Arctic Hares

Arctic hares

Vyučující: 

 

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

CHARITATIVNÍ PROJEKT - NÁVŠTĚVA KAŇKY

Dne 28. května 2019 plánujeme se žáky druhých tříd v rámci našeho charitativního projektu návštěvu školy ZŠ Kaňka v Táboře, která se zaměřuje na práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi. Během naší návštěvy si nejprve prohlédneme školu, především terapeutické pracovny, a poté podnikneme hravě-naučnou prohlídku historického jádra města. 

Tato návštěva nahrazuje výuku LEAP a tudíž se tento den „klasická“ výuka nekoná. Děti, které se akce nezúčastní, budou mít „českou“ výuku ve třídě 2.B s paní učitelkou Daňkovou.

 • Doprovod zajišťují: ředitelka programu D. Barešová, třídní vyučující 2.A K. Petřinová a další vyučující LEAP
 • Doprava: tramvaj č. 9 na Hlavní nádraží, dále vlakem 
 • Sraz: 7:30 hod. před školou
 • Odjezd z Hl. nádraží: 8:31 hod.
 • Příjezd ke škole: přibližně v 18:00 hod. (vlak přijíždí v 17:27 hod. na Hlavní nádraží)
 • S sebou: malý batůžek s pitím, velkou svačinou (oběd nebude zajištěn), dokladem opravňujícím k přepravě v MHD, kapesníky, vlhčené ubrousky; žádné peníze nejsou potřeba. Pohodlné oblečení a obuv v závislosti na počasí.

Už se všichni moc těšíme na naši Charitativní akci, která se bude konat dne 13. června společně se Zahradní slavností školy!

 

KVĚTEN

16. 5.

My Daily Report: Match the opposites
hot          short
boy          beautiful
tall           cold
ugly         angry
happy      girl

Ostatní: Dnes jsme zopakovali, co jsme se naučili, ve hře Jeopardy (Kufr). Po hře ještě děti ve dvojicích vymýšlely/hledaly slova ke každému písmenku abecedy.

14. 5.

My Daily Report: Write the correct word
Would  Have  Does  Can   Is
1. ____ you got a cat?
2. ____ you play hockey?
3. ____ you like some cake?
4. ____ there any juice?
5. ____ your mum like flowers?

Homework: úkol na dnešní den byl posledním úkolem z učebnice (akorát ti, kteří ho neměli, doplní do čtvrtka)

Bookwork: SB 117

Ostatní: Zopakovali jsme látku z Unit 9, děti psaly test z Unit 9
krátký film Ian, o chlapci, který je na vozíku, jako zamyšlení nad tím, proč pomáhat třeba právě dětem z Kaňky

9. 5.

My Daily Report: choose the correct words
1. go camping / camp
2. learn to / learn swim
3. keep / build a scrapbook
4. help to / in the garden
5. take ride / riding lessons

Grammar and Vocabulary: Procvičování tvorby otázek a odpovědí na ně.

Ostatní: Vyráběli jsme záložky, které vezmeme jako malý dárek dětem do Kaňky. 

7. 5.

My Daily Report: Answer the questions:
1. Can you play tennis?
2. Do you like apples?
3. Have you got a dog?

Domácí úkol na úterý: WB 112, 113, 117. Také budeme psát test z Unit 9.

Bookwork: SB 114, 115 - čtení a povídání o pohádkách

Grammar: Procvičovali jsme spojování otázek a odpovědí, doplňování slov do otázek (Can you swim? Does your mum like cats? Would you like a banana? Where is your bag? apod.)

Ostatní: četli jsme si pohádku "The Frog Prince" a děti také luštily osmisměrku s různými pohádkovými postavami.

 

2. 5.

My Daily Report: Fill in the correct word?
Would / Have / Could / Where / Does
1. ___ is the park?
2. ___ you swim?
3. ___ you like a cookie?
4. ___ your sister like spiders?
5. ___ you got a fish?

Bookwork: SB 112, 113

Grammar and vocabulary: Procvičovali jsme slovosled v různých otázkách (Would you like...? Can you...? Does your brother like...? Where is...? apod.) a přiřazování odpovědí k nim.

Ostatní: Děti si vypůjčily knihy z knihovny. Termín pro vrácení 16. 5. (děti, které doma knihu mají ještě od minule, si knížky nepůčovaly)
Připomněli jsme si Charity Project - povídali jsme si o návštěvě v domově Sue Ryder a představili si organizaci, se kterou spolupracujeme letos - Kaňka o. s. Pojedeme společně na výlet do Tábora, o podrobnostech Vás budeme informovat. Také opět budeme něco vyrábět na prodej na charitativním jarmarku, který se bude konat v červnu.

 

DUBEN

30. 4.

My Daily Report: Fill in the missing word
cook /learn / help / visit / build / keep / go / take
1. ___ in the garden
2. ___ a scrapbook
3. ___ a treehouse
4. ___ riding lessons
5. ___ to swim

Homework na úterý: WB 109, 110

Bookwork: SB 110, 111 - příběh

Grammar and vocabulary: Procvičovali jsme přiřazování odpovědí k otázkám, spojení slovesa a předmětu, spelling těchto frází, otázky s Can I...?

25. 4.

My Daily Report: Make questions:
I / lessons / take / Can / riding / ?   
swim / Can / learn / I / to / ?
build / Can / house / tree / I / a / ?
the / grandma / Can / in / I / garden / help / ?

Bookwork: SB 109 - spojování otázek a odpovědí.

Vocabulary: stále procvičujeme slovní zásobu ze strany 106 - spojení slovesa a předmětu. Také jsme pracovali s Cambridge iDictionary s kapitolou věnovanou sportu a volnému času (slova, příběh, písnička, hra).

Grammar: Procvičili jsme si otázky s "Can I" a odpovědi na ně při variaci na karetní hru kvarteto.

23. 4.

My Daily Report: spojování výrazů, co k sobě patří (read a book, listen to music apod.)

Nový domácí úkol na úterý: WB str. 106, 107, 108

Bookwork: SB 106, 107, 108 (nová slovní zásoba, otázky "Mohu...?", písnička)

Vocabulary: viz str. 106

Grammar: Can I (play football / read a book / etc.)?

16. 4.

Dnes jsme byli spojeni se skupinou Rattlesnakes. 


My Daily Report: Unscrambling words (sports)

Návštěva Star Store.

