Arctic Hares

Arctic hares Vyučující: 
 

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

14.12.

MDR: Dnes jsme se dívali na další reklamu, tentokrát John Lewis pro letošní rok (odkaz je zde), do sešitu jsme si pak zapsali a nakreslili "For Christmas, I would like..."

Nová slovíčka ze 4. lekce: potatoes, tomatoes, mangos, lemons, fish, egg, bread, beans, watermelons, grapes

Na pracovním listě jsme si procvičovali psaní těchto nových slovíček.

Nové fráze: Would you like...? Yes, please. No, thank you.

Děti dostaly domů k podepsání opravený test z poslední lekce. Podpisy zkontrolujeme v úterý 19.12. Děkujeme!

12.12.

Na začátku hodiny jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis (odkaz přikládám zde.) Pvídali jsme si o tom, co jsme viděli, a na základě toho psali MDR.

MDR: animals: badger, squirrel, dog, hedgehog, fox. The .... and the ... are jumping.

V minulé hodině jsme si povídali o charitativním projektu pro 2. ročníky. Tuto hodinu jsme vyráběli vánoční přání, které do centra Kaňka pošleme.

Story time: v kroužku jsme si četli příběh The magic porridge pot

7.12.

MDR: write and draw (napište a nakreslete): The hospital is between the playground and the train station.

Napsali jsme si slíbený test z další dokončené lekce. Po dopsání testu jsme chvíli hledali vánoční slovíčka v osmisměrce.

V kroužku jsme si povídali o charitativním projektu pro 2. třídy. V letošním roce budeme pomáhat organizaci Kaňka (centrum Kaňka Tábor zajišťuje vzdělávání, pomoc a péči postiženým dětem a dospělým, odkaz přikládám zde).

Na závěr jsme si zahráli hru Big Hungry Monster.

5.12.

MDR: procvičujeme hláskování, hádáme skryté slovo na tabuli (STREET)

Ve skupinkách skládáme slova z připravených písmen, nejprve podle diktátu Miss Rosie, pak podle obrázků - procvičujeme slovíčka z poslední lekce, která se objeví i v testu tento čtvrtek.

Ve skupinkách dále skládáme věty z připravených slov - procvičujeme předložky z poslední lekce.

Test: ve čtvrtek bychom si napsali test z poslední probrané lekce, v testu se objeví slovíčka (street, hospital, playground...) a předložky (in front of, between....)

LISTOPAD

30.11.

MDR: cvičíme hláskování - slovo "playground"

Procvičujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Nová písnička: SB - písnička Our town - na interaktivní tabuli, vysvětlili jsme si slovíčka, zpívali společně a pak zkoušeli karaoke verzi

Procvičovali jsme předložky - společně podle instrukcí Miss Rosie

Předložky jsme procvičovali i na pracovních listech, kde děti četly věty a podle nich malovaly obrázky.

Homework: dokončit osmisměrku se slovíčky - na pracovním listě, WB str. 36, 37 - pracujte s písničkou v učebnici SB - domácí úkol je na čtvrtek 7.12.

28.11.

MDR: doplňování písmen, procvičování hlásek v angličtině (spelling) - slovíčko: HOSPITAL

Opakujeme slovíčka - předvádíme jednotlivá místa a hádáme, o které místo jde. Zahráli jsme si Bingo na procvičení slovíček - procvičení písemnou formou.

Nová gramatika: předložky: BETWEEN, NEXT TO, IN FRONT OF, BEHIND

Hráli jsme hry na procvičování nových předložek - společně i ve skupinách.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy prosím vracejte do 12.12. Těšíme se na všechny Book reporty. :)

23.11.

MDR: word hunt (najdi slovíčko, zapamatuj si ho a zapiš do sešitu) 1. train station, 2. playground, 3. street, 4. cinema, 5. swimming pool

Procvičovali jsme nová slova s obrázkovými kartičkami (What's this?)

Nová písnička: SB str. 34 - nejprve jsme slova četli nahlas a procvičovali výslovnost, pak si písničku zazpívali

Bookwork: SB str. 35 ptáme se a odpovídáme Has your town got a .....? Yes, it has. No, it hasn't.

Každý si vytvořil obrázek svého města, ve dvojici se ptáme a snažíme se zjistit, co ve městě je.

Homework: WB str. 34, 35 - domácí úkol je na čtvrtek 30.11.

21.11.

Dnes jsme si do pracovního sešitu zapsali pravidla, která ve třídě dodržujeme.

Rules: 1. Listen to others. 2. Raise your hand. 3. Speak English. 4. Try your best. 5. Be kind and polite.

Nová slovíčka: cinema, park, shop, playground, swimming pool, bus stop, train station, café, street

Předváděli jsme jednotlivá místa a hádali, kde to je: Are you at the bus stop/train station/café...?

