Bald Eagles

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: +420 
email: schmidtblock@mail.usf.edu

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

enlightenedKRÁSNÉ LÉTO A KLIDNÉ LETNÍ PRÁZDNINY
PŘEJÍ MISS LILY A MISS LENKAyes

17.6.

Word of the Day: dávka vtipů na prázdniny (holiday jokes)

1. What do you call a grizzly bear in the rain? 

A DRIZZLY BEAR laugh

2.What do you call a bear with no teeth?

A GUMMY BEAR!

3. What do you call bears without ears?

A B

Writing: co je na obrázku? Co nejrychleji napište do chatu, počítáme rychlost a správný spelling, slovíčka z celé učebnice :)

Scattergories: podle zadané kategorie píšeme co nejvíce slov na zadané písmenko

Sentences: losujeme 2 různá slova, ze kterých sestavujeme větu

Video: pozor na první dojem! podívali jsme se na toto video

My favourite item: všichni si přinesli svoji oblíbenou věc (hračku) a popsali ji ostatním

Story: podívali jsme se na toto krátké video

Podle videa každý kreslil své přezuvky a k nim napsal, kam v nich všude ve škole chodí a co dělá :)

 

15.6.

Word of the Day: IT ISN'T ALWAYS RAINING!

Hangman: opakujeme slovíčka ze všech lekcí :)

Picture game: který tým nejrychleji uhádne a správně napíše, co se skrývá na obrázku?

Questions and Answers: vyberte správnou odpověď, tady procvičujeme gramatiku (minulý čas nepravidelných sloves, GOING TO)

Speaking: našim plyšovým kamarádům dáváme otázky a sdílíme jejich odpovědi

Video story: podívali jsme se na příběh o duhové rybce (The rainbow fish) a poté popisovali, co bylo na příběhu zajímavého, jak se rybka chovala ze začátku a jak se změnila na konci. Odpovídali jsme na otázky k příběhu. Na příběh se znovu můžete podívat tady.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

10.6.

Word of the Day: dnes jsme podle malého detailu obrázku hádali, co to je. What is it?

Bookwork: každý dostal přidělenou jednu lekci z učebnice, ze které měl předvést 1 - 2 slova. Ostatní hádali, o jaké slovo se jedná.

Crossword: podle zadaných instrukcí doplňujeme slova do křížovky

Speaking: opět používáme naše "plyšové partnery" a dáváme jim otázky, které si vylosujeme. (Procvičujeme otázky v minulém čase.)

Travelling: cestujeme do Velké Británie. Na Google maps jsme si ukázali několik míst v Anglii, Skotsku a Walesu. Na sdíleném pracovním listě pak popisujeme tato místa a doplňujeme do vět (north, south, east, west)

Writing: každý si vybral některé z míst v UK a napsal o něm 3 věty (budoucí čas GOING TO)

8.6.

Word of the Day: glasses/goggles

Song: poslechli jsme si písničku, kde posloucháme a řídíme se podle instrukcí.

Slovesa v minulém čase - procvičování: ve sdílené prezentaci správně určujeme minulý čas sloves pravidelných a nepravidelných

Pracovní listy: podle zadaného kódu hledáme slovesa, která pak doplňujeme k obrázkům

Writing: na papír se snažíme napsat co nejvíce slov týkajících se témat PICNIC/FRUIT

Story: The Very Hungry Caterpillar

Na příběh jsme se podívali na sdíleném videu a odpovídali na předem zadané otázky. Procvičovali jsme i psaní a popisovali jsme, jak by vypadalo naše jídlo ve stylu hladové housenky :).

3.6.

Word of the Day: jak nahradit slovíčko VERY, aby naše angličtina byla pestrá a zajímavá:

Pictionary: ve dvou týmech hádáme slovíčka podle obrázků, co nejrychleji píšeme do chatu.

Bookwork: SB str. 76 - vybíráme správné odpovědi, společně kontrolujeme.

Zopakovali jsme si stupňování přídavných jmen (cv. 2 str. 76)

Speaking: podle zadání tvoříme věty a mluvíme se svými "speaking partners"

Memory Game: Gadgets - přístroje, pojmenováváme jednotlivé obrázky, snažíme se je zapamatovat a určit, které se změnily.

Listening activity: SB str. 77 - doplňujeme správné odpovědi k obrázkům

Writing: Jaké 3 věci si vezmu s sebou na dobrodružnou výpravu a proč? Každý píše 3 věty, které přečte ostatním.

Na závěr jsme se podívali na část videa, kde doplňujeme správné tvary přídavných jmen ..... dokončíme v pondělí.

1.6.

Word of the Day: hovorová angličtina, nepoužíváme ve škole nebo při psaní: WANNA, GONNA

Run and Grab: v místnosti hledáme věci začínající na zadané písmeno.

Speaking: procvičujeme minulý čas WAS/WERE - každý si doma našel nějakého partnera (plyšáka, rostlinu), se kterým vedl rozhovor podle zadaných otázek.

Word Wall Game: Miss Lily v prezentaci připravila otázky, děti vybíraly správnou odpověď, kterou psaly do chatu.

Story: SB str. 64 - poslech a čtení, každý si v textu podtrhával slovíčka, která neznal. K příběhu jsme se ptaly na různé otázky (True / False). Doplňovali jsme odpovědi k větám na str. 65/3,4, kontrolovali jsme společně.

KVĚTEN

enlightenedPřipomínáme, že příští týden (25. a 27. 5.) výuka neprobíhá, vzhledem k původně plánované škole v přírodě nebylo s těmito hodinami počítáno.

S dětmi se uvidíme až 1. června.enlightened

 

20.5.

Word of the Day: ROUTINE (= rutina, běžná praxe, pravidelný postup)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Nový domácí úkol jsme nezadávali, pouze kdo nestihl vypracovat cvičení 3 na str. 115 v učebnici WB, prosíme dokončit toto.

Kvíz: na sdílené obrazovce vybíráme správné odpovědi k otázkám, procvičujeme slovčka a gramatiku z poslední probrané lekce.

Writing (psaní): písemně doplňujeme slovesa (verbs) do vět v budoucím čase (GOING TO...). Potom se ptáme a odpovídáme navzájem.

Společně jsme procházeli učebnici SB a připomínali si, jaké kapitoly a jaká témata jsme se letos učili. Soutěžili jsme ve 2 týmech, kdo si rychleji vzpomene na nějaké slovíčko ze zadané kapitoly :)

Počasí a aktivity: K zadanému počasí dokončujeme 3 věty (Today is ..... I am going to ...... I am not going to......). Věty jsme pak všichni přečetli, někteří stihli nakreslit i moc pěkné obrázky yes

18.5.

Word of the Day: tongue twister (tento vypadá jednoduše, ale zkuste ho rychle bez chyby 3x za sebou) laugh

Opakujeme slovíčka: ve 2 týmech: zadané slovíčko se snažíme co nejrychleji a co nejvýstižněji nakreslit, vítězný obrázek získává body pro celý tým.

Speaking: podle vylosovaných frází tvoříme otázky a ptáme se navzájem (Are you going to swim on Friday? Yes, I am. No, I'm not.))

Worksheet (pracovní list): slovíčka a fráze z poslední lekce, doplňování a hledání v osmisměrce.

Listening (poslech): SB str. 107 spojujeme obrázky a slovíčka podle poslechu, pak společně kontrolujeme

Story (příběh): poslechli jsme si známý a moc pěkný příběh "Cloudy with a chance of meatballs". Link přikládám tady. Poslechněte si příběh ještě jednou, zapněte si k tomu i anglické titulky, pomůže to lépe rozumět příběhu.

Titulky můžete zapnout tou ikonkou vpravo dole, je červeně podtržená. yes

Po poslechnutí jsme odpovídali na otázky, odpovědi jsme vybírali ze 3 možností.

