Arctic Hares

Vyučující: 

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

16. 6.

Grammar: otázky v přítomném čase: What do you eat/like? Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Dnešní hodinu jsme věnovali jídlu. Zopakovali jsme si všechna slovíčka k tomuto tématu, názvy zeleniny a ovoce. Seznámili jsme se s tím, co snídají lidé v různých částech světa (https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0 ). Pak jsme všichni kreslili, co snídáme a povídali si o tom.

Games: https://www.gamestolearnenglish.com/food/

            https://www.youtube.com/watch?v=40K3CWlRJt4&t=319s

            https://www.youtube.com/watch?v=4bJh4IDtnEA

Song: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Story: https://www.storylineonline.net/books/zombies-dont-eat-veggies/

 

 

11. 6.

Vocabulary: January, February, May, April, May, June, July, August, September, October, November, December, a day, a month, a week, a year;

Grammar: When is your birthday? My birthday is in...

Song: https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA

Game: výborná hra na učení názvů měsíců na českých stránkách Umíme anglicky:  (https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-time_months-1-uroven/133?source=dashboardTopicPreviewBox )

Dnes jsme se z hodin posunuli na měsíce, ptovídali jsme si o narozeninách a nakonec si děti vybraly každý svůj nejoblíbenější měsíc a kreslily (a psaly), proč si ho vybraly (nejčastější oblíbené měsíce jsou samozřejmě ty narozeninové :)

 

9. 6.

Vocabulary: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

                    get up, have breakfast, get dressed, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

                    o'clock, a day, a week

Grammar: What do you do on [day of the week]? I go to school/play football/take riding lessons...

Dnes jsme se věnovali času. Opakovali jsme určování času pomocí (analogových) hodin, názvy dnů v týdnu a pravidelné činnosti, které děláme v určitou hodinu dne.

Story: pan Vlk nám předvedl, co dělá jednotlivé dny v týdnu (https://www.youtube.com/watch?v=Ihm4Sl8lTow)

Song: názvy dní v týdnu se dají opakovat i zpěvem (http://://www.youtube.com/watch?v=3XzNRBRNU7E)

Game: výrazy pro každodenní, opakující se činnosti si děti procvičily hrou (https://www.youtube.com/watch?v=-_M9ztaZH1k)

 

KVĚTEN

28. 5.

Pozor! Vzhledem k tomu, že třída 2.B měly být příští týden na škole v přírodě, nejsou lekce LEAP. Těšíme se na vás opět až v úterý, 9. 6.

Vocabulary: protiklady (opposites): light x heavy, spiky x smooth, square x round, happy x sad, black and white x colorful, front x back;

Shlédli jsme krásné video (https://watch.vooks.com/popular-titles-1/videos/opposites ) a děti poté spojovaly protiklady do dvojic.

Games: Scavenger Hunt: rozběhli jsme se a hledali po našich příbytcích něco lehkého, těžkého, ježatého, hladkého, hranatého, kulatého...:)

             Simon says, Olive says - klasickou hru Simon says jsme doplnili o Olivii, která řekla nějakou vlastnost a děti reagovaly protikladem.

             Guess What? - Hádej, co jsem: děti hádaly, na co druzí myslí pomocí otázek na vlastnosti (Are you heavy? Are you round? Are you happy?...)     

 

26. 5.

Homework: WB str 116;

Vocabulary: hard boiled egg, crack, sign, safe, dangerous,

Story: viděli jsme několik verzí klasické anglické dětské rýmovačky Humpty Dumpty (https://www.youtube.com/watch?v=nrv495corBc ; https://www.youtube.com/watch?v=eV3AlVXs44Q) a to včetně "opravené", ve které Humpty Dumpty nespadne ze zdi a nerozbije se... (https://www.youtube.com/watch?v=zpnq5Hl8uwQ )

Games: dnešní hra byla o hledání předmětů, které začínají na... Nejdříve děti hledaly předměty na obrázku (https://www.youtube.com/watch?v=n4YaF-jXWuY ), potom se rozeběhly do svých domovů a hledaly věci, které začínají na stejné písmenko, jako jejich jméno (Marek přinesl magnet, Kuba keys, Lukáš Lego...

Na závěr hodiny děti hrály oblíbenou Vocabulary Challenge, dnes vyhrál ten, kdo první napsal slovo správně do chatboxu.

 

21. 5.

Bookwork: SB str 117 (souhrnný test znalostí z 9. lekce);

Video: v rámci našeho povídání o pohádkách děti shlédly video z cyklu Fixed Fairy Tales, tedy "opravené pohádky". Pohádka o třech malých prasátkách (Three Little Pigs https://www.youtube.com/watch?v=GqV0V6bV9ZA) tedy tentokrát dopadla dobře a prasátka obelstila vlka  :).

Games: Dnes jsme si s dětmi dali jednoduchý kvíz na téma Kdo jsem? - Who am I? (https://www.youtube.com/watch?v=-WjLxwOO5_w ), ve kterém určovaly zvíře na základě několika charakteristik.

Děti dohrály také hru, kterou jsme začali minulou hodinu - Hádej, kdo jsem? tentokrát ovšem s pohádkovými postavičkami. K troše pohybu se nás pokusili přimět sympaťáci s písničkou, ve které jsme vytleskávali slabiky ve slovech (https://www.youtube.com/watch?v=psUPYR235O8 ).

18. 5.

Bookwork: SB strany 114, 115; WB str 114;

Homework: WB strany 115, 117;

Vocabulary: fairy tale, princess, princ, queen, king, knight, witch, wizzard, dragon, fairy, fairy godmother, evil stepmother,mermaid, Goldilocks, Rapunzel, Cinderella, wolf, Red Riding Hood,

                   magazines, comics, story books

Games: děti nejdříve určovaly jména pohádek podle obrázků a na závěr hodiny si zahrály hru "Hádej, kdo jsem?", ve které hádaly na kterou pohádkovou postavu právě myslí jejich spolužák.

 

 

14. 5.

MDR:

(pozor, v první větě je chyba... správně by mělo být samozřejmě Can you ride a bike?)

