Blue Whales

Blue whales Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774393653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

 

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Jana a Miss Laura

18.6.

Nejdříve jsme hráli Murder Mystery, detektivní hru, ve které na sebe děti vzaly různé role a musely odhalit vraha. Poté jsme hráli rychlostní soutěž na tabuli. Děti dostávaly různé úkoly a kdo je rychleji splnil, dostal bod.

V druhé části hodiny jsme hráli Bananagramy. Děti musely z 9 daných písmenek uspořádat co nejvíce slov. Na závěr hodiny jsme hráli Werewolf.

Nová slovní zásoba/ fráze: Swiss pocket knife, employee, sleeping pills, provide for the family, affair, love letter, sash

13.6.

Dnes jsme se dívali na film Mr. Beans on Holiday v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: friendship, oyster, vandal

11.6.

Dnes děti naposledy psaly do sešitů, jakou hru mají nejraději a popisovaly, jak se hraje. Poté jsme hráli Jeopardy (něco jako Risk). Děti soutěžily v týmech a vybíraly z těchto kategorií: Jmenuj tři…, Definice slov, Příběh z knihy Superminds – pravda nebo lež, Spelling, Slovesa, Najdi chybu. Otázky byly obodovány podle složitosti od 100 do 500. Tým s nejvíce body na konci vyhrál.
 
V druhé části hodiny děti hledaly předměty schované v obrázcích a poté jsme hráli Scattegories. Na závěr hodiny jsme oprášili starý dobrý werewolf.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: questionnaire, convenient, jeopardy, narrator

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Kaňka, Dialog a Helppes). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Koplingova domu. 

4.6.

Na začátku hodiny jsme hráli hru na scénky, při které děti musely vytvořit scénu z vlastních těl podle instrukcí v angličtině. Poté jsme dokončili výrobky a plakát na charitativní akci. Následně jsem hráli hru Describe it! Děti v týmech vysvětlovaly pojmy na kartičkách a posunovaly se po hrací ploše. V druhé části hodiny jsme nakupovali v posledním Star store a hráli hry venku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: hitchhike, office, make a mistake

KVĚTEN

Fotky z návštěvy Kolpingova domu můžete najít zde.

30.5.

Dnes jsme se s dětmi bavili o jejich výletu do Švédska a Štěpán nám pověděl o jeho dojmech z návštěvy Kolpingu. Při tom jsme vyráběli sklenice svítící ve tmě, které budeme prodávat ve středu 6. června na charitativní akci ve škole.
 
Budeme rádi, když se děti akce zúčastní a pomohou pod dohledem vyučujících prodávat svoje výrobky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: cabin, pattern, sell

28.5.

Exkurze do partnerské charity 'Kolpingův Dům' (azylový dům pro matky v nouzi s dětmi) - žáci dostali nejprve výklad jak tento dům funguje a historie Adolpha Kolpinga a Kolpingova Domu v Praze. Měli jsme občerstvení a prostor na dotazy. Poté jsme se setkali s třemi maminkami s kočárky a pokračovali jsme sis dětmi na farmu v Bohnicích, kde jsme viděli lamy, kozy, koně, kočky... Žáci tlačili kočárky s miminky a hráli si s tříletou Markétkou. Poté jsme se vrátili do školy.

16.5.

Na začátku hodiny děti napsaly tři otázky s použitím Have you already…? Pak si vyměnily sešity se sousedem a odpověděly na jeho otázky s použitím: Yes, I have already… No, I haven‘t… yet. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a psali test z 9. lekce.
 
V druhé části hodiny děti luštily osmisměrku s přírodními katastrofami a na závěr hodiny jsme hráli werewolf.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: blizzard, drought

14.5.

Na začátku hodiny děti četly definice pojmů a psaly k nim správná slova. Následně jsme na straně 112 četli článek o Bermudském trojúhelníku. Na straně 114 jsme se poté učili o oceánech a mořích.
 
V druhé části hodiny jsme hráli kreslící hru. Děti napsali pět slov z pěti různých kategorií. Týmy si pak vyměnily lístky a kreslily na tabuli slova, která jejich vlastní tým hádal.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: whirlpool, Mediterranean Sea, Indian Ocean, Arctic Ocean, the Sea of Azov
 
Domácí úkol na středu: strany 106, 107 a 108 a strany 109 a 112 v pracovním sešitu
 

Ve středu budeme psát test!

9.5.

Na začátku hodiny děti nejdříve rozšifrovaly anagramy vytvořené z nové slovní zásoby. Poté jsme na straně 109 probírali otázky: Have you … yet? Yes, I have already …. No, I haven‘t … yet. Následně jsme četli a poslouchali závěrečnou část příběhu o Patrickovi, Alexovi a Phoebe na stranách 110 a 111.
 
Po přestávce jsme se dívali na video Ballade of Magellan a děti vypracovávaly úkoly na pracovním listu. Dále jsme hráli kvíz se státními vlajkami.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Portuguese, a storm arose, draw near, a bounty of loot, chop down, tear out, get cranky, spice, sugar
 
Domácí úkol na středu: strany 106, 107 a 108 (většina dětí znovu nepřinesla domácí úkoly) a strany 109 a 112 v pracovním sešitu

2.5.

Na začátku hodiny děti hádaly země ze slepé mapy. Následně jsme kontrolovali domácí úkoly. Na straně 106 jsme se učili novou slovní zásobu a poslouchali úvod do poslední lekce. Děti doplňovaly správná slova do vět.
 
Po přestávce jsme na straně 107 probírali předpřítomný čas užitý pro vyjádření akcí, které už staly nebo ještě ne s použitím already a yet. Dále jsme poslouchali píseň na straně 108. Děti doplňovaly slova, která se rýmují, do textu. Na straně 127 v učebnici jsme si procvičili nový gramatický jev a děti poté hráli online hru ze složky Super Minds. Na závěr hodiny jsme hráli piškvorky na týmy, při kterých děti musely říkat gramaticky správné věty s předpřítomným časem.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: sail, mast, captain, lifeboat, porthole, cabin, barometer, rat, sailor, I‘ve already ….. I haven‘t ….. yet.
 
