Badgers

Badgers

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Erik Teppler

tel.: +420 774 147 713
email: erk_the_man50@hotmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

 

20.03

 

-Během MDR (My Daily Report) měly z přeházených písmen psát slova skateboard, lorry, helicopter, boat a scooter.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Zpívali jsme písničku Where is. Where is Erik? Where is Erik? Here I am. Here I am. How are you today sir? Very well I thank you. Run away. Run away.

-Pracovali jsme se Student Book str. 86,87 a 88.

Domácí úkol na 27.03 – Work book str. 85, 86 a 87.

 

15.03

 

-Během MDR (My Daily Report) děti opsali slova skateboard, lorry, taxi, boat a scooter.

-Zopakovali jsme slova helicopter/plane (fly/sky), boat (sail/sea), car (drive/street), bus/taxi/motorbike (drive/street), bike (ride/park), train a lorry (drive/street), skateboard (ride/park), scooter (ride/park).

-Cvičili jsme I am – I’m, you are – you’re a run – running a walk – walking.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Mox’s Shop.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém cvičili skládat otázky z přeházených slov – What is she doing?

 

 

13.03

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát do věty správně like, an, some a would.

-Cvičili jsme slova helikoptér (fly/sky), boat (sail/sea), car (drive/street), bus (drive/street), bike (ride/park), train a lorry (drive/street), skateboard (ride/park), scooter (ride/park).

-Zpívali jsme písničku It’s a big world.

-Pracovali jsme se Student Book str. 84,85.

Domácí úkol na 20.03 – Work book str. 82, 83 a 84.

 

TEST –  Čtvertek 08.03

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Umět přečíst a rozumět slova: Tired, excited, scared, sad, angry a happy.

       Rozumět zájmena přivlastnovací: My, your, his, her, their, our.

-Být schopný psát: glasses, ears, nose, mouth a face.

 

 

08.03

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Doplňovali pracovní list ve kterém cvičili slova (pocity).

-Hráli jsme pexeso při kterém jsme cvičili slova – Bow, computer, bird, sun, sunglasses, bee, butterfly…

 

06.03

 

-Během MDR jsme hráli hangman (face, eyes, chin, glasses, cheeks, hair, nose a ears).

-Doplňovali pracovní list ve kterém cvičili uspořádat slova do správného pořadí a složit větu – tail My is gray

-Na tabuli jsme cvičili zájmena přivlastňovací (his, her, your, my, their a our).

-Společně jsme přečetli příběh All the things we can think – bird, colours, horse, gloves, balloon, moon, water, tail, tooth, stairs, ship, left, right a elephants.

 

01.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat wardrobe, street, mirror, armchair a bus stop.

-Zopakovali jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March). Děti dostaly papír a měly zjistit kdo má narozeniny v jakém měsíci.

-Doplňovali pracovní list (pozvání na narozeninový párty) a měly vymyslet místo, občerstvení, pití, čas, měsíc, hry…

 

 

27.02

 

-Během MDR jsme cvičili my, his, her a our.

-Společně jsme přečetli příběh Winnie the Witch.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 13.03.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

 

22.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat face, eyes, chin, glasses, cheeks a ears.

-Zopakovali jsme názvy měsíců a cvičili jsme je dát do správného pořadí.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili psát měsíce a zájmena přivlastňovací (his, her, its, my, their a our).

-Pracovali jsme se Student Book str. 73-75.

 

20.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat face, eyes, hair, glasses, cheeks a nose.

-Zopakovali jsme názvy měsíců a cvičili jsme je dát do správného pořadí.

-Zopakovali jsme emoce – Angry, scared, sad, happy, tired a excited. Cvičili jsme také He/She/It is a We/They are.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Zopakovali jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March).

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

Domácí úkol na 27.02 – Work book str. 77

 

15.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat emoce happy, sad a angry a is/are.

-Cvičili jsme názvy měsíců.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili správně napsat krátká slova – Ears, eyes, hair, glasses, chin, mouth …

-Cvičili jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March).

 

13.02

 

-Během MDR jsme cvičili výrazy have breakfast, get dressed, have lunch, go to bed, play in the park, brush your teeth.

-Pracovali jsme se Work Book str.72.

-Pracovali jsme se Student Book str.70-71.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili napsat nose, cheeks, chin, mouth, ears, face, scared, happy, sad, tired, angry, excited…

Domácí úkol na 20.02 – Work book str. 70, 71 a 73.

 

 

01.02

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Společně jsme přečetli příběh Green Eggs and Ham.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

 

TEST –  Čtvertek 01.02

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Umět přečíst a rozumět otázky a odpovědí:

       Whose t-shirt is this? (Čí je to tričko?) - It's Erik's.

