Bald Eagles

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

12/6

Dokončili jsme závěrečný (neznámkovaný) test z celoročního učiva, navrhli jsme plakátky a cedulky na charitativní událost ve čtvrtek.

Hráli jsme ''Mad Libs''(slepé doplňování slov z kategorie slov do mezer v říběhu a pak čtení (obvykle) excentrického nesmyslného příběhu s doplněnými slovy.

Hráli jsme ''one word story'' - vyprávění příběhu - každý žák dodá jedno slovo dokud se příběh v kruhu neposkládá, poté jsme příběh ilustrovali. Žáci měli jako další aktivitu ve skupinkách psaní ''sight words'' na papír bílou voskovkou, poté si papíry prohodili a přetřeli je vodovými barvami, takže se znovu ''objevily''. Na třeí základně si skupink žáků zahrála ''námořní bitvu'', ale místo hracích kamenů si do tabulky zanášeli písmena, která tvořila sight words ze seznamu.

10/6

Dnes jsme hodinu zahájili orientačním opakovacím testem z celého roku.

Vzápětí jsme pracovali ve dvojičkách na křížovce skrze kterou si žáci opakovali nepravidelná slovesa v minulém čase.

Pak jsme pracovali na třech stanovištích. Na jednom žáci navrhovali a vytvářeli plakát na čvrteční charitativní událost, na druhém vytvářeli 'bláznivý' příběh a na třetím hráli karetní hru se slovíčky 'Go Fish'. 

5/6

Dnes žáci opakovali na pracovních listech učivo z UNIT 7, 8, 9.

Poté vyráběli s pomocí kartiček s obrázky slovní zásobu kolem ročních období a jevů a počasí, které se v něm vyskytují. Poté každý z nich zakreslil nějaké do 2 kruhů znázorňujících roční období a měsíce na A) sevrní polokouli a B) na jižní polokouli.

Poté jsme pokračovali hrou ´oběšenec´ s obnovou na ´žraloka´, kdy jeden člověk vymyslí slovo a ostatní hádají. Když se jim na několik pousů nepodaří uhádnout písmena ve slově a slovo samotné, skončí ´v tlamě žraloka´. Také jsme hráli deskovou hru s kostkou a človíčky, která měla za úkol zábavnou formou přivést žáky ke kladení otázek ohledně měsíců, týdnů a ročních období a odpovídat na ně.

3/6

MDR: Sdílení jak se nám líbil Helpp nepravidelnées - návštěva.

Dnes jsme dokončili rukodělné výrobky na charitativní prodej a hráli hádací pantomimu s flash cards na opakování slovíček v týmech - jdedn člověk otočil jednu z rozložených kartiček s obrázky a slovíčky 'flash cards', ostatní hádali. Také jsme dělali opakování (extra work sheets) z UNIT 4, 5 a 6.

KVĚTEN

29/5

Děti ze třetích tříd dnes navštívily společnost HELPPES, kterou podporujeme v rámci našich charitativních projektů. Cesta byla dlouhá, ale počasí vydrželo bez deště a náš cíl stál určitě za to.

Děti si v areálu centra mohly tentokrát prohlédnout i kotce a venkovní prostory, kde psi přebývají. Trenéři nás seznámili s prací, která zde se psy probíhá. Jedná se především o výcvik psů pro postižené, jak vozíčkáře, tak diabetiky, epileptiky, ale také lidi s autismem. Děti mohly vidět ukázky práce psů a pod dozorem a s dovolením si psí kamarády pohladit. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací i poučení. Například, jak psy nerušit pokud vykonávají svou práci a doprovází své pány na ulici či v dopravním prostředku. Pes se snadno vyruší a může udělat chybu.

Děti se rovněž ptaly na nejrůznější témata spojená s výcvikem a životem psů. Bylo vidět, že náš výlet měl úspěch a děti mohly vidět, jak vypadá práce, která je prospěšná a má smysl.

Na závěr děti obdarovaly pejsky nejrůznějšími pamlsky a společně jsme se vyfotitli. Na organizaci Helppes a čtyřnohé kamarády se budeme těšit v rámci našeho charitativního trhu už za 14 dní.

27/5

Tvoříme výrobky na charitativní událost/prodej 13.6. a připravujeme se na návštěvu našeho charitativního partnera Helppes ve středu (viz výše). Prosíme žáky, aby si s sebou vzali malý batůžek s pitím, svačinou, dokladem opravňujícím k přepravě v MHD. Případně je možné vzít malé pamlsky pro pejsky, kterými ale žáci nebudou moci pejsky krmit (jen aby nedošlo ke zklamání).

