Badgers

Badgers

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

PROSINEC

11.12.

MDR: ve třídě hledáme kartičky s názvy potravin. Slova si pamatujeme a zapisujeme do sešitu.

Nová gramatika: I like bread. ME TOO. (Já také.) Procvičujeme v kroužku.

Hráli jsme Bingo s názvy jednotlivých potravin.

Zahráli jsme si hru Dobble, ve které co nejrychleji čteme a hledáme shodná krátká slova.

6.12.

MDR: napište slovem číslice: 3/three, 9/nine, 8/eight, 7/seven, 5/five

Homework: WB str. 46 a 47

Hráli jsme hry na procvičení a opakování abecedy a výslovnost jednotlivých písmen.

"What's in my bag?" - slovíčka z nové lekce, SB str. 47

Nová gramatika: větné členy A, AN, SOME (a lemon, an orange, some bread)

Gramatiku jsme si vysvětlili a procvičujeme: "Would you like some...?" (Dal by sis nějaký...?)

4.12.

MDR: vyberte správné slovo (procvičujeme gramatiku)

Bookwork: SB str. 44 poslech a zápis do učebnice, předvádíme, str. 41 - podle poslechu vybíráme správný obrázek

Ve dvojicích procvičujeme a sestavujeme věty oznamovací, věty v záporu a otázky.

Napsali jsme si opakování z další probrané lekce ("Show what you know" - ukaž, co umíš)

LISTOPAD

29.11.

MDR: namalujte obrázek podle instrukcí (procvičení předložek)

V kroužku jsme opakovali písničku z minulé hodiny a ukazovali si předložky (in front of, behind, between)

Na interaktivní tabuli jsme si promítli mapu města a každý dostal lísteček s otázkou. Hledáme místa a určujeme jejich polohu. (The playground is behind the toy shop. The café is between the train station and the hospital.)

Bookwork: WB str. 40 - poslech a doplňování odpovědí

Na interaktivní tabuli se díváme na video s předložkami a společně jsme doplňovali pracovní list na tabuli.

Bookwork: další příběh, SB str. 38, poslech, video na interaktivní tabuli a odpovědi na otázky, WB str. 38, čtení, spojujeme otázky a odpovědi.

Homework: 2x pracovní listy (čtení a odpovědi na otázky), WB str. 45 - domácí úkol je na příští čtvrtek 6.12.

27.11.

MDR: doplňte věty a otázky na tabuli

Song: učili jsme se novou písničku (SB str. 36), nejprve si vysvětlili některá slovíčka (cool, swing), písničku si poslechli a doplnili čísla k obrázkům

Bookwork: podle písničky jsme hledali cestu v bludišti (WB str. 36)

Nová gramatika: zopakovali jsme předložky, které již známe (IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO) a naučili se nové (IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN) a procvičujeme. K tomu jsme si zpívali písničku, odkaz přikládám zde.

Předložky procvičujeme i v učebnici (SB, WB str. 37)

22.11.

Dnes jsme pracovali ve velmi malé skupince dětí.

MDR: Has Prague got a cinema/swimming pool? Yes, it has. No, it hasn't.

S obrázkovými kartičkami se navzájem ptáme na místa ve městě a odpovídáme.

Game: "Roll a turkey" soutěžíme, komu se povede nakreslit celého krocana podle hodu kostkou a instrukcí.

Zahráli jsme si hru Dobble, naučili se nová slovíčka na obrázkových kartičkách (snowflake, candle, snowman, hammer, lightbulb...)

Book: společně jsme četli knížku "Mrs McNosh hangs up her wash", na šňůru jsme pak věšeli kartičky s obrázky podle poslechu.

20.11.

MDR: doplňte k obrázkovým kartičkám správná slovíčka, rozmotejte zamotaná slova (procvičujeme slovíčka z nové lekce)

Game: v kroužku čteme "sight words" (slova, která by měly děti snadno rozpoznat k dosažení plynulosti v angličtině) (how, his, her, after, open, give, think, know, what....)

Bookwork: SB str. 34 - slovíčka a obrázky, čteme, spojujeme, str. 35/1 - čteme a ptáme se "Has Prague got a swimming pool/train station/hospital...?"

