Bald Eagles

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

17/4

MDR: Opakování na test z UNIT 8

HW: Zopakování si látky a WB str. 102, 103, 105

Další informace: Dnes jsme psali test a dokončovali jsme prezentaci vlajek. Poté jsme skládali z barevného papíru origami pejska podle instrukcí a bavili se o plánech na prázdniny.

15/4

MDR (zápis do sešitu): Practice test UNIT 8

HW (domácí úkol - po jarních prázdninách): WB str. 102, 103, 105

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 102 - art/umění - skládání origami - přečti si článek o origami a odpověz na otázky

Nové fráze: folding, to invent, origami...

Other information (další informace): Dělali jsme extra practice sheets s učivem a gramatikou z UNIT 8. Ve středu budeme psát test. Žáci měli také star store a směnili své hvězdičky za drobné hračky a sladkosti.

10/4

MDR (zápis do sešitu): Rozlušti slovíčko, abys doplnil otázku. (Scrambled words)

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 100

Other information (další informace): Dnes jsme měli diskuzi o různých zemích, ze kterých pocházejí naše rodiny nebo o zemích, které jsme navštívili. Také jsme hráli 'country Olympics' (Olympiáda zemí) - žáci se rozhodí do týmů a podle powerpoint prezentace (obrázků a faktů) se snaží uhodnout, o které země se jedná.

8/4

MDR (zápis do sešitu): Scrambled sentences - napište větu ve správném pořadí slov

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97-98, příběh (přečetli jsme jej nahlas, zhráli, poslechli si jako video), WB str. 99

Other information (další informace): ''Design a flag'' (Navrhni vlajku) - studenti se naučili něco a patentech vlajek atd a nakonec si sami vytvořili vlajku (inspirační zdroj: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-flag-design.pdf)

3/4

MDR (zápis do sešitu): slovíčka - doplnění a zápis do sešitu + worksheet - minulý čas a minulý čas v záporu

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97

Nové fráze: ze SB str. 97 - to stay, how long, send, forget

Other information (další informace): Skládali jsme dohromady vlajky státu coby puzzle a pak jsme je pojmenovávali.

1/4

MDR (zápis do sešitu): kolik vlajek poznáš a kolik zemí můžeš v časovém limitu napsat/vyjmenovat?

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 94 ''around the world'' (okolo světa) - slovíčka, str. 95 - minulý čas prostý - tvoření záporu a krátké formy: I didn't (I did not) eat the pie!, str. 96 písnička, str. 126 procvičování gramatiky (minulý čas prostý v záporu)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Země kolem světa a poznávání vlajek.

Gramatika: Minulý čas prostý/zápor

BŘEZEN

27/3

MDR (zápis do sešitu): opakování na test

Other information (další informace): Dnes jsme psali test, poté dělali wordsearch a poté poslouchali video o imunitním systému člověka https://www.youtube.com/watch?v=24IYt5Z3eC4

25/3

MDR (zápis do sešitu): extra practice sheet - opakování na test

HW (domácí úkol na 1.4.): WB str. 90, 91, 93

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 92 ''At the doctor's'' - a přehrávání scének podle kartiček s neduhy

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): fever, temperature, virus, thermometer, dehydrated, rest

Other information (další informace): Ve středu bude test. Dnes jsme hráli ''zip-zap-zop''.

20/3

MDR (zápis do sešitu): Spoj v sešitu přítomný a minulý tvar daného slovesa ze seznamu sloves.

Práce z učebnicí: SB str. 88 a 89 - čtení příběhu o holčičce, která zachránila školu - s novými slovíčky

Slovíčka/vocabulary: to hurt, score, pain, pair of binoculars, wood, to interview

Other information (další informace): Hráli jsme karetní hru podobnou pexesu s tvary sloves - žáci museli posbírat čtveřici slovesa v různách tvarech (např. do/does, did, doing, to do). Poslední prohrává. Také jsme hráli 'Evolution' - žáci hrají 'rock, paper, scissors' (kámen, nůžky, papír) a ten kdo vyhraje se vždy vyviny v další evoluční stupeň od vejce k plazům, k savcům a člověku.

