Bald Eagles

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: +420 
email: schmidtblock@mail.usf.edu

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LEDEN

27.1.

MDR: procvičení nových slovíček, obrázek a správné slovíčko, 2 věty.

"Change seats if..." zahráli jsme si hru na procvičení poslechu a výslovnosti a také rychlosti :)

Bookwork: SB slovíčka a text ze str. 58, WB str. 58 - doplnění

"BOMB" - obdoba hry Země, město - ve dvou týmech přehazujeme míč (bomb) a vymýšíme co nejvíce slov na zadané téma.

Nová gramatika: minulý čas prostý WAS/WERE..... vysvětlení a procvičení gramatiky, učebnice SB str. 59

Ve dvojicích procvičujeme gramatiku, věty v přítomném čase čteme v čase minulém.

Na středu 29.1. připomínáme domácí úkol.

22.1.

MDR: srovnejte slova do vět ve správném pořadí

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový domácí úkol.

Homework: WB str. 58/1, 2, 3 a WB str. 119/Unit 4 a SB str. 122/4. Domácí úkol je na příští středu 29.1.

Pictionary: ve dvojicích jsme kreslili a hádali obrázky (slovíčka z lekce)

Pracovní list k procvičení gramatiky v testu.

Slovíčka na tabuli: ve dvou týmech jsme měli co nejrychleji najít a přečíst slova na tabuli.

Napsali jsme si opakování ze 4. probrané lekce.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 3 vět do každého políčka Book reportu. Na obrázky se také moc těšíme, prosíme je na druhou stranu papíru. Termín vracení knížek je 5. února

20.1.

MDR: doplňte věty (I am going to the ...... to .....)

Hot seat: naše oblíbená hra, tým popisuje svému členovi obrázek umístěný za ním na tabuli

Pracovní list na procvičení a gramatiky (příprava na test).

Ve třídě byly rozmístěné kartičky se zamotanými slovy (slovíčka z lekce), hledáme, pamatujeme a zapisujeme do sešitu.

Hráli jsme další hry na procvičení fráze "I am going to the ..... to .....", také hry na interaktivní tabuli, kde procvičujeme pořádek slov ve větě.

Připomínáme domácí úkol na středu a plánované opakování ze 4. lekce.

15.1.

MDR: 4 věty: read, write and draw a picture (přečtěte, opište a nakreslete obrázek): A cat is near the red car.

Tongue twisters: opakujeme a správně vyslovujeme jazykolamy :)

Bookwork: SB str. 53, cvičení 1 a 3, pracujeme nejprve ve dvojici a pak samostatně kreslíme svoji postavu, popisujeme a ve dvojici předvádíme spolužákovi

Homework: učebnice WB str. 53, 55, 57, celé strany - domácí úkol je na příští středu 22.1.

Opakování: příští středu 22.1.  bychom si napsali opakování ze 4. probrané lekce (slovíčka, předložky a gramatika "I am going to the shop to buy some milk.)

Světové strany: podle kompasu na tabuli se učíme světové strany, ve dvojicích pak podle mapy popisujeme a určujeme, kde jsou jednotlivá města nebo státy. Poslechové cvičení učebnice SB 54/3

13.1.

MDR: doplňte věty: I am going to the library to......./I am going to the ...... to buy some bread.

Procvičování slovní zásoby: ve dvou týmech vymýšlíme a zapisujeme co nejvíce slov v zadané kategorii.

Bookwork: další část příběhu Bena a Lucy: posloucháme a čteme v učebnici, posloucháme a odpovídáme na otázky podle interaktivní tabule. Na příběh se díváme na interaktivní tabuli. V týmech jsme rozdělili role a příběh jsme secvičili. Také jsme pomocí hlasovacích lístků TRUE/FALSE určovali, kdo pronesl jakou frázi v příběhu.

