Bald Eagles

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774393653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

 

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

MISS JANA A MISS LAURA

18.6.

Na začátku hodiny jsme hráli Bananagramy. Děti měly za úkol z devíti daných psímenek poskládat co nejvíce slov. Poté jsme hráli Bingo se slovy s nepravidelou výslovností. V druhé části hodiny jsme hráli Time's Up a Werewolf na závěr.

13.6.

Dnes jsme se dívali na film The Secret Life of Pets v angličtině a děti u toho dokončily svoje phlednice.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: rodent, tiny, viper, tattoo

11.6.

Dnes jsme hráli Jeopardy (něco jako Risk). Děti soutěžily v týmech a vybíraly z těchto kategorií: Jmenuj tři…, Definice slov, Příběh z knihy Superminds – pravda nebo lež, Spelling, Slovesa, Protiklady. Otázky byly obodovány podle složitosti od 100 do 500. Tým s nejvíce body na konci vyhrál.
 
V druhé části hodiny jsme prosvištěli slovíčka související s prázdninami a cestováním. Děti poté vytvořily pohlednici z dovolené. Napsaly, kde jsou, jaké je počasí, co dělaly a co plánují dělat v příštích dnech. Pak nakreslily obrázek.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ferris wheel, jeopardy, hug, overcast

6.6.

Dnes jsme malovali plakát na charitativní akci a dokončovali skleničky se slizem. Poté jsme venku hráli ‚Werewolf‘ v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: seer, hamster, save, victim, cursed

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Kaňka, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Helpesu.

4.6.

Na začátku hodiny jsme hráli hru na scénky, při které děti musely vytvořit scénu z vlastních těl podle instrukcí v angličtině. Poté jsme vyráběli sliz pro charitativní akci. Na závěr hodiny jsme nakupovali ve Star store.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: mix, spoon, cup, glitter

KVĚTEN

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Kaňka, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Helpesu. 

Fotky z návštěvy Helppesu si můžete prohlédnout zde.

24.5.

Na začátku hodiny děti podle mapy počasí psaly, jaké počasí bude v zemích Evropy. Poté jsme hráli Monster game a psali jsme test z 9. lekce.
 
V druhé části hodiny jsme zdobily sklenice, do kterých budeme vyrábět sliz pro charitativní obchod.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: jar, slime, tape

21.5.

Na začátku hodiny děti psaly, co budou tento nebo příští týden dělat s použitím I am going to... Poté jsme hráli Back to board na zopakování slovní zásoby. Každý tým vyslal svého zástupce před tabuli, který seděl zády k ní. Jeho tým popisoval slovo, napsané na tabuli a kdo ho první uhádl, získal pro svůj tým bod. Pak jsme kontrolovali domácí úkoly. Kdo neměl, dodělá do středy. Následně děti vypracovaly pracovní list z Teacher's Resource Pack na procvičení going to. Před přestávkou děti dostaly kartičk s otázkami a ptaly se ve dvojicích.

Po přestávce jsme hráli Drawing game, při které děti kreslily různé obrázky na tabuli a jejich tým hádal.

Nová slovní zásoba/ fráze: squirrel, bug

Ve středu budeme psát test s 9. lekce!

16.5.

Dnes jsme společně navštívili organizaci laughHelppes - Centrum výcviku psů. Cesta po Praze byla dlouhá, ale konečný cíl stál za to. Po příjezdu do výcvikového střediska nás uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová a provedla nás venkovními prostory areálu. Dále se nám již věnovali trenéři asistenčních psů a své dovednosti nám předvedli Zlatí retrívři Max a Sunny. Děti se dozvěděly čím jsou specielně cvičení psi lidem prospěšní, jak pomáhají, při jakém postižení lidí a za jakých podmínek je pes vhodný a vybraný k výcviku.

Oba pejsci nám ukázali jak pracují a rovněž děti si mohly vyzkoušet povely a poslušnost psích kamarádů. Děti asistentům pokládaly řadu zajímavých otázek a tím získaly přehled o práci, která zde probíhá.

Na závěr došlo na fotografování, poděkování a předání velkého množství pamlsků a odměn, které se jistě budou při výcviku hodit. Návštěva se vydařila a všichni odcházeli spokojení.yes

https://www.instagram.com/p/Bi1nxhfF6nB/?hl=cs

http://www.leapcz.com/Helppes-1652018.html

14.5.

Na začátku hodiny děti četly definice pojmů a psaly k nim správná slova. Pak jsme hráli hru Thumbs Up Heads Down. Následně si děti vypracovaly pracovní list s gramatického sešitu jako přípravu na test.
 
V druhé části hodiny jsme četli příběh Holidays with Grandma na straně 112 a 113 v učebnici. Na straně 114 jsme se poté učili o severní a jižní polokouli a o ročních obdobích.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: stable, brush coat of a horse, northern and southern hemisphere
 
Domácí úkol na středu: strany 109, 110 v pracovním sešitu

9.5.

Na začátku hodiny děti nejdříve rozšifrovávaly anagramy vytvořené z nové slovní zásoby. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly. Následně jsme na straně 109 v učebnici probírali tvoření otázek o budoucích úmyslech s pomocí: What are you going to do? Are you going to …?
 
V druhé části hodiny jsme hráli hru na procvičení otázek. Děti měly za úkol poskládat slova z prezentace na počítači do správného pořadí. Pak jsme se dívali na poslední část příběhu a Lucy, Benovi a Busterovi. Děti pak četly věty na obrazovce a určovaly, jestli jsou pravdivé nebo ne. Na závěr hodiny rozšifrovaly tajnou zprávu ze sošky, kterou Lucy a Ben našli.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: What are you going to do? Are you going to …? statue
 
Domácí úkol na středu: strany 109, 110 v pracovním sešitu
 
Prosíme rodiče, kteří ještě nepotvrdili paní Barešové účast dětí na výletu dne 16.5., aby tak neprodleně učinili, jinak se tyto děti nebudou moci zúčastnit. Děkujeme.
 
Prosím příští týden vrátit knihy z knihovny EATS. Děkuji.

2.5.

Na začátku hodiny děti přiřazovaly názvy počasí k obrázkům. Kontrolovali jsme domácí úkoly. Poté jsme se učili novou slovní zásobu v učebnici na straně 106. Poslouchali jsme úvod do poslední lekce a děti opravovaly věty ve druhém cvičení.