Dívali jsme se na video ohledně lidí a zvířat a jejich vzájemného vztahu/pomoci při hendikepu https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 a https://www.youtube.com/watch?v=9iFWyihDvCE

Žáci též pracovali ve dvojicích a udávali si směry, aby ten druhý se zavázanýma očima mohl najít předměty ve třídě - učení a reflexe toho, co to znamená potřebovat pomoc i pro lehké úkoly.

Zkontrolovali jsme domácí úkoly a pracovali jsme s extra practice worksheety.

22/5

MDR: Opakování na test z UNIT 9

Poté jsme psali test z UNIT 9.

Následovala křížovka se dny v týdnu, názvy měsíců a ročních období. Nakonec jsme začali dělat drobné předměty na charitní prodej na zahradní slavnost v červnu (popis výroby bambule v angličtině).

20/5

MDR: Extra practice sheet - opakování na test

HW (domácí úkol - na 27.5.): WB str. 114, 115 a 117 cvičení 1 a 2

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 114-115 ''geography'' (roční období na hemisférách) + cvičení jedna samostatně

Vocabulary/slovíčka: northern/southern hemisphere, equator, season, Malaysia, Nez Zealand, wet, dry

Další informace: Test z UNIT 9 bude ve středu, 22.5. Hráli jsme ve zbytku hodiny pexeso se slovíčky v ohledech klimatu a počasí.

16/5

Škola v přírodě, výuka se nekoná.

13/5

MDR: Poslouchej a zaškrtni správnou odpověď - věty s 'going to + sloveso'

HW (domácí úkol - na 20.5.): WB str. 110, 111 cvičení 2 a 117 cvičení 3

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 110 a 111 - příběh - přečetli jsme jej, poslechli jsme si jej a odpověděli na otázky

Další informace: Žáci odprezentovali zbylé projekty o zemích a jejich kultuře. Hráli jsme ve dvou skupinkách karetní hru podobnou kvartetu 'go fish' se slovesy se skupina mi hlásek ir, ar, er, or, ur.

6/5

MDR: Poslouchej a zakresli do tabulky počasí na následující dny (podle poslechu)

HW (domácí úkol - na 6.4.): WB str. 109 + dodělat 'going to...' extra practice sheet pro ty, co nestihli (budeme pokračovat v pondělí)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 108 (song) + str. 109

Nové fráze a slovíčka:Thunderstorm, lightning, cloudy, rainy, windy, umbrella, raincoat, foggy, boots

Gramatika: going to + infinitiv slovesa!

DUBEN

29/4

HW (domácí úkol - na 6.4.): WB str. 106, 107, 108, 109

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 106 (nová slovní zásoba z lekce/UNIT 9), str. 107 - going to + sloveso, 127/1 - gramatika

Nové fráze a slovíčka:Thunderstorm, lightning, cloudy, rainy, windy, umbrella, raincoat, foggy, boots

Gramatika: going to + infinitiv slovesa

 

Other information (další informace): Žáci odprezentovali svůj projekt o zemích. Studenti hráli v páru hru - jeden nakreslil obrázek na mazací tabulku a druhý hádal, o co se jedná. Sledovali jsme krátký film a odpověděli na kvíz: https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk

24/4

MDR (zápis do sešitu): Napiš několik vět o svých prázdninách

HW (domácí úkol - na pondělí): mluvili jsme o projektu o sportech a žáci udělali svou prezentaci před třídou. Na příště si připraví každý k verbální prezentaci jeden způsob, jakým zvířata mohou pomáhat lidem. Na příští středu: country project (extra worksheet)

Other information (další informace): Mluvili jsme o charitě, s kterou budeme letos spolupracovat - Helppes, o tom, co to znamená mít postižení jako například snížený nebo žádný zrak. Hráli jsme hru na slovní zásobu 'doble' a hru na skloňování sloves a jejich různé časy 'spoons'

17/4

MDR: Opakování na test z UNIT 8

HW: Zopakování si látky a WB str. 102, 103, 105

Další informace: Dnes jsme psali test a dokončovali jsme prezentaci vlajek. Poté jsme skládali z barevného papíru origami pejska podle instrukcí a bavili se o plánech na prázdniny.

15/4

MDR (zápis do sešitu): Practice test UNIT 8

HW (domácí úkol - po jarních prázdninách): WB str. 102, 103, 105

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 102 - art/umění - skládání origami - přečti si článek o origami a odpověz na otázky

Nové fráze: folding, to invent, origami...