Test z Unit 8, osmisměrka s jarní tematikou. 

Malování jarního/velikonočního obrázku křídami nebo vodovkami.

11. 4.

My Daily Report: Match the answers to the questions
1. What sport do you like doing?            a. I don't. Playing the violin is boring.
2. I like dancing.                                   b. I like playing baseball. It's great!
3. I like playing the violin.                      c. So do I. Dancing is fun!
4. Do you like dancing?                          d. Swimming is fun.
5. What do you think about swimming?   e. I like playing tennis.
6. What do you like doing?                     f. No, I don't.

Bookwork: SB 101, 102, 103, WB 101

Vocabulary: Přitakávání nebo odmítání (Já taky. Já ne.) - So do I. Me too. I don't. - poslech

Ostatní: Děti si půjčily knihy z knihovny. Termín pro vrácení: 25. 4.
Společně jsme četli knihu "I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly" 

9. 4. 

My Daily Report: Complete the sencences with "like/don't like" and "playing/doing" a sport [picture].
1) I smiley [basketball].
2) I sad [baseball].
3) I sad [athletics].
4) I smiley [swimming].

Homework na úterý: WB str. 97, 98, 100 + v úterý budeme psát test z Unit 8.

Bookwork: SB 98-100 (příběh, doplňující cvičení)

Grammar: Procvičovali jsme přiřazování odpovědí k otázkám nebo reakcí k větám.
Do you like playing [a sport]? - Yes, I do./ No, I don't.
What sport do you like doing? -  I like playing...
I like swimming. -  Me too./ I don't.
Do you think football is fun? - Yes, I do./No, I don't.

Vocabulary: spelling názvů sportů

4. 4.

My Daily Report: Doplnit slov s -ing do vět. 

Bookwork: SB 97

Vocabulary and Grammar: povídání o tom, jaké jsou které sporty (Swimming is fun.) a jestli je máme rádi - I like playing tennis. I like riding my bike. Tvoření otázek.

Ostatní: Anketa o tom, co kdo rád a následné vykreslení výsledků do grafu. 
Tiché čtení z knížek Usborne.
 

2. 4.

My Daily Report: Názvy sportů - nejdřív jen doplnit chybějící písmena do předepsaných slov, ale nakonec si děti opsaly všechna slova (Volleyball, swimming, badminton, football, baseball, athletics, tennis)

Domácí úkol na úterý: WB 94, 95, 96

Bookwork: SB 95, 96

Vocabulary: přídavná jména k popisu činností - easy, difficult, fun, boring, exciting, great

Grammar: tvary s -ing a přídavným jménem, např. Playing tennis is difficult. Watching TV is boring. 

Ostatní: Ti, kdo chyběli na minulý test, si ho dnes dopsali a testy dostali domů. 
Také jsme si zahráli pár her.

BŘEZEN

28. 3.

My Daily Report:
Unscramble the words and then complete the sentences with: ride, drive, ride, fly
1) I'd like to ____ a ylror.
2) I'd like to ____ a thloieprec.
3) I'd like to ____ a kmoebtroi.
4) I'd like to ____ a tbkaesadro.

Bookwork: SB 94 - nová slovíčka, sporty

Ostatní: Psali jsme test, po kterém děti luštily osmisměrku. Nová slovíčka jsme si procvičili při hře, kdy děti ukazovaly na flashcards rozmístěné po třídě. Procvičili jsme si i čtení krátkých slov, tzv. sight words, při hře Bingo.
 

26. 3.

My Daily Report: Complete the sentences with - doing / are / is / reading
1) She's ____ a book.
2) What ___ you doing?
3) ____ he sleeping?
4) What is the cat _____?

Domácí úkol na úterý: WB 90, 91, 93

Bookwork: SB 90, 91 - měřili jsme výšku a délku různých věcí a převáděli jsme jednotky mezi sebou - mm, cm a m.

V rámci přípravy na čtvrteční test jsme si zahráli  "Jeopardy Game"

21. 3.

My Daily Report: Unscramble the sentences (přibližné znění):
1) Canada / like / to / I'd / to / go
2) bike / ride / a / like / to / I'd
3) fly / to / kite / a / I'd / like 
4) ice cream / eat / to / like / I'd

Bookwork: SB 88, 89

Vocabulary, Grammar: procvičování psaní dopravních prostředků, věty s I'd like, doplňování slov dokonverzace - např: What is she doing? She's reading a book.

Ostatní: příští týden píšeme test z Unit 7
               děti, které již vrátily knihy, si dnes půjčily nové - termín pro vrácení: 4. 4.

19. 3.

My Daily Report: Unscramble the words:
1. brdsaeoka
2. ektomroib
3. toresoc
4. yrlro

Domácí úkol na úterý: WB 86, 87/2, 89

Bookwork: WB 88 (listen and colour), SB 86, 87 (Story)

Vocabulary: Stále procvičujeme dopravní prostředky, i jak se píšou, a slovesa, která se k nim vážou

Grammar: Přítomný průběhový čas, otázky a odpovědi (viz 14. 3.)

Ostatní: Gramatiku i slovíčka jsme zopakovali při kvízu. Také jsme se podívali na lekci v iDictionary (místa ve městě - slovíčka, příběh, písnička, hra)

14. 3.

My Daily Report:  Fill in the gaps with: drive, ride, sail, fly
1. I'd like to ... a boat.
2. I can ... a skateboard.
3. I can't ... a car.
4. I'd like to ... a plane.
5. I'd like to ... a lorry.

Bookwork: SB 85, WB 85

Vocabulary: Zůstáváme u dopravních prostředků a sloves s nimi spojených

Grammar: Pracovali jsme s otázkami v přítomném průběhovém čase. Ptám-li se: "Are you (riding a skateboard)?" bude odpověď "Yes, I am." nebo "No, I'm not." Na otázky "Is he/she (sailing a boat)?" se bude odpovídat "Yes, he/she is." nebo "No, he/she isn't." 
Na otázku začínající "What are you (doing)?" Bude následovat odpověď: I am (swimming, reading, apod.)

Ostatní: zahráli jsme si hru s magnetickými písmeny na procvičení spellingu slovíček, také jsme skládali zpět rozstříhané věty s vazbou I'd like to a při hře s pantomimou jsme procvičili otázky na to, co dotyčný dělá.

12. 3.

