Badgers

Badgers

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Erik Teppler

tel.: +420 774 147 713
email: erk_the_man50@hotmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

19.06

 

Dnes jsme rozdávali dětem diplomy. Potom jsme se dívaly na film za odměnu, že po celý rok moc dobře pracovaly, a dostaly k tomu popcorn. Přejeme Vám moc hezké prázdniny!

 

14.06

 

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 4 různé obrázky – Hospital, winter, summer, museum, spring a school.

-Hráli jsme různé hry na tabuli.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili věty – reading a book, listening to music, swimming, going to the park, riding a bike, playing on the computer, playing board games, helmet, goggles a mouse.

 

12.06

 

-Během MDR měly vyřadit slovo které do řady nepatří a zdůvodnit – cat, dog, frog a car.

-Společně jsme přečetli příběh The Cat In the Hat.

-Na Starfall jsme cvičili čtení Dune Buggy.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili slova May, green, flowers, weather, Easter, shower, March, spring, sunshine a blossom.

 

07.06

 

-Během MDR měly nakreslit obrázky a řídit se podle pokynů.

-Mluvili jsme o létě a děti potom nakreslily obrázek a napsaly co většinou dělají o prázdninách.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili čísla 1-10, otázku Have you got a (king)? a odpověď No, go fish.

 

05.06

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili různé otázku – Is it in your (pocket)? Sock, slipper, back, front, right, left, sleeve, hair a hand.

-Dnes jsme dokončili projekt Charity Cookies in a jar (Sušenky v láhvi) které budeme zítra (středa) prodávat na charitativní akci ve škole.

-Dnes jsme měli Star Store (poslední) a děti měly z toho velkou radost.

 

31.05

 

-Během MDR měli nakreslit 4 obrázky a cvičili jsme tím slova owl, surfboard, giraffe, kayak, tiger, sea, island a horse.

-Dnes jsme vyráběli Charity Cookies in a jar (Sušenky v láhvi) které budeme příští týden ve středu prodávat na charitativní akci ve škole.

-Hráli jsme různé hry a zpívali jsme písničky.

 

 

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz a fluorescentní lampy, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Kaňka, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Kaňky. 

 

 

 

29.05

 

-Během MDR měli správně napsat první slovo a složit otázky – Can you ride a bike? Have you got a brother? Do you like ice-cream? Would you like some milk?

-Hráli jsme hru na tabuli ve které cvičili napsat různá krátká slova – like, hat, love, here, there, mine, head, time…

-Společně jsme přečetli příběh Where the wild things are.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili slova – Sandcastle, seashell, sandals, waves, vacation, sailboat, pelican, sunglasses, seagull…

Na konci hodiny jsme zpívali novou písničku.

 

24.05

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Hráli jsme různé hry a cvičili jsme při tom slovíčka - Boy, girl, green turtle, boat, car...

 

TEST – Čtvertek 24.05

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Rozumět otázku a odpovědí: Can James watch tv? Yes, he can.                                                      

       Rozumět otázky: Is there any milk in the bootle? Would you like some juice? Have you got a cat? Can you drive a car? Does your brother like sport?

       Důležitá slova a výrazy: Go hiking, go camping, keep a scrapbook, také riding lessons, build a tree house a help in the garden, learn to swim.


22.05

 

-Během MDR měli správně odpovědět na otázky – Can you ride a bike? Have you got any pets? Do you like listening to music? Where is the teddy bear?

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili z přeházených slov složit otázky: Whose socks are these? Where is the shop?

 

17.5.

Výlet do Kaňky
Když jsme dorazili do Kaňky, velice mile nás tam přivítali a pohostili čajem, kávou, ovocem a koláčem, který děti z Kaňky samy upekly. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a šli si prohlédnout různé terapie.
 
Nejdříve jsme navštívili muzikoterapii, kde jsme si zkoušeli různé nástroje. Děti ležely na ozvučné desce a hrály si s barevnou chobotnicí. Dále jsme pokračovali na logopedii, kde jsme se seznamovali s různými pomůckami, s kterými děti pracují, aby se zlepšily v mluveném projevu. 
 