V druhé části hodiny jsme procvičovali novou slovní zásobu v pracovním listu z Teacher‘s Resource Pack. Na straně 107 jsme probírali vyjadřování budoucích plánů a dějů s pomocí ‚going to‘. Dále jsme na straně 108 poslouchali píseň a děti očíslovaly obrázky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: thunderstorm, lightning, cloudy, rainy, windy, umbrella, raincoat, foggy, boots, going to
 
Domácí úkol na středu: strany 106, 107 a 108 v pracovním sešitu
 
Prosím příští týden vrátit knihy z knihovny EATS. Děkuji.

DUBEN

25.4.

Na začátku hodiny děti psaly názvy států podle slepé mapy na tabuli. Poté jsme dělali krátkou slovní rozcvičku s balónem a děti pak procvičovaly otázky v minulém čase v pracovním listu z Teacher‘s Resource Pack.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Kdo chyběl, dopíše si test v pondělí nebo ve středu. Poté jsme vyráběli motýli z papíru a četli krátký článek o origami na straně 102 a 103 v učebnici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: origami
 
Domácí úkol na středu: strany 100, 104 a 105 v pracovním sešitu

23.4.

Na začátku hodiny děti doplňovaly slova do vět a otázek v minulém čase. Poté jsme hráli I Spy a četli jsme text o památkách starověkého Babylonu na straně 101 v učebnici. Následně jsme poslouchali povídání o cestování časem v pracovním sešitu na té samé straně. Děti pak měly za úkol popsat příběh na obrázcích ve cvičení dva.
 
V druhé části hodiny jsme hráli gramatickou soutěž na zopakování slovní zásoby a gramatiky před testem. Na závěr hodiny jsme hráli online hry ze Super Minds.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ziggurat, ancient, skin, take a photo
 
Ve středu píšeme test z 8. lekce.

18.4.

Na začátku hodiny děti psaly, co mají rády a co ne. Poté jsme opakovali názvy států. Děti hrály hláskovací hru ve dvojicích. Jeden zadal druhému název země, kterou ten druhý musel hláskovat a dělat přitom kroky. Pak se role vyměnily. Kdo první došel do cíle, vyhrál. Následně děti doplňovaly minulý čas sloves do vět v oznamovacím a záporném tvaru.
 
V druhé části hodiny jsme kontrolovali domácí úkoly. Na straně 100 jsme procvičovali poslech ke Cambridžským zkouškám a následně doplňovali správná slova do vět. Na závěr hodiny jsme hráli monster game.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: B.C., time machine
 
Domácí úkol na středu: strany 97, 98 a 99 v pracovním sešitu

16.4.

Na začátku hodiny děti přepisovaly věty v minulém čase z oznamovacího způsobu do záporného. Poté děti soutěžily ve dvojicích. Jeden z dvojice měl za úkol číst a zapamatovat si věty rozházené po třídě. Druhému z týmu pak věty diktoval a ten je psal a přiřazoval ke správným obrázkům. Pak děti ve dvou týmech soutěžily, kdo dříve zakroužkuje dané písmeno nebo číslici.
 
V druhé části hodiny jsme probírali otázky v minulém čase na straně 97 v učebnici. Děti pak hrály rozhovor mezi astronautem, který se vrátil z vesmírných cest, a novinářem. Dále jsme se dívali na příběh v učebnici na straně 98 a 99. Děti pak říkaly, jestli jsou věty na tabuli pravdivé nebo ne. Na závěr hodiny jsme hráli Monster game.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Did you like New York? Where did you go? Who did you see? How did you travel there? How long did you stay there? 
 
Domácí úkol na středu: strany 94, 95 a 96 v pracovním sešitu

11.4.

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 25. dubna. Pak jsme psali správné názvy zemí z anagramů. Zkontrolovali jsme domácí úkoly. Na straně 95 jsme se seznámili s tvořením záporu v minulém čase.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali minulý čas pomocí pracovního listu z Teacher‘s Resource Book. Poslouchali jsme píseň na straně 96 a hráli jsme I Spy.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: I didn‘t go to India.
 
Domácí úkol na středu: strany 94, 95 a 96 v pracovním sešitu

9.4.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů, jakou zemi by chtěly navštívit a proč. Poté jsme se učili názvy zemí, jejich vlajky a ikonické památky. Následně děti doplňovaly názvy zemí do mapy světa.
 
V druhé části hodiny jsme nakupovali ve star store. Děti pak kreslily vlajky zemí podle diktátu a hádaly, jaké zemi patří. Na závěr hodiny jsme hráli monster game.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Egypt, India, Australia, Chile, Mexico, Spain, Turkey, Argentina, Brazil, China
 
Domácí úkol na středu: strany 90 a 91 v pracovním sešitu

4.4.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů, co dělaly o velikonocích. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a hráli Simon Says. V učebnici na straně 90 a 91 jsme se učili o horečce. Následně jsme hráli Time‘s Up! na zopakování slovní zásoby, kterou jsme letos probrali. Každé dítě napsalo na 4 kousky papíru slovíčka z učebnice. Všechno jsme smíchali dohromady a děti se rozdělily do dvou týmů. V první kole týmy hádaly slova na základě definic, v druhém kole na základě pantomimy a ve třetím kole na základě jednoho slova.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: swept, fell, tidied
 
Domácí úkol na středu: strany 90 a 91 v pracovním sešitu

BŘEZEN

28.3.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů minulé časy sloves z testu. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a hráli jsme jednu hru monster game. Pak jsme si připomněli náš charitativní projekt a děti Lauře vysvětlovaly, co jejich letošní partnerská organizace dělá. Následně jsme vybrali předmět, který budou děti letos vyrábět a prodávat na dobročinné akci v červnu. Dále jsme psali test – děti si vedly výtečně!
 
V druhé části hodiny děti luštily osmisměrku se slovní zásobou o velikonocích. Poté děti vyplňovaly žádost o post velikonočního zajíčka, do které psaly, proč jsou nejlepšími uchazeči a proč se chtějí stát velikonočním zajíčkem. Pak děti luštily velikonoční slovíčka a spojovaly je s obrázky a na závěr hodiny jsme hráli Pin the tail to the bunny.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: parade, egg hunt, delicious, fluffy
 
Domácí úkol na středu: strana 92 v pracovním sešitě
 
Prosím po velikonocích vrátit knihy z knihovny.

