Arctic Hares

Arctic hares

Vyučující: 

 

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LISTOPAD

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 2. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

13. 11.

My Daily Report: Unscramble:
1) popih (hippo)
2) girte (tiger)
3) reba (bear)
4) yemokn (monkey)
5) orpatr (parrot)

Po kontrole domácího úkolu jsme si zadali nový.
Nový domácí úkol na úterý: WB str. 33, 34

Hodně času jsme dnes věnovali procvičování přítomného prostého času v jednotném čísle - jinými slovy:

He / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) likes. smiley
He / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) doesn't like. sad

Does he / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) like

ALE

I / You like.
I / You don't like.
Do I / you like ?

Také jsme se zaměřili na nutost pozorně poslouchat a soustředit se na to, o kom se mluví. Když mají v konverzaci například rozhodnout jestli se Sáře líbí medvědi:
A: Sara doesn't like bears.
B: Oh really? I like bears.

Je třeba si uvědomit, že B není Sára.

Nebo jestli se Johnovi líbí zebry:
A: John, do you like zebras?
John: No, I don't. Do you?
A: Yes, I do.

Tak je třeba pochopit, že druhý mluvčí je John.

Tento způsob uvažování je pro děti asi zatím dost abstraktní, ale podobné otázky jsou v nadcházejícím testu ve čtvrtek. Snad se nám to podařilo dostatečně procvičit. 

Na závěr jsme si procvičili spelling při online osmisměrce a při štafetové hře u tabule.

8. 11.

My Daily Report: 
1) I've got four legs and two ears. I'm orange, black and white. I'm a _______.
2) I've got two legs and two arms. I eat bananas. I'm a ________.
3) I've got four legs. I'm black and white. I'm a _____.
4) I'm red, blue, yellow and green. I can fly. I'm a _____.
5) I've got four legs but I can stand up. I'm big and brown. I'm a _____.
6) I've got four legs and I can swim. I am green. I'm a _____.

Na úvod jsme se dětí ptaly na různé věci o zvířatech - kolik mají nohou (How many legs do 2 zebras have?), co umí (Can elephants fly?) apod.

Potom jsme se na straně 30 v SB seznámili se skupinami zvířat - savci (mammals), ptáky (birds), plazy (reptiles) a hmyzem (insects). Četli jsme si o jejich vlastnostech.
Potom jsme si zahráli hru, kdy děti přiřazovaly vlastnosti k zadaným skupinám zvířat.

Ve SB na straně 31 jsme nalepili samolepky zvířat k příslušným skupinám.

Také jsme si procvičili poslech - WB str. 28. Ten byl záludný, protože u něj bylo třeba pozorně poslouchat a číst otázky ... V rozhovoru např. zaznělo: "Does the hippo live in Africa? - Yes, it does.", ale otázka v učebnici byla: "Does the hippo live in India?" a tedy správná odpověď byla "No, it doesn't." Toto je pokročilejší dovednost, kterou budeme postupně procvičovat.

Na závěr si děti představovaly, že jsou v džungli a potkaly nějaké podivné zvíře (složené z několika jiných - např. napůl lev a napůl had). To potom kreslily. 

Dnešní lekci jsme výjimečně učili s Miss Deannou, protože Miss Laura dnes učit nemohla.

6. 11.

My Daily Report: Write as many animals as you can in 5 minutes.

Nový domácí úkol na úterý: WB str. 29, 30, 31.

Zahráli jsme si hru na procvičení likes a doesn't like a otázek - děti v týmech soutěžily, kdo dříve podle obrázkové nápovědy sestaví správně větu.

Na serveru Starfall.com jsme společně přečetli dva příběhy: Sky Ride a Pete's Sheep.

Na stranách 28 a 29 ve Student's Book jsme se pocvičili v porozumění textu a také v poslechu.

Příští týden budeme psát test z Unit 2

1. 11.

My Daily Report: Write two sentences with likes/doesn't like (podle informací SB str. 25/3).

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový na úterý: WB str. 25 a 26

Děti, které vrátily knihy do knihovny, si vypůjčily další - termín pro vrácení je 15. 11.

Pomocí zalaminovaných pracovních listů a mazacích fix jsme si procvičili slovosled v kladných a záporných větách a v otázkách:
He likes tigers. She doesn't like snakes. Does she like hippos?

Poslechli a přečetli jsme si příběh ze stran 26 a 27, potom jsme se podívali na animaci a na závěr se děti procvičily ve čtení nahlas při aktivitě z DVD, kdy je třeba "uhodnout", co která postava říká.

