poslouchali písně a hádali text na lyricstraining.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: cycle, judge, blame, education
 
Domácí úkol na pondělí: strany 49-50 v pracovním sešitě

7.12.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů data podle diktátu. Poté jednotlivé děti ukazovaly slovíčka z nové lekce a ostatní je hádali. Následně jsme se učili o tzv. nultém kondicionálu, který se používá, když je příčina a její následek fakt, obecně platné, a procvičovali jsme na straně 49 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Fast Food Restaurant. Děti dostaly role pracovníků fast foodu nebo zákazníků a sehrály scénky, při kterých si objednávaly jídlo. Poté se role vyměnily. Na závěr hodiny 
děti vypracovávaly křížovku s novou slovní zásobou a hralá jsme ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: If you heat water to 100°C, it boils.

4.12.

Na začátku hodiny děti přiřazovali slova k obrázkům z nové slovní zásoby. Poté jsme hráli krátkou hru na rozehřátí, ‚Fizz Fuzz‘. Zkontrolovali jsme domácí úkoly a na straně 46 v učebnici jsme poslouchali další části příběhu o Restauraci na konci vesmíru. Děti pak odpovídaly na otázky.
 
Dále jsme četli email na straně 47 a procvičovali řádové číslovky. Na straně 48 jsme pak poslouchali rozhovor o narozeninové oslavě. Děti poté napsaly různá přídavná jména, která si následně vylosovaly a musely přečíst dialog tak, aby ostatní děti mohly uhodnout, jaké přídavné jméno měli na papírku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: napkin, chopsticks, salt, pepper, waiter, biscuits, spoon, fork , knife, ordinal numbers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 46 – 48 v pracovním sešitě

LISTOPAD

29.11.

Na začátku hodiny jsme hráli krátkou hru na říkání času a poté jsme hráli ‚Guess what I am going to do?‘, při které děti předváděly určitou činnost a jejich tým ji musel uhádnout. Následně jsme psali test – děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničky v angličtině a děti museli v omezeném časovém limitu doplňovat slova do textu na www.lyricstraining.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: sunbathe, ladder, parachute, fuse

27.11.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů o svých oblíbených muzikantech a hudebních stylech. Následně jsme hráli hru: ‚Guess who I am‘ na rozehřátí. Na straně 41 v učebnici jsme četli text o hudebnici Mishe a na straně 42 jsme se učily o rytmu a notách.
 
V druhé části hodiny děti vymýšlely svoji rapovou píseň a poté ji před porotou převedly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: crochet, quavers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 44 a 45 v pracovním sešitě

22.11.

Dnes si děti znovu půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 6. prosince. Poté děti psaly, v kolik hodin dělají určité denní aktivity. Následně jsme hráli hru ‚Orchestra‘ a poté jsme luštili osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme hráli ‚American Jukebox‘ a na závěr děti hádaly slova.

20.11.

Děti na začátku hodiny vypracovaly stránku z Teacher‘s Resource Pack na procvičení nové slovní zásoby. Poté jsme hráli hru na rozehřání, při které jsme seděli v kruhu a jeden člověk na židli uprostřed. Ten uprostřed řekl o sobě nějakou informaci, a kdo byl stejný, tak se musel postavit a vyměnit si místo. Pak jsme zkontrolovali domácí úkoly a četli příběh na stranách 38 a 39 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslouchali na straně 40 o padesátých letech dvacátého století. Následně jsme tvořili příběh ve hře Madlib a na konci hodiny děti v týmech hrály Scategories.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Cadillac, swing skirt, jukebox, engine, slot, spectacular
 
Domácí úkol na pondělí: strany 37 a 38 v pracovním sešitě

15.11.

Děti na začátku hodiny doplňovaly písmenka do slov. Poté jsme na straně 37 četli o každodenním životě Suzy Slick. Děti pak přiřazovaly čas k jejím aktivitám. Následně děti pomocí kostky tvořily svoji vlastní rockovou hvězdu, kterou potom nakreslily.
 
