Badgers

Badgers

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: WhatsApp +1 727 272 7221 
email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

24.9.

MDR: There is a cat. There are some dogs. (napište věty a nakreslete k nim obrázky)

Procvičujeme nové vazby z minulé lekce, hrajeme hry na zopakování.

Bookwork (práce s učebnicí): DO x DON'T (Sit down. Don't sit down. Stand up. Don't stand up.)

SB str. 7, spojujeme věty a obrázky

Video: na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh našich hrdinů a odpovídali na otázky. SB str. 8. Také jsme se rozdělili do dvou týmů a soutěžili, kdo správně a rychle odpoví na otázky týkající se příběhu.

22.9.

MDR: This is a ___ (s obrázkem). Opět opakujeme jednoduchá, 3 písmenná slova z prvního ročníku

Questions and answers: v kruhu procvičujeme známé otázky (How are you? How old are you? What's your name?.....), abychom uměli rychle reagovat a odpovídat

Nová gramatika: vazba THERE IS / THERE ARE ....používáme, když chceme říct, že někde něco je (There is a book. / There are some books.)

Procvičujeme s obrázky, písemně pak v učebnici SB 5/1

Numbers: učíme se čísla 21 - 100. Podle obrázkových kartiček a s učebnicí WB str. 6

Song: na závěr jsme se učili, zpívali a tančili na novou písničku, SB str. 6

17.9.

MDR (My Daily Report): krátký úvod, opakování gramatiky, slovíček, nebo nějaká zajímavost, píšeme do sešitu. Dnes jsme si napsali 3 věty, do kterých jsme podle obrázků doplnili slova: This is a (dog). This is a (pen). This is a (bag).

Zopakovali jsme si pravidla chování ve třídě a zahráli jsme si hru.

Dnes jsme vytvořili krásný plakát naší skupiny, s maskotem naší skupiny, jezevcem, a s našimi fotkami. Plakát bude viset v chodbě před jídelnou.

Nová lekce: SB (Student's Book), str. 4 - naučili jsme se nová slovíčka a zahráli si hru na jejich procvičení, v učebnici jsme se naučili krátký popěvek. WB (Work Book), str. 4, spojili jsme slova a obrázky.

Hráli jsme hru Simon says, s novými slovíčky z dnešní lekce.

15.9.

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Nejprve jsme se v kruhu vzájemně představili a své jméno doplnili nějakým pohybem nebo pózou.

Seznámili jsme se s několika třídními pravidly: LISTEN - LOOK - SPEAK ENGLISH - BE SAFE - BE KIND (poslouchej - dívej se - mluv anglicky - chovej se opatrně - buď milý k ostatním)

Rozdali jsme si nové notebooky, úvodní stránku jsme si vybarvili a podepsali. Tyto nové sešity budeme nechávat ve škole, sešity z loňského školního roku dostaly děti s sebou domů.

Povídali jsme si o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

Hráli jsme různé hry na procvičení poslechu, čtení, spolupráce s ostatními (This or that - vybíráme ze dvou věcí, Scavenger Hunt - čteme pokyny a hledáme ve třídě, Simon says - hýbeme se podle pokynů, Memory game - slovíčka z loňského roku na kartičkách.)

 

TOPlist

aktualizováno: 25.09.2020 23:22:17