 

 

 

6. 11.

Po úvodním povídání si o domácím úkolu a opakování slovní zásoby z minula, jsme zadali nový domácí úkol na úterý: WB str. 30 - prosíme, přečtěte dětem s přečtením zadání.

Po zopakování písmen jsme si přidali písmenka U u a V v. Slova s těmito písmenky: umbrella, bus, sun, vacuum, violin, van, volcano.

V učebnici (SB) jsme pracovali na straně 28 (přídavná jména). Ve WB na straně 27 jsme rozlišovali mezi a a e ve slovech podle jejich výslovnosti. Na straně 28 jsme podle pokynů vybarvovali obrázek.

Také jsme se seznámili s geometrickými tvary a potom jsme si zahráli hru, při které děti ve třídě ukazovaly na dané tvary. Na interaktivní tabuli jsme si také pohráli s tangramy a s abecedou.

Příští týden budeme psát test z Unit 2. Nebojte, budeme dětem pomáhat. 

ŘÍJEN

25. 10.

My Daily Report: Write the sentences with likes or doesn't like:
1. Sam smiley monkeys.
2. Lily sad insects.
3. Tom sad bears.
4. Ann smiley giraffes.

V učebnici Students Book str. 25/1 jsme k otázkám přiřazovali vhodné odpovědi. Ačkoli jsme něco podobného cvičili už dříve, tak to děti (až na pár výjimek) moc nechápou. 

Na procvičení obratů s "he/she likes" a "he/she doesn't like" jsme pracovali s tabulkami. Miss Laura se zeptala, např: "Do you like insects?", každý na tabulku nakreslil buď smiley nebo sad. Potom se ptala např. "Does Vanda like insects?" a celá skupina, podle obrázku na její tabulce odpovídala, atd.

Ve WB na straně 23 jsme si poslechli tvrzení o dětech z obrázků a podle nich doplnily cvičení 2. Opět procvičování na likes a doesn't like.

V pátek 2. 11. budeme mít Halloweenskou party, tak jsme s dětmi vyráběly jednoduché dekorace - dýně z papíru.

Na závěr jsme si zahráli hru Monster.

23. 10.

MyDaily Report: Fill in the missing letters: (see pictures to help you)
1) s_ak_
2) mo_k_y
3) be_r
4) c_oco_il_
5) p_rr_t

Nový domácí úkol na příští čtvrtek (v úterý jsou prázdniny): WB str. 22 a 24 (text písničky najdete ve SB str. 24, písnička je navíc také na DVD k učebnicím)

Dnes byl první Star Store tohoto školního roku.

V učebnici SB jsme pracovali na straně 23. 
Máme nový gramatický jev: ve třetí osobě čísla jednotného přidáváme ke slovesu "s" a v záporu používáme "doesn't".
I like pizza.  -> She likes pizza.
I don't like spiders. -> He doesn't like spiders.

Toto jsme si procvičili "hrou". Děti dostaly seznam spolužáků a u každého měly nějakou věc nebo činnost. Vzájemně se na tyto činnosti vyptávaly (Do you like....?) a podle odpovědi doplňovaly likes nebo doesn't like. O výsledky se na závěr podělily se spolužáky.

Úplně na závěr jsme si zahráli variaci na hru šibenice : monster.

18. 10. 

My Daily Report: Děti opět přiřazovaly odpovědi k otázkám - tentokrát individuálně a lístečky si nalepily do sešitu.

Zopakovali jsme si slovní zásobu z Unit 1 pomocí flashcards. 
Potom jsme na tabuli dělali cvičení podobné jednomu z těch v testu - zakroužkovat správné slovo: např. drink / have lunch, brush / play in the park apod.

Po tomto opakování jsme psali test. Děti si ho na konci hodiny vzaly domů, podívejte se na něj.

Po krátkém odpočinku nad číselnou spojovačkou, jsme se seznámili se slovíčky z další lekce (str. 22 - zvířátka) a zahráli jsme si několik her s Flashcards (házení lepivého míčku na dané slovo, hledání kartiček).
Při online hře si zopakovali abecedu.

16. 10.

My Daily Report: What's the time? (write numbers as words)
1. three o'clock
2. eleven o'clock
3. five o'clock
4. nine o'clock

Zkontrolovali jsme domácí úkol. 
Nový domácí úkol na úterý: WB str. 14 cv. 2 a 3, WB str. 21
Ke cvičení ze strany 14 potřebujete SB str 14 a 15. Na str. 21 lze nakreslit kterékoli 3 činnosti, které jsme se učili v Unit 1 + čas a napsat ve větě, viz příklad)

Děti dokončily rozvrhy z minula a chvíli jsme si o nich povídali. 