Homework: WB str 112, 113

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons; 

Games: kromě tancování podle pokynů v písničce https://www.youtube.com/watch?v=BQ9q4U2P3ig (elbow, stomach, stomach, elbow ... nod, clap, shake your hips :) jsme hráli hru Top 5 Answers, ve které jde v podstatě o tipování, která možnost je nejběžnější. Děti také bojovali ve Vocabulary Challenge o to, kdo je král slovíček (klasická rychlá vyřazovací soutěž, kdy stojí dva proti sobě, kdo rychleji uhádne slovíčko na obrázku postupuje do dalšího kola)

 

V gramatickém kvízu děti vybírali správnou možnost na základě porozumění mluvenému dialogu. 

 

... a takhle vypadá naše hodina z mého pohledu :)

 

12. 5.

MDR:

 

Bookwork: SB str 113, 116; 

Homework: WB str 112, 113

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons; 

Games: dnes jsme se trochu rozpohybovali u písničky (https://www.youtube.com/watch?v=Shm8ByZswQ8). Potom děti vybíraly správnou možnost v gramatickém kvízu.

   

 

7. 5.

MDR:

 
 

Bookwork: SB str 110, 111; WB str 111;

Homework: WB str 109, 110/2, 110/3

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons;

                    today, yesterday, tomorrow, morning, afternoon, evening

Grammar: sloveso can v žádosti/prosbě (SB 107/2): Can I/we go horse riding/ride my bike tomorrow? Yes, you/we can. Fine. OK. No, you/we can't.

                jednoduché konverzační otázky (opakování): How old are you? What's ... name? Where is/are...? Would you like...? Is there any...? Are there any...? When is...? Whose...?What does...? Have... got...? Can you...?

Výzva týdne! Zkuste si tyhle jednoduché otázky procvičit v rozhovoru - v rodině či blízkém okolí určitě máte nějakou anglicky mluvící osobu, která s vámi může chvilku pohovořit - zeptejte se jak se jmenuje, kolik jí je let, co ráda dělá... jsme zvědavé, jak vám to půjde :)

 

5. 5.

MDR: úvodní práce ve "školním sešitě" dnes byla doplňovačka správných sloves do obratů, které se děti v deváté lekci učí:

 

Bookwork: SB strany 109, 112, 

Homework: WB str 109, 110/2, 110/3

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons;

                    today, yesterday, tomorrow, morning, afternoon, evening

Grammar: sloveso can v žádosti/prosbě (SB 107/2): Can I/we go horse riding/ride my bike tomorrow? Yes, you/we can. Fine. OK. No, you/we can't.

                jednoduché konverzační otázky (opakování): How old are you? What's ... name? Where is/are...? Would you like...? Is there any...? Are there any...? When is...? Whose...?What does...? Have... got...? Can you...?

Výzva týdne! Zkuste si tyhle jednoduché otázky procvičit v rozhovoru - v rodině či blízkém okolí určitě máte nějakou anglicky mluvící osobu, která s vámi může chvilku pohovořit - zeptejte se jak se jmenuje, kolik jí je let, co ráda dělá... jsme zvědavé, jak vám to půjde :)

DUBEN

30. 4.

MDR: kdybychom byli ve škole, psaly by děti do školního sešitu slova z 9. lekce. Protože nejsme ve škole, opakujeme slovíčka na papír :)

Bookwork: SB str 107/1, 108, WB str 108; kromě jiného jsme poslouchali písničku z 9. lekce, pokud byste si jí chtěli poslechnout doma, zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=rdGOs58KV_A&t=11s

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons;

                    today, yesterday, tomorrow, morning, afternoon, evening

Grammar: sloveso can v žádosti/prosbě (SB 107/2): Can I/we go horse riding/ride my bike tomorrow? Yes, you/we can. Fine. OK. No, you/we can't.

Games: dnes děti hrály pamatovací hru, při které si musely zapamatovat a pak hádat, kde jsou předměty na obrázku. Kdybyste si chtěli hru zahrát i doma, zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=f2MkzbUpt-c

28. 4.

V nové - deváté - lekci se věnujeme plánům na prázdniny (Holiday plans). Všechny aktivity, o kterých mluvíme, jsou naštěstí proveditelné i v podmínkách omezeného cestování :) . Na úvod hodiny děti kreslily a psaly o tom, co dělají o letních a zimních prázdninách (For winter holidays I go skiing. For summer holidays I go to grandma's house.)

Bookwork: SB strana 106, WB strana 128;

Homework: WB strany 106, 107 na příští úterý - takže už na květen :)

Vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons;

23. 4.

MDR: školní sešit se pro zbytek školního roku zřejmě definitivně přesunul někam na cloud :). Kromě cvičení na spojování vět podobně jako v úterý děti dnes dokončovaly věty a souhlasily nebo nesouhlasily s předloženými tvrzeními.

Bookwork: WB 101/1;

Homework: WB str 101/2, 105

Vocabulary: badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletick, volleyball, yoga, dancing, golfing, surfing, roller skating;

                    fun, easy, difficult, boring, great;

Grammar: vyjádření toho, že něco rád dělám a odpovědi (SB 97/2): like + sloveso s příponou -ing... I like swimming/ playing football. So do I./Me too. I don't

                 gerundium - podstatné jméno slovesné - tvoří se ze slovesa příponou -ing (SB 95/2): Flying a kite is difficult. Riding is great. Dancing's fun.

Games: děti dnes hrály hru na hledání slov - kdybyste si jí chtěli zahrát i doma, zde je odkaz: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Aktuální lekce je o sportu, dnes jsme si pustili video o tom, jak to dopadne, když si děti vymyslí zcela nový sport (https://www.youtube.com/watch?v=O3-1z6fADbo) a pak každý vymyslel, nakreslil a popsal nový, dosud neznámý, originální sport..

 

21. 4.

MDR: ve virtuálním školním sešitě děti spojovaly věty, které spolu významově souvisí.

