Bald Eagles

Vyučující: Sinead Phelps

tel.: +420 776 531 469
email: sineadphelps@live.com
Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

LEDEN

17.1.

Na začátku hodiny děti doplňovaly was/were do vět a zapisovaly si je do sešitů. Poté jsme hráli hru ‚Pictonary‘, při které děti dostaly slovo nebo slovní spojení a musely ho nakreslit na tabuli. Jejich tým potom měl limit 30 sekund na to daný výraz uhodnout. Dále jsme četli příběh na stranách 64 a 65.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na krátký dokument o papuchalcích. Děti následně vypracovaly pracovní list na procvičení was a were.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: net, cliff, puffin, bill, suddenly, hunt, treasure, storm
 
Domácí úkol na středu: strany 64 a 65 v pracovním sešitě

15.1.

Na začátku hodiny děti musely poskládat slova do vět v minulém čase. Poté dostaly křížovku, do které doplňovaly názvy mořských zvířat a spojovaly je s jejich definicemi. Následně jsme hráli interkativní hru na procvičení was/were. Musíte mít povoleno přehrávání flash, pokud si budete hru chtít zahrát doma.
 
V druhé části hodiny děti prováděly výzkum, ve kterém se ptaly, kde ostatní byli v sobotu odpoledne a odpovědi zapisovaly do sešitů. Na závěr hodiny jsme se dívali na začátek filmu Finding Dory.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ice rink

10.1.

Na začátku hodiny děti psaly věty s použitím was/were o vyhynulém dinosaurovi. Poté jsme znovu poslouchali píseň o rybách z učebnice. Na straně 60 jsme poslouchali text o dětech na pláži a spojovali jsme děti se jmény. Následně jsme procvičovali otázky v minulém čase a děti hrály Guessing game.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali novou slovní zásobu a gramatiku interaktivními hrami na tabuli. Poté jsme poslouchali a četli další část příběhu o Lucy a Benovi na stranách 62 a 63 v učebnici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: cage, escape, get stuck, Were you/they…? Was he/she…? Where were/was….?
 
Domácí úkol na středu: strany 58, 59 a 60 v pracovním sešitě

8.1.

Na začátku hodiny děti psaly svoje předsevzetí do nového roku s použitím: This year, I want to... Poté jsme se dětí ptali, kolik mají sourozenců a kolik jim je let. Tyto informace poslouží výzkumu, který právě provádí Deanna Barešová. Následně jsme začali pátou lekci v učebnici. Učili jsme se nová slovíčka a poslouchali úvod do další části příběhu v hloubi oceánu v učebnici na straně 58.
 
V druhé části hodiny jsme se seznámili s minulým časem slovesa být na základě textu o vyhynulých zvířatech v učebnici na straně 59. Pak jsme procvičovali slovní zásobu z lekce hrou Times Up!, při které děti vysvětlují slovíčka, které jejich tým musí uhádnout. Na konci hodiny jsme se dívali na část filmu ‚Snowman‘.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: seal, octopus, shell, starfish, seahorse, turtle, anchor, dolphin, I/he/she was..., You/we/they were...

3.1.

MDR: Děti písemně do svých portfolií odpověděly na otázku, jaký byl jejich nejoblíbenější vánoční dárek.

Na začátku hodiny jsme si zahráli hru "In Grandma's Garage". Prosím, zeptejte se svých dětí, rády vám ji vysvětlí.

Poté jsme si zopakovali gramatiku v učebnici Super Minds Student's Book na stranách 118-119 a procvičili si spelling a obecné znalosti při hře "The Bomb".

Hodinu jsme zakončili hrou z webových stránek Eslgamesplus.com, při které jsme si procvičili téma "transport".

PROSINEC

20.12.

Dnešní hodinu jsme začali výrobou vloček. Poté jsme hráli hru ‚Guess the Gift‘, při které děti psaly na papírky dárky z pěti různých kategorií – které dostali loni, které chtějí letos, které dali svým kamarádům, maminkám, a které dostali od rodičů. Pak jsme všechny papírky zmuchlali, děti si je tahaly a hádaly, do jaké kategorie patří.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Disney verzi ‚Christmas Carol‘ a děti k tomu dostaly otázky, na které při sledování filmu odpovídaly.
 
