Arctic Hares

Arctic hares Vyučující: 
 

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Lenka a Miss Rosie

19.6.

První část dnešní hodiny jsme strávili venku, hráli jsme hry What's the time Mr Wolf? a Duck duck goose!

Ve druhé části hodiny jsme se dívali na krátký film s vyvětlováním děje a doplňujícími otázkami.

14.6.

V první části hodiny jsme procvičovali instrukce (forward/backward/to the left/to the right), rozdělili jsme se do dvou týmů a navigovali jsme vybraného člena z týmu se zavázanýma očima.

Dnes jsme se učili novou hru (Werewolf / Městečko Palermo) - hrajeme v kruhu, máme rozdané role, posloucháme instrukce, hádáme a hlasujeme.

12.6.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali písničku od skupiny Beatles All together now. Písničku jsme nahráli a brzy ji budeme moci dětem i rodičům představit společně s videem O Perníčkovi.

V malých skupinkách jsme hráli deskové hry s procvičováním různých otázek z celého roku.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a hráli jsme hry na interaktivní tabuli.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Fish in the water.

7.6.

Dnes jsme nejprve opakovali pohádku O Perníčkovi, abychom ji mohli nahrát na video. Nahrávka se moc povedla, brzy ji budeme moci dětem i rodičům představit.

Ve zbytku hodiny jsme hráli naše oblíbené hry ve skupinkách i společně.

5.6.

Interaktivní tabule: pexeso - fork, corn, farm, under

Modrý sešit: slovíčka a obrázky

Hráli jsme hry na procvičení slovíček, frází a otázek z celého školního roku.

Starstore: za získané hvězdičky si děti vybraly odměny ve hvězdičkovém obchodě

enlighteneddomácí úkol: prosíme děti, aby si na tento čtvrtek 7.6. přinesly trička v barvě zvířátka/postavy, kterou hrají ve hře O Perníčkovi. Ve čtvrtek bychom chtěli představení nahrát. Děkujeme! enlightened

KVĚTEN

30.5.

MDR: doplňte: Have / Would / Can ...you got a dog? ...you like a cake? ... you ride a bike?

Napsali jsme si poslední test v letošním roce (z dokončené 9. lekce)

Vyplňovali jsme osmisměrku s prázdninovými slovíčky a dokončovali králíčky na charitativní akci.

28.5.

MDR: vyberte správné slovo a napište celý výraz (Go camp/camping. Build/Draw a treehouse.)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi, hrajeme různé hry na procvičování.

Rozdělili jsme se do dvojic a spojujeme otázky a správné odpovědi. 3 otázky jsme si zapsali do sešitu a odpověděli jsme na ně.

24.5.

MDR: vyberte správnou frázi k obrázku: 1. Take (ride/riding) lessons. 2. (Build/Keep) a scrapbook.

Dnes jsme opakovali otázky a odpovědi, které jsme se v průběhu roku naučili: 1. Whose bottle is this? This is Miss Lenka's. 2. Does Miss Lenka have sunglasses? Yes, she does. No, she doesn't. 3. Would you like some lemonade? Yes, please! No, thank you. 4. Where is a book? Where are my shoes? 5. When is your birthday? My birthday is in May.

Ve dvojicích jsme skládali dohromady otázky a odpovědi, v kroužku jsme hráli hry s kartičkami, ptali jsme se navzájem.

Bookwork: SB str. 110 - příběh - na další část jsme se podívali na interaktivní tabuli a ve dvou skupinkách jsme si ji přehráli.

Domácí úkol: WB str. 109 - celá strana, str. 110 - vše kromě poslechového cvičení č. 1 - domácí úkol je na čtvrtek 31. května

22.5.

MDR: doplňte správnou frázi podle obrázků

Procvičovali jsme fráze z poslední lekce.

Vyráběli jsme předměty, které budeme prodávat na naší charitativní akci 6. června.

17.5.

Výlet do Kaňky
Když jsme dorazili do Kaňky, velice mile nás tam přivítali a pohostili čajem, kávou, ovocem a koláčem, který děti z Kaňky samy upekly. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a šli si prohlédnout různé terapie.
 
Nejdříve jsme navštívili muzikoterapii, kde jsme si zkoušeli různé nástroje. Děti ležely na ozvučné desce a hrály si s barevnou chobotnicí. Dále jsme pokračovali na logopedii, kde jsme se seznamovali s různými pomůckami, s kterými děti pracují, aby se zlepšily v mluveném projevu. 
 
Pak jsme se přesunuli do fyzioterapie, kde jsme si prohlíželi náčiní – houpačku a disky, které děti používají ke zlepšení rovnováhy a držení těla. Následně jsme si prohlíželi pomůcky, které děti používají při ergoterapii na procvičení jemné motoriky.
 
Na závěr nám bylo ukázáno monoski a děti si vyzkoušely, jak se v něm sedí. Děti se poté naobědvaly v družině, předali jsme dárky a šli se spolu s některými studenty z Kaňky podívat do Muzea brnění. Tam nám předvedli rekvizity, které vyrábějí pro filmy jako jsou Bathory, Letopisy Narnie, Poslední Samuraj atd. Prozradili nám také triky, které používají.
 