Zahráli jsme si štafetovou hru s písmenkovými kostkami na procvičení spellingu výrazů z Unit 1 a číslovek.

Ve dvojicích děti přiřazovaly odpovědi k otázkám. Velmi podobné cvičení bude i v testu ve čtvrtek - otázky a odpovědi, které jsme použili (odpovědi na samostatných lístečkách) jsou zde:

Is it five o’clock? - Yes, it is. It’s five o’clock!
When does he get dressed?  - He gets dressed at seven o’clock.
What’s the time? - It’s twelve o’clock.
When do you go to bed? - I go to bed at nine o’clock.
When does she watch TV? - She watches TV at five o’clock.
Is it seven o’clock?  - No, it isn’t. It’ s nine o’clock.

11. 10. 

My Daily Report: Unscramble what is in the pictures (z promíchaných písmenek sestavit výrazy) 
- kdo potřeboval, mohl využít i učebnici.
1. gte pu = get up
2. hvea krbftaetsa = have breakfast
3. hrusb ryuo htete = brush your teeth
4. tge srdesde = get dressed

V učebnici jsme pracovali na straně 17 - procvičili jsme si poslech. V textu bylo třeba poznat, kdy kdo co dělá, ale zastavovali jsme a hodně opakovali.

Zopakovali jsme si číslovky (přiřadit slovo k číslu) - spojování na tabuli.

Děti si půjčily knihy z knihovny - termín pro vrácení: 25. 10. 

Také jsme si procvičili slovíčka a používání třetí osoby při aktivitě ve skupinách: Miss Laura na tabuli nakreslila nebo napsala podmět (kluk=he, holka=she, I, you) a přidala flashcard některé činnosti (get dressed, have lunch apod.). Děti měly zalaminovaný list, kde byla jednotlivá slova, a jejich úkolem bylo je spojit tak, aby vznikla zadaná věta (např. She plays in the park. I get dressed.)

Na závěr děti dostaly lístečky s činnostmi, které seřadily, jak jdou po sobě a připsaly k nim časy, jak to dělají ony (např: 7:00 get up, 7:50 go to school...). Tyto rozvrhy budeme ještě dokončovat příště.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát první test na Unit 1.
 

9. 10.

My Daily Report: Draw the following times: eight o'clock, four o' clock, six o'clock, eleven o'clock.

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali
nový domácí úkol na úterý: WB str. 12, 13 (nejdřív cvičení 2, podle něj potom dodělat cvičení 1) a str. 17. Text písničky je ve SB na str. 12.

Poslechli jsme si písničku o popleteném panu Modrém, Mr Blue. Potom každý nakreslil do sešitu obrázek něčeho, co Mr Blue dělá nebo by dělat mohl.

Poslechli jsme si a přečetli příběh ze stran 14 a 15, a také jsme se podívali na animaci. Čtení jsme si procvičili i v přidané aktivitě, kde děti musí vybrat, co dotyčný opravdu říká (informaci přečtou v knize a řeknou nahlas).
Také jsme si na interaktivní tabuli zahráli Catching Clouds (viz DVD) na procvičení hodin.

Na závěr jsme na interaktivní tabuli luštili osmisměrku na téma domácích zvířat. 

 

4.10.

Dnes jsme pracovali dohromady Badgers a Arctic Hares.

My Daily Report: podle obrázků doplňte správnou frázi (brush your teeth, have lunch, go to school, go to bed)

Zopakovali jsme nové fráze s obrázkovými kartičkami a také určování času.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a učili jsme se/opakovali:

1. Bookwork: SB str. 13 - čtení textu a přiřazování správných obrázků.
Nová gramatika: She/He GETS UP / GOES to school / HAS breakfast at ... o'clock.

2. Pracovní list: Paula's day - čtení a doplňování správných frází

3. Procvičování určení času, kombinace s aktivitami během dne. Učitel se ptá, děti odpovídají (What time do you get up? I get up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock.)

2.10.

My Daily Report: Pick the correct version:
1) There is a / are some flowers.
2) There is a / are some pencil.
3) There is a / are some spider.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 7, 10 a 11

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového jsme pracovali ve Student Book na straně 7. Zopakovali jsme si kladné i záporné pokyny (Stand up. Don't sit down.) Nejdřív jako poslech, a potom i jako procvičení čtení. Na závěr jsme si s pokyny pohráli i fyzicky (děti reagovaly podle pokynů).