WB str. 35 - čtení, procvičování slovíček

Na interaktivní tabuli hledáme nová slovíčka ve velké osmisměrce, kterou jsme společně sestavili.

Děti dostaly domů opravený test ze 2. lekce, prosíme rodiče o podpis, děkujeme.

15.11.

MDR: popište zvláštní zvíře, které jste vymysleli v minulé lekci (What does it eat? Where does it live?...)

Prstové loutky: pojmenovali jsme většinu zvířat a navzájem si je představovali. Všechna zvířátka se dětem moc povedla!

Zoologická zahrada: práce ve dvojicích, vymýšlení názvu, umístění, různé druhy zvířat. Zoo jsme si navzájem představovali a popisovali.

Bookwork: nová lekce "Around town" - slovíčka, výslovnost, nové obrázkové kartičky

Homework (domácí úkol): WB 34 a 43 - domácí úkol je na příští čtvrtek 22.11.

13.11.

MDR: vyberte správné slovo do tabulky a tabulku nalepte do sešitu (procvičujeme otázky Do you like...? Does Tom like...?)

Na stírací tabulky procvičujeme spelling jednotlivých slovíček (psaní zvířat).

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce.

Ve dvojicích skládáme rozstřihaný obrázek a výsledek popisujeme: It is.... It eats.... It lives in....

Do sešitu vymýšlíme zvláštní zvíře složené ze dvou zvířat a opět ho popisujeme. Ptáme se navzájem.

8.11.

MDR: doplňte věty: 1. A ___ is black and white. It live_ in _____. 2. A ____ is small. it like_ cheese. It ____ like cats.

Notebook: do sešitu jsme si nalepili obrázek a podle poslechu doplňovali.

V kroužku jsme se vzájemně ptali a odpovídali: Do you like...? Yes, I do. No, I don't. Does Miss Lenka like....? Yes, she does. No, she doesn't.

Bookwork: WB str. 28 - poslech, SB str. 29 - poslech, nalepování samolepek podle poslechu

Homework: WB str. 32 - vyrobte si 2 zvířátka z papíru, navlékací na prst, abychom s nimi mohli hrát. Domácí úkol je na příští čtvrtek 15.11.

Game: ve dvou týmech jsme předváděli a hádali různá zvířata

6.11.

MDR: podle obrázků doplňte správně věty (like x doesn't like)

Bookwork: nejprve jsme si zopakovali, co se dělo v poslední části příběhu a příběh jsme si přečetli (SB str. 26)

Notebook (zápis do sešitu): Who am I? do nalepeného odstavce jsme doplňovali správné odpovědi - doplňovali jsme zvířata podle popisu

Ve dvojicích: s obrázky zvířat se vzájemně ptáme a hádáme: What does it eat? Does it swim/walk/fly? Does it live in a zoo? Is it big or small? How many legs has it got? What colour is it?

Library (knihovna): dnes si děti vypůjčily anglické knížky z knihovny. Každý dostal Book Report pro zápis z knihy. Vyplněné BR a knihy vracejte, prosím, do 20.11. Za pěkný zápis
z knížky děti získají 2 hvězdičky navíc. yes

1.11.

MDR: osmisměrka na interaktivní tabuli - hledáme slova spojená s Halloweenem (ghost, pumpkin, skeleton, moon, haunted, wig, witch)

Dnes jsme vyrobili halloweenský věnec s netopýry, ozdobu na zítřejší školní akci.

Homework (domácí úkol): WB str. 29 celá, str. 33 celá - domácí úkol je na příští čtvrtek 8.11.

Bookwork: SB str. 25 - čteme a spojujeme otázky a správné odpovědi.

Rozdělili jsme se do dvou skupinek a podle instrukcí kreslili "Monster". Každý pak před tabulí svoji příšerku předvedl a odpovídal na otázky ostatních: Is it big or small? What does it eat? How does it move?

Ve dvojicích jsme pak hledali cestu bludištěm (pracovní list), jeden z dvojice navigoval, druhý poslepu maloval.

ŘÍJEN

25.10.

MDR: Doplňte věty k obrázkům: I like.... / He likes.....