Pak jsme se prošli historickým centrem Tábora a zamířili zpět k nádraží, kde jsme se rozloučili s našimi milými průvodci z Kaňky. Moc jsme si to užili a hodně nového se naučili.
 
Na fotky z výletu se můžete podívat zde.
 

15.5.

MDR: "build a treehouse" - hádáme písmenka z této fráze, píšeme do sešitu a kreslíme obrázek

Hráli jsme hry na procvičení nových frází z 9. lekce (obrázkové kartičky, předvádění jednotlivých aktivit, poznávání, spojování frází a obrázků - zapsali jsme také do sešitu a malovali obrázky)

10.5.

MDR: zahráli jsme si hru Hangman, hádali jsme písmena a do sešitu pak zapsali: "Summer holiday"

Učíme se nové fráze: go camping, help in the garden, visit my cousins, keep a scrapbook, learn to swim, built a treehouse, go hiking, read comics, take riding lessons

V kroužku hrajeme hry, procvičujeme fráze s obázkovými kartičkami

Bookwork: SB str. 106 - písnička s písmeny a novými frázemi

Nová gramatika: CAN I .....? Yes, you can. No, you can't.

Homework: WB str 106, 107 - !!pozor, úkol je výjimečně na úterý 15.5.!!enlightened

Zahráli jsme si hru Big hungry monster.

3.5.

MDR: word hunt - hledáme ve třídě kartičky s obrázky sportů a zapisujeme do sešitu.

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z 8. dokončené lekce.

Osmisměrka: colours, painting

Hráli jsme naše oblíbené hry a opakovali písničku All together now.

DUBEN

27.4.

MDR: opravte zamotaná slova podle obrázků (table tennis, athletics, badminton)

Hráli jsme různé hry na procvičení názvů sportů, ve dvojici skládáme otázky a odpovědi.

Pracovní list: doplňujeme slovíčka z poslední lekce a skládáme dohromady věty (Playing football is great.)

25.4.

MDR: My favourite sport is.........

Nová gramatika: 1. I like ..... 2. Me too! So do I! (já také) /  I don't. (já ne)

Hráli jsme hry na procvičení nových odpovědí

Bookwork: SB str. 97/1 - poslech a doplňování k obrázkům

Procvičujeme věty s: fun, easy, boring, difficult

19.4.

Dnes jsme si opakovali a procvičovali názvy sportů, naučili jsme se i nová slovíčka (skating, fencing, boxing, diving, skiing)

Song: učili jsme se novou písničku, která se dětem moc líbila, odkaz tedy přikládám zde.

MDR: I like ...... (doplnění sportu)

Ve druhé části hodiny jsme si povídali o výletě do centra Kaňka v Táboře v rámci charitativního projektu. Pro děti v Kaňce jsme vyrobili krásný jarní obrázek s tulipány (tulips)

Worksheet: do osmisměrky jsme doplňovali slovíčka z posledních lekcí a vybarvovali jsme obrázek podle zadání (procvičujeme čtení)

17.4.

MDR: doplňte podle obrázků a vyberte: _____ is ____ (Football is difficult/Swimming is fun./Tennis is great.)

Story: na interaktivní tabuli jsme se podívali na další část příběhu z učebnice a odpovídali na otázky (procvičujeme poslech a čtení)

Dotazník: mezi sebou jsme se vzájemně ptali: What do you think about....(football/swimming/tennis/volleyball)?

Pracovní listy: procvičování slovíček týkajících se sportu, otázky a správné odpovědi

12.4.

Starfall: dnes jsme na interaktivní tabuli četli a seřazovali slova podle skupiny samohlásek uprostřed (pail, snail, beach, seal, goat, boat). Odkaz přikládám zde.

MDR: zapsat slova do sešitu a nakreslit malý obrázek

Song: zpívali jsme naši písničku, procvičujeme s kartičkami

Rozdělili jsme se do skupin a procvičujeme slovíčka z minulé hodiny - předvádíme jednotlivé sporty: What is he/she doing?

Ve dvojicích jsme pak skládali různé otázky a odpovědi - trénujeme čtení.

Nová slova: boring, difficult, great, fun  - kombinujeme věty: Playing football is great! Doing athletics is difficult.

Bookwork: SB str. 95/1 - nejprve čteme a spojujeme, poté kontrolujeme podle poslechu

Homework: WB str. 94, 95 - domácí úkol je na příští čtvrtek 19.4.

10.4.

MDR: zamotaná slovíčka (lemons, glasses, playground)

Song: opakujeme a procvičujeme písničku All together now

Starstore: dnes si ve hvězdičkovém obchodě všechny děti vybraly odměny za získané hvězdičky

Nová slovíčka: volleyball, baseball, swimming, badminton, tennis, football, table tennis, hockey, basketball, athletics - procvičujeme s obrázkovými kartičkami a v kroužku, předvádíme jednotlivé sporty (They are playing...)