Pak jsme se přesunuli do fyzioterapie, kde jsme si prohlíželi náčiní – houpačku a disky, které děti používají ke zlepšení rovnováhy a držení těla. Následně jsme si prohlíželi pomůcky, které děti používají při ergoterapii na procvičení jemné motoriky.
 
Na závěr nám bylo ukázáno monoski a děti si vyzkoušely, jak se v něm sedí. Děti se poté naobědvaly v družině, předali jsme dárky a šli se spolu s některými studenty z Kaňky podívat do Muzea brnění. Tam nám předvedli rekvizity, které vyrábějí pro filmy jako jsou Bathory, Letopisy Narnie, Poslední Samuraj atd. Prozradili nám také triky, které používají.
 
Pak jsme se prošli historickým centrem Tábora a zamířili zpět k nádraží, kde jsme se rozloučili s našimi milými průvodci z Kaňky. Moc jsme si to užili a hodně nového se naučili.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští čtvrtek, 17. 5., pojedeme v rámci charitativního projektu do Tábora navštívit našeho partnera pro tento rok - Kaňku. Veškeré informace posílala paní Barešová emailem. Pokud jste ještě neodpověděli, abyste udělili souhlas s účastí Vašeho dítěte, případně ho omluvili, tak to, prosíme, udělejte co nejdříve. Bez tohoto souhlasu dítě jet nemůže. Děkujeme. 

15.05

 

-Během MDR měli správně složit otázky – Where is my jacket? Can you ride a horse? Have you got a cat? Does your brother like snakes? Would you like some ice-cream?

-Společně jsme přečetli příběh Are you my mother?

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili can a can’t a výrazy - Keep a scrapbook, read a comic, visit my cousins, build a tree house, learn to play basketball, go camping, také painting lessons a help in the garden.

 

Domácí úkol na 22.05 – Work book str. 109, 112 a 113.

 

 

 

10.05

 

-Během MDR měli správně spojit slova a vytvořit výrazy keep a scrapbook, read a comic, visit my cousins a help in the garden.

-Děti vyráběli přání které budeme příští týden rozdávat dětem v Kaňce (v Táboře) při návštěvě ve čtvrtek.

-Pracovali jsme se Student Book str. 108 a 109.

-Hráli jsme hru na tabuli a cvičili jsme při tom výrazy - Keep a scrapbook, read a comic, visit my cousins a help in the garden.

 

03.05

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Pracovali jsme se Student Book str. 106.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

Domácí úkol na 10.05 – Work book str. 106, 107 a 108.

 

 

 

TEST – Čtvertek 03.05 – Unit 8

 

-Být schopný psát: Volleyball, badminton, basketball, football, athletics, tennis, swimming,table tennis, a hockey.


26.04

 

-Během MDR (My Daily Report) měly z přeházených písmen psát slova tennis, swimming, athletics, hockey a table tennis.

-Hráli jsme hru ve které si děti vybraly písmenka a měli s nimi správně napsat slova tennis, football, volleyball, table tennis, hockey, badminton…

-Pracovali jsme se Student Book str. 101.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili hlavně čtení a porozumění textu.

 

24.04

-Během MDR měly odpovídat na 4 otázky (What sport do you like doing? What sport is easy? (difficult a boring)).

-Společně jsme přečetli příběh Will you please go now.

-Pracovali jsme se Student Book str. 100.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme zopakovali názvy sportů - volleyball, badminton, basketball, football, athletics, tennis, swimming,table tennis, baseball a hockey.

-Kdo chtěl si půjčil knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (10.05.2018), k tomu dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

 

 

19.04

 

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 4 různé obrázky.

-Hráli jsme šibenici a při tom jsme cvičili slova volleyball, badminton, basketball, football, athletics, tennis, swimming,table tennis, baseball a hockey.

-Pracovali jsme se Student Book str. 97 a 98.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili čtení, I like playing tennis, názvy sportů atd.

 

17.04

 

-Během MDR měly napsat odpověď na otázky How old are you? What’s your favourite colour? How many brothers and sisters have you got? What do you like? What would you like to do? (I’d like to ride a bike).

-Hráli jsme hru na tabuli ve které jsme cvičili slova volleyball, badminton, basketball, football, athletics, tennis, swimming, table tennis, baseball a hockey.

-Pracovali jsme se Student Book str. 95 a 96.