Prosím příští týden vrátit knihy z knihovny EATS. Děkuji.
 
Domácí úkol na středu: strany 106, 107 a 108 v pracovním sešitu

 

Prosíme rodiče, kteří ještě nepotvrdili paní Barešové účast dětí na výletu dne 16.5., aby tak neprodleně učinili, jinak se tyto děti nebudou moci zúčastnit. Děkujeme.

DUBEN

25.4.

Na začátku hodiny děti odpovídali na otázky What if…? Poté děti ve dvojicích soutěžily, kdo dříve splní gramatické úkoly.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Následně jsme vyplňovali křížovku protikladů. Na závěr hodiny jsme sestavovali bláznivé příběhy MadLib.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: blunt
 
Připomínáme, že děti musí nosit učebnice na každou hodinu. Několik dětí tento týden vůbec nepřineslo učebnice, ani jeden den.
 
Domácí úkol na středu: strany 97, 98, 99, 101, 103 a 104 v pracovním sešitu

23.4.

Na začátku hodiny děti skládaly slova do správného slovosledu. Poté jsme hráli tichou poštu, při které děti posílaly popis obrázku, který pak kreslily na tabuli. Následně jsme dočetli Olivera Twista. 
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali poslech v tématu neobvyklých zaměstnání na straně 100 v učebnici. Děti pak měly za úkol ve dvojicích vymyslet neobvyklé zaměstnání a popsat ho. Na straně 102 jsme se poté učily o zlomcích. Na závěr hodiny jsme hráli kahoot s tématem zlomků.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: fractions, betrayal, one third, one quarter, one fifth...
 
Ve středu píšeme test z 8. lekce.

18.4.

Na začátku hodiny děti soutěžily ve dvou týmech, kdo napíše víc povolání do dvou minut. Pak jsme kontrolovali domácí úkoly. V učebnici na straně 97 jsme se učili What if… a děti následně soutěžily, který tým dříve opraví chyby ve větách a poté z nich složí rozhovor.
 
V druhé části hodiny jsme závodili ve stírání písmenek a číslic na tabuli. Dále jsme četli příběh na straně 98 a 99. Na závěr hodiny jsme hráli stolní hru na procvičení prvního kondicionálu. Děti se pohybovaly po herní ploše. Na každém políčku byl napsán začátek věty. Každé dítě mělo v ruce pět kartiček a jednu z nich musely použít k dokončení první poloviny z hrací desky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: What if...
 
Domácí úkol na pondělí: strany 97, 98 a 99 v pracovním sešitu

16.4.

Na začátku hodiny děti opravovaly chyby ve větách na tabuli. Jelikož se na hodinu dostavily pouze dvě děti, dívali jsme se na film Moana/ Vaiana v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: demi-god, shape-shifter, voyager

11.4.

Na začátku hodiny děti psaly, čím chtějí být, až vyrostou a proč. Poté jsme hráli scattegories s míčem. Děti následně soutěžily v týmech, kdo první napíše druhé části vět od kondicionálů. Kdo měl nejvíce smysluplných vět, vyhrál. Dále jsme pokračovali ve čtení Olivera Twista.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Bingo s pro první kondicionál. Děti dostaly mřížku se šesti větami. Lektorka říkala začátky vět a děti škrtaly ty fráze, které se hodily pro jejich dokončení. Pak děti soutěžily ve znalostních kvízech v angličtině na stránce kahoot.com. Na závěr hodiny jsme hádali slavné osobnosti.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: shreds, stagger, swagger
 
Domácí úkol na pondělí: strana 95 a 96 v pracovním sešitu

9.4.

Na začátku hodiny děti luštily slova s přeházenými písmenky na tabuli a psaly je do sešitů. Poté jsme hráli Card bomb a kontrolovali domácí úkoly. Pak jsme na straně 94 poslouchali pokračování příběhu o Phoebe, Alexovi a Patrickovi. Na straně 95 jsme opakovali první kondicionál a hráli řetězec z vět. Lektorka řekla například: If it rains tomorrow, I will stay at home. Další člověk řekl: If I stay at home, I will… atd.
 
V druhé části hodiny jsme nakupovali ve star store a následně jsme četli rozhovor na straně 96. Děti si poté doplnili gramatickou sekci na straně 126. Na závěr hodiny jsme hrály šarády s aktivitami a emocemi, a pictionary.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: první kondicionál
 
Domácí úkol na pondělí: strana 95 a 96 v pracovním sešitu

4.4.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů 4 věci, které dělaly o velikonocích. Následně jsme četli knihu Oliver Twist z edice Usborne Readers. Pak jsme se učili novou slovní zásobu – povolání. Poté jsme hráli Time‘s Up! na zopakování slovní zásoby, kterou jsme letos probrali. Každé dítě napsalo na 4 kousky papíru slovíčka z učebnice. Všechno jsme smíchali dohromady a děti se rozdělily do dvou týmů. V první kole týmy hádaly slova na základě definic, v druhém kole na základě pantomimy a ve třetím kole na základě jednoho slova.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: flabby, soot, funeral, whip, locket, orphan, orphanage, gristle
 
Domácí úkol na pondělí: strana 89, 90 a 92 v pracovním sešitu kdo nemělo hotové a navíc strana 94

BŘEZEN

28.3.

Na začátku hodiny jsme si půjčili knížky z knihovny. Výpůjční lhůta je do 11. dubna. Pak děti psaly, co tenhle týden udělaly s použitím I‘ve … Následně jsme hráli Shazzam! Děti se rozdělily na dvě armády a v každém kole se domluvili, jestli budou armáda mágů, rytířů nebo obrů. Na 1, 2, 3 každá armáda provedla nacvičený útočný manévr, kterým se projevila jejich tajná volba. Obři s dupotem řičeli Fee, Fo Fum!, rytíři s naznačeným výpadem meče halekali En garde!, a mágové zatočili hůlkou s vyslovením zaklínadla Shazzam!. Podle principu kámen, nůžky, papír pak obři porazili rytíře, rytíři mágy a mágové obry. Dále děti četly příběh o UFO ve dvojicích, který byl ovšem rozstříhaný na věty. Děti měly za úkol očíslovat věty ve správném pořadí.
 