5.4.

MDR: I'd like to .... (fly, ride, drive, sail) a (doplňte podle obrázku)

Napsali jsme si test ze 7. dokončené lekce.

Učíme se novou písničku: Beatles - All together now. Vysvětlujeme slovíčka, opakujeme.

Odkaz na písničku přikládám zde.

Domácí úkol: přehrát si písničku a zkusit si zazpívat první sloku

3.4.

MDR: 3 zamotaná slovíčka podle diktátu písmen Miss Rosie - napište písmenka a složte 3 dopravní prostředky (lorry, bus, skateboard)

Games: Hráli jsme hry ve dvojicích, nebo v různých skupinkách na procvičení slovíček a frází z poslední probrané lekce (dopravní prostředky, I'd like to drive/sail/fly/ride a .....)

Ve dvojicích jsme z jednotlivých slov skládali otázku a k ní odpověď.

BŘEZEN

27.3.

MDR: na interaktivní tabuli jsme k obrázkům přiřazovali slovíčka "The young rabbit is jumping/dancing/reading/singing." Do sešitu jsme napsali větu a obrázek.

Rozdělili jsme se do malých skupin a z písmenek skládali jednotlivá slova (slovíčka z poslední lekce).

Hráli jsme hry na procvičení nové gramatiky (She/He is playing, swimming, reading...)

Před Velikonocemi/EASTER: ve třídě jsme hledali jednotlivé věty s instrukcemi pro dokončení velikonočního obrázku. Ve třídě jsme také pro děti ukryly překvapení - čokoládová vajíčka.

DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE!

22.3.

MDR: I would like to go to______ by ____ . doplňte podle obrázků

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB str. 84 (It's a big world)

Učíme se: She is / He is watching TV, playing piano, swimming, making a sandcastle, reading a book, playing guitar, listening to music, singing songs, flying a kite.

Hráli jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Homework: WB str. 84, 85 - použijte učebnici SB na str. 84

Pokračovali jsme v nacvičování hry The Gingerbread Man.

20.3.

MDR: I come to school by....doplňte podle obrázků

Procvičovali jsme názvy dopravních prostředků a z učebnice Student Book jsme se učili písničku (Chant) ze str. 85

V kroužku jsme si povídali o různých místech (Places - the beach, mountains, the jungle, space, Antarctica) a pak jsme se vzájemně ptali "Where would you like to go?" a odpovědi zapisovali do tabulky. Výsledky jsme si pak v kroužku popsali (Miss Lenka would like to go to the.....)

Nacvičovali jsme naši hru The Gingerbread Man, upravili výslovnost, rozmístění, rekvizity :)

15.3.

MDR: I come to school by bus/car/tram. I walk to school.

Učíme se: Transport - boat, bus, scooter, lorry, scateboard, helicopter, taxi, motorbike

Pracovní listy - procvičujeme nová slovíčka

Nová gramatika: I WOULD LIKE TO...DRIVE/RIDE/SAIL/FLY

Bookwork: SB str. 83 - doplňování

Homework: WB str. 82, 83/2, 126 - domácí úkol je na příští čtvrtek 22.3.

Společně jsme udělali poslechové cvičení z učebnice WB str. 83.

13.3.

MDR: vyberte do vět: OUR, HER, HIS, MY, THEIR

Napsali jsme si test z další dokončené lekce.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z knihovny. Knihy a Book reporty vracejte, prosím, do 27.3. Děkujeme yes

Hráli jsme hry z minulého příběhu v učebnici SB: Pin the tail on the donkey; 3 legged race; Tug of War

8.3.

MDR: ve třídě byly rozmístěné obrázkové kartičky se slovíčky. Děti si název přečetly, zapamatovaly, zapsaly do sešitu a domalovaly obrázky

Opakujeme slovíčka Feelings (happy, excited, angry, bored, scared, tired, sad), procvičujeme IS, ARE (Miss Lenka IS.../ Miss Lenka and Miss Rosie ARE...)

Bookwork: čtení a doplňování odpovědí SB str. 73, Story - str. 74, na příběh jsme se podívali také na interaktivní tabuli a odpovídali na otázky k příběhu

Homework: WB str. 73, 77

Opakujeme zájmena z minulé hodiny: MY, HER, HIS, THEIR, OUR

6.3.

MDR: napište věty: She is scared. He is angry. Nakreslete obrázky.

Zopakovali a procvičovali jsme si názvy měsíců, opakovali jsme také písničku z minulé hodiny.

V kroužku říkáme: My birthday is... His birthday is... Her birthday is...

Pracovní listy: opakujeme a procvičujeme his, her, our, their, my, its

Zahráli jsme si hru I spy with my little eye.

1.3.

MDR: podle obrázku na tabuli vyberte správné zájmeno HIS/HER a napište věty (Her favourite animal is a cat. His favourite animal is a spider.)

Nová slovíčka: učíme se názvy měsíců: MONTHS - January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December - učíme se s obrázkovými kartičkami

Všichni vyplňujeme anketu s narozeninami. Ptáme se: When is your birthday? My birthday is in...