Nová slovní zásoba / fráze: warm, temperature, mean, ghost, humbug
 
Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!

18.12.

Dnes děti nejdříve skládaly slova do správného slovosledu a poté jsme opakovali předložky v i-dictionary. Děti se dívaly na příběh a poté doplňovaly správné předložky do vět. Poté jsme psali test.
 
V druhé části hodiny děti doplňovaly písmenka do vánočních slovíček. Pak si děti nakoupily dárky ve Star Store.
 
Nová slovní zásoba / fráze: poinsettia, wreath, sleigh, chimney, ornaments

13.12.

Děti dnes nejdříve dokončovaly věty: I‘m going to the cinema to… apod. s vlastními nápady. Potom přiřazovaly budovy k definicím v učebnici na straně 52. V pracovním sešitě na stejné straně pak spojovaly děti se správnými jmény.
 
V druhé části hodiny jsme děti soutěžily v psaní slovíček na tabuli. V učebnici na straně 53 jsme poslouchali, kam jednotlivé děti v pravěkém městě jdou a proč. Na závěr hodiny jsme hráli Simon Says na procvičení předložek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: swings
 
Domácí úkol na středu: strany 49 a 53 v pracovním sešitě

11.12.

Dnešní den byl věnovaný našim charitativním projektům. Nejdříve jsme se bavili o tom, jestli děti na Vánoce dostávají a dávají dárky, a jaký to je pocit, někoho obdarovat. Poté jsme se seznamovali s organizací, kterou budou děti podporovat letos – Helppes – a v čem spočívá jejich činnost.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli vánoční pohlednici, kterou jim budeme zasílat. Následně jsme se dívali na další část příběhu o Benovi, Lucy a Busterovi na stranách 50 a 51.
 
Nová slovní zásoba / fráze: paw, harness, blind, deaf, happiness, friendship

7.12.

Na začátku hodiny děti psaly názvy míst z přesmyček. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly. Opakovali jsme předložky a učili jsme se nové. Děti si poté napsaly nové předložky se vzorovými větami a obrázky do sešitů. Na straně 47 v učebnici spojovaly věty s obrázky a pak jsme procvičovali výslovnost. Následně jsme doplňovali názvy míst do rozhovorů.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali a zpívali písničku na straně 48. Poté jsme se učili říkat, že jdeme někam něco dělat, nebo jdeme někam, abychom tam něco udělali s pomocí infinitivu, a procvičovali jsme na straně 49.
 
Na závěr hodiny jsme hráli Simon Says.
 
Nová slovní zásoba / fráze: above, below, opposite, near, I‘m going to the …. to …..
 
Domácí úkol na středu: strany 47 – 48 v pracovním sešitě

4.12.

Na začátku hodiny děti přiřazovali slova k obrázkům z nové slovní zásoby. Poté jsme na straně 46 v učebnici poslouchali další části příběhu o Benovi a Lucy. Děti pak odpovídaly na otázky a hráli jsme hru ‚Where is...‘ na procvičení předložek ze Super Minds 2 a ‚It‘s a place where...‘, při které musely popsat budovu a ostatní ji hádali.
 
V druhé části hodiny jsme vypracovaly stranu 46 v pracovním sešitě a pak jsme hráli spelling challenge na interaktivní tabuli. Na závěr hodiny jsme hráli bingo se slovní zásobou o městě včetně opakování ze Super Minds 2.
 
Nová slovní zásoba / fráze: map, sports centre, market square, library, bank, supermarket, tower, fun fair

LISTOPAD

29.11.

Na začátku hodiny děti psaly do svých sešitů diktát z hodin. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly a psali jsme test z lekce tři. V druhé části hodiny jsme se bavili o plýtvání vodou a četli jsme článek na straně 42 v učebnici. Následně si každý udělal test na straně 43, jak moc doma plýtvá vodou, a provedli jsme pokus popsaný na téže straně.
 
Nová slovní zásoba / fráze: enough, more, less, tap, hose-pipe, drip
 
Domácí úkol na středu: strany 44 a 45 v pracovním sešitě

27.11.