My Daily Report: Write what you hear
pen - pin - think - fin - thin - song - sun - fun

Domácí úkol na úterý: WB str. 82, 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 82, 83, 84

Vocabulary (slovíčka): kromě dopravních prostředků na str. 82 jsme si říkali i slovesa, která se k nim vážou: drive a car, drive a bus, ride a motorbike, ride a skateboard, fly a helicopter, fly a plane, sail a boat

Grammar: Také jsme si říkali, co bychom rádi dělali - vazba I'd like to (I would like to...) např. I'd like to fly a plane. I'd like to go home and play computer games.

Ostatní: Na procvičení výše uvedeného jsme si zahráli hru s výměnou míst (kdo by chtěl taky, mění si místo, pokud to nestihne, zůstává uprostřed), děti také kreslily obrázek s tím, co by rády dělaly. 

7. 3.

My Daily Report: Unscramble the months 
1) meboNvre
2) pAilr
3) hcMra
4) yJlu
5) yMa

Ostatní:

 • Zopakovali jsme si psaní jednotlivých částí obličeje (na mazacích tabulkách)
 • Zopakovali jsme přivlastňovací zájmena (stejný text jako 28.2.)
 • psali jsme Test z Unit 6
 • osmisměrka
 • online quiz
 • děti si půjčily knihy z knihovny, termín pro vrácení je 21. 3.

5. 3.

My Daily Report: Doplnit zájmena k obrázkům: its, her, our, their, his

Domácí úkol na úterý: WB str. 78, 79, 81, 
ve čtvrtek píšeme test z Unit 6

Bookwork: SB 76, 78, WB 77

Vocabulary: pozvánky na narozeninové oslavy; životní cyklus motýla - egg, catepillar, chrysalis, butterfly

Ostatní: Procvičili jsme porozumění při poslechu, velmi podobné cvičení bude ve čtvrtek v testu:
zadání 1: Lucy is tired. Yes/No 
Text: A: Lucy, are you tired?  - B: No, I'm not. I'm sad.

zadání 2: Hilary is scared.  Yes/No
Text: A: Hello, Hillary, are you angry?  - No, I'm not, I'm scared.

zadání 3: Brandon is tired. Yes/No
Text: Hi, Brandon. Are you sad?  - Yes, I am.  ... apod.

V rámci učení se o životním cyklu motýlů jsme se podívali na youtube video o jejich vývoji a také jsme si přečetli knihu The Very Hungry Catepillar. 

   

ÚNOR

28. 2.

My Daily Report: Use am/is/are to make sentences:
1) I ___ happy.
2) You ___ sad.
3) She ___ tired.
4) He ___ scared.
5) They ___ excited.
6) We ___ angry.

Workbook:WB 76 (poslechové cvičení), SB 74, 75 (příběh + aktivita z DVD)

Vocabulary/Grammar: přivlastňovací zájmena (I - my, you - your, he - his, she - her, we - our, they - their) - pracovní listy ke stažení zde a zde.

Ostatní: procvičili jsme také "sight words" - krátká slova, která děti kroužkovaly na zalaminovaných tabulkách
Příští čtvrtek píšeme test z Unit 6 - části obličeje, emoce, přivlastňovací zájmena

 

26. 2.

Dnes byl výjimečný den, byl Star Store a my byli spojeni se skupinkou Rattlesnakes.

Nový domácí úkol na úterý: WB 73, 74 (2, 3)

Děti pracovaly na různých stanovištích, ale každé absolvovalo pouze 2 ze 4.

 • Přiřazování odpovědí k otázkám (s pomocí obrázků) - How does Fred feel? Is Jane tired? apod.
 • Vybarvování klaunů - poslechové cvičení SB 77.
 • Procvičování čtení a psaní tzv. Sight Words.
 • Pracovní list - pexeso - na procvičení přivlastňovacích zájmen a měsíců (When is ...'s birthday?)

Také jsme si jen tak pro zábavu zahráli hru Thumbs Up Seven Up a zazpívali několik písniček z minulých lekcí.

21. 2.

My Daily Report: Unscramble the words (to go with the pictures)
1) pyhpa (happy) 
2) yagnr (angry)
3) drsace (scared)
4) rtedi (tired)

Bookwork: SB 73 

Vocabulary: pocity, části obličeje (pracovní list) , měsíce - When is your birthday? (anketa - děti se vzájemně vyptávaly)

Grammar: přivlastňovací zájmena: my, your, his, her, our, their (vyhodnocení ankety)
opakování časování slovesa TO BE (být) - I am, You are, He is, She is, It is, We are, They are (pracovní list - spolu s pocity - The monkeys are happy. The cat is angry.)

19. 2.

My Daily Report: Label the picture - hair, eyes, ears, nose, mouth

Homework na příští úterý: WB str. 70, 71, 72

Bookwork: SB str. 70, 71, 72

Vocabulary: části obličeje, emoce

Ostatní: zahráli jsme si několik her - ve dvojicích kreslení podle diktátu, jeden popisoval obrázek, který dostal (he's got green eyes, a big nose, small ears, long brown hair...) a druhý kreslil - a pictionary v týmech se slovíčky z dnešní lekce.

7. 2.

My Daily Report: Unscramble (sestavit slova z přeházených písmen - slovíčka Unit 5, nábytek)

Ostatní: Zopakovali jsme si opět THIS, THAT, THESE, THOSE spolu s are a is.
Děti psaly Test z Unit 5, potom luštily osmisměrku a na závěr jsme si četli knihu Mrs McNosh Hangs Up Her Wash.

5. 2.

My Daily Report: Fill in the blanks, using:
this / Whose / are / is / those

1) Whose shoes ___ these?
2) I like ___ hat.
3) Whose pencil ___ this?
4) I love ___ chairs.
5) ____ book is this?

Homework na úterý 19. 2.: WB str. 62, 63/2, 67

Bookwork: SB 65 a 69 (poslech a opakovací kviz), pracovní list podobný cvičení z MDR

Ostatní: pomocí různých her jsme procvičovali používání this, that, these, those a skládání otázek (Whose is this book? Whose are these shoes? a odpovídání na ně: It's John's book. They're Sue's.)


 

19. 2.

My Daily Report: Label the picture - hair, eyes, ears, nose, mouth

Homework na příští úterý: WB str. 70, 71, 72

Bookwork: SB str. 70, 71, 72

Vocabulary: části obličeje, emoce

Ostatní: zahráli jsme si několik her - ve dvojicích kreslení podle diktátu, jeden popisoval obrázek, který dostal (he's got green eyes, a big nose, small ears, long brown hair...) a druhý kreslil - a pictionary v týmech se slovíčky z dnešní lekce.