Zpívali jsme písničku o měsících, odkaz přikládám tady.

Story time: četli jsme příběh Where the Wild Things Are? a pak jsme se na něj podívali na interaktivní tabuli. Odkaz přikládám tady.

ÚNOR

27.2.

MDR: k obrázku obličeje popisujeme jednotlivé části

Gramatika: zájmena HIS / HER (jeho/její)

Každý si nakreslil obrázek svých oblíbených věcí (zvíře, jídlo, barva, číslo) - obrázky jsme pak dali v kroužku doprostřed, obrázky si vytahujeme a popisujeme: "Her name is Miss Lenka, her favourite food is..., her favourite colour is..... "

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru "ME", která se dětem moc líbila, odkaz přikládám tady.

22.2.

MDR: do sešitu jsme si namalovali obrázek Perníčka a popisovali části těla

V kroužku si opakujeme a učíme se další části těla, používáme obrázkové kartičky a k nim píšeme slova na tabuli. Zpívali jsme písničku "Head, shoulders, knees and toes"

V malých skupinkách označujeme nálepkami jednotlivé části těla.

Pracovní listy: části těla - procvičujeme psaní a přiřazování k obrázku

Nová slovíčka: Feelings (pocity) - happy, sad, bored, angry, tired, scared, excited

Homework: WB - dokončit stranu 125  a také WB str. 70, 71 - domácí úkol je na příští čtvrtek 1.3.

19.2.

MDR: kreslíme obličeje podle popisu, procvičujeme si slovíčka (face, eyes, ears, glasses, earrings, moustache, cheeks...)

enlightened

Nadále nacvičujeme hru The Gingerbread Man, přikládám texty k naučení zpaměti:

The Gingerbread Man:

Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man!

Oh no, how do I cross the river?

Pig, cow, dog:

Stop, stop, I want to eat you little man!

Fox:

I can help you! Jump on my tail! Climb onto my back! Jump onto my nose! Snap! Snap!

enlightened

Starstore: děti si vybraly odměny za získané hvězdičky

Hráli jsme hru na procvičení popisu postav "Who is it?"

15.2.

MDR: poslechli jsme si popis osoby a hádali jsme, o koho se jedná (1. It is a boy/a girl. 2. She/He has got... 3. She/He is sitting next to.../between and...)

Napsali jsme na papírek svá jména a lístečky jsme dali v kroužku doprostřed - každý si vytáhl lísteček a osobu popsal tak jako v MDR, ostatní hádali.

Pokračovali jsme v nacvičování hry The Gingerbread Man.

Na interaktivní tabuli jsme si zdobili postavu Perníčka podle popisu. Hra se dětem moc líbila, odkaz přikládám tady.

Hláskování - rozdělili jsme se na malé skupinky a každá dostala písmenka. Podle obrázkových kartiček skládáme slova (elephant, clock, wardrobe...)

Homework: WB str. 124 - vzadu v učebnici, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 22.2.

13.2.

Na začátku hodiny jsme hádali písmenka příběhu, který jsme v dnešní hodině četli. Procvičovali jsme hláskování a výslovnost jednotlivých písmenek.

MDR: do sešitu jsme si pak napsali název příběhu a nakreslili obrázek: The Gingerbread Man (Perníček)

Na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli, příběh jsme zastavovali, opakovali některé fráze a odpovídali jsme na otázky. Odkaz na příběh přikládám zde.

V kroužku jsme si rozdělili role a četli jsme si samotný příběh. Vyrobili jsme si také masky k jednotlivým postavám. V příští hodině budeme pokračovat v nacvičování a hraní příběhu.

1.2.

MDR: doplňte This x That do vět podle nakreslených obrázků.

Napsali jsme si test z další dokončené lekce. Testy dopadly velmi dobře, děti je opravené dostanou po jarních prázdninách.

V kroužku jsme hádali obrázkové kartičky a skládali z nich věty. Hráli jsme na tichou poštu a procvičovali slovíčka/fráze z probraných lekcí.

LEDEN

30.1.

MDR: podle obrázkových kartiček správně napište zamotaná slova (slovíčka z této lekce)

Rozdělili jsme se na dva týmy a vymýšleli věty podle zadaných zájmen (this x that, these x those)

Pracovní list: procvičování gramatiky, spojování výrazů a psaní nových vět podle obrázků.

V kroužku: každý položil doprostřed jednu svoji věc. Ptáme se: Whose ... is this? (Čí je tato ...?) a odpovídáme: It's Hana's. Its mine.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru There is a monster in my sock.

25.1.

MDR: podle obrázkových kartiček správně napište zamotaná slova (slovíčka z této lekce)

Nová gramatika: Whose pencilcase/pen/hat is this? (Čí je tato......?) It's Miss Lenka's . Whose books/shoes are these? They are Miss Lenka's. (Čí jsou tyto.....?)

Bookwork: SB 61/1 - poslech, 61/3 - cvičení ve dvojicích, SB str. 62

Ve skupinách jsme hráli hry na procvičení nové gramatiky.

