Badgers

Badgers

Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel .:  +420 777 432 515 

email:  hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ČERVEN

18.6.

Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a klidné letní dny. yes

18.6.

Dnes jsme vymýšleli, jak bude vypadat doprava a cestování v roce 2005, každý domaloval obrázek a řekl o tom ostatním. Podívali jsme se na krátký film King Julien (série Madagaskar), ve dvojicích jsme pak hráli hru a odpovídali na různé otázky. Rozdali si odměny z Hvězdičkového obchodu a zahráli si hru Queenie, queenie.

13.6.

MDR: spojte správná slova s nadpisem (BEACH, CAMPING)

Povídali jsme si o různých typech dovolených a dávali dohromady seznam věcí (beach, camping, hiking, sightseeing, summer camp, stay at home)

Ve dvojicích jsme potřebné věci sepsali na pracovním listě a pověděli o tom ostatním.

Zahráli jsme si hru v kroužku, kde procvičujeme zopakovaná slovíčka o cestování.

Kreslili jsme postavičku připravenou na ten typ dovolené, který jsme si vybrali.

11.6.

MDR: What time is it? napište podle hodin nakreslených na tabuli

Bookwork: TIME ZONES, učebnice SB str. 18, učíme se o časových zónách a kolik je v jednotlivých městech hodin. Podívali jsme si na krátké video, kde nejdříve a jak postupně se slaví Nový rok.

Ve druhé části hodiny jsme dokončovali náš charitativní projekt.

6.6.

MDR: napište názvy zvířat na obrázkových kartičkách rozmístěných po třídě a vytvořte věty (CAN, IS, HAS GOT)....Parrots can fly.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie queenie.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali o dokument o jezevcích (Badgers), kteří jsou maskotem naší skupinky. O dokumentu jsme si povídali.

Bookwork: SB str. 30/cv.1 - poslech a čtení, cv.2 - doplňování informací. WB str. 30/31 - spojování obrázků se správnými slovíčky, doplňování a kvíz.

Nová slovíčka: mammals, reptiles, insect, birds, feathers, scales, blood

4.6.

Dnes jsme dokončili výrobky, které budeme prodávat na charitativní akci příští čtvrtek 13. června.

Nejprve jsme si na tabuli napsali všechna potřebná slovíčka a u vyrábění je procvičovali. Zadávali jsme si instrukce a pokyny v angličtině a snažili se pojmenovat co nejvíce předmětů použitých při vyrábění.

KVĚTEN

30.5.

MDR: otázky: How tall are you? How tall is the door? How long is your notebook?

Measuring: dnes jsme si povídali o měření a velikostech.

Nejprve jsme si zahráli hru a porovnávali, kdo je nejvyšší, má největší dlaň, botu...

Bookwork: učebnice WB str. 90 a 91 - měření a odpovědi v učebnici

Zahráli jsme si hru na interaktivní tabuli - vypočítej správnou délku

Project: ve skupinkách jsme si zvolili 5 věcí, u kterých jsme nejprve odhadovali velikost a pak je měřili.

28.5.

V rámci charitativního projektu jsme dnes s dětmi navštívili město Tábor a základní školu Kaňka, kde jsme si prohlédli různé terapeutické pracovny nebo na vlastní kůži vyzkoušeli monolyži. Poté jsme se vydali na výlet do centra města a prohlédli si podzemní chodby pod náměstím i samotné náměstí s výkladem paní průvodkyně. Procházkou jsme došli na nádraží a vlakem odjeli zpět do Prahy. I když nám počasí odpoledne přliš nepřálo a pršelo, dětem se výlet líbil a po celou dobu se chovaly slušně. Více informací a fotografií již brzy na našich stránkách. 

Odkaz na fotky je zde.

23.5.

MDR: diktát písmenek - slovo "cookies"

Dnes jsme dokončili motýlky - dárek pro děti z centra Kaňka.

Vyráběli jsme kartičku s receptem (recipe), tu přiložíme k našemu výrobku, který budeme prodávat na charitetivní akci 13.června.

Na závěr jsme hráli hru Big Hungry Monster a opakovali jsme fráze poslední lekce.

21.5.

MDR: přiřaďte správná slovíčka k obrázkům (egg, chrysalis, caterpillar, butterfly)

Bookwork: WB str. 78, 79 - The lifecycle of butterflies (čtení, přiřazujeme správně věty k obrázkům, srovnáváme ve správném pořadí)

Zahráli jsme si hru Four corners, abychom si procvičili slovíčka z nového článku

WB str. 79 - poslechové aktivity a čtení.

Vyráběli jsme průvodce vývojem motýlů, učíme se slovíčka "first, next, then, finally".

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Queenie, queenie.

16.5.

MDR: procvičujeme otázky a odpovědi.

Zahráli jsme si hru Simon says.

Bookwork: učebnice SB str. 116 - příběh jsme si poslechli a doplnili čísla obrázků do učebnice. Pak jsme ve dvojicích příběh nacvičili a předvedli ostatním. Doplnili jsme správné fráze k obrázkům (čtení).

Starfall: podívali jsme se na povídání o delfínech.

Zajímavosti, které jsme se dozvěděli jsme pak doplňovali do pracovních listů.

14.5.

MDR: dopište frázi podle obrázkové kartičky

Opakujeme různé otázky a odpovědi. (Would you like some cake? Yes, please. Have you got a bike? Yes, I have. Where do you live? I live in Prague. Do you like spiders? No, I don't.)

Zopakovali jsme si nové fráze z poslední lekce - s obrázkovými kartičkami.

Napsali jsme si opakování z poslední probrané lekce. Dopadlo velmi dobře.

Vyráběli jsme jarní zápichy do květináčů, které povezeme jako dárek do centra Kaňka v Táboře.

9.5.