Game: hráli jsme naši oblíbenou hru "Paperball fight" na papírky jsme napsali názvy míst z poslední lekce. Po velice krátké koulovačce se každý snaží opsat slovo na lístečku a ostatní hádají, o jaké místo jde. (We can come to this place and see the whole town. /  Is it a tower?)

Učebnice WB str. 50 - cvičení 1 a 2, samostatně a pak společně kontrolujeme.

Na středu připomínáme domácí úkol :)

8.1.

MDR: doplňte větu podle obrázku na tabuli (The helicopter is flying above the tower.)

Heads up: naše oblíbená hra - hádáme slovíčko, které si držíme na čele a partner sedící naproti nám ho popisuje - slovíčka z nové lekce

Song: nová písnička ze 4 lekce, posloucháme a doplňujeme slovíčka do učebnice SB str. 48

Map: na papír tvoříme vlastní mapu (nejméně 5 budov z nové lekce) - ve dvojici se pak ptáme a popisujeme, kde jsou jednotlivé budovy

Nová gramatika: I am going to the library to borrow a book. (sloveso v infinitivu představuje účel - Jdu do knihovny, abych si půjčil knihu.) Procvičujeme s různými budovami.

Poslechové aktivity k provičení gramatiky.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 3 vět do každého políčka Book reportu. Na obrázky se také moc těšíme, prosíme je na druhou stranu papíru. Termín vracení knížek je 22. ledna. enlightened

Homework: učebnice WB str. 46, 47, 49 - celé strany. Domácí úkol je na příští středu 15.1.

6.1.

HAPPY NEW YEAR!

MDR: nová slovíčka z další lekce - zapisujeme podle diktátu písmenek

New unit: nová lekce č. 4 - Around town - nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, procvičujeme výslovnost, popisujeme a soutěžíme, kdo první najde správné slovo.

Bookwork: SB str. 46 - otázky pod textem, odpovídáme společně, poslech

Nová gramatika:  předložky above, below, opposite, near - vysvětlujeme si, procvičujeme, předvádíme - psali jsme odpovědi na mazací tabulky

Zahráli jsme si hru "snowball fight" (koulovačka), každý napsal odpověď na otázku "What was your favourite part of Christmas holiday?" , ostatní hádají, čí odpověď to je.

SOM, Starstore: dnes jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc prosinec a rozdali si odměny za získané hvězdičky.

PROSINEC

Naše skupinka opět získala v listopadu mezi třetími ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

 

Přejeme dětem i rodičům klidné a pohodové Vánoce a jen to nejlepší
v novém roce 2020!

 

18.12.

MDR: poslouchali jsme koledu Jingle Bells a doplňovali slova do věty na tabuli.

Hráli jsme hry na zapamatování a hádání slovíček z nové lekce, doplňovali jsme slovíčka týkající se Vánoc do osmisměrky.

Gramatika: I love/ I like/ I don't like - s tématikou Vánoc, odpovídáme celou frází (I don't like Christmas sweets. I love Christmas holiday.)

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli - pořádek slov ve větě.

Podívali jsme se na krátký film Shrek the Halls.

16.12.

MDR: Saving water - slovíčka a otázky k tématice šetření vodou

Games: na interaktivní tabuli jsme popisovali obrázky na kartičkách (slovíčka z lekce), pak jsme obrázky promíchali a některé schovali. Hádáme, co se změnilo.

Bookwork: SB, WB str. 42 - How to save water - nejprve jsme si povídali, na co všechno používáme vodu a jak ji můžeme ušetřit. Samostatně a pak ve dvojici jsme pracovali s učebnicemi.

Dopsali jsme si písemnou část testu, dopadl velmi dobře :)

enlightened Book Reports: DĚTI MOC CHVÁLÍME ZA VYPRACOVANÉ ZÁPISY Z KNIH, PĚKNĚ NAPSANÉ VĚTY A KRÁSNÉ OBRÁZKY! MÁME RADOST, ŽE JE ČTENÍ BAVÍ yes

11.12.