LEDEN

31. 1.

My Daily Report: Look at the pictures and write this, that, these or those:
1) I like (this) blue lamp.
2) I like (those) blue chairs.
3) Do you like (these) yellow chairs?
4) Do you like (that) green lamp?

Bookwork: WB 66, SB 65 a 66 (recycling)

Vocabulary: bottle, jar, newspaper, can, foil

Ostatní: Hráli jsme hru There's a monster in my sock. - v místnosti se umístí obrázky ponožek, děti jdou na chvíli za dveře, pod jeden z obrázků se schová obrázek příšerky, děti pak volí - I like this/that/these/those sock/s. Nakonec se ukáže, kde byla příšerka schovaná.
Děti si také půjčily knihy z knihovny, termín pro vrácení je 21. 2. 

29. 1.

My Daily Report: Write They're ot It's
1) Whose socks are these? _________Bob's.
2) Whose hat is this? ________ Lily's.
3) Whose book is this? ______ Emma's.
4) Whose pens are these? _______ Riley's.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 65, 66, 69. Ve čtvrtek za týden píšeme test z Unit 5.

Grammar: This is, That is, These are, Those are / Whose is...? Whose are....?

Bookwork: SB 62, 63, 64

Ostatní: Na procvičení gramatických jevů (Whose...)  jsme si zahráli hru a nakreslili obrázek (this that...). Také jsme si zahráli upravenou verzi hry Dobble na rozpoznávání tzv. sight words.

24. 1.

My Daily Report: Doplnit k obrázkům: this, these, that, those (flower nebo flowers)

Grammar: Dnes jsme se učili dva koncepty. Jednak přivlastňování pomocí 's Fred's book, Mary's shoes, tak rozlišení mezi jednotným a množným číslem - It is (It's) a They are (They're) jako odpověď na otázky Whose ...cat... is this? nebo Whose ...cats... are those?

Vocabulary: Slovní zásoba se týkala především nábytku a oblečení

Bookwork: SB 60, 61, WB 64

Ostatní: Četli jsme si pohádku Goldilocks and the Three Bears

22. 1.

My Daily Report: What is in the picture? Write the word from the box. (slovíčka z Unit 5 - nábytek)

Domácí úkol na úterý: WB 54, 57, 58  59, 60, 61 - omlouvám se, omylem jsem zapsala špatné stránky, děti naštěstí měly úkol v pořádku

Grammar: This (tento), these (tihle), that (tamto), those (tamti). 

Vocabulary: nábytek (Unit 5) - navíc i z iDictionary

Bookwork: SB 59

Ostatní: This, these, that, those jsme procvičili při hře na krále/královnu. Král ukázal na nějaký z předmětů vzadu ve třídě (byly buď jednotlivé kusy nebo více pohromadě) a řekl: Bring me that! nebo Bring me those! Ostatní byli jako jeho sloužící a podle toho, jestli chtěl jednu věc nebo více věcí se ptali "This?" nebo "These?", dokud nenašli, co chtěl. Pak se děti vystřídaly.

 

17. 1.

My Daily Report: Spojování otázek a odpovědí - předtištěné. Příprava na test.

Opakování tvoření slovosledu v otázkách s Would you like...?, spelling slovíček.

Test z Unit 4.

Bookwork: SB 58, nová slovíčka

Knihovna, termín pro vrácení knih je 31. 1.

Různé opakovací hry.

15. 1.

My Daily Report: Příprava na test - Listen and tick or cross - zaškrtnout, jestli je na obrázku opravdu to, co slyšíte.

Homework na příští úterý: WB str. 54, 57, 58

Bookwork: SB str. 57

Ostatní: hráli jsme hodně opakovacích her - procvičili jsme si spelling, přiřazování odpovědí k otázkám a otázky s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.

10. 1.

My Daily Report: Make the questions:
1) there / grapes / any / Are / ?
2) fridge / fish / there / Is / any / the / in / ?
3) any / Is / bread / there / ?
4) Are / lemons / basket / in / there / any / the / ?

Homework: Příští čtvrtek píšeme test z Unit 4.

Grammar: a / an / some: a, an jednotné číslo, some množné číslo (some se používá i u nepočitatelných podstatných jmen, jako bread a cheese, ale do detailů jsme nezacházely)

Phrases and vocabulary: Would you like a/an/some...? Yes, please. / No, thank you.
Is there any...? Are there any...?
 

Bookwork: SB 52, 53, pracovní list na výše zmíněné fráze.

Ostatní: Vrátili jsme se k jednoduchému čtení na serveru Starfall.com a přečetli si tři příběhy: Robot and Mr Mole, My Horse Glory, My Family.  

8. 1.

My Daily Report: Use Is or Are
1) ... there any bread?
2) ... there any lemons?
3) ... there any beans?
4) ... there any fish?

Homework na příští úterý: WB str. 49, 50, 53. Ke straně 50 budete potřebovat i SB na stejné straně.

Bookwork: WB str. 52 - poslech

Grammar: určování, kdy použít Is there any nebo Are there any; používání členů a, an, some

Vocabulary and Phrases: Would you like a/an/some...? Nabízeli tak dlouho, dokud se druhému hráči nepodařilo posbírat vše, co měl na nákupním seznamu.

Ostatní: Při dalších dvou hrách jsme si procvičili spelling slov z poslední kapitoly.
 

3. 1.

My Daily Report: fill in the blanks:
1. t_ _a_ _es
2. _ _n_o_
3. _ _ e _ _
4. _a_ _r_ _l_ _s
5. g_ _ _e_
6. _e_o_s

Bookwork: Story SB 50, 51 - procvičili jsme i čtení podle rolí. Poslech WB 51/2

Grammar: Procvičovali jsme otázky s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény - jídlem.
Is there any bread? Are there any tomatoes? Také jsme k nim tvořili příslušné krátké odpovědi: Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't.

Vocabulary: stále procvičujeme potraviny.

17. 1.

My Daily Report: Spojování otázek a odpovědí - předtišněné. Příprava na test.

Opakování tvoření slovosledu v otázkách s Would you like...?, spelling slovíček.

Test z Unit 4.