       Whose sweaters are those? (Čí jsou tamti svetry?) - They are Erik's

       Rozumět ukazovací zájmena: This(tento), that(tamten), these(tito) a those(tamti).

-        Být schopný psát: Table, wardrobe, mirror, armchair a sofa.

 

30.01

 

-Během MDR měly z přeházených písmenek napsat slova wardrobe, table, armchair a mirror.

-Na tabuli jsme hráli různé hry.

-Zopakovali ukazovací zájmena: This (tento), that (tamten), these (tito) a those (tamti).

 

25.01

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova wardrobe, table, sofa, armchair a mirror.

-Doplňovali pracovní list který dostaly v úterý.

-Děti si půjčily knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 13.02.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Pracovali jsme se Student Book str.61.

-Hráli jsme hru ve kterém jsme cvičili napsat slova wardrobe, table, sofa, armchair, mirror…

-Příští týden píšeme zase test a o víkendu najdete zde více info.

 

23.01

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova bed, table, lamp, mat a mirror.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme zopakovali ukazovací zájmena: This (tento), that (tamten), these (tito) a those (tamti). Také měli napsat slova wardrobe, table, sofa, mat, armchair a mirror a složit otázky Do you like this lamp? Do you like these t-shirts?

 

18.01

 

-Během MDR jsme cvičili under, next to a in front of.

-Cvičili jsme na tabuli slova wardrobe, bed, table, sofa, mat, armchair a mirror.

-Pracovali jsme se Student Book str.59

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili ukazovací zájmena: This(tento), that(tamten), these(tito) a those(tamti).

Domácí úkol na 25.01 – Work book str. 58-61.

 

16.01

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme pracovali s příběhem There was an old lady – Fly, spider, bird, dog, goat, horse...

Společně jsme ho přečetli a pak jsme ho zahráli s figurkami.

-Cvičili jsme názvy zeleniny a ovoce a děti dostali papír a na něm vybarvily různé potraviny.

 

TEST – Úterý 16.01

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek (omlouvám se za špatnou informace)!

       Umět přečíst a rozumět otázky a odpovědí:

       Would you like (Chtěl bys...) - Yes, please. No, thank you.

       Are there any apples? (Jsou nějaké jablka?) - Yes, there are. No, there aren't.

       Is there any milk?(Je nějaké mlíko?) - Yes, there is. No, there isn't.

-Být schopný psát: Lemons, grapes, tomatoes, mangos a watermelons.

-Důležitá slova: Beans, fish, potatoes a eggs.

 

11.01

 

-Děti měly běhěm MDR dopnit chybějící slova ve větách – Would you like _____ milk?

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili spojit otázky s odpovědi Is there any (bread)? Yes, there is some.

-Hráli jsme si na obchod a cvičili jsme například věty Are there any apples? No, there aren’t. Would you like some bananas? Yes, please.

 

09.01

-Děti opsali běhěm MDR slova bread, lemons, fish, potatoes a tomatoes.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili skládat otázky a odpovědět na otázky Is there any (bread) – nepočitatelný a Are there any (oranges) – počitatelný.

-Hráli jsme hru ve které měli skládat slova z písmen na stole – fish, lemons, potatoes…

-Mluvili jsme o členech (mum, dad, brother, sister…) v rodině a děti nakreslily obrázek a napsaly například I’m 6. I’ve got one brother.

 

04.01

-Děti opsali běhěm MDR slova beans, eggs, mangos, bread, watermelon a grapes.

-Pracovali jsme se Student Book str.49-51

-Společně jsme přečetli příběh Mrs McNosh Hangs Up Her Wash

Domácí úkol na 11.01 – Work book str. 49, 50 a 53.

 

PROSINEC

 

21.12

 

-Děti dnes vyráběli soby z papíru a poslouchali jsme vánoční koledy.

-Hráli jsme bingo a pexeso s slovy – angel, santa, presents, star, snowman, Christmas tree, gingerbread, bells, sledge a reindeer.

Přejeme Vám hezké svátky a jen to nejlepší do nového roku.

 

 

19.12

 

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Dnes byla naše třída společně ještě s jednou třídou spojená. Zpívali jsme písničky a hráli jsme různé hry. Cvičili jsme slova angel, presents, star, snowman, Christmas tree, candles, bells a reindeer.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili otázku a odpověď Have you got a star? Yes, I have. No, I haven’t. Go fish!

 

 

14.12

 

-Během MDR měly napsat mangos, watermelons, bread a beans z přeházených slov.