Domácí úkol na 24.04 – Work book str. 94, 95 a 96.

 

12.04

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Společně jsme přečetli příběh The Magic Porridge Pot

-Děti doplňovaly pracovní list na téma Velikonoce a na tabuli jsme cvičili správně napsat slova flower, raincoat, bunny, grass, rainbow, butterfly, Easter egg…

 

10.04

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 4 různé obrázky.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti vyráběly knižní záložka podle zadaných instrukcí.

 

TEST –  Čtvertek 12.04

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Umět přečíst a rozumět: I'd (I would – chtěl bych) like to drive a car.

       Rozumět věty: Are you waiting for a bus? Yes, I am. Is she sleeping? No, she isn't. He's doing his homework.

-Být schopný psát: Lorry, skateboard, helicopter, motorbikem a bus.

 

05.04

 

-Během MDR (My Daily Report) děti opsaly slova a skládaly větu – Sally sells sea shells by the sea shore.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém cvičili větu Do you (come) to school by bus.  Cvičili jsme taky present continuous What are you doing? Is he playing computer games?

-V kruhu jsme hráli hru ve kterém jsme cvičili různá slova – fly, run, swim, parrot, fish, plane…

Ve čtvrtek píšeme test z unit 7. Více info zde během víkendu.

03.04

 

-Během MDR (My Daily Report) děti napsaly slova skateboard, lorry, helicopter, boat a scooter.

-Pracovali jsme se Students Book str. 89 (na tabuli jsme nakreslili kouzelné auto), 92 a 93.

-Hráli jsme Bingo a procvičili jsme písmena.

 

 

 

27.03

 

-Během MDR (My Daily Report) jsme opět cvičili present continuous (přítomný průběhový) a doplňovaly věty – He’s (riding) a bike. Sailing, waiting, watching, playing, driving.

-Pracovali jsme se Work Book str. 88.

-Kdo chtěl si půjčil knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (10.04.2018), k tomu dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili přídavná jména.

-Společně jsme přečetli příběh I can read with my eyes shut.

Domácí úkol na 03.04 – Work book str. 89.

Přejeme vám hezké Velikonoce!

 

22.03

 

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili present continuous (přítomný průběhový) – I’m watching, riding, playing, driving.

-Hráli jsme bingo a jiné hry ve kterých jsme cvičili napsat a vyslovovat slova helicopter, boat, car, bus, bike, train, lorry, skateboard, scooter.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili I’d like to (chtěl bych) a čtení.

 

20.03

 

-Během MDR (My Daily Report) měly z přeházených písmen psát slova skateboard, lorry, helicopter, boat a scooter.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Zpívali jsme písničku Where is. Where is Erik? Where is Erik? Here I am. Here I am. How are you today sir? Very well I thank you. Run away. Run away.

-Pracovali jsme se Student Book str. 86,87 a 88.

Domácí úkol na 27.03 – Work book str. 85, 86 a 87.

 

15.03

 

-Během MDR (My Daily Report) děti opsali slova skateboard, lorry, taxi, boat a scooter.

-Zopakovali jsme slova helicopter/plane (fly/sky), boat (sail/sea), car (drive/street), bus/taxi/motorbike (drive/street), bike (ride/park), train a lorry (drive/street), skateboard (ride/park), scooter (ride/park).

-Cvičili jsme I am – I’m, you are – you’re a run – running a walk – walking.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Mox’s Shop.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém cvičili skládat otázky z přeházených slov – What is she doing?

 

 

13.03

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát do věty správně like, an, some a would.

-Cvičili jsme slova helikoptér (fly/sky), boat (sail/sea), car (drive/street), bus (drive/street), bike (ride/park), train a lorry (drive/street), skateboard (ride/park), scooter (ride/park).

-Zpívali jsme písničku It’s a big world.

-Pracovali jsme se Student Book str. 84,85.

Domácí úkol na 20.03 – Work book str. 82, 83 a 84.

 

TEST –  Čtvertek 08.03

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Umět přečíst a rozumět slova: Tired, excited, scared, sad, angry a happy.

       Rozumět zájmena přivlastnovací: My, your, his, her, their, our.

-Být schopný psát: glasses, ears, nose, mouth a face.

 

 

08.03

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Doplňovali pracovní list ve kterém cvičili slova (pocity).