V druhé části hodiny jsme hráli King‘s Cup s herními kartami. Každá karta znamenala úkol – například říct vtip v angličtině, říkat slova z jedné kategorie a další. Kdo úkol nezvládl, musel přijmout náhradní úkol.
 
Nová slovní zásoba / fráze: top, buzz

13.11.

Děti si dnes nejdříve zapsali do sešitů novou slovní zásobu. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚Wink murderer‘. Poté jsme poslouchali cvičení na straně 34.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali interview na straně 35 a studenti si připravili ve skupinách vlastní interview. Následně jsme poslouchali píseň na straně 36 a procvičovali výslovnost.
 
Na závěr hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: spotlight, bodyguards, fans, electric guitar, bass guitar, backing singers, dancer, drum kit, stage, old-fashioned, Going to...
 

 

Domácí úkol na pondělí: strany 34 a 35 v pracovním sešitě

8.11.

Hodinu jsme dnes začali přípravou na test. Děti měly správně doplnit číselné řady a potom napsat doplněná čísla slovy. Pak jsme vyplňovaly křížovku na interaktivní tabuli. Děti poté vypracovaly gramatickou část v učebnici na straně 120. Následně jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme hráli týmovou hru, při které se hádala slova. Nejdříve jsme je popisovali slovně, poté jsme je ukazovali a nakonec jsme pouze říkali jedno slovo, které je vystihuje. Na konci hodiny jsme hráli „Werewolf“.
 
Nová slovní zásoba / fráze: revolution, interview

6.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Na rozehřání jsme hráli „Wordshake“ na stránkách British Council. Následně jsme pracovali s učebnicí. Na straně 30 jsme četli text o deštných pralesech a na straně 27 jsme se učili jména jednotlivých kontinentů.

 
V druhé části hodiny jsme dělali přípravu na poslech ze zkoušky Flyers v pracovním sešitě na straně 29.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali písmenka O a P v písance a na starfall.com. Nakonec jsme poslouchali píseň na straně 24. Děti poté připravili dialog mezi zákazníkem a prodejcem v Chovatelským potřebách. Na konci hodiny jsme hráli Mad Libs na http://www.madtakes.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: logging, Australasia, Antarctica, Asia
 
Domácí úkol na pondělí: strany 32 a 33 v pracovním sešitě
 
Ve středu bude test!

1.11.

Děti dnes nejdříve psaly recept na Halloweenskou polévku. Poté jsme vyráběli dekorace na Halloweenskou party, která bude v pátek! Všem se jim to moc povedlo!
 
V druhé části hodiny děti luštily osmisměrku s tématikou Halloweenu. Poslouchali jsme Spooky Spooky, a potom jsme hráli Halloweenský Kahoot, který byl hodně těžký, ale děti se s tím bravurně popraly.
 
Nakonec jsme udělili diplom „Student of the Month“ Štěpánu Linhartovi! Gratulujeme! Diplom se uděluje za výtečnou angličtinu, aktivní práci v hodině a slušné chování.
 
Nová slovní zásoba / fráze: vacant, devious, ambush, gargantuan, petrified

ŘÍJEN

30.10.

Děti si nejdříve udělaly zápis do sešitů a poté hrály hru ‚Cyclopes‘, při které musely neslyšně sebrat písmenka a poté z nich sestavit slovo. Následně jsme četli příběh na straně 26 a 27, a děti poté sami vypracovali cvičení 3 a 4. Pak jsme poslouchali vyprávění o nebezpečných zvířatech na straně 28 a četli o ohrožených domorodých kmenech v Peru a Brazílii na straně 29.

Dnes jsme chtěli udělit cenu ‚Student měsíce‘, ale rozmysleli jsme si to, protože děti velice hlučely.