MDR: procvičování hodin - časy v digitální podobě vyjádřete slovy a naopak

Společně pak znovu určujeme čas a píšeme na mazací tabulky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: učebnice WB str. 39/pouze cv.2; str. 40 - celá strana; str. 118/cvičení 3, kdo nemá, dokončí také cv.2; učebnice SB str. 121/pouze cv.2. Domácí úkol je na příští středu 18.12. Opět doporučujeme úkol rozdělit na 2 části.

Napsali jsme si poslechovou část testu z další dokončené lekce.

Test bychom dokončili v pondělí 16.12.

Na tabulkách jsme procvičovali příslovce.

ROBOT - každý si nakreslil svého robota a popsal, co dělá a jak často. (My robot always takes the dog for a walk. My robot never does the shopping.)

9.12.

MDR: What's the time? - popište hodiny, nakreslete podle zadání

Procvičujeme slovíčka (aktivities) - pictionary, mazací tabulky, zamotaná slova

Procvičujeme gramatiku (adverbs of frequency) - hrajeme skupinovou hru - posloucháme a navazujeme otázky a odpovědi

enlightenedPOZOR na psaní slov SOMETIMES, USUALLYenlightened

Zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli na procvičení probrané lekce.

Připomínáme test a domácí úkol na tuto středu 11.12.

4.12.

MDR: procvičujeme příslovce frekvence ve větách

Předvádíme roboty a procvičujeme činnosti - nové fráze z poslední lekce.

Bookwork: SB str. 40 - příběh Arnold and the robot - čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky a ve dvojici porovnáváme odpovědi. Věty na tabuli společně srovnáváme podle příběhu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB str. 37 - celá strana, ve cv. 3 napište 3 pravdivé věty o Robovi a Gillian; str. 44 - celá strana, ve cv. 3 stačí 2 věty, str. 45 - celá strana. Opět doporučujeme domácí úkol rozdělit na dvě i více částí, látka se tak lépe zopakuje. Domácí úkol je na příští středu 11.12.

Opakování ze 3. probrané lekce - test bychom si napsali příští středu 11. 12., test pravděpodobně rozložíme na 2 dny (11. a 16. prosince)

Workbook: str. 40, doplňujeme do textu a porovnáváme ve dvojicích

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Termín vracení knížek je 18. prosince. Těšíme se na vyplněné book reporty yes

2.12.

MDR: do vět slovně dopište čas uvedený v digitální podobě (I get up at 6:30 every day....I get up at half past 6 every day.)

Předali jsme diplom nejlepšímu studentovi za měsíc listopad a rozdali si odměny za získané hvězdičky.

Na interaktivní tabuli čteme a díváme se na další příběh Lucy a Bena. Odpovídáme na otázky k textu.

Hra s textem: po třídě byly rozmístěné kartičky s otázkami, ve dvojicích hledáme kartičky, odpovídáme na otázky, zapisujeme do sešitu, pak vzájemně porovnáváme odpovědi.

Nová gramatika: příslovce četnosti (How often...? Jak často...?) ALWAYS / USUALLY / SOMETIMES / NEVER (vždy / obvykle / občas / nikdy)

Procvičujeme ve větách ve skupině i ve dvojicích.

Bookwork: SB str. 37/1 - poslech, procvičujeme novou gramatiku.

Na závěr jsme si zahráli hru 4 corners, v každém rohu jsme umístili kartičku s jedním příslovcem. Vybíráme si místo podle toho, jak často děláme aktivitu ze zadané otázky. Každý pak zvlášť odpovídal. (How often do you come to school by car? .....I never come to school by car.)

 

 

LISTOPAD

enlightenedNaše skupinka získala v říjnu mezi třetími ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

27.11.