Writing (psaní): každý doplnil větu: On my favourite day it rains...... and snows...... Then at night, the wind blows in ....... (na základě příběhu doplňujeme oblíbená jídla a kreslíme obrázek)

13.5.

Word of the Day: tongue twister (jazykolam): scream = křičet

Photo game: naše oblíbená hra, zadáme si místo, kam jedeme na dovolenou, každý předvede (a vysvětlí), co dělá a Miss Lily všechny vyfotí :) "We are going to work on a farm."

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB 114 - celá strana, WB 115 - cvičení 2, 3, 4 (společně jsme udělali cvičení 1) - domácí úkol je na příští středu 20.5.

Story: SB str. 112, nejprve společně popisujeme obrázky a přemýšlíme, co se bude v příběhu dít. (going to). Miss Lily čte příběh, sledujeme text. Společně shrneme a pak vyplňujeme kvíz z otázek z učebnice SB str. 113.

Bookwork: WB str. 113 - najděte 6 rozdílů mezi obrázky

Procvičujeme gramatiku "going to" a navzájem se ptáme, kam se chystáme na dovolenou - otázky jsme losovali.

Writing (psaní): podle zadaných otázek týkajících se prázdnin: Where are you going? (place) How long are you going for? (time) How are you going to get there? (transport) What are you going to do there? (activity). Každý píše minimálně 4 věty o plánech na prázdniny. Společně čteme.

11.5.

Word of the Day: idiom: A STORM IN A TEACUP = a small problem made into something big and unnecessary (=bouře ve sklenici vody)

Story: poslední část příběhu Lucy a Bena (SB 110, 111), nejprve jsme se střídali ve čtení jednotlivých rolí, v učebnici WB str. 110/1 jsme odpovídali na otázky a doplňovali slovíčka vět.

Na příběh jsme se podívali tady.

SB 111 - cvičení 2, podle kódu jsme luštili tajný vzkaz ze zlaté sochy.

SB str. 114, 115 - Seasons and hemispheres  (roční období a zemské polokoule). (zopakovali jsme si slovíčka "earth, norht, south, east, west), naučili jsme se nová slovíčka: hemisphere - polokoule, equator - rovník, seasons - roční období. 114/2 - čtení a doplnění odpovědí k obrázkům. Str. 115/1 - jak obíhá Země kolem Slunce a proč máme různá roční období.

Podívali jsme se na zajímavé video. Odkaz přidávám tady.

Každý sám doplnil věty do cvičení a přečetl ostatním:

The Czech Republic is in the _____________ hemisphere. Summer is during months ___________, ______________, and _____________. During summer, I like to _____________ and ____________________. When it is summer here, it is winter in ______________. During winter, I like to ____________ and ________________.

 

6.5.

Word of the day: idiom: IT'S RAINING CATS AND DOGS = it's raining a lot/heavy rain

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 109 - celá strana a SB str. 126 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 13.5.

Bookwork: SONG - SB str. 108 - písničku si můžete ještě jednou poslechnout tady. Doplňovali jsme činnosti ve správném pořadí.

Summer plans: každý si napsal 4 činnosti, které se chystá dělat o letních prázdninách. (budoucí čas, který již máme trochu naplánovaný GOING TO). I am going to swim in a lake. I am going to read books. I am going to go to Austria.

Nová gramatika: otázky a odpovědi k budoucímu času: ARE YOU GOING TO PLAY OUTSIDE? Yes, I am. No, I am not.

IS HE GOING TO PLAY OUTSIDE? Yes, he is. No, he isn't.

Procvičujeme novou gramatiku i tu z minulé hodiny.

Listening: SB str. 109 - poslech, doplňujeme jména k obrázkům.

Procvičujeme gramatiku a ptáme se navzájem, co budeme dělat o tomto víkendu.

4.5.

Word of the Day: idiom: HOLD YOUR HORSES = wait a moment / be patient

Unit 9 - nová lekce Holiday plans, slovíčka, procvičujeme výslovnost, fráze si ukazujeme na obrázkových kartičkách a v učebnici (SB str. 106).

Bookwork: SB 106/2 - poslechové cvičení, podle poslechu opravujeme věty v učebnici.

Protáhli jsme se a předváděli fráze / slovíčka z učebnice.

WordWall Memory Game = pexeso - nová slovíčka.

Obrázkové kartičky - co nejrychleji hádáme, jaký obrázek se objeví :)

New Grammar (nová gramatika): vyjádření budoucího času, částečně naplánovaného/známého. (It's going to rain tomorrow. I'm going to see my friend next weekend.) SB str. 107

Procvičujeme gramatiku, ptáme se navzájem. (What's the weather going to be like tomorrow?) Odpovídáme podle obrázkových kartiček.

DUBEN

29.4.

Word of the Day: idiom: A PIECE OF CAKE (= very easy/snadné). The homework was a piece of cake. yes

Video: připomněli jsme si poslední příběh Lucy a Bena

Jeopardy game: ve dvou týmech jsme v této velké hře zopakovali slovíčka, gramatiku i detaily z příběhů. Některé otázky byly obtížné, ale děti je všechny výborně zvládly. Well done!smiley

Protáhli jsme se při cvičení podle pokynů (Put your hand up if you walked to the park at the weekend.) Zároveň procvičujeme minulý čas.

Pictionary: online hra s malováním dle zadání. Hádáme, co spolužák maluje a své tipy píšeme do chatu.

Začali jsme doplňovat velkou Osmisměrku se tvary sloves v minulém čase, kterou dokončíme v pondělí.

Homework (domácí úkol): SB 106 - nová slovíčka, WB str. 106 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 6.5.. Úkol si můžete nechat až na pondělí, kdy budeme nová slovíčka procvičovat.

27.4.

Word of the Day: A COUCH POTATO (Pohodlný člověk, pecivál) - celé spojení slov nazýváme  "idiom", kde celá fráze má význam odlišný od významu jednotlivých slov.

Procvičovali jsme slovíčka, zadali jsme první část slova a doplňovali druhou. Hláskovali jsme jednotlivá písmenka.

Poslech: WB str. 104/cv. 1 spojení otázek a odpovědí a opravy vět ve cvičení 2.

Flags: podle popisu vlajky jsme poznávali, o jakou zemi se jedná. Procvičovali jsme hláskování jednotlivých zemí, abychom uměli názvy správně napsat i vyslovit.

Poslech a čtení: Peppa Pig video. Odkaz přikládám tady. Před poslechem jsme si zadali otázky, odpovědi jsme pak společně kontrolovali na konci.

Obrázkové kartičky: podle vlajky hádáme zemi. Jaké je první písmeno? Všichni přinesli nějakou věc začínající na toto písmeno. Jaká je barva vlajky? Všichni našli nějakou věc stejné barvy. Vše společně popisujeme.

22.4.

Word of the Day: POLLUTION (Znečištění)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB 100, 105 - celé strany. Domácí úkol je na příští středu 29.4.

Spelling: provičili jsme hláskování slov, nadiktovaná písmena jsme pak rozmotávali a četli názvy zemí.

Poslech a konverzace: nejprve jsme se ptali všech na otázky o cestování, pak jsme se ptali navzájem (otázky jsme si losovali)

Poslech WB str. 101, doplnění odpovědí - procvičujeme minulý čas, otázky a zápor.

EARTH DAY - 22. duben, Den Země, 50. výročí.

Podívali jsme se na video o recyklaci, opětovném používání a omezení plýtvání (Recycle - Reuse - Reduce). Znovu se na něj můžete podívat tady.

Povídali jsme si o recyklaci a třídění, každý pověděl, jak třídí a co třídí a jak se mohou děti zapojit do akce Den Země.

20.4.

