Bald Eagles

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

15/10

MDR/portfolio: Psaní vět s 'I like', 'I love', 'I don't like' a 'I really don't like'

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol.

Dokončování extra practice worksheet-u ('have to' - I have to brush my teeth after every meal.).

 

Žáci dostali informaci o chystaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli hru 'Doggy doggy, where's your bone?' - jeden žák jde za dveře a ostatní žáci se domluvím, kde schovají 'kostičku' na kterou se ho/jí po příchodu zpět ptají. Když na dva pokusy neuhádne, musí vytvořit větu a incentivem ze dvou kartiček. Dnešní věty byly zaměřené na 'have to' a 'before' a 'after'.

Sentence scramble - rozdělené věty žáci museli přiřadit - např. 'You have to wash your hands' + 'before your lunch.' Procvičování 'have to' a 'before' a 'after'.

HW: Žáci dostali čtvrtku, na kterou mají (v angličtině) napsat svůj týdenní rozvrh ve škole a také do něj zařadit tři odpolední aktivity/zájmy, které dělají pravidelně.

10/10

MDR/portfolio: 'I have to...' 3 věty ('Měl/a bych // Musím...)

BEFORE/AFTER procvičování: povídání o rozvrhu hodin - Např. 'English is before lunch and after History.'

Extra practice sheet: dokončování první strany z extra practice sheet z minula

Hra 'Spelling Race': Žáci ve dvou družstvech dostanou slovo a které družstvo jej nejdříve poskládá dostává v tom kole bod (každý žák přeběhne třídu a vybere jedno písmenko).

8/10

MDR/portfolio: Do sešitu žáci řadili věty s předměty napsanými na tabuli (I like/I don't like/I love/I really don't like... + subjects : MATH, SCIENCE, HISTORY, ART, MUSIC, GEOGRAPHY) - za pomoci 'smajlíků' jsme poté vyjadřovali co tyto spojení v škále pocitů vyjadřují.

Téma - hudba: 'Jakou hudbu (žánr, zpěváka, nástroj...) máš rád/a? (What music do you like?); slovní zás. - genre, musician, musical, instrument, na straně 18 jsme pojmenovali nástroje. Pak jsme s učebnicí zavřenou seděli v kruhu a poslouchali zvuky těchto nástrojů . Při druhém poslechu jsme je přiřadili k nástrojům.

Začali jsme pracovat na extra worksheet-u z extra resources. Worksheet 1 a 3 jako opakování 'before' a 'after' (před a po) - budeme na cvičeních pokračovat.

HW: workbook str. 12 a 14

3/10

SuperMinds student book: pg.12, 13, 14 workbook: p.13

Poslouchali jsme a četli příběh v SM. Pracovali jsme na odpovídajících cvičeních s textem a poslechem.

1/10

MDR/portfolio: Family tree (rodokmen): procvičovali jsme novou slovní zásobu ohledně rodiny

SM student book: pg.10 školní předměty - nová slovní zásoba - žáci předváděli předměty před tabulí pantomimou a ostatní je hádali.

Procvičovali jsme LIKE/LIKES a DON'T/DOESN'T LIKE, což žákům na začátku hodiny činilo těžkosti. V kruhu jsme si házeli míčem a ptali se 'What do you like?' What do you not like/dislike?' a 'What do you love?' Žáci odpovídali.

SM student book: pg. 11 (Alf and Julia) a pg.12 (písnička)

HW: zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový na příští pondělí - SM workbook pg. 10, 11

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Na začátku hodiny žáci házeli rozehřívací kolo míčem a odpovídali přitom na otázky, které četli z tabule. Do budoucna budeme procvičovat odpovědi celou větou.

V učebnici jsme pracovali na str. 4 a seznámili se s novými slovíčky (excitement, explorer, treasure, adventure, scared) - žáci by si je měli zopakovat. Poté jsme pracovali na stranách 5 a 6, kde byla písnička.

Ve cvičebnici (workbook) žáci udělali ve škole cvičení 1 a 2 na str.4

Good at/ Not good at: Žáci praktikovali (I'm, He/She's...) good at + aktivita/sport (football) atd.

HW (domácí úkol) str. 4 (cvičení 1 a 2 hotovy ve škole) a celá str. 5

 

19/9

Den jsme začali čtením faktů o orlu, maskotu naší třídy. Poté jsme hráli kvíz - kdo nám dal správnou odpověď na základě předešlého čtení, dostal bonbón.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou orlů s obličeji žáků, z kterých jsme nakonec vyrobili plakát.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

 

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)


 

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34