26.3.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů, co vidí na obrázcích, které jim ukazuje lektorka. Poté jsme hráli Simon Says. V pracovním sešitě na straně 93 děti přiřadili slova ke správným kategoriím a poté tvořily věty spojováním slov. V učebnici na straně 125 jsme psali nejdříve tvary pravidelných sloves v minulém čase, a poté děti psaly infinitivy k nepravidelným slovesům. Následně jsme házely míčem po kruhu a děti hláskovaly slova po písmenkách.
 
V druhé části hodiny jsme se učili, jak se správně vyslovují koncovky -ed u pravidelných sloves a hráli hru na procvičení. Zbytek hodiny jsme pak hráli guns and bombs. Děti byly rozdělené do týmů. Každý tým dostal sloveso. Když ho převedl správně do minulého tvaru a použil ho ve větě, mohl hodit kostkou. Pokud padla 1 nebo 4, tým přišel o život. 2 nebo 5 znamenají, že o život přijde druhý tým. 3 a 6 přidávají jeden život.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: tell
 
Domácí úkol na středu: strana 83 a 84
 
Ve středu budeme psát test ze 7. lekce a prosím přinést knihy z knihovny EATS.

21.3.

Na začátku hodiny děti psaly minulý čas sloves na tabuli. Poté jsme hráli green light/red light. Děti se musely dostat na druhý konec třídy, ale mohly se pohybovat pouze na zelené světlo. Následně jsme zontrolovali domácí úkoly. Děti pak dostaly pracovní list z Teacher's Resource Book. Měly za úkol rozšifrovat slovesa podle tabulky a poté je vepsat do kolonky přítomného nebo minulého času. Dále děti soutežily, kdo rychle a správně řekne minulý čas sloves podle diktátu.

Po přestávce jsme četli příběh na straně 88 a 89 v učebnici. Vysvětlili jsme si nová slovíčka a pak děti očíslovaly věty ve správném pořadí na straně 89. Pak jsme hledali minlý čas nepravidelných sloves v osmisměrce a na závěr hodiny jsme hráli monster game.

Nová slovní zásoba/ fráze: binoculars, fire brigade, x-ray, hurt

Domácí úkol na středu: strana 85, 86 a 88

Příští týden musí být knihy z knihovny EATS vrácené.

19.3.

Na začátku hodiny děti převáděly slovesa z přítomného času do minulého. Poté jsme hráli Scattegories – děti házely balonem po kruhu a říkaly slova začínající na S, C nebo B. Následně jsme se na straně 85 učili nepravidelná slovesa. Poslouchali jsme příběh o příšeře Lolly a děti očíslovaly obrázky podle správného pořadí. Následně děti vyprávěly příběh příšery Choc a vymyslely si vlastní konec. Před přestávkou si děti ve dvojicích vymyslely vlastní příšeru, o které nakreslily příběh a poté ho prezentovaly skupině.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali a četli příběh na stranách 86 a 87. Děti následně četly věty na tabuli a říkali, jestli jsou pravdivé nebo ne. Dále děti dostaly pracovní list se slovesy, které přiřazovaly k jejich minulým tvarům. Na závěr hodiny jsme hráli online jeopardy, při které jsme procvičovali minulý tvar nepravidelných sloves.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: irregular verbs, wake up, spill, each other, destroy, damage, injection
 
Domácí úkol na středu: strana 83 a 84

14.3.

Na začátku hodiny děti rozšifrovaly slovíčka z přeházenými písmenky a zapsaly si je do sešitů. Poté jsme se učily slovesa v minulém čase na straně 83 v učebnici. Děti také vyplnily minulý čas sloves v pracovním sešitě na té samé straně. Děti pak dostaly slovesa a musely někde ve třídě najít jejich minulý čas.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali píseň na straně 84 v učebnici a děti pak říkaly po paměti aktivity z jednotlivých dnů. Vypracovali jsme pracovní list z Teacher‘s Resource Book, strana 41, kde děti psaly slova podle prstové abecedy. Na závěr hodiny děti kreslily bláznivé obličeje podle pokynů učitele.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: past simple tense, land
 
Domácí úkol na středu: strana 83 a 84

12.3.

Na začátku hodiny děti doplňovaly správná přídavná jména do vět. Poté hádaly slova podle jejich definic a pak jsme psali test.
 
V druhé části hodiny děti hádaly zvířata s pomocí dvaceti ano/ ne otázek a následně jsme začali sedmou lekci. Ptali jsme se dětí, co se stane, když jsou hodně nemocné a kdo pracuje v nemocnici. Poté hádaly názvy nemocí, které jsme předváděli. Poslouchali jsme další část příběhu a děti opravovaly věty pod obrázkem. Pak děti si děti hrály na doktora a pacienta, a říkaly, co komu je. Na závěr hodiny jsme hráli hláskovací hru. Děti se střídaly v psaní písmenek na tabuli a soutěžily, který tým napíše dané slovo správně a rychle.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: doctor, nurse, cold, cough, headache, toothache, earache, stomach-ache, What‘s the matter?
 
Domácí úkol na středu: strana 82 v pracovním sešitě – stranu 83 jsme nestihli probrat, a tak ji stačí vypracovat do příští středy

7.3.

Na začátku hodiny děti psaly věty se superlativy. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a děti dostaly pracovní list s magickými čísly. Pak jsme poslouchali cvičení na straně 76 v pracovním sešitě a děti následně doplňovaly správná slova do vět. Před přestávkou jsme hráli Hangmana.
 
V druhé části hodiny děti vymýšlely nové elektronické vychytávky, které by jim nějak ulehčily život. Následně je prezentovaly před třídou a vybíraly, které by si nejraději koupily. Na závěr hodiny jsme hráli Spelling game, při které děti po kruhu hláskovaly slovíčka ze šesté lekce.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: find, throw, automatic cooker, floating
 
Vzhledem k tomu, že hodně děti chybělo, budeme test psát až příští týden.
 
Domácí úkol na středu: strany 82 a 83 v pracovním sešitě

5.3.