Na začátku hodiny jsme hráli ‚Pelmanism‘ a poté děti na straně 44 zaškrtávaly, jaké domácí práce doma občas dělají. Poté se ptaly celé třídy a na tabuli jsme tvořili tabulku, kterou si pak děti zkopírovaly do svých sešitů. Na základě průzkumu poté napsaly zprávu vyhodnocující výsledky.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Děti vypracovaly dva pracovní listy s probíranou slovní zásobou a gramatikou. Na závěr hodiny jsme hráli Duck, duck, goose.
 
Nová slovní zásoba / fráze: yoghurt, hide under the bed

22.11.

Dnes si děti znovu půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 6. prosince. Poté děti doplňovaly slova frekvence času do vět a zapisovaly si je do svých sešitů. Hráli jsme interaktivní hru na tabuli a poté jsme se dívali na další část příběhu z učebnice – strany 38 a 39. Děti pak četly věty a určovaly, jestli jsou pravdivé. Na straně 39 poté psaly, kdo udělal v příběhu co.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly fonetiku a poté jsme četli příběh na stranách 40 a 41. Na straně 41 následně děti poskládaly věty do správného pořadí. Na závěr hodiny jsme hráli ‚Spelling game‘ a ‚Hangman‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: scientist, bucket, robot, press, laboratory
 
Domácí úkol na středu: strany 37 a 38 v pracovním sešitě

20.11.

Děti na začátku hodiny doplňovaly písmenka do vět o časech. Poté každé dítě dostalo hodiny a muselo zobrazit správný čas podle diktátu. Následně děti dostaly do dvojic domino s hodinami, které rozstříhaly a měly ho za úkol správně pospojovat.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly fráze frekvence času. Děti poslouchaly rozhovor o rutinách Amy a zaškrtávaly, které dny co dělá. Na závěr hodiny děti vytvořily svůj ideální rozvrh.
 
Nová slovní zásoba / fráze: always, usually, sometimes, never

15.11.

Děti si na začátku hodiny zapsaly do sešitů, co doma dělají rády. Poté jsme se učili novou slovní zásobu z strany 34 a hráli jsme hru, při které děti předváděly jednotlivé úkony a hádaly je. Následně jsme kontrolovali domácí úkol a pak jsme poslouchali a opravovali věty na straně 34.
 
V druhé části hodiny jsme se učili hodiny – po čtvrt hodinách – a procvičovali jsme je na straně 35. Děti ve dvojicích hrály hru, při které ukazovaly čas rukama. Poté jsme poslouchali písničku na straně 36 a děti přiřazovaly hodiny k větám.
 
Na závěr jsme hráli hru si interkativními hodinami na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: tidy up, sweep, wash up, dry the dishes, do the shopping, take the dog for a walk, feed the dog, cook, quarter
 
Domácí úkol na středu: strany 34 a 36 v pracovním sešitě

13.11.

Děti si dnes nejdříve zapsali do sešitů novou slovní zásobu. Pak jsme hráli rozehřívací hru ‚Wink murderer‘. Poté jsme na stranách 30 a 31 četli o potravním řetězci. Děti poté ve skupinách vyráběli svůj vlastní habitat a do něho zakomponovali různá zvířata, která v něm žijí. Děti vytvořily mořské prostředí, les a hory. Některé děti dopisovaly test.
 
Nová slovní zásoba / fráze: seaweed, snail, owl, weak, energy, food chain, rainforest, desert

8.11.

Hodinu jsme dnes začali zápisem do sešitů. Děti měly za úkol zakroužkovat „some“ nebo „any“. Zkontrolovali jsme domácí úkoly – pouze dvě děti přinesli domácí úkol! Poté jsme vyplnili gramatickou část na straně 120. Děti pak hrály hru na interkativní tabuli, při které měly vybrat správné začátky vět.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře. Následně dotvořili menu pro svoji pizzerii a zkoušeli si objednat a obsloužit se navzájem v angličtině. Nakonec jsme hráli hru na hádání slov.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Can I help you? I‘d like… 
Domácí úkol na středu: strany 25, 26 a 28 v pracovní sešitě

6.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Na rozehřání jsme hráli „In my home there is...“. Poté jsme pracovali s učebnicí a dívali se na příběh na straně 26 a 27. Následně děti četly věty a určovaly, jestli jsou pravdivé nebo ne. Dále jsme se připravovali na test. Děti nejdříve četly obsahy piknikových košíků a poté určovaly, komu patří.
 