Word of the Day: NOTICE (Upozornění: podstatné jméno: There is a notice on the door. Všimnout si: sloveso: I didn't notice your message.

Farm:  každý zkusil napsat co nejvíce slov týkající se farmy. Pak jedno slovo vybral a předvedl ho.

Shaun the Sheep: vtipný příběh ovečky Shaun, ve kterém zastavujeme a odpovídáme na otázky, vybíráme správný tvar slova v minulém čase.

Na příběh se můžete ještě jednou podívat tady.

Egypt: nejprve jsme si ukazovali mapu a fotografie se zajímavostmi z Egypta.

SB Str. 101, cv. 1 - podle poslechu spojte jména dětí s postavami na fotografii z Egypta. SB 101, cv 2 - doplňujeme do textu, vybíráme slovo ze 3 možností.

MadLibs: nejprve společně vymýšlíme slova podle zadání (sloveso, podstatné jméno v množném čísle....). Slova se náhodně doplní do textu a my si můžeme přečíst vtipný příběh :)

15.4.

Word of the Day: BOUQUET (vyslovujeme jednoduše bu:kej, znamená to kytice)

Poslouchali jsme připravené domácí úkoly, někdo měl povídání o zemi, někdo o zvířatech, moc děti chválíme, jak si vše výborně připravily, viděli jsme i pěkné obrázky! GREAT yes

Nová gramatika: otázky a odpovědi v minulém čase (DID you GO to school yesterday? Yes, I DID. No, I DIDN'T) Pomocné slovo DID nám nese minulý čas a pomůže s otázkou, sloveso GO zůstane v infinitivu. DIDN'T = DID NOT!

Gramatiku jsme procvičovali a navzájem se ptali, co kdo dělal o Velikonocích.

Bookwork: SB 97/1,

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 98, všichni četli různé postavy, odpovídali jsme na otázky k příběhu, zahráli jsme si hru TRUE/FALSE

Homework (Domácí úkol): WB str. 97 - celá strana

 

HAPPY EASTER!

enlightenedDůležité upozornění k domácímu úkoluenlightened

V minulých zápisech jsem přidávala link na National Geographic Kids s odkazem na starší čísla časopisů. NGK bohužel tento víkend zcela změnil koncepci a vzhled webových stránek a my se bohužel již nedostaneme ke svým vybraným článkům :(

Proto se podívejte na tento odkaz, také na NGK, kde si každý vybere jednu zemi, podívá se na obrázky a přečte krátké povídání, ze kterého vybere 4 zajímavosti. V textu nebudete rozumět úplně všemu, nedělejte si starosti, ale hledejte známá slova, slovní spojení, popisy obrázků.

Domácí úkol zůstává na středu 15.4.

Pokud jste stihli domácí úkol se zvířaty tak, jak byl zadán původně, skvělé, můžete ukázat ten, nebo zkusit tento nový. yes

Děkuji!

8.4.

Quiz: Guess the country! ve velkém kvízu jsme si zopakovali většinu států z minulé hodiny a vyluštili tajenku.

Word of the Day: EASTER

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Domácí úkol na příští středu 15.4.: přečíst si nebo poslechnout si článek, který si děti vybraly z časopisu National Geographic Kids, pro jistotu znovu přikládám odkaz (https://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html) a napsat 4 věty. Ty pak každý přečte na příští hodině angličtiny ve středu 15.4.

WB 95, cvičení 1, 2, 3 - procvičení nové gramatiky (minulý čas v záporu)

Song - SB str. 95/96 - nová písnička a otázky k doplnění a porozumění textu.

Let's explore - prezentace - představili jsme si 3 země (Indie, Egypt, Mexiko), ukázali si obrázky a zajímavá fakta. Děti si pak vybraly, kam by se chtěly podívat a proč (I want to go to ....., because...)

6.4.

Word of the Day: IDEA (1. nápadenlightened I have an idea! 2. představa yesWhat is your idea of a perfect job?)

Unit 8: Around the world- začali jsme novou lekci, procvičujeme slovíčka a výslovnost, na všechny státy jsme se podívali na google maps

Učebnice WB str. 94, cvičení 1 a 2 - samostatné doplnění, společně jsme zkontrolovali

Hráli jsme hry na procvičení a zapamatování nových slovíček.

Nová gramatika: minulý čas v záporu (We went to the beach but we didn't go swimming.) Minulý čas a zápor je vyjádřen pomocným slovesem DO - DID- DID NOT - DIDN'T, samotné sloveso je pak v infinitivu.

Spin the wheel: dokončování vět podle zadání, procvičení gramatiky

1.4.

Word of the Day: APRIL FOOLS' DAY (apríl)

"Show me" - předvádíme zadané slovo a procvičujeme slovíčka z poslední lekce.

Jeopardy Review Game - rozdělili jsme se do dvou týmů a zahráli si velkou hru, ve které jsme zopakovali slovíčka, gramatiku, zajímavosti z poslední probrané lekce. Tato soutěž byla místo opakovacího testu :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Listening: WB str. 87/1 - poslech a doplnění chybějících slov do textu

Homework (nový domácí úkol): Psaní - WB str. 93 celá (tento domácí úkol je na příští středu 8.dubna.)

Čtení - domácí úkol z minulé hodiny - na této stránce (https://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html) si vyberte příběh, který byste si chtěli přečíst. Vybírejte ty, které jsou s označením LISTEN and READ. V těchto časopisech najdete spoustu zajímavostí, stojí za to si je prohlédnout :) Jakou zajímavost nebo článek jste si vybrali nám řeknete v pondělí 4. dubna (tento domácí úkol je na pondělí 4. dubna)

Storytime: Miss Lily četla příběh Three Little Pigs. Na začátku jsme zadali 4 otázky a na odpovědi se ptali po přečtení.

BŘEZEN

30.3.

Word of the Day: SEW [səʊ] - šít (sew masks)

Slovní asociace - k zadanému slovu píšeme co nejvíce slov, která nás napadnou

SB str. 91 - dokončujeme cvičení z minulé lekce

Popcorn spelling: procvičujeme spelling slovíček z nové lekce, každý po písmenu

Poslech: SB str. 85, doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu, pak odpovídáme na otázky

Procvičování gramatiky: minulý čas sloves - pravidelná a nepravidelná slovesa

Pexeso: dvojice tvoří sloveso v přítomném a v minulém čase

Procvičujeme psaní sloves v minulém čase, doplňujeme do vět.

Domácí úkol na středu 1.4.: na této webové stránce (https://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html) si vyberte příběh, který byste si chtěli přečíst. Vybírejte ty, které jsou s označením LISTEN and READ.

yes Svoji volbu nám řeknete ve středu, číst ještě nemusíte, budete mít dost času :) yes

25.3.

Word of the Day: LUCK - LUCKY - GOOD LUCK! (štěstí - šťastný - Hodně štěstí!)

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB str. 90 - celá strana

Nová gramatika: minulý čas nepravidelných sloves

Tvary nepravidelných sloves se musíme naučit nazpaměť. Budeme je potřebovat často, proto je budeme také často procvičovat.

Naučte se tato důležitá: BE - WAS/WERE, GO - WENT, HAVE - HAD, SAY - SAID, FEEL - FELT, WAKE UP - WOKE UP, GIVE - GAVE

WB str. 86/1 - toto cvičení jsme dokončili

Reading: SB str. 90 - z článku jsme se naučili nová slovíčka (fever, temperature, sick, thermometer), odpověděli jsme na otázky cv.1 a 2.

23.3.

Word of the Day: dnes jsme si procvičili/připomněli, jak správně napsat BYE BYE (nashledanou) a READY (připraven)

Find and Bring: najdi a přines něco.....(red, soft, made of paper....)