Domácí úkol na pondělí: strany 26 – 28 v pracovním sešitě

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté si děti udělaly zápis do sešitů. Následně jsme hráli ‚Board rush‘, kdy děti ve dvou týmech soupeřili v tom, kdo napíše víc slov na dané téma. Poté jsme sledovali část filmu ‚Minions‘ na Netflixu. Nakonec jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.
 

23.10.

Hodinu jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti musely opravit chyby ve třech otázkách a poté na ně odpovědět. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚What are you doing?‘
 
Následně jsme pokračovali v práci s učebnicí na stranách 22, 23, 24 a 25. Naučili jsme se nová slovíčka, zopakovali vysoké číslice a děti poté navrhovali svoji vlastní počítačovou hru, kterou všem ve třídě představili. Poslouchali jsme text o výpravě do džungle a opakovali ‚Have to‘.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které děti museli uhádnout slova.
 
Nová slovní zásoba / fráze: creeper, sloth, anteater, jaguar, anaconda, pool, toucan, beak, branch
 
Domácí úkol na pondělí: strany 22, 23 a 24 v pracovním sešitě
 
Příště bude Star Store!

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním minulého průběhového času a hrou ‚Scategories‘. Poté jsme pokračovali čtením knihy o Pompejích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.

16.10.

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru, při které si děti musely připravit krátkou scénku v párech. Pak se děti připravovaly na test. Šlo jim to moc dobře. Následně jsme četli a poslouchali příběh o dobrodružství Alexe, Phoebe a Patricka v Pompejích, a vypracovali cvičení 3 a 4 na stranách 14 a 15.
 
V druhé části hodiny jsme se bavily, četly a poslouchaly o přírodních katastrofách ve světě a u nás na stranách 15 a 16.
 
Na závěr jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: narrow escape
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 12, 13
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Na začátku hodiny děti dostaly hádanku, kterou ale velice rychle uhádly. Potom jsme hráli hru wishidishing na zopakování minulého průběhového času.
 
Následně jsme hráli Alibi na procvičení otázek v minulém čase. Stal se zločin a děti se rozdělily na vyšetřovatele a podezřelé. Policisté si připravili otázky a podezřelí alibi. Potom proběhl výslech a děti si vyměnily role. Nakonec policisté rozhodli, koho obviní ze spáchaného zločinu.
 
V druhé části hodiny jsme pokračovali ve čtení knihy o Pompejích. Konec jsme završili oblíbenou hrou Werewolf.
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 10 a 11.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Alibi, choppy sea, jetty, mural

9.10.

Dnes jsme se nejdříve učili slovíčka z nové lekce a děti je poté hledaly v osmisměrce. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly – pouze dvě děti přinesly domácí úkol!
 
Následně děti napsaly tři věty o tom, co dělaly o víkendu v minulém čase, ale jedna věta musela být nepravdivá. Děti poté hádaly, která skutečnost není pravda.
 
V druhé části hodiny jsme začali s první lekcí. Poslouchali jsme další část příběhu o Alexovi, Patrickovi a Phoebe v Pompejích. Poté jsme četli krátký článek o zemětřesení v Londýně a opakovali minulý průběhový čas. Děti říkaly, co dělaly o víkendu v pět hodin odpoledne. Následně jsme poslouchali punkovou píseň o zemětřesení a procvičovali minulý průběhový čas.
 
Na konci hodiny jsme hráli quickdraw.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: smoke, volcano, statue, horse and cart, temple, theatre, columns, vase, servant
 
Domácí úkol: pracovní sešit strany 10 a 11.

4.10.

Děti si zopakovaly psaní slovíček z lekce pomocí anagramů. Poté jsme procvičovali minulý čas pomocí řetězového vyprávění pohádky: Fortunately, Unfortunately.
 
Následně jsme začali číst příběh o Pompejích ze série Usborne readers a povídali si trochu o životě ve starověkém Římě. Uvedli jsme tak téma následující lekce.
 
Nakonec jsme hráli Bingo se slovní zásobou z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: AD, BC, slave, Rome Empire, hazy, commerce, chisel, browser, robe
 

2.10.