MDR: doplňte nové fráze (Take the dog for a walk/Do the shopping/Dry the dishes)

Time telling (určování času): učíme se hodiny (quarter past / half past / quarter to - čtvrt / půl / tři čtvrtě)

Procvičujeme na interaktivní tabuli a na papírových hodinách, společně i ve dvojicích.

Cvičebnice SB, str. 35 - poslechové cvičení.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 34/cvičení 3, str. 35/ cvičení 2, str. 36/ cvičení 1 a 2, SB str. 121/ cvičení 1. Domácí úkol je na příští středu 4.12. Doporučujeme si úkol rozdělit na dvě části, látka se tak lépe zopakuje a procvičí. enlightened

Song: učíme se novou písničku, učebnice SB str. 36

V týmech jsme hráli pexeso s časovými údaji.

Zahráli jsme si hru Act & Guess, hádáme činnosti, opakujeme fráze z nové lekce.

25.11.

MDR: doplňujeme fráze: Shall we... / Let's.../How about...?

Zopakovali jsme slovíčka z dokončené lekce.

Procvičili a zopakovali jsme si gramatiku a dokončili jsme písemnou část testu ze 2 lekce.

Procvičovali jsme slovíčka z nové lekce, zahráli jsme si hru s obrázkovými kartičkami - čtení, výslovnost.

Nové fráze: předvádíme činnosti, ostatní hádají (dry the dishes, take the dog for a walk, wash up, do the shopping, sweep, cook...)

Bookwork: učebnice WB str. 34 - poslechové cvičení.

20.11.

MDR: opravte zamotaná slovíčka a napište 2 věty (I like.../ I don't like...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: SB str. 120 celá, WB str. 33 celá. Domácí úkol je na příští středu 27.11. Je lépe si domácí úkol rozdělit na dvě části, které vypracuji během celého týdne. Látka se tak lépe zopakuje a procvičí. enlightened

Bookwork: Poslech WB str. 32

Společně jsme dopisovali slovíčka dle interaktivní tabule a procvičovali spelling.

Dnes jsme si napsali poslechovou část testu a poté procvičovali slovíčka a gramatiku.

Druhou část testu bychom si napsali v pondělí 25.11.

Picnic game: rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá si vytvořila svůj piknikový koš. V rámci skupiny se ptáme: How about apples? Shall we have/put rolls in our basket? Mezi skupinami pak zjišťujeme: Are there any apples in your basket? Is there any water in your basket?

18.11.

MDR: procvičování slovíček z lekce, doplňte chybějící písmena

Hot seat game: opisujeme slovíčka, ostatní hádají, o jaké slovo se jedná

Bookwork: WB 29 - poslechová aktivita, společně opravujeme

Procvičujeme SOME x ANY - na mazacích tabulkách a na pracovních listech

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli, abychom si zábavnou formou procvičili gramatiku z poslední probrané lekce.

V příští hodině bychom si napsali část opakování, procvičujte prosím slovíčka a fráze z poslední probrané lekce. enlightened

13.11.

MDR: doplňte do vět správné slovo (ANY x SOME)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. str. 25 celá,  str. 26 cv. 2, 28 celá, z minulého domácího úkolu připomínám WB str. 13 enlightened

Nová gramatika: časová příslovce (ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER)

Flashcards: ve třídě hledáme obrázky vlajek různých zemí a přiřazujeme jídla typická pro každou zemi.

Bookwork: SB 29/1 - ve dvojicích čteme a navzájem odpovídáme, doplňujeme odpovědi do učebnice.

Speaking: celá třída dohromady sestavila pizzu s našimi oblíbenými ingrediencemi (procvičujeme "Shall we have....? What about...? Good idea! OK. NO, thank you.")

Ve dvojicích jsme pak také předváděli role číšníků a zákazníků, nabízíme a ptáme se, objednáváme pizzu se 3 ingrediencemi a pití. (How can I help you? What would you like to drink? / Can I have...?)