Homework: WB str. 61, 62

23.1.

MDR: napište věty a nakreslete obrázek: 1. There is a monster in my wardrobe.  2.There is a mouse under my armchair.

Pracovní listy: procvičujeme slovíčka písemně, přířazujeme k obrázkům

Homework: DOBROVOLNÝ domácí úkol - dokreslete a popište obrázek na pracovním listě My Bedroom - na tento čtvrtek 25.2. Tento domácí úkol je za hvězdičku navíc.

Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami na procvičení ukazovacích zájmen THIS/THAT, THESE/ THOSE.

Slovíčka jsme procvičovali také na interaktivní tabuli.

18.1.

MDR: There is a monster under my bed. napište větu a nakreslete obrázek

Nová slovíčka: lamp, armchair, mat, bed, table, sofa, mirror, wardrobe (přiřazovali jsme obrázkové kartičky a slova, učíme se výslovnost, k obrázku na interakt. tabuli jsme vymýšleli věty a ptali se navzájem)

Nová gramatika: THIS x THAT (toto x tamto), THESE x THOSE (tyto x tamty) - procvičujeme s obrázky, v kroužku

Hráli jsme hru na procvičení těchto zájmen.

Homework: WB str. 58, 59 - domácí úkol je na čtvrtek 25.1.

Test: děti dostaly s sebou domů opravený test, prosíme rodiče o podepsání. Děkujeme.

16.1.

Příběh: Winnie the Witch

Nejprve jsme na tabuli přiřazovali obrázky a nová slovíčka (witch, magic wand, carpet, cat...)

Pak jsme v kroužku poslouchali příběh, který četla Miss Rosie.

Pracovní listy: doplňovali jsme slovíčka a dokončovali věty podle příběhu.

Homework: dobrovolný domácí úkol - vybarvěte obrázek podle instrukcí na pracovním listě (za splněný domácí úkol do tohoto čtvrtka 18.1. je 1 hvězdička navíc)

Na příběh o čarodějnici Winnie jsme se podívali na interaktivní tabuli.

Hráli jsme hru na procvičení nově naučených slovíček.

11.1.

MDR: do sešitu napište slova podle obrázkových kartiček (společně jsme si pak slova hláskovali)

Ve dvojici jsme spojovali papírky s otázkami a odpověďmi - procvičovali jsme tak vše potřebné pro test.

Napsali jsme si samotný test a po testu luštili zimní osmisměrku.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty prosím vracejte do 25.1. enlightenedBook report - prosím o zapsání několika slov nebo i jednoduchých vět o přečtené knize.enlightened

Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami a opakovali si probraná slovíčka.

9.1.

Na začátku hodiny jsme si rozbalili dárek z Tábora, od dětí z centra Kaňka, a přečetli si krásné vánoční přání.

MDR: hledáme ve třídě cedulky se slovíčky a zapisujeme je do sešitu

Bookwork: SB str. 49/1 - poslech a doplňování

Gramatika: IS there any...? (pro nepočitatelná podstatná jména - milk, cheese, bread, water, juice) ARE there any...? (pro počitatelná podstatná jména - lemons, grapes, eggs, potatoes)

Na tabuli jsme procvičovali rozdělení postatných jmen na počitatelná a nepočitatelná a přiřazovali je ke správným otázkám. Ve dvojicích jsme hráli hru Fruit basket na procvičení těchto otázek, hádali jsme, co má druhý namalováno v košíku.

Test: ve čtvrtek 11.1. bychom si napsali test z další probrané lekce. V testu se objeví slovíčka, která procvičujeme a přiřazování správných otázek a odpovědí (Is/Are there any...? Yes, there is/are. No, there isn't/aren't. Would you like...? Yes, please. No, thank you.)

Homework: krátký domácí úkol na procvičení gramatiky, SB str. 49/1 - úkol je na čtvrtek 11.1.

4.1.

Povídali jsme si o vánočních dárcích: "What is your favourite present?"

V kroužku jsme procvičovali Food: Would you like some...? Yes, please. No, thank you. (tomatoes, fish, beans, grapes, lemons, bread, watermelons, tomatoes, mangos, eggs)

Nová gramatika: A, AN, SOME (podstatná jména v jednotném čísle - A, podst.jm. v jedn. čísle začínající na samohlásku - AN, množné číslo - SOME) - procvičujeme v kroužku, hrajeme hry a soutěže

Bookwork: SB str. 47/1 - samostatné čtení a spojování rozhovorů s obrázky

WB str. 123 - slovíčka z probírané lekce

Homework: WB str. 46, 47, 48 - domácí úkol je na příští čtvrtek 11.1.

PROSINEC

 

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Lenka a Miss Rosie

 

21.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu.

Hráli jsme hru Pass the Parcel, v balíčcích byly schované i hádanky na slovíčka týkající se Vánoc. Poté jsme si v kroužku zahráli hru, kde jsme hádali, o jaké slovo se jedná.

V druhé části lekce jsme se podívali na příběh The Gruffalo, který se dětem moc líbil.