MDR: doplň správné slovo k obrázkové kartičce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol 1) WB str. 128 - domácí úkol je na příští čtvrtek 16.5. 2) Za domácí úkol je též příprava na test (slovíčka a fráze z poslední lekce SB str. 106 a různé otázky SB str. 109). Test bychom si napsali ve čtvrtek 16.5.

Board game: ve dvojicích nebo trojicích jsme si zahráli hru, kde jsme procvičovali otázky Can I....?

Reading: společně jsme četli knížku Wish Fish - hlasité čtení, výslovnost, popisujeme obrázky, pak jsme vyplňovali pracovní list ke knížce.

7.5.

MDR: hádali jsme písmenka a luštili sousloví, při každé špatné odpovědi mizel obrázek slona na tabuli (Disappearing elephant)

Procvičovali jsme fráze s obrázkovými kartičkami - čtení i předvádění, např. ve hře Hot Seat.

Zahráli jsme si novou hru, otázky a odpovědi na kartičkách, každý musí poslouchat otázku na odpověď na své kartičce a hned přečíst otázku pro další osobu.

Poslední příběh z učebnice: rozdělili jsme se do dvou skupinek, příběh jsme nacvičili a předvedli ostatním.

Procvičení otázky Can I...? - hráli jsme karetní hru Go, Fish!

2.5.

MDR: srovnejte pořádek slov a vytvořte otázky: Can I take riding lessons?/Can I build a tree house?...

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: Nový domácí úkol WB str. 112, 113, SB str. 112 - domácí úkol je na příští čtvrtek 9.5.

Bookwork: SB str. 114 - Fairy tales (Pohádky) - podle článku jsme si říkali, jak se jednotlivé pohádky jmenují v češtině. SB str. 115 - otázky k textu a spojování obrázků podle děje

Podívali jsme se na video o Petru Panovi a uvedli si postavy, které ve filmu/příběhu vystupují.

Učebnice WB 114 - doplňujeme do textu a čteme.

Na závěr jsme se podívali na video "Three Billy Goats" a odpovídali na otázky k příběhu.

 

DUBEN

30.4.

MDR: obrázkové kartičky a doplnění frází

Procvičujeme různé otázky a odpovědi.

V učebnici SB pak spojujeme otázky a odpovědi na str. 109

Zahráli jsme si hru Big Hungry Monster.

Story: další část příběhu v učebnici SB, poslech, odpověedi na otázky, online hra

Zahráli jsme si hry Bingo a Dobble.

25.4.

MDR: rytmická říkanka z minulé hodiny, poslech a doplnění písmen do vět na tabuli

Procvičovali jsme fráze z této lekce - hry v týmech, předvádíme a hádáme.

Bookwork: písnička  v učebnici SB na str. 108

Homework: WB str. 106, 109 - domácí úkol je na příští čtvrtek 2. května

Po třídě jsme hledali kartičky s větami a přiřazovali je ke slovům na tabuli. Soutěžíme také, kdo dokáže necelou frázi rychleji dopsat.

WB str. 108 - poslechové cvičení

Na závěr jsme si zahráli hru Big Hungry Monster.

23.4.

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (Do you like....? Can you play....? What is your favourite....?)

MDR: What do you like to do on holiday?

Nové fráze: go camping, learn to swim, keep a scrapbook, go hiking, take riding lessons, help in the garden, build a tree house, read a comic

Bookwork: Nová lekce č. 9, učebnice SB str. 106 (slovíčka, poslech, předvádění činností, opakování, výslovnost a rytmická říkanka k obrázku)

učebnice SB str. 107 - čteme věty a spojujeme

Skládáme slova správně do otázek (procvičujeme otázky "Can I ......?")

Na posledních 10 minut jsme šli ven a zahráli si hru "Mother, can I...?", která je podobná naší "Honzo vstávej" - procvičujeme otázku Can I...?

16.4.

MDR: doplňte rozhovor na tabuli (doplňujeme slovíčka playing, like, don't)

V kroužku a na interaktivní tabuli jsme procvičovali otázky a odpovědi.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes děti vybraly odměny za získané hvězdičky.

Test: Napsali jsme si souhrnné opakování z ukončené 8. lekce.

V kroužku jsme si povídali o charitativním projektu pro 2. třídu. V letošním roce budeme pomáhat dětem z centra Kaňka v Táboře, budeme se snažit finančně podpořit jejich zimní pobyt a lyžování na speciálních monolyžích. Na webové stránky centra Kaňka se můžete podívat tady.

11.4.

MDR: doplnění odpovědí podle poslechu

Zahráli jsme si hru "Hot seat" a hádáme podle popisu, o jaký sport se jedná

Bookwork: SB str. 100 - poslech, získáváme informace do tabulky

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, termín vrácení je do 25.4. Těšíme se na vyplněné Book reporty :)

Ve dvou skupinkách sestavujeme tabulku sportů, které nás baví.

9.4.

MDR: anagramy - slovíčka z testu

Bookwork: SB str. 98 - další část příběhu - čtení, poslech, hádáme, co se asi v příběhu stane, na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Board race: soutěžíme v týmech a hádáme různé druhy sportu

učebnice SB str. 100 - vytvářeli jsme tabulku sportů a dětí v naší skupince

Hra: hádáme, o jaký druh sportu se jedná, přičemž nesmíme použít slovíčka napsaná na tabuli

4.4.

MDR: Do you like these sports? k obrázkovým kartičkám napište 4 věty (I like playing football. I like going swimming.....)

Zahráli jsme si hru na dirigenta. Děti v kroužku následují dirigenta a předvádí nějaký sport. Další se snaží uhádnout, kdo je dirigent.