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny, knihy a vyplněné Book Reporty můžete vracet až do 27.11. enlightenedBook Reporty - prosíme alespoň 3 věty v každém políčku, obrázky na druhou stranu Book reportu smileyyes

11.11.

MDR: napište čtyři slova podle obrázkových kartiček. Doplňte věty, správně vyberte SOME/ANY

Bookwork: Story, SB str. 26. Nejprve jsme si zopakovali, co se stalo v předchozí části příběhu. Poslechli jsme si novou část a četli v učebnici. Také jsme se podívali na animaci příběhu na interaktivní tabuli.

Ve dvojicích sestavujeme části textu podle poslechu.

Procvičujeme slovíčka, do sešitu opravujeme zamotaná slova z tabule.

Čtení SB str. 28 - čteme nahlas, pak každý sám potichu, doplňujeme slovíčka do textu a na závěr vybíráme název celého příběhu.

6.11.

MDR: dokončili jsme obrázek bagety a popsali jsme jej do notebooku (In my roll...There is some.../There isn't any...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: 1) WB 13 (celá strana - zopakování starší gramatiky), 2) WB 24/1, 3) WB 23/1,2. 4)* WB 23/3 - domácí úkol navíc za 2 hvězdičky, na zvláštní papír nejméně 5 vět. 5) dnes děti dostaly opravený test z poslední lekce, prosíme rodiče o podpis.

Opakovali jsme gramatiku a tvořili jsme otázky a odpovědi ke slovům na tabuli (Is there any...? Are there any...?).

Song: SB str. 24, doplnění a aktivita.

Picnic basket: děti si do namalovaného košíku nalepily vystřihané potraviny, ve dvojici jsme pak hádali, co si vzal ten druhý na piknik.

Nová gramatika: návrhy: Shall we...? What about...? odpovídáme: Good idea! / OK. / No, I don't like..... Procvičujeme na tabuli a s obrázkovými kartičkami.

Listening: WB 25/1

4.11.

MDR: na tabuli jsme vypsali slovíčka a přiřazovali jsme je do sloupečků Food/Drink (slovíčka z nové lekce č. 2)

Vocabulary: slovíčka z nové lekce procvičujeme s obrázkovými kartičkami (pozor na výslovnost "VEGETABLES", "SALAD", "SOUP")

Grammar: stále opakujeme a procvičujeme slovosled ve větách s HAVE/HAS TO (You have to wash your hands before dinner.)

Nová gramatika: SOME x ANY !Pro množné číslo nebo nepočitatelná slova! (ANY používáme v otázce nebo záporných větách, SOME v oznamovacích větách) (Are there any rolls? No, there aren't any rolls. Yes, there are some rolls.)

Vzájemně se ptáme a odpovídáme, procvičujeme tuto gramatiku a také slovíčka z nové lekce.

Poslechové cvičení: SB 23/1

Každý si na papír nakreslil vlastní sendvič a popsal ingredience. Připravili jsme se tak na hru, kterou budeme hrát ve středu. (chicken, lettuce, ham, egg, tomato, tuna fish, carrot...)

Odměny za získané hvězdičky: dnes jsme si vybrali sladké odměny nebo krásné samolepky za získané hvězdičky. Také jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc říjen.

ŘÍJEN

23.10.

MDR: ve svých sešitech našly děti lísteček se školním předmětem. Úkolem bylo napsat 2 věty: 1. In ......(the subject) we ..... and .... (Co děláme v tom předmětu.) 2. I like / really like / don't like. (vyberte)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 118/cv. 1, 22/cv. 1 a 2 , SB str. 22 - obrázek a slovíčka z nové lekce, str. 118, 119 - doplnit obě stránky - domácí úkol je na středu 6.11. Děti mají na vypracování úkolu celé dva týdny. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Zopakovali jsme si používání like/don't like, likes/doesn't like a hláskování školních předmětů.

Napsali jsme první, poslechovou, část testu z probrané lekce.