V druhé části hodiny jsme si připomněli náš charitativní projekt a děti Lauře vysvětlovaly, co jejich letošní partnerská organizace dělá. Následně jsme vybrali předmět, který budou děti letos vyrábět a prodávat na dobročinné akci v červnu. Dále jsme psali test – děti si vedly výtečně! Pak jsme luštili osmisměrku se slovní zásobou o velikonocích. Na závěr hodiny děti poslouchaly příběh o velikonočních vejcích a odpovídaly na otázky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: delighted, glow, duty
 
Domácí úkol na středu: strana 89, 90 a 92 v pracovním sešitě

26.3.

Na začátku hodiny děti psaly minulý a předminulý tvar sloves na tabuli. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a připravovali jsme se na test. Následně děti tvořily krátké představení s maňásky.
 
V druhé části hodiny jsme hráli guns and bombs na procvičení předminulých tvarů. Děti byly rozdělené do týmů. Každý tým dostal sloveso. Když ho převedl správně do předpřítomného tvaru a použil ho ve větě, mohl hodit kostkou. Pokud padla 1 nebo 4, tým přišel o život. 2 nebo 5 znamenají, že o život přijde druhý tým. 3 a 6 přidávají jeden život. Na závěr hodiny jsme si říkali hádanky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: immediate
 
Domácí úkol na středu: strana 89, 90 a 92 v pracovním sešitě
 
Ve středu budeme psát test.

21.3.

Na začátku hodiny měly děti za úkol napsat ke slovům na tabuli slova z lekce, která se rýmují. Následně jsme na straně 89 četli krátký příběh a vysvětlili si nová slovíčka. V učebnici na straně 90 jsme se učili o poezii a četli jsme tři básně. Povídali jsme si o Shelu Silversteinovi a četli další z jeho básní. Děti měly za úkol poslouchat a psát slova, která se rýmují.

Po přestávce jsme chvíli hádali hádanky a pak jsme se učili o třech druzích básní. Děti pak psaly ke každému druhu jednu svoji báseň a jednu z nich četly třídě. Následně jsme hráli karetní hru "cheat" (švidnl), a kdo zlobil, tak vyplňoval cvičení v pracovním sešitu. Na závěr hodiny jsme hráli werewolf.

Nová slovní zásoba/ fráze: fur, strike (stroke), bark

19.3.

Na začátku hodiny děti psaly správné tvary nepravidelných sloves v předpřítomném čase. Pak jsme hráli hru, při které děti hádaly slova na tabuli. Děti poté dostaly pracovní list se slovesy v přítomném a minulém čase a psaly jejich předpřítomný tvar. Následně jsme slovesa procvičovali nepravidelná slovesa online hrou.
 
V druhé části hodiny děti hádaly hádanky a říkali třídě svoje vlastní, pokud si na nějaké vzpomněly. Potom jsme poslouchali text o zajímavých knihách v učebnici na straně 88. Děti pak měly za úkol napsat krátký příběh, nebo sesumírovat příběh, který znají, s použitím přesně 50 slov.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bear something/someone, stand up against something/someone
 
Domácí úkol na pondělí: strana 86, 87 a 88 v pracovním sešitě

14.3.

Na začátku hodiny jsme hráli na týmy hru Head, shoulders & knees. Děti musely říct přítomný, minulý a předpřítomný tvar sloves, aby dostaly bod. Pak jsme hráli bingo s předpřítomným tvarem sloves.
 
V druhé části hodiny děti vypracovaly osmisměrku, ve které se naučily některá nová slova z lekce. Pak děti kreslily bláznivé obličeje podle pokynů učitele. Na závěr hodiny jsme hráli hry, například werewolf a hangman.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: piece of writing

12.3.

Na začátku hodiny děti rozdělovaly slova do skupin podle toho, jak se vyslovují jejich samohlásky. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a pak jsme se učili předpřítomný čas na straně 85 v učebnici. Děti přiřadily věty k jednotlivým hercům a následně děti ukazovaly různé situace a ostatní hádali, co se právě stalo. Děti pak určovaly správné pořadí slov ve cvičení na pracovním listě z učebnice Super Grammar 5.
 
V druhé části hodiny děti hádaly slova s pomocí dvaceti ano/ ne otázek a pak jsme četli a poslouchali příběh o Shakespearovi na straně 86 a 87 v učebnici. Jelikož dnes děti hlučely, místo her si procvičovaly předpřítomný čas na dalším pracovním listu z učebnice Super Grammar 5.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: has/ have + just + past participle, fright, sneeze, bend over, spill
 
Domácí úkol na pondělí: strana 84 cvičení 2 a 4 a strana 85 v pracovním sešitě

7.3.

Na začátku hodiny děti skládaly písmenka do slov ze 7. lekce. Poté jsme hráli slovní fotbal v angličtině. Děti se pak na straně 83 v učebnici seznámily s I‘ll a We‘ll pro nabízení pomoci lidem. Následně jsme na tabuli psali různé problémy, které lidi mohou mít, a děti se nabízely s pomocí. Pak jsme poslouchali písničku na straně 84 a bavili se o tom, co to je duet.
 
V druhé části hodiny jsme v týmech vytvářeli co nejdelší věty, v nichž co nejvíce slov začíná na dané písmeno. Poté jsme tvořili příběhy na základě obrázků. Každá dvojice vždy napsala jednu větu a poslala to dál. Na závěr hodiny jsme hráli Hooray! Děti musely říkat čísla do dvanácti, ale každé kolo se přidalo jedno pravidlo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: police case, balloon
 
Domácí úkol na pondělí: strany 82 a 83 v pracovním sešitě

5.3.

