Arctic Foxes

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Vlaďka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

16.9.

Hello Question - dnešní lekci jsme zahájili rozhovory o sourozencích (Do you have a sister/brother or cousin? I have ... My sisters are twins - dvojčata. What is your brother´s/ sister´s name?)

 

New/Revised vocabulary: Family words: parents, daughter, son, uncle, aunt, cousin, grandfather/mother, grandson/daughter

Meet, explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one TO fifty (21-50), fifty-one TO one hundred (51-100), cellar

 

Bookwork: Workbook (WB) pg. 4, Activity 1 - podle poslechu děti doplňovaly správná čísla

                  Student´s book (SB) pg. 7/1,2 + 118 -  členy rodiny si děti procvičily vyplněním rodokmenu (Family tree) v učebnici a následně také ještě na listu papíru

 

Grammar: na příkladu své rodiny se děti učily tvořit přivlastňovací apostrof (Kája is Verča´s sister. Lukáš is Emma´s brother. Marek is Bára´s brother. Oli is Alice´s brother. Dan is Sára´s brother. Kuba is Ondra´s brother. Julča is Tom´s cousin). 

                                                       
Good at Charades: pro procvičení pondělní gramatiky good at/not good at + ....ing každý student pro ostatní předváděl, v čem je či není dobrý, ostatní hádali a ujišťovali se o tom (You are/are not good at ....), děti to moc bavilo:)

 

Homework: Workbook (WB) pg. 4,5,6 na pondělí 21.9.!

 

14.9.

MDR (My Daily Report - zápis do sešitu): do poznámkových sešitů děti zapsaly větu dokončenou podle jejich názoru: The best place to hide treasure is ...(under my bed/ in a castle/ in the cellar/ in the garden)

Bookwork (práce s učebnicí):  Student´s book (SB) pg. 4,5 +118
                                                         
Grammar (gramatika): good at/not good at + ....ing: děti tvořily otázky a odpovědi na téma v čem jsou či nejsou dobré (I am good at ...speaking English/playing quitar/swimming/playing football, Are you good at....? Yes, I am. No, I am not.)

New vocabulary (nová slovní zásoba): meet, explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one TO fifty (21-50), fifty-one TO one hundred (51-100), cellar

Other information (další informace): s dětmi jsme opakovali čísla 1 - 100 a pro jejich procvičení děti následně vytvořily dvojice, v nichž se střídaly v psaní čísel (prstem na záda kamaráda) a jejich hádání:)

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 4,5,6 

 

9.9.

Výuku jsme zahájili konverzační aktivitou (Hello Question), při které děti postupně a jednotlivě vedly rozhovor s Miss Quetz, především o tom, co dělaly v létě (How are you today?, What did you do in the summer?, I rode my bike, I played tennis, I went camping, I stayed home...).
Poté děti na chytré tabuli sledovaly sérii obrázků týkající se vhodného a nevhodného chování vůči ostatním a následně jsme tyto situace společně rozebírali a povídali si o šikanování a o tom, jak takové případné situace řešit.  Naše povídání jsme zakončili podepsáním slibu No Bullying Allowed.
Poté jsme  na zemi vsedě utvořili kruh komplimentů (Compliment Circle) a učili jsme se vzájemně si skládat a přijímat komplimenty (You are a very good friend, You are kind,  You are really good at..., Thank you). Také jsme si zahráli hru Brain Break: Evolution (hra podobná hře Kámen, nůžky, papír (Rock, Paper, Scissors, Go!) s jednotlivými stádii vývoje a cílem stát se superhrdinou (Super Hero):)
Po přestávce děti pracovaly na dokončení našeho skupinového plakátu (Arctic Foxes Poster) a dozdobily si  své notebooky.
A na závěr lekce přišla ještě Vocabulary Challenge, při které vždy dvojice dětí soutěží, kdo první vysloví správný název obrázku promítaného na chytré tabuli. Děti si při hře procvičily postřeh a zopakovaly si slovní zásobu z minulého roku z různých oblastí (School Subjects, Around the town - buildings, Chores-daily tasks...).

 

7.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi přivítali po prázdninách a zahráli si seznamovací hru a hru na postřeh (Snatch!), při které si děti zopakovaly některé pokyny (Turn around, Hop, Touch your head/ears/leg/etc., Stand on...).

Pak jsme si pustili krátké video o maskotu naší skupiny Lišce polární (Arctic Fox). Zajímavá fakta o této psovité šelmě jsme si pak zopakovali vyplněním krátkého kvízu.

Po přestávce jsme s dětmi na tabuli vytvořili seznam pravidel (The list of  our rules), kterými se všichni budeme v našich hodinách řídit (Be nice to others, Speak English, Ask for help and help others, Bring your books and pencilcase, Use an eraser pen or pencil and also Wear your mask and Wash your hands;)).
 
Dětem jsme  také rozdali jejich fotky a obrázky polární lišky k vybarvení a začali jsme pracovat na velkém plakátu naší skupiny (Arctic Foxes), který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně.
 
Na závěr lekce jsme dětem rozdali poznámkové sešity (Portfolia), učebnice (Students books) a pracovní sešity (Workbooks).
 
 
 
TOPlist

aktualizováno: 19.09.2020 00:25:47