V druhé části hodiny potom převáděly věty na otázky a zápory a psaly věty o stole s jídlem.
 
Na konci hodiny děti navrhovaly svoji vlastní pizzu a psaly, jaké ingredience na ni použijí.
 
Nová slovní zásoba / fráze: chive, onion, corn
 
Ve středu budeme psát test!

1.11.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, vypracují domácí úkoly a reporty k přečteným knížkám, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem.
 
Poté děti sestavovaly ingredience na Halloweenskou polévku a následně jsme poslouchali píseň na straně 24. Potom jsme hráli řetězovou hru a říkaly, co máme v košíku na piknik.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli pavučiny s pavouky jako dekorace na Halloweenskou party, která bude v pátek! Všem se jim to moc povedlo!
 
Nová slovní zásoba / fráze: There is/are some…, There isn’t/aren’t any...
 
Domácí úkol na středu: strany 22, 23 v pracovním sešitě

ŘÍJEN

30.10.

Děti si nejdříve udělaly zápis do sešitů a poté hrály hru ‚Cyclopes‘, při které musely neslyšně sebrat písmenka a poté z nich sestavit slovo. Pak jsme začali druhou lekci na straně 22, učili se nová slovíčka a poslouchali další část příběhu o Lucy, Benovi a Busterovi. Následně jsme hráli hru, při které děti běhaly do čtyř roků podle toho, jestli mají jmenované jídlo rády nebo ne. Poté si děti procvičovaly novou slovní zásobu luštěním křížovky, jejíž tajenkou byl anglický jazykolam.
 
V druhé části hodiny jsme probírali fráze: Is there any…? Yes, there is some… No, there isn‘t any… Děti poté nakreslily svůj perfektní sendvič a navzájem se ptaly, co do něho daly. N závěr jsme hrály pexeso na interaktivní tabuli a ‚Monster game‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: lemonade, rolls, cheese, apple juice, salad, vegetables, soup, water, Is there any…? Yes, there is some… No, there isn‘t any…

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté si děti udělaly zápis do sešitů a vyrobily dekorace pro Halloween. Následně jsme se dívali na jeden díl Funny Bones https://www.youtube.com/watch?v=Cfpk8QEhK1c&t=68s a děti měly poté za úkol vytvořit svůj vlastní strašidelný komiks.
 
Příště budeme pokračovat v práci s učebnicí.

23.10.

Hodinu jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti musely pospojovat slova s příslušnými obrázky z příběhu. Poté jsme hráli hru ‚Chinese whispers‘.
 
Následně jsme četli příběh Johnny‘s Story na stranách 16 a 17 a děti vyluštily hlavolam na straně 17. Pak děti ve dvojicích narýsovaly tabulku ze strany 20 a provedly třídní průzkum nejoblíbenějších předmětů. Podle zjištěných dat následně vypracovaly jednoduchý graf.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které děti musely uhádnout slova na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: dragon, oak, along, stage, clap, laugh, catterpillar, lifecycle
 
Příště bude Star Store!

18.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním ‚like, love, don‘t like, really don‘t like‘. Děti potom na tabuli hrály pexeso s volno časovými aktivitami. Následně jsme se připravovali na test. Děti měly nejdříve za úkol poskládat věty o pravidlech při hodině angličtiny. Pak si procvičovaly ‚has to‘ a doplňovali do vět příslušná slovesa podle nápovědy na obrázcích.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po napsání testu děti chvíli luštily osmisměrku a na konci hodiny jsme hráli ‚Werewolf‘.

16.10

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy z knihovny. Výpůjční doba je tradičně dva týdny – tedy do 30. října. Pokud děti knížku do té doby nepřečtou, mohou si ji o další dva týdny prodloužit. Musí mě o tom ale předem informovat. Zároveň mohou za odevzdání vyplněného ‚reportu‘ obdržet dvě hvězdičky navíc!
 