Other information (další informace): Dělali jsme extra practice sheets s učivem a gramatikou z UNIT 8. Ve středu budeme psát test. Žáci měli také star store a směnili své hvězdičky za drobné hračky a sladkosti.

10/4

MDR (zápis do sešitu): Rozlušti slovíčko, abys doplnil otázku. (Scrambled words)

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 100

Other information (další informace): Dnes jsme měli diskuzi o různých zemích, ze kterých pocházejí naše rodiny nebo o zemích, které jsme navštívili. Také jsme hráli 'country Olympics' (Olympiáda zemí) - žáci se rozhodí do týmů a podle powerpoint prezentace (obrázků a faktů) se snaží uhodnout, o které země se jedná.

8/4

MDR (zápis do sešitu): Scrambled sentences - napište větu ve správném pořadí slov

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97-98, příběh (přečetli jsme jej nahlas, zhráli, poslechli si jako video), WB str. 99

Other information (další informace): ''Design a flag'' (Navrhni vlajku) - studenti se naučili něco a patentech vlajek atd a nakonec si sami vytvořili vlajku (inspirační zdroj: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-flag-design.pdf)

3/4

MDR (zápis do sešitu): slovíčka - doplnění a zápis do sešitu + worksheet - minulý čas a minulý čas v záporu

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97

Nové fráze: ze SB str. 97 - to stay, how long, send, forget

Other information (další informace): Skládali jsme dohromady vlajky státu coby puzzle a pak jsme je pojmenovávali.

1/4

MDR (zápis do sešitu): kolik vlajek poznáš a kolik zemí můžeš v časovém limitu napsat/vyjmenovat?

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 94 ''around the world'' (okolo světa) - slovíčka, str. 95 - minulý čas prostý - tvoření záporu a krátké formy: I didn't (I did not) eat the pie!, str. 96 písnička, str. 126 procvičování gramatiky (minulý čas prostý v záporu)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Země kolem světa a poznávání vlajek.

Gramatika: Minulý čas prostý/zápor

BŘEZEN

27/3

MDR (zápis do sešitu): opakování na test

Other information (další informace): Dnes jsme psali test, poté dělali wordsearch a poté poslouchali video o imunitním systému člověka https://www.youtube.com/watch?v=24IYt5Z3eC4

25/3

MDR (zápis do sešitu): extra practice sheet - opakování na test

HW (domácí úkol na 1.4.): WB str. 90, 91, 93

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 92 ''At the doctor's'' - a přehrávání scének podle kartiček s neduhy

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): fever, temperature, virus, thermometer, dehydrated, rest

Other information (další informace): Ve středu bude test. Dnes jsme hráli ''zip-zap-zop''.

20/3

MDR (zápis do sešitu): Spoj v sešitu přítomný a minulý tvar daného slovesa ze seznamu sloves.

Práce z učebnicí: SB str. 88 a 89 - čtení příběhu o holčičce, která zachránila školu - s novými slovíčky

Slovíčka/vocabulary: to hurt, score, pain, pair of binoculars, wood, to interview

Other information (další informace): Hráli jsme karetní hru podobnou pexesu s tvary sloves - žáci museli posbírat čtveřici slovesa v různách tvarech (např. do/does, did, doing, to do). Poslední prohrává. Také jsme hráli 'Evolution' - žáci hrají 'rock, paper, scissors' (kámen, nůžky, papír) a ten kdo vyhraje se vždy vyviny v další evoluční stupeň od vejce k plazům, k savcům a člověku.

18/3

MDR (zápis do sešitu): Napiš jak bys mohl/a přispět k lepšímu studijnímu prostředí a kolektivu ve třídě. Co můžu změnit?

HW (domácí úkol na 25.3.): WB str. 85, 86, 88 (2 and 3)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 86 - otázky. Přečti i příběh, zahraj si jej ve dvou malých skupinkách, sleduj jej jako krátký film.

Other information (další informace):  Hodinu jsme začali kruhem, ve kterém se měli všichni šanci vyjádřit, jak se v hodinách cítí, co se jim líbí a co méně, na čem sami mohou zapracovat a z toho pak žáci napsali MDR zápis (výše). Zmínili jsme také naše očekávání coby pedagogů a jak můžeme spolupracovat, abychom z toho měli všichni radost.

13/3

MDR (zápis do sešitu): Vyhledej flash cards s obrázky slovíček a zapiš slovíčka do sešitu.

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82, 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 126, str. 85

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): health & sickness - In The Hospital (headcache, toothache, nurse, doctor, cold, flu, cough...) + past tense nepravidelných sloves have (had), give (gave), wake up (woke up), say (said)

Other information (další informace): Hráli jsme soutěž ve čtyř skupinkách - závod s přiřazováním minulého času sloves k infinitivům sloves.