Bookwork: SB str. 96 - písnička

Homework (domácí úkol): WB str. 95 celá, 96 celá, 97 cv. 1 a 2

učebnice SB str. 97 - poslech

Ve skupinkách procvičujeme fráze So do I. No, I don't. (Já také. Já také ne.) I think that football is easy. So do I. / No, I don't.

2.4.

MDR: napište 3 věty: What sport can you do?

Na tabuli jsme napsali slovesa GO / PLAY / DO a k nim přiřazujeme obrázky sportů - tvoříme věty (I play football. I go swimming. I do athletics.)

Bookwork: SB str. 94 Join a sport club - předvádíme různé sporty a hádáme

Hádanky: na nalepovací papírky jsme popsali různé sporty a hádali, o který sport se jedná

Nová slovíčka: fun, boring, difficult, easy (I think that swimming is fun. I think that athletics is difficult. I think that tennis is easy....) Ptáme se: "What do you think about...?")

SB str. 95/1, 3 - spojujeme věty a obrázky

BŘEZEN

28.3.

MDR: vytvořte věty z obrázkových kartiček a slov na tabuli (sail/fly/ride)

Hráli jsme hry, kde předvádíme jednotlivé druhy dopravy a hádáme: Are you driving a car? Yes, I am. No, I am not.

Napsali jsme si opakování lekce 7 a poté luštili osmisměrku se slovíčky z lekce 8.

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 94

Skládali jsme obrázkové puzzle týkající se jednotlivých sportů (nová slovíčka z lekce 8) a sporty zapisovali do sešitu.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Big hungry monster.

26.3.

MDR: do notebooku jsme si nalepili krátký odstavec a podle poslechu jsme vybírali správné odpovědi ve větách.

My holiday: v týmech jsme dokončili pracovní list o zajímavé prázdninové destinaci a představili ji ostatním.

Bookwork: WB str. 88 vybarvujeme obrázek podle poslechu, SB str. 88 hra ve dvojici, podle instrukcí nalepujeme samolepky.

Pracovní list: WB str. 89 - doplnění vynechaných slov do textu

Desková hra z učebnice SB SB str. 93.

21.3.

MDR: doplňte slova do rozhovoru ("Are you going to school? Yes, I am.....")

Zkontrolovali jsme část domácího úkolu.

Homework (domácí úkol): WB str. 89 a 126. Domácí úkol je na příští čtvrtek 28.3.

Transport game: ve dvou skupinách hrajeme obdobu hry "Myslím si slovo..." "I'm thinking about transport, It has got four wheels...."

Procvičovali jsme slovíčka z probírané lekce - spelling race (závod ve skupinách).

Bookwork: SB str. 92 - poslech a doplňování informací k obrázkům, pak čtení textu a seřazení podle příběhu.

My holiday (worksheet): pracovní list o dovolené snů - pracujeme ve dvojici

19.3.

MDR: She is riding a bike. He is playing football.

Aktivita: Předvádli jsme jednotlivé činnosti a hádali, o co se jedná: Are you flying a helicopter?

Bookwork: SB str. 85 čtení

Další část příběhu SB str. 86 - čtení a poslech nejprve s učebnicí, pak příběh na interaktivní tabuli a otázky k jednotlivým situacím z příběhu

SB str. 87 - odpovídáme na otázky podle příběhu

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli na procvičení gramatiky a slovíček.

Pracovní listy - ve dvojicích jsme doplňovali otázky a odpovědi a poté kreslili obrázky k jednotlivým situacím.

14.3.

MDR: ze slov na tabuli vytvořte věty (procvičování gramatiky I would like to....)

Dokončili jsme obrázek Chameleona podle knížky z minulé hodiny. Poslechnout si ji můžete třeba tady.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 85 celá strana, pracovní list

Hry na procvičení nové gramatiky.

Písnička SB str. 84 a doplňování podle poslechu.

12.3.

MDR: napište slova podle obrázkových kartiček (transport)

Nová gramatika: I WOULD LIKE TO...drive a car, fly a helicopter, ride a scooter (Rád bych, ráda bych....)

Hráli jsme hry na procvičení nových slovíček i nové gramatiky.

Bookwork: SB str. 82 - popěvek, nová slovíčka, str. 83 cv 1

Společné čtení: The mixed-up chameleon - přečetli jsme si knihu o chameleonovi a pak dávali dohromady obrázek podle textu. Budeme dokončovat příští hodinu.

7.3.

MDR: vybarvěte měsíce podle ročních období a teploty (cold, cool, hot, warm)

Zkontrolovali jsme ve dvojicích část domácího úkolu.

Homework (domácí úkol): WB str. 81, 82

Ve dvojicích jsme hráli hru na mazacích tabulkách, hra byla na principu Šibenice, jenom jsme při nesprávně uhodnutém písmenku umazávali části nakresleného slona.

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z další dokončené lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku se slovíčky z nové lekce č. 7.

Na závěr jsme si zahráli hru Who am I? Hádej kdo jsem?

5.3.

MDR: v předem připraveném textu vyberte správné zájmeno a doplňte názvy měsíců

Ve dvojicích jsme hráli hru Roll & Draw - hoď kostkou a podle počtu bodů namaluj část těla (instrukce na tabuli), dvojice jsme pak vyměnili a každý svoji postavu popsal spolužákovi ve dvojici.

Spelling bee: ve dvou týmech soutěžíme v psaní měsíců a psaní slov i z dalších kategorií

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglické knížky z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book Reporty vracejte, prosím do 19. března.

Pracovní list: skládáme slova, procvičujeme názvy dnů a měsíců v roce

ÚNOR

28.2.

MDR: doplňte věty (části těla) - procvičujeme na test

Společně jsme zkontrolovali část domácího úkolu.

Homework (domácí úkol): WB 77, pracovní list cvičení 1 - domácí úkol je na příští čtvrtek 7.3.