Song: zpívali jsme písničku z učebnnice SB na str. 24, k písničce jsme si také zahráli hru

Homework (domácí úkol): WB str. 22 - celá, str. 23/jenom cvičení 2, str. 25/ jenom cvičení 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 1. 11.

Cvičení 1 ze str. 23 a 25 jsme udělali společně ve škole (poslech a čtení)

Bookwork: poslechli jsme si a na interaktivní tabuli jsme se podívali na další příběh našich hrdinů a odpovídali na otázky.

Game: s kartičkami, které jsme si připravili minule jsme hráli hry ve dvojicích - nejprve jsme sestavili strašidlo nebo veselou postavu a popisovali ji ostatním. (What is its name? Where does it live? What does it like?)

23.10.

MDR: psaní podle hláskování 1. TIGER, 2. ZEBRA - ke slovům nakreslete obrázek

Učíme se nová slovíčka: tiger, zebra, snake, hippo, crocodile, parrot, mouse, bear, monkey

Bookwork: SB str. 22 - slovíčka, poslech, procvičování výslovnost, obrázkové kartičky

Str. 23 - nová gramatika: SHE/HE LIKES x SHE/HE DOESN'T LIKE enlightened

Star Store: dnes jsme poprvé navštívili hvězdičkový obchod, kde si děti vybraly pěkné odměny za získané hvězdičky yes

Ke konci hodiny hodiny jsme si zahráli hru na poznávání nových obrázků (Animals) podle nakresleného obrázku.

Na příští hodinu jsme si připravili kartičky s Halloweenskými postavičkami.

18.10.

MDR: vyberte správné slovo do vět: Get /Have up. Have / Go lunch.

Dokončili jsme naše rozvrhy dne z minulé hodiny. Obrázky dopadly moc pěkně.

  

Ve dvojicích jsme si zahráli Pexeso s výrazy z této lekce - opakování pro test.

Homework: WB str. 119 a str. 21 - nakreslete 3 obrázky činností a popište jednou větou. Domácí úkol je na čtvrtek 25.10.

Napsali jsme si slíbený test z 1. lekce.

Bookwork: naučené fráze z 1 lekce jsme zapsali do učebnice WB na str. 120

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Big Hungry Monster.

16.10.

MDR: podle obrázků hodin doplňte správně do vět (It's ..... o'clock.)

Schedule: ve dvojicích jsme vyráběli náš rozvrh dne (Morning - Afternoon - Evening), doplňovali časy a aktivity

Bookwork: WB str. 15 - poslechové cvičení 1 a 2

Spojování otázek a odpovědí: ve třídě jsme hledali otázky a odpovědi a spojovali je podle smyslu. Na tabuli jsme je pak všichni dohromady četli, jedna skupinka se ptala, druhá odpovídala.

Pexeso: opakujeme a procvičujeme výrazy, které potřebujeme znát ve třídě (Pass me...., Close your...., Open your.......)

Procvičovali jsme si výrazy a gramatiku na test z 1. lekce, který bychom si napsali ve čtvrtek 18.10.

11.10.

MDR: do slov z písničky z minulé lekce doplňte chybějící slova (cvičení s použitím učebnice)

Podle obrázkových kartiček jsme procvičovali činnosti od prvních začínajících ráno až po poslední, které děláme večer.

Do připravené tabulky jsme ve dvojicích psali činnosti podle času (morning/afternoon/evening).

Bingo: hráli jsme Bingo a procvičovali si určování času (kreslíme správně hodiny a pak zpětně určujeme, kolik ukazují.)

Dnes bylo krásné počasí, část druhé hodiny jsme strávili venku a hráli hru What's the time
Mr Wolf?

9.10.

MDR: podle obrázkových kartiček napiš správnou frázi: 1. Go / Have to school. 2. Get / Play in the park.

Bookwork: SB str. 13 - procvičujeme určování času a popisujeme podle tabulky (I go to school at ...o'clock. She goes to school at ...o'clock.)

SB str. 14 Nový příběh - poslech, video na interaktivní tabuli a otázky k jednotlivým obrázkům

Song: poslouchali jsme novou písničku "Sad, bad, terrible day." a povídali si o jednotlivých situacích.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says, abychom si procvičili fráze a aktivity.