-Doplňovaly pracovní list ve kterém jsme zopakovali slova bread, beans, carrots, apples, fish, lemon, tomatoes a potatoes. Cvičili jsme také věty Would you like some (apples)? Yes, please/No, thank you.

-Pracovali jsme se Student Book str.47 a 48.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme zopakovali Would you like some (beans)?

 

12.12

 

-Během MDR jsme cvičili slova behind, between, in front of a next to.

-Cvičili jsme slova bread, beans, carrots, apples, fish, lemon, tomatoes a potatoes.

-Pracovali jsme se Student Book str.46

-Dnes jsme mluvili o naši letošní charitě Kaňka (více info najdete zde) v táboře a proč je důležité pomáhat jiným. Děti potom vyráběli vánoční přání které budeme dětem v Kaňce posílat před vánocemi.

Domácí úkol na 19.12 – Work book str. 46, 47 a 48.

 

07.12

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Cvičili jsme různé otázky - How are you? Have you got any brothers or sisters?...

-Zbytek času jsme hráli různé hry.

 

 

TEST – Čtvrtek 07.12

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test zítra!

- Umět přečíst a rozumět slova: Between, behind, next to, in front of, it has got a it hasn't got.

- Umět přečíst a rozumět věty: The park is behind the café. The town has got a swimming pool.

-Být schopný psát: Train station, playground, swimming pool, cinema a street.

-Důležitá slova: Bus stop, toy shop, park, school a book shop.

 

05.12

-Během MDR jsme cvičili napsat slova playground, shop, cinema, train station and swimming pool.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme cvičili předložky between, on, behind, in front of, next to.

-Pracovali jsme se Student Book str.45.

-Hráli jsme hru na tabuli ve kterém jsme zopakovali předložky between, on, behind, in front of, next to.

 

LISTOPAD

 

30.11

 

-Během MDR jsme cvičili doplňit věty slovy has/hasn’t got.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly které dnes přinesly.

-Děti doplňovali pracovní list na téma has/hasn’t got.

-Hráli jsme hru na tabuli ve kterém měli odpovídat na různé otázky.

 

 

28.11

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova street, hospital, cafe, train station and playground.

-Pracovali jsme se Student Book str.38, 39 a 41.

-Hráli jsme hru ve které děti skládaly slova písmenkami (z plastu) a měli podle nich napsat street, hospital, cafe, train station, bus stop, cinema and playground.

 

23.11

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova street, hospital, cinema, train station and bus stop.

-Zpívali jsme písničku Our town.

-Děti dodělaly pracovní list který dostaly v úterý na téma have/has got.

-Pracovali jsme se Student Book str.36 a 37.

-Cvičili jsme slova behind, in front of, next to a between.

 

 

21.11

 

-Během MDR (My Daily Report) měly odpovídat písemně na otázky What is your name? How old are you? What is your favourite animal? Who are your teachers?

-Cvičili jsme slova park, swimming pool, cinema, hospital, playground, train station, café, street, shop a bus stop různý způsob.

-Děti doplňovali pracovní list na téma have/has got.

-Pracovali jsme se Student Book str.34 a 35.

Domácí úkol na 30.11 – Work book str. 34-37.

 

16.11

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Společně jsme přečetli příběh Whose that tail on the trail.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme cvičili přečíst slova go, how, for, who, any, now, I…

​Přejeme hezký svátek!

 

TEST 2 – Čtvrtek 16.11

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

- Umět přečíst a rozumět věty: Erik likes apples. Erik doesn't like snakes.

- Umět přečíst a rozumět věty: I don't like rain. Jane doesn't like bears. Do you like bees? Does Tom like dogs?

- Být schopný psát: crocodile, tiger, monkey, parrot a bear.

-Důležitá slova: Green, yellow, red, blue, grey, brown a orange 


14.11

 

-Během MDR (My Daily Report) měly odpovídat na otázky Do you like ice-cream? Do you like spiders? Does Mr. Erik like tennis?

-Společně jsme přečetli příběh Green Eggs and Ham.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (28.11.2017), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

 

 

09.11

-Během MDR (My Daily Report) měly opisovat slova mouse, bear, tiger, zebra a crocodile.

-Na interaktivní tabuli jsme hráli hru na téma zvířata. It has got a long neck. The biggest bird…

-Pracovali jsme se Student Book str.29.

-Hráli jsme Simon Says.

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

07.11

-Během MDR (My Daily Report) měly z přeházených písmen psát slova bear, tiger, zebra a hippo.

-Cvičili jsme otázky Do you like cake? Does he/she like cake?