11/3

MDR (zápis do sešitu): How was your weekend?

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82, 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 82, 83, 84 (písnička, poslechni a doplň slovíčka)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): health & sickness - In The Hospital (headcache, toothache, nurse, doctor, cold, flu, cough...) + past tense (koncovka -ed a její vyslovnost v past simple čase)

Other information (další informace): Hráli jsme také hry online

6/3

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test, slovíčka

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81;

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Other information (další informace): Dnes jsme psali UNIT 6 test a poté hráli hry a vyplňovali wordsearch.

4/3

MDR (zápis do sešitu): Extra Test Practice Sheet (UNIT 6)

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81; a na středu 6.3. - studium na test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): matematika a historie (Hindu-Arabic, numerals, numbers, Roman, also, soon)

Other information (další informace): Dnes jsme opakovali slovíčka formou 'flash cards review'. Ve středu budeme psát test.

 

ÚNOR

27/2

MDR (zápis do sešitu): Extra worksheet/příprava na test - procvičování superlativ 'the biggest in the world'

HW: WB str. 73, 74, 75, 77

Bookwork (práce s učebnicí): SB 76, 77

Grammar (gramatika) a Vocabulary (slovíčka): Comparatives, superlatives, míry: pounds, kg, cm spojené s rozhovorem 'in a shop', Otázky how much? a how many?

25/2

MDR (zápis do sešitu): Procvičování vět se stupňováním přídavných jmen (comparative, superlative)

HW: WB 73, 74, 77

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme četli a poslouchali příběh UNIT 6 a jelikož jsme měli spojenou třídu, žáci se poté rozdělili do menších skupin, vybrali si role a scénky z příběhu secvičili.

Grammar (gramatika): Comparatives, superlatives

Další informace: Dnes jsme měli spojenou hodinu s další skupinou a žáci dnes měli star store.

20/2

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná písmenka + obrázky - utvoř slova (gadgets)

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.124, str.73 (tvorba superlativ pomocí koncovky -est i 'the most' a některé nepravidelné tvary (The best, the worst)

Grammar (gramatika): Comparatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2.stupeň (comparatives). Také jsme zmínili neobvyklé stupňování nepravidelných příd. jmen ''bad'' (worse) a ''good'' (better)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prosím podívejte se na nová slovíčka na str. 70, začínáme novou UNIT

Další informace: Extra practice worksheet s přídavnými jmény a jejich stupňováním

18/2

MDR (zápis do sešitu): ''How was your break?'' a ''What did you do?'' odpověz a zeptej se ostatních na otázky ohledně jejich prázdnin.

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.70 (slovíčka), 71, 72 (písnička)

Grammar (gramatika): Comparatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2.stupeň (comparatives). Také jsme zmínili neobvyklé stupňování nepravidelných příd. jmen ''bad'' (worse) a ''good'' (better)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prosím podívejte se na nová slovíčka na str. 70, začínáme novou UNIT

Další informace: Hráli jsme hru s tříděním nových slovíček

6/2

MDR (zápis do sešitu): příprava na test

Další informace: Dnes jsme psali test a poté jsme hráli 'exquisite corpse' (kolaborativní kresba příšery) a pak každý žák jednu popsal.

 

4/2

MDR (zápis do sešitu)

HW (domácí úkol na 11.2.): WB str. 64,66

Bookwork (práce s učebnicí): Student Book str. 64 a 65 příběh a otázky. Příběh o Yatimově dědečkovi jsme si přečetli ve dvou skupinách a každý žák četl část a poté jsme odpověděli na otázky.

Grammar (gramatika): Past tense, used to had to

Další informace: Žáci si domů vzali knížky na dva týdny.

 

LEDEN

30/1

MDR (zápis do sešitu): Úvodní cvičení

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): Materiály v SB na str. 66 a 67 'Vzory a Symetrie' (Patterns and Symmetry), 'create a symmetrical fish' - studenti nakreslí a před třídou odprezentují symetrickou rybu - mluvíme v angličtině o vzorech a symetrii (aktivita ze str. 67).

Grammar (gramatika): - was a were (dnes jsme je studovali pomocí power point prezentace) a hráli jsme s nimi 'running challenge' hru (žáci museli doběhnout na destinaci buďto označenou jako 'was' nebo jako 'were' podle toho, které sloveso patří do věty.