Opakování z další dokončené lekce bychom si napsali příští týden ve čtvrtek. Na test procvičujte části těla, měsíce v roce, zájmena (my, your, his, her, our, their).

Bookwork: WB str. 76 - poslech, SB str. 77 - pozvánka na narozeninovou oslavu - čteme, doplňujeme slova a pak každý napsal pozvání na svoji oslavu narozenin, vzájemně jsme si je četli a opravovali.

Na závěr jsme si zahráli hru Musical chairs, procvičovali jsme měsíce v roce a části těla.

26.2.

Na začátku jsme opakovali a procvičovali měsíce, zazpívali jsme si i písničku z minulé hodiny.

MDR: rozluštěte názvy 3 měsíců, dopište další 3  vše srovnejte ve správném pořadí.

Starfall: dnes si děti v hvězdičkovém obchodě vybraly odměny za získané hvězdičky.

Bookwork: další část příběhu, SB str. 74 - čteme v učebnici, na příběh se díváme na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky.

21.2.

MDR: hledali jsme kartičky rozmístěné po třídě, na každé z nich byla hádanka, odpovědi (feelings - nálady) jsme zapisovali do sešitu

Song: zpívali jsme písničku SB str. 72, v učebnici WB str. 72 jsme pak označovali obrázky podle této písničky.

Bingo: do tabulky jsme zakreslili různé obličeje (happy, sad, angry, excited.....) a zahráli jsme si Bingo.

Homework (domácí úkol): WB str. 70, 71 a pracovní list. Domácí úkol je na příští čtvrtek 28.2.

Nová slovíčka: učíme se názvy měsíců v roce (months of the year) - učebnice SB str. 73, youtube - písnička

Procvičovali jsme názvy měsíců - ve dvojicích i v celé skupince.

19.2.

MDR: napište 3 věty, 2 pravdivé, 1 nepravdivou - ve dvojicích hádáme, která z nich je nepravdivá (2 truths 1 lie)

Učíme se názvy částí těla: FACE - nose, chin, mouth, ears, eyes, cheek, hair; glasses

Bookwork: nová lekce č. 6, učebnice SB str. 70 - popisujeme obrázek a recitujeme říkanku s novými slovíčky.

Hráli jsme hry na procvičování nových slov (Guess who?).

Popisujeme pocity (happy, angry, tired, sad, scared, excited)

SB str. 71/1 - čteme a doplňujeme odpovědi

Ve dvou skupinkách čteme knížky Mr. Cheerful a Mr. Rude - krátce o nich zapisujeme do sešitu.

enlightenedDětem se moc povedly deníčky z prázdnin, za odevzdaný deníček byla hvězdička navíc enlightened

7.2.

MDR: diktát slov po písmenkách + obrázek

Zopakovali jsme si vše potřebné na opakování z 5. dokončené lekce, opakování jsme si napsali.

Po testu jsme luštili osmisměrku.

Ve druhé části lekce jsme zkontrolovali domácí úkol a připravili si malý sešit "My week" na nový domácí úkol.

Homework (domácí úkol): do připravených sešitků zapište, co děláte v prázdninovém týdnu (On Monday I go swimming. On Tuesday I read a book. On Wednesday I watch a movie. On Thursday I visit grandma and grandpa......)

Četli jsme si knihu Today is Monday a zpívali si k tomu novou písničku.

5.2.

MDR: spojujeme čísla s příslušnými obrázky

I-pictionary: na interaktivní tabuli, procvičujeme téma Food and Drink

Bookwork: učebnice SB str. 65 - poslech a doplňování, ve dvojicích se pak ptáme a odpovídáme podle obrázků

Procvičovali jsme THIS, THAT, THESE, THOSE - na bílých mazacích tabulkách podle obrázků na  interaktivní tabuli.

Worksheet: pracovní list na tabuli, společně doplňujeme a procvičujeme

Game: zahráli jsme si dvě oblíbené hry: Hot seat (procvičujeme slovíčka 5. lekce) a Detective (procvičujeme přivlastňovací zájmena)

LEDEN

31.1.

MDR: ve třídě hledáme kartičky s obrázky a spojujeme se slovíčky na tabuli. (This is Tom's chair.)

Zkontrolovali jsme domácí úkol. Pokud někomu chyběl, prosím o dokončení na úterní lekci.

Homework (domácí úkol): 1) SB str. 64 - čtení a doplnění slov, 2) WB str. 66, 67 (možno doplnit podle stránky 67 v učebnici SB), 3) WB str. 124 - doplnění slov, tato strana je dobrovolná, za hvězdičku navíc :), 4) příprava na test - domácí úkol je na příští čtvrtek 7. února

Opakování z 5. lekce: opakování, test z další dokončené lekce bychom si napsali příští čtvrtek 7.2. V textu se objeví slovíčka z lekce a gramatika THIS, THAT, THESE, THOSE

Opakování gramatiky a příprava na test: prezentace s doplňováním správných tvarů. Odkaz přikládám tady.

Bookwork: WB str. 64 - poslech a spojování, SB str. 66, 67 Recycling - čtení, poslech, nalepování samolepek

Na závěr jsme si zahráli hru na detektiva k procvičení přivlastňovacích přídavných jmen.

29.1.

MDR: zamotaná slova - napište je správně (opakování slovíček z 5. lekce)

I-dictionary: na interaktivní tabuli, opakování základních předložek

Bookwork: SB str. 61 - rozdělili jsme se do dvou skupin a vzájemně se ptali na předměty z obrázku (Whose chair is this ? This is May's chair. Whose socks are these ? These are Fred's socks.)

Zahráli jsme si hru "pictionary" - rozdělili jsme se do skupin, z každé skupinky jeden žák kreslil na tabuli zadaný obrázek a ostatní hádají, o co se jedná.