Library:  všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny, knihy můžete vracet až do 6.11., těšíme se na pěkné book reporty :)

Napsali jsme si další část testu, čtení a psaní.

21.10.

MDR: hláskování slov z poslední lekce (3 slova), písmenka jsou pomíchaná, úkolem je napsat je správně. (english, music, history)

Hra na procvičování a výslovnost slovíček z probrané lekce: posíláme kartičky se slovy kolem stolu, každý rychle čte nahlas, výslovnost pak na konci opravujeme (I.T., timetable, history)

Pracovní listy: osmisměrka, slovíčka z probrané lekce

Gramatika: Procvičování slovíček (školní předměty) na tabulkách, luštění zamotaných slov.

Hra: procvičujeme I like/I really like/I don't like (Miss Lily řekne slovo nebo činnost a děti se řadí podle toho, jak se jim slovo / činnost líbí, pak sestavují konkrétní větu: I really like pizza. I don't like playing football.)

Homework: připomínám domácí úkol na tuto středu 23.10. a opakování z probrané lekce (Timetable)

16.10.

MDR: spojte části vět dohromady (You have to speak/You have to do/You have to read + English in class/English books/the homework)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 18, 19, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 23.10. Děti mají na vypracování úkolu celý týden. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Domácí úkol je zároveň i přípravou na test, první část testu bychom si napsali příští středu 23.10.

Miss Lily dnes přinesla dětem ukázat ukulele. Povídali jsme si o hudebních nástrojích. Každý si mohl zkusit zahrát na ukulele, společně jsme pak doprovázeli písničku "If you happy..." na různé rytmické nástroje.

Bookwork: SB str. 18 a 19 Musical instruments

Zahráli jsme si hru Charades - ve dvojicích si každý vylosoval hudební nástroj, ten předvedl svému kamarádovi, hádáme, o který hudební nástroj jde.

Pracovní listy: hudební nástroje, budeme dokončovat v příští hodině.

14.10.

MDR: diktát slovíček po písmenkách (procvičujeme spelling), slova jsou zamotaná, úkolem je rozluštit slova a každé napsat ve větě. (maths, geography, P.E.)

Bookwork: SB str. 14, 15 - další část příběhu. Nejprve podle obrázků odhadujeme pokračování dějě, pak příběh posloucháme a luštíme zakódovanou větu (str. 15/cv.2). Na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Workbook: 14/3 - další zakódovaná věta

Ve dvou skupinkách příběh nacvičujeme a hrajeme jednotlivé role.

SB str. 16/17 - Johnny's Story - čtení a poslech. Skládáme jednotlivé věty z příběhu podle dějové linie (ve dvojicích). Zapisujeme do cvičení 3 na str. 17. Každá dvojice měla vymyslet podobný příběh (an astronaut, in the mountains, finds a secret door).

enlightenedpřipomínáme domácí úkol na tuto středu WB 11 a 12 enlightened

9.10.

MDR: napište o jídle (food: I like / I don't like / I love)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 11 a 12, navíc je cvičení 1, str. 13. Nový domácí úkol je na příští středu 16.10.

Song: SB str. 12 - poslech a doplnění

Nová gramatika: I HAVE TO....

Hry a procvičování gramatiky.

7.10.

MDR: opravte chyby ve větách na tabuli: I good at jumping. My mum is good on cooking. Jack and Bob are Sally brothers.

Společně jsme procházeli opravené testy a vysvětlovali opravené chyby.

Bookwork: úvod do další lekce (názvy školních předmětů), slovíčka (použití obrázkových kartiček), WB str. 10/cv.1

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Nová gramatika: I like / I love / I don't like + ING

Učebnice SB str. 11.

2.10.

MDR: opravte gramatiku v následujících větách: Paula is Jeff best friend. Brandon jacket is new. Katie dog is named Biscuit.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol je na příští středu 9.10.