18/3

MDR (zápis do sešitu): Napiš jak bys mohl/a přispět k lepšímu studijnímu prostředí a kolektivu ve třídě. Co můžu změnit?

HW (domácí úkol na 25.3.): WB str. 85, 86, 88 (2 and 3)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 86 - otázky. Přečti i příběh, zahraj si jej ve dvou malých skupinkách, sleduj jej jako krátký film.

Other information (další informace):  Hodinu jsme začali kruhem, ve kterém se měli všichni šanci vyjádřit, jak se v hodinách cítí, co se jim líbí a co méně, na čem sami mohou zapracovat a z toho pak žáci napsali MDR zápis (výše). Zmínili jsme také naše očekávání coby pedagogů a jak můžeme spolupracovat, abychom z toho měli všichni radost.

13/3

MDR (zápis do sešitu): Vyhledej flash cards s obrázky slovíček a zapiš slovíčka do sešitu.

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82, 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 126, str. 85

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): health & sickness - In The Hospital (headcache, toothache, nurse, doctor, cold, flu, cough...) + past tense nepravidelných sloves have (had), give (gave), wake up (woke up), say (said)

Other information (další informace): Hráli jsme soutěž ve čtyř skupinkách - závod s přiřazováním minulého času sloves k infinitivům sloves.

11/3

MDR (zápis do sešitu): How was your weekend?

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82, 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 82, 83, 84 (písnička, poslechni a doplň slovíčka)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): health & sickness - In The Hospital (headcache, toothache, nurse, doctor, cold, flu, cough...) + past tense (koncovka -ed a její vyslovnost v past simple čase)

Other information (další informace): Hráli jsme také hry online

6/3

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test, slovíčka

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81;

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Other information (další informace): Dnes jsme psali UNIT 6 test a poté hráli hry a vyplňovali wordsearch.

4/3

MDR (zápis do sešitu): Extra Test Practice Sheet (UNIT 6)

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81; a na středu 6.3. - studium na test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): matematika a historie (Hindu-Arabic, numerals, numbers, Roman, also, soon)

Other information (další informace): Dnes jsme opakovali slovíčka formou 'flash cards review'. Ve středu budeme psát test.

 

ÚNOR

27/2

MDR (zápis do sešitu): Extra worksheet/příprava na test - procvičování superlativ 'the biggest in the world'

HW: WB str. 73, 74, 75, 77

Bookwork (práce s učebnicí): SB 76, 77

Grammar (gramatika) a Vocabulary (slovíčka): Comparatives, superlatives, míry: pounds, kg, cm spojené s rozhovorem 'in a shop', Otázky how much? a how many?

25/2

MDR (zápis do sešitu): Procvičování vět se stupňováním přídavných jmen (comparative, superlative)

HW: WB 73, 74, 77

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme četli a poslouchali příběh UNIT 6 a jelikož jsme měli spojenou třídu, žáci se poté rozdělili do menších skupin, vybrali si role a scénky z příběhu secvičili.

Grammar (gramatika): Comparatives, superlatives

Další informace: Dnes jsme měli spojenou hodinu s další skupinou a žáci dnes měli star store.

20/2

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná písmenka + obrázky - utvoř slova (gadgets)

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.124, str.73 (tvorba superlativ pomocí koncovky -est i 'the most' a některé nepravidelné tvary (The best, the worst)

Grammar (gramatika): Comparatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2.stupeň (comparatives). Také jsme zmínili neobvyklé stupňování nepravidelných příd. jmen ''bad'' (worse) a ''good'' (better)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prosím podívejte se na nová slovíčka na str. 70, začínáme novou UNIT

Další informace: Extra practice worksheet s přídavnými jmény a jejich stupňováním

18/2

MDR (zápis do sešitu): ''How was your break?'' a ''What did you do?'' odpověz a zeptej se ostatních na otázky ohledně jejich prázdnin.