Story: další část příběhu SB str. 62 a animace na interaktivní tabuli, otázky k příběhu pak v učebnici WB na str. 62/1,2

Banana, banana, meatball: Jako zpestření jsme si přehráli novou písničku z Youtube a tančili podle zadaných instrukcí. Odkaz na video přikládám tady.

Poslechové cvičení v učebnici SB str. 68/1 a předvádění podle zadání.

24.1.

MDR: podle obrázků vyberte správně do vět THIS/THESE

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 58, 59, 60, 61 - domácí úkol je na příští čtvrtek 31.1. (při psaní domácího úkolu určitě používejte i učebnici SB - písnička na str. 60)

Na interaktivní tabuli doplňujeme správná zájmena (this, that, these, those)

Bedroom: rozdali jsme si obrázky z minulé hodiny a ve dvojicích jsme si je popisovali.

Song: SB str. 60 - učili jsme se novou písničku

Nová gramatika: přivlastňování: Whose book is this? It's Miss Lenka's book. (Čí je to kniha? Miss Lenky.) Whose pencils are these? They're Miss Lenka's. (Čí jsou tyto tužky? Jsou Miss Lenky.)

Bookwork: SB str. 61 - poslech a doplňování.

Na procvičení zájmen jsme si zahráli hru There is a Monster in my sock.

22.1.

MDR: nová slovíčka, doplňujeme vynechaná písmena a kontrolujeme podle učebnice

Procvičujeme nová slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Nová gramatika: THIS x THAT, THESE x THOSE - ukazujeme na jednotlivé předměty nebo skupiny předmětů ve třídě.

Game: zahráli jsme si novou hru There is a Monster in my sock (this sock, that sock, these socks, those socks)

Bookwork: SB str. 59/1 - poslech a doplnění podle poslechu

Pracovní listy: doplňte slovíčka k obrázku a pak nakreslete svůj pokoj (budeme dokončovat ve čtvrtek)

17.1.

MDR: doplňte věty podle obrázkových kartiček (Would you like some...? Are there any...? Have you got some...?)

V kroužku skládáme dohromady otázky a k nim správné odpovědi. Procvičujeme tak gramatiku a slovíčka na test.

Napsali jsme krátký test z další dokončené lekce. Po testu jsme vyplňovali osmisměrku se slovíčky z nové lekce.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru I'm the Big Hungry Monster.

Homework (domácí úkol): WB str. 123 a opakování nových slovíček (SB str. 58). Písemný domácí úkol je na příští čtvrtek 24.1., opakování slovíček na úterý 22.1.enlightened

Nová slovíčka: armchair, sofa, mirror, lamp, wardrobe, mat, bed, door

Bookwork: SB str. 58 - poslech, opakování podle písničky, otázky k obrázku.

15.1.

MDR: skládání slov podle diktátu (slovíčka ze 4 lekce), zápis do sešitu a obrázek

Fruit salad: každý si do obrázku misky nakreslil své ovoce a ostatní pak hádali, který obrázek komu patří: "My fruit salad has got... in it."

Bookwork: WB str. 52 - poslech a označení správných odpovědí

U tabule: ve dvou týmech jsme psali slovíčka na tabuli (po jednotlivých písmenech)

Na bílé tabulky jsme opravovali výrazy z tabule. Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Hangman.

10.1.

MDR: scrambled words (zamotaná slovíčka - 4. lekce)

Zahráli jsme si hru Bingo, kde procvičujeme "sight words" - jednoduchá slova základní slovní zásoby.

Homework (domácí úkol): 1) WB str. 48/cv.2 - napište 3 věty (může být na zvláštní papír),
2) str. 53 - celá strana, 3) SB str. 52/1 - domácí úkol je na příští čtvrtek 17.1.

Příští čtvrtek 17.1. bychom si napsali opakování ze 4. lekce. Prosíme, opakujte si slovíčka ze 4. lekce (číst i psát).

Bookwork: SB str. 57 - Food Game - hrajeme ve dvojicích a hádáme, co má ten druhý na obrázku (Is there any...? Are there any...?)

Na závěr jsme si zahráli hru Queenie, queenie.

8.1.

MDR: Is there any fish? Yes, there is some fish. Is there any orange juice? Yes, there is some orange juice. Are there any lemons? No, there aren't.

procvičujeme s obrázkovými kartičkami: IS there any orange? Yes, there IS. ARE there any lemons? Yes, there ARE.

Procvičování čísel od 1 do 100 - soutěžili jsme u tabule, čísla jsme říkali i psali.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a vyplněné reporty můžete vracet do 22.1. enlightened

Story - podívali jsme se na příběh na interaktivní tabuli a odpovídali na otázky. SB str. 50, str. 51/cv.2, 3, WB str. 50/cv 1. - poslech

3.1.

MDR: do vět doplňte A, AN, SOME (3 věty)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework  (domácí úkol): WB str. 48/1, str. 49/1 - domácí úkol je na příští čtvrtek 10.1.

Bookwork: procvičujeme gramatiku a slovíčka ze 4. lekce "Would you like an egg?" "Would you like some beans?" "Would you like a mango?" (Dal by sis....?)

Pracovní listy: slovíčka písemně a procvičení otázek

SB str. 53 - poslech a určování správné odpovědi dle poslechu - součást přípravy na Cambridgeské zkoušky, které mohou děti skládat od 3. ročníku (odkaz přikládám zde)

Na závěr jsme se rozdělili do dvou skupin a zahráli si hru Dobble, kde hledáme stejná slovíčka (procvičujeme čtení jednoduchých slov)

PROSINEC

Přejeme dětem i rodičům krásné Vánoce
a úspěšný start nového roku 2019!

20.12.

MDR: MERRY CHRISTMAS - na každé písmenko zvlášť napište slovo

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie, queenie.

Podívali jsme se na krátký vánoční film Madagaskar.