-Pracovali jsme se Student Book str.26 a 27.

-Hráli jsme Simon Says.

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

Domácí úkol na 9.11 – Work book str. 22, 24 a 25.

 

02.11

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát slova mouse, bear, tiger, monkey, zebra a snake.

-Zopakovali jsme věty He/She likes (food). He/She doesn't like (fish) a přitom jsme cvičili slova carrots, chicken, bananas, spiders a sandwiches.

-Pracovali jsme se Student Book str.23-25.

 

 

 

31.10

 

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát slova pumpkin, ghost a vampire.

-Cvičili jsme slova crocodile, parrot, monkey, tiger, hippo, mouse, zebra, snake a bear.

-Děti dodělávaly příšeru na které začaly pracovat minulý týden.

-Cvičili jsme věty He/She likes (food). He/She doesn't like (fish).

-Pracovali jsme se Student Book str.22.

24.10

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti nakreslili příšeru a na ni nalepovaly vystřižené díly (nos, uši atd.).

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

TEST – Úterý 24.10

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test v úterý!

- Umět přečíst a rozumět otázky typu: Is it three o’clock? (No, it isn’t) What’s the time? (It’s ten o’clock) When do you go to bed? (I go to bed at seven o’clock)


19.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát do věty správně get, have a play.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

-Zopakovali jsme látku na test který budou psát v úterý.

 

17.10

 

-Během MDR (My Daily Report) měli vybrat správnou odpověď k otázkám Is it 3 o’clock? When does he go to bed? When do you get dressed?

-Cvičili jsme různé otázky se slovem when – When do you go to bed? When do you have breakfast?

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 31.10.2017), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

 

12.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát věty play in the park, have dinner a go to bed.

-Děti hledaly po třídě obrázky (činnost a hodiny) a měly podle nich určit v kolik hodin se to dělo.

-Pracovali jsme se Student Book str.17.

-V kruhu jsme cvičili znát hodiny a věty Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

 

10.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát věty have lunch, brush my teeth a get dressed.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili psát Has, brushes, plays, watches a goes.

-Pracovali jsme se Student Book str.14 a 15.

-Hráli jsme Simon Says.

-Hráli jsme hru ve které měli skládat věty – He gets up at seven o’clock.

Domácí úkol na 17.10 – Work book str. 10-13

 

05.10

-Doplňovali pracovní list ve kterém zopakovali věty Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.11

-Poslouchali jsme písničku Mr Blue a podle textu měli určit kdy se co stalo.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

 

03.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili There is a There are.

-Cvičili jsme věty: Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9 a 11,12.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

03.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili There is a There are.

-Cvičili jsme věty: Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9 a 11,12.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

 

26.9

-Zpívali jsme písničku Welcome Back.

-Cvičili jsme rozdíl mezi There is a (Jednotné číslo) a There are some (množné číslo).

-Pracovali jsme se Student Book str.4-5.

-Dnes jsme začali vyrábět třídní plakát na kterém budou fotografie a obrázky třídního maskota (badger).

-Cvičili jsme čísla 30-100.

-Cvičili jsme slova: Floor, chair, cupboard, board, window, clock, wall a bookcase.

Domácí úkol na 03.10 – Work book str. 4 a 5.

 

21.9

 

Oznámení: Ve Work Book je kód který je potřeba k registraci na stránky Cambridge kde jsou cvičení a jiné pomůcky. Prosíme, abyste k odstranění použili minci (jemně), abyste předešli poškození kódu. Jakékoliv problémy s kódem nebo přístupem ke stránce prosím kontaktujte Ditu Polcarovou dpolcarova@cambridge.org Děkujeme!

 

-Cvičili jsme věty: How do you spell? How do you say (dog) in English? I need to use the bathroom.

-Dodělali papír na který měli napsat odpovědi na otázky o své osobě.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

-Dnes jsme mluvili o šikaně a co můžeme dělat abychom jí zabránili. Děti potom podepsali malý plakát kde je napsáno že se všichni stavíme proti šikaně.

-Cvičili jsme slova: Listen, look, say, please, bathroom, thank you a you are welcome.

 

19.9

- Uvítali jsme opět děti v angličtině a mluvili jsme trochu o tom jak budou během roku probíhat hodiny.

- Děti nakreslili přední stránku portfolia ve kterém budou psát denní hlášení.

- Dostali papír na který měli napsat odpovědi na otázky o své osobě - What is your favourite color? What is your favourite food?

- Hráli jsme uvítací hry ve kterých jsme cvičili základní věty - How old are you...

 

TOPlist

aktualizováno: 22.03.2018 00:58:09