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.70 (slovíčka), 71, 72 (písnička)

Grammar (gramatika): Comparatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2.stupeň (comparatives). Také jsme zmínili neobvyklé stupňování nepravidelných příd. jmen ''bad'' (worse) a ''good'' (better)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prosím podívejte se na nová slovíčka na str. 70, začínáme novou UNIT

Další informace: Hráli jsme hru s tříděním nových slovíček

6/2

MDR (zápis do sešitu): příprava na test

Další informace: Dnes jsme psali test a poté jsme hráli 'exquisite corpse' (kolaborativní kresba příšery) a pak každý žák jednu popsal.

 

4/2

MDR (zápis do sešitu)

HW (domácí úkol na 11.2.): WB str. 64,66

Bookwork (práce s učebnicí): Student Book str. 64 a 65 příběh a otázky. Příběh o Yatimově dědečkovi jsme si přečetli ve dvou skupinách a každý žák četl část a poté jsme odpověděli na otázky.

Grammar (gramatika): Past tense, used to had to

Další informace: Žáci si domů vzali knížky na dva týdny.

 

LEDEN

30/1

MDR (zápis do sešitu): Úvodní cvičení

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): Materiály v SB na str. 66 a 67 'Vzory a Symetrie' (Patterns and Symmetry), 'create a symmetrical fish' - studenti nakreslí a před třídou odprezentují symetrickou rybu - mluvíme v angličtině o vzorech a symetrii (aktivita ze str. 67).

Grammar (gramatika): - was a were (dnes jsme je studovali pomocí power point prezentace) a hráli jsme s nimi 'running challenge' hru (žáci museli doběhnout na destinaci buďto označenou jako 'was' nebo jako 'were' podle toho, které sloveso patří do věty.

Other information (další informace): 'create a symmetrical fish' - studenti nakreslí a před třídou odprezentují symetrickou rybu - mluvíme v angličtině o vzorech a symetrii (aktivita ze str. 67), také jsme hráli symmetry pexeso

28/1

MDR (zápis do sešitu): Uhodni jména zvířat podle psané nápovědy

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): UNIT 5 - story/příběh (přečetli jsme jej, přehráli jsme jej, podívali se na video a odpověděli na otázky), WB str. 63

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continuous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  up, down, left, right, north, south, east, west, towards

Other information (další informace): Hráli jsme 'Blaster' hláskovací hru se slovíčky z UNIT 5

23/1

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná slova, slovní zásoba z UNIT 4 (mořští živočichové)

HW (domácí úkol na 28.1.): str.58 a 59 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): Student Book str. 60 (písnička), 61(otázky s was/were), str. 123 a WB (cvičebnice) str. 60 (doplň rýmující se slova do textu písničky)

Grammar (gramatika): otázky s was/were; Was there a book? Were there books?

Other information (další informace): Na konci hodiny jsme hráli hláskovací hru 'blaster'.

21/1

MDR (zápis do sešitu): Které mořské tvory znáš? (+ Sledování písničky z The Little Mermaid Walta Disneyho https://www.youtube.com/watch?v=GC_mV1IpjWA)

HW (domácí úkol na 28.1.): str.58 a 59 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): str. 58 a 59 (was/were)

Grammar (gramatika): Sloveso 'to be' v minulém čase: Was/Were (I was. You were. He/She/It was. We were. You were. They were.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ze str. 58 mořští živočichové

16/1

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

HW: Dnes domácí úkol žáci nedostali, ale prosíme, aby si dohotovili všechny chybějící úkoly z minula a přinesli v pondělí úkol zadaný začátkem týdne.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme s učebnicí nepracovali

Other information (další informace): Po opakování na test jsme dnes napsali test z UNIT 4. Poté jsme luštili křížovku s různými povoláními a jmény pracovišť (škola, hasičská zbrojnice, atobusová zastávka atd.) a nakonec jsme hráli ''Dobble'' - karetní hru pracující s anglickou slovní zásobou, kdy žáci musí říct název jednoho ze symbolů na kartě a poté kartu může odložit. Kdo první odloží všechny karty, vyhrál.