Song: nová písnička z učebnice, zazpívala nám ji Miss Lily, doprovázela se na ukulele yes, doplňujeme čísla k obrázkům, k tomu doplňujeme cvičení 1 na str. 84 ve cvičebnici WB.

Memory game (pexeso): ve dvou týmech, hledáme fráze z písničky

Kreslení podle diktátu se zavřenýma očima....všem se podařily velmi vtipné obrázky :))

Story: další část příběhu z učebnice SB 86/87, čteme, podtrháváme slova, která neznáme a pak si rozdělujeme role z příběhu, čteme společně, doplňujeme cvičení 2 na str. 87

Na závěr jsme si zahráli hru Simon Says.

18.3.

Word of the Day: REGULAR (pravidelný)

SHOW and TELL: povídání o naší oblíbené věci, chválíme všechna připravená povídání, další si poslechneme v pondělí. Kdo neměl, prosíme dokončit na pondělí.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 83/1, 2, 3

Opakujeme slovíčka, podle obrázků hádáme, o co se jedná (What's wrong?)

Song: písnička, kterou si poslechněte: https://www.youtube.com/watch?v=evXG5HuwIn0

Nová gramatika: MINULÝ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES (Regular verbs, Simple past). Tvoříme přidáním přípony -ED k infinitivu slovesa. Učili jsme se slovesa WATCH - WATCHED, LOOK - LOOKED, JUMP - JUMPED, PLAY - PLAYED, WALK - WALKED

Procvičujeme a tvoříme slovesa, píšeme věty (Yesterday I watched TV. Yesterday I played computer games.)

16.3.

ON-LINE VÝUKA yes

Dnes jsme se učili prostřednictvím internetu. Děti pracovaly výborně a velmi ukázněně! yes

MDR: dnes jsme se naučili nové slovíčko "QUARANTINE" (karanténa), slovo se nám hodí nejen k současné situaci, ale také k tématu, které probíráme v nové lekci :)

Bookwork: nová lekce, Unit 7, slovíčka, SB str. 82, výslovnost, hláskování, slovíčka jsme si předváděli a hádali, co nejrychleji psali správnou psanou podobu.

Cvičení 1 ve cvičebnici WB str. 82.

Hráli jsme hru Hangman.

Příprava na středu 18.3.: SHOW and TELL. Prosíme, připravte si povídání (4 věty) o vaší oblíbené hračce, talismanu, knížce, domácím zvířátku nebo kamarádovi. Věty napište větším písmem na papír A4, abychom si je mohli také přečíst.

 

9.3.

MDR: 2.stupeň (comparative) a 3. stupeň (superlative) ve větách

Pictionary: ve dvojicích losujeme slovíčka a výrazy z poslední lekce, kreslíme a hádáme

Pracovní listy k procvičení gramatiky, příprava na test.

V kruhu hrajeme hru se slovíčky, opakujeme a snažíme se zapamatovat nejvíce slov.

Comparative game: hrajeme s našimi oblíbenými kartičkami, ve dvojicích porovnáváme jejich vlastnosti (speed, strenght, beauty, size...)

Olympic Game: ve dvou skupinkách vybíráme, kdo má nejdelší ruce, nejvýše vyskočí, nejlépe zatancuje....tito zástupci pak mezi sebou krátce soutěží a vybíráme vítěze.

Na středu připomínáme domácí úkol a opakování z poslední probrané lekce.enlightened

4.3.

MDR: doplňte věty podle obrázků (stupňování přídavných jmen)

Společně jsem zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 76/cvičení 2 a 3, str. 77 celá, str. 81/ cvičení 2. Kdo chce, může vypracovat i cvičení 1 na str. 81. Domácí úkol je na příští středu 11.3.

Opakování ze 6. lekce. Další opakování z probrané lekce bychom si napsali ve středu 11.3. V testu budou slovíčka (Gadgets) a 2. a 3. stupeň přídavných jmen (např. taller - the tallest, more expensive - the most expensive).

Numbers: nejprve jsme ve dvou týmech procvičovali čísla na tabuli. Pak jsme se učili o římských číslicích, poslouchali jsme článek v učebnici SB na str. 78, čísla jsme si vysvětlovali a na závěr vypracovali cvičení pod článkem.

Gadgets: nejprve jsme na tabuli sepsali všechna zařízení, která známe a používáme. Každý pak do tabulky vyplnil dvě zařízení, která používá nejvíce (What is it? Where is it from? What does it look like?). Navzájem jsme si pak četli, kdo co má a používá.

2.3.

MDR: procvičujeme stupňování přídavných jmen (taller - the tallest, more expensive - the most expensive)

Starstore/SOM: dnes jsme si rozdali odměny za hvězdičky získané v únoru a vyhlásili nejlepšího studenta měsíce února.

Story: co se stalo v minulém příběhu? čteme a posloucháme další část, doplňujeme otázky k příběhu, SB str. 74, ve dvojicích sestavujeme dějovou linii příběhu a tu pak společně zapisujeme na tabuli.

Učebnice WB str. 74, cvičení 1 a 2

Gadget riddles: ve dvojicích popisujeme obrázek, druhý podle popisu hádá, o který přístroj se jedná

Podívali jsme se na video k příběhu a společně doplnili cvičení 2 SB str. 75

Posloucháme fráze a hádáme, kdo je v příběhu řekl. Opakujeme a předvádíme rozhovory postav.

ÚNOR

26.2.

MDR: doplnění 2.st  přídavných jmen do vět (BIGGER, MORE EXPENSIVE, TALLER)

Pictionary: procvičujeme nová slovíčka z lekce

Song: nová písnička SB str. 72 - posloucháme a doplňujeme, k tomu jsme podle textu doplnili cvičení č. 1 a 2 ve cvičebnici WB

Game: hráli jsme karetní hru na procvičení stupňování přídavných jmen (kartičky s různými zvířaty a vlastnostmi, ve dvojicích nebo trojicích zvířata porovnáváme)

Nová gramatika: 3. stupeň přídavných jmen (SUPERLATIVE) - vybíráme nejlepší věc ze skupiny věcí (THE BIGGEST, THE TALLEST, THE MOST EXPENSIVE)

SB - procvičování a doplňování str. 73

Pracovní listy - AWARDS - doplňujeme přídavná jména ve správných tvarech

Homework: cvičebnice WB str. 71, 72/3, 73 - domácí úkol je na příští středu 4. března

24.2.

MDR: hippopotamus - vytvořte co největší počet slov z těchto písmen (je možné vytvořit až 400 slov :))

Ve dvojicích se ptáme a poté sdělujeme ostatním: What did you do for holiday break? What was your favourite part of Spring holiday? What are you most looking forward to now that holiday break is over?

SB str. 70 - slovíčka, vysvětlujeme, výslovnost, opisujeme a hádáme podle obrázkových karet

Poslechli jsme si část příběhu a odpovídali na otázky.

What gadget? ve dvojicích máme různé obrázky zařízení, která popisujeme a hádáme, o které el. zařízení jde, správně používáme nová slovíčka z lekce č.6.

Nová gramatika: 2. stupeň přídavných jmen (COMPARATIVE) - porovnáváme 2 věci, vysvětlujeme si stupňování u krátkých a dlouhých přídavných jmen (BIG - BIGGER, EXPENSIVE - MORE EXPENSIVE). Procvičujeme ve dvojicích, podle zadaných slov na tabuli.

SB str. 71 - poslech

12.2.

MDR: WAS/WERE - otázky a odpovědi, procvičení k testu

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

"Heads up" - každý dostal na čelo lísteček se slovem z probrané lekce, spolužáci popisují, co je na něm napsáno, slovo pak hádáme.

Procvičování slovíček a gramatiky na bílých mazacích tabulkách.

Napsali jsme si slíbený test a po testu hráli hry na interaktivní tabuli.

