Arctic Foxes

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

15.4.

MDR: Put the words to the correct order.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 97 – poslech a doplňování slov do textu.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojení se třídou Bald Eagles. Děti si vybraly hezké dárečky ve Star Storu, poté jsme se připravovali na středeční test Při hře Musical chairs jsme opakovali minulý čas, při aktivitě White Boards pak tvoření otázek v minulém čase podle daných odpovědí.

10.4.

MDR: opakování zemí podle slepé mapy.

Bookwork (práce s učebnicí): Story – poslech příběhu, animace a zodpovídání otázek.

Workbook (pracovní sešit): ve dvou skupinkách jsme si udělali stranu 105 a 94.

Homework (domácí úkol): do středy 17.4. WB 100, worksheet, a učit se na středeční test!

8.4.

MDR: Write about your last holiday.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 97 – poslech.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali minulý čas a tvoření otázek v minulém čase. Také jsme si zopakovali názvy zemí a jejich spelling. Na konci hodiny jsme si zahráli Zip Zap Zop.

3.4.

MDR: opakování názvů zemí.

Bookwork (práce s učebnicí): naučili jsme se novou písničku, děti doplňovaly slova do textu.

Homework (domácí úkol): WB pg. 94 a 97 – do středy 10.4.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se zaměřili na výslovnost a spelling nově naučených zemí. Děti si zahrály hru, ve které si ve dvojicích vzájemně popisovaly vlajky a hádaly, která patří které zemi. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Sticky ball. Také bychom rády připomněly, že je příští pondělí (8.) třeba vrátit knížky z knihovny!

1.4.

MDR: match verbs to their irregular forms.

Bookwork (práce s učebnicí): ): začali jsme novou lekci, představili jsme si slovíčka a novou gramatiku. Povídali jsme si o zemích a ukazovali jsme si je na mapě.

New grammar (nová gramatika): tvoření otázek v minulém čase (did you go VS I went)

New vocabulary (nová slovíčka): flag, country, Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil

Other information (ostatní informace): Dnes jsme udělili Student of the month za březen. Na konci hodiny jsme si zopakovali nově naučené země hrou s Whiteboards.

BŘEZEN

27.3.

MDR: fill in the blanks (nepravidelná slovesa).

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali na test – zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku, společně jsme si prošli domácí úkol a pak si test napsali. Na konci hodiny si děti vypnily jarní osmisměrku.

25.3.

MDR: listen and draw lines (opakování minulého času).

Workbook (pracovní sešit): pg. 89 – doplňování rozhovoru, který pak děti ve dvojicích předváděly před třídou.

Homework (domácí úkol): učit se na středeční test.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test. Na procvičení nepravidelných sloves si děti ve dvojicích vyplnily pracovní list se zašifrovanými slovíčky. Ve skupinkách jsme si pak zahráli board race, ve kterém jsme opakovali spellování slovíček. Také jsme dnes navštívili knihovnu a děti si vybraly hezké knížky, které je třeba vrátit do 8.4.

20.3.

MDR: Write 2 sentences in present, one in the past – use vocabulary.

Bookwork (práce s učebnicí): Story – poslech, cvičení na spojování vět, animace a otázky true/false.

Homework (domácí úkol): WB pg. 86, 93 do středy 27.3.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali minulý čas prostý a nepravidelná slovesa. Děti točily spinnerem a říkaly věty buď v přítomnosti, nebo v minulosti. V rychlosti jsme si také zopakovali pravidla psaní Book report.

18.3.

MDR: write sentences in past simple.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 125

New grammar (nová gramatika): nepravidelná slovesa

New vocabulary (nová slovíčka): had, felt, woke up, went, ate

Other information (ostatní informace): Na začátku hodiny jsme si zahráli Spelling race. Začali jsme se učit nepravidelná slovesa v minulém čase, děti si do sešitů nakreslily obrázky probíhající dnes a včera a napsaly k nim věty v přítomném a minulém čase. Na konci hodiny se ve dvou skupinkách opakoval minulý čas – dohromady jsme dělali pracovní list a pg. 125 v učebnici.

13.3.

MDR: change these verbs to past tense (walk, show etc.)

Homework (domácí úkol): společně jsme si opravili domácí úkoly. Domácí úkol na středu 20.3. je WB 82, 83, 85.

Other information (ostatní informace): děti si dodělaly rozšifrovávání kódů slovíček, postupně jsme si je všechny nakreslili na tabuli a trénovali je. Na konci hodiny jsme si zazpívali písničku ze strany 84 v učebnici.

11.3.

MDR: Think of 6 verbs.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 82 – naučili jsme se nová slovíčka, udělali jsme si poslech a děti opravily informace o něm. Pg. 83 – seřazování vět z příběhu podle obrázků (v minulém čase).