Na začátku hodiny děti seřazovaly slovíčka podle abecedy. Následně spojovaly přídavná jména s jejich druhým a třetím stupněm. Poté jsme hráli Olympiádu se superlativy. Děti se rozdělily na dva týmy a každý tým musel vyslat jednoho člena do každé kategorie, například nejdelší vlasy. Pak musely napsat větu o tom, kdo v dané kategorii vyhrál.
 
V druhé části hodiny děti porovnávaly zvířata ze zoo na obrázku a poté si ve dvojicích hrály na prodavače a nakupujícího v obchodě s elektronikou. Poté děti poslepu kreslily slova z šesté lekce. Na závěr hodiny jsme hráli Scattegories s míčem. Děti házely míčem a říkaly slova z dané kategorie, rychle a bez opakování.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: hold your breath, arm span, tough, skinny
 
Ve středu budeme psát test!

ÚNOR

28.2.

Na začátku hodiny jsme si půjčili knížky! Výpůjční lhůta je do 14. března. Následně děti doplňovaly superlativy do vět. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a na straně 76 jsme četli rozhovor a vybírali správné odpovědi. Na straně 77 jsme poslouchali rozhovor a děti nejdříve zaškrtávaly předměty, které jsou v rozhovoru zmíněny. Pak jsme poslouchali znovu a děti psaly ceny pod jednotlivé předměty. Procvičili jsme si tak poslech na specifické informace.
 
V druhé části hodiny jsme hráli hru Hangman a poté jsme na straně 78 v učebnici četli o římských a arabských číslicích. Na straně 79 jsme se učili o číselných řadách a děti pak vytvářely svoje vlastní číselné řady, které pak jejich kamarádi luštili.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Roman numerals, sequence
 
Domácí úkol na středu: strany 78, 79 a 81 v pracovním sešitě

26.2.

Na začátku hodiny děti soutěžily v týmech, kdo dříve rozluští slova s přeházenými písmenky na tabuli. Poté jsme se dívali na prezentaci, ve které byly obrázky z různými světovými rekordy a děti hádaly, jaké rekordy jsou na jednotlivých obrázcích. Poté děti v párech skládaly dohromady rozstříhané věty a pak doplňovaly superlativy do vět na straně 38 z extra učebních materiálů. Děti si pak dozdobily svoje nová portfolia a kdo byl hotový dřív, tak luštil osmisměrku s olympijskými sporty.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali rozdíl mezi komparativy a superlativy a poté děti doplňovaly kvíz o naší sluneční soustavě. Pak jsme poslouchali písničku The Solar System Song a na závěr hodiny jsme hráli interaktivní hry z extra materiálů Super Minds.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: The solar system, close, far, bright

21.2.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů věci, které jsou větší, menší, dražší nebo levnější než určité věci. Poté jsme hráli hru I-SPY, při které děti říkali: I Spy with my little eye something that is … bigger/smaller/etc. than… a ostatní to museli hledat ve třídě. Následně jsme zkontrolovali domácí úkoly, učili se nejvyšší stupeň přídavných jmen na straně 73 v učebnici, a hráli hru Order it up, při které se děti musely seřadit podle určité kategorie, od nejvyššího k nejmenšímu, apod.
 
V druhé části hodiny jsme vyplňovali gramatické cvičení na straně 124 v učebnici a poté jsme nakupovali ve Star Store! Na závěr hodiny jsme hráli interaktivní hru na eslgamesplus.com a procvičovali jsme jak druhý, tak třetí stupeň přídavných jmen.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: superlatives
 
Domácí úkol na středu: strany 73, 74 a 77 v pracovním sešitě

19.2.

Děti nejdříve do sešitů psaly o své oblíbené elektronice, tři důvody proč a nakreslily obrázek. Poté jsme na tabuli promítali dvojice obrázků a děti měly za úkol je porovnat. Následně psaly čtyři věty, ve kterých srovnávaly různé předměty v obchodech s pomocí expensive, cheap, small, big.

V druhé části hodiny jsme hráli Simon Says a pak jsme se dívali na šestou část příběhu o Lucy, Benovi a Busterovi. Následně každý dostal jednu roli v příběhu a děti ho pak zdramatizovali. Na závěr hodiny jsme hráli Telephone Pictonary. Děti si posílaly tichou poštu a poslední v řadě měl za úkol slovo namalovat na tabuli. Ten, kdo stál mimo řadu musel to slovo uhádnout.

Nová slovní zásoba/ fráze: uglier, the cleverest, cave

14.2.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů tři elektronické předměty, které používají každý den. Poté psaly ve dvojicích, kolik elektronických předmětů dokáží jmenovat v angličtině. Následně jsme hráli hru, při které se děti snažily trefit slova na tabuli a říct jejich definice. Poslouchali jsme další část příběhu na straně 70 v učebnici a děti odpovídaly na otázky. 
 
V druhé části hodiny jsme se seznamovali se stupňováním přídavných jmen na straně 71 a děti pak hrály hru, při které hádaly, které předměty ve třídě jsou dražší nebo levnější. Poté jsme poslouchali píseň na straně 72. Dotkli jsme se též svatého Valentýna. Děti si zopakovaly vzory z minulé lekce a podle instrukcí kreslily různé obrázky do mřížky. Na závěr hodiny jsme hráli valentýnské bingo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: comparatives, cheap, expensive, rose, heart
 
Domácí úkol na středu: strany 70, 71 a 72 v pracovním sešitě

12.2.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů o tom, co dělaly během prázdnin. Poté jsme se seznamovali s novou učitelkou Laurou a děti odpovídaly na různé otázky. Následně si děti vyzdobily svoje nové sešity.
 
V druhé části hodiny jsme hráli hru ‚Would you rather…?‘ kdy si děti měly vybrat mezi dvěma možnostmi a říct proč. Následně jsme se učili novou slovní zásobu na straně 70 v učebnici. Poté děti chodily po třídě a zapisovaly do sešitů správné názvy předmětů z obrázků. Pak jsme hráli Back to Board, při které musely děti vysvětlovat slova na tabuli. Na závěr hodiny děti dokreslovaly obrázek a poté hádaly, komu patří.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: lift, electric fan, electric toothbrush, games console, walkie-talkie, torch, CD player, MP3 player, mobile phone, laptop

LEDEN

31.1.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů názvy mořských živočichů. Poté jsme psali test – děti si vedly moc dobře! Pak děti dostaly obří osmisměrku na zopakování slovíček z lekcí 1 až 5.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na část filmu Despicable Me 2 v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ram, bottom
 
Přejeme hezké prázdniny a dobré vysvědčení!

