Bald Eagles

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: +420 
email: schmidtblock@mail.usf.edu

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

14.10.

MDR: diktát slovíček po písmenkách (procvičujeme spelling), slova jsou zamotaná, úkolem je rozluštit slova a každé napsat ve větě. (maths, geography, P.E.)

Bookwork: SB str. 14, 15 - další část příběhu. Nejprve podle obrázků odhadujeme pokračování dějě, pak příběh posloucháme a luštíme zakódovanou větu (str. 15/cv.2). Na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Workbook: 14/3 - další zakódovaná věta

Ve dvou skupinkách příběh nacvičujeme a hrajeme jednotlivé role.

SB str. 16/17 - Johnny's Story - čtení a poslech. Skládáme jednotlivé věty z příběhu podle dějové linie (ve dvojicích). Zapisujeme do cvičení 3 na str. 17. Každá dvojice měla vymyslet podobný příběh (an astronaut, in the mountains, finds a secret door).

enlightenedpřipomínáme domácí úkol na tuto středu WB 11 a 12 enlightened

9.10.

MDR: napište o jídle (food: I like / I don't like / I love)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 11 a 12, navíc je cvičení 1, str. 13. Nový domácí úkol je na příští středu 16.10.

Song: SB str. 12 - poslech a doplnění

Nová gramatika: I HAVE TO....

Hry a procvičování gramatiky.

7.10.

MDR: opravte chyby ve větách na tabuli: I good at jumping. My mum is good on cooking. Jack and Bob are Sally brothers.

Společně jsme procházeli opravené testy a vysvětlovali opravené chyby.

Bookwork: úvod do další lekce (názvy školních předmětů), slovíčka (použití obrázkových kartiček), WB str. 10/cv.1

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Nová gramatika: I like / I love / I don't like + ING

Učebnice SB str. 11.

2.10.

MDR: opravte gramatiku v následujících větách: Paula is Jeff best friend. Brandon jacket is new. Katie dog is named Biscuit.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol je na příští středu 9.10.

Hry a pracovní listy na opakování gramatiky - přivlastňovací pád.

Opakování - test a opakování gramatiky a slovíček z probrané lekce.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Today is the last day of September. Tomorrow is the first day of October. I am excited for......and ...... in October.

Procvičování slovíček - Family, hledáme kartičky a luštíme zašifrovaná slova.

Procvičování gramatiky: každý si vymyslel svého hrdinu a popsal jeho rodinu (This is my friend Toby. Joe is Toby's father. Toby's kite is new.)

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a poslechu.

Společně se na tabuli učíme opravovat gramatické chyby ve větách.

Interaktivní tabule - hry na procvičení gramatiky a slovíček z lekce.

25.9.

MDR: I am good at..... / I am not good at....

Procvičovali jsme slovesa (činnosti) - hra Snowball fight

Procvičovali jsme také čísla do 100 - poslech a výslovnost, učili jsme se novou písničku.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 7 a 8 - celé strany kromě poslechového cvičení (7/1). Úkol je na příští středu 2.10. Při vypracovávání úkolu používejte také učebnici SB :)

Listening (poslech): SB str. 4, cv. 1 - opakujeme čísla

Opakování: dnes jsme si napsali první část opakování v rámci probírané lekce, poslech, další část (slovíčka a gramatiku) bychom dopsali příští středu 2. 10.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu (zápisu z knihy) je 9. 10. Za Book Report lze získat 2 hvězdičky navíc!

23.9.

MDR: September 23rd: Autumn EQUINOX (podzimní rovnodennost), Autumn = Fall (obojí znamená podzim, AUTUMN - britská angličtina/FALL - americká angličtina)

Game: zahráli jsme si naši oblíbenou hru s posíláním kartiček, rychlým čtením a správnou výslovností :)

Nová gramatika: přivlastňovací pád (apostrof + S) Paula's sister, Peter's mother

Slovíčka: brother, sister, mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousins

Song: zpívali jsme písničku "We are family" - upravili jsme slova pro naše potřeby a procvičovali tak slovíčka :)

Bookwork: SB str. 7 - psaní, procvičování přivlastňovacího pádu

Story: SB str. 8/9 - další část příběhu, čteme v učebnici, poslech, na příběh jsme se podívali také na videu. Ve dvojicích - věty na lístečcích srovnáváme ve správném pořadí podle příběhu v učebnici

Notebook: každý si do ntb nakreslil svou představu pokračování příběhu Lucy a Bena

18.9.

MDR (My Daily Report): The explorers look for things.

Dnes jsme vyrobili plakát naší skupinky, který vystavíme spolu s ostatními na chodbě k jídelně.

Procvičovali jsme čísla od 20 do 100.

Bookwork: SB str. 4 a 5

Nová gramatika: I am good at...../ I am not good at .....

Hráli jsme hru Charades - předvádění slovíček, ostatní hádají.

Homework (domácí úkol): WB str. 5 - celá stránka - domácí úkol je na příští středu 25.9.

16.9.

Úvodní hodina - navzájem jsme se představili a říkali si, co máme rádi, nebo co rádi děláme.

Připravili a ozdobili jsme si sešity, do kterých jsme si napsali třídní pravidla ("rules").

Podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupinky (Bald Eagle - orel bělohlavý) a do sešitu si napsali 3 zajímavosti o tomto zvířeti.

Na papír jsme napsali 3 věci o sobě (jaký sport máme rádi, jaké je naše nejoblíbenější jídlo a kolik máme sourozenců). Z papíru jsme pak vyrobili vlaštovky, které jsme házeli. Informace z vlaštovek jsme pak četli a hádali jsme, o koho jde.

Představili jsme si nový systém získávání hvězdiček, soutěže týmů v rámci ročníku a nový hvězdičkový obchod.

Na závěr jsme si pak zahráli hru "Snatch!" a procvičovali anglické instrukce a pokyny.

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58