New grammar (nová gramatika): minulý čas – koncovka -ed. Vysvětlili jsme si, kdy se bude slovo v minulém čase vyslovovat na konci s -d a kdy s -ed.

New vocabulary (nová slovíčka): nurse, doctor, cold, cough, stomach ache, headache, toothache, earache.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny děti po třídě hledaly zašifrovaná slovíčka a zapisovaly je do sešitu.

6.3.

MDR: Write progressions to these words (např. tall, taller than, the tallest)

Homework (domácí úkol): SB pg. 123, 124, do středy 13.3.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test ze šesté lekce. Před testem jsme opakovali stupňování a společně kontrolovali domácí úkol. Po testu si děti ve dvojicích vyplňovaly pracovní list na dny v týdnu a měsíce.

4.3.

MDR: Form sentences using these words (např. bike/cheap/car = A bike is cheaper than a car).

Other information (ostatní informace): Dnes jsme celou hodinu opakovali látku na středeční test. Procvičovali jsme stupňování, rozdíl mezi dlouhými a krátkými slovy, kdy se používá komparativum a kdy superlativum. Děti si take vybraly knížky z knihovny, které je třeba vrátit do 18.3.

ÚNOR

27.2.

MDR: Compare the gadgets’ prices (The lift is more expensive than the torch)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 77 – udělali jsme si poslechové cvičení, rozhovor dvou dětí o tom, co si nakoupily na výlet. Poté si žáci vybrali jeden zmíněný předmět a nacvičili si svůj vlasní rozhovor, který předváděli před zbytkem třídy.  

New vocabulary (nová slovíčka): electric fan, camera

Workbook (pracovní sešit): pg. 77 – přečetli jsme si věty a podle obrázku určovali, které z nich jsou pravdivé, a které ne.

Homework (domácí úkol): WB pg. 73

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Who’s the fastest, při které děti tvořily různé věty o sobě a co nejrychleji si vyměňovaly místa s těmi, pro které to take platilo (např. My favourite colour is blue – všichni, kteří mají oblíbenou barvu modrou, se musí zvednout a najít si jiné místo – kdo zbyde veprostřed, vymýšlí novou větu).

25.2.

MDR: Write 3 sentences about the last Story we read.

Bookwork (práce s učebnicí): 76/1 – rozhovor, děti ve dvojicích přeříkávají a vybírají odpovědi.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojeni se skupinou Bald Eagles. Společně jsme si přečetli další díl Story a ve skupinkách ho zahráli ostatním žákům. Děti si ve Star Storu za získané hvězdičky nakoupily spoustu hezkých věcí.

20.2.

MDR: Compare two items from the board (The torch is cheaper than the mobile phone).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 72 – Song, pg. 73

New grammar (nová gramatika): superlative (the tallest, the most dangerous)

Workbook (pracovní sešit): 72/1

Homework (domácí úkol): WB pg 70, 71, 72 do středy 27.2.

Other information (ostatní informace): Děti rozřazovaly přídavná jména podle toho, jestli se před nimi bude psát most nebo se za ně přidá -st.

18.2.

MDR: Roses and thorns – write one thing you did over break that you liked, one that you didn’t like.

Bookwork (práce s učebnicí): SB pg. 70 – poslech a odpovídání na otázky o něm; pg. 71 – poslech rozhovoru, doplňování informací do tabulky

New grammar (nová gramatika): komparativa, rozdělili jsme si slova na krátká a dlouhá, naučili se, že ke krátkým se v komparativech přidává er, před dlouhými se používá more (např. taller than, more expensive than)

New vocabulary (nová slovíčka): lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Other information (ostatní informace): na konci hodiny si děti zahrály Scavenger hunt – po třídě hledaly různé věty popisující zařízení (nová slovíčka) a zapisovaly je do sešitu. Chtěly bychom poprosit rodiče, aby dětem připravili do tašek knížky z knihovny - spousta nám jich chybí a měly se vracet již dnes!

6.2.

MDR: Correct my mistakes (questions in past tense)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test z 5. lekce. Před ním jsme opakovali minulý čas a slovíčka. Po testu si děti udělaly osmisměrku.

4.2.

MDR: Write 3 sentences about Toothysaur. (past tense)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 66 a 67 – přečetli jsme si o vzorech a symetrii, debatovali a uváděli si příklady obojího. Děti si vyplnily cvičení a na konci hodiny začaly vyrábět symetrického vodního živočicha.