Homework: SB str. 70 - slovíčka z nové lekce na této straně. Písemný domácí úkol jsme na prázdniny nezadávali.

10.2.

MDR: procvičování pořádku slov ve větě (WAS, WASN'T, WERE, WEREN'T)

Hráli jsme hry v týmech i ve dvojicích k procvičení slovíček a gramatiky ze 4. lekce, procvičujeme sloveso "TO BE" v minulém čase, otázky i zápor

Pracovní listy: písemné procvičení gramatiky, luštíme zamotaná slova a doplňujeme slova do vět

Zahráli jsme si závod u tabule, ve dvou týmech co nejrychleji hledáme zadaná slovíčka.

Výslovnost slov ze 4. lekce, zahráli jsme si naši oblíbenou hru v kroužku (pozor na výslovnost slova "ANCHOR") enlightened

Poslech WB str. 63, k tomu cvičení 2

5.2.

MDR: slovíčka - PATTERNS (vzory)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový úkol na příští týden.

Homework: WB str. 65, 68, 69. Str. 65 - prosíme minimálně 5 vět, pracujte prosím také s učebnicí SB a příběhem na str. 65. Str. 68 - celá strana, cv. 3 - 3 věty, pozor na minulý čas, str. 69 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 12.2.

Opakování: domácí úkol je také přípravou na opakování, které bychom si napsali příští středu 12. 2. (slovíčka z probrané lekce, SB str. 58, minulý čas WAS/WERE v otázce i záporu, SB str. 59)

Bookwork: SB str. 66, 67 - poslech - učíme se o vzorech a symetrii, každý si pak namaloval svoji zajímavou rybu a ostatním ji popsal (My fish has got spots and diagonal stripes.....)

Zahráli jsme si hry (ve skupině i ve dvojicích) na procvičení vzorů a symetrických obrázků, popisovali jsme je a vytvářeli na tabuli.

Procvičujeme minulý čas: SB str. 68 Where were you on Saturday afternoon? Ptáme se navzájem a odpovídáme.

3.2.

MDR: opakování slovíček, spelling

Zahráli jsme si hru Who am I? Na tabuli jsme měli fotografie známých osobností, které Miss Lily popisovala. Hádali jsme, o koho jde a proč. Opakujeme a procvičujeme popis osob. (You are Mr.... because you have short hair and glasses.)

Story: SB str. 66 - nejprve opakujeme, co se stalo v minulém příběhu. Pak čteme otázky na tabuli a následně posloucháme celý příběh. Ve dvojicích sestavujeme odpovědi na otázky na tabuli.

Procvičení a zapamatování vět z příběhu: ve dvojicích sestavujeme jednotlivé fráze z příběhu tak, jak jdou po sobě. Celé pak kopírujeme do učebnice WB str. 62/ 1, 2 a WB 63/3

Procvičení gramatiky - pracovní listy.

Interaktivní tabule - sledujeme příběh a hrajeme hry

Dnes jsme procvičovali přesnou výslovnost a opakovali intonaci (she x see) SB 63/2

Starstore: rozdělili jsme odměny za hvězdičky získané v tomto měsíci yes

LEDEN

29.1.

MDR: WAS/WERE......věty a otázky, procvičení gramatiky

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali nový úkol na příště.

Domácí úkol: učebnice WB str. 59, 61, učebnice SB str. 123

Pictionary: kreslíme zadané slovo na tabuli, ostatní hádají

Song: nová písnička, učebnice SB str. 60

Bookwork: učebnice WB str. 60, cv 2 a cv. 1

Zahráli jsme si hru "I spy..." a hledáme na obrázku mořské živočichy a zajímavosti (slovíčka z lekce i nová slovíčka...stingray/rejnok, mermaid/mořská panna) a společně je pak popisujeme

Procvičování gramatiky: zjišťujeme, kde kdo byl včera/o víkendu/o vánočních prázdninách (Where were you yesterday at 5 o'clock? I was in the park.)

Poslechové cvičení, SB str. 61 - ukázkové cvičení z cambridgeských zkoušek YLE. Odkaz na informace o těchto zkouškách je tady.

Výslovnost: všechny nás baví procvičovat slovíčka a fráze spolu s různými rytmy, barvou hlasu a pohyby (střídáme se v předcvičování) :)yes

27.1.

MDR: procvičení nových slovíček, obrázek a správné slovíčko, 2 věty.

"Change seats if..." zahráli jsme si hru na procvičení poslechu a výslovnosti a také rychlosti :)

Bookwork: SB slovíčka a text ze str. 58, WB str. 58 - doplnění

"BOMB" - obdoba hry Země, město - ve dvou týmech přehazujeme míč (bomb) a vymýšíme co nejvíce slov na zadané téma.

Nová gramatika: minulý čas prostý WAS/WERE..... vysvětlení a procvičení gramatiky, učebnice SB str. 59

Ve dvojicích procvičujeme gramatiku, věty v přítomném čase čteme v čase minulém.

Na středu 29.1. připomínáme domácí úkol.

22.1.

MDR: srovnejte slova do vět ve správném pořadí

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový domácí úkol.

Homework: WB str. 58/1, 2, 3 a WB str. 119/Unit 4 a SB str. 122/4. Domácí úkol je na příští středu 29.1.

Pictionary: ve dvojicích jsme kreslili a hádali obrázky (slovíčka z lekce)

Pracovní list k procvičení gramatiky v testu.

Slovíčka na tabuli: ve dvou týmech jsme měli co nejrychleji najít a přečíst slova na tabuli.

Napsali jsme si opakování ze 4. probrané lekce.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 3 vět do každého políčka Book reportu. Na obrázky se také moc těšíme, prosíme je na druhou stranu papíru. Termín vracení knížek je 5. února

20.1.

MDR: doplňte věty (I am going to the ...... to .....)

Hot seat: naše oblíbená hra, tým popisuje svému členovi obrázek umístěný za ním na tabuli

Pracovní list na procvičení a gramatiky (příprava na test).

Ve třídě byly rozmístěné kartičky se zamotanými slovy (slovíčka z lekce), hledáme, pamatujeme a zapisujeme do sešitu.

Hráli jsme další hry na procvičení fráze "I am going to the ..... to .....", také hry na interaktivní tabuli, kde procvičujeme pořádek slov ve větě.

Připomínáme domácí úkol na středu a plánované opakování ze 4. lekce.

15.1.

MDR: 4 věty: read, write and draw a picture (přečtěte, opište a nakreslete obrázek): A cat is near the red car.

Tongue twisters: opakujeme a správně vyslovujeme jazykolamy :)

Bookwork: SB str. 53, cvičení 1 a 3, pracujeme nejprve ve dvojici a pak samostatně kreslíme svoji postavu, popisujeme a ve dvojici předvádíme spolužákovi

Homework: učebnice WB str. 53, 55, 57, celé strany - domácí úkol je na příští středu 22.1.

Opakování: příští středu 22.1.  bychom si napsali opakování ze 4. probrané lekce (slovíčka, předložky a gramatika "I am going to the shop to buy some milk.)

Světové strany: podle kompasu na tabuli se učíme světové strany, ve dvojicích pak podle mapy popisujeme a určujeme, kde jsou jednotlivá města nebo státy. Poslechové cvičení učebnice SB 54/3

13.1.

MDR: doplňte věty: I am going to the library to......./I am going to the ...... to buy some bread.

Procvičování slovní zásoby: ve dvou týmech vymýšlíme a zapisujeme co nejvíce slov v zadané kategorii.

Bookwork: další část příběhu Bena a Lucy: posloucháme a čteme v učebnici, posloucháme a odpovídáme na otázky podle interaktivní tabule. Na příběh se díváme na interaktivní tabuli. V týmech jsme rozdělili role a příběh jsme secvičili. Také jsme pomocí hlasovacích lístků TRUE/FALSE určovali, kdo pronesl jakou frázi v příběhu.