Bookwork: SB 58, nová slovíčka

Knihovna, termín pro vrácení knih je 31. 1.

Různé opakovací hry.

PROSINEC

20. 12.

My Daily Report: use: a / an / some
1) There are ... presents.
2) There is ... Christmas tree.
3) There is ... apple.
4) There ... (make your own sentence)

Bookwork: Kontrola HW, SB str. 49.

Grammar: Is there any... Are there any.... ?
Is používáme u jednotného čísla, ale i u nepočitatelných věcí: milk, cake, bread, cheese
Are používáme s množným číslem: potatoes, mangos, grapes, eggs...
Šlo spíše o nastínění jevu než o nějaké velké vysvětlování.

Other Information: Vyráběli jsme přání - Christmas card.

18. 12.

My Daily Report: seřadit slova do vět:
1) like / Would / some / you / potatoes / ?
2) banana / you / like / a / Would / ?
3) you / an / Would / apple / like / ?
4) some / like / you / lemons / Would / ?

Star Store

Domácí úkol jsme nekontrolovali, zkontrolujeme ve čtvrtek. 

Byli jsme spojeni se skupinkou Badgers. Nejdříve jsme hráli variaci na tichou poštu, ale poslední měl za úkol slovo napsat na tabuli.  

Potom jsme se podívali na několik krátkých filmů a povídali jsme si, jaká v nich vystupovala zvířátka (Cat, dog, fox), nebo co jiného jsme tam viděli.
Odkazy: Mog the CatBuster the DogThe Big Night

Také jsme si zahráli variaci na Musical Chairs se slovíčky, která známe (rytmické odříkávání She likes mangos. She likes lemons.  - podle flashcards - na She likes the Christmas Tree. se sedá. Ten, který vypadl, se přidává ke sboru) 

13. 12.

My Daily Report: Match and write the words of the fruit (watermelon, mango, potato, bread, egg, lemon, grapes) - přiřadit k obrázkům popisky

Domácí úkol na úterý 18. 12.WB 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB 46 (nová slovní zásoba), SB 47, 48 (písnička)

Vocabulary (slovíčka): potraviny - picnic, vánoční slovíčka - v rámci h

Grammar: Would you like…? (Chtěl/a bys .... ?)

Další informace: Christmas song – 12 days of Christmas + pracovní list
Christmas Bingo! 
 

11. 12.

Dnes jsme shodou několika okolností (nemoce, výlet školní družiny, akce zumby) měly ve skupině jen dvě děti. 

Místo MDR jsme kreslili obrázek pikniku s popisem jídla. 

Potom jsme hráli různé online hry na serveru British Council - Wordshake, nákupy, hledání zvířátek podle popisu apod. 

6. 12.

My Daily Report: Read, look and complete. 
behind / next to / between / got / hasn't
1) The school is ...(next to)... the café. 
2) The twon has ... a train station.
3) The café is .... the school and the cinema.
4) The tree is ... the cinema.
5) The town ... got a playground.

Homework na úterý 11. 12.: POZOR změna! WB str. 42, 43 a 45 (stranu 46 nedělat - nestihli jsme ve škole probrat) 

Other Information: Psali jsme test na Unit 3. Před ním jsme ještě opakovali předložky podle plánku města a procvičovali spelling. Po testu si děti vybarvovaly WB str. 43 nebo dodělávaly chybějící domácí úlohy. 

4. 12.

My Daily Report: What is in the picures?
1) swimming pool
2) playground
3) train station
4) park
5) street

Homework (domácí úkol na 11. 12.): WB str. 42, 45, 46 + ve čtvrtek píšeme test, doporučujeme zopakovat Unit 3

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 40, SB str. 42, 45

Grammar: Procvičovali jsme slovosled ve větách a otázkách, např. Has the town got a cinema? - The cinema is between the school and the park.

Vocabulary (slovní zásoba): předložky. Dnes jsme výuku obohatili o materiál z iDictionaries, kde jsme si poslechli písničku s využitím různých předložek a také příběh o netopýrech. Zjišťovali jsme, kolik si děti z poslechů zapamatovaly. 

LISTOPAD

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 2. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

 

29. 11. 

My Daily Report: (podle obrázků vybrat vhodnou předložku):
1) IN
2) BETWEEN
3) ON
4) IN FRONT OF
5) NEXT TO
6) BEHIND
7) UNDER

Děti si půjčily knihy z knihovny. Termín pro vrácení je 13. 12.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38, 39 (story), 40 (čtení a porozumění), 41 (poslech), WB 41

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): opakování předložek, místa ve městě

Other information (další informace): Pracovali jsme s 3D plánkem fiktivního města, aby dětem byly jasné vztahy mezi předměty na 2D obrázku. Děti si také kreslily svoji zoologickou, a potom doplňovaly, kde které je vztahu k ostatním.

Příští čtvrtek píšeme test na Unit 3.

 

 

27. 11.

My Daily Report: Unscramble the questions
1) town/has/your/a/got/cinema/?
2) got/town/playground/has/your/got/?
3) train/your/a/got/station/has/town/?
Example: Has your town got a shop?

Domácí úkol na úterý 4. 12.:WB str. 37, 38, 39/2, 41

Vocabulary: Upevňovali jsme slovíčka z Unit 2. Opakovali předložky on, in, under a přidali si nové předložky: next to (vedle), in front of (před), behind (za) a between (mezi)

Bookwork: SB str. 37

Further information (další informace): Také jsme pracovali s programem iDictionary - procvičili jsme předložky. Zahráli jsme si několik her - na procvičení předložek (děti tvořily skupinky podle pokynů) a na spelling slovní zásoby.

22. 11. 

Dnes jsme kvůli kombinaci školního výletu a nemocí měly jen jednu žačku, tak jsme se společně podívaly na film "Paddington" v angličtině.

20. 11.

My Daily Report: Look at words on pg. 34 for 1 minute. Then close the book and in 3 minutes write as many as you can remember.
Podívejte se minutu na slovíčka na straně 34. Potom učebnici zavřete a zkuste jich napsat co nejvíc.

Domácí úkol na úterý 27. 11: WB str. 35, 36

Grammar (gramatika): Has your town got a ....? - Yes, it has. / No, it hasn't. 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Procvičování jmen míst ve městě (town).