Na začátku hodiny děti v týmech soutěžily, kdo napíše všechna slovíčka z šesté lekce. Poté jsme hráli Scattegories v kruhu s míčem. Děti házely míčem a říkaly slova z dané kategorie, rychle a bez opakování. Pak jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Následně jsme zkontrolovali domácí úkoly.
 
V druhé části hodiny jsme začali sedmou lekci. Učili jsme se novou slovní zásobu na straně 82 v učebnici a poslouchali jsme další část příběhu, tentokrát o Shakespearovi a divadlu Globe. Děti doplňovaly věty ve cvičení 2. Poté jsme hráli Back to Board na týmy a znovu Scattegories.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: audience, wig, actor, tights, lute, candles, mask, costume
 
Domácí úkol na pondělí: strany 82 a 83 v pracovním sešitě
 
Nová slovní zásoba/ fráze:

ÚNOR

28.2.

Na začátku hodiny děti psaly, jakou planetu by chtěly navštívit a proč. Poté jsme se na stranách 78 a 79 učili o plánování měst. Děti následně dostaly tento scénář: Je rok 2205 a Země je zničena. Lidé se musí přestěhovat na jinou planetu a vy máte za úkol navrhnout nové město. Děti pak v párech soutěžily, kdo navrhne lepší místo pro život a prezentovat je. Vznikly moc zajímavé projekty!
 
V druhé části hodiny jsme se pokoušeli vytvořit co nejdelší větu a poté jsme hráli Madlibs na interaktivní tabuli, kde jsme skládali vtipné příběhy.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: transparent, rental, waitress, oxygen mask, dome
 
V pondělí budeme psát test!

26.2.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů tři věci, které by měly dělat, když je venku vedro, a tři věci, když je venku zima jako teď. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly. Děti pak skládaly rozstříhané věty a soutěžily, kdo skončí nejdřív. Potom doplňovaly slovesa ve větách a přiřazovaly k nim správné odpovědi ve cvičení ze Super Grammar 5, strana 43. Následně poslouchaly věty a musely se postavit na pravou nebo levou stranu třídy podle toho, jestli ve větě chybělo Should nebo Shouldn‘t.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Scattegories a děti přiřazovaly vlajky ke správným státům na straně 76 v učebnici. Následně jsme četli článek o tom, odkud různé věci pocházejí a kde se vyrábějí. Na straně 77 jsme poslouchali povídaní o tom, z jakých zemí pochází jídlo na stalo a kolik kilometrů nacestovalo. Na závěr hodiny děti v párech kreslily poslepu vlajky států a hráli jsme Snap!. Děti prováděly různé úkony podle instrukcí a když se řeklo Snap, tak musely co nejrychleji vzít míč.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: food miles
 
Domácí úkol na pondělí: strany 80 a 81 v pracovním sešitě

21.2.

Na začátku hodiny děti četly definice na tabuli a hádaly slova z právě probírané lekce. Poté jsme hráli hru Telephone Sentence, při které si děti posílali šeptem větu a poslední ji musel napsat na tabuli. Následně jsme na straně 76 nacvičovali typické poslechové cvičení ze cambridgské zkoušky. Na straně 77 si pak děti zkoušely část z ústní zkoušky, při které jsme si zopakovali tvorbu otázek. Pak děti dostaly mapy a měly za úkol pomoct turistovi dostat se na určitá místa v Praze.
 
V druhé části hodiny jsme nakupovali ve Star Store a hráli King‘s Cup, kdy každá hrací karta znamená nějaký úkol.

19.2.

Na začátku hodiny děti psali o zemi, kterou by chtěly navštívit a proč. Poté jsme hráli hru, při které si děti propletly ruce a musely se "rozmotat" a říkat u toho: "Could you please...?" Kontrolovali jsme také domácí úkoly. Následně jsme četli příběh na straně 74 a vypracovali jsme cvičení na straně 75. Pak jsme hráli hru, při které se jednomu dítěti zavázaly oči, ostatní někam do třídy umístili odpadkový koš a poté svého spolužáka naváděli tak, aby se ke koši dostal.

V druhé části hodiny jsme hráli Dvacet otázek. Někdo si myslel předmět a ostatní měli dvacet otázek aby zjistily, o jaký předmět se jedná. Poté jsme opakovali psaní zdvořilých otázek a děti pak dávali rady Miss Lauře ohledně toho, kam se má v Praze jít podívat a co jíst. Na závěr hodiny jsme hráli stolní hru Advice, při které děti házely kostkou, došli na pole s popsaným problémem a měly doporučit nějaké řešení s pomocí "Should/Shouldn´t".

Nová slovní zásoba/ fráze: advice

Domácí úkol na pondělí: strany 74, 75 a 77 cvičení 2

14.2.

Na začátku hodiny děti psaly do svých sešitů o tom, co mají a nemají dělat ve třídě při hodinách. Poté jsme hráli rozehřívací hru, při které děti házely kostkou a podle padlého čísla museli sledovat instrukce na tabuli. Pak děti naplánovali svoje ideální město a napsali, co by v něm mělo a nemělo být, nakreslily ho a prezentovaly přd třídou. Následně jsme na straně 73 procvičovali zdvořilé otázky a děti si připravily jednoduchou scénku s nakupováním valentýnského dárku.
 
V druhé části hodiny jsme si povídali o Valentýnovi a děti luštily slovíčka spojená s tímto svátkem, aby následně doplnily tajenku. Poté jsme vypracovali křížovku, do které jsme doplňovali slovíčka podle definic a na závěr hodiny jsme hráli valentýnské bingo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Do you mind…? Could you please…? Cupid, doily, redundant

12.2.

Na začátku hodiny děti psaly do svých sešitů o tom, co dělaly o prázdninách. Poté jsme se seznamovali s novou učitelkou Laurou a děti odpovídaly na různé otázky. Následně jsme opakovali novou slovní zásobu při kreslení naslepo. Děti pak dokreslovaly obrázek podle vlastní fantazie a hádaly, kdo co nakreslil.
 