29.1.

Na začátku hodiny děti psaly co nejvíce mořských zvířat, která znají. Poté měly za úkol vysvětlovat slova, která byla napsaná na tabuli a pak jsme hráli Back to Board na týmy. Dva žáci seděli zády k tabuli a jejich tým jim vysvětloval pojmy na ní napsané. Následně děti napsaly do svých sešitů větu s was/were, četli jim svým spolužákům a ti ji převáděli na otázku. Pak jsme chvíli procvičovali was/were interaktivní hrou na eslgamesplus.com.
 
V druhé části hodiny jsme dělali projekt ze strany 67 v učebnici. Děti namalovaly symetrická mořská zvířata a pak jsme je nalepili na modrou čtvrtku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: seashore
 
Ve středu budeme psát test!

24.1.

Na začátku hodiny děti chodily po třídě, hledaly slova s přeházenými písmenkami a psaly je ve správné podobě do sešitů. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly. Děti dostaly obrázkový příběh o Leprikónovi. Měly za úkol přečíst věty a doplnit je was/were/wasn‘t/weren‘t. Podle příběhu pak očíslovaly obrázky.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Četli jsme, co dělali lidé na pláži a zase dopisovali was/were/wasn‘t/weren‘t. Na závěr hodiny jsme hráli pexeso se symterickými mořskými zvířaty, hudebními nástroji a hračkami.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: tambourine, triangle, Leprechaun, clouds
 
Domácí úkol na středu: strany 68 a 69 v pracovním sešitě
 
Příští středu budeme psát test!

22.1.

Na začátku hodiny děti psaly tři věty, které popisují příběh z minulé hodiny. Poté jsme hráli slovní štafetu, při které měly děti za úkol ze slov co nejrychleji poskládat větu. V pracovním sešitě na straně 63 jsme procvičovali výslovnost ‚sh‘, ‚s‘ a ‚c‘ a na straně 64 jsme poslouchali rozhovor o příběhu z minulé lekce.
 
V druhé části hodiny jsme se učili o symetrii a děti začaly s přípravou karetní hry, kterou budeme hrát příště.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: symmetry, asymmetry, middle, vertical, horizontal, diagonal stripes, spots, spiral

17.1.

Na začátku hodiny děti doplňovaly was/were do vět a zapisovaly si je do sešitů. Poté jsme hráli hru ‚Pictonary‘, při které děti dostaly slovo nebo slovní spojení a musely ho nakreslit na tabuli. Jejich tým potom měl limit 30 sekund na to daný výraz uhodnout. Dále jsme četli příběh na stranách 64 a 65.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na krátký dokument o papuchalcích. Děti následně vypracovaly pracovní list na procvičení was a were.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: net, cliff, puffin, bill, suddenly, hunt, treasure, storm
 
Domácí úkol na středu: strany 64 a 65 v pracovním sešitě

15.1.

Na začátku hodiny děti musely poskládat slova do vět v minulém čase. Poté dostaly křížovku, do které doplňovaly názvy mořských zvířat a spojovaly je s jejich definicemi. Následně jsme hráli interkativní hru na procvičení was/were. Musíte mít povoleno přehrávání flash, pokud si budete hru chtít zahrát doma.
 
V druhé části hodiny děti prováděly výzkum, ve kterém se ptaly, kde ostatní byli v sobotu odpoledne a odpovědi zapisovaly do sešitů. Na závěr hodiny jsme se dívali na začátek filmu Finding Dory.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ice rink

10.1.

Na začátku hodiny děti psaly věty s použitím was/were o vyhynulém dinosaurovi. Poté jsme znovu poslouchali píseň o rybách z učebnice. Na straně 60 jsme poslouchali text o dětech na pláži a spojovali jsme děti se jmény. Následně jsme procvičovali otázky v minulém čase a děti hrály Guessing game.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali novou slovní zásobu a gramatiku interaktivními hrami na tabuli. Poté jsme poslouchali a četli další část příběhu o Lucy a Benovi na stranách 62 a 63 v učebnici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: cage, escape, get stuck, Were you/they…? Was he/she…? Where were/was….?
 
Domácí úkol na středu: strany 58, 59 a 60 v pracovním sešitě

8.1.

Na začátku hodiny děti psaly svoje předsevzetí do nového roku s použitím: This year, I want to... Poté jsme se dětí ptali, kolik mají sourozenců a kolik jim je let. Tyto informace poslouží výzkumu, který právě provádí Deanna Barešová. Následně jsme začali pátou lekci v učebnici. Učili jsme se nová slovíčka a poslouchali úvod do další části příběhu v hloubi oceánu v učebnici na straně 58.
 
V druhé části hodiny jsme se seznámili s minulým časem slovesa být na základě textu o vyhynulých zvířatech v učebnici na straně 59. Pak jsme procvičovali slovní zásobu z lekce hrou Times Up!, při které děti vysvětlují slovíčka, které jejich tým musí uhádnout. Na konci hodiny jsme se dívali na část filmu ‚Snowman‘.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: seal, octopus, shell, starfish, seahorse, turtle, anchor, dolphin, I/he/she was..., You/we/they were...

3.1.

MDR: Děti písemně do svých portfolií odpověděly na otázku, jaký byl jejich nejoblíbenější vánoční dárek.

Na začátku hodiny jsme si zahráli hru "In Grandma's Garage". Prosím, zeptejte se svých dětí, rády vám ji vysvětlí.

Poté jsme si zopakovali gramatiku v učebnici Super Minds Student's Book na stranách 118-119 a procvičili si spelling a obecné znalosti při hře "The Bomb".

Hodinu jsme zakončili hrou z webových stránek Eslgamesplus.com, při které jsme si procvičili téma "transport".

PROSINEC

20.12.

Dnešní hodinu jsme začali výrobou vloček. Poté jsme hráli hru ‚Guess the Gift‘, při které děti psaly na papírky dárky z pěti různých kategorií – které dostali loni, které chtějí letos, které dali svým kamarádům, maminkám, a které dostali od rodičů. Pak jsme všechny papírky zmuchlali, děti si je tahaly a hádaly, do jaké kategorie patří.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Disney verzi ‚Christmas Carol‘ a děti k tomu dostaly otázky, na které při sledování filmu odpovídaly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: warm, temperature, mean, ghost, humbug
 
Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!