Other information (další informace): Po MDR jsme pracovali s učebnicí, str. 36, ptali jsme se, co je a není v uvedeném městě. 
Děti si potom kreslily vlastní plánky měst a vzájemně se pak vyptávaly, co kdo do svého města nakreslil. V zadání bylo nakreslit 5-6 míst.

15. 11. 

My Daily Report: Write the sentence:
1) She smiley cats.
2) You sad horses.
3) I smiley candy.
4) He sad tigers.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 34 (seznámení s novou slovní zásobou), str. 36 (písnička a příslušné cvičení) - obojí ke konci lekce

Grammar (gramatika): opakování do/does/don't/doesn't

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): opakování slovíček z Unit 2 (zvířata- hlavně spelling), seznámení s novými slovíčky (místa ve městě)

Other information (další informace): Po úvodním opakování jsme psali test. Po něm jsme se seznámili se slovíčky z nové kapitoly.

Prosíme, založte doma dětem složku na pracovní listy, aby je nenosily do školy. Většinou je mají založené do knihy, a pak jim různě vypadávají. Děkujeme.

13. 11.

My Daily Report: Unscramble:
1) popih (hippo)
2) girte (tiger)
3) reba (bear)
4) yemokn (monkey)
5) orpatr (parrot)

Po kontrole domácího úkolu jsme si zadali nový.
Nový domácí úkol na úterý: WB str. 33, 34

Hodně času jsme dnes věnovali procvičování přítomného prostého času v jednotném čísle - jinými slovy:

He / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) likes. smiley
He / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) doesn't like. sad

Does he / she / it (the cat, the zebra, Lucy, John) like

ALE

I / You like.
I / You don't like.
Do I / you like ?

Také jsme se zaměřili na nutost pozorně poslouchat a soustředit se na to, o kom se mluví. Když mají v konverzaci například rozhodnout jestli se Sáře líbí medvědi:
A: Sara doesn't like bears.
B: Oh really? I like bears.

Je třeba si uvědomit, že B není Sára.

Nebo jestli se Johnovi líbí zebry:
A: John, do you like zebras?
John: No, I don't. Do you?
A: Yes, I do.

Tak je třeba pochopit, že druhý mluvčí je John.

Tento způsob uvažování je pro děti asi zatím dost abstraktní, ale podobné otázky jsou v nadcházejícím testu ve čtvrtek. Snad se nám to podařilo dostatečně procvičit. 

Na závěr jsme si procvičili spelling při online osmisměrce a při štafetové hře u tabule.

8. 11.

My Daily Report: 
1) I've got four legs and two ears. I'm orange, black and white. I'm a _______.
2) I've got two legs and two arms. I eat bananas. I'm a ________.
3) I've got four legs. I'm black and white. I'm a _____.
4) I'm red, blue, yellow and green. I can fly. I'm a _____.
5) I've got four legs but I can stand up. I'm big and brown. I'm a _____.
6) I've got four legs and I can swim. I am green. I'm a _____.

Na úvod jsme se dětí ptaly na různé věci o zvířatech - kolik mají nohou (How many legs do 2 zebras have?), co umí (Can elephants fly?) apod.

Potom jsme se na straně 30 v SB seznámili se skupinami zvířat - savci (mammals), ptáky (birds), plazy (reptiles) a hmyzem (insects). Četli jsme si o jejich vlastnostech.
Potom jsme si zahráli hru, kdy děti přiřazovaly vlastnosti k zadaným skupinám zvířat.

Ve SB na straně 31 jsme nalepili samolepky zvířat k příslušným skupinám.

Také jsme si procvičili poslech - WB str. 28. Ten byl záludný, protože u něj bylo třeba pozorně poslouchat a číst otázky ... V rozhovoru např. zaznělo: "Does the hippo live in Africa? - Yes, it does.", ale otázka v učebnici byla: "Does the hippo live in India?" a tedy správná odpověď byla "No, it doesn't." Toto je pokročilejší dovednost, kterou budeme postupně procvičovat.

Na závěr si děti představovaly, že jsou v džungli a potkaly nějaké podivné zvíře (složené z několika jiných - např. napůl lev a napůl had). To potom kreslily. 

Dnešní lekci jsme výjimečně učili s Miss Deannou, protože Miss Laura dnes učit nemohla.

6. 11.

My Daily Report: Write as many animals as you can in 5 minutes.

Nový domácí úkol na úterý: WB str. 29, 30, 31.

Zahráli jsme si hru na procvičení likes a doesn't like a otázek - děti v týmech soutěžily, kdo dříve podle obrázkové nápovědy sestaví správně větu.

Na serveru Starfall.com jsme společně přečetli dva příběhy: Sky Ride a Pete's Sheep.

Na stranách 28 a 29 ve Student's Book jsme se pocvičili v porozumění textu a také v poslechu.

Příští týden budeme psát test z Unit 2

1. 11.

My Daily Report: Write two sentences with likes/doesn't like (podle informací SB str. 25/3).

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový na úterý: WB str. 25 a 26

Děti, které vrátily knihy do knihovny, si vypůjčily další - termín pro vrácení je 15. 11.

Pomocí zalaminovaných pracovních listů a mazacích fix jsme si procvičili slovosled v kladných a záporných větách a v otázkách:
He likes tigers. She doesn't like snakes. Does she like hippos?

Poslechli a přečetli jsme si příběh ze stran 26 a 27, potom jsme se podívali na animaci a na závěr se děti procvičily ve čtení nahlas při aktivitě z DVD, kdy je třeba "uhodnout", co která postava říká.

 

 

 

6. 11.

Po úvodním povídání si o domácím úkolu a opakování slovní zásoby z minula, jsme zadali nový domácí úkol na úterý: WB str. 30 - prosíme, přečtěte dětem s přečtením zadání.

Po zopakování písmen jsme si přidali písmenka U u a V v. Slova s těmito písmenky: umbrella, bus, sun, vacuum, violin, van, volcano.

V učebnici (SB) jsme pracovali na straně 28 (přídavná jména). Ve WB na straně 27 jsme rozlišovali mezi a a e ve slovech podle jejich výslovnosti. Na straně 28 jsme podle pokynů vybarvovali obrázek.

Také jsme se seznámili s geometrickými tvary a potom jsme si zahráli hru, při které děti ve třídě ukazovaly na dané tvary. Na interaktivní tabuli jsme si také pohráli s tangramy a s abecedou.

Příští týden budeme psát test z Unit 2. Nebojte, budeme dětem pomáhat. 