Bookwork: SB strany 102, 104; WB strany 102, 103

Homework: WB str 101/2, 105

Vocabulary: breathing, breathing in, breathing out, air, lungs, chest, heart, heartbeat, match, trophy, gold, shiny, sparkling

  

Dnešní hodinu jsme měli velmi široký záběr. Začali jsme diskusí o alternativních sportech - děti hodnotily, je-li bungee jumping či sjíždění sjezdovky na kajaku skvělé, těžké, lehké, zábavné, či nudné (great, difficult, easy, fun, boring). Potom jsme si všichni nakreslili pohár (podle SB str 104) a krátce jsme o něm pohovořili. Pokračovali jsme (skoro)vědeckými pokusy s dechem a pulsem (zrychlí se váš dech, když budete minutu skákat na místě?). Pak děti hrály "gramatickou" hru na téma přítomného průběhového času https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/ . Abychom se na závěr zklidnili, pustili jsme si krátký příběh o pejskovi, zmrzlině a dinosaurech (https://watch.vooks.com/popular-titles-1/videos/groovy-joe-ice-cream-and-dinosaurs )

     

16. 4.

MDR: školní sešit sice nemáme, ale i na kus papíru se dá trénovat použití gerundia a nová přídavná jména :)

Bookwork: SB 100, 101;

Homework: připomínáme WB strany 97, 98, 100 na příští úterý, 21. 4.;

Vocabulary: badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletick, volleyball, yoga, dancing, golfing, surfing, roller skating;

                    fun, easy, difficult, boring, great;

Abychom jen tak nedřepěli u monitorů, zkusili jsme se při procvičování slovíček jemně rozhopsat - děti psaly slovíčka do chatboxu - ale až poté, co si třikrát skočily "jumping Jack"...

 

14. 4.

MDR: práce ve "školním sešitě" byla dnes opět o malém Yodovi a děti procvičovaly průběhový čas přítomný.

Bookwork: SB strany 97 - 99; WB strana 99; story ze stran 98 - 99 je ke shlédnutí i na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aWEdsTIt1Ow

Vocabulary: team, full, start, goal, score, try harder

Grammar: vyjádření toho, že něco rád dělám a odpovědi (SB 97/2): like + sloveso s příponou -ing... I like swimming/ playing football. So do I./Me too. I don't

                 gerundium - podstatné jméno slovesné - tvoří se ze slovesa příponou -ing (SB 95/2): Flying a kite is difficult. Riding is great. Dancing's fun. 

Na téma I like doing jsme si pustili i písničku https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0

Homework: WB strany 97, 98, 100 na příští úterý, 21. 4.;

                    připomínáme velikonoční výzvu která byla na dnešek, ale někteří jste si jí nějak nezapamatovali, zkuste si jí do čtvrtka...:)

  

 


7. 4.

Bookwork: SB strany 94, 95, 96, WB strana 127

Vocabulary: sports club, badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics. volleyball, forget, join

                    boring, fun, difficult, great,

Grammar: Swimming is difficult. Riding a horse is great. (SB strana 95/2)

Homework: WB strany 94, 95, 96

                    protože se přes Velikonoce neuvidíme, máme pro vás ještě Velikonoční výzvu: vymyslete hru / sportovní aktitivu, která se dá vykonávat uvnitř - zapojte někoho z rodiny, ať si hraje / sportuje s vámi - nakreslete obrázek... uvidíme se znovu v úterý, 14. 4.

Dnes jsme se seznámili s novou lekcí. Jejím tématem je sport - povídáme si o různých sportech a zároveň se děti učí vyjádřit, že je něco zábavného, nudného, jednoduchého, těžkého, či skvělého.

2. 4.

Bookwork: SB strany 92, 93, 84 (song)

Vocabulary: umbrella, puddle, too late

Grammar: vyjádření přání (I'd like to...)

Games: děti si dnes zahrály výbornou hru, ve které si procvičily znalost anglických slovíček: https://www.gamestolearnenglish.com/describer/ Slovíčka jsou v ní rozdělena do kategorií, takže můžete procvičovat Dopravu, Oblečení, Jídlo, Povolání, Nábytek... a až vás Big Describer zcela znudí, dejte Back a na úvodní stránce https://www.gamestolearnenglish.com/ najdete další a další hry pro přežití víkendu...:)

Stále jsme v lekci o dopravě, takže děti vyráběly dopravní prostředky, kreslily, jak si představují supervozidla se superschopnostmi a také shlédly film o Supernáklaďáku...(http://https://watch.vooks.com/vehicles/videos/supertruck)

   

Homework: -> WB strany 90, 91, 93 na příští úterý, 7. 4.

                    -> řekněte třikrát za sebou rychle Red Lorry, Yellow Lorry (a nezauzlujte si jazyky :)

BŘEZEN

31. 3.

Bookwork: SB strany 90, 91

Homework: ->WB strany 90, 91, 93 na příští úterý, 7. 4.

                    ->na čtvrtek, 2. 4. vyrobte vozidlo (plavidlo, létadlo) z materiálů, které máte po ruce - použijte, lego, papír, modelínu, kreslete, lepte, malujte, jsme celé zvědavé :)

Vocabulary: measure, measurementheight, lenght, meter (metre), centimeter, millimeter, a tape measure;

Dnes jsme si povídali o měření, délce, výšce a jednotkách délky. Děti pracovaly na běžných gramatických cvičeních, zkontrolovali jsme domácí úkoly, potrápili se jazykolamem a na závěr jsme si pustili krátký film o závodu vlaku a auta - kdo myslíte, že vyhrál?

 

 

26. 3.

Možná máte teď spoustu volného času a protože nemůžete moc ven, chybí vám školní knihovna. Máme tu pro vás odkaz na stránky plné anglických krátkých filmů a jednoduchých knížek ke čtení on-line. Komu se chce, můžete si nějakou knížku přečíst a napsat Book Report...:

https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=

Bookwork: SB strany 88, 89, WB strana 87;

Homework: WB strany 88 - 89 na příští úterý, 31. 3. + zkuste se naučit malý jazykolam: “If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews?” (Stu žvýká boty - měl by si vybírat boty, které bude žvýkat?)

Vocabulary: helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike;

                    to fly, to drive, to ride, to sail, to have, to go to by (bike, train etc)

Grammar:    *    vyjádření přání - I'd like to... (Rád bych... SB strana 83/2)

                    *    přítomný průběhový čas (sb 85/2) - používá se k popisu akcí a činností, které se dějí právě teď: What are you doing? I'm flying a plane. Are you flying a plane? Yes, I am./ No, I'm not.

24. 3.