Poté děti vyplnily report, hráli jsme rozehřívací hru ‚Sccategories‘. Poté jsme pokračovali v práci s učebnicí na straně 13 a poslouchali a četli jsme příběh na straně 14 a 15. Děti též rozluštili kódovanou zprávu na straně 15.
 
V druhé části hodiny jsme se připravovali na test. Děti by si měly procvičit školní předměty.
 
Na závěr jsme hráli ‚Wordshake‘.
 
Děti při hodině příliš používají češtinu. Měly by se snažit již komunikovat se svými učitelkami pouze v angličtině, aby se jejich mluvený projev stával plynulejší a plynulejší. Zavedli jsme pro to ve třídě Czech-o-meter, kterým měříme hladinu češtiny. Když teploměr tzv. ‚vybuchne‘, celá třída ztratí jednu hvězdičku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: You have to…, uniform, dark
 
Ve středu budeme psát test!

11.10.

Dnes jsme hodinu začali zápisem do sešitů. Děti měly za úkol sestavit co nejvíce slov z písmenek ve slově DICTIONARY. Následně jsme hráli piškvorky se slovní zásobou z lekce.
 
Potom jsme pokračovali s učebnicí. Začali jsme první lekci a učili se názvy školních předmětů. Děti poté poslouchaly další část příběhu a hledaly chyby ve čtyřech tvrzeních. Pak se navzájem ptaly, jestli mají rády určité školní předměty.
 
Následně jsme se učili a procvičovali frázi: I (don‘t) like …. ing. Děti poté napsaly seznam aktivit, které mají nebo nemají rády a navzájem se ptaly.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku o škole, která se dětem moc líbila. Pak děti sestavovaly názvy předmětů z přeházených písmenek.
 
Na konci hodiny jsme hrály znovu Bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: I.T, Maths, Geography, Science, History, Art, P.E., Music, I (don‘t) like …. ing.
 
Domácí úkol na středu: pracovní sešit strany 10 a 11

9.10.

Dnes jsme nejdříve opakovali psaní slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící samohlásky v aktivitách napsaných na tabuli. Poté jsme opakovali psaní číslovek. Musely napsat číslo předmětů v muzeu na obrázku. Pak si vybraly předměty, které se jim líbí, nakreslily je a označily. Nakonec se ptaly spolužáků, jestli se jim líbí ty samé věci, jako jim.
 
Následně jsme začali číst knihu Emperor‘s New Clothes. Děti se střídaly ve čtení nahlas a moc jim to šlo!
 
Na konci hodiny jsme hráli bingo.
 
Nová slovní zásoba / fráze: loom, servant, silk, gold, emperor
 

4.10.

Děti se dnes učily slovíčka o rodině a vypracovaly svůj vlastní rodokmen. Poté jsme se zabavili jednoduchou křížovkou. Následně jsme se dívali na první díl příběhu o našich hrdinech. Děti se poté dívaly na jednotlivé úryvky a říkaly, jestli jsou věty pod videem pravdivé nebo ne. Následně vypracovaly podobné cvičení samy v učebnici.
 
Nakonec jsme procvičovali hláskování nových slovíček z lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin, přivlastňovací zájemno ’s
 
Domácí úkol na příští středu: v pracovním sešitě stránky 6, 8 a 9.
 

2.10.

Dnes jsme hodinu začali hrou ‚Chinese whispers‘ nebo-li tichou poštou. S dětmi jsme se poté bavili o šikaně a děti rozstříhaly kartičky s větami, které přiřazovali buď k ‚Bully‘, když se jednalo o šikanu, nebo k ‚Buddy‘, když se jednalo o přátelské chování. Nakonec k nim nakreslily obrázky a vlepili si je do sešitů.

Poté jsme opakovali čísla a udělaly poslech v pracovním sešitě. Čísla jsme pak zopakovali zábavnou formou Bingo.

Opakovali jsme též fráze: I‘m good at… I‘m not good at… Děti si do sešitů nakreslily tabulku s různými aktivitami a poté dělali třídní průzkum a ptaly se svých kamarádů, jestli jsou v těch aktivitách dobří a nebo ne.

Na závěr jsme hráli ‚Monster game‘, obdoba šibenice, ale méně morbidní.