14/1

MDR (zápis do sešitu): Utvořte věty ze zpřeházených slov (dialog na nádraží)

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): str. 54 a 55

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  up, down, left, right, north, south, east, west, towards

Other information (další informace): Ve středu 16.1. budeme psát test z UNIT 4.

Na konci hodiny jsme hráli 'fly, fly, fly' hru, anglickou obdobu 'všechno lítá co má peří'

9/1

MDR (zápis do sešitu): Slovní řetězce (slovní fotbal) na tabuli ve dvou skupinách

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test

Bookwork (práce s učebnicí): WB (cvičebnice) str. 56 (uveď dialog do pořádku a zkontroluj jej podle poslechu)

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  Excuse me, can you help me please? (Omluvte mě, mohl/a byste mi prosím pomoci? Yes, of course. Ano, samozřejmě. Where is...? Kde je...?

Other information (další informace): Extra practice sheet - procvičování směrů.

Dnes si také žáci odnesli novou knihu z knihovny. Knihy a zápisy o knížkách (Book report) můžete vracet do 22.1.

7/1

MDR (zápis do sešitu): Poslouchej instrukce a pak podle nich do sešitu nakresli obrázky budov ve městě.

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 53

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  next to, near, below, above, opposite of + jména budov ve městě

Stále procvičujte: place (místo), already (už), street (ulice), axcuse me (omluv/te mě, promiň/te), map (mapa), market square (tržiště), square (náměstí), meet (potkat), upside down (vzhůru nohama), library (knihovna), tower (věž)

Other information (další informace): Žáci dokreslili svou vlastní mapu města a před třídou ji odprezentovali. (There is a supermarket next to the library. The park is near. Atd.)

PROSINEC

19/12

Třídní vánoční večírek.

17/12

MDR (zápis do sešitu): Vytvoř věty s OPPOSITE, NEAR a BETWEEN

Homework (po prázdninách): str. 49 a 50 Super Minds workbook

Bookwork: četli jsme příběh na str. 50 a 51, sledovali jsme krátký příběh a odpověděli na otázky k tomu na interaktivní tabuli (ze str. 51), poté jsme udělali str. 52

Další informace: Dnes by poslední Star Store v tomto roce.

12/12

MDR (zápis do sešitu): vylpň mezery ve slovech

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 48 song, str. 49 poslouchej a přiřaď (cv.1), cvičení 2 a 3. Str.122

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  place (místo), already (už), street (ulice), axcuse me (omluv/te mě, promiň/te), map (mapa), market square (tržiště), square (náměstí), meet (potkat), upside down (vzhůru nohama), library (knihovna), tower (věž)

Other information (další informace): Žáci začali kreslit mapu města a v příštích hodinách ji budeme dokončovat a pracovat s ní.

10/12

MDR (zápis do sešitu): Jaká místa ve městě znáte? Vypište...

Homework (due/na 17.12.): SB str. 46,47,48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 (Around The Town), 47, 48 a procvičování 122

Grammar (gramatika): Předložky - next to, above, below, near, in front of, behind, under, in, on

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  místa ve městě str. 46 + předložky výše

Other information (další informace): Žáci dostali zpět opravený test, prosím podívejte se a pokud možno podepište. Děkujeme!

5/12

Dnes jsme psali test z UNIT 3.

Před ním jsme kolektivně skrze hry ('matching cards' - jakési ''pexeso'', kde namísto stejných obrázků je na kartičkách rozdělená věta, a práce s hodinami/ciferníkem na tabuli) zopakovali učivo a po něm jsme po zbytek hodiny jsme hráli 'Categories' a 'Who am I?' 'Categories' se hrají pomocí tabulky, do které se uvede vybrané písmeno a zapisují se různá slova z daných kategorií (např. ''ovoce'', ''zelenina'', ''zvíře'', ''město'' atd.) v angličtině začínající na dané písmeno. 'Who am I?' - žáci dostanou na čelo či jiné místo, kde je nemohou sami vidět, ale mohou je vidět ostatní, kartičku se jménem známé postavy a pomocí otázek se musí dopátrat toho, kým jsou.