Prosíme, založte doma dětem složku na pracovní listy a obrázkové domácí úkoly, aby je nenosily do školy. Většinou je mají založené do knihy, a pak jim různě vypadává. Děkujeme. Other information (další informace): 

22. 11.

Dnes jsme kvůli kombinaci školního výletu a nemocí měly jen jednu žačku, tak jsme se společně podívaly na film "Paddington" v angličtině.

ŘÍJEN

25. 10.

My Daily Report: Write the sentences with likes or doesn't like:
1. Sam smiley monkeys.
2. Lily sad insects.
3. Tom sad bears.
4. Ann smiley giraffes.

V učebnici Students Book str. 25/1 jsme k otázkám přiřazovali vhodné odpovědi. Ačkoli jsme něco podobného cvičili už dříve, tak to děti (až na pár výjimek) moc nechápou. 

Na procvičení obratů s "he/she likes" a "he/she doesn't like" jsme pracovali s tabulkami. Miss Laura se zeptala, např: "Do you like insects?", každý na tabulku nakreslil buď smiley nebo sad. Potom se ptala např. "Does Vanda like insects?" a celá skupina, podle obrázku na její tabulce odpovídala, atd.

Ve WB na straně 23 jsme si poslechli tvrzení o dětech z obrázků a podle nich doplnily cvičení 2. Opět procvičování na likes a doesn't like.

V pátek 2. 11. budeme mít Halloweenskou party, tak jsme s dětmi vyráběly jednoduché dekorace - dýně z papíru.

Na závěr jsme si zahráli hru Monster.

23. 10.

MyDaily Report: Fill in the missing letters: (see pictures to help you)
1) s_ak_
2) mo_k_y
3) be_r
4) c_oco_il_
5) p_rr_t

Nový domácí úkol na příští čtvrtek (v úterý jsou prázdniny): WB str. 22 a 24 (text písničky najdete ve SB str. 24, písnička je navíc také na DVD k učebnicím)

Dnes byl první Star Store tohoto školního roku.

V učebnici SB jsme pracovali na straně 23. 
Máme nový gramatický jev: ve třetí osobě čísla jednotného přidáváme ke slovesu "s" a v záporu používáme "doesn't".
I like pizza.  -> She likes pizza.
I don't like spiders. -> He doesn't like spiders.

Toto jsme si procvičili "hrou". Děti dostaly seznam spolužáků a u každého měly nějakou věc nebo činnost. Vzájemně se na tyto činnosti vyptávaly (Do you like....?) a podle odpovědi doplňovaly likes nebo doesn't like. O výsledky se na závěr podělily se spolužáky.

Úplně na závěr jsme si zahráli variaci na hru šibenice : monster.

18. 10. 

My Daily Report: Děti opět přiřazovaly odpovědi k otázkám - tentokrát individuálně a lístečky si nalepily do sešitu.

Zopakovali jsme si slovní zásobu z Unit 1 pomocí flashcards. 
Potom jsme na tabuli dělali cvičení podobné jednomu z těch v testu - zakroužkovat správné slovo: např. drink / have lunch, brush / play in the park apod.

Po tomto opakování jsme psali test. Děti si ho na konci hodiny vzaly domů, podívejte se na něj.

Po krátkém odpočinku nad číselnou spojovačkou, jsme se seznámili se slovíčky z další lekce (str. 22 - zvířátka) a zahráli jsme si několik her s Flashcards (házení lepivého míčku na dané slovo, hledání kartiček).
Při online hře si zopakovali abecedu.

16. 10.

My Daily Report: What's the time? (write numbers as words)
1. three o'clock
2. eleven o'clock
3. five o'clock
4. nine o'clock

Zkontrolovali jsme domácí úkol. 
Nový domácí úkol na úterý: WB str. 14 cv. 2 a 3, WB str. 21
Ke cvičení ze strany 14 potřebujete SB str 14 a 15. Na str. 21 lze nakreslit kterékoli 3 činnosti, které jsme se učili v Unit 1 + čas a napsat ve větě, viz příklad)

Děti dokončily rozvrhy z minula a chvíli jsme si o nich povídali. 

Zahráli jsme si štafetovou hru s písmenkovými kostkami na procvičení spellingu výrazů z Unit 1 a číslovek.

Ve dvojicích děti přiřazovaly odpovědi k otázkám. Velmi podobné cvičení bude i v testu ve čtvrtek - otázky a odpovědi, které jsme použili (odpovědi na samostatných lístečkách) jsou zde:

Is it five o’clock? - Yes, it is. It’s five o’clock!
When does he get dressed?  - He gets dressed at seven o’clock.
What’s the time? - It’s twelve o’clock.
When do you go to bed? - I go to bed at nine o’clock.
When does she watch TV? - She watches TV at five o’clock.
Is it seven o’clock?  - No, it isn’t. It’ s nine o’clock.

11. 10. 

My Daily Report: Unscramble what is in the pictures (z promíchaných písmenek sestavit výrazy) 
- kdo potřeboval, mohl využít i učebnici.
1. gte pu = get up
2. hvea krbftaetsa = have breakfast
3. hrusb ryuo htete = brush your teeth
4. tge srdesde = get dressed

V učebnici jsme pracovali na straně 17 - procvičili jsme si poslech. V textu bylo třeba poznat, kdy kdo co dělá, ale zastavovali jsme a hodně opakovali.

Zopakovali jsme si číslovky (přiřadit slovo k číslu) - spojování na tabuli.

Děti si půjčily knihy z knihovny - termín pro vrácení: 25. 10. 

Také jsme si procvičili slovíčka a používání třetí osoby při aktivitě ve skupinách: Miss Laura na tabuli nakreslila nebo napsala podmět (kluk=he, holka=she, I, you) a přidala flashcard některé činnosti (get dressed, have lunch apod.). Děti měly zalaminovaný list, kde byla jednotlivá slova, a jejich úkolem bylo je spojit tak, aby vznikla zadaná věta (např. She plays in the park. I get dressed.)

Na závěr děti dostaly lístečky s činnostmi, které seřadily, jak jdou po sobě a připsaly k nim časy, jak to dělají ony (např: 7:00 get up, 7:50 go to school...). Tyto rozvrhy budeme ještě dokončovat příště.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát první test na Unit 1.
 

9. 10.

My Daily Report: Draw the following times: eight o'clock, four o' clock, six o'clock, eleven o'clock.