Hry a pracovní listy na opakování gramatiky - přivlastňovací pád.

Opakování - test a opakování gramatiky a slovíček z probrané lekce.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Today is the last day of September. Tomorrow is the first day of October. I am excited for......and ...... in October.

Procvičování slovíček - Family, hledáme kartičky a luštíme zašifrovaná slova.

Procvičování gramatiky: každý si vymyslel svého hrdinu a popsal jeho rodinu (This is my friend Toby. Joe is Toby's father. Toby's kite is new.)

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a poslechu.

Společně se na tabuli učíme opravovat gramatické chyby ve větách.

Interaktivní tabule - hry na procvičení gramatiky a slovíček z lekce.

25.9.

MDR: I am good at..... / I am not good at....

Procvičovali jsme slovesa (činnosti) - hra Snowball fight

Procvičovali jsme také čísla do 100 - poslech a výslovnost, učili jsme se novou písničku.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 7 a 8 - celé strany kromě poslechového cvičení (7/1). Úkol je na příští středu 2.10. Při vypracovávání úkolu používejte také učebnici SB :)

Listening (poslech): SB str. 4, cv. 1 - opakujeme čísla

Opakování: dnes jsme si napsali první část opakování v rámci probírané lekce, poslech, další část (slovíčka a gramatiku) bychom dopsali příští středu 2. 10.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu (zápisu z knihy) je 9. 10. Za Book Report lze získat 2 hvězdičky navíc!

23.9.

MDR: September 23rd: Autumn EQUINOX (podzimní rovnodennost), Autumn = Fall (obojí znamená podzim, AUTUMN - britská angličtina/FALL - americká angličtina)

Game: zahráli jsme si naši oblíbenou hru s posíláním kartiček, rychlým čtením a správnou výslovností :)

Nová gramatika: přivlastňovací pád (apostrof + S) Paula's sister, Peter's mother

Slovíčka: brother, sister, mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousins

Song: zpívali jsme písničku "We are family" - upravili jsme slova pro naše potřeby a procvičovali tak slovíčka :)

Bookwork: SB str. 7 - psaní, procvičování přivlastňovacího pádu

Story: SB str. 8/9 - další část příběhu, čteme v učebnici, poslech, na příběh jsme se podívali také na videu. Ve dvojicích - věty na lístečcích srovnáváme ve správném pořadí podle příběhu v učebnici

Notebook: každý si do ntb nakreslil svou představu pokračování příběhu Lucy a Bena

18.9.

MDR (My Daily Report): The explorers look for things.

Dnes jsme vyrobili plakát naší skupinky, který vystavíme spolu s ostatními na chodbě k jídelně.

Procvičovali jsme čísla od 20 do 100.

Bookwork: SB str. 4 a 5

Nová gramatika: I am good at...../ I am not good at .....

Hráli jsme hru Charades - předvádění slovíček, ostatní hádají.

Homework (domácí úkol): WB str. 5 - celá stránka - domácí úkol je na příští středu 25.9.

16.9.

Úvodní hodina - navzájem jsme se představili a říkali si, co máme rádi, nebo co rádi děláme.

Připravili a ozdobili jsme si sešity, do kterých jsme si napsali třídní pravidla ("rules").

Podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupinky (Bald Eagle - orel bělohlavý) a do sešitu si napsali 3 zajímavosti o tomto zvířeti.

Na papír jsme napsali 3 věci o sobě (jaký sport máme rádi, jaké je naše nejoblíbenější jídlo a kolik máme sourozenců). Z papíru jsme pak vyrobili vlaštovky, které jsme házeli. Informace z vlaštovek jsme pak četli a hádali jsme, o koho jde.

Představili jsme si nový systém získávání hvězdiček, soutěže týmů v rámci ročníku a nový hvězdičkový obchod.

Na závěr jsme si pak zahráli hru "Snatch!" a procvičovali anglické instrukce a pokyny.

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12