19.12.

Christmas words: snowflake, stocking, snowman, star, reindeer, candles, presents, bells, Christmas tree, angel

Hráli jsme hru Guess what? Is it...? Yes, it is. No, it isn't. Procvičili jsme nová slovíčka.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes všichni vybrali odměny za získané hvězdičky.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Queenie, queenie.

Ve skupinkách jsme hráli karetní hru Go, Fish!

14.12.

MDR: Dnes jsme se dívali na další reklamu, tentokrát John Lewis pro letošní rok (odkaz je zde), do sešitu jsme si pak zapsali a nakreslili "For Christmas, I would like..."

Nová slovíčka ze 4. lekce: potatoes, tomatoes, mangos, lemons, fish, egg, bread, beans, watermelons, grapes

Na pracovním listě jsme si procvičovali psaní těchto nových slovíček.

Nové fráze: Would you like...? Yes, please. No, thank you.

Děti dostaly domů k podepsání opravený test z poslední lekce. Podpisy zkontrolujeme v úterý 19.12. Děkujeme!

12.12.

Na začátku hodiny jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis (odkaz přikládám zde.) Povídali jsme si o tom, co jsme viděli, a na základě toho psali MDR.

MDR: animals: badger, squirrel, dog, hedgehog, fox. The .... and the ... are jumping.

V minulé hodině jsme si povídali o charitativním projektu pro 2. ročníky. Tuto hodinu jsme vyráběli vánoční přání, které do centra Kaňka pošleme.

Story time: v kroužku jsme si četli příběh The magic porridge pot

7.12.

MDR: write and draw (napište a nakreslete): The hospital is between the playground and the train station.

Napsali jsme si slíbený test z další dokončené lekce. Po dopsání testu jsme chvíli hledali vánoční slovíčka v osmisměrce.

V kroužku jsme si povídali o charitativním projektu pro 2. třídy. V letošním roce budeme pomáhat organizaci Kaňka (centrum Kaňka Tábor zajišťuje vzdělávání, pomoc a péči postiženým dětem a dospělým, odkaz přikládám zde).

Na závěr jsme si zahráli hru Big Hungry Monster.

5.12.

MDR: procvičujeme hláskování, hádáme skryté slovo na tabuli (STREET)

Ve skupinkách skládáme slova z připravených písmen, nejprve podle diktátu Miss Rosie, pak podle obrázků - procvičujeme slovíčka z poslední lekce, která se objeví i v testu tento čtvrtek.

Ve skupinkách dále skládáme věty z připravených slov - procvičujeme předložky z poslední lekce.

Test: ve čtvrtek bychom si napsali test z poslední probrané lekce, v testu se objeví slovíčka (street, hospital, playground...) a předložky (in front of, between....)

LISTOPAD

30.11.

MDR: cvičíme hláskování - slovo "playground"

Procvičujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Nová písnička: SB - písnička Our town - na interaktivní tabuli, vysvětlili jsme si slovíčka, zpívali společně a pak zkoušeli karaoke verzi

Procvičovali jsme předložky - společně podle instrukcí Miss Rosie

Předložky jsme procvičovali i na pracovních listech, kde děti četly věty a podle nich malovaly obrázky.

Homework: dokončit osmisměrku se slovíčky - na pracovním listě, WB str. 36, 37 - pracujte s písničkou v učebnici SB - domácí úkol je na čtvrtek 7.12.

28.11.

MDR: doplňování písmen, procvičování hlásek v angličtině (spelling) - slovíčko: HOSPITAL

Opakujeme slovíčka - předvádíme jednotlivá místa a hádáme, o které místo jde. Zahráli jsme si Bingo na procvičení slovíček - procvičení písemnou formou.

Nová gramatika: předložky: BETWEEN, NEXT TO, IN FRONT OF, BEHIND

Hráli jsme hry na procvičování nových předložek - společně i ve skupinách.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy prosím vracejte do 12.12. Těšíme se na všechny Book reporty. :)

23.11.

MDR: word hunt (najdi slovíčko, zapamatuj si ho a zapiš do sešitu) 1. train station, 2. playground, 3. street, 4. cinema, 5. swimming pool

Procvičovali jsme nová slova s obrázkovými kartičkami (What's this?)

Nová písnička: SB str. 34 - nejprve jsme slova četli nahlas a procvičovali výslovnost, pak si písničku zazpívali

Bookwork: SB str. 35 ptáme se a odpovídáme Has your town got a .....? Yes, it has. No, it hasn't.

Každý si vytvořil obrázek svého města, ve dvojici se ptáme a snažíme se zjistit, co ve městě je.

Homework: WB str. 34, 35 - domácí úkol je na čtvrtek 30.11.

21.11.

Dnes jsme si do pracovního sešitu zapsali pravidla, která ve třídě dodržujeme.

Rules: 1. Listen to others. 2. Raise your hand. 3. Speak English. 4. Try your best. 5. Be kind and polite.

