Arctic Hares

Arctic hares Vyučující: 
 

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

17.10.

MDR: podle obrázku vyberte správnou frázi: 1. Brush/Have your teeth. 2. Go/Play in the park.

Stále procvičujeme činnosti a hodiny. Ve dvojicích jsme skládali kartičky s frázemi od první činnosti ráno až po poslední činnost večer. V kroužku jsme se pak vzájemně ptali a odpovídali si.

Zahráli jsme si hru What's the time Mr Wolf?

12.10.

MDR: podle obrázku vyberte správné slovo a napište větu: Drink/Have dinner. Get/Go up.

Opakovali jsme činnosti a hodiny, hráli jsme hry na procvičení.

Nová gramatika: I go to school at 7 o'clock. Miss Lenka goes to school at 11 o'clock.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení, doplňování k obrázkům

Rozdělili jsme se do týmů a procvičujeme I get up...at x He gets up at....

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

10.10.

MDR: Doplňte podle hodin: It's ... o'clock.

Opakujeme a procvičujeme hodiny a činnosti.

Bookwork: podle poslechu doplňujeme cvičení v SB str. 10/1

Fráze jsme procvičovali na pracovním listě.

Zazpívali jsme si písničku Mr Blue.

Dotazník: každý dostal na papíře napsanou otázku, kterou měl dát ostatním a do svých záznamů si odpovědi doplnit (When do you go to school? When do you have dinner?...)

5.10.

Opakujeme nové fráze z minulé lekce - s obrázkovými kartičkami procvičujeme výslovnost, poslech i čtení.

Bookwork: SB str. 10 - posloucháme a opakujeme

Začali jsme se učit hodiny: What's the time? It's....o'clock. (učíme se jenom celé hodiny a ukazujeme na papírových hodinách)

SB 11/1, 2 - procvičujeme hodiny

Nové fráze a hodiny spojujeme v otázce: When do you get up/have breakfast/go to school?

Na závěr jsme zpívali novou písničku ze strany 12

Homework: WB str. 10 a 11 celé strany. Domácí úkol je na úterý 10.10.

3.10.

MDR: psali jsme čísla podle diktátu Miss Rosie - 20, 99, 40, 11, 66

Opakovali jsme písničku z minulé hodiny

Zahráli jsme si hru BINGO s čísly.

Bookwork: učebnice WB str. 6 - doplňování podle poslechu

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 17.10. enlightened

Nové fráze: get up, brush my teeth, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Zahráli jsme si hru Snatch!, kde procvičujeme nové fráze.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write and draw (napiš a nakresli): book, pencil case, ruler

Nová slovíčka: window, door, cupboard, floor, bookcase, wall, board, chair, clock - slovíčka procvičujeme a hrajeme hry na zapamatování

Bookwork: SB str. 4 - hlavní postavy z loňského roku

Učíme se čísla 20 - 100. Nejprve jsme procvičovali desítky, pak doplňovali ostatní čísla.

Sb str. 6 - písnička na procvičení čísel

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si zahráli hru, kde jsme opakovali Do you like bananas or apples? Do you like cats or dogs?

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Arctic hares (polárních zajících).

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Na začátku hodiny jsme si opakovali naši oblíbenou hru Name and action, kdy si každý ke svému jménu vymyslí nějaký pohyb.

V kroužku jsme si opakovali pravidla chování ve třídě a při hodinách, opakovali jsme si jak se ptáme, pokud nerozumíme, nebo nevíme jak se něco řekne anglicky.

Navzájem jsme si pak ptali a odpovídali si na otázky z minulého roku: What's your name? Do you like...? I like... I don't like....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na maskota naší skupiny - arctic hare/zajíc polární - a vyzdobili jsme si přední stranu sešitu.

Na závěr jsme si zahráli hru na detektiva a opakovali jsme si názvy oblečení.

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21