Arctic Hares

Vyučující: 

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LISTOPAD

21. 11.

Dnes děti psaly test z druhé lekce. Shodly se na tom, že byl jednoduchý, někteří dokonce skončili dříve a tak měli víc času na hledání slovíček v osmisměrce. Po přestávce jsme si povídali o zvířatech.

Po zbytek hodiny jsme hráli hry. Nejdříve děti ve skupinkách házely kostkou, na které byly různé pokyny v angličtině, například Flap like a butterfly, Hop like a bunny. Pak jsme hráli Fly, fly, fly, anglickou obdobu "Všechno lítá co peří má". 

Děti si také vybraly knížku ze školní knihovny, kterou doma přečtou a napíší o ní Book Report. Knížky jsou jednoduché a je jasné, že děti přečtou třeba jen část a že Book Report bude spíš obrázek :)

 

 

19. 11.

MDR: ve školním sešitě jsme se věnovali správnému používání frází Do/does don't/doesn't. 

Bookwork: SB strana 29, 30, 31/1

Vocabulary: on, in, under, next to, mammals, reptiles, insects, birds, eggs, hair, feathers, scales, blood, warm, cold, animal family

Songs: ve druhé lekci se pohybujeme v zoo, v džungli, prostě pořád mezi zvířátky. A tak posloucháme písničky, při kterých dupeme jako sloni, skáčeme jako klokani, kolébáme se jako tučňáci... ale hlavně se ničeho nebojíme :) https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk ; https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

Homework: WB strany 29 a 30 (domácí úkol je na příští úterý, 26. 11.)

Test: ve čtvrtek, 21. 11.  budeme psát test z druhé lekce. Hodně štěstí :)

 

14. 11. 

Bookwork: WB str 28, SB str 28/1, 2

Vocabulary: lion, elephant, beautiful, café, zoo keeper

Games: Miss Quetz měla dnes trochu problém s hlasem a tak jsme zvolili hru Telegraph (anglický ekvivalent české Tiché pošty), ve které se šeptá :)

12. 11.

MDR: místo do školních sešitů jsme dnes pracovali na pracovním listě, kde žáci procvičovali vazby  Like/ Don't like; Likes/Doesn't like

Bookwork: SB str 26-27

Vocabulary: catch, snake

Homework: WB str 25, str 26/2, 3, str 27/1, 2; úkol je na příští úterý, 19. 11.

Games: hráli jsme Bingo a oblíbenou Say it, Make it, Write it

Grammar: probírali jsme rozdíly ve výslovnosti hlásky "i" (SB 27/4) a věnovali se příkladům, kdy se "i" čte "aj"

 

 

7. 11. 

Dnešní hodinu jsme začali slavnostně - ocenili jsme Studenta měsíce října a předali mu certifikát. Vítězovi moc blahopřejeme!

Také jsme si za získané hvězdičky vybrali odměny. Děkujeme, děti, za Vaší dobrou práci a věříme, že na Vás odměny za hvězdičky čekají i příští měsíc - a Vy, kteří jste měli hvězdiček méně, že zapracujete :)

Bookwork: SB 24, 25

Grammar: Like/ Don't like; Likes/Doesn't like

                Does he .......? / No, he doesn't ....

                Does she ......? / Yes, she does .....

Vocabulary: mushroom, pear, fruit

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý: WB str 22, 23/2, 24

 

 

5. 11. 

Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o anglických knížkách, které děti četly. Ve Student's Book ale už čekala nová lekce - tentokrát si jí dost užijeme, odehrává se totiž v ZOO a děti se učí pojmenovat anglicky různá zvířata.

Vocabulary: zebra, monkey, snake, hippo, parrot, bear, crocodile, tiger

Bookwork: SB 22/1; 23/1, WB 121 

Homework: WB str 22, 23, 24 na příští úterý - 12. 11. 

 

ŘÍJEN

31. 10. 

Dnes je Halloween, svátek strašidel, duchů, tak pozor, mějte u sebe nějaké sladkosti, těmi je určitě zaplašíte!

MDR: z pomíchaných písmen měly děti sestavit první Halloweenská slovíčka: cat, skull, Frankenstein, pumpkin

Prostřednictvím masek a písniček (např.: https://supersimple.com/song/knock-knock-trick-or-treat/) pak procvičovaly fráze: Who are you? I am...

Bookwork: SB str 119. Děti si vystřihly obrázky, se kterými hrály hry, při kterých opakovaly další strašidlácká slovíčka: zombie, skeleton, witch, vampire.

Během dnešní strašidelné hodiny si dopsaly test i děti, které nebyly minule ve škole a tak se můžete podívat, jak si s ním všechny vypořádaly. 

24. 10.

Děti se rozehřály při opakování slovíček a pak si napsaly test z první lekce. V poslechové části  ukázaly své porozumění slovní zásobě. Některé byly hotové tak rychle, že mohly začít luštit oblíbenou osmisměrku, ve které hledají anglická slova (kdo chtěl, mohl si jí odnést domů a tam dokončit - hvězdička navíc zaručena :).

Ve druhé části hodiny děti hrály hry. V jedné měly za úkol "Say It, Make It, Write It", tedy říci, vytvořit a napsat anglická slovíčka. Druhá byly tradiční lodě, ve kterých místo křižníků hledaly opět anglické výrazy. 

22. 10.

MDR: Ve školních sešitech děti dokončily My Day Story, ve které procvičovaly slovíčka get up, have breakfast, brush teeth.

Bookwork: SB 16, 18

Gramatika: pokračovali jsme v procvičování použití přítomného času v jednoduchých větách a oznamování času (It's x o'clock.)