Nová slovíčka: cinema, park, shop, playground, swimming pool, bus stop, train station, café, street

Předváděli jsme jednotlivá místa a hádali, kde to je: Are you at the bus stop/train station/café...?

Hráli jsme židličkovanou - místo písniček Miss Rosie četla nová slovíčka.

Sight words - známá slovíčka, která by děti měly umět v textu poznat a přečíst - hráli jsme osmisměrku, Miss Rosie přečetla slovíčko a děti ho vyhledávaly (this, that, can, you) - budeme pokračovat příští lekci.

16.11.

MDR: vyberte: 1. Does/Do you like snakes? 2. Miss Lenka don't/doesn't like dogs.

Napsali jsme si slíbený test z další dokončené lekce.

Song: Učili jsme se novou písničku s předvedením činností: My aunt came back (nová slovní spojení: waving fan, wooden shoe, itching flea, rocking chair, ping-pong balls, chewing gum)

Odkaz na písničku příkládám tady.

Spelling: procvičujeme hláskování, dnes jsme hráli hru Hangman, hádáme písmenka ve slově na tabuli

14.11.

MDR: píšeme celou větu podle diktátu písmenek (Misty likes cheese.)

Ve dvojicích jsme si dělali krátký průzkum, co má kdo rád: Do you like ..? Yes, I do. No, I don't.

Získané informace jsme si pak vyměnili a ptali jsme se na třetí osobu: Does Anna like school? Yes, she does. No, she doesn't.

Pracovní listy: procvičovali jsme si věty s LIKES/DOESN'T LIKE a přiřazovali k obrázkům

Hráli jsme hry na procvičení a upevnění LIKES/DOESN'T LIKE

Test: ve čtvrtek 16.11. bychom si napsali test z dokončené lekce, v testu se objeví gramatika, kterou stále procvičujeme: LIKES/DOESN'T LIKE, LIKE/DON'T LIKE

9.11.

MDR: Miss Rosie diktovala jednotlivá písmenka a psali jsme slova: tiger, parrot, monkey

Hráli jsme hru, ve které jsme procvičovali otázky a odpovědi. Ptáme se na třetí osobu: Does she/he like...? Yes, she/he does. No, she/he doesn't. I nadále opakujeme a vzájemně se ptáme: Do you like? Yes, I do. No, I don't.

Bookwork: SB str. 25/1 - samostatné čtení a spojování otázek se správnými odpověďmi

Další část příběhu - SB 25, 26 - připomněli jsme si zvláštní schopnosti našich hrdinů (naučili se slovíčko "INVISIBLE" - neviditelná) a poslechli jsme si příběh. Poté jsme si rozdělili jednotlivé role a příběh jsme si sami zahráli.

Na příběh jsme se ještě jednou podívali na interaktivní tabuli a doplňovali správné fráze a věty.

Homework: WB str. 24 a 25 - podle písničky z učebnice SB na str. 24 - úkol je na čtvrtek 16. 11.

7.11.

MDR: napiště podle obrázkové kartičky: parrot, monkey

Procvičujeme spelling

Na tabuli máme nyní fráze, které používáme každou hodinu: How do I say...? (Jak řeknu...?) How do I spell...? (Jak hláskuji/napíšu...?) What does ... mean? (Co znamená...?) Excuse me. (S dovolením / Promiňte) I don't understand. (Nerozumím)

My favourite animal: dnes si každý vybral jedno oblíbené zvíře, psali jsme o něm krátké informace (name, It lives..., It eats..., It likes..., It doesn't like...) a zvíře jsme si nakreslili. V kroužku pak každý svůj projekt představil ostatním.

Hráli jsme hru "Snatch!" - plníme instrukce jako pří hře "Simon says" pouze na pokyn "Snatch" se každý snaží rychle čapnout míček.

Homework: WB dokončit zvířata na str. 121

2.11.

MDR: "treasure hunt" hledáme "poklad" - po třídě byly schované obrázkové kartičky se zvířaty. Děti měly kartičky najít, jméno si zapamatovat a napsat do sešitu. (mouse, bear, zebra, crocodile, snake, monkey, hippo, parrot)

Hrajeme hry, kde se ptáme: Do you like....? Yes, I do. No, I don't. Miss Lenka likes .... Miss Lenka doesn't like......

Bookwork: WB str. 23/1 - doplňujeme podle poslechu

Homework: WB str. 22 celá, str. 23/2 - domácí úkol je na příští čtvrtek 9.11.

SB str. 22/1 - samostatné čtení a doplňování odpovědí

Nová písnička:  na interaktivní tabuli jsme si hráli a zpívali písničku Zebra likes sausages.

ŘÍJEN

31.10.

My Daily Report: Miss Rosie popisovala jednotlivá zvířata a děti si zapisovaly, o které zvíře se jedná (It has got four legs. It is very big. It is grey....)

Nová slovíčka: učíme se zvířata, čteme jednotlivé názvy a zvířata popisujeme (bear, zebra, parrot, monkey, crocodile, elephant, mouse, snake)

Hrajeme hry ve skupinách i ve dvojicích na procvičení nových slovíček.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Knihy spolu s Book reporty vracejte prosím do 14. listopadu. Děkujeme!