Hráli jsme židličkovanou - místo písniček Miss Rosie četla nová slovíčka.

Sight words - známá slovíčka, která by děti měly umět v textu poznat a přečíst - hráli jsme osmisměrku, Miss Rosie přečetla slovíčko a děti ho vyhledávaly (this, that, can, you) - budeme pokračovat příští lekci.

16.11.

MDR: vyberte: 1. Does/Do you like snakes? 2. Miss Lenka don't/doesn't like dogs.

Napsali jsme si slíbený test z další dokončené lekce.

Song: Učili jsme se novou písničku s předvedením činností: My aunt came back (nová slovní spojení: waving fan, wooden shoe, itching flea, rocking chair, ping-pong balls, chewing gum)

Odkaz na písničku příkládám tady.

Spelling: procvičujeme hláskování, dnes jsme hráli hru Hangman, hádáme písmenka ve slově na tabuli

14.11.

MDR: píšeme celou větu podle diktátu písmenek (Misty likes cheese.)

Ve dvojicích jsme si dělali krátký průzkum, co má kdo rád: Do you like ..? Yes, I do. No, I don't.

Získané informace jsme si pak vyměnili a ptali jsme se na třetí osobu: Does Anna like school? Yes, she does. No, she doesn't.

Pracovní listy: procvičovali jsme si věty s LIKES/DOESN'T LIKE a přiřazovali k obrázkům

Hráli jsme hry na procvičení a upevnění LIKES/DOESN'T LIKE

Test: ve čtvrtek 16.11. bychom si napsali test z dokončené lekce, v testu se objeví gramatika, kterou stále procvičujeme: LIKES/DOESN'T LIKE, LIKE/DON'T LIKE

9.11.

MDR: Miss Rosie diktovala jednotlivá písmenka a psali jsme slova: tiger, parrot, monkey

Hráli jsme hru, ve které jsme procvičovali otázky a odpovědi. Ptáme se na třetí osobu: Does she/he like...? Yes, she/he does. No, she/he doesn't. I nadále opakujeme a vzájemně se ptáme: Do you like? Yes, I do. No, I don't.

Bookwork: SB str. 25/1 - samostatné čtení a spojování otázek se správnými odpověďmi

Další část příběhu - SB 25, 26 - připomněli jsme si zvláštní schopnosti našich hrdinů (naučili se slovíčko "INVISIBLE" - neviditelná) a poslechli jsme si příběh. Poté jsme si rozdělili jednotlivé role a příběh jsme si sami zahráli.

Na příběh jsme se ještě jednou podívali na interaktivní tabuli a doplňovali správné fráze a věty.

Homework: WB str. 24 a 25 - podle písničky z učebnice SB na str. 24 - úkol je na čtvrtek 16. 11.

7.11.

MDR: napiště podle obrázkové kartičky: parrot, monkey

Procvičujeme spelling

Na tabuli máme nyní fráze, které používáme každou hodinu: How do I say...? (Jak řeknu...?) How do I spell...? (Jak hláskuji/napíšu...?) What does ... mean? (Co znamená...?) Excuse me. (S dovolením / Promiňte) I don't understand. (Nerozumím)

My favourite animal: dnes si každý vybral jedno oblíbené zvíře, psali jsme o něm krátké informace (name, It lives..., It eats..., It likes..., It doesn't like...) a zvíře jsme si nakreslili. V kroužku pak každý svůj projekt představil ostatním.

Hráli jsme hru "Snatch!" - plníme instrukce jako pří hře "Simon says" pouze na pokyn "Snatch" se každý snaží rychle čapnout míček.

Homework: WB dokončit zvířata na str. 121

2.11.

MDR: "treasure hunt" hledáme "poklad" - po třídě byly schované obrázkové kartičky se zvířaty. Děti měly kartičky najít, jméno si zapamatovat a napsat do sešitu. (mouse, bear, zebra, crocodile, snake, monkey, hippo, parrot)

Hrajeme hry, kde se ptáme: Do you like....? Yes, I do. No, I don't. Miss Lenka likes .... Miss Lenka doesn't like......

Bookwork: WB str. 23/1 - doplňujeme podle poslechu

Homework: WB str. 22 celá, str. 23/2 - domácí úkol je na příští čtvrtek 9.11.

SB str. 22/1 - samostatné čtení a doplňování odpovědí

Nová písnička:  na interaktivní tabuli jsme si hráli a zpívali písničku Zebra likes sausages.

ŘÍJEN

31.10.

My Daily Report: Miss Rosie popisovala jednotlivá zvířata a děti si zapisovaly, o které zvíře se jedná (It has got four legs. It is very big. It is grey....)