Game: hráli jsme naši oblíbenou hru "Paperball fight" na papírky jsme napsali názvy míst z poslední lekce. Po velice krátké koulovačce se každý snaží opsat slovo na lístečku a ostatní hádají, o jaké místo jde. (We can come to this place and see the whole town. /  Is it a tower?)

Učebnice WB str. 50 - cvičení 1 a 2, samostatně a pak společně kontrolujeme.

Na středu připomínáme domácí úkol :)

8.1.

MDR: doplňte větu podle obrázku na tabuli (The helicopter is flying above the tower.)

Heads up: naše oblíbená hra - hádáme slovíčko, které si držíme na čele a partner sedící naproti nám ho popisuje - slovíčka z nové lekce

Song: nová písnička ze 4 lekce, posloucháme a doplňujeme slovíčka do učebnice SB str. 48

Map: na papír tvoříme vlastní mapu (nejméně 5 budov z nové lekce) - ve dvojici se pak ptáme a popisujeme, kde jsou jednotlivé budovy

Nová gramatika: I am going to the library to borrow a book. (sloveso v infinitivu představuje účel - Jdu do knihovny, abych si půjčil knihu.) Procvičujeme s různými budovami.

Poslechové aktivity k provičení gramatiky.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 3 vět do každého políčka Book reportu. Na obrázky se také moc těšíme, prosíme je na druhou stranu papíru. Termín vracení knížek je 22. ledna. enlightened

Homework: učebnice WB str. 46, 47, 49 - celé strany. Domácí úkol je na příští středu 15.1.

6.1.

HAPPY NEW YEAR!

MDR: nová slovíčka z další lekce - zapisujeme podle diktátu písmenek

New unit: nová lekce č. 4 - Around town - nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, procvičujeme výslovnost, popisujeme a soutěžíme, kdo první najde správné slovo.

Bookwork: SB str. 46 - otázky pod textem, odpovídáme společně, poslech

Nová gramatika:  předložky above, below, opposite, near - vysvětlujeme si, procvičujeme, předvádíme - psali jsme odpovědi na mazací tabulky

Zahráli jsme si hru "snowball fight" (koulovačka), každý napsal odpověď na otázku "What was your favourite part of Christmas holiday?" , ostatní hádají, čí odpověď to je.

SOM, Starstore: dnes jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc prosinec a rozdali si odměny za získané hvězdičky.

PROSINEC

Naše skupinka opět získala v listopadu mezi třetími ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

 

Přejeme dětem i rodičům klidné a pohodové Vánoce a jen to nejlepší
v novém roce 2020!

 

18.12.

MDR: poslouchali jsme koledu Jingle Bells a doplňovali slova do věty na tabuli.

Hráli jsme hry na zapamatování a hádání slovíček z nové lekce, doplňovali jsme slovíčka týkající se Vánoc do osmisměrky.

Gramatika: I love/ I like/ I don't like - s tématikou Vánoc, odpovídáme celou frází (I don't like Christmas sweets. I love Christmas holiday.)

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli - pořádek slov ve větě.

Podívali jsme se na krátký film Shrek the Halls.

16.12.

MDR: Saving water - slovíčka a otázky k tématice šetření vodou

Games: na interaktivní tabuli jsme popisovali obrázky na kartičkách (slovíčka z lekce), pak jsme obrázky promíchali a některé schovali. Hádáme, co se změnilo.

Bookwork: SB, WB str. 42 - How to save water - nejprve jsme si povídali, na co všechno používáme vodu a jak ji můžeme ušetřit. Samostatně a pak ve dvojici jsme pracovali s učebnicemi.

Dopsali jsme si písemnou část testu, dopadl velmi dobře :)

enlightened Book Reports: DĚTI MOC CHVÁLÍME ZA VYPRACOVANÉ ZÁPISY Z KNIH, PĚKNĚ NAPSANÉ VĚTY A KRÁSNÉ OBRÁZKY! MÁME RADOST, ŽE JE ČTENÍ BAVÍ yes

11.12.

MDR: procvičování hodin - časy v digitální podobě vyjádřete slovy a naopak

Společně pak znovu určujeme čas a píšeme na mazací tabulky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: učebnice WB str. 39/pouze cv.2; str. 40 - celá strana; str. 118/cvičení 3, kdo nemá, dokončí také cv.2; učebnice SB str. 121/pouze cv.2. Domácí úkol je na příští středu 18.12. Opět doporučujeme úkol rozdělit na 2 části.

Napsali jsme si poslechovou část testu z další dokončené lekce.

Test bychom dokončili v pondělí 16.12.

Na tabulkách jsme procvičovali příslovce.

ROBOT - každý si nakreslil svého robota a popsal, co dělá a jak často. (My robot always takes the dog for a walk. My robot never does the shopping.)

9.12.

MDR: What's the time? - popište hodiny, nakreslete podle zadání

Procvičujeme slovíčka (aktivities) - pictionary, mazací tabulky, zamotaná slova

Procvičujeme gramatiku (adverbs of frequency) - hrajeme skupinovou hru - posloucháme a navazujeme otázky a odpovědi

enlightenedPOZOR na psaní slov SOMETIMES, USUALLYenlightened

Zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli na procvičení probrané lekce.

Připomínáme test a domácí úkol na tuto středu 11.12.

4.12.

MDR: procvičujeme příslovce frekvence ve větách

Předvádíme roboty a procvičujeme činnosti - nové fráze z poslední lekce.

Bookwork: SB str. 40 - příběh Arnold and the robot - čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky a ve dvojici porovnáváme odpovědi. Věty na tabuli společně srovnáváme podle příběhu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB str. 37 - celá strana, ve cv. 3 napište 3 pravdivé věty o Robovi a Gillian; str. 44 - celá strana, ve cv. 3 stačí 2 věty, str. 45 - celá strana. Opět doporučujeme domácí úkol rozdělit na dvě i více částí, látka se tak lépe zopakuje. Domácí úkol je na příští středu 11.12.

Opakování ze 3. probrané lekce - test bychom si napsali příští středu 11. 12., test pravděpodobně rozložíme na 2 dny (11. a 16. prosince)

Workbook: str. 40, doplňujeme do textu a porovnáváme ve dvojicích

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Termín vracení knížek je 18. prosince. Těšíme se na vyplněné book reporty yes

2.12.

MDR: do vět slovně dopište čas uvedený v digitální podobě (I get up at 6:30 every day....I get up at half past 6 every day.)

Předali jsme diplom nejlepšímu studentovi za měsíc listopad a rozdali si odměny za získané hvězdičky.

Na interaktivní tabuli čteme a díváme se na další příběh Lucy a Bena. Odpovídáme na otázky k textu.

Hra s textem: po třídě byly rozmístěné kartičky s otázkami, ve dvojicích hledáme kartičky, odpovídáme na otázky, zapisujeme do sešitu, pak vzájemně porovnáváme odpovědi.

Nová gramatika: příslovce četnosti (How often...? Jak často...?) ALWAYS / USUALLY / SOMETIMES / NEVER (vždy / obvykle / občas / nikdy)

Procvičujeme ve větách ve skupině i ve dvojicích.

Bookwork: SB str. 37/1 - poslech, procvičujeme novou gramatiku.

Na závěr jsme si zahráli hru 4 corners, v každém rohu jsme umístili kartičku s jedním příslovcem. Vybíráme si místo podle toho, jak často děláme aktivitu ze zadané otázky. Každý pak zvlášť odpovídal. (How often do you come to school by car? .....I never come to school by car.)

 

 

LISTOPAD

enlightenedNaše skupinka získala v říjnu mezi třetími ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

27.11.