24.10.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Rattlesnakes. Společně jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou party (spider web, black spider). Učili jsme se nová slovíčka spojená s Halloweenem (bat, spider, web, ghost, skeleton, witch, pumpkin).

Starstore: náš první hvězdičkový obchod se velmi vydařil a děti si vybraly krásné odměny za získané hvězdičky :)

19.10.

MDR: vyberte: 1.Watch/Get TV. 2. Get/Have breakfast.

Napsali jsme si test z probrané lekce.

Bookwork: SB str. 14 příběh The bad day. Děti nejprve odpovídaly na otázky podle obrázků, pak jsme si rozhovory přečetli a na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli. Společně jsme četli různé postavy v příběhu (chlapci x dívky).

Na interaktivní tabuli jsme doplňovali správné fráze k obrázkům.

Naučili jsme se novou písničku.

17.10.

MDR: podle obrázku vyberte správnou frázi: 1. Brush/Have your teeth. 2. Go/Play in the park.

Stále procvičujeme činnosti a hodiny. Ve dvojicích jsme skládali kartičky s frázemi od první činnosti ráno až po poslední činnost večer. V kroužku jsme se pak vzájemně ptali a odpovídali si.

Zahráli jsme si hru What's the time Mr Wolf?

12.10.

MDR: podle obrázku vyberte správné slovo a napište větu: Drink/Have dinner. Get/Go up.

Opakovali jsme činnosti a hodiny, hráli jsme hry na procvičení.

Nová gramatika: I go to school at 7 o'clock. Miss Lenka goes to school at 11 o'clock.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení, doplňování k obrázkům

Rozdělili jsme se do týmů a procvičujeme I get up...at x He gets up at....

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

10.10.

MDR: Doplňte podle hodin: It's ... o'clock.

Opakujeme a procvičujeme hodiny a činnosti.

Bookwork: podle poslechu doplňujeme cvičení v SB str. 10/1

Fráze jsme procvičovali na pracovním listě.

Zazpívali jsme si písničku Mr Blue.

Dotazník: každý dostal na papíře napsanou otázku, kterou měl dát ostatním a do svých záznamů si odpovědi doplnit (When do you go to school? When do you have dinner?...)

5.10.

Opakujeme nové fráze z minulé lekce - s obrázkovými kartičkami procvičujeme výslovnost, poslech i čtení.

Bookwork: SB str. 10 - posloucháme a opakujeme

Začali jsme se učit hodiny: What's the time? It's....o'clock. (učíme se jenom celé hodiny a ukazujeme na papírových hodinách)

SB 11/1, 2 - procvičujeme hodiny

Nové fráze a hodiny spojujeme v otázce: When do you get up/have breakfast/go to school?

Na závěr jsme zpívali novou písničku ze strany 12

Homework: WB str. 10 a 11 celé strany. Domácí úkol je na úterý 10.10.

3.10.

MDR: psali jsme čísla podle diktátu Miss Rosie - 20, 99, 40, 11, 66

Opakovali jsme písničku z minulé hodiny

Zahráli jsme si hru BINGO s čísly.

Bookwork: učebnice WB str. 6 - doplňování podle poslechu

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 17.10. enlightened

Nové fráze: get up, brush my teeth, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Zahráli jsme si hru Snatch!, kde procvičujeme nové fráze.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write and draw (napiš a nakresli): book, pencil case, ruler

Nová slovíčka: window, door, cupboard, floor, bookcase, wall, board, chair, clock - slovíčka procvičujeme a hrajeme hry na zapamatování

Bookwork: SB str. 4 - hlavní postavy z loňského roku

Učíme se čísla 20 - 100. Nejprve jsme procvičovali desítky, pak doplňovali ostatní čísla.

Sb str. 6 - písnička na procvičení čísel

Na závěr jsme si zahráli hru Big hungry monster.

21.9.

Na začátku jsme si zahráli hru, kde jsme opakovali Do you like bananas or apples? Do you like cats or dogs?

Povídali jsme si o šikaně (Bullying), jak se zachovat a jak se bránit. Všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně a tuto dohodu připojíme k plakátu naší skupinky.

Společně jsme vyráběli plakát naší skupinky a povídali si o Arctic hares (polárních zajících).

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

19.9.

Na začátku hodiny jsme si opakovali naši oblíbenou hru Name and action, kdy si každý ke svému jménu vymyslí nějaký pohyb.

V kroužku jsme si opakovali pravidla chování ve třídě a při hodinách, opakovali jsme si jak se ptáme, pokud nerozumíme, nebo nevíme jak se něco řekne anglicky.

Navzájem jsme si pak ptali a odpovídali si na otázky z minulého roku: What's your name? Do you like...? I like... I don't like....

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na maskota naší skupiny - arctic hare/zajíc polární - a vyzdobili jsme si přední stranu sešitu.

Na závěr jsme si zahráli hru na detektiva a opakovali jsme si názvy oblečení.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53