Bald Eagles

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

10/12

MDR (zápis do sešitu): Jaká místa ve městě znáte? Vypište...

Homework (due/na 17.12.): SB str. 46,47,48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 (Around The Town), 47, 48 a procvičování 122

Grammar (gramatika): Předložky - next to, above, below, near, in front of, behind, under, in, on

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  místa ve městě str. 46 + předložky výše

Other information (další informace): Žáci dostali zpět opravený test, prosím podívejte se a pokud možno podepište. Děkujeme!

5/12

Dnes jsme psali test z UNIT 3.

Před ním jsme kolektivně skrze hry ('matching cards' - jakési ''pexeso'', kde namísto stejných obrázků je na kartičkách rozdělená věta, a práce s hodinami/ciferníkem na tabuli) zopakovali učivo a po něm jsme po zbytek hodiny jsme hráli 'Categories' a 'Who am I?' 'Categories' se hrají pomocí tabulky, do které se uvede vybrané písmeno a zapisují se různá slova z daných kategorií (např. ''ovoce'', ''zelenina'', ''zvíře'', ''město'' atd.) v angličtině začínající na dané písmeno. 'Who am I?' - žáci dostanou na čelo či jiné místo, kde je nemohou sami vidět, ale mohou je vidět ostatní, kartičku se jménem známé postavy a pomocí otázek se musí dopátrat toho, kým jsou.

Další informace: Žáci, kteří nepřinesli doplněný cvičný test a popř. jiné domácí úkoly a/nebo ještě mají knihy z EATS knihovny z listopadu, ať je prosím co nejdříve přinesou. :)

3/12

MDR (zápis do sešitu): Trénování NEVER, ALWAYS, SOMETIMES, USUALLY - doplňování do vět

Homework (due/na 6.12.): Practice test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 a 41, WB str. 40 cv. 1 a 2, studenti převyprávěli příběh ze str. 41

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock; hráli jsme hru se zapamatováváním slovní zásoby

Other information (další informace): Ve středu budeme psát test :) Nebude namáhavý ale vyžaduje si soustředění. Další sekce učebnice úspěšně dokončena! Bude obsahovat hodiny, které jsme úpěnlivě trénovali na 'human clock' a také příslovce časové (never - nikdy, always - vždy, sometimes - někdy, usually - obvykle). Student of the Month November byl udělen také.

 

LISTOPAD

28/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 44

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  home jobs (walking the dog, washing the dishes, sweeping, tidying up, washing dishes, drying dishes); times - quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Procvičovali jsme na extra worksheet-u současné učivo z UNIT 3. Také jsme hráli 'spelling race' : učitelka zadala slovo a studenti ve dvou skupinkách jeden po jednom přinášeli písmenka na herních kamenech a skládali slovo. Kdo dříve vytvořil celé slovo, dostal body.

26/11

MDR (zápis do sešitu): Vyplňte do mezer ve větách SOMETIMES, ALWAYS, NEVER, USUALLY

Homework (due/na 3.12.): WB str. 38, 44, 45

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 a 39 - sotry a přiléhající cvičení na str.39

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): procvičování čas. příslovců sometimes, never, ussually, always

Other information (další informace):Hráli jsme stolní hru 'How often do you...?', kde se žáci přesouvají na políčka a ptají se na frekvenci aktvit zobrazených piktogramem v políčkách (How often do you go swimming?) a odpovídají časovými příslovci.

21/11

MDR (zápis do sešitu): Frázová slovesa a fráze (''domestic tasks'') - např. sweep the floor, take the dog for a walk atd.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 36 a WB str. 36 cv. 1,2, str.37 poslech a psaní, str.121 cv.2 časové přílovce

Grammar (gramatika): Časové příslovce ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ALWAYS, NEVER, USUALLY, SOMETIMES

Other information (další informace): Hráli jsme domino s časem - na jedné straně byly ciferníky s různými časy, na druhé byly věty.

19/11

MDR (zápis do sešitu): Trénování hodin - napiš správné časy k obrázkům ciferníků.

Homework (due/na 26.11.): WB str. 34,35,37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 35, 36 a str.121 cvič.1

Grammar (gramatika): What time is it? It is ___ o'clock. It is quarter past/to___. It is half past ____ .

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  quarter past (čtvrt na), half past (půl - doslova půl po), quarter to (tři čtvrtě na), o'clock

Other information (další informace): Žáci dostali knihy z knihovny. Žáci nastavovali ve dvojicích ručičky na papírových cifernících a ptali se sebe navzájem na čas a odpovídali si.