MDR: doplňte nové fráze (Take the dog for a walk/Do the shopping/Dry the dishes)

Time telling (určování času): učíme se hodiny (quarter past / half past / quarter to - čtvrt / půl / tři čtvrtě)

Procvičujeme na interaktivní tabuli a na papírových hodinách, společně i ve dvojicích.

Cvičebnice SB, str. 35 - poslechové cvičení.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 34/cvičení 3, str. 35/ cvičení 2, str. 36/ cvičení 1 a 2, SB str. 121/ cvičení 1. Domácí úkol je na příští středu 4.12. Doporučujeme si úkol rozdělit na dvě části, látka se tak lépe zopakuje a procvičí. enlightened

Song: učíme se novou písničku, učebnice SB str. 36

V týmech jsme hráli pexeso s časovými údaji.

Zahráli jsme si hru Act & Guess, hádáme činnosti, opakujeme fráze z nové lekce.

25.11.

MDR: doplňujeme fráze: Shall we... / Let's.../How about...?

Zopakovali jsme slovíčka z dokončené lekce.

Procvičili a zopakovali jsme si gramatiku a dokončili jsme písemnou část testu ze 2 lekce.

Procvičovali jsme slovíčka z nové lekce, zahráli jsme si hru s obrázkovými kartičkami - čtení, výslovnost.

Nové fráze: předvádíme činnosti, ostatní hádají (dry the dishes, take the dog for a walk, wash up, do the shopping, sweep, cook...)

Bookwork: učebnice WB str. 34 - poslechové cvičení.

20.11.

MDR: opravte zamotaná slovíčka a napište 2 věty (I like.../ I don't like...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: SB str. 120 celá, WB str. 33 celá. Domácí úkol je na příští středu 27.11. Je lépe si domácí úkol rozdělit na dvě části, které vypracuji během celého týdne. Látka se tak lépe zopakuje a procvičí. enlightened

Bookwork: Poslech WB str. 32

Společně jsme dopisovali slovíčka dle interaktivní tabule a procvičovali spelling.

Dnes jsme si napsali poslechovou část testu a poté procvičovali slovíčka a gramatiku.

Druhou část testu bychom si napsali v pondělí 25.11.

Picnic game: rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá si vytvořila svůj piknikový koš. V rámci skupiny se ptáme: How about apples? Shall we have/put rolls in our basket? Mezi skupinami pak zjišťujeme: Are there any apples in your basket? Is there any water in your basket?

18.11.

MDR: procvičování slovíček z lekce, doplňte chybějící písmena

Hot seat game: opisujeme slovíčka, ostatní hádají, o jaké slovo se jedná

Bookwork: WB 29 - poslechová aktivita, společně opravujeme

Procvičujeme SOME x ANY - na mazacích tabulkách a na pracovních listech

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli, abychom si zábavnou formou procvičili gramatiku z poslední probrané lekce.

V příští hodině bychom si napsali část opakování, procvičujte prosím slovíčka a fráze z poslední probrané lekce. enlightened

13.11.

MDR: doplňte do vět správné slovo (ANY x SOME)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. str. 25 celá,  str. 26 cv. 2, 28 celá, z minulého domácího úkolu připomínám WB str. 13 enlightened

Nová gramatika: časová příslovce (ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER)

Flashcards: ve třídě hledáme obrázky vlajek různých zemí a přiřazujeme jídla typická pro každou zemi.

Bookwork: SB 29/1 - ve dvojicích čteme a navzájem odpovídáme, doplňujeme odpovědi do učebnice.

Speaking: celá třída dohromady sestavila pizzu s našimi oblíbenými ingrediencemi (procvičujeme "Shall we have....? What about...? Good idea! OK. NO, thank you.")

Ve dvojicích jsme pak také předváděli role číšníků a zákazníků, nabízíme a ptáme se, objednáváme pizzu se 3 ingrediencemi a pití. (How can I help you? What would you like to drink? / Can I have...?)

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny, knihy a vyplněné Book Reporty můžete vracet až do 27.11. enlightenedBook Reporty - prosíme alespoň 3 věty v každém políčku, obrázky na druhou stranu Book reportu smileyyes

11.11.

MDR: napište čtyři slova podle obrázkových kartiček. Doplňte věty, správně vyberte SOME/ANY

Bookwork: Story, SB str. 26. Nejprve jsme si zopakovali, co se stalo v předchozí části příběhu. Poslechli jsme si novou část a četli v učebnici. Také jsme se podívali na animaci příběhu na interaktivní tabuli.

Ve dvojicích sestavujeme části textu podle poslechu.

Procvičujeme slovíčka, do sešitu opravujeme zamotaná slova z tabule.

Čtení SB str. 28 - čteme nahlas, pak každý sám potichu, doplňujeme slovíčka do textu a na závěr vybíráme název celého příběhu.

6.11.

MDR: dokončili jsme obrázek bagety a popsali jsme jej do notebooku (In my roll...There is some.../There isn't any...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: 1) WB 13 (celá strana - zopakování starší gramatiky), 2) WB 24/1, 3) WB 23/1,2. 4)* WB 23/3 - domácí úkol navíc za 2 hvězdičky, na zvláštní papír nejméně 5 vět. 5) dnes děti dostaly opravený test z poslední lekce, prosíme rodiče o podpis.

Opakovali jsme gramatiku a tvořili jsme otázky a odpovědi ke slovům na tabuli (Is there any...? Are there any...?).

Song: SB str. 24, doplnění a aktivita.

Picnic basket: děti si do namalovaného košíku nalepily vystřihané potraviny, ve dvojici jsme pak hádali, co si vzal ten druhý na piknik.

Nová gramatika: návrhy: Shall we...? What about...? odpovídáme: Good idea! / OK. / No, I don't like..... Procvičujeme na tabuli a s obrázkovými kartičkami.

Listening: WB 25/1

4.11.

MDR: na tabuli jsme vypsali slovíčka a přiřazovali jsme je do sloupečků Food/Drink (slovíčka z nové lekce č. 2)

Vocabulary: slovíčka z nové lekce procvičujeme s obrázkovými kartičkami (pozor na výslovnost "VEGETABLES", "SALAD", "SOUP")

Grammar: stále opakujeme a procvičujeme slovosled ve větách s HAVE/HAS TO (You have to wash your hands before dinner.)

Nová gramatika: SOME x ANY !Pro množné číslo nebo nepočitatelná slova! (ANY používáme v otázce nebo záporných větách, SOME v oznamovacích větách) (Are there any rolls? No, there aren't any rolls. Yes, there are some rolls.)

Vzájemně se ptáme a odpovídáme, procvičujeme tuto gramatiku a také slovíčka z nové lekce.

Poslechové cvičení: SB 23/1

Každý si na papír nakreslil vlastní sendvič a popsal ingredience. Připravili jsme se tak na hru, kterou budeme hrát ve středu. (chicken, lettuce, ham, egg, tomato, tuna fish, carrot...)

Odměny za získané hvězdičky: dnes jsme si vybrali sladké odměny nebo krásné samolepky za získané hvězdičky. Také jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc říjen.

ŘÍJEN

23.10.

MDR: ve svých sešitech našly děti lísteček se školním předmětem. Úkolem bylo napsat 2 věty: 1. In ......(the subject) we ..... and .... (Co děláme v tom předmětu.) 2. I like / really like / don't like. (vyberte)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 118/cv. 1, 22/cv. 1 a 2 , SB str. 22 - obrázek a slovíčka z nové lekce, str. 118, 119 - doplnit obě stránky - domácí úkol je na středu 6.11. Děti mají na vypracování úkolu celé dva týdny. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Zopakovali jsme si používání like/don't like, likes/doesn't like a hláskování školních předmětů.