New vocabulary (nová slovíčka): pattern, symmetry

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali látku a slovíčka na test, který budeme psát ve středu. Děti doplňovaly slova do písničky, kterou jsme se učili minulý týden, zopakovaly si i tvoření otázek a odpovědí v minulém čase, a nakonec jsme si pustili video o Leprechaunovi, diskutovali o něm, a děti si vyplnily ve dvojicích pracovní list o něm, ve které přepsaly věty do minulého času a očíslovaly obrázky.

 

LEDEN

30.1.

MDR: opakování slovíček

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 68

Homework (domácí úkol): WB 66, 67, 68; SB pg. 123 – do středy 6.2.

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si stolní hru Roll and re-tell, ve které děti odpovídaly na otázky ohledně příběhu, který jsem si poslechli v pondělí. Také si vytvořily tabulku s různými místy a jmény spolužáků, a poté chodily po třídě a ptaly se, kde kdo byl minulý týden. Nakonec o tom sepsaly věty. Venku jsme si zahráli hru Octopus.

28.1.

MDR: complete the sentences using was/were + spell the vocabulary from the pictures

Bookwork (práce s učebnicí): strana 61; poslechli jsme si další část příběhu a podívali se na jeho animaci

Workbook (pracovní sešit): strana 61 – nejdřív děti otázky skládaly na papírcích, poté odpověděly a nakonec si věty zapsaly do pracovního sešitu

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali různá slovíčka pomocí i-dictionaries a zahráli jsme si hru Zip zap zop

23.1.

MDR: draw a dinosaur and check your sentences from last time.

Bookwork (práce s učebnicí): song

New grammar (nová gramatika): otázky v minulém čase (were there any birds?)

Workbook (pracovní sešit): 60/1 dohromady

Homework (domácí úkol): WB pg. 58, 59, 60/2 do středy 30.1.

Other information (ostatní informace): dnes jsme si pustili video o vodních živočiších a děti je popisovaly; zahráli jsme si Memory game, ve které děti popisovaly obrázek v minulém čase, odpovídaly na otázky a pak je samy tvořily; nakonec jsme si zahráli musical chairs, a ten, kdo vypadl, musel odpovědět na otázku v minulém čase.

21.1.

MDR: try to think of the vocabulary (předučování nových slovíček – hodně z nich už děti znají)

Bookwork (práce s učebnicí): poslech na str 58, 59 – předučování minulého času, čtení o vyhynulých zvířatech

New grammar (nová gramatika): minulý čas was/were, wasn’t/weren’t

New vocabulary (nová slovíčka): extinct, octopus, sea turtle, star fish, sea horse, seal, shell, dolphin, anchor

Other information (ostatní informace): děti tvořily různé věty za použití minulého času a were/was; pustili jsme si písničku o dinosaurech a děti pak do sešitů napsaly 3 věty o nich.

16.1.

MDR: Listen and draw (procvičování below/above/near/opposite)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test – děti kreslily na tabuli sebe a své spolužáky, ostatní ve větách říkaly, kde se kdo nachází (např. Nela is near Ms. Anna), pak jsme si na interaktivní tabuli zopakovali tvoření vět a gramatiku I’m going to…. to….. Po napsání testu si děti vyplnily osmisměrku a zahrály si Dobble.

14.1.

MDR: Finish the sentences (např. I’m going to the library ….)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 53 – poslech

Other information (ostatní informace): Děti si opakovaly gramatiku pomocí spinnerů, které jsme vytvořili (dávaly dohromady věty jako např. I’m going to the library to read a book), poté jsme opakovali předložky – děti do obrázku zakreslovaly zvířátka podle instrukcí (např. The toucan is next to the café), nakonec jsme trénovali otázky a jejich slovosled (např. Can you tell me where the bank is?) na tabulkách.

9.1.

MDR: Find the papers around the room and write the word they tell about (např. I can buy eggs, tomatoes and bread here. – Supermarket)

Bookwork (práce s učebnicí): dohromady jsme si na interaktivní tabuli vyplnili stranu 52

Homework (domácí úkol): WB pg. 50, 53 + učit se na test, který budeme psát ve středu 16.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si udělali Scavenger hunt, ve kterém děti po třídě hledaly rozstříhané věty a dávaly je dohromady. Zopakovali jsme si gramatiku této lekce větami typu I go to the bank to get my money. Na konci hodiny jsme si ve dvou skupinkách zahráli stolní hru Chat about, ve které se děti posouvaly na políčka s tématy, o kterých musely mluvit.

7.1.

MDR: Děti psaly věty podle obrázků, např. I’m going to the supermarket to buy some carrots.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme si přečetli další část příběhu o Benovi a Lucy a vypracovali jsme otázky k němu. V rámci toho jsme si povídali o poutích a co se nan ich dá dělat.