Nová slovní zásoba / fráze: push, trip, hit, Are you good at…?

Příště budeme pokračovat s učebnicí a nezapomeňte domácí úkol!

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsem začaly s učebnicí! Děti nejdříve přiřazovaly slovíčka k obrázkům. Děti si je následně zapsaly do svých sešitů. Slovíčka jsme pak následně používaly v učebnici.
 
V učebnici jsme probraly stranu 4 – 6. Děti se seznámily s novými postavami z učebnice: Lucy, Benem a Busterem. Četli jsme krátký text a poslouchaly Lucy s Benem v hradě. Opakovaly jsme čísla od 10 do 100 a hrály bingo na zopakování.
 
Poté jsme probíraly výrazy: I‘m good at, I‘m not good at. Nakonec jsme poslouchaly písničku The Explorers.
 
Domácí úkol na příští středu: pracovní sešit strany 4 a 5. Dnes jsme toho probírali hodně a děti odvedly skvělý kus práce!
 
Nová slovní zásoba / fráze: upstairs, downstairs, cellar, adventure, castle, treasure, doing puzzles, I‘m good at …, I‘m not good at …

25.9.

Děti na začátku zapsaly do svých sešitů dnešní datum a co se jim dnes přihodilo. Poté jsme jako rozehřívací hru hrály ‚Let‘s‘, při které jsme opakovaly slovesa pohybu.
Děti poté dokončily plakát.
 
V další části hodiny děti tvořily svoji časovou schránku, která se otevře znovu na konci školního roku. Děti psaly informace o svých oblíbených věcech, co se jim podařilo v loňském roce dokázat a co by chtěly dokázat nebo mít letos. Procvičovaly jsme také fráze ze školního prostředí.
 
Nová slovní zásoba / fráze: duck, tablet, granny, Pirates of the Caribbean, spaghetti, carpet
Příště začneme s učebnicí a děti budou dokončovat svoje časové schránky.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 

20.9.

Dnes jsme s dětmi na úvod hrály hru ‚Big fish, small fish‘ a poté jsme se seznámily s pravidly, která jsou nutná dodržovat, aby si děti z hodin odnesly co nejvíce. Děti si poté pravidla zapsaly do svých portfólií.

Dále jsme se dívaly na krátké video o třídním maskotovi, kterým je Orel bělohlavý, ale v angličtině se mu říká ‚holohlavý‘, i když na hlavě peří má :-)

Děti poté dostaly svoje fotografie, vyrobily si vajíčka a naaranžovaly do nich svoje hlavy. Začaly jsme práci na třídním plakátu. Děti vybarvily písmena a začaly dávat podobu orlu sedícímu na větvi.

Nová slovíčka/fráze: bald, eagle, fighting, respect

Příště budeme pokračovat s plakátem a budeme se bavit o šikaně ve škole.

18.9.

V dnešní první hodině jsme se seznámily s dětmi. Hrály jsme hru 'Elektrika' a 'Dude', poté děti o sobě napsaly tři pravdivé informace na kousek papírku, papírky se promíchaly, děti si jeden vytáhly a nahlas ho přečetly. Měly za úkol uhádnout, kdo je napsal. Zopakovaly jsme si tak fráze: I like..., I have..., I am... My favourite .... is ...

Též jsme zkoušely tvoření otázek v angličtině. Děti dostaly seznam, např. Najdi někoho, kdo má staršího bratra nebo někdy letěl letadlem. Úkolem bylo ptát se všech ve třídě, dokud nenajdou někoho, kdo má staršího bratra.

Následně si děti vyšperkovaly svoje portfolia a napsaly o sobě nějaké informace, například věk, oblíbené jídlo, školní předmět, čím chtějí být, až vyrostou nebo jakou mají speciální schopnost.

Hodinu jsme zakončily hrou 'Guess a minute'.

Nová slovíčka/fráze: age, subject, movie, vacation, fear, grow up, make your own bed, invisible, airplane, fireman, Do you ...? Are you...?

Ve středu se budeme bavit o šikaně ve škole, zopakujeme si pravidla, která je nutné dodržovat, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a dozvíme se něco více o našem maskotovi.

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44