18.12.

Dnes děti nejdříve skládaly slova do správného slovosledu a poté jsme opakovali předložky v i-dictionary. Děti se dívaly na příběh a poté doplňovaly správné předložky do vět. Poté jsme psali test.
 
V druhé části hodiny děti doplňovaly písmenka do vánočních slovíček. Pak si děti nakoupily dárky ve Star Store.
 
Nová slovní zásoba / fráze: poinsettia, wreath, sleigh, chimney, ornaments

13.12.

Děti dnes nejdříve dokončovaly věty: I‘m going to the cinema to… apod. s vlastními nápady. Potom přiřazovaly budovy k definicím v učebnici na straně 52. V pracovním sešitě na stejné straně pak spojovaly děti se správnými jmény.
 
V druhé části hodiny jsme děti soutěžily v psaní slovíček na tabuli. V učebnici na straně 53 jsme poslouchali, kam jednotlivé děti v pravěkém městě jdou a proč. Na závěr hodiny jsme hráli Simon Says na procvičení předložek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: swings
 
Domácí úkol na středu: strany 49 a 53 v pracovním sešitě

11.12.

Dnešní den byl věnovaný našim charitativním projektům. Nejdříve jsme se bavili o tom, jestli děti na Vánoce dostávají a dávají dárky, a jaký to je pocit, někoho obdarovat. Poté jsme se seznamovali s organizací, kterou budou děti podporovat letos – Helppes – a v čem spočívá jejich činnost.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli vánoční pohlednici, kterou jim budeme zasílat. Následně jsme se dívali na další část příběhu o Benovi, Lucy a Busterovi na stranách 50 a 51.
 
Nová slovní zásoba / fráze: paw, harness, blind, deaf, happiness, friendship

7.12.

Na začátku hodiny děti psaly názvy míst z přesmyček. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly. Opakovali jsme předložky a učili jsme se nové. Děti si poté napsaly nové předložky se vzorovými větami a obrázky do sešitů. Na straně 47 v učebnici spojovaly věty s obrázky a pak jsme procvičovali výslovnost. Následně jsme doplňovali názvy míst do rozhovorů.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali a zpívali písničku na straně 48. Poté jsme se učili říkat, že jdeme někam něco dělat, nebo jdeme někam, abychom tam něco udělali s pomocí infinitivu, a procvičovali jsme na straně 49.
 
Na závěr hodiny jsme hráli Simon Says.
 
Nová slovní zásoba / fráze: above, below, opposite, near, I‘m going to the …. to …..
 
Domácí úkol na středu: strany 47 – 48 v pracovním sešitě

4.12.

Na začátku hodiny děti přiřazovali slova k obrázkům z nové slovní zásoby. Poté jsme na straně 46 v učebnici poslouchali další části příběhu o Benovi a Lucy. Děti pak odpovídaly na otázky a hráli jsme hru ‚Where is...‘ na procvičení předložek ze Super Minds 2 a ‚It‘s a place where...‘, při které musely popsat budovu a ostatní ji hádali.
 
V druhé části hodiny jsme vypracovaly stranu 46 v pracovním sešitě a pak jsme hráli spelling challenge na interaktivní tabuli. Na závěr hodiny jsme hráli bingo se slovní zásobou o městě včetně opakování ze Super Minds 2.
 
Nová slovní zásoba / fráze: map, sports centre, market square, library, bank, supermarket, tower, fun fair

LISTOPAD

29.11.

Na začátku hodiny děti psaly do svých sešitů diktát z hodin. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly a psali jsme test z lekce tři. V druhé části hodiny jsme se bavili o plýtvání vodou a četli jsme článek na straně 42 v učebnici. Následně si každý udělal test na straně 43, jak moc doma plýtvá vodou, a provedli jsme pokus popsaný na téže straně.
 
Nová slovní zásoba / fráze: enough, more, less, tap, hose-pipe, drip
 
Domácí úkol na středu: strany 44 a 45 v pracovním sešitě

27.11.

Na začátku hodiny jsme hráli ‚Pelmanism‘ a poté děti na straně 44 zaškrtávaly, jaké domácí práce doma občas dělají. Poté se ptaly celé třídy a na tabuli jsme tvořili tabulku, kterou si pak děti zkopírovaly do svých sešitů. Na základě průzkumu poté napsaly zprávu vyhodnocující výsledky.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Děti vypracovaly dva pracovní listy s probíranou slovní zásobou a gramatikou. Na závěr hodiny jsme hráli Duck, duck, goose.
 
Nová slovní zásoba / fráze: yoghurt, hide under the bed

22.11.

Dnes si děti znovu půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 6. prosince. Poté děti doplňovaly slova frekvence času do vět a zapisovaly si je do svých sešitů. Hráli jsme interaktivní hru na tabuli a poté jsme se dívali na další část příběhu z učebnice – strany 38 a 39. Děti pak četly věty a určovaly, jestli jsou pravdivé. Na straně 39 poté psaly, kdo udělal v příběhu co.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly fonetiku a poté jsme četli příběh na stranách 40 a 41. Na straně 41 následně děti poskládaly věty do správného pořadí. Na závěr hodiny jsme hráli ‚Spelling game‘ a ‚Hangman‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: scientist, bucket, robot, press, laboratory
 
Domácí úkol na středu: strany 37 a 38 v pracovním sešitě

20.11.

Děti na začátku hodiny doplňovaly písmenka do vět o časech. Poté každé dítě dostalo hodiny a muselo zobrazit správný čas podle diktátu. Následně děti dostaly do dvojic domino s hodinami, které rozstříhaly a měly ho za úkol správně pospojovat.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly fráze frekvence času. Děti poslouchaly rozhovor o rutinách Amy a zaškrtávaly, které dny co dělá. Na závěr hodiny děti vytvořily svůj ideální rozvrh.
 
Nová slovní zásoba / fráze: always, usually, sometimes, never

15.11.