Další informace: Žáci, kteří nepřinesli doplněný cvičný test a popř. jiné domácí úkoly a/nebo ještě mají knihy z EATS knihovny z listopadu, ať je prosím co nejdříve přinesou. :)

3/12

MDR (zápis do sešitu): Trénování NEVER, ALWAYS, SOMETIMES, USUALLY - doplňování do vět

Homework (due/na 6.12.): Practice test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 a 41, WB str. 40 cv. 1 a 2, studenti převyprávěli příběh ze str. 41

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock; hráli jsme hru se zapamatováváním slovní zásoby

Other information (další informace): Ve středu budeme psát test :) Nebude namáhavý ale vyžaduje si soustředění. Další sekce učebnice úspěšně dokončena! Bude obsahovat hodiny, které jsme úpěnlivě trénovali na 'human clock' a také příslovce časové (never - nikdy, always - vždy, sometimes - někdy, usually - obvykle). Student of the Month November byl udělen také.

 

LISTOPAD

28/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 44

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  home jobs (walking the dog, washing the dishes, sweeping, tidying up, washing dishes, drying dishes); times - quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Procvičovali jsme na extra worksheet-u současné učivo z UNIT 3. Také jsme hráli 'spelling race' : učitelka zadala slovo a studenti ve dvou skupinkách jeden po jednom přinášeli písmenka na herních kamenech a skládali slovo. Kdo dříve vytvořil celé slovo, dostal body.

26/11

MDR (zápis do sešitu): Vyplňte do mezer ve větách SOMETIMES, ALWAYS, NEVER, USUALLY

Homework (due/na 3.12.): WB str. 38, 44, 45

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 a 39 - sotry a přiléhající cvičení na str.39

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): procvičování čas. příslovců sometimes, never, ussually, always

Other information (další informace):Hráli jsme stolní hru 'How often do you...?', kde se žáci přesouvají na políčka a ptají se na frekvenci aktvit zobrazených piktogramem v políčkách (How often do you go swimming?) a odpovídají časovými příslovci.

21/11

MDR (zápis do sešitu): Frázová slovesa a fráze (''domestic tasks'') - např. sweep the floor, take the dog for a walk atd.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 36 a WB str. 36 cv. 1,2, str.37 poslech a psaní, str.121 cv.2 časové přílovce

Grammar (gramatika): Časové příslovce ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Other information (další informace): Hráli jsme domino s časem - na jedné straně byly ciferníky s různými časy, na druhé byly věty.

19/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Homework (due/na 26.11.): WB str. 34,35,37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 35, 36 a str.121 cvič.1

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Žáci dostali knihy z knihovny. Žáci nastavovali ve dvojicích ručičky na papírových cifernících a ptali se sebe navzájem na čas a odpovídali si.

14/11

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

Homework (due/na 19.11.): extra sheet (studenti dostali papír se zadáním úkolu)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme s knihou nepracovali, žáci psali test

Grammar (gramatika): past tense (past simple) / TEST UNIT 2 grammar

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  'We're going on a bear hunt.' + citoslovce/onomatopoické fráze (swish swoosh, stumble trip, ...)

Other information (další informace): Dnes jsme psali TEST UNIT 2. Četli jsme v kruhu nahlas střídavě knihu 'We're Going on A Bear Hunt' a poté jsme se bavili o tom, která část knihy se komu nejvíce líbila.

Links: https://www.eslgamesplus.com/

12/11

MDR/portfolio: Doplň do mezer 'some', 'any' a 'could' nebo 'couldn't'

Konverzace a kreativní aktivita - výroba plakátu: 'What do you eat for breakfast?'

Super Minds: SB str.32 - 'A pizza restaurant' - role play (Would you like...? Could I have...? Can I help you? Would you like anything to drink? atd.)