V druhé části hodiny jsme hráli ‚Would you rather…?‘ kdy si děti měly vybrat mezi dvěma možnostmi a říct proč. Následně jsme pracovali s učebnicí na straně 71 a 72. Poté děti vytvořily ve dvojicích rozhovor podle vzoru na straně 72 a předvedly ho před třídou. Na závěr hodiny jsme hráli Pictionary s novou slovní zásobou.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: should/shouldn‘t + verb.
 
Domácí úkol na pondělí: strana 71, 72 a 73 v pracovním sešitě (a 70 kdo neměl tento týden)

LEDEN

31.1.

Na začátku hodiny jsme hráli obří kvíz všeobecných znalostí opepřený znalostmi o Spojeném království. Poté jsme hráli hru Werewolf a na závěr hodiny jsme se dívali na film Despicable Me 2 v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ram, bottom
 
Přejeme hezké prázdniny a dobré vysvědčení!

29.1.

Na začátku hodiny děti hledaly a hádaly podle nápovědy na tabuli předměty ve třídě. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a psali test. Děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme začali novou lekci – 6. Učili jsme se novou slovní zásobu a poslouchali úvod do lekce. Děti pak odpovídaly na otázky v učebnici. Následně jsme hrály hry na procvičení slovní zásoby – Back to Board na týmy a Bingo. Při Back to Board děti sedí zády k tabuli a jejich tým jim vysvětluje slovo, které je napsané na tabuli. Na závěr hodiny děti vypracovaly osmisměrku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: flag, sunglasses, earrings, carpet, basket, rings, cup and saucer, cushion,  plate, soap, comb
 
Domácí úkol na pondělí: strana 70 v pracovním sešitě

24.1.

Na začátku hodiny děti vybíraly ze dvou možností tu správnou variantu přívlastňovacího ‘s. Poté jsme hráli interaktivní quiz Kahoot s tématikou amerických indiánů. V učebnici na straně 66 a 67 jsme se učili o zlatě a výrobcích ze zlata.
 
V druhé části hodiny jsme hráli piškvorky s předměty z nové slovní zásoby, o kterých děti musely říct, z čeho jsou vyrobené a k čemu se používají. Na závěr hodiny jsme hráli Time‘s Up se slovíčkami z celé lekce.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: valuable, rare
 
V pondělí budeme psát test!

22.1.

Na začátku hodiny děti převáděly věty z jednotného čísla do množného. Poté jsme vyprávěli příběh tak, že každý řekl jednu větu, kterou začal slovem 'fortunately' nebo 'unfortunately'. Následně jsme zkontrolovali domácí úkoly.
 
V druhé části hodiny jsme četli článek o amerických indiánech na straně 64 v učebnici a na téže straně v pracovním sešitě jsme poslouchali rozhovor o muzeu. Poté jsme poslouchali vyprávění o místech ve Spojených státech, které mají svůj název odvozený od indiánských pojmenování. Děti pak psaly podobné popisy o místech v Čechách a ve světě, které jsme pak hádali.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: teepee, First Nation people, bison
 
Domácí úkol na pondělí: strany 64, 65 a 66 v pracovním sešitě

17.1.

Na začátku hodiny děti opravovaly přivlastňovací apostrofy ve větách na tabuli a opisovali si je do sešitů. Poté jsme hráli hru ‚Pictonary‘, při které děti dostaly slovo nebo slovní spojení a musely ho nakreslit na tabuli. Jejich tým potom měl limit 30 sekund na to daný výraz uhodnout. Děti pak dopisovaly příběhy z minulé hodiny a prezentovaly je před třídou.
 
V druhé části hodiny děti vypracovaly pracovní list na procvičení ‘s a na závěr hodiny jsme hráli Wild West Alibi.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ingredients, unconscious

15.1.

Na začátku hodiny děti hádaly slova podle jejich definic. Poté hrály pantomimu se slovíčkami z právě probírané lekce. Na straně 60 v učebnici jsme poslouchali country píseň a doplňovali chybějící slova do textu. Následně jsme na straně 61 opakovali přivlastňovací ‘s.
 
V druhé části hodiny jsme četli příběh na stranách 62 a 63 a poté jsme procvičovali slovní zásobu interaktivními hrami z Classware SuperMinds 5. Na závěr hodiny jsme se na straně 69 připravovali na psaní příběhu o vloupačce.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bars, stagecoach, settlers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 58, 61 a 62 v pracovním sešitě

10.1.

Na začátku hodiny děti tvořily vlastní osmisměrku a poté si ji vyměnily ve dvojicích. Následně vytvářely plakát WANTED, kde psali o zloduchovi, na kterého vypisují jako šerifové odměnu.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Scategories a na závěr jsme se dívali na část kresleného filmu Rango.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: villain, vigilant, clues

8.1.

Na začátku hodiny děti psaly svoje předsevzetí do nového roku s použitím: I‘m going to…, I‘m not going to… Poté jsme se dětí ptali, kolik mají sourozenců a kolik jim je let. Tyto informace poslouží výzkumu, který právě provádí Deanna Barešová. Následně jsme začali pátou lekci v učebnici. Učili jsme se nová slovíčka a poslouchali úvod do další části příběhu na divokém západě.
 
V druhé části hodiny jsme se učili říkat, z čeho jsou věci vyrobené a k čemu se používají v učebnici na straně 59. Pak jsme procvičovali slovní zásobu z lekce hrou Times Up!, při které děti v prvním kole vysvětlují slovíčka, v druhé kole je ukazují pantomimou a ve třetím kole musí jejich tým uhádnout daný výraz pouze na základě jednoho slova.
 
Nová slovní zásoba / fráze: jail, handcuffs, barrel, sheriff, cowboy, robbers, wagon, pistol, saddle, rope, It‘s made of… It is used for … -ing.
 

3.1.

Na začátku hodiny jsme si zahráli hru "Xmas Ninja", při které jsme se dozvěděli, co děti dělaly o prázdninách.

Poté jsme si zopakovali gramatiku v učebnici Super Minds Student's Book na stranách 118-119 a procvičili si spelling a obecné znalosti při hře "The Bomb". Prosím, zeptejte se svých dětí, rády vám ji vysvětlí.