Homework: děti dostaly pracovní listy s domácím úkolem, domácí úkol je na příští úterý 16.10.

4.10.

Dnes jsme pracovali dohromady Badgers a Arctic Hares.

MDR: podle obrázků doplňte správnou frázi (brush your teeth, have lunch, go to school, go to bed)

Zopakovali jsme nové fráze s obrázkovými kartičkami a také určování času.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a učili jsme se/opakovali:

1. Bookwork: SB str. 13 - čtení textu a přiřazování správných obrázků.
Nová gramatika: She/He GETS UP / GOES to school / HAS breakfast at ... o'clock.

2. Pracovní list: Paula's day - čtení a doplňování správných frází

3. Procvičování určení času, kombinace s aktivitami během dne. Učitel se ptá, děti odpovídají (What time do you get up? I get up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock.)

2.10.

MDR: podle obrázků doplňte správná slova do vět (chair, clock, books): There is a .... / There are some...

Učíme se nové fráze: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Bookwork: SB str 10 - rytmický popěvek, procvičujeme nové činnosti, str. 12 nová písnička "Mr Blue", kreslíme obrázek, co vše vtipné může Mr Blue dělat

Homework: WB str. 10, 11 - domácí úkol je na příští úterý 9.10.

Učíme se hodiny: It's five o'clock. Ve dvojicích nastavujeme čas na papírových hodinách podle diktátu Ms Anny.

Procvičení hodin také dle učebnice SB str. 11 - poslech.

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: napište čísla uvedená na tabuli ve správném pořadí (11-20) a tři z nich napište slovy

Opakujeme čísla 11-20; učíme se a procvičujeme čísla 10, 20, 30, ... 100

Nová gramatika: učíme se rozkazovací věty (sit down, don't sit down, ...) a procvičujeme pomocí hry "Mr. Robot says"

Posloucháme příběh z učebnice "The Burglers"

Bookwork: učebnice SB strany 6 - 9, WB strany 7 - 8

Homework (domácí úkol): dobrovolný úkol za hvězdičku navíc na 2.10. - osmisměrka s čísly

25.9.

MDR: napište 3 věci, které potřebujete ve škole

Dokončili jsme plakát naší skupinky.

Učíme se slovíčka z nové lekce pomocí obrázkových kartiček.

Song (nová písnička): učíme se a zpíváme z učebnice SB na straně 4

Nová gramatika: THERE IS A/AN (mluvíme o jedné věci) x THERE ARE (mluvíme o více věcech) Ptáme se: HOW MANY?

Bookwork: v učebnici SB jsme novou látku procvičovali na straně 5

Opakujeme čísla od 1 do 10 (Miss Anna každému pošeptá jeho číslo a děti se řadí od nejmenšího čísla po největší)

Homework (domácí úkol): cvičebnice Workbook, strany 4 a 5 - domácí úkol je na příští týden 2.10.

20.9.

MDR (My Daily Report): na začátku každé lekce zapisujeme do sešitu (opakujeme z minulé lekce, procvičujeme hláskování, připravujeme novou lekci), dnes jsme podle obrázků vymýšleli nová slova začínající na stejné písmeno.

Povídali jsme si o šikaně (bullying) a podívali jsme se k tomu na krátké video. Mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Poster (plakát): dnes jsme vyráběli plakát naší skupinky, dokončíme ho příští týden a vystavíme u učebny EATS ve škole.

18.9.

Welcome to school, Badgers!

Na začátku hodiny jsme se všichni vzájemně představili a zahráli si hru na procvičení jmen.

Notebooks (sešity): nadepsali jsme si sešity a ozdobili je pro letošní školní rok.

Rules (pravidla): v kroužku jsme si sestavili pravidla chování ve třídě, malou tabulku jsme si pak nalepili do sešitu.

Badgers: podívali jsme se na krátké video o jezevcích (Badgers) a odpovídali na otázky. Odkaz na video přikládám zde.

Alphabet: opakovali jsme si abecedu a hláskování jednotlivých písmen. Sestavovali jsme kartičky s písmeny a procvičovali.

Homework: procvičujte abecedu a jednotlivé hlásky :)

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48