-Hráli jsme pexeso při kterém jsme cvičili slova – Bow, computer, bird, sun, sunglasses, bee, butterfly…

 

06.03

 

-Během MDR jsme hráli hangman (face, eyes, chin, glasses, cheeks, hair, nose a ears).

-Doplňovali pracovní list ve kterém cvičili uspořádat slova do správného pořadí a složit větu – tail My is gray

-Na tabuli jsme cvičili zájmena přivlastňovací (his, her, your, my, their a our).

-Společně jsme přečetli příběh All the things we can think – bird, colours, horse, gloves, balloon, moon, water, tail, tooth, stairs, ship, left, right a elephants.

 

01.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat wardrobe, street, mirror, armchair a bus stop.

-Zopakovali jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March). Děti dostaly papír a měly zjistit kdo má narozeniny v jakém měsíci.

-Doplňovali pracovní list (pozvání na narozeninový párty) a měly vymyslet místo, občerstvení, pití, čas, měsíc, hry…

 

 

27.02

 

-Během MDR jsme cvičili my, his, her a our.

-Společně jsme přečetli příběh Winnie the Witch.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 13.03.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

 

22.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat face, eyes, chin, glasses, cheeks a ears.

-Zopakovali jsme názvy měsíců a cvičili jsme je dát do správného pořadí.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili psát měsíce a zájmena přivlastňovací (his, her, its, my, their a our).

-Pracovali jsme se Student Book str. 73-75.

 

20.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat face, eyes, hair, glasses, cheeks a nose.

-Zopakovali jsme názvy měsíců a cvičili jsme je dát do správného pořadí.

-Zopakovali jsme emoce – Angry, scared, sad, happy, tired a excited. Cvičili jsme také He/She/It is a We/They are.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Zopakovali jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March).

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

Domácí úkol na 27.02 – Work book str. 77

 

15.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat emoce happy, sad a angry a is/are.

-Cvičili jsme názvy měsíců.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili správně napsat krátká slova – Ears, eyes, hair, glasses, chin, mouth …

-Cvičili jsme otázku When is your birthday a odpověď My birthday is in (March).

 

13.02

 

-Během MDR jsme cvičili výrazy have breakfast, get dressed, have lunch, go to bed, play in the park, brush your teeth.

-Pracovali jsme se Work Book str.72.

-Pracovali jsme se Student Book str.70-71.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili napsat nose, cheeks, chin, mouth, ears, face, scared, happy, sad, tired, angry, excited…

Domácí úkol na 20.02 – Work book str. 70, 71 a 73.

 

 

01.02

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Společně jsme přečetli příběh Green Eggs and Ham.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

 

TEST –  Čtvertek 01.02

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Umět přečíst a rozumět otázky a odpovědí:

       Whose t-shirt is this? (Čí je to tričko?) - It's Erik's.

       Whose sweaters are those? (Čí jsou tamti svetry?) - They are Erik's

       Rozumět ukazovací zájmena: This(tento), that(tamten), these(tito) a those(tamti).

-        Být schopný psát: Table, wardrobe, mirror, armchair a sofa.

 

30.01

 

-Během MDR měly z přeházených písmenek napsat slova wardrobe, table, armchair a mirror.

-Na tabuli jsme hráli různé hry.

-Zopakovali ukazovací zájmena: This (tento), that (tamten), these (tito) a those (tamti).

 

25.01

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova wardrobe, table, sofa, armchair a mirror.

-Doplňovali pracovní list který dostaly v úterý.

-Děti si půjčily knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 13.02.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Pracovali jsme se Student Book str.61.

-Hráli jsme hru ve kterém jsme cvičili napsat slova wardrobe, table, sofa, armchair, mirror…

-Příští týden píšeme zase test a o víkendu najdete zde více info.

 

23.01

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova bed, table, lamp, mat a mirror.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme zopakovali ukazovací zájmena: This (tento), that (tamten), these (tito) a those (tamti). Také měli napsat slova wardrobe, table, sofa, mat, armchair a mirror a složit otázky Do you like this lamp? Do you like these t-shirts?

 

18.01

 

-Během MDR jsme cvičili under, next to a in front of.