Hodinu děti zakončily vytvářením vlastních příběhů, které ústně prezentovaly.

PROSINEC

20.12.

Na začátku hodiny děti vypracovaly křížovku na opakování vánoční slovní zásoby. Poté jsme hráli hru ‚Guess the Gift‘, při které děti psaly na papírky dárky z pěti různých kategorií – které dostali loni, které chtějí letos, které dali svým kamarádům, maminkám, a které dostali od rodičů. Pak jsme všechny papírky zmuchlali, děti si je tahaly a hádaly, do jaké kategorie patří.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Disney verzi ‚Christmas Carol‘ a děti k tomu dostaly otázky, na které při sledování filmu odpovídaly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: warm, mean, spirit, humbug
 
Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!

18.12.

Dnes děti nejdříve hádaly data významných dní a poté jsme hráli krátkou rozehřívací hru s druhy jídla. Následně jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme hráli hru s vánoční slovní zásobou a děti poté přiřazovaly slovíčka k obrázkům. Pak si děti nakoupily dárky ve Star Store a na závěr hodiny jsme hráli vánoční werewolf.
 
Nová slovní zásoba / fráze: poinsettia, wreath, sleigh

13.12.

Děti dnes nejdříve dokončovaly věty: If flowers don‘t get water, … apod. Poté jsme poslouchali a četli příběh na straně 50 a 51 v učebnici. Následně jsme hráli hru, při které děti doplňovaly poslední slova vět z příběhu.
 
V druhé části hodiny jsme četli o různých zvláštních jídlech z Karlíka a továrny na čokoládu na straně 52 v učebnici. Děti poté přiřazovaly obrázky k jednotlivým paragrafům. Pak jsme dělali poslech na straně 52 v pracovním sešitě a děti spojovaly osoby se správnými jmény.
 
Nová slovní zásoba / fráze: pot, lid, steam, bowl

11.12.

Dnešní den byl věnovaný našim charitativním projektům. Nejdříve jsme se bavili o tom, jestli děti na Vánoce dostávají a dávají dárky, a jaký to je pocit, někoho obdarovat. Poté jsme se seznamovali s organizací, kterou budou děti podporovat letos – Kolping – a v čem spočívá jejich činnost.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli vánoční pohlednici, kterou jim budeme zasílat. Na závěr hodiny jsme poslouchali písně a hádali text na lyricstraining.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: cycle, judge, blame, education
 
Domácí úkol na pondělí: strany 49-50 v pracovním sešitě

7.12.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů data podle diktátu. Poté jednotlivé děti ukazovaly slovíčka z nové lekce a ostatní je hádali. Následně jsme se učili o tzv. nultém kondicionálu, který se používá, když je příčina a její následek fakt, obecně platné, a procvičovali jsme na straně 49 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme hráli Fast Food Restaurant. Děti dostaly role pracovníků fast foodu nebo zákazníků a sehrály scénky, při kterých si objednávaly jídlo. Poté se role vyměnily. Na závěr hodiny 
děti vypracovávaly křížovku s novou slovní zásobou a hralá jsme ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: If you heat water to 100°C, it boils.

4.12.

Na začátku hodiny děti přiřazovali slova k obrázkům z nové slovní zásoby. Poté jsme hráli krátkou hru na rozehřátí, ‚Fizz Fuzz‘. Zkontrolovali jsme domácí úkoly a na straně 46 v učebnici jsme poslouchali další části příběhu o Restauraci na konci vesmíru. Děti pak odpovídaly na otázky.
 
Dále jsme četli email na straně 47 a procvičovali řádové číslovky. Na straně 48 jsme pak poslouchali rozhovor o narozeninové oslavě. Děti poté napsaly různá přídavná jména, která si následně vylosovaly a musely přečíst dialog tak, aby ostatní děti mohly uhodnout, jaké přídavné jméno měli na papírku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: napkin, chopsticks, salt, pepper, waiter, biscuits, spoon, fork , knife, ordinal numbers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 46 – 48 v pracovním sešitě

LISTOPAD

29.11.

Na začátku hodiny jsme hráli krátkou hru na říkání času a poté jsme hráli ‚Guess what I am going to do?‘, při které děti předváděly určitou činnost a jejich tým ji musel uhádnout. Následně jsme psali test – děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničky v angličtině a děti museli v omezeném časovém limitu doplňovat slova do textu na www.lyricstraining.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: sunbathe, ladder, parachute, fuse

27.11.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů o svých oblíbených muzikantech a hudebních stylech. Následně jsme hráli hru: ‚Guess who I am‘ na rozehřátí. Na straně 41 v učebnici jsme četli text o hudebnici Mishe a na straně 42 jsme se učily o rytmu a notách.
 
V druhé části hodiny děti vymýšlely svoji rapovou píseň a poté ji před porotou převedly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: crochet, quavers
 
Domácí úkol na pondělí: strany 44 a 45 v pracovním sešitě

22.11.

Dnes si děti znovu půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 6. prosince. Poté děti psaly, v kolik hodin dělají určité denní aktivity. Následně jsme hráli hru ‚Orchestra‘ a poté jsme luštili osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme hráli ‚American Jukebox‘ a na závěr děti hádaly slova.

20.11.

Děti na začátku hodiny vypracovaly stránku z Teacher‘s Resource Pack na procvičení nové slovní zásoby. Poté jsme hráli hru na rozehřání, při které jsme seděli v kruhu a jeden člověk na židli uprostřed. Ten uprostřed řekl o sobě nějakou informaci, a kdo byl stejný, tak se musel postavit a vyměnit si místo. Pak jsme zkontrolovali domácí úkoly a četli příběh na stranách 38 a 39 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslouchali na straně 40 o padesátých letech dvacátého století. Následně jsme tvořili příběh ve hře Madlib a na konci hodiny děti v týmech hrály Scategories.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Cadillac, swing skirt, jukebox, engine, slot, spectacular
 
Domácí úkol na pondělí: strany 37 a 38 v pracovním sešitě

15.11.