Děti si na začátku hodiny zapsaly do sešitů, co doma dělají rády. Poté jsme se učili novou slovní zásobu z strany 34 a hráli jsme hru, při které děti předváděly jednotlivé úkony a hádaly je. Následně jsme kontrolovali domácí úkol a pak jsme poslouchali a opravovali věty na straně 34.
 
V druhé části hodiny jsme se učili hodiny – po čtvrt hodinách – a procvičovali jsme je na straně 35. Děti ve dvojicích hrály hru, při které ukazovaly čas rukama. Poté jsme poslouchali písničku na straně 36 a děti přiřazovaly hodiny k větám.
 
Na závěr jsme hráli hru si interkativními hodinami na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: tidy up, sweep, wash up, dry the dishes, do the shopping, take the dog for a walk, feed the dog, cook, quarter
 
Domácí úkol na středu: strany 34 a 36 v pracovním sešitě

13.11.

Děti si dnes nejdříve zapsali do sešitů novou slovní zásobu. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚Wink murderer‘. Poté jsme na stranách 30 a 31 četli o potravním řetězci. Děti poté ve skupinách vyráběli svůj vlastní habitat a do něho zakomponovali různá zvířata, která v něm žijí. Děti vytvořily mořské prostředí, les a hory. Některé děti dopisovaly test.
 
Nová slovní zásoba / fráze: seaweed, snail, owl, weak, energy, food chain, rainforest, desert

8.11.

Hodinu jsme dnes začali zápisem do sešitů. Děti měly za úkol zakroužkovat „some“ nebo „any“. Zkontrolovali jsme domácí úkoly – pouze dvě děti přinesli domácí úkol! Poté jsme vyplnili gramatickou část na straně 120. Děti pak hrály hru na interkativní tabuli, při které měly vybrat správné začátky vět.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře. Následně dotvořili menu pro svoji pizzerii a zkoušeli si objednat a obsloužit se navzájem v angličtině. Nakonec jsme hráli hru na hádání slov.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Can I help you? I‘d like… 
Domácí úkol na středu: strany 25, 26 a 28 v pracovní sešitě

6.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Na rozehřání jsme hráli „In my home there is...“. Poté jsme pracovali s učebnicí a dívali se na příběh na straně 26 a 27. Následně děti četly věty a určovaly, jestli jsou pravdivé nebo ne. Dále jsme se připravovali na test. Děti nejdříve četly obsahy piknikových košíků a poté určovaly, komu patří.
 
V druhé části hodiny potom převáděly věty na otázky a zápory a psaly věty o stole s jídlem.
 
Na konci hodiny děti navrhovaly svoji vlastní pizzu a psaly, jaké ingredience na ni použijí.
 
Nová slovní zásoba / fráze: chive, onion, corn
 
Ve středu budeme psát test!

1.11.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, vypracují domácí úkoly a reporty k přečteným knížkám, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem.
 
Poté děti sestavovaly ingredience na Halloweenskou polévku a následně jsme poslouchali píseň na straně 24. Potom jsme hráli řetězovou hru a říkaly, co máme v košíku na piknik.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli pavučiny s pavouky jako dekorace na Halloweenskou party, která bude v pátek! Všem se jim to moc povedlo!
 
Nová slovní zásoba / fráze: There is/are some…, There isn’t/aren’t any...
 
Domácí úkol na středu: strany 22, 23 v pracovním sešitě

ŘÍJEN

30.10.

Děti si nejdříve udělaly zápis do sešitů a poté hrály hru ‚Cyclopes‘, při které musely neslyšně sebrat písmenka a poté z nich sestavit slovo. Pak jsme začali druhou lekci na straně 22, učili se nová slovíčka a poslouchali další část příběhu o Lucy, Benovi a Busterovi. Následně jsme hráli hru, při které děti běhaly do čtyř roků podle toho, jestli mají jmenované jídlo rády nebo ne. Poté si děti procvičovaly novou slovní zásobu luštěním křížovky, jejíž tajenkou byl anglický jazykolam.
 
V druhé části hodiny jsme probírali fráze: Is there any…? Yes, there is some… No, there isn‘t any… Děti poté nakreslily svůj perfektní sendvič a navzájem se ptaly, co do něho daly. N závěr jsme hrály pexeso na interaktivní tabuli a ‚Monster game‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: lemonade, rolls, cheese, apple juice, salad, vegetables, soup, water, Is there any…? Yes, there is some… No, there isn‘t any…

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté si děti udělaly zápis do sešitů a vyrobily dekorace pro Halloween. Následně jsme se dívali na jeden díl Funny Bones https://www.youtube.com/watch?v=Cfpk8QEhK1c&t=68s a děti měly poté za úkol vytvořit svůj vlastní strašidelný komiks.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.

23.10.

Hodinu jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti musely pospojovat slova s příslušnými obrázky z příběhu. Poté jsme hráli hru ‚Chinese whispers‘.
 
Následně jsme četli příběh Johnny‘s Story na stranách 16 a 17 a děti vyluštily hlavolam na straně 17. Pak děti ve dvojicích narýsovaly tabulku ze strany 20 a provedly třídní průzkum nejoblíbenějších předmětů. Podle zjištěných dat následně vypracovaly jednoduchý graf.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které děti musely uhádnout slova na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: dragon, oak, along, stage, clap, laugh, catterpillar, lifecycle
 
Příště bude Star Store!

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním ‚like, love, don‘t like, really don‘t like‘. Děti potom na tabuli hrály pexeso s volno časovými aktivitami. Následně jsme se připravovali na test. Děti měly nejdříve za úkol poskládat věty o pravidlech při hodině angličtiny. Pak si procvičovaly ‚has to‘ a doplňovali do vět příslušná slovesa podle nápovědy na obrázcích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.

16.10

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru ‚Sccategories‘. Poté jsme pokračovali v práci s učebnicí na straně 13 a poslouchali a četli jsme příběh na straně 14 a 15. Děti též rozluštili kódovanou zprávu na straně 15.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Děti by si měly procvičit školní předměty.
 
Na závěr jsme hráli ‚Wordshake‘.
 