Nová slovíčka: učíme se zvířata, čteme jednotlivé názvy a zvířata popisujeme (bear, zebra, parrot, monkey, crocodile, elephant, mouse, snake)

Hrajeme hry ve skupinách i ve dvojicích na procvičení nových slovíček.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Knihy spolu s Book reporty vracejte prosím do 14. listopadu. Děkujeme!

24.10.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Rattlesnakes. Společně jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou party (spider web, black spider). Učili jsme se nová slovíčka spojená s Halloweenem (bat, spider, web, ghost, skeleton, witch, pumpkin).

Starstore: náš první hvězdičkový obchod se velmi vydařil a děti si vybraly krásné odměny za získané hvězdičky :)

19.10.

MDR: vyberte: 1.Watch/Get TV. 2. Get/Have breakfast.

Napsali jsme si test z probrané lekce.

Bookwork: SB str. 14 příběh The bad day. Děti nejprve odpovídaly na otázky podle obrázků, pak jsme si rozhovory přečetli a na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli. Společně jsme četli různé postavy v příběhu (chlapci x dívky).

Na interaktivní tabuli jsme doplňovali správné fráze k obrázkům.

Naučili jsme se novou písničku.

17.10.

MDR: podle obrázku vyberte správnou frázi: 1. Brush/Have your teeth. 2. Go/Play in the park.

Stále procvičujeme činnosti a hodiny. Ve dvojicích jsme skládali kartičky s frázemi od první činnosti ráno až po poslední činnost večer. V kroužku jsme se pak vzájemně ptali a odpovídali si.

Zahráli jsme si hru What's the time Mr Wolf?

12.10.

MDR: podle obrázku vyberte správné slovo a napište větu: Drink/Have dinner. Get/Go up.

Opakovali jsme činnosti a hodiny, hráli jsme hry na procvičení.

Nová gramatika: I go to school at 7 o'clock. Miss Lenka goes to school at 11 o'clock.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení, doplňování k obrázkům

Rozdělili jsme se do týmů a procvičujeme I get up...at x He gets up at....

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

10.10.

MDR: Doplňte podle hodin: It's ... o'clock.

Opakujeme a procvičujeme hodiny a činnosti.

Bookwork: podle poslechu doplňujeme cvičení v SB str. 10/1

Fráze jsme procvičovali na pracovním listě.

Zazpívali jsme si písničku Mr Blue.

Dotazník: každý dostal na papíře napsanou otázku, kterou měl dát ostatním a do svých záznamů si odpovědi doplnit (When do you go to school? When do you have dinner?...)

5.10.

Opakujeme nové fráze z minulé lekce - s obrázkovými kartičkami procvičujeme výslovnost, poslech i čtení.

Bookwork: SB str. 10 - posloucháme a opakujeme

Začali jsme se učit hodiny: What's the time? It's....o'clock. (učíme se jenom celé hodiny a ukazujeme na papírových hodinách)

SB 11/1, 2 - procvičujeme hodiny

Nové fráze a hodiny spojujeme v otázce: When do you get up/have breakfast/go to school?

Na závěr jsme zpívali novou písničku ze strany 12

Homework: WB str. 10 a 11 celé strany. Domácí úkol je na úterý 10.10.

3.10.

MDR: psali jsme čísla podle diktátu Miss Rosie - 20, 99, 40, 11, 66

Opakovali jsme písničku z minulé hodiny

Zahráli jsme si hru BINGO s čísly.

Bookwork: učebnice WB str. 6 - doplňování podle poslechu

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 17.10. enlightened

Nové fráze: get up, brush my teeth, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Zahráli jsme si hru Snatch!, kde procvičujeme nové fráze.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write and draw (napiš a nakresli): book, pencil case, ruler

Nová slovíčka: window, door, cupboard, floor, bookcase, wall, board, chair, clock - slovíčka procvičujeme a hrajeme hry na zapamatování

Bookwork: SB str. 4 - hlavní postavy z loňského roku

Učíme se čísla 20 - 100. Nejprve jsme procvičovali desítky, pak doplňovali ostatní čísla.

Sb str. 6 - písnička na procvičení čísel

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si zahráli hru, kde jsme opakovali Do you like bananas or apples? Do you like cats or dogs?

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Arctic hares (polárních zajících).

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Na začátku hodiny jsme si opakovali naši oblíbenou hru Name and action, kdy si každý ke svému jménu vymyslí nějaký pohyb.

V kroužku jsme si opakovali pravidla chování ve třídě a při hodinách, opakovali jsme si jak se ptáme, pokud nerozumíme, nebo nevíme jak se něco řekne anglicky.

Navzájem jsme si pak ptali a odpovídali si na otázky z minulého roku: What's your name? Do you like...? I like... I don't like....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na maskota naší skupiny - arctic hare/zajíc polární - a vyzdobili jsme si přední stranu sešitu.

Na závěr jsme si zahráli hru na detektiva a opakovali jsme si názvy oblečení.

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44