-Cvičili jsme na tabuli slova wardrobe, bed, table, sofa, mat, armchair a mirror.

-Pracovali jsme se Student Book str.59

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili ukazovací zájmena: This(tento), that(tamten), these(tito) a those(tamti).

Domácí úkol na 25.01 – Work book str. 58-61.

 

16.01

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme pracovali s příběhem There was an old lady – Fly, spider, bird, dog, goat, horse...

Společně jsme ho přečetli a pak jsme ho zahráli s figurkami.

-Cvičili jsme názvy zeleniny a ovoce a děti dostali papír a na něm vybarvily různé potraviny.

 

TEST – Úterý 16.01

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek (omlouvám se za špatnou informace)!

       Umět přečíst a rozumět otázky a odpovědí:

       Would you like (Chtěl bys...) - Yes, please. No, thank you.

       Are there any apples? (Jsou nějaké jablka?) - Yes, there are. No, there aren't.

       Is there any milk?(Je nějaké mlíko?) - Yes, there is. No, there isn't.

-Být schopný psát: Lemons, grapes, tomatoes, mangos a watermelons.

-Důležitá slova: Beans, fish, potatoes a eggs.

 

11.01

 

-Děti měly běhěm MDR dopnit chybějící slova ve větách – Would you like _____ milk?

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili spojit otázky s odpovědi Is there any (bread)? Yes, there is some.

-Hráli jsme si na obchod a cvičili jsme například věty Are there any apples? No, there aren’t. Would you like some bananas? Yes, please.

 

09.01

-Děti opsali běhěm MDR slova bread, lemons, fish, potatoes a tomatoes.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili skládat otázky a odpovědět na otázky Is there any (bread) – nepočitatelný a Are there any (oranges) – počitatelný.

-Hráli jsme hru ve které měli skládat slova z písmen na stole – fish, lemons, potatoes…

-Mluvili jsme o členech (mum, dad, brother, sister…) v rodině a děti nakreslily obrázek a napsaly například I’m 6. I’ve got one brother.

 

04.01

-Děti opsali běhěm MDR slova beans, eggs, mangos, bread, watermelon a grapes.

-Pracovali jsme se Student Book str.49-51

-Společně jsme přečetli příběh Mrs McNosh Hangs Up Her Wash

Domácí úkol na 11.01 – Work book str. 49, 50 a 53.

 

PROSINEC

 

21.12

 

-Děti dnes vyráběli soby z papíru a poslouchali jsme vánoční koledy.

-Hráli jsme bingo a pexeso s slovy – angel, santa, presents, star, snowman, Christmas tree, gingerbread, bells, sledge a reindeer.

Přejeme Vám hezké svátky a jen to nejlepší do nového roku.

 

 

19.12

 

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Dnes byla naše třída společně ještě s jednou třídou spojená. Zpívali jsme písničky a hráli jsme různé hry. Cvičili jsme slova angel, presents, star, snowman, Christmas tree, candles, bells a reindeer.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili otázku a odpověď Have you got a star? Yes, I have. No, I haven’t. Go fish!

 

 

14.12

 

-Během MDR měly napsat mangos, watermelons, bread a beans z přeházených slov.

-Doplňovaly pracovní list ve kterém jsme zopakovali slova bread, beans, carrots, apples, fish, lemon, tomatoes a potatoes. Cvičili jsme také věty Would you like some (apples)? Yes, please/No, thank you.

-Pracovali jsme se Student Book str.47 a 48.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme zopakovali Would you like some (beans)?

 

12.12

 

-Během MDR jsme cvičili slova behind, between, in front of a next to.

-Cvičili jsme slova bread, beans, carrots, apples, fish, lemon, tomatoes a potatoes.

-Pracovali jsme se Student Book str.46

-Dnes jsme mluvili o naši letošní charitě Kaňka (více info najdete zde) v táboře a proč je důležité pomáhat jiným. Děti potom vyráběli vánoční přání které budeme dětem v Kaňce posílat před vánocemi.

Domácí úkol na 19.12 – Work book str. 46, 47 a 48.

 

07.12

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Cvičili jsme různé otázky - How are you? Have you got any brothers or sisters?...

-Zbytek času jsme hráli různé hry.

 

 

TEST – Čtvrtek 07.12

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test zítra!