Bookwork: SB strana 86, 87, WB strana 88;

Homework: WB strany 86, 87, 89 na příští úterý, 31. 3;

Vocabulary: to wait for, to look for, to play with;

                    helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike;

                    trip, beach, move, sheep, tyre, airport, my turn, no problem, plane

Grammar: *    vyjádření přání - I'd like to... (Rád bych... SB strana 83/2)

                  *    přítomný průběhový čas (sb 85/2) - používá se k popisu akcí a činností, které se dějí právě teď: What are you doing? I'm flying a plane. Are you flying a plane? Yes, I am./ No, I'm not.

 

                               

 

 

 

19. 3.

V on-line učení už jsme zkušení :) nicméně uvědomte si, že je slyšet úplně všechno, co se kolem vás děje - šoupání židle, šustění papíru, cinkání příboru, hovor, mladší sourozenci - zkuste si najít klidné místečko a kdo ještě máte, vezměte si sluchátka, abychom neslyšeli z vašeho reproduktoru ozvěnu. Tyhle dvě maličkosti by nám všem mohly zlepšit příjem :)

Bookwork: SB strana 85, WB strana 85;

Vocabulary: to wait for, to look for, to play with;

Grammar: vyjádření přání - I'd like to... (Rád bych... SB strana 83/2)

Homework: WB strany 82, 83/2, 84 na příští úterý, 24. 3;

17. 3.

Milí zajíčci, jak se vám líbila první on-line hodina? Byli jste na ní úplně všichni! Měli jsme pár technických škobrtanců, ale příště už všechno bude úplně dokonalé :) Pokud vám mohu něco doporučit, tak to jsou sluchátka (nejlépe s "mluvítkem"). Chat vám doporučovat nemusím, ten jste objevili sami velmi rychle :)

Stihli jsme se podívat na slovíčka i gramatiku z nové lekce, která je o cestování a dopravních prostředcích. Spoustu slovíček znáte, protože byla z angličtiny přejata do češtiny (helikoptéra, skútr, skateboard, taxi). Zahráli jsme si i hru na zopakování slovíček z minulé lekce: https://www.baamboozle.com/game/59428

Bookwork: SB strany 82, 83, 84, WB strany 126, 83/1

Vocabulary: helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike;

                  to fly, to drive, to ride, to sail, to have, to go to by (bike, train etc)

Grammar: vyjádření přání - I'd like to... (Rád bych... SB strana 83/2)

Homework: WB strany 82, 83/2, 84 na příští úterý, 24. 3;


  
 

 

10. 3.

MDR: opakování slovíček

Bookwork: SB strany 77, 78, 79; WB strana 76;

Vocabulary: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December;

                    eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, mouth, chin, face;

                    sad, happy, excited, tired, angry, scared;

Grammar: přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their)

                 sloveso to be (I am, You are, He/She/It is, We are, They are)

Pozvánky na narozeninovou oslavu - je k nim doprovodný text v angličtině kde se oslava koná, kdy, co se na ní bude jíst a pít, co je vhodné vzít si na sebe a jakou hru budou děti hrát :)

5. 3.

MDR: opakování zájmen osobních (my, your, his, her, its, our, their)

Homework: připomínáme domácí úkol na příští úterý, 10. 3.: WB strany 73, 74, 75;

Bookwork: SB strany 77, 80; WB strana 77;

Vocabulary: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December;

                    eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, mouth, chin, face;

                    sad, happy, excited, tired, angry, scared;

Grammar: přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their)

                 sloveso to be (I am, You are, He/She/It is, We are, They are)

TEST: ve čtvrtek, 12. 3. si napíšeme testík ze znalostí 6. lekce

3. 3.

Blahopřejeme všem výhercům v hvězdičkové soutěži. Děkujeme za dobrou práci :)

Dnes byl den, kdy si děti mohly půjčit další knížky ze školní knihovny, napsat o nich krátkou zprávu (Book Report) a dostat za ní dvě hvězdičky do soutěže. Některé děti si bohužel nemohly půjčit nové knížky, protože ještě nevrátily ty staré... prosím vraťte je co nejdříve, děkujeme.

Bookwork: SB strany 74, 75, 76;

Vocabulary: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December;

                    eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, mouth, chin, face;

                    sad, happy, excited, tired, angry, scared;

Grammar: přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their)

                 sloveso to be (I am, You are, He/She/It is, We are, They are)

Homework: WB strany 73, 74, 75 na příští úterý, 10. 3.

 

ÚNOR

27. 2.

Homework: připomínáme domácí úkol na pterý, 3. 3.: WB strany 70, 71, 72;

MDR: pracovní list k procvičení přídavných jmen (tired, excited, sad, scared, angry, happy)

Bookwork: SB 73

Vocabulary: birthday, month, year; January, February, March, April, May, June, July, September, October, November, December;

Grammar: Am/Is/Are ve spojení s přídavným jménem (I am sad. He is excited. They are tired.)

Názvy měsíců děti cvičily s písní na rtech (https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM). Na závěr si ještě zahrály hru, při které dva týmy soutěží v sestavování slovíček.

25. 2.

Dnes jsme začali novou lekci. Lesson 6 se jmenuje People a děti se v ní naučí, jak lidi popsat zvenčí (jaké mají vlasy, oči, nosí-li brýle...) i zevnitř (jestli jsou veselí, smutní, unavení...).

Homework: WB strany 70, 71, 72;

MDR: do školního sešitu děti kreslily, co dělaly o prázdninách. Poté to všem vyprávěly. Někteří byli na horách, někteří u prarodičů, lyžovali, bruslili, plavali i jen tak lenošili, ale všichni vypadali velmi spokojeně.

Bookwork: SB 70, 71, 72; WB 125

Vocabulary: people, eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, mouth, chin, face, excited, sad, scared, tired, angry, happy;

Grammar: Am/Is/Are ve spojení s přídavným jménem (I am sad. He is excited. They are tired.)

13. 2.

Bookwork: SB 66 - 67

Homework: WB strany 66, 67 a 69 na úterý, 25. 2. 

Zítra je Valentýn a tak jsme hráli valentýsnké bingo se slovy na Valentýnské téma (love, friend, flowers, chocolate :) a vyráběli přáníčko. Hezkého Valentýna, užijte si prázdniny a těšíme se po nich nashledanou!