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali
nový domácí úkol na úterý: WB str. 12, 13 (nejdřív cvičení 2, podle něj potom dodělat cvičení 1) a str. 17. Text písničky je ve SB na str. 12.

Poslechli jsme si písničku o popleteném panu Modrém, Mr Blue. Potom každý nakreslil do sešitu obrázek něčeho, co Mr Blue dělá nebo by dělat mohl.

Poslechli jsme si a přečetli příběh ze stran 14 a 15, a také jsme se podívali na animaci. Čtení jsme si procvičili i v přidané aktivitě, kde děti musí vybrat, co dotyčný opravdu říká (informaci přečtou v knize a řeknou nahlas).
Také jsme si na interaktivní tabuli zahráli Catching Clouds (viz DVD) na procvičení hodin.

Na závěr jsme na interaktivní tabuli luštili osmisměrku na téma domácích zvířat. 

 

4.10.

Dnes jsme pracovali dohromady Badgers a Arctic Hares.

My Daily Report: podle obrázků doplňte správnou frázi (brush your teeth, have lunch, go to school, go to bed)

Zopakovali jsme nové fráze s obrázkovými kartičkami a také určování času.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a učili jsme se/opakovali:

1. Bookwork: SB str. 13 - čtení textu a přiřazování správných obrázků.
Nová gramatika: She/He GETS UP / GOES to school / HAS breakfast at ... o'clock.

2. Pracovní list: Paula's day - čtení a doplňování správných frází

3. Procvičování určení času, kombinace s aktivitami během dne. Učitel se ptá, děti odpovídají (What time do you get up? I get up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock.)

2.10.

My Daily Report: Pick the correct version:
1) There is a / are some flowers.
2) There is a / are some pencil.
3) There is a / are some spider.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 7, 10 a 11

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového jsme pracovali ve Student Book na straně 7. Zopakovali jsme si kladné i záporné pokyny (Stand up. Don't sit down.) Nejdřív jako poslech, a potom i jako procvičení čtení. Na závěr jsme si s pokyny pohráli i fyzicky (děti reagovaly podle pokynů).

Na stránkách 8 a 9 jsme si poslechli a přečetli příběh o Superfriends. Potom jsme se podívali i na animovanou verzi a procvičili si čtení nahlas při aktivitě na konci příběhu (viz DVD).

Také jsme se seznámili se slovní zásobou pro další kapitolu (str. 10) - čtení, opakování, pantomima.

Na závěr jsme hráli hru, při které děti hledaly kartičky s písmenky a řadily se podle abecedy.

 

září

27. 9.

My Daily Report: Write the number:
1) Thirteen - 13 
2) Eleven
3) Eighteen
4) nine
5) seventeen
6) twelve
7) twenty

Opakovali jsme číslovky do dvaceti a učili se počítat do sta. Potom jsme si zahráli několik her s čísly - děti se řadily podle čísel, které dostaly na lístečkách, a potom na tabuli ve dvojicích souěžili, kdo se dotkne dané číslovky dřív. 

Zopakovali jsme si slovíčka z minula pomocí Flashcards. 

Domácí úkol na úterý: WB strany 4, 5, 6 (na str. 6 pouze cv.2) 

Poslechli jsme si (a zazpívali) písničku ze strany 6 a zahráli si Bingo s číslovkami do 100.

Na závěr jsme vyráběli jmenovky/speech bubbles, které dodáme na skupinový plakát - I'm ... , I like ....

25. 9. 

My Daily Report: Fill in the missing letters (podle obrázků)
1) d _ _k (desk)
2) b _ g (bag)
3) b _o _ (book)
4) _ en _ _ _ (pencil)
5) r _ b _ _ r (rubber)

Po MDR jsme si v kroužku povídali o věcech, které děti přinesly. 

V učebnici jsme se seznámili se slovíčky ze strany 4 a potom děti polepily lístečky příslušné předměty ve třídě. 
Také jsme si na interaktivní tabuli zahráli hru Spinning k úvodní kapitole.

Po přestávce jsme si připomněli Phonics Song, protože dětem dělala písmenka trochu problémy. 

V učebnici jsme pokračovali poslechovým cvičením ze strany 5. 
Vysvětlili jsme si, že "There is" používáme, pokud mluvíme o jedné věci, a že a/an = 1.  
(např. There is an elephant. There is a book.)
"There are" používáme, když mluvíme o více věcech a "some" znamená, více než 1. 
(např. There are some frogs. There are five monkeys.)

Děti ve skupinkách přiřazovaly konce vět buď ke There is nebo There are. 

Domácí úkol zadáme ve čtvrtek.

20. 9.

My Daily Report: What is it? (opakování slov z minulého roku, napsat, co je na obrázku)
cake - fingers - socks - frog - pen - cap

Po krátké hře, ve které se cvičí postřeh a porozumění (Close your eyes, point to... ) jsme se seznámili s důležitými větami, které budou na tabuli pro připomínku, a které by se děti měly naučit používat:
I don't know. (Nevím.)
What is ... in English? (Jak se řekne anglicky ... ?)
Can you repeat that, please? (Můžete to zopakovat?)
What are we doing next? (Co budeme dělat dál?) 
Can I have a drink of water/rubber/sharpener/pencil/etc, please? (Můžu se napít? Můžu si vzít gumu/ořezávátko/tužku apod?)
Can I go to the toilet, please? (Můžu jít na záchod?)

Vyráběli jsme plakátek pro naši skupinku - Arctic Hares. Slova, která jsme používali: scissors, cut, glue, stick, photo, feet, ears. 

18. 9.

Na úvod hodiny jsme se seznámili s Miss Laurou, která pochází z Kanady.

Připomněli jsme si třídní pravidla a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitů (Portfolio). 

Ten jsme pak polepili barevným papírem a podepsali, zdobit budeme až příště. 

Také jsme se trochu věnovali problematice šikany (bullying) a toho, že je nutné se k sobě chovat hezky. Pro uvedení tématu jsme se podívali na For the Birds a na závěr jsme podepsali dohodu, že šikanu nebudeme tolerovat. 

Domácí úkol na příští úterý: přinést z domova něco, co má vztah k nějakému našemu zážitku z prázdnin, a umět o tom něco málo říct (Např. It is a bag. It is from Paris. I like it.)

 
TOPlist

aktualizováno: 26.05.2019 08:04:13