Bald Eagles

Vyučující: Sinead Phelps

tel.: +420 776 531 469
email: sineadphelps@live.com
Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním ‚like, love, don‘t like, really don‘t like‘. Děti potom na tabuli hrály pexeso s volno časovými aktivitami. Následně jsme se připravovali na test. Děti měly nejdříve za úkol poskládat věty o pravidlech při hodině angličtiny. Pak si procvičovaly ‚has to‘ a doplňovali do vět příslušná slovesa podle nápovědy na obrázcích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.

16.10

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru ‚Sccategories‘. Poté jsme pokračovali v práci s učebnicí na straně 13 a poslouchali a četli jsme příběh na straně 14 a 15. Děti též rozluštili kódovanou zprávu na straně 15.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Děti by si měly procvičit školní předměty.
 
Na závěr jsme hráli ‚Wordshake‘.
 
Děti při hodině příliš používají češtinu. Měly by se snažit již komunikovat se svými učitelkami pouze v angličtině, aby se jejich mluvený projev stával plynulejší a plynulejší. Zavedli jsme pro to ve třídě Czech-o-meter, kterým měříme hladinu češtiny. Když teploměr tzv. ‚vybuchne‘, celá třída ztratí jednu hvězdičku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: You have to…, uniform, dark
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Dnes jsme hodinu začali zápisem do sešitů. Děti měly za úkol sestavit co nejvíce slov z písmenek ve slově DICTIONARY. Následně jsme hráli piškvorky se slovní zásobou z lekce.
 
Potom jsme pokračovali s učebnicí. Začali jsme první lekci a učili se názvy školních předmětů. Děti poté poslouchaly další část příběhu a hledaly chyby ve čtyřech tvrzeních. Pak se navzájem ptaly, jestli mají rády určité školní předměty.
 
Následně jsme se učili a procvičovali frázi: I (don‘t) like …. ing. Děti poté napsaly seznam aktivit, které mají nebo nemají rády a navzájem se ptaly.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku o škole, která se dětem moc líbila. Pak děti sestavovaly názvy předmětů z přeházených písmenek.
 
Na konci hodiny jsme hrály znovu Bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: I.T, Maths, Geography, Science, History, Art, P.E., Music, I (don‘t) like …. ing.
 
Domácí úkol na středu: pracovní sešit strany 10 a 11

9.10.

Dnes jsme nejdříve opakovali psaní slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící samohlásky v aktivitách napsaných na tabuli. Poté jsme opakovali psaní číslovek. Musely napsat číslo předmětů v muzeu na obrázku. Pak si vybraly předměty, které se jim líbí, nakreslily je a označily. Nakonec se ptaly spolužáků, jestli se jim líbí ty samé věci, jako jim.
 
Následně jsme začali číst knihu Emperor‘s New Clothes. Děti se střídaly ve čtení nahlas a moc jim to šlo!
 
Na konci hodiny jsme hráli bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: loom, servant, silk, gold, emperor
 

4.10.

Děti se dnes učily slovíčka o rodině a vypracovaly svůj vlastní rodokmen. Poté jsme se zabavili jednoduchou křížovkou. Následně jsme se dívali na první díl příběhu o našich hrdinech. Děti se poté dívaly na jednotlivé úryvky a říkaly, jestli jsou věty pod videem pravdivé nebo ne. Následně vypracovaly podobné cvičení samy v učebnici.
 
Nakonec jsme procvičovali hláskování nových slovíček z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin, přivlastňovací zájemno ’s
 
Domácí úkol na příští středu: v pracovním sešitě stránky 6, 8 a 9.
 

2.10.

Dnes jsme hodinu začali hrou ‚Chinese whispers‘ nebo-li tichou poštou. S dětmi jsme se poté bavili o šikaně a děti rozstříhaly kartičky s větami, které přiřazovali buď k ‚Bully‘, když se jednalo o šikanu, nebo k ‚Buddy‘, když se jednalo o přátelské chování. Nakonec k nim nakreslily obrázky a vlepili si je do sešitů.

Poté jsme opakovali čísla a udělaly poslech v pracovním sešitě. Čísla jsme pak zopakovali zábavnou formou Bingo.

Opakovali jsme též fráze: I‘m good at… I‘m not good at… Děti si do sešitů nakreslily tabulku s různými aktivitami a poté dělali třídní průzkum a ptaly se svých kamarádů, jestli jsou v těch aktivitách dobří a nebo ne.

Na závěr jsme hráli ‚Monster game‘, obdoba šibenice, ale méně morbidní.

Nová slovní zásoba / fráze: push, trip, hit, Are you good at…?

Příště budeme pokračovat s učebnicí a nezapomeňte domácí úkol!

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsem začaly s učebnicí! Děti nejdříve přiřazovaly slovíčka k obrázkům. Děti si je následně zapsaly do svých sešitů. Slovíčka jsme pak následně používaly v učebnici.
 
V učebnici jsme probraly stranu 4 – 6. Děti se seznámily s novými postavami z učebnice: Lucy, Benem a Busterem. Četli jsme krátký text a poslouchaly Lucy s Benem v hradě. Opakovaly jsme čísla od 10 do 100 a hrály bingo na zopakování.
 
Poté jsme probíraly výrazy: I‘m good at, I‘m not good at. Nakonec jsme poslouchaly písničku The Explorers.
 
Domácí úkol na příští středu: pracovní sešit strany 4 a 5. Dnes jsme toho probírali hodně a děti odvedly skvělý kus práce!
 
Nová slovní zásoba / fráze: upstairs, downstairs, cellar, adventure, castle, treasure, doing puzzles, I‘m good at …, I‘m not good at …

25.9.

Děti na začátku zapsaly do svých sešitů dnešní datum a co se jim dnes přihodilo. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚Let‘s‘, při které jsme opakovaly slovesa pohybu.
Děti poté dokončily plakát.
 
V další části hodiny děti tvořily svoji časovou schránku, která se otevře znovu na konci školního roku. Děti psaly informace o svých oblíbených věcech, co se jim podařilo v loňském roce dokázat a co by chtěly dokázat nebo mít letos. Procvičovaly jsme také fráze ze školního prostředí.
 
Nová slovní zásoba / fráze: duck, tablet, granny, Pirates of the Caribbean, spaghetti, carpet
Příště začneme s učebnicí a děti budou dokončovat svoje časové schránky.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 

20.9.

Dnes jsme s dětmi na úvod hrály hru ‚Big fish, small fish‘ a poté jsme se seznámily s pravidly, která jsou nutná dodržovat, aby si děti z hodin odnesly co nejvíce. Děti si poté pravidla zapsaly do svých portfólií.

Dále jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je Orel bělohlavý, ale v angličtině se mu říká ‚holohlavý‘, i když na hlavě peří má :-)

Děti poté dostaly svoje fotografie, vyrobily si vajíčka a naaranžovaly do nich svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu orlu sedícímu na větvi.

Nová slovíčka/fráze: bald, eagle, fighting, respect

Příště budeme pokračovat s plakátem a budeme se bavit o šikaně ve škole.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal. Zopakovaly jsme si tak fráze: I like..., I have..., I am... My favourite .... is ...

Též jsme zkoušely tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Hodinu jsme zakončily hrou 'Guess a minute'.

Nová slovíčka/fráze: age, subject, movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible, airplane, fireman, Do you ...? Are you...?

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole, zopakujeme si pravidla, která je nutné dodržovat, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37