 

11. 2.

Dnes si děti napsaly testík ze znalostí páté lekce. Výsledky zatím vypadají velmi nadějně, více se dozvíme ve čtvrtek :)

Poté si děti půjčily knížky ze školní knihovny. Máme radost, že děti anglické knížky zajímají!

Homework: Příští týden jsou prázdniny, takže úkol je k odevzdání až po nich - v úterý, 25. 2. Vypracujte strany 66, 67 a 69 ve WB.

Na závěr jsme si pustili veselý příběh If I built a house o tom, jak by asi vypadal dům, kdyby ho navrhoval osmiletý kluk : https://www.youtube.com/watch?v=XYfB2MS-ouo . O tomhle klučinovi a jeho nápadech se dá najít ještě pár dalších krátkých animovaných příběhů, například If I built a school, nebo If I built a car. 

6. 2. 

Test: v úterý, 11. 2. budou děti psát test ze znalostí páté lekce. Těšíme se na spoustu 100% výsledků !

Bookwork: WB 64, SB 68

Grammar: whose (Whose... is this/that? It´s mine/his/hers. Whose ... are these/those?               They ´re mine/his/hers.)

                předložky This/That/These/Those - SB strana 59/2 (I like this chair. I like those chairs.). 

                vyjádření vlastnictví (Sally´s, Mike´s)

Vocabulary: lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat;

Homework: WB strany 61, 62/2, 62/3, 63 na příští úterý, 11. 2. 

Během hodiny si děti zahráli hru Blaster, při které hláskují slovíčka a na závěr jsme uspořádali malou módní přehlídku, při které jsme se ptali obecenstva, jestli se jim líbí naše oblečení (Do you like these socks? Yes, I do. Do you like this shirt? No, I don't.)

 

 

4. 2. 

Bookwork: SB 58, 59; WB 124;

Grammar: whose (Whose... is this/that? It´s mine/his/hers. Whose ... are these/those? They ´re mine/his/hers.

                předložky This/That/These/Those - SB strana 59/2 (I like this chair. I like those chairs.). 

 

                vyjádření vlastnictví (Sally ´s, Mike ´s)

Vocabulary: lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat, a mess, tidy up;

Homework: WB strany 61, 62/2, 62/3, 63 na příští úterý, 11. 2. 

Test: v úterý, 11. 2. budou děti psát test ze znalostí páté lekce. Těšíme se na spoustu 100% výsledků !

Dvakrát se dnes děti posadily do učitelské židle - jednou hrály hru na hadače (Guessing game), a ptaly se ostatních "Čí je tahle věc?" (Whose ... is this?); potom všem předvedly svůj ideální pokojíček... Kresby pokojíků si můžete prohlédnout níže...

 

LEDEN

30. 1. 

Bookwork: SB strany 60, 61

Grammar: whose (Whose... is this/that? It´s mine/his/hers. Whose ... are these/those? They ´re mine/his/hers.

                předložky This/That/These/Those - SB strana 59/2 (I like this chair. I like those chairs.). 

                vyjádření vlastnictví (Sally ´s, Mike ´s)

Vocabulary: lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat, a mess, tidy up;

Homework: WB strany 58, 59, 60 na příští úterý, 4. 2.

Dnes bylo vysvědčení, tak jsou děti velmi elegantní 😀28. 1. 

MDR: do školních sešitů si děti samostatně opravily chyby, které se jim vyskytly v testu

Bookwork: SB strany 58, 59, 60, WB strana 124;

Vocabulary: lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat, a mess, tidy up;

Grammar: předložky This/That/These/Those - SB strana 59/2 (I like this chair. I like those chairs.). O předložkách jsme si o přestávce pustili veselou písničku: https://www.youtube.com/watch?v=UKNiCMrd3nU

Homework: WB strany 58, 59, 60 na příští úterý, 4. 2.

23. 1. 

Den testu nastal a podle všeho žádné problémy nenachystal - děti byly s testíky rychle hotové, i  největší negativisté vykřikovali "ízy špízy", tak uvidíme :)

Pro rychlíky byly nachystané oblíbené osmisměrky (v té dnešní děti hledaly názvy jídel). 

V druhé části hodiny si děti opakovaly slovní zásobu prostřednictvím her Say it, Make it, Write it a Pirate ship.

Homework: připomínáme domácí úkol: WB 54, 55, 57, na úterý, 28. 1.

Sněhuláků si letos nějak moc neužíváme a tak jsme dětem na závěr hodiny pustily alespoň krátký příběh "Sneezy the snowman" o sněhulákovi, kterému byla pořád zima: https://www.youtube.com/watch?v=5eBXQN7Iv2A

21. 1. 

MDR: doplňování a, an, some, any

Bookwork: SB 54, 57;

Vocabulary: bacteria, ill, meat, dry, kitchen, to keep, to wash, to cook, dangerous, safe, careful, fridge, hot, cold;

Grammar: Are there any...? Is there any...? (Are there any apples? Is there any bread?)

                Would you like a/an...? Would you like some...?

Homework: WB 54, 55, 57, na příští úterý, 28. 1.

Test: stručný test ze znalostí 4. lekce budou děti psát ve čtvrtek, 23. 1.

 

16. 1. 

Bookwork: SB 52, 53

Vocabulary: pears, sugar, flour, butter, fruit juice, pineapples, dough, rice, seaweed;

Grammar: Are there any...? Is there any...? (Are there any apples? Is there any bread?)

Homework: WB 49, 50/2, 50/3, 53 na příští úterý, 21. 1.

TEST: test ze 4. lekce budeme psát ve čtvrtek, 23. 1.

Mluvenou angličtinu děti dnes pocvičily v dialogu ze strany 52 ve Student's Book. Ve dvojicích si ho upravily tak, aby chtěly uvařit něco jiného, než ovocný salát (2 dvojice pekly pizzu a 2 rolovaly suši) a pak ho všem přečetly. Slovíčka jsme krásně potrénovali hrou Paper - rock - scissors, při které se k sobě soupeři dostávají přes karty s anglickými slovíčky. Tam, kde se sejdou, rozdají si kámen - nůžky - papír. 

 

14. 1.