Other information (další informace): 'create a symmetrical fish' - studenti nakreslí a před třídou odprezentují symetrickou rybu - mluvíme v angličtině o vzorech a symetrii (aktivita ze str. 67), také jsme hráli symmetry pexeso

28/1

MDR (zápis do sešitu): Uhodni jména zvířat podle psané nápovědy

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): UNIT 5 - story/příběh (přečetli jsme jej, přehráli jsme jej, podívali se na video a odpověděli na otázky), WB str. 63

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continuous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  up, down, left, right, north, south, east, west, towards

Other information (další informace): Hráli jsme 'Blaster' hláskovací hru se slovíčky z UNIT 5

23/1

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná slova, slovní zásoba z UNIT 4 (mořští živočichové)

HW (domácí úkol na 28.1.): str.58 a 59 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): Student Book str. 60 (písnička), 61(otázky s was/were), str. 123 a WB (cvičebnice) str. 60 (doplň rýmující se slova do textu písničky)

Grammar (gramatika): otázky s was/were; Was there a book? Were there books?

Other information (další informace): Na konci hodiny jsme hráli hláskovací hru 'blaster'.

21/1

MDR (zápis do sešitu): Které mořské tvory znáš? (+ Sledování písničky z The Little Mermaid Walta Disneyho https://www.youtube.com/watch?v=GC_mV1IpjWA)

HW (domácí úkol na 28.1.): str.58 a 59 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): str. 58 a 59 (was/were)

Grammar (gramatika): Sloveso 'to be' v minulém čase: Was/Were (I was. You were. He/She/It was. We were. You were. They were.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ze str. 58 mořští živočichové

16/1

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

HW: Dnes domácí úkol žáci nedostali, ale prosíme, aby si dohotovili všechny chybějící úkoly z minula a přinesli v pondělí úkol zadaný začátkem týdne.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme s učebnicí nepracovali

Other information (další informace): Po opakování na test jsme dnes napsali test z UNIT 4. Poté jsme luštili křížovku s různými povoláními a jmény pracovišť (škola, hasičská zbrojnice, atobusová zastávka atd.) a nakonec jsme hráli ''Dobble'' - karetní hru pracující s anglickou slovní zásobou, kdy žáci musí říct název jednoho ze symbolů na kartě a poté kartu může odložit. Kdo první odloží všechny karty, vyhrál.

14/1

MDR (zápis do sešitu): Utvořte věty ze zpřeházených slov (dialog na nádraží)

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB

Bookwork (práce s učebnicí): str. 54 a 55

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  up, down, left, right, north, south, east, west, towards

Other information (další informace): Ve středu 16.1. budeme psát test z UNIT 4.

Na konci hodiny jsme hráli 'fly, fly, fly' hru, anglickou obdobu 'všechno lítá co má peří'

9/1

MDR (zápis do sešitu): Slovní řetězce (slovní fotbal) na tabuli ve dvou skupinách

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test

Bookwork (práce s učebnicí): WB (cvičebnice) str. 56 (uveď dialog do pořádku a zkontroluj jej podle poslechu)

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  Excuse me, can you help me please? (Omluvte mě, mohl/a byste mi prosím pomoci? Yes, of course. Ano, samozřejmě. Where is...? Kde je...?

Other information (další informace): Extra practice sheet - procvičování směrů.

Dnes si také žáci odnesli novou knihu z knihovny. Knihy a zápisy o knížkách (Book report) můžete vracet do 22.1.

7/1

MDR (zápis do sešitu): Poslouchej instrukce a pak podle nich do sešitu nakresli obrázky budov ve městě.

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 53

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  next to, near, below, above, opposite of + jména budov ve městě

Stále procvičujte: place (místo), already (už), street (ulice), axcuse me (omluv/te mě, promiň/te), map (mapa), market square (tržiště), square (náměstí), meet (potkat), upside down (vzhůru nohama), library (knihovna), tower (věž)

Other information (další informace): Žáci dokreslili svou vlastní mapu města a před třídou ji odprezentovali. (There is a supermarket next to the library. The park is near. Atd.)

PROSINEC

19/12

Třídní vánoční večírek.

17/12

MDR (zápis do sešitu): Vytvoř věty s OPPOSITE, NEAR a BETWEEN

Homework (po prázdninách): str. 49 a 50 Super Minds workbook

Bookwork: četli jsme příběh na str. 50 a 51, sledovali jsme krátký příběh a odpověděli na otázky k tomu na interaktivní tabuli (ze str. 51), poté jsme udělali str. 52

Další informace: Dnes by poslední Star Store v tomto roce.