7/11

MDR/portfolio: 'scramble words' (pomíchaná slova) s tématikou jídla

Super Minds: SB str.28 cv.1 - poslouchej a doplň věty, pak strana 29, 32 a 33 - 'breakfast around the world' - baavíme se o tom, co kdo snídá a jaké jsou snídaně ve světě a zpracováváme na papír naše oblíbené snídaně (kresba + text)

Hry: BLASTER (hláskovací vypadávací hra v kroužku)

5/11

MDR/portfolio: přiřaď slova k definicím (např. It is yellow and made of citruses, you can drink it = lemonade)

Super Minds: SB str. 26 - příběh a online aktivity/hry s tím spojené + ''I spy with my little eye, nds:something starting with...'' - str.26 - hra

extra practice sheet - extra cvičení na zopakování ''shall we...'', ''great idea'' or ''i'm sorry but...'', ''what about...''

Na závěr jsme hráli hru se slovíčky - každý žák ma na zádech připevněné jedno slovíčko a ostatní jej musí zkopírovat - kdo má první všechna slovíčka ostatních spolužáků z předchozí lekce se správným spellingem vyhrává

HW: Super Minds WB str. 26 cv. 1&2 a str. 28 (celá)

 

ŘÍJEN

31/10

MDR/portfolio: ''How was your weekend?'' - diskuze o tom, jaký byl dlouhý víkend

Výroba 'spinneru' - dvou kotoučků s větami, z nichž některé si odpovídaly (otázka-odpověď) a některé ne. Ve dvojicích žáci točili těmito spinnery a měli za úkol seřadit smysluplně věty. Praktikovali větnou strukturu: 'What about (an orange/some water etc.)?' a 'Shall we (have a pizza/buy some bread etc.)?'

Kreativní činnost: Vyrávěli jsme pavučiny ze špejlí a provázku. Žáci se naučili potřebnou slovní zásobu a praktikovali následování instrukcí (string, cross, knot, tie, hitch).

HW: str.24

24/10

MDR/portfolio: Dnes jsme do sešitů (portfolií) napsali věty (oznamovací, otázku a zápornou) se 'some' a 'any' a tuto gramatiku jsme žákům posléze vysvětlily.

(Is there any fruit? No, there isn't any. But what about some apples? Are there any apples? Yes, there are some. Good idea! Obecně: otázky with any, záporné věty with any a oznamovací with some.)

Žáci dostali zpět test. Žák/yně uspěl/a, pokud má test skóre 70% a více. Všichni žáci v prvním testu uspěli. Žáci si mohou test doma opravit (opravit si chyby v testu) a dostanou extra hvězdičku (ti, kteří chyby neměli, dostali 100% a tím dvě extra hvězdičky).

Super Minds: WB str. 25

Nakonec jsme vyráběli papírové dvouvrstvé otáčecí ''hodiny'' se some a any a frázemi, se kterými budeme příště pracovat.

22/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: přiřaď slova k obrázkům (The Earth, plants, a science experiment atd.)

Co za jídlo a pití znáte? Vyjmenujte slovíčka.

Hra: 'What is in your picnic basket?' - žáci ve dvojicích dostali obrázky jejich 'piknikového koše' a museli se ptát, co v něm ten druhý má a jeho odpovědi zakreslit. Např. 'Do you have any cheese in your picnic basket?' 'Yes, I do.' or 'No, I don't.'

Super Minds: SB str. 22 a 23, WB str. 24

HW: SM WB str. 22 a 23

17/10

Test Unit 1

+

hry ze starfall.com ve zbytku hodiny

15/10

MDR/portfolio: Psaní vět s 'I like', 'I love', 'I don't like' a 'I really don't like'

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol.

Dokončování extra practice worksheet-u ('have to' - I have to brush my teeth after every meal.).

 

Žáci dostali informaci o chystaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli hru 'Doggy doggy, where's your bone?' - jeden žák jde za dveře a ostatní žáci se domluví kam schovají 'kostičku' na kterou se ho/jí po příchodu zpět ptají. Když na dva pokusy neuhádne, musí vytvořit větu s incentivem (specifickými slovy) ze dvou kartiček. Dnešní věty byly zaměřené na 'have to' a 'before' a 'after'.