Dobrá zpráva na začátek! Všimli jste si nástěnky u vchodu do učebny LEAP před jídelnou? Naše skupina polárních zajíců se umístila mezi všemi skupinami druhého ročníku na druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček za prosinec 2019! Těší nás, že nejvíc hvězdiček přibývá za Book Reporty o anglických knížkách, které jste četli! Děkujeme, polárníci, jaké to bude v lednu? Podle toho, jak vás zajímaly dnešní knížky, určitě vyhrajete!

Bookwork: SB 50, 51; WB 52, 

Vocabulary: fruit, good, bad, sweet, nice, everybody, grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes;

Grammar: Would you like...?/ Yes please. x No, thank you

                 Are there any...? Is there any...?

Homework: WB 49, 50/2, 50/3, 53 na příští úterý, 21. 1.

TEST: předběžné datum testu ze 4. lekce je 23. 1. 

 

9. 1. 

Bookwork: SB 48, 49

Vocabulary: really great, plate, put, keep, fridge, basket, sweets, grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes;

Grammar: vazba Would you like...?/ Yes please. x No, thank you (SB 47/2)

                 vazba Are there any...? Is there any...?

Homework: připokínáme WB strany 46, 47, 48 na příští úterý, tedy 13. 1.

7. 1. 

V první hodině po vánočních prázdninách jsme si samozřejmě povídali o Vánocích a dárkách. My favourite Christmas present byl pro každé dítě jiný, ale všichni jsme si Vánoce užili. Jenže teď jsme se sešli zpět ve škole a tak jsme začali alespoň novou, čtvrtou lekci, The Market, ve které se budeme věnovat nakupování a jídlu. 

Dnešní den byl také dnem ocenění těch žáků, kteří nasbírali nejvíce hvězdiček a vyhlášení Studenta měsíce.

Bookwork: SB 46, 47, WB 122;

Vocabulary: market, hungry, thirsty, fruit, vegetables, grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes;

Grammar: vazba Would you like...?/ Yes please. x No, thank you (SB 47/2)

                 užívání a/an/some

Homework: WB strany 46, 47, 48 na příští úterý, tedy 13. 1.

 

 

PROSINEC

 

19. 12.

Dnešní předvánoční hodinu jsme se tedy konečně věnovali Vánocům :). Nejprve jsme si pustili video s vánočními slovíčky https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw a slovíčka pak děti procvičovaly formou různých her. Po třídě byly například rozmístěny obrázky a děti je musely najít, aby mohly správně doplnit předložky ve větách. Nakonec si děti slovíčka napsaly i do školního sešitu. Ještě jsme stihli osmisměrku s vánočními slovíčky a pak už jsme vybalili popcorn a pustili si (krátký) film... http://The Gingerbread Man

 

17. 12.

Všichni se už těšíme na Vánoce. Dnes jsme si ale povídali o tom, že jsou země, kde Vánoce nemají a místní děti tak slaví trochu jiné svátky.

V Indii mají svátek světel - Diwali (https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/whats-the-story-diwali), při kterém rozsvěcují lampičky, pouštějí ohňostroje a vytvářejí krásné obrazce (rangoli) z barevných písků. 

Židovské děti po celém světě slaví svátek Hanukkah (https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/whats-the-story-hanukkah), během kterého rozsvěcejí svíčky, jedí koblihy a bramborové placky (latkes) a hrají hru dreidel. Zkusili jsme si dreidel i vyrobit a děti si s ním zahráli o knoflíky, jako v dobách našich babiček. 

 

 

 

12. 12. 

Test test test test test! Ano, psali jsme test :) Byla v něm slovíčka, předložky i nějaká ta větná konstrukce. Výsledky budou v pondělí, ale děti se tvářily, že to nebyl žádný problém a rychle své testy odevzdávaly, aby se mohly pustit do osmisměrky :) Ještě před testíkem jsme vyslechly děti, které ještě neměly možnost představit svá města a vysvětlit, co v nich je a není (My town has got/hasn't got...)

Osmisměrka byla tentokrát trochu náročná, děti si musely nejdříve napsat názvy všech budov, které mají najít, ale zato se seznámily s tím, jak se řekne pekařství, autobusový terminál, nebo policejní stanice. 

Po přestávce děti hrály "slovíčkovou" hru Say It, Make It, Write It a Pirate Ships, obdobu Lodí, kde se místo místo křižníků a bárek sestřelují anglická slova. 

 

 

10. 12.

MDR: slovíčka Where We Live

Bookwork: SB strany 41, 42, 43

Vocabulary: buildings, sky, paintings, my favourite place

Grammar: předložky between, behind, in front of, next to

                vazba Has got...

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test z třetí lekce. Hodně štěstí :)

Homework: WB strany 41, 43, 45

Dnes Miss Quetz četla dětem veselou knížku o paní, která snědla mouchu. A pavouka. A ptáka. A kočku. Psa, krávu, koně.... a pak praskla! Děti pak kreslily své paní s břichy plnými zvířátek... jenže je nestačily dokončit, tak se těšíme, že je všechny uvidíme příště :)

 

5. 12. 

MDR: slovíčka ze třetí lekce (Where We Live)

Bookwork: SB 40

Vocabulary: favourite (my favourite place), different, sometimes, popcorn, pizza, chips, cake, delicious

Grammar: užívání vazby Has... got... 

                předložky between, behind, in fornt of, next to

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý 10. 12 : WB strany 37; 38/2,3; 39 

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test z třetí lekce. Hodně štěstí :)

Ve třetí lekci se děti učí pojmenovat objekty ve městě, ve kterém žijí. Nakreslily si k tomu mapy svých imaginativních měst a tak mohly ostatním vysvětlit, co v jejich městě je a není (My town has got..., My town hasn't got...)

      

 

 

 

 

3. 12.

Dnes jsme vyhlásili Žáka měsíce listopadu (Student of the month). 

Podívali jsme se také na to, kdo měl za listopad nejvíce hvězdiček.

MDR: ve školním sešitě dnes děti kreslily podle diktátu (The cafe is next to the train station.

         There's a park behind the school. The cinema is between the shop and the swimming pool.)

Bookwork: SB 38 - 39

Vocabulary: track, kids, fast, train driver, stop, tree

Grammar: předložky between, behind, in front of, next to

Homework: WB strany 37; 38/2,3; 39 na příští úterý, 10. 12.