Ve třídě jsme hledali instrukce k vánočnímu obrázku.

18.12.

MDR: srovnejte správně pořadí slov v otázkách (Would you like some lemons?)

Starstore: všichni si vybrali odměny ve hvězdičkovém obchodě

Společně se skupinkou Arctic Hares jsme hráli různé hry a zpívali písničky.

Na interaktivní tabuli jsme se dívali na krátká videa - reklamy obchodních řetězců v Anglii, odkaz přikládám tady nebo tady.

13.12.

MDR: napište slova podle popisu (poslech a psaní)

V kroužku jsme hráli hry na procvičení slovíček z probírané lekce.

Bookwork: SB str. 49 - poslech, doplňování, samolepky

Pracovní list: procvičování členů A, AN, SOME

Společné čtení: Going on a bear hunt

11.12.

MDR: ve třídě hledáme kartičky s názvy potravin. Slova si pamatujeme a zapisujeme do sešitu.

Nová gramatika: I like bread. ME TOO. (Já také.) Procvičujeme v kroužku.

Hráli jsme Bingo s názvy jednotlivých potravin.

Zahráli jsme si hru Dobble, ve které co nejrychleji čteme a hledáme shodná krátká slova.

6.12.

MDR: napište slovem číslice: 3/three, 9/nine, 8/eight, 7/seven, 5/five

Homework: WB str. 46 a 47

Hráli jsme hry na procvičení a opakování abecedy a výslovnost jednotlivých písmen.

"What's in my bag?" - slovíčka z nové lekce, SB str. 47

Nová gramatika: větné členy A, AN, SOME (a lemon, an orange, some bread)

Gramatiku jsme si vysvětlili a procvičujeme: "Would you like some...?" (Dal by sis nějaký...?)

4.12.

MDR: vyberte správné slovo (procvičujeme gramatiku)

Bookwork: SB str. 44 poslech a zápis do učebnice, předvádíme, str. 41 - podle poslechu vybíráme správný obrázek

Ve dvojicích procvičujeme a sestavujeme věty oznamovací, věty v záporu a otázky.

Napsali jsme si opakování z další probrané lekce ("Show what you know" - ukaž, co umíš)

LISTOPAD

29.11.

MDR: namalujte obrázek podle instrukcí (procvičení předložek)

V kroužku jsme opakovali písničku z minulé hodiny a ukazovali si předložky (in front of, behind, between)

Na interaktivní tabuli jsme si promítli mapu města a každý dostal lísteček s otázkou. Hledáme místa a určujeme jejich polohu. (The playground is behind the toy shop. The café is between the train station and the hospital.)

Bookwork: WB str. 40 - poslech a doplňování odpovědí

Na interaktivní tabuli se díváme na video s předložkami a společně jsme doplňovali pracovní list na tabuli.

Bookwork: další příběh, SB str. 38, poslech, video na interaktivní tabuli a odpovědi na otázky, WB str. 38, čtení, spojujeme otázky a odpovědi.

Homework: 2x pracovní listy (čtení a odpovědi na otázky), WB str. 45 - domácí úkol je na příští čtvrtek 6.12.

27.11.

MDR: doplňte věty a otázky na tabuli

Song: učili jsme se novou písničku (SB str. 36), nejprve si vysvětlili některá slovíčka (cool, swing), písničku si poslechli a doplnili čísla k obrázkům

Bookwork: podle písničky jsme hledali cestu v bludišti (WB str. 36)

Nová gramatika: zopakovali jsme předložky, které již známe (IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO) a naučili se nové (IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN) a procvičujeme. K tomu jsme si zpívali písničku, odkaz přikládám zde.

Předložky procvičujeme i v učebnici (SB, WB str. 37)

22.11.

Dnes jsme pracovali ve velmi malé skupince dětí.

MDR: Has Prague got a cinema/swimming pool? Yes, it has. No, it hasn't.

S obrázkovými kartičkami se navzájem ptáme na místa ve městě a odpovídáme.

Game: "Roll a turkey" soutěžíme, komu se povede nakreslit celého krocana podle hodu kostkou a instrukcí.

Zahráli jsme si hru Dobble, naučili se nová slovíčka na obrázkových kartičkách (snowflake, candle, snowman, hammer, lightbulb...)

Book: společně jsme četli knížku "Mrs McNosh hangs up her wash", na šňůru jsme pak věšeli kartičky s obrázky podle poslechu.

20.11.

MDR: doplňte k obrázkovým kartičkám správná slovíčka, rozmotejte zamotaná slova (procvičujeme slovíčka z nové lekce)

Game: v kroužku čteme "sight words" (slova, která by měly děti snadno rozpoznat k dosažení plynulosti v angličtině) (how, his, her, after, open, give, think, know, what....)

Bookwork: SB str. 34 - slovíčka a obrázky, čteme, spojujeme, str. 35/1 - čteme a ptáme se "Has Prague got a swimming pool/train station/hospital...?"

WB str. 35 - čtení, procvičování slovíček

Na interaktivní tabuli hledáme nová slovíčka ve velké osmisměrce, kterou jsme společně sestavili.

Děti dostaly domů opravený test ze 2. lekce, prosíme rodiče o podpis, děkujeme.

15.11.

MDR: popište zvláštní zvíře, které jste vymysleli v minulé lekci (What does it eat? Where does it live?...)

Prstové loutky: pojmenovali jsme většinu zvířat a navzájem si je představovali. Všechna zvířátka se dětem moc povedla!

Zoologická zahrada: práce ve dvojicích, vymýšlení názvu, umístění, různé druhy zvířat. Zoo jsme si navzájem představovali a popisovali.

Bookwork: nová lekce "Around town" - slovíčka, výslovnost, nové obrázkové kartičky

Homework (domácí úkol): WB 34 a 43 - domácí úkol je na příští čtvrtek 22.11.