Na stránkách 8 a 9 jsme si poslechli a přečetli příběh o Superfriends. Potom jsme se podívali i na animovanou verzi a procvičili si čtení nahlas při aktivitě na konci příběhu (viz DVD).

Také jsme se seznámili se slovní zásobou pro další kapitolu (str. 10) - čtení, opakování, pantomima.

Na závěr jsme hráli hru, při které děti hledaly kartičky s písmenky a řadily se podle abecedy.

 

září

27. 9.

My Daily Report: Write the number:
1) Thirteen - 13 
2) Eleven
3) Eighteen
4) nine
5) seventeen
6) twelve
7) twenty

Opakovali jsme číslovky do dvaceti a učili se počítat do sta. Potom jsme si zahráli několik her s čísly - děti se řadily podle čísel, které dostaly na lístečkách, a potom na tabuli ve dvojicích souěžili, kdo se dotkne dané číslovky dřív. 

Zopakovali jsme si slovíčka z minula pomocí Flashcards. 

Domácí úkol na úterý: WB strany 4, 5, 6 (na str. 6 pouze cv.2) 

Poslechli jsme si (a zazpívali) písničku ze strany 6 a zahráli si Bingo s číslovkami do 100.

Na závěr jsme vyráběli jmenovky/speech bubbles, které dodáme na skupinový plakát - I'm ... , I like ....

25. 9. 

My Daily Report: Fill in the missing letters (podle obrázků)
1) d _ _k (desk)
2) b _ g (bag)
3) b _o _ (book)
4) _ en _ _ _ (pencil)
5) r _ b _ _ r (rubber)

Po MDR jsme si v kroužku povídali o věcech, které děti přinesly. 

V učebnici jsme se seznámili se slovíčky ze strany 4 a potom děti polepily lístečky příslušné předměty ve třídě. 
Také jsme si na interaktivní tabuli zahráli hru Spinning k úvodní kapitole.

Po přestávce jsme si připomněli Phonics Song, protože dětem dělala písmenka trochu problémy. 

V učebnici jsme pokračovali poslechovým cvičením ze strany 5. 
Vysvětlili jsme si, že "There is" používáme, pokud mluvíme o jedné věci, a že a/an = 1.  
(např. There is an elephant. There is a book.)
"There are" používáme, když mluvíme o více věcech a "some" znamená, více než 1. 
(např. There are some frogs. There are five monkeys.)

Děti ve skupinkách přiřazovaly konce vět buď ke There is nebo There are. 

Domácí úkol zadáme ve čtvrtek.

20. 9.

My Daily Report: What is it? (opakování slov z minulého roku, napsat, co je na obrázku)
cake - fingers - socks - frog - pen - cap

Po krátké hře, ve které se cvičí postřeh a porozumění (Close your eyes, point to... ) jsme se seznámili s důležitými větami, které budou na tabuli pro připomínku, a které by se děti měly naučit používat:
I don't know. (Nevím.)
What is ... in English? (Jak se řekne anglicky ... ?)
Can you repeat that, please? (Můžete to zopakovat?)
What are we doing next? (Co budeme dělat dál?) 
Can I have a drink of water/rubber/sharpener/pencil/etc, please? (Můžu se napít? Můžu si vzít gumu/ořezávátko/tužku apod?)
Can I go to the toilet, please? (Můžu jít na záchod?)

Vyráběli jsme plakátek pro naši skupinku - Arctic Hares. Slova, která jsme používali: scissors, cut, glue, stick, photo, feet, ears. 

18. 9.

Na úvod hodiny jsme se seznámili s Miss Laurou, která pochází z Kanady.

Připomněli jsme si třídní pravidla a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitů (Portfolio). 

Ten jsme pak polepili barevným papírem a podepsali, zdobit budeme až příště. 

Také jsme se trochu věnovali problematice šikany (bullying) a toho, že je nutné se k sobě chovat hezky. Pro uvedení tématu jsme se podívali na For the Birds a na závěr jsme podepsali dohodu, že šikanu nebudeme tolerovat. 

Domácí úkol na příští úterý: přinést z domova něco, co má vztah k nějakému našemu zážitku z prázdnin, a umět o tom něco málo říct (Např. It is a bag. It is from Paris. I like it.)

 
TOPlist

aktualizováno: 14.11.2018 10:50:20