12/12

MDR (zápis do sešitu): vylpň mezery ve slovech

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 48 song, str. 49 poslouchej a přiřaď (cv.1), cvičení 2 a 3. Str.122

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  place (místo), already (už), street (ulice), axcuse me (omluv/te mě, promiň/te), map (mapa), market square (tržiště), square (náměstí), meet (potkat), upside down (vzhůru nohama), library (knihovna), tower (věž)

Other information (další informace): Žáci začali kreslit mapu města a v příštích hodinách ji budeme dokončovat a pracovat s ní.

10/12

MDR (zápis do sešitu): Jaká místa ve městě znáte? Vypište...

Homework (due/na 17.12.): SB str. 46,47,48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 (Around The Town), 47, 48 a procvičování 122

Grammar (gramatika): Předložky - next to, above, below, near, in front of, behind, under, in, on

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  místa ve městě str. 46 + předložky výše

Other information (další informace): Žáci dostali zpět opravený test, prosím podívejte se a pokud možno podepište. Děkujeme!

5/12

Dnes jsme psali test z UNIT 3.

Před ním jsme kolektivně skrze hry ('matching cards' - jakési ''pexeso'', kde namísto stejných obrázků je na kartičkách rozdělená věta, a práce s hodinami/ciferníkem na tabuli) zopakovali učivo a po něm jsme po zbytek hodiny jsme hráli 'Categories' a 'Who am I?' 'Categories' se hrají pomocí tabulky, do které se uvede vybrané písmeno a zapisují se různá slova z daných kategorií (např. ''ovoce'', ''zelenina'', ''zvíře'', ''město'' atd.) v angličtině začínající na dané písmeno. 'Who am I?' - žáci dostanou na čelo či jiné místo, kde je nemohou sami vidět, ale mohou je vidět ostatní, kartičku se jménem známé postavy a pomocí otázek se musí dopátrat toho, kým jsou.

Další informace: Žáci, kteří nepřinesli doplněný cvičný test a popř. jiné domácí úkoly a/nebo ještě mají knihy z EATS knihovny z listopadu, ať je prosím co nejdříve přinesou. :)

3/12

MDR (zápis do sešitu): Trénování NEVER, ALWAYS, SOMETIMES, USUALLY - doplňování do vět

Homework (due/na 6.12.): Practice test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 a 41, WB str. 40 cv. 1 a 2, studenti převyprávěli příběh ze str. 41

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock; hráli jsme hru se zapamatováváním slovní zásoby

Other information (další informace): Ve středu budeme psát test :) Nebude namáhavý ale vyžaduje si soustředění. Další sekce učebnice úspěšně dokončena! Bude obsahovat hodiny, které jsme úpěnlivě trénovali na 'human clock' a také příslovce časové (never - nikdy, always - vždy, sometimes - někdy, usually - obvykle). Student of the Month November byl udělen také.

 

LISTOPAD

28/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 44

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  home jobs (walking the dog, washing the dishes, sweeping, tidying up, washing dishes, drying dishes); times - quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Procvičovali jsme na extra worksheet-u současné učivo z UNIT 3. Také jsme hráli 'spelling race' : učitelka zadala slovo a studenti ve dvou skupinkách jeden po jednom přinášeli písmenka na herních kamenech a skládali slovo. Kdo dříve vytvořil celé slovo, dostal body.

26/11

MDR (zápis do sešitu): Vyplňte do mezer ve větách SOMETIMES, ALWAYS, NEVER, USUALLY

Homework (due/na 3.12.): WB str. 38, 44, 45

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 a 39 - sotry a přiléhající cvičení na str.39

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): procvičování čas. příslovců sometimes, never, ussually, always

Other information (další informace):Hráli jsme stolní hru 'How often do you...?', kde se žáci přesouvají na políčka a ptají se na frekvenci aktvit zobrazených piktogramem v políčkách (How often do you go swimming?) a odpovídají časovými příslovci.

21/11

MDR (zápis do sešitu): Frázová slovesa a fráze (''domestic tasks'') - např. sweep the floor, take the dog for a walk atd.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 36 a WB str. 36 cv. 1,2, str.37 poslech a psaní, str.121 cv.2 časové přílovce

Grammar (gramatika): Časové příslovce ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Other information (další informace): Hráli jsme domino s časem - na jedné straně byly ciferníky s různými časy, na druhé byly věty.

19/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Homework (due/na 26.11.): WB str. 34,35,37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 35, 36 a str.121 cvič.1

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Žáci dostali knihy z knihovny. Žáci nastavovali ve dvojicích ručičky na papírových cifernících a ptali se sebe navzájem na čas a odpovídali si.