Děti na začátku hodiny doplňovaly písmenka do slov. Poté jsme na straně 37 četli o každodenním životě Suzy Slick. Děti pak přiřazovaly čas k jejím aktivitám. Následně děti pomocí kostky tvořily svoji vlastní rockovou hvězdu, kterou potom nakreslily.
 
V druhé části hodiny jsme hráli King‘s Cup s herními kartami. Každá karta znamenala úkol – například říct vtip v angličtině, říkat slova z jedné kategorie a další. Kdo úkol nezvládl, musel přijmout náhradní úkol.
 
Nová slovní zásoba / fráze: top, buzz

13.11.

Děti si dnes nejdříve zapsali do sešitů novou slovní zásobu. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚Wink murderer‘. Poté jsme poslouchali cvičení na straně 34.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali interview na straně 35 a studenti si připravili ve skupinách vlastní interview. Následně jsme poslouchali píseň na straně 36 a procvičovali výslovnost.
 
Na závěr hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: spotlight, bodyguards, fans, electric guitar, bass guitar, backing singers, dancer, drum kit, stage, old-fashioned, Going to...
 

 

Domácí úkol na pondělí: strany 34 a 35 v pracovním sešitě

8.11.

Hodinu jsme dnes začali přípravou na test. Děti měly správně doplnit číselné řady a potom napsat doplněná čísla slovy. Pak jsme vyplňovaly křížovku na interaktivní tabuli. Děti poté vypracovaly gramatickou část v učebnici na straně 120. Následně jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme hráli týmovou hru, při které se hádala slova. Nejdříve jsme je popisovali slovně, poté jsme je ukazovali a nakonec jsme pouze říkali jedno slovo, které je vystihuje. Na konci hodiny jsme hráli „Werewolf“.
 
Nová slovní zásoba / fráze: revolution, interview

6.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Na rozehřání jsme hráli „Wordshake“ na stránkách British Council. Následně jsme pracovali s učebnicí. Na straně 30 jsme četli text o deštných pralesech a na straně 27 jsme se učili jména jednotlivých kontinentů.

 
V druhé části hodiny jsme dělali přípravu na poslech ze zkoušky Flyers v pracovním sešitě na straně 29.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali písmenka O a P v písance a na starfall.com. Nakonec jsme poslouchali píseň na straně 24. Děti poté připravili dialog mezi zákazníkem a prodejcem v Chovatelským potřebách. Na konci hodiny jsme hráli Mad Libs na http://www.madtakes.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: logging, Australasia, Antarctica, Asia
 
Domácí úkol na pondělí: strany 32 a 33 v pracovním sešitě
 
Ve středu bude test!

1.11.

Děti dnes nejdříve psaly recept na Halloweenskou polévku. Poté jsme vyráběli dekorace na Halloweenskou party, která bude v pátek! Všem se jim to moc povedlo!
 
V druhé části hodiny děti luštily osmisměrku s tématikou Halloweenu. Poslouchali jsme Spooky Spooky, a potom jsme hráli Halloweenský Kahoot, který byl hodně těžký, ale děti se s tím bravurně popraly.
 
Nakonec jsme udělili diplom „Student of the Month“ Štěpánu Linhartovi! Gratulujeme! Diplom se uděluje za výtečnou angličtinu, aktivní práci v hodině a slušné chování.
 
Nová slovní zásoba / fráze: vacant, devious, ambush, gargantuan, petrified

ŘÍJEN

30.10.

Děti si nejdříve udělaly zápis do sešitů a poté hrály hru ‚Cyclopes‘, při které musely neslyšně sebrat písmenka a poté z nich sestavit slovo. Následně jsme četli příběh na straně 26 a 27, a děti poté sami vypracovali cvičení 3 a 4. Pak jsme poslouchali vyprávění o nebezpečných zvířatech na straně 28 a četli o ohrožených domorodých kmenech v Peru a Brazílii na straně 29.

Dnes jsme chtěli udělit cenu ‚Student měsíce‘, ale rozmysleli jsme si to, protože děti velice hlučely.

Domácí úkol na pondělí: strany 26 – 28 v pracovním sešitě

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté si děti udělaly zápis do sešitů. Následně jsme hráli ‚Board rush‘, kdy děti ve dvou týmech soupeřili v tom, kdo napíše víc slov na dané téma. Poté jsme sledovali část filmu ‚Minions‘ na Netflixu. Nakonec jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.
 

23.10.

Hodinu jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti musely opravit chyby ve třech otázkách a poté na ně odpovědět. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚What are you doing?‘
 
Následně jsme pokračovali v práci s učebnicí na stranách 22, 23, 24 a 25. Naučili jsme se nová slovíčka, zopakovali vysoké číslice a děti poté navrhovali svoji vlastní počítačovou hru, kterou všem ve třídě představili. Poslouchali jsme text o výpravě do džungle a opakovali ‚Have to‘.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které děti museli uhádnout slova.
 
Nová slovní zásoba / fráze: creeper, sloth, anteater, jaguar, anaconda, pool, toucan, beak, branch
 
Domácí úkol na pondělí: strany 22, 23 a 24 v pracovním sešitě
 
Příště bude Star Store!

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním minulého průběhového času a hrou ‚Scategories‘. Poté jsme pokračovali čtením knihy o Pompejích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.

16.10.

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru, při které si děti musely připravit krátkou scénku v párech. Pak se děti připravovaly na test. Šlo jim to moc dobře. Následně jsme četli a poslouchali příběh o dobrodružství Alexe, Phoebe a Patricka v Pompejích, a vypracovali cvičení 3 a 4 na stranách 14 a 15.
 
V druhé části hodiny jsme se bavily, četly a poslouchaly o přírodních katastrofách ve světě a u nás na stranách 15 a 16.
 
Na závěr jsme hráli ‚Werewolf‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: narrow escape
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 12, 13
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Na začátku hodiny děti dostaly hádanku, kterou ale velice rychle uhádly. Potom jsme hráli hru wishidishing na zopakování minulého průběhového času.
 