13.11.

MDR: vyberte správné slovo do tabulky a tabulku nalepte do sešitu (procvičujeme otázky Do you like...? Does Tom like...?)

Na stírací tabulky procvičujeme spelling jednotlivých slovíček (psaní zvířat).

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce.

Ve dvojicích skládáme rozstřihaný obrázek a výsledek popisujeme: It is.... It eats.... It lives in....

Do sešitu vymýšlíme zvláštní zvíře složené ze dvou zvířat a opět ho popisujeme. Ptáme se navzájem.

8.11.

MDR: doplňte věty: 1. A ___ is black and white. It live_ in _____. 2. A ____ is small. it like_ cheese. It ____ like cats.

Notebook: do sešitu jsme si nalepili obrázek a podle poslechu doplňovali.

V kroužku jsme se vzájemně ptali a odpovídali: Do you like...? Yes, I do. No, I don't. Does Miss Lenka like....? Yes, she does. No, she doesn't.

Bookwork: WB str. 28 - poslech, SB str. 29 - poslech, nalepování samolepek podle poslechu

Homework: WB str. 32 - vyrobte si 2 zvířátka z papíru, navlékací na prst, abychom s nimi mohli hrát. Domácí úkol je na příští čtvrtek 15.11.

Game: ve dvou týmech jsme předváděli a hádali různá zvířata

6.11.

MDR: podle obrázků doplňte správně věty (like x doesn't like)

Bookwork: nejprve jsme si zopakovali, co se dělo v poslední části příběhu a příběh jsme si přečetli (SB str. 26)

Notebook (zápis do sešitu): Who am I? do nalepeného odstavce jsme doplňovali správné odpovědi - doplňovali jsme zvířata podle popisu

Ve dvojicích: s obrázky zvířat se vzájemně ptáme a hádáme: What does it eat? Does it swim/walk/fly? Does it live in a zoo? Is it big or small? How many legs has it got? What colour is it?

Library (knihovna): dnes si děti vypůjčily anglické knížky z knihovny. Každý dostal Book Report pro zápis z knihy. Vyplněné BR a knihy vracejte, prosím, do 20.11. Za pěkný zápis
z knížky děti získají 2 hvězdičky navíc. yes

1.11.

MDR: osmisměrka na interaktivní tabuli - hledáme slova spojená s Halloweenem (ghost, pumpkin, skeleton, moon, haunted, wig, witch)

Dnes jsme vyrobili halloweenský věnec s netopýry, ozdobu na zítřejší školní akci.

Homework (domácí úkol): WB str. 29 celá, str. 33 celá - domácí úkol je na příští čtvrtek 8.11.

Bookwork: SB str. 25 - čteme a spojujeme otázky a správné odpovědi.

Rozdělili jsme se do dvou skupinek a podle instrukcí kreslili "Monster". Každý pak před tabulí svoji příšerku předvedl a odpovídal na otázky ostatních: Is it big or small? What does it eat? How does it move?

Ve dvojicích jsme pak hledali cestu bludištěm (pracovní list), jeden z dvojice navigoval, druhý poslepu maloval.

ŘÍJEN

25.10.

MDR: Doplňte věty k obrázkům: I like.... / He likes.....

Song: zpívali jsme písničku z učebnnice SB na str. 24, k písničce jsme si také zahráli hru

Homework (domácí úkol): WB str. 22 - celá, str. 23/jenom cvičení 2, str. 25/ jenom cvičení 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 1. 11.

Cvičení 1 ze str. 23 a 25 jsme udělali společně ve škole (poslech a čtení)

Bookwork: poslechli jsme si a na interaktivní tabuli jsme se podívali na další příběh našich hrdinů a odpovídali na otázky.

Game: s kartičkami, které jsme si připravili minule jsme hráli hry ve dvojicích - nejprve jsme sestavili strašidlo nebo veselou postavu a popisovali ji ostatním. (What is its name? Where does it live? What does it like?)

23.10.

MDR: psaní podle hláskování 1. TIGER, 2. ZEBRA - ke slovům nakreslete obrázek

Učíme se nová slovíčka: tiger, zebra, snake, hippo, crocodile, parrot, mouse, bear, monkey

Bookwork: SB str. 22 - slovíčka, poslech, procvičování výslovnost, obrázkové kartičky

Str. 23 - nová gramatika: SHE/HE LIKES x SHE/HE DOESN'T LIKE enlightened

Star Store: dnes jsme poprvé navštívili hvězdičkový obchod, kde si děti vybraly pěkné odměny za získané hvězdičky yes

Ke konci hodiny hodiny jsme si zahráli hru na poznávání nových obrázků (Animals) podle nakresleného obrázku.

Na příští hodinu jsme si připravili kartičky s Halloweenskými postavičkami.

18.10.

MDR: vyberte správné slovo do vět: Get /Have up. Have / Go lunch.

Dokončili jsme naše rozvrhy dne z minulé hodiny. Obrázky dopadly moc pěkně.

  

Ve dvojicích jsme si zahráli Pexeso s výrazy z této lekce - opakování pro test.

Homework: WB str. 119 a str. 21 - nakreslete 3 obrázky činností a popište jednou větou. Domácí úkol je na čtvrtek 25.10.

Napsali jsme si slíbený test z 1. lekce.

Bookwork: naučené fráze z 1 lekce jsme zapsali do učebnice WB na str. 120

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Big Hungry Monster.

16.10.

MDR: podle obrázků hodin doplňte správně do vět (It's ..... o'clock.)

Schedule: ve dvojicích jsme vyráběli náš rozvrh dne (Morning - Afternoon - Evening), doplňovali časy a aktivity

Bookwork: WB str. 15 - poslechové cvičení 1 a 2

Spojování otázek a odpovědí: ve třídě jsme hledali otázky a odpovědi a spojovali je podle smyslu. Na tabuli jsme je pak všichni dohromady četli, jedna skupinka se ptala, druhá odpovídala.