Napsali jsme první, poslechovou, část testu z probrané lekce.

Library:  všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny, knihy můžete vracet až do 6.11., těšíme se na pěkné book reporty :)

Napsali jsme si další část testu, čtení a psaní.

21.10.

MDR: hláskování slov z poslední lekce (3 slova), písmenka jsou pomíchaná, úkolem je napsat je správně. (english, music, history)

Hra na procvičování a výslovnost slovíček z probrané lekce: posíláme kartičky se slovy kolem stolu, každý rychle čte nahlas, výslovnost pak na konci opravujeme (I.T., timetable, history)

Pracovní listy: osmisměrka, slovíčka z probrané lekce

Gramatika: Procvičování slovíček (školní předměty) na tabulkách, luštění zamotaných slov.

Hra: procvičujeme I like/I really like/I don't like (Miss Lily řekne slovo nebo činnost a děti se řadí podle toho, jak se jim slovo / činnost líbí, pak sestavují konkrétní větu: I really like pizza. I don't like playing football.)

Homework: připomínám domácí úkol na tuto středu 23.10. a opakování z probrané lekce (Timetable)

16.10.

MDR: spojte části vět dohromady (You have to speak/You have to do/You have to read + English in class/English books/the homework)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 18, 19, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 23.10. Děti mají na vypracování úkolu celý týden. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Domácí úkol je zároveň i přípravou na test, první část testu bychom si napsali příští středu 23.10.

Miss Lily dnes přinesla dětem ukázat ukulele. Povídali jsme si o hudebních nástrojích. Každý si mohl zkusit zahrát na ukulele, společně jsme pak doprovázeli písničku "If you happy..." na různé rytmické nástroje.

Bookwork: SB str. 18 a 19 Musical instruments

Zahráli jsme si hru Charades - ve dvojicích si každý vylosoval hudební nástroj, ten předvedl svému kamarádovi, hádáme, o který hudební nástroj jde.

Pracovní listy: hudební nástroje, budeme dokončovat v příští hodině.

14.10.

MDR: diktát slovíček po písmenkách (procvičujeme spelling), slova jsou zamotaná, úkolem je rozluštit slova a každé napsat ve větě. (maths, geography, P.E.)

Bookwork: SB str. 14, 15 - další část příběhu. Nejprve podle obrázků odhadujeme pokračování dějě, pak příběh posloucháme a luštíme zakódovanou větu (str. 15/cv.2). Na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Workbook: 14/3 - další zakódovaná věta

Ve dvou skupinkách příběh nacvičujeme a hrajeme jednotlivé role.

SB str. 16/17 - Johnny's Story - čtení a poslech. Skládáme jednotlivé věty z příběhu podle dějové linie (ve dvojicích). Zapisujeme do cvičení 3 na str. 17. Každá dvojice měla vymyslet podobný příběh (an astronaut, in the mountains, finds a secret door).

enlightenedpřipomínáme domácí úkol na tuto středu WB 11 a 12 enlightened

9.10.

MDR: napište o jídle (food: I like / I don't like / I love)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 11 a 12, navíc je cvičení 1, str. 13. Nový domácí úkol je na příští středu 16.10.

Song: SB str. 12 - poslech a doplnění

Nová gramatika: I HAVE TO....

Hry a procvičování gramatiky.

7.10.

MDR: opravte chyby ve větách na tabuli: I good at jumping. My mum is good on cooking. Jack and Bob are Sally brothers.

Společně jsme procházeli opravené testy a vysvětlovali opravené chyby.

Bookwork: úvod do další lekce (názvy školních předmětů), slovíčka (použití obrázkových kartiček), WB str. 10/cv.1

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček.

Nová gramatika: I like / I love / I don't like + ING

Učebnice SB str. 11.

2.10.

MDR: opravte gramatiku v následujících větách: Paula is Jeff best friend. Brandon jacket is new. Katie dog is named Biscuit.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol je na příští středu 9.10.

Hry a pracovní listy na opakování gramatiky - přivlastňovací pád.

Opakování - test a opakování gramatiky a slovíček z probrané lekce.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Today is the last day of September. Tomorrow is the first day of October. I am excited for......and ...... in October.

Procvičování slovíček - Family, hledáme kartičky a luštíme zašifrovaná slova.

Procvičování gramatiky: každý si vymyslel svého hrdinu a popsal jeho rodinu (This is my friend Toby. Joe is Toby's father. Toby's kite is new.)

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a poslechu.

Společně se na tabuli učíme opravovat gramatické chyby ve větách.

Interaktivní tabule - hry na procvičení gramatiky a slovíček z lekce.

25.9.

MDR: I am good at..... / I am not good at....

Procvičovali jsme slovesa (činnosti) - hra Snowball fight

Procvičovali jsme také čísla do 100 - poslech a výslovnost, učili jsme se novou písničku.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 7 a 8 - celé strany kromě poslechového cvičení (7/1). Úkol je na příští středu 2.10. Při vypracovávání úkolu používejte také učebnici SB :)

Listening (poslech): SB str. 4, cv. 1 - opakujeme čísla

Opakování: dnes jsme si napsali první část opakování v rámci probírané lekce, poslech, další část (slovíčka a gramatiku) bychom dopsali příští středu 2. 10.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu (zápisu z knihy) je 9. 10. Za Book Report lze získat 2 hvězdičky navíc!

23.9.

MDR: September 23rd: Autumn EQUINOX (podzimní rovnodennost), Autumn = Fall (obojí znamená podzim, AUTUMN - britská angličtina/FALL - americká angličtina)

Game: zahráli jsme si naši oblíbenou hru s posíláním kartiček, rychlým čtením a správnou výslovností :)

Nová gramatika: přivlastňovací pád (apostrof + S) Paula's sister, Peter's mother

Slovíčka: brother, sister, mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousins

Song: zpívali jsme písničku "We are family" - upravili jsme slova pro naše potřeby a procvičovali tak slovíčka :)

Bookwork: SB str. 7 - psaní, procvičování přivlastňovacího pádu

Story: SB str. 8/9 - další část příběhu, čteme v učebnici, poslech, na příběh jsme se podívali také na videu. Ve dvojicích - věty na lístečcích srovnáváme ve správném pořadí podle příběhu v učebnici

Notebook: každý si do ntb nakreslil svou představu pokračování příběhu Lucy a Bena

18.9.

MDR (My Daily Report): The explorers look for things.

Dnes jsme vyrobili plakát naší skupinky, který vystavíme spolu s ostatními na chodbě k jídelně.

Procvičovali jsme čísla od 20 do 100.

Bookwork: SB str. 4 a 5

Nová gramatika: I am good at...../ I am not good at .....

Hráli jsme hru Charades - předvádění slovíček, ostatní hádají.

Homework (domácí úkol): WB str. 5 - celá stránka - domácí úkol je na příští středu 25.9.

16.9.

Úvodní hodina - navzájem jsme se představili a říkali si, co máme rádi, nebo co rádi děláme.

Připravili a ozdobili jsme si sešity, do kterých jsme si napsali třídní pravidla ("rules").

Podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupinky (Bald Eagle - orel bělohlavý) a do sešitu si napsali 3 zajímavosti o tomto zvířeti.

Na papír jsme napsali 3 věci o sobě (jaký sport máme rádi, jaké je naše nejoblíbenější jídlo a kolik máme sourozenců). Z papíru jsme pak vyrobili vlaštovky, které jsme házeli. Informace z vlaštovek jsme pak četli a hádali jsme, o koho jde.

Představili jsme si nový systém získávání hvězdiček, soutěže týmů v rámci ročníku a nový hvězdičkový obchod.

Na závěr jsme si pak zahráli hru "Snatch!" a procvičovali anglické instrukce a pokyny.

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33