- Umět přečíst a rozumět slova: Between, behind, next to, in front of, it has got a it hasn't got.

- Umět přečíst a rozumět věty: The park is behind the café. The town has got a swimming pool.

-Být schopný psát: Train station, playground, swimming pool, cinema a street.

-Důležitá slova: Bus stop, toy shop, park, school a book shop.

 

05.12

-Během MDR jsme cvičili napsat slova playground, shop, cinema, train station and swimming pool.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme cvičili předložky between, on, behind, in front of, next to.

-Pracovali jsme se Student Book str.45.

-Hráli jsme hru na tabuli ve kterém jsme zopakovali předložky between, on, behind, in front of, next to.

 

LISTOPAD

 

30.11

 

-Během MDR jsme cvičili doplňit věty slovy has/hasn’t got.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly které dnes přinesly.

-Děti doplňovali pracovní list na téma has/hasn’t got.

-Hráli jsme hru na tabuli ve kterém měli odpovídat na různé otázky.

 

 

28.11

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova street, hospital, cafe, train station and playground.

-Pracovali jsme se Student Book str.38, 39 a 41.

-Hráli jsme hru ve které děti skládaly slova písmenkami (z plastu) a měli podle nich napsat street, hospital, cafe, train station, bus stop, cinema and playground.

 

23.11

 

-Během MDR jsme cvičili napsat slova street, hospital, cinema, train station and bus stop.

-Zpívali jsme písničku Our town.

-Děti dodělaly pracovní list který dostaly v úterý na téma have/has got.

-Pracovali jsme se Student Book str.36 a 37.

-Cvičili jsme slova behind, in front of, next to a between.

 

 

21.11

 

-Během MDR (My Daily Report) měly odpovídat písemně na otázky What is your name? How old are you? What is your favourite animal? Who are your teachers?

-Cvičili jsme slova park, swimming pool, cinema, hospital, playground, train station, café, street, shop a bus stop různý způsob.

-Děti doplňovali pracovní list na téma have/has got.

-Pracovali jsme se Student Book str.34 a 35.

Domácí úkol na 30.11 – Work book str. 34-37.

 

16.11

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Společně jsme přečetli příběh Whose that tail on the trail.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme cvičili přečíst slova go, how, for, who, any, now, I…

​Přejeme hezký svátek!

 

TEST 2 – Čtvrtek 16.11

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

- Umět přečíst a rozumět věty: Erik likes apples. Erik doesn't like snakes.

- Umět přečíst a rozumět věty: I don't like rain. Jane doesn't like bears. Do you like bees? Does Tom like dogs?

- Být schopný psát: crocodile, tiger, monkey, parrot a bear.

-Důležitá slova: Green, yellow, red, blue, grey, brown a orange 


14.11

 

-Během MDR (My Daily Report) měly odpovídat na otázky Do you like ice-cream? Do you like spiders? Does Mr. Erik like tennis?

-Společně jsme přečetli příběh Green Eggs and Ham.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (28.11.2017), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

 

 

09.11

-Během MDR (My Daily Report) měly opisovat slova mouse, bear, tiger, zebra a crocodile.

-Na interaktivní tabuli jsme hráli hru na téma zvířata. It has got a long neck. The biggest bird…

-Pracovali jsme se Student Book str.29.

-Hráli jsme Simon Says.

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

07.11

-Během MDR (My Daily Report) měly z přeházených písmen psát slova bear, tiger, zebra a hippo.

-Cvičili jsme otázky Do you like cake? Does he/she like cake?

-Pracovali jsme se Student Book str.26 a 27.

-Hráli jsme Simon Says.

-Děti doplňovali pracovní list na téma do/does.

Domácí úkol na 9.11 – Work book str. 22, 24 a 25.

 

02.11

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát slova mouse, bear, tiger, monkey, zebra a snake.

-Zopakovali jsme věty He/She likes (food). He/She doesn't like (fish) a přitom jsme cvičili slova carrots, chicken, bananas, spiders a sandwiches.

-Pracovali jsme se Student Book str.23-25.

 

 

 

31.10

 

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát slova pumpkin, ghost a vampire.

-Cvičili jsme slova crocodile, parrot, monkey, tiger, hippo, mouse, zebra, snake a bear.