Dnes jsem nejdříve zopakovaly minulý čas některých běžných sloves, které si pak děti zapsaly do svých sešitů. Poté jsem kontrolovaly domácí úkol – všichni ho přinesli! Dobrá práce.

Poté jsme četli příběh o našich nových hrdinech, Alexovi, Patrickovi a Phoebe. Děti nejdříve podle obrázků hádaly, co se stane. Po poslechu si děti rozebraly role a četly příběh samy. Následovala cvičení na kontrolu pochopení textu.

Dále jsme hráli ‚Scattegories‘ - něco jako Země, moře… Děti se pak učily, která slova se v angličtině rýmují a zkontrolovaly si to poslechem. Hodinu jsme zakončily hrou ‚Werewolf‘.

Nová slovní zásoba / fráze: brick, turn orange, step into, knock over, pour, glowing

Domácí úkol: pracovní sešit strana 7 a 8.

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme opakovaly slovní zásobu hrou ‚Pictionary‘, kde děti kreslí na tabuli obrázek a jejich tým má za úkol uhádnout slovíčko v angličtině.
 
Poté děti dokončily svůj plakát a vytvořily časové schránky, do kterých napsaly svoje oblíbené věci, čeho se jim podařilo dosáhnout v loňském roce, a čeho by rádi dosáhly letos.
 
Nakonec jsme hrály týmovou hru.
 
Nová slovní zásoba / fráze: stunt, opakování z minula

25.9.

Dnes jsme začaly s učebnicí! Děti měly za úkol spojit slova z úvodní lekce s obrázky, a poté se je zapsat do svých sešitů. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚One word story‘, při které každý v kruhu musel říct slovo tak, aby se odvíjel příběh.

V učebnici jsme probraly strany 4-7. Děti se učily novou slovní zásobu a seznámily s novými postavami: Alex, Phoebe, Patrick. Poté jsme měly poslech o hodině chemie a děti odpovídaly na otázky. Následně jsme hrály hru ‚Mime and guess‘ na zapamatování nové slovní zásoby. Děti si zopakovaly tvorbu minulého času a měly napsat krátký text o perfektním dni, o kterém si poté v párech povídaly.

V další části hodiny jsme poslouchaly písničku o našich nových postavách a děti si poté zopakovaly tvorbu otázek v minulém čase. Následně jsme si vyprávěly o našem nejhorším dni.

Nakonec jsme hrály hru ‚Back to board‘ na zopakování nové slovní zásoby.

Domácí úkol na příští pondělí je: strany 4 a 5 v pracovním sešitě.

Nová slovní zásoba / fráze: shelf, goggles, test tube, apron, explosion, liquid, powder, gloves

Příště budeme opakovat, dodělávat plakát a děti budou tvořit časové schránky.

Upozornění!

Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

20.9.

Následně jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je plejtvák obrovský, neboli ‚blue whale‘.

Děti poté dostaly svoje fotografie, vystřihly si plankton ve tvaru krevetek, který je plejtvákovou potravou, a naaranžovaly na ně svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu plejtvákovi požírajícímu plantkon.

Na závěr jsme hrály stejnou týmovou hru, jako minule, a kahoot. Kahoot je online quiz, ve kterém děti soutěží v angličtině na různá témata. Otázky vidí na tabuli a na telefonu posílají svoje odpovědi.

Nová slovíčka/fráze: Smurfs, bully, pope, trip, tease, threaten, krill

Příště budeme pokračovat s plakátem.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal.

Též jsme procvičovaly a opakovaly tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Na závěr jsme si oprášily pravidla, která se musí dodržovat, aby si děti z hodin co nejvíce odnesly. Pravidla si pak zapsaly do svých portfolií.

Hodinu jsme zakončili hrou, při které je nutné, aby děti pracovaly jako jeden tým. Nakonec se jim podařilo připravit úspěšnou strategii a hru vyhrály! Dobrá práce!

Nová slovíčka/fráze:  movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44