14/11

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

Homework (due/na 19.11.): extra sheet (studenti dostali papír se zadáním úkolu)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme s knihou nepracovali, žáci psali test

Grammar (gramatika): past tense (past simple) / TEST UNIT 2 grammar

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  'We're going on a bear hunt.' + citoslovce/onomatopoické fráze (swish swoosh, stumble trip, ...)

Other information (další informace): Dnes jsme psali TEST UNIT 2. Četli jsme v kruhu nahlas střídavě knihu 'We're Going on A Bear Hunt' a poté jsme se bavili o tom, která část knihy se komu nejvíce líbila.

Links: https://www.eslgamesplus.com/

12/11

MDR/portfolio: Doplň do mezer 'some', 'any' a 'could' nebo 'couldn't'

Konverzace a kreativní aktivita - výroba plakátu: 'What do you eat for breakfast?'

Super Minds: SB str.32 - 'A pizza restaurant' - role play (Would you like...? Could I have...? Can I help you? Would you like anything to drink? atd.)

7/11

MDR/portfolio: 'scramble words' (pomíchaná slova) s tématikou jídla

Super Minds: SB str.28 cv.1 - poslouchej a doplň věty, pak strana 29, 32 a 33 - 'breakfast around the world' - baavíme se o tom, co kdo snídá a jaké jsou snídaně ve světě a zpracováváme na papír naše oblíbené snídaně (kresba + text)

Hry: BLASTER (hláskovací vypadávací hra v kroužku)

5/11

MDR/portfolio: přiřaď slova k definicím (např. It is yellow and made of citruses, you can drink it = lemonade)

Super Minds: SB str. 26 - příběh a online aktivity/hry s tím spojené + ''I spy with my little eye, nds:something starting with...'' - str.26 - hra

extra practice sheet - extra cvičení na zopakování ''shall we...'', ''great idea'' or ''i'm sorry but...'', ''what about...''

Na závěr jsme hráli hru se slovíčky - každý žák ma na zádech připevněné jedno slovíčko a ostatní jej musí zkopírovat - kdo má první všechna slovíčka ostatních spolužáků z předchozí lekce se správným spellingem vyhrává

HW: Super Minds WB str. 26 cv. 1&2 a str. 28 (celá)

 

ŘÍJEN

31/10

MDR/portfolio: ''How was your weekend?'' - diskuze o tom, jaký byl dlouhý víkend

Výroba 'spinneru' - dvou kotoučků s větami, z nichž některé si odpovídaly (otázka-odpověď) a některé ne. Ve dvojicích žáci točili těmito spinnery a měli za úkol seřadit smysluplně věty. Praktikovali větnou strukturu: 'What about (an orange/some water etc.)?' a 'Shall we (have a pizza/buy some bread etc.)?'

Kreativní činnost: Vyrávěli jsme pavučiny ze špejlí a provázku. Žáci se naučili potřebnou slovní zásobu a praktikovali následování instrukcí (string, cross, knot, tie, hitch).

HW: str.24

24/10

MDR/portfolio: Dnes jsme do sešitů (portfolií) napsali věty (oznamovací, otázku a zápornou) se 'some' a 'any' a tuto gramatiku jsme žákům posléze vysvětlily.

(Is there any fruit? No, there isn't any. But what about some apples? Are there any apples? Yes, there are some. Good idea! Obecně: otázky with any, záporné věty with any a oznamovací with some.)

Žáci dostali zpět test. Žák/yně uspěl/a, pokud má test skóre 70% a více. Všichni žáci v prvním testu uspěli. Žáci si mohou test doma opravit (opravit si chyby v testu) a dostanou extra hvězdičku (ti, kteří chyby neměli, dostali 100% a tím dvě extra hvězdičky).

Super Minds: WB str. 25

Nakonec jsme vyráběli papírové dvouvrstvé otáčecí ''hodiny'' se some a any a frázemi, se kterými budeme příště pracovat.

22/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: přiřaď slova k obrázkům (The Earth, plants, a science experiment atd.)

Co za jídlo a pití znáte? Vyjmenujte slovíčka.

Hra: 'What is in your picnic basket?' - žáci ve dvojicích dostali obrázky jejich 'piknikového koše' a museli se ptát, co v něm ten druhý má a jeho odpovědi zakreslit. Např. 'Do you have any cheese in your picnic basket?' 'Yes, I do.' or 'No, I don't.'

Super Minds: SB str. 22 a 23, WB str. 24

HW: SM WB str. 22 a 23

17/10

Test Unit 1

+

hry ze starfall.com ve zbytku hodiny

15/10

MDR/portfolio: Psaní vět s 'I like', 'I love', 'I don't like' a 'I really don't like'

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol.