Pexeso: opakujeme a procvičujeme výrazy, které potřebujeme znát ve třídě (Pass me...., Close your...., Open your.......)

Procvičovali jsme si výrazy a gramatiku na test z 1. lekce, který bychom si napsali ve čtvrtek 18.10.

11.10.

MDR: do slov z písničky z minulé lekce doplňte chybějící slova (cvičení s použitím učebnice)

Podle obrázkových kartiček jsme procvičovali činnosti od prvních začínajících ráno až po poslední, které děláme večer.

Do připravené tabulky jsme ve dvojicích psali činnosti podle času (morning/afternoon/evening).

Bingo: hráli jsme Bingo a procvičovali si určování času (kreslíme správně hodiny a pak zpětně určujeme, kolik ukazují.)

Dnes bylo krásné počasí, část druhé hodiny jsme strávili venku a hráli hru What's the time
Mr Wolf?

9.10.

MDR: podle obrázkových kartiček napiš správnou frázi: 1. Go / Have to school. 2. Get / Play in the park.

Bookwork: SB str. 13 - procvičujeme určování času a popisujeme podle tabulky (I go to school at ...o'clock. She goes to school at ...o'clock.)

SB str. 14 Nový příběh - poslech, video na interaktivní tabuli a otázky k jednotlivým obrázkům

Song: poslouchali jsme novou písničku "Sad, bad, terrible day." a povídali si o jednotlivých situacích.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says, abychom si procvičili fráze a aktivity.

Homework: děti dostaly pracovní listy s domácím úkolem, domácí úkol je na příští úterý 16.10.

4.10.

Dnes jsme pracovali dohromady Badgers a Arctic Hares.

MDR: podle obrázků doplňte správnou frázi (brush your teeth, have lunch, go to school, go to bed)

Zopakovali jsme nové fráze s obrázkovými kartičkami a také určování času.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a učili jsme se/opakovali:

1. Bookwork: SB str. 13 - čtení textu a přiřazování správných obrázků.
Nová gramatika: She/He GETS UP / GOES to school / HAS breakfast at ... o'clock.

2. Pracovní list: Paula's day - čtení a doplňování správných frází

3. Procvičování určení času, kombinace s aktivitami během dne. Učitel se ptá, děti odpovídají (What time do you get up? I get up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock.)

2.10.

MDR: podle obrázků doplňte správná slova do vět (chair, clock, books): There is a .... / There are some...

Učíme se nové fráze: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Bookwork: SB str 10 - rytmický popěvek, procvičujeme nové činnosti, str. 12 nová písnička "Mr Blue", kreslíme obrázek, co vše vtipné může Mr Blue dělat

Homework: WB str. 10, 11 - domácí úkol je na příští úterý 9.10.

Učíme se hodiny: It's five o'clock. Ve dvojicích nastavujeme čas na papírových hodinách podle diktátu Ms Anny.

Procvičení hodin také dle učebnice SB str. 11 - poslech.

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: napište čísla uvedená na tabuli ve správném pořadí (11-20) a tři z nich napište slovy

Opakujeme čísla 11-20; učíme se a procvičujeme čísla 10, 20, 30, ... 100

Nová gramatika: učíme se rozkazovací věty (sit down, don't sit down, ...) a procvičujeme pomocí hry "Mr. Robot says"

Posloucháme příběh z učebnice "The Burglers"

Bookwork: učebnice SB strany 6 - 9, WB strany 7 - 8

Homework (domácí úkol): dobrovolný úkol za hvězdičku navíc na 2.10. - osmisměrka s čísly

25.9.

MDR: napište 3 věci, které potřebujete ve škole

Dokončili jsme plakát naší skupinky.

Učíme se slovíčka z nové lekce pomocí obrázkových kartiček.

Song (nová písnička): učíme se a zpíváme z učebnice SB na straně 4

Nová gramatika: THERE IS A/AN (mluvíme o jedné věci) x THERE ARE (mluvíme o více věcech) Ptáme se: HOW MANY?

Bookwork: v učebnici SB jsme novou látku procvičovali na straně 5

Opakujeme čísla od 1 do 10 (Miss Anna každému pošeptá jeho číslo a děti se řadí od nejmenšího čísla po největší)

Homework (domácí úkol): cvičebnice Workbook, strany 4 a 5 - domácí úkol je na příští týden 2.10.

20.9.

MDR (My Daily Report): na začátku každé lekce zapisujeme do sešitu (opakujeme z minulé lekce, procvičujeme hláskování, připravujeme novou lekci), dnes jsme podle obrázků vymýšleli nová slova začínající na stejné písmeno.

Povídali jsme si o šikaně (bullying) a podívali jsme se k tomu na krátké video. Mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Poster (plakát): dnes jsme vyráběli plakát naší skupinky, dokončíme ho příští týden a vystavíme u učebny EATS ve škole.

18.9.

Welcome to school, Badgers!

Na začátku hodiny jsme se všichni vzájemně představili a zahráli si hru na procvičení jmen.

Notebooks (sešity): nadepsali jsme si sešity a ozdobili je pro letošní školní rok.

Rules (pravidla): v kroužku jsme si sestavili pravidla chování ve třídě, malou tabulku jsme si pak nalepili do sešitu.

Badgers: podívali jsme se na krátké video o jezevcích (Badgers) a odpovídali na otázky. Odkaz na video přikládám zde.

Alphabet: opakovali jsme si abecedu a hláskování jednotlivých písmen. Sestavovali jsme kartičky s písmeny a procvičovali.

Homework: procvičujte abecedu a jednotlivé hlásky :)

TOPlist

aktualizováno: 23.08.2019 19:07:53