Vocabulary: flies, leaves, arrives, pilot

Homework: WB str 18, 19, 21; domácí úkol je na příští úterý, tedy 29. 10., což jsou prázdniny, takže se uvidíme (i s úkolem) až ve čtvrtek, 31. 10

Ukázka My day Story, kterou mohly děti napsat o komkoliv, třeba o svém sourozenci :)

17. 10.

MDR: procvičování slovíček a tvaru sloves ve 3. osobě jednotného čísla doplňováním správných tvarů do vět (goes, has, gets, brushes)

Grammar: výslovnost ee, ea, y

Bookwork: SB 15/4, WB 15 

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý, 22. 10. : WB str13/cv2; 14/2,3; strana 17

15. 10. 

MDR: procvičování slovíček

Vocabulary: get up, have breakfast, brush your teeth, play in the park, watch TV, have dinner, go to school, have lunch, go to bed, early, late

Grammar: Telling the time: What's the time? It's... When do you...? At...

                Present Simple 3rd person (tvar 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase) - he/she goes, has, gets, plays, brushes - na rozdíl od tvaru pro ostatní osoby  I/you/we/they go, have, get, play, brush. 

Bookwork: SB 14 - 15.; WB 13/1

Homework: domácí úkol je na příští úterý, tedy 22. 10. : WB str13/cv2; 14/2,3; strana 17

10. 10.

MDR: doplňování (opakování o'clock) I get up at _ o'clock. I have breakfast at _ o'clock. I go to bed at _ o'clock. 

SB: str 12 (zpívali jsme písničku), 11/2, 13/1

Gramatika:  Telling the time: What's the time? It's... When do you...? At...

                    Present Simple 3rd person (tvar 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase) - he/she goes, has, gets, plays, brushes -na rozdíl od tvaru pro ostatní osoby  I/you/we/they go, have, get, play, brush. 

Hráli jsme hru What's the time, Mr.Fox?

Ze školní knihovny si každé dítě vybralo knížku, kterou by mělo do 24. 10. přečíst a napsat o ní krátký Book Report. Knížky jsou jednoduché, obrázkové, pro děti by neměl být problém pochopit, o co v nich jde - ačkoliv budou ještě nejspíše potřebovat rodičovskou podporu :)

 

8. 10.

Bookwork: New Lesson: Lesson 1, My Day (SB str. 10), SB str 10, 11, WB str 120

Vocabulary: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed, early, late

Grammar: What's the time? It's ..... o'clock. When do you ..... ? At ..... o'clock.

Homework: za domácí úkol na příští úterý (15. 10.) je vypracovat strany 10, 11, 12 ve WorkBook.

 

 

3. 10.

V úvodu dnešní hodiny jsme se věnovali opakování všeho, co jsme zatím (v nulté lekci) dělali, takže děti opakovaly číslovky (10, 20, 30...100, viz WB 119), slovíčka (WB 118) a fráze There is/There are. 

Poté si žáci napsali první letošní testík, zaměřený na poslech (porozumění angličitně) a rozdíl v používání There is / There are.

Homework: Po testu dostali děti za úkol vyluštit osmisměrku. Někteří ji stihli během hodiny, ti, kteří si ji přinesli domů, dodělejte ji za domácí úkol do úterý (8. 10). 

Nakonec jsme si zahráli hru na detektiva. 

1. 10.

MDR: There are/ there is 

Bookwork: SB page 8, 9; WB page 119

Vocabulary: burglar, drop, computer, monsters, idea

Homework: WB page 7, 8, 9 (domácí úkol je na 7. 10.)

Other information: o přestávkách i tančíme :):

https://www.youtube.com/watch?v=BQ9q4U2P3ig

ZÁŘÍ

26. 9.

MDR (My Daily Report = práce do školního sešitu): spoj obrázek se slovem (door, chair, bookcase)

Bookwork: Student's Book (SB) str 6, 7

Other information: pracovní list  "There is a /There are some", pracovní list "Don't"

Homework: připomínáme domácí úkol na 1. 10. (WB str 4,5,6)

23. 9. 

MDR: vyberte ze skupiny slov to, které tam nepatří

Vocabulary: door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor (obrázkový slovník je ve "Workbook" od strany 118 dále).

Bookwork: Student Book str 5 (rozdíl mezi frázemi There is/There's a There are).

Homework: Workbook str 4, 5, 6. Úkol je k odevzdání příští úterý, tj. 1. 10..

19. 9. 

K základním "vítacím" frázím (Hello! How are you?) dnes přibyla What is your favourite food? (překvapivě nikdo nezmínil hamburger, hranolky ani koblihy, zato jsme zjistily, že děti mají rády banány a jablka).

Velkým tématem dnešní hodiny byly vztahy mezi dětmi. Děti pomocí obrázků poznávaly rozdíl mezi tím, jak se k sobě navzájem chtějí a nechtějí chovat (friend x bully) proto, aby nakonec podepsaly "Závazek proti šikaně", kterým se budeme v hodinách řídit.

Gramatika: děti se věnovaly anglické abecedě a hláskování. Pomáhala jim v tom písnička, kterou najdete zde, i hry, při kterých hledaly písmenka na kartičkách či se do nich strefovaly míčkem. 

 

17. 9. 

V naší první poprázdninové hodině jsme se přivítali a představili.

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot

Děti dostaly sešity, které si podepsaly a vyzdobily.

Seznámili jsme se i s maskotem skupiny, polárním zajícem.

A nemáme žádný domácí úkol yes

 

 

TOPlist

aktualizováno: 22.11.2019 18:11:34