Bald Eagles

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

23.9.

MDR: Do vět na tabuli vyberte správné slovo.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol

Story: podívali jsme se na video k příběhu, který jsme četli na minulé hodině, k videu jsme odpovídali na otázky (True x False)

Worksheet: gramatiku z této lekce jsme procičovali na pracovním listě (I am good at ..... I am not good at.... / Family tree, members of my family)

Společné čtení: dnes jsme společně četli knížku Percy and the pirates, každý četl kousek nahlas, musíme se navzájem poslouchat a sledovat text. Výslovnost opravujeme, úplně neznámá slova jsme si vysvětlovali.

21.9.

MDR: procvičujeme psaní číslic (21, 58, 47 - číslice byly částečně napsané na tabuli, doplňujeme chybějící písmenka).

Nová slovíčka: FAMILY - mother, father, brother, sister, cousins, grandparents, grandchildren

Kreslili jsme svoji rodinu a popisovali rodinné vztahy.

Bookwork: WB str. 7 - cv. 1 poslech, cv. 2 - doplnění, společně jsme opravili

Bookwork: SB str. 8, STORY - poslechli jsme si první část příběhu, pak jsme si rozdělili role a příběh jsme si zahráli. Odpovídáme na otázky k příběhu, SB str. 9 a WB str. 8.

Přípomínám domácí úkol na tuto středu yes

16.9.

Na začátku jsme si zopakovali pravidla (RULES) pro práci v online hodině.

MDR: podle diktátu písmen napište 3 slova a nakreslete k nim obrázek (KITE, GUITAR, FROG)

Připomněli jsme si, kdo jsou Ben a Lucy - spolužáci, jsou to badatelé (EXPLORERS), kteří hledají poklady (TREASURE) a zažívají dobrodružství (ADVENTURE).

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 4 - první příběh Bena a Lucy, ve kterém hledají starou knihu. Nejprve jsme si přečetli otázky k příběhu a pak si poslechli příběh. Společně jsme dali dohromady odpovědi na otázky :)

SB 5/3 - otázky a odpovědi. Hledáme odpovědi podle obrázku, odpovídáme celou větou. Lucy is good at painting. Ben is not good at flying a kite.

Každý znovu vymyslel, co mu jde a co mu nejde. I am good at swimming. I am not good at dancing.

Song: poslechli jsme si úvodní písničku o Benovi a Lucy (SB str. 6). Podle poslechu a obrázků jsme doplnili vynechaná slova v textu, společně zkontrolovali a opravili.

Bookwork: učebnice WB str. 6. Podle textu písničky jsme seřadili věty a připsali, o kom věty jsou.

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 5 - celá strana. Doporučujeme používat i učebnici SB, vše jsme procvičovali. Cvičení 1 - napište celé věty. Cvičení 2 - spojte větu a správný obrázek. Cvičení 3 - napište 3 věty o sobě, 2 kladné (good at) a 1 zápornou (not good at). Domácí úkol je na příští středu 23.9.

14.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili online. Ujasnili jsme si pravidla pro tuto výuku, abychom se co nejvíce naučili a hodiny byly zajímavé a zábavné.

Mikrofon máme většinou vypnutý, zapínáme na pokyn nebo při vyvolání.

Kameru máme naopak stále zapnutou, abychom se navzájem viděli.

Ostatním nikdy nevypínáme mikrofon ani kameru!

Do zpráv píšeme pouze na pokyn a stačí napsat jednou.

Máme vždy připravenou učebnici, tužku a papír.

 

MDR: ve větě opravte slovo podle obrázku (Lucy is a "GRIL" = girl. Ben is a "OBY". Buster is a "GOD" - dog.)

Opakujeme a procvičujeme hláskování jednotlivých slov. POZOR na písmenka Y, G, H, E, I. Budeme procvičovat v každé hodině yes

Nová lekce/New lesson - začali jsme v učebnici SB na str. 4, učili jsme se nová slovíčka, popisovali obrázek a procvičovali si čísla 21 - 100. Čísla budeme též psát!

Bookwork: WB - práce se cvičebnicí, str. 4/1 diktát číslic, kontrolujeme, cv. 3 jsme doplnili společně a procvičovali hláskování a psaní číslic.

Nová gramatika: I am good at..../ I am not good at....(Jde mi .... / Nejde mi....) Vymýšleli jsme společně kladné i záporné věty, spoustu nadiktovaných vět jsme také předváděli. Každý sám pak vymyslel jednu kladnou a jednu zápornou větu o sobě.

Moc děti chválíme! Online hodiny jsou náročné, ale všichni se opravdu snažili! yessmiley

9.9.

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky Bald Eagles.

Video: podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupiny, orlu bělohlavém. Ve videu jsme hledali odpovědi na 3 otázky. Otázky i odpovědi jsme si zapsali do sešitu.

Na video se můžete podívat tady.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili ve hře Jeopardy. Co nejrychleji jsme napsali odpověď na zadanou otázku. Odpovídáme celými větami, procvičili jsme i spelling a gramatiku.

7.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali a navzájem se představili.

Ozdobili jsme si nové notebooky a povídali si o našem maskotovi pro letošní rok - BALD EAGLE.

Osvěžili jsme si pravidla chování a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitu.

Ve dvou týmech jsme si zahráli hry - "charades" a "Simon says" a začali jsme vyrábět plakát naší skupiny.

Navzájem jsme se ptali a odpovídali na základní otázky a odpovídali vždy celou větou :)

Děti dostaly domů učebnice pro letošní rok.
TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 21:56:46