Sentence scramble - rozdělené věty žáci museli přiřadit - např. 'You have to wash your hands' + 'before your lunch.' Procvičování 'have to' a 'before' a 'after'.

HW: Žáci dostali čtvrtku, na kterou mají (v angličtině) napsat svůj týdenní rozvrh ve škole a také do něj zařadit tři odpolední aktivity/zájmy, které dělají pravidelně.

10/10

MDR/portfolio: 'I have to...' 3 věty ('Měl/a bych // Musím...)

BEFORE/AFTER procvičování: povídání o rozvrhu hodin - Např. 'English is before lunch and after History.'

Extra practice sheet: dokončování první strany z extra practice sheet z minula

Hra 'Spelling Race': Žáci ve dvou družstvech dostanou slovo a které družstvo jej nejdříve poskládá dostává v tom kole bod (každý žák přeběhne třídu a vybere jedno písmenko).

8/10

MDR/portfolio: Do sešitu žáci řadili věty s předměty napsanými na tabuli (I like/I don't like/I love/I really don't like... + subjects : MATH, SCIENCE, HISTORY, ART, MUSIC, GEOGRAPHY) - za pomoci 'smajlíků' jsme poté vyjadřovali co tyto spojení v škále pocitů vyjadřují.

Téma - hudba: 'Jakou hudbu (žánr, zpěváka, nástroj...) máš rád/a? (What music do you like?); slovní zás. - genre, musician, musical, instrument, na straně 18 jsme pojmenovali nástroje. Pak jsme s učebnicí zavřenou seděli v kruhu a poslouchali zvuky těchto nástrojů . Při druhém poslechu jsme je přiřadili k nástrojům.

Začali jsme pracovat na extra worksheet-u z extra resources. Worksheet 1 a 3 jako opakování 'before' a 'after' (před a po) - budeme na cvičeních pokračovat.

HW: workbook str. 12 a 14

3/10

SuperMinds student book: pg.12, 13, 14 workbook: p.13

Poslouchali jsme a četli příběh v SM. Pracovali jsme na odpovídajících cvičeních s textem a poslechem.

1/10

MDR/portfolio: Family tree (rodokmen): procvičovali jsme novou slovní zásobu ohledně rodiny

SM student book: pg.10 školní předměty - nová slovní zásoba - žáci předváděli předměty před tabulí pantomimou a ostatní je hádali.

Procvičovali jsme LIKE/LIKES a DON'T/DOESN'T LIKE, což žákům na začátku hodiny činilo těžkosti. V kruhu jsme si házeli míčem a ptali se 'What do you like?' What do you not like/dislike?' a 'What do you love?' Žáci odpovídali.

SM student book: pg. 11 (Alf and Julia) a pg.12 (písnička)

HW: zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový na příští pondělí - SM workbook pg. 10, 11

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Na začátku hodiny žáci házeli rozehřívací kolo míčem a odpovídali přitom na otázky, které četli z tabule. Do budoucna budeme procvičovat odpovědi celou větou.

V učebnici jsme pracovali na str. 4 a seznámili se s novými slovíčky (excitement, explorer, treasure, adventure, scared) - žáci by si je měli zopakovat. Poté jsme pracovali na stranách 5 a 6, kde byla písnička.

Ve cvičebnici (workbook) žáci udělali ve škole cvičení 1 a 2 na str.4

Good at/ Not good at: Žáci praktikovali (I'm, He/She's...) good at + aktivita/sport (football) atd.

HW (domácí úkol) str. 4 (cvičení 1 a 2 hotovy ve škole) a celá str. 5

 

19/9

Den jsme začali čtením faktů o orlu, maskotu naší třídy. Poté jsme hráli kvíz - kdo nám dal správnou odpověď na základě předešlého čtení, dostal bonbón.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou orlů s obličeji žáků, z kterých jsme nakonec vyrobili plakát.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

 

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)


 

 

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21