14/11

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

Homework (due/na 19.11.): extra sheet (studenti dostali papír se zadáním úkolu)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme s knihou nepracovali, žáci psali test

Grammar (gramatika): past tense (past simple) / TEST UNIT 2 grammar

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  'We're going on a bear hunt.' + citoslovce/onomatopoické fráze (swish swoosh, stumble trip, ...)

Other information (další informace): Dnes jsme psali TEST UNIT 2. Četli jsme v kruhu nahlas střídavě knihu 'We're Going on A Bear Hunt' a poté jsme se bavili o tom, která část knihy se komu nejvíce líbila.

Links: https://www.eslgamesplus.com/

12/11

MDR/portfolio: Doplň do mezer 'some', 'any' a 'could' nebo 'couldn't'

Konverzace a kreativní aktivita - výroba plakátu: 'What do you eat for breakfast?'

Super Minds: SB str.32 - 'A pizza restaurant' - role play (Would you like...? Could I have...? Can I help you? Would you like anything to drink? atd.)

7/11

MDR/portfolio: 'scramble words' (pomíchaná slova) s tématikou jídla

Super Minds: SB str.28 cv.1 - poslouchej a doplň věty, pak strana 29, 32 a 33 - 'breakfast around the world' - baavíme se o tom, co kdo snídá a jaké jsou snídaně ve světě a zpracováváme na papír naše oblíbené snídaně (kresba + text)

Hry: BLASTER (hláskovací vypadávací hra v kroužku)

5/11

MDR/portfolio: přiřaď slova k definicím (např. It is yellow and made of citruses, you can drink it = lemonade)

Super Minds: SB str. 26 - příběh a online aktivity/hry s tím spojené + ''I spy with my little eye, nds:something starting with...'' - str.26 - hra

extra practice sheet - extra cvičení na zopakování ''shall we...'', ''great idea'' or ''i'm sorry but...'', ''what about...''

Na závěr jsme hráli hru se slovíčky - každý žák ma na zádech připevněné jedno slovíčko a ostatní jej musí zkopírovat - kdo má první všechna slovíčka ostatních spolužáků z předchozí lekce se správným spellingem vyhrává

HW: Super Minds WB str. 26 cv. 1&2 a str. 28 (celá)

 

ŘÍJEN

31/10

MDR/portfolio: ''How was your weekend?'' - diskuze o tom, jaký byl dlouhý víkend

Výroba 'spinneru' - dvou kotoučků s větami, z nichž některé si odpovídaly (otázka-odpověď) a některé ne. Ve dvojicích žáci točili těmito spinnery a měli za úkol seřadit smysluplně věty. Praktikovali větnou strukturu: 'What about (an orange/some water etc.)?' a 'Shall we (have a pizza/buy some bread etc.)?'

Kreativní činnost: Vyrávěli jsme pavučiny ze špejlí a provázku. Žáci se naučili potřebnou slovní zásobu a praktikovali následování instrukcí (string, cross, knot, tie, hitch).

HW: str.24

24/10

MDR/portfolio: Dnes jsme do sešitů (portfolií) napsali věty (oznamovací, otázku a zápornou) se 'some' a 'any' a tuto gramatiku jsme žákům posléze vysvětlily.

(Is there any fruit? No, there isn't any. But what about some apples? Are there any apples? Yes, there are some. Good idea! Obecně: otázky with any, záporné věty with any a oznamovací with some.)

Žáci dostali zpět test. Žák/yně uspěl/a, pokud má test skóre 70% a více. Všichni žáci v prvním testu uspěli. Žáci si mohou test doma opravit (opravit si chyby v testu) a dostanou extra hvězdičku (ti, kteří chyby neměli, dostali 100% a tím dvě extra hvězdičky).

Super Minds: WB str. 25

Nakonec jsme vyráběli papírové dvouvrstvé otáčecí ''hodiny'' se some a any a frázemi, se kterými budeme příště pracovat.

22/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: přiřaď slova k obrázkům (The Earth, plants, a science experiment atd.)

Co za jídlo a pití znáte? Vyjmenujte slovíčka.

Hra: 'What is in your picnic basket?' - žáci ve dvojicích dostali obrázky jejich 'piknikového koše' a museli se ptát, co v něm ten druhý má a jeho odpovědi zakreslit. Např. 'Do you have any cheese in your picnic basket?' 'Yes, I do.' or 'No, I don't.'

Super Minds: SB str. 22 a 23, WB str. 24

HW: SM WB str. 22 a 23

17/10

Test Unit 1

+

hry ze starfall.com ve zbytku hodiny

15/10

MDR/portfolio: Psaní vět s 'I like', 'I love', 'I don't like' a 'I really don't like'

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol.