Dokončování extra practice worksheet-u ('have to' - I have to brush my teeth after every meal.).

 

Žáci dostali informaci o chystaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli hru 'Doggy doggy, where's your bone?' - jeden žák jde za dveře a ostatní žáci se domluví kam schovají 'kostičku' na kterou se ho/jí po příchodu zpět ptají. Když na dva pokusy neuhádne, musí vytvořit větu s incentivem (specifickými slovy) ze dvou kartiček. Dnešní věty byly zaměřené na 'have to' a 'before' a 'after'.

Sentence scramble - rozdělené věty žáci museli přiřadit - např. 'You have to wash your hands' + 'before your lunch.' Procvičování 'have to' a 'before' a 'after'.

HW: Žáci dostali čtvrtku, na kterou mají (v angličtině) napsat svůj týdenní rozvrh ve škole a také do něj zařadit tři odpolední aktivity/zájmy, které dělají pravidelně.

10/10

MDR/portfolio: 'I have to...' 3 věty ('Měl/a bych // Musím...)

BEFORE/AFTER procvičování: povídání o rozvrhu hodin - Např. 'English is before lunch and after History.'

Extra practice sheet: dokončování první strany z extra practice sheet z minula

Hra 'Spelling Race': Žáci ve dvou družstvech dostanou slovo a které družstvo jej nejdříve poskládá dostává v tom kole bod (každý žák přeběhne třídu a vybere jedno písmenko).

8/10

MDR/portfolio: Do sešitu žáci řadili věty s předměty napsanými na tabuli (I like/I don't like/I love/I really don't like... + subjects : MATH, SCIENCE, HISTORY, ART, MUSIC, GEOGRAPHY) - za pomoci 'smajlíků' jsme poté vyjadřovali co tyto spojení v škále pocitů vyjadřují.

Téma - hudba: 'Jakou hudbu (žánr, zpěváka, nástroj...) máš rád/a? (What music do you like?); slovní zás. - genre, musician, musical, instrument, na straně 18 jsme pojmenovali nástroje. Pak jsme s učebnicí zavřenou seděli v kruhu a poslouchali zvuky těchto nástrojů . Při druhém poslechu jsme je přiřadili k nástrojům.

Začali jsme pracovat na extra worksheet-u z extra resources. Worksheet 1 a 3 jako opakování 'before' a 'after' (před a po) - budeme na cvičeních pokračovat.

HW: workbook str. 12 a 14

3/10

SuperMinds student book: pg.12, 13, 14 workbook: p.13

Poslouchali jsme a četli příběh v SM. Pracovali jsme na odpovídajících cvičeních s textem a poslechem.

1/10

MDR/portfolio: Family tree (rodokmen): procvičovali jsme novou slovní zásobu ohledně rodiny

SM student book: pg.10 školní předměty - nová slovní zásoba - žáci předváděli předměty před tabulí pantomimou a ostatní je hádali.

Procvičovali jsme LIKE/LIKES a DON'T/DOESN'T LIKE, což žákům na začátku hodiny činilo těžkosti. V kruhu jsme si házeli míčem a ptali se 'What do you like?' What do you not like/dislike?' a 'What do you love?' Žáci odpovídali.

SM student book: pg. 11 (Alf and Julia) a pg.12 (písnička)

HW: zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový na příští pondělí - SM workbook pg. 10, 11

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Na začátku hodiny žáci házeli rozehřívací kolo míčem a odpovídali přitom na otázky, které četli z tabule. Do budoucna budeme procvičovat odpovědi celou větou.

V učebnici jsme pracovali na str. 4 a seznámili se s novými slovíčky (excitement, explorer, treasure, adventure, scared) - žáci by si je měli zopakovat. Poté jsme pracovali na stranách 5 a 6, kde byla písnička.

Ve cvičebnici (workbook) žáci udělali ve škole cvičení 1 a 2 na str.4

Good at/ Not good at: Žáci praktikovali (I'm, He/She's...) good at + aktivita/sport (football) atd.

HW (domácí úkol) str. 4 (cvičení 1 a 2 hotovy ve škole) a celá str. 5

 

19/9

Den jsme začali čtením faktů o orlu, maskotu naší třídy. Poté jsme hráli kvíz - kdo nám dal správnou odpověď na základě předešlého čtení, dostal bonbón.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou orlů s obličeji žáků, z kterých jsme nakonec vyrobili plakát.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

 

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)


 

 

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54