Schválně, kolik slov najdete? Děti je našly všechny :)

 

   

 

LISTOPAD

28. 11. 

MDR: ve školním sešitě čekala na děti dvě cvičení na použivání slovesa to have 

Bookwork: SB strany 36, 37, 125

Grammar: užití slovesa to have; předložky between, behind, in front of, next to

Vocabulary: playground, cinema, swimming pool, park, hospital, bus stop, shop, street, café, train station

 

26. 11. 

MDR: děti se dnes seznámily se správným používáním slovesa "to have"

Bookwork: SB strana 34, 35 - nová lekce "Where We Live"; WB strana 121

Vocabulary: playground, cinema, swimming pool, park, hospital, bus stop, shop, street, café, train station

Grammar: s frází Have you got dětem může pomoci i animovaný filmeček https://www.dailymotion.com/video/x3cv7wy nebo https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1

Homework: děti by měly dokreslit plánek svého města a použít ho při vypracování cvičení ve WB na stranách 34, 35, 36 na příští úterý, 3. 12.


 

 

21. 11.

Dnes děti psaly test z druhé lekce. Shodly se na tom, že byl jednoduchý, někteří dokonce skončili dříve a tak měli víc času na hledání slovíček v osmisměrce. Po přestávce jsme si povídali o zvířatech.

Po zbytek hodiny jsme hráli hry. Nejdříve děti ve skupinkách házely kostkou, na které byly různé pokyny v angličtině, například Flap like a butterfly, Hop like a bunny. Pak jsme hráli Fly, fly, fly, anglickou obdobu "Všechno lítá co peří má". 

Děti si také vybraly knížku ze školní knihovny, kterou doma přečtou a napíší o ní Book Report. Knížky jsou jednoduché a je jasné, že děti přečtou třeba jen část a že Book Report bude spíš obrázek :)

 

 

19. 11.

MDR: ve školním sešitě jsme se věnovali správnému používání frází Do/does don't/doesn't. 

Bookwork: SB strana 29, 30, 31/1

Vocabulary: on, in, under, next to, mammals, reptiles, insects, birds, eggs, hair, feathers, scales, blood, warm, cold, animal family

Songs: ve druhé lekci se pohybujeme v zoo, v džungli, prostě pořád mezi zvířátky. A tak posloucháme písničky, při kterých dupeme jako sloni, skáčeme jako klokani, kolébáme se jako tučňáci... ale hlavně se ničeho nebojíme :) https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk ; https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

Homework: WB strany 29 a 30 (domácí úkol je na příští úterý, 26. 11.)

Test: ve čtvrtek, 21. 11.  budeme psát test z druhé lekce. Hodně štěstí :)

 

14. 11. 

Bookwork: WB str 28, SB str 28/1, 2

Vocabulary: lion, elephant, beautiful, café, zoo keeper

Games: Miss Quetz měla dnes trochu problém s hlasem a tak jsme zvolili hru Telegraph (anglický ekvivalent české Tiché pošty), ve které se šeptá :)

12. 11.

MDR: místo do školních sešitů jsme dnes pracovali na pracovním listě, kde žáci procvičovali vazby  Like/ Don't like; Likes/Doesn't like

Bookwork: SB str 26-27

Vocabulary: catch, snake

Homework: WB str 25, str 26/2, 3, str 27/1, 2; úkol je na příští úterý, 19. 11.

Games: hráli jsme Bingo a oblíbenou Say it, Make it, Write it

Grammar: probírali jsme rozdíly ve výslovnosti hlásky "i" (SB 27/4) a věnovali se příkladům, kdy se "i" čte "aj"

 

 

7. 11. 

Dnešní hodinu jsme začali slavnostně - ocenili jsme Studenta měsíce října a předali mu certifikát. Vítězovi moc blahopřejeme!

Také jsme si za získané hvězdičky vybrali odměny. Děkujeme, děti, za Vaší dobrou práci a věříme, že na Vás odměny za hvězdičky čekají i příští měsíc - a Vy, kteří jste měli hvězdiček méně, že zapracujete :)

S velkou radostí oznamujeme, že se v měsíci říjnu naše skupina umístila na 2. místě mezi druhými
ročníky
v počtu získaných hvězdiček! Doufáme, že nás toto umístění bude dále motivovat, dobrá práce! Podívejte se na plakát na našich stránkách.

Bookwork: SB 24, 25

Grammar: Like/ Don't like; Likes/Doesn't like

                Does he .......? / No, he doesn't ....

                Does she ......? / Yes, she does .....

Vocabulary: mushroom, pear, fruit

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý: WB str 22, 23/2, 24

 

 

5. 11. 

Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o anglických knížkách, které děti četly. Ve Student's Book ale už čekala nová lekce - tentokrát si jí dost užijeme, odehrává se totiž v ZOO a děti se učí pojmenovat anglicky různá zvířata.

Vocabulary: zebra, monkey, snake, hippo, parrot, bear, crocodile, tiger

Bookwork: SB 22/1; 23/1, WB 121 

Homework: WB str 22, 23, 24 na příští úterý - 12. 11. 

 

ŘÍJEN

31. 10. 

Dnes je Halloween, svátek strašidel, duchů, tak pozor, mějte u sebe nějaké sladkosti, těmi je určitě zaplašíte!

MDR: z pomíchaných písmen měly děti sestavit první Halloweenská slovíčka: cat, skull, Frankenstein, pumpkin

Prostřednictvím masek a písniček (např.: https://supersimple.com/song/knock-knock-trick-or-treat/) pak procvičovaly fráze: Who are you? I am...

Bookwork: SB str 119. Děti si vystřihly obrázky, se kterými hrály hry, při kterých opakovaly další strašidlácká slovíčka: zombie, skeleton, witch, vampire.

Během dnešní strašidelné hodiny si dopsaly test i děti, které nebyly minule ve škole a tak se můžete podívat, jak si s ním všechny vypořádaly. 

24. 10.

Děti se rozehřály při opakování slovíček a pak si napsaly test z první lekce. V poslechové části  ukázaly své porozumění slovní zásobě. Některé byly hotové tak rychle, že mohly začít luštit oblíbenou osmisměrku, ve které hledají anglická slova (kdo chtěl, mohl si jí odnést domů a tam dokončit - hvězdička navíc zaručena :).