Dokončování extra practice worksheet-u ('have to' - I have to brush my teeth after every meal.).

 

Žáci dostali informaci o chystaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli hru 'Doggy doggy, where's your bone?' - jeden žák jde za dveře a ostatní žáci se domluví kam schovají 'kostičku' na kterou se ho/jí po příchodu zpět ptají. Když na dva pokusy neuhádne, musí vytvořit větu s incentivem (specifickými slovy) ze dvou kartiček. Dnešní věty byly zaměřené na 'have to' a 'before' a 'after'.

Sentence scramble - rozdělené věty žáci museli přiřadit - např. 'You have to wash your hands' + 'before your lunch.' Procvičování 'have to' a 'before' a 'after'.

HW: Žáci dostali čtvrtku, na kterou mají (v angličtině) napsat svůj týdenní rozvrh ve škole a také do něj zařadit tři odpolední aktivity/zájmy, které dělají pravidelně.

10/10

MDR/portfolio: 'I have to...' 3 věty ('Měl/a bych // Musím...)

BEFORE/AFTER procvičování: povídání o rozvrhu hodin - Např. 'English is before lunch and after History.'

Extra practice sheet: dokončování první strany z extra practice sheet z minula

Hra 'Spelling Race': Žáci ve dvou družstvech dostanou slovo a které družstvo jej nejdříve poskládá dostává v tom kole bod (každý žák přeběhne třídu a vybere jedno písmenko).

8/10

MDR/portfolio: Do sešitu žáci řadili věty s předměty napsanými na tabuli (I like/I don't like/I love/I really don't like... + subjects : MATH, SCIENCE, HISTORY, ART, MUSIC, GEOGRAPHY) - za pomoci 'smajlíků' jsme poté vyjadřovali co tyto spojení v škále pocitů vyjadřují.

Téma - hudba: 'Jakou hudbu (žánr, zpěváka, nástroj...) máš rád/a? (What music do you like?); slovní zás. - genre, musician, musical, instrument, na straně 18 jsme pojmenovali nástroje. Pak jsme s učebnicí zavřenou seděli v kruhu a poslouchali zvuky těchto nástrojů . Při druhém poslechu jsme je přiřadili k nástrojům.

Začali jsme pracovat na extra worksheet-u z extra resources. Worksheet 1 a 3 jako opakování 'before' a 'after' (před a po) - budeme na cvičeních pokračovat.

HW: workbook str. 12 a 14

3/10

SuperMinds student book: pg.12, 13, 14 workbook: p.13

Poslouchali jsme a četli příběh v SM. Pracovali jsme na odpovídajících cvičeních s textem a poslechem.

1/10

MDR/portfolio: Family tree (rodokmen): procvičovali jsme novou slovní zásobu ohledně rodiny

SM student book: pg.10 školní předměty - nová slovní zásoba - žáci předváděli předměty před tabulí pantomimou a ostatní je hádali.

Procvičovali jsme LIKE/LIKES a DON'T/DOESN'T LIKE, což žákům na začátku hodiny činilo těžkosti. V kruhu jsme si házeli míčem a ptali se 'What do you like?' What do you not like/dislike?' a 'What do you love?' Žáci odpovídali.

SM student book: pg. 11 (Alf and Julia) a pg.12 (písnička)

HW: zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový na příští pondělí - SM workbook pg. 10, 11

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Na začátku hodiny žáci házeli rozehřívací kolo míčem a odpovídali přitom na otázky, které četli z tabule. Do budoucna budeme procvičovat odpovědi celou větou.

V učebnici jsme pracovali na str. 4 a seznámili se s novými slovíčky (excitement, explorer, treasure, adventure, scared) - žáci by si je měli zopakovat. Poté jsme pracovali na stranách 5 a 6, kde byla písnička.

Ve cvičebnici (workbook) žáci udělali ve škole cvičení 1 a 2 na str.4

Good at/ Not good at: Žáci praktikovali (I'm, He/She's...) good at + aktivita/sport (football) atd.

HW (domácí úkol) str. 4 (cvičení 1 a 2 hotovy ve škole) a celá str. 5

 

19/9

Den jsme začali čtením faktů o orlu, maskotu naší třídy. Poté jsme hráli kvíz - kdo nám dal správnou odpověď na základě předešlého čtení, dostal bonbón.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou orlů s obličeji žáků, z kterých jsme nakonec vyrobili plakát.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

 

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)


 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14