Děti při hodině příliš používají češtinu. Měly by se snažit již komunikovat se svými učitelkami pouze v angličtině, aby se jejich mluvený projev stával plynulejší a plynulejší. Zavedli jsme pro to ve třídě Czech-o-meter, kterým měříme hladinu češtiny. Když teploměr tzv. ‚vybuchne‘, celá třída ztratí jednu hvězdičku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: You have to…, uniform, dark
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Dnes jsme hodinu začali zápisem do sešitů. Děti měly za úkol sestavit co nejvíce slov z písmenek ve slově DICTIONARY. Následně jsme hráli piškvorky se slovní zásobou z lekce.
 
Potom jsme pokračovali s učebnicí. Začali jsme první lekci a učili se názvy školních předmětů. Děti poté poslouchaly další část příběhu a hledaly chyby ve čtyřech tvrzeních. Pak se navzájem ptaly, jestli mají rády určité školní předměty.
 
Následně jsme se učili a procvičovali frázi: I (don‘t) like …. ing. Děti poté napsaly seznam aktivit, které mají nebo nemají rády a navzájem se ptaly.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku o škole, která se dětem moc líbila. Pak děti sestavovaly názvy předmětů z přeházených písmenek.
 
Na konci hodiny jsme hrály znovu Bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: I.T, Maths, Geography, Science, History, Art, P.E., Music, I (don‘t) like …. ing.
 
Domácí úkol na středu: pracovní sešit strany 10 a 11

9.10.

Dnes jsme nejdříve opakovali psaní slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící samohlásky v aktivitách napsaných na tabuli. Poté jsme opakovali psaní číslovek. Musely napsat číslo předmětů v muzeu na obrázku. Pak si vybraly předměty, které se jim líbí, nakreslily je a označily. Nakonec se ptaly spolužáků, jestli se jim líbí ty samé věci, jako jim.
 
Následně jsme začali číst knihu Emperor‘s New Clothes. Děti se střídaly ve čtení nahlas a moc jim to šlo!
 
Na konci hodiny jsme hráli bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: loom, servant, silk, gold, emperor
 

4.10.

Děti se dnes učily slovíčka o rodině a vypracovaly svůj vlastní rodokmen. Poté jsme se zabavili jednoduchou křížovkou. Následně jsme se dívali na první díl příběhu o našich hrdinech. Děti se poté dívaly na jednotlivé úryvky a říkaly, jestli jsou věty pod videem pravdivé nebo ne. Následně vypracovaly podobné cvičení samy v učebnici.
 
Nakonec jsme procvičovali hláskování nových slovíček z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin, přivlastňovací zájemno ’s
 
Domácí úkol na příští středu: v pracovním sešitě stránky 6, 8 a 9.
 

2.10.

Dnes jsme hodinu začali hrou ‚Chinese whispers‘ nebo-li tichou poštou. S dětmi jsme se poté bavili o šikaně a děti rozstříhaly kartičky s větami, které přiřazovali buď k ‚Bully‘, když se jednalo o šikanu, nebo k ‚Buddy‘, když se jednalo o přátelské chování. Nakonec k nim nakreslily obrázky a vlepili si je do sešitů.

Poté jsme opakovali čísla a udělaly poslech v pracovním sešitě. Čísla jsme pak zopakovali zábavnou formou Bingo.

Opakovali jsme též fráze: I‘m good at… I‘m not good at… Děti si do sešitů nakreslily tabulku s různými aktivitami a poté dělali třídní průzkum a ptaly se svých kamarádů, jestli jsou v těch aktivitách dobří a nebo ne.

Na závěr jsme hráli ‚Monster game‘, obdoba šibenice, ale méně morbidní.

Nová slovní zásoba / fráze: push, trip, hit, Are you good at…?

Příště budeme pokračovat s učebnicí a nezapomeňte domácí úkol!

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsem začaly s učebnicí! Děti nejdříve přiřazovaly slovíčka k obrázkům. Děti si je následně zapsaly do svých sešitů. Slovíčka jsme pak následně používaly v učebnici.
 
V učebnici jsme probraly stranu 4 – 6. Děti se seznámily s novými postavami z učebnice: Lucy, Benem a Busterem. Četli jsme krátký text a poslouchaly Lucy s Benem v hradě. Opakovaly jsme čísla od 10 do 100 a hrály bingo na zopakování.
 
Poté jsme probíraly výrazy: I‘m good at, I‘m not good at. Nakonec jsme poslouchaly písničku The Explorers.
 
Domácí úkol na příští středu: pracovní sešit strany 4 a 5. Dnes jsme toho probírali hodně a děti odvedly skvělý kus práce!
 
Nová slovní zásoba / fráze: upstairs, downstairs, cellar, adventure, castle, treasure, doing puzzles, I‘m good at …, I‘m not good at …

25.9.

Děti na začátku zapsaly do svých sešitů dnešní datum a co se jim dnes přihodilo. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚Let‘s‘, při které jsme opakovaly slovesa pohybu.
Děti poté dokončily plakát.
 
V další části hodiny děti tvořily svoji časovou schránku, která se otevře znovu na konci školního roku. Děti psaly informace o svých oblíbených věcech, co se jim podařilo v loňském roce dokázat a co by chtěly dokázat nebo mít letos. Procvičovaly jsme také fráze ze školního prostředí.
 
Nová slovní zásoba / fráze: duck, tablet, granny, Pirates of the Caribbean, spaghetti, carpet
Příště začneme s učebnicí a děti budou dokončovat svoje časové schránky.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 

20.9.

Dnes jsme s dětmi na úvod hrály hru ‚Big fish, small fish‘ a poté jsme se seznámily s pravidly, která jsou nutná dodržovat, aby si děti z hodin odnesly co nejvíce. Děti si poté pravidla zapsaly do svých portfólií.

Dále jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je Orel bělohlavý, ale v angličtině se mu říká ‚holohlavý‘, i když na hlavě peří má :-)

Děti poté dostaly svoje fotografie, vyrobily si vajíčka a naaranžovaly do nich svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu orlu sedícímu na větvi.

Nová slovíčka/fráze: bald, eagle, fighting, respect

Příště budeme pokračovat s plakátem a budeme se bavit o šikaně ve škole.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal. Zopakovaly jsme si tak fráze: I like..., I have..., I am... My favourite .... is ...

Též jsme zkoušely tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Hodinu jsme zakončily hrou 'Guess a minute'.

Nová slovíčka/fráze: age, subject, movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible, airplane, fireman, Do you ...? Are you...?

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole, zopakujeme si pravidla, která je nutné dodržovat, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12