Ve druhé části hodiny děti hrály hry. V jedné měly za úkol "Say It, Make It, Write It", tedy říci, vytvořit a napsat anglická slovíčka. Druhá byly tradiční lodě, ve kterých místo křižníků hledaly opět anglické výrazy. 

22. 10.

MDR: Ve školních sešitech děti dokončily My Day Story, ve které procvičovaly slovíčka get up, have breakfast, brush teeth.

Bookwork: SB 16, 18

Gramatika: pokračovali jsme v procvičování použití přítomného času v jednoduchých větách a oznamování času (It's x o'clock.)

Vocabulary: flies, leaves, arrives, pilot

Homework: WB str 18, 19, 21; domácí úkol je na příští úterý, tedy 29. 10., což jsou prázdniny, takže se uvidíme (i s úkolem) až ve čtvrtek, 31. 10

Ukázka My day Story, kterou mohly děti napsat o komkoliv, třeba o svém sourozenci :)

17. 10.

MDR: procvičování slovíček a tvaru sloves ve 3. osobě jednotného čísla doplňováním správných tvarů do vět (goes, has, gets, brushes)

Grammar: výslovnost ee, ea, y

Bookwork: SB 15/4, WB 15 

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý, 22. 10. : WB str13/cv2; 14/2,3; strana 17

15. 10. 

MDR: procvičování slovíček

Vocabulary: get up, have breakfast, brush your teeth, play in the park, watch TV, have dinner, go to school, have lunch, go to bed, early, late

Grammar: Telling the time: What's the time? It's... When do you...? At...

                Present Simple 3rd person (tvar 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase) - he/she goes, has, gets, plays, brushes - na rozdíl od tvaru pro ostatní osoby  I/you/we/they go, have, get, play, brush. 

Bookwork: SB 14 - 15.; WB 13/1

Homework: domácí úkol je na příští úterý, tedy 22. 10. : WB str13/cv2; 14/2,3; strana 17

10. 10.

MDR: doplňování (opakování o'clock) I get up at _ o'clock. I have breakfast at _ o'clock. I go to bed at _ o'clock. 

SB: str 12 (zpívali jsme písničku), 11/2, 13/1

Gramatika:  Telling the time: What's the time? It's... When do you...? At...

                    Present Simple 3rd person (tvar 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase) - he/she goes, has, gets, plays, brushes -na rozdíl od tvaru pro ostatní osoby  I/you/we/they go, have, get, play, brush. 

Hráli jsme hru What's the time, Mr.Fox?

Ze školní knihovny si každé dítě vybralo knížku, kterou by mělo do 24. 10. přečíst a napsat o ní krátký Book Report. Knížky jsou jednoduché, obrázkové, pro děti by neměl být problém pochopit, o co v nich jde - ačkoliv budou ještě nejspíše potřebovat rodičovskou podporu :)

 

8. 10.

Bookwork: New Lesson: Lesson 1, My Day (SB str. 10), SB str 10, 11, WB str 120

Vocabulary: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed, early, late

Grammar: What's the time? It's ..... o'clock. When do you ..... ? At ..... o'clock.

Homework: za domácí úkol na příští úterý (15. 10.) je vypracovat strany 10, 11, 12 ve WorkBook.

 

 

3. 10.

V úvodu dnešní hodiny jsme se věnovali opakování všeho, co jsme zatím (v nulté lekci) dělali, takže děti opakovaly číslovky (10, 20, 30...100, viz WB 119), slovíčka (WB 118) a fráze There is/There are. 

Poté si žáci napsali první letošní testík, zaměřený na poslech (porozumění angličitně) a rozdíl v používání There is / There are.

Homework: Po testu dostali děti za úkol vyluštit osmisměrku. Někteří ji stihli během hodiny, ti, kteří si ji přinesli domů, dodělejte ji za domácí úkol do úterý (8. 10). 

Nakonec jsme si zahráli hru na detektiva. 

1. 10.

MDR: There are/ there is 

Bookwork: SB page 8, 9; WB page 119

Vocabulary: burglar, drop, computer, monsters, idea

Homework: WB page 7, 8, 9 (domácí úkol je na 7. 10.)

Other information: o přestávkách i tančíme :):

https://www.youtube.com/watch?v=BQ9q4U2P3ig

ZÁŘÍ

26. 9.

MDR (My Daily Report = práce do školního sešitu): spoj obrázek se slovem (door, chair, bookcase)

Bookwork: Student's Book (SB) str 6, 7

Other information: pracovní list  "There is a /There are some", pracovní list "Don't"

Homework: připomínáme domácí úkol na 1. 10. (WB str 4,5,6)

23. 9. 

MDR: vyberte ze skupiny slov to, které tam nepatří

Vocabulary: door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor (obrázkový slovník je ve "Workbook" od strany 118 dále).

Bookwork: Student Book str 5 (rozdíl mezi frázemi There is/There's a There are).

Homework: Workbook str 4, 5, 6. Úkol je k odevzdání příští úterý, tj. 1. 10..

19. 9. 

K základním "vítacím" frázím (Hello! How are you?) dnes přibyla What is your favourite food? (překvapivě nikdo nezmínil hamburger, hranolky ani koblihy, zato jsme zjistily, že děti mají rády banány a jablka).

Velkým tématem dnešní hodiny byly vztahy mezi dětmi. Děti pomocí obrázků poznávaly rozdíl mezi tím, jak se k sobě navzájem chtějí a nechtějí chovat (friend x bully) proto, aby nakonec podepsaly "Závazek proti šikaně", kterým se budeme v hodinách řídit.

Gramatika: děti se věnovaly anglické abecedě a hláskování. Pomáhala jim v tom písnička, kterou najdete zde, i hry, při kterých hledaly písmenka na kartičkách či se do nich strefovaly míčkem. 

 

17. 9. 

V naší první poprázdninové hodině jsme se přivítali a představili.

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot

Děti dostaly sešity, které si podepsaly a vyzdobily.

Seznámili jsme se i s maskotem skupiny, polárním zajícem.

A nemáme žádný domácí úkol yes

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33