Následně jsme hráli Alibi na procvičení otázek v minulém čase. Stal se zločin a děti se rozdělily na vyšetřovatele a podezřelé. Policisté si připravili otázky a podezřelí alibi. Potom proběhl výslech a děti si vyměnily role. Nakonec policisté rozhodli, koho obviní ze spáchaného zločinu.
 
V druhé části hodiny jsme pokračovali ve čtení knihy o Pompejích. Konec jsme završili oblíbenou hrou Werewolf.
 
Domácí úkol na pondělí: pracovní sešit strany 10 a 11.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Alibi, choppy sea, jetty, mural

9.10.

Dnes jsme se nejdříve učili slovíčka z nové lekce a děti je poté hledaly v osmisměrce. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly – pouze dvě děti přinesly domácí úkol!
 
Následně děti napsaly tři věty o tom, co dělaly o víkendu v minulém čase, ale jedna věta musela být nepravdivá. Děti poté hádaly, která skutečnost není pravda.
 
V druhé části hodiny jsme začali s první lekcí. Poslouchali jsme další část příběhu o Alexovi, Patrickovi a Phoebe v Pompejích. Poté jsme četli krátký článek o zemětřesení v Londýně a opakovali minulý průběhový čas. Děti říkaly, co dělaly o víkendu v pět hodin odpoledne. Následně jsme poslouchali punkovou píseň o zemětřesení a procvičovali minulý průběhový čas.
 
Na konci hodiny jsme hráli quickdraw.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: smoke, volcano, statue, horse and cart, temple, theatre, columns, vase, servant
 
Domácí úkol: pracovní sešit strany 10 a 11.

4.10.

Děti si zopakovaly psaní slovíček z lekce pomocí anagramů. Poté jsme procvičovali minulý čas pomocí řetězového vyprávění pohádky: Fortunately, Unfortunately.
 
Následně jsme začali číst příběh o Pompejích ze série Usborne readers a povídali si trochu o životě ve starověkém Římě. Uvedli jsme tak téma následující lekce.
 
Nakonec jsme hráli Bingo se slovní zásobou z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: AD, BC, slave, Rome Empire, hazy, commerce, chisel, browser, robe
 

2.10.

Dnes jsem nejdříve zopakovaly minulý čas některých běžných sloves, které si pak děti zapsaly do svých sešitů. Poté jsem kontrolovaly domácí úkol – všichni ho přinesli! Dobrá práce.

Poté jsme četli příběh o našich nových hrdinech, Alexovi, Patrickovi a Phoebe. Děti nejdříve podle obrázků hádaly, co se stane. Po poslechu si děti rozebraly role a četly příběh samy. Následovala cvičení na kontrolu pochopení textu.

Dále jsme hráli ‚Scattegories‘ - něco jako Země, moře… Děti se pak učily, která slova se v angličtině rýmují a zkontrolovaly si to poslechem. Hodinu jsme zakončily hrou ‚Werewolf‘.

Nová slovní zásoba / fráze: brick, turn orange, step into, knock over, pour, glowing

Domácí úkol: pracovní sešit strana 7 a 8.

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme opakovaly slovní zásobu hrou ‚Pictionary‘, kde děti kreslí na tabuli obrázek a jejich tým má za úkol uhádnout slovíčko v angličtině.
 
Poté děti dokončily svůj plakát a vytvořily časové schránky, do kterých napsaly svoje oblíbené věci, čeho se jim podařilo dosáhnout v loňském roce, a čeho by rádi dosáhly letos.
 
Nakonec jsme hrály týmovou hru.
 
Nová slovní zásoba / fráze: stunt, opakování z minula

25.9.

Dnes jsme začaly s učebnicí! Děti měly za úkol spojit slova z úvodní lekce s obrázky, a poté se je zapsat do svých sešitů. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚One word story‘, při které každý v kruhu musel říct slovo tak, aby se odvíjel příběh.

V učebnici jsme probraly strany 4-7. Děti se učily novou slovní zásobu a seznámily s novými postavami: Alex, Phoebe, Patrick. Poté jsme měly poslech o hodině chemie a děti odpovídaly na otázky. Následně jsme hrály hru ‚Mime and guess‘ na zapamatování nové slovní zásoby. Děti si zopakovaly tvorbu minulého času a měly napsat krátký text o perfektním dni, o kterém si poté v párech povídaly.

V další části hodiny jsme poslouchaly písničku o našich nových postavách a děti si poté zopakovaly tvorbu otázek v minulém čase. Následně jsme si vyprávěly o našem nejhorším dni.

Nakonec jsme hrály hru ‚Back to board‘ na zopakování nové slovní zásoby.

Domácí úkol na příští pondělí je: strany 4 a 5 v pracovním sešitě.

Nová slovní zásoba / fráze: shelf, goggles, test tube, apron, explosion, liquid, powder, gloves

Příště budeme opakovat, dodělávat plakát a děti budou tvořit časové schránky.

Upozornění!

Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

20.9.

Následně jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je plejtvák obrovský, neboli ‚blue whale‘.

Děti poté dostaly svoje fotografie, vystřihly si plankton ve tvaru krevetek, který je plejtvákovou potravou, a naaranžovaly na ně svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu plejtvákovi požírajícímu plantkon.

Na závěr jsme hrály stejnou týmovou hru, jako minule, a kahoot. Kahoot je online quiz, ve kterém děti soutěží v angličtině na různá témata. Otázky vidí na tabuli a na telefonu posílají svoje odpovědi.

Nová slovíčka/fráze: Smurfs, bully, pope, trip, tease, threaten, krill

Příště budeme pokračovat s plakátem.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal.

Též jsme procvičovaly a opakovaly tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Na závěr jsme si oprášily pravidla, která se musí dodržovat, aby si děti z hodin co nejvíce odnesly. Pravidla si pak zapsaly do svých portfolií.

Hodinu jsme zakončili hrou, při které je nutné, aby děti pracovaly jako jeden tým. Nakonec se jim podařilo připravit úspěšnou strategii a hru vyhrály! Dobrá práce!

Nová slovíčka/fráze:  movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12