-Děti dodělávaly příšeru na které začaly pracovat minulý týden.

-Cvičili jsme věty He/She likes (food). He/She doesn't like (fish).

-Pracovali jsme se Student Book str.22.

24.10

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti nakreslili příšeru a na ni nalepovaly vystřižené díly (nos, uši atd.).

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

TEST – Úterý 24.10

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test v úterý!

- Umět přečíst a rozumět otázky typu: Is it three o’clock? (No, it isn’t) What’s the time? (It’s ten o’clock) When do you go to bed? (I go to bed at seven o’clock)


19.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát do věty správně get, have a play.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

-Zopakovali jsme látku na test který budou psát v úterý.

 

17.10

 

-Během MDR (My Daily Report) měli vybrat správnou odpověď k otázkám Is it 3 o’clock? When does he go to bed? When do you get dressed?

-Cvičili jsme různé otázky se slovem when – When do you go to bed? When do you have breakfast?

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 31.10.2017), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili vymyslet a správně napsat krátká slova – Hat, dog, sad, cat, door…

 

12.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát věty play in the park, have dinner a go to bed.

-Děti hledaly po třídě obrázky (činnost a hodiny) a měly podle nich určit v kolik hodin se to dělo.

-Pracovali jsme se Student Book str.17.

-V kruhu jsme cvičili znát hodiny a věty Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

 

10.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili psát věty have lunch, brush my teeth a get dressed.

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili psát Has, brushes, plays, watches a goes.

-Pracovali jsme se Student Book str.14 a 15.

-Hráli jsme Simon Says.

-Hráli jsme hru ve které měli skládat věty – He gets up at seven o’clock.

Domácí úkol na 17.10 – Work book str. 10-13

 

05.10

-Doplňovali pracovní list ve kterém zopakovali věty Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.11

-Poslouchali jsme písničku Mr Blue a podle textu měli určit kdy se co stalo.

-Hráli jsme hru ve které měli odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

 

03.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili There is a There are.

-Cvičili jsme věty: Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9 a 11,12.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

03.10

-Během MDR (My Daily Report) jsme cvičili There is a There are.

-Cvičili jsme věty: Go to school, brush your teeth, have (lunch, breakfast a dinner), play in the park, get dressed a go to bed.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9 a 11,12.

-Cvičili jsme znát hodiny: It’s one o’clock. It’s five o’clock.

 

26.9

-Zpívali jsme písničku Welcome Back.

-Cvičili jsme rozdíl mezi There is a (Jednotné číslo) a There are some (množné číslo).

-Pracovali jsme se Student Book str.4-5.

-Dnes jsme začali vyrábět třídní plakát na kterém budou fotografie a obrázky třídního maskota (badger).

-Cvičili jsme čísla 30-100.

-Cvičili jsme slova: Floor, chair, cupboard, board, window, clock, wall a bookcase.

Domácí úkol na 03.10 – Work book str. 4 a 5.

 

21.9

 

Oznámení: Ve Work Book je kód který je potřeba k registraci na stránky Cambridge kde jsou cvičení a jiné pomůcky. Prosíme, abyste k odstranění použili minci (jemně), abyste předešli poškození kódu. Jakékoliv problémy s kódem nebo přístupem ke stránce prosím kontaktujte Ditu Polcarovou dpolcarova@cambridge.org Děkujeme!

 

-Cvičili jsme věty: How do you spell? How do you say (dog) in English? I need to use the bathroom.

-Dodělali papír na který měli napsat odpovědi na otázky o své osobě.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

-Dnes jsme mluvili o šikaně a co můžeme dělat abychom jí zabránili. Děti potom podepsali malý plakát kde je napsáno že se všichni stavíme proti šikaně.

-Cvičili jsme slova: Listen, look, say, please, bathroom, thank you a you are welcome.

 

19.9

- Uvítali jsme opět děti v angličtině a mluvili jsme trochu o tom jak budou během roku probíhat hodiny.

- Děti nakreslili přední stránku portfolia ve kterém budou psát denní hlášení.

- Dostali papír na který měli napsat odpovědi na otázky o své osobě - What is your favourite color? What is your favourite food?

- Hráli jsme uvítací hry ve kterých jsme cvičili základní věty - How old are you...

 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53