New vocabulary (nová slovíčka): funfair, big wheel, pirate ship, swinging

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si hru Musical questions, při které si děti podávaly míček, a když zastavila hudba, musely říct jednu větu o svých vánočních prázdninách nebo co dostaly od Ježíška. Na konci hodiny děti ve dvojicích hrály Describe and draw, kdy vždy jeden z dvojice popisoval obrázek a druhý jej kreslil, pak se vyměnili a nakonec porovnali své dílo s předlohou.

PROSINEC

19.12.

MDR: Christmas vocabulary podle obrázků

Other information (ostatní informace): Dnes si děti procvičovaly místní předložky above, below, next to, opposite a další – nakreslily si svůj (vysněný) pokoj a poté ho minimálně třema větami popsaly. Podívali jsme se na vánoční special s Grinchem a poté jsme si vytobili vánoční kartičky s ním.

17.12.

MDR: Above, below, near or opposite? (děti píší k obrázkům, o kterou předložku se jedná)

New vocabulary (nová slovíčka): sleigh, mistletoe, fireplace, candy cane, stockings, snow globe, Christmas ornaments, gingerbread man, candle

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se naučili nová slovíčka spojená s Vánocemi, a zahráli jsme si s nimi na body hru Activity, ve které děti slovíčko buď předváděly, kreslily nebo popisovaly. Také jsme si pustili vánoční special Pink Panthera, a děti si za hvězdičky nakoupily pěkné věci ve Star Storu 😊 Na konci hodiny jsme se začali učit písničku Do your ears hang low s předváděním textu.

12.12.

MDR: Find 7 words, fill in the blanks and write them in your notebook.

Bookwork (práce s učebnicí): Song; dnes jsme si představili gramatiku going to + infinitive, a to pomocí slovíček z MDR (např. I’m going to the supermarket to buy some carrots). Společně jsme si vyplnili pg. 49

Workbook (pracovní sešit): pg. 49 – individuálně, kontrolováno společně

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Blind drawing se slovíčky z různých lekcí učebnice. Na konci hodiny jsme si zahráli Where am I going?, kdy děti vymýšlely nejbláznivější aktivity, které dělat na určitých místech (např. I am going to the bank to swim in the money).

10.12.

MDR: Write the number words (e.g. 22 = twenty two)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme začali novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech na straně 46, ve kterém děti odpovídaly na otázky

Workbook (pracovní sešit): společně jsme udělali první cvičení, druhé každý vypracoval sám a společně jsme jej zkontrolovali

New vocabulary (nová slovíčka): tower, library, market square, supermarket, bus station, map, sport centre

New grammar (nová gramatika): předložky above, below, near, opposite

Other information (ostatní informace): dnes jsme předučovali slovíčka a novou gramatiku formou her a projektu – na obrázcích jsme si ukázali nová slovíčka, pomocí kartiček se zvířátky jsme si vysvětlili, která předložka co znamená, a zopakovali jsme i některé starší (behind, in front of, next to); děti dostávaly instrukce kam se postavit, např. A, please stand opposite B atp.; děti nakonec ve dvojicích kreslily mapu svého vymyšleného města, které poté zbytku třídy prezentovaly pomocí nových předložek.  

5.12.

MDR: děti z rozvrhu určují, která slovíčka doplnit do vět (např. Mark usually has maths before lunch.)

Homework (domácí úkol): společně jsme si zkontrolovali domácí úkol na dnešek; dú na středu 12.12. jsou strany 45, 47 a 49 ve WB

Other information (ostatní informace): dnes jsme si napsali test ze třetí lekce, před kterým jsme opakovali slovíčka pomocí šarád, tak frequency words pomocí spinneru (děti vytvářely věty podle slova, na které padla šipka, např. I never get up at 5 o’clock), po testu si děti zahrály hru

3.12.

MDR: opakování časů – děti do šablon hodin zakreslují čas, který je jim diktován, kontrolujeme společně

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 42 – poslech a otázky společně, mluvíme o tom, na co všechno doma používáme vodu, jestli plýtváme apod.; pg. 43/1 samostatně

Other information (ostatní informace): vyhlásili jsme studenta měsíce, který získat dvě extra hvězdičky!; děti si zkusily několik anglických jazykolamů, např. I scream, you scream, we all scream for ice cream; na konci hodiny děti chodily po třídě a ptaly se spolužáků, s čím a jak často doma pomáhají, údaje zapisovaly do tabulky, pak je daly do vět (např. 4 people sometimes cook).

LISTOPAD

28.11.

MDR: děti odpovídají na otázky ohledně příběhu, který jsme si minule pouštěli (Is it day or night at the beginning of the story? Apod.)

Workbook (pracovní sešit): pg. 39 – poslech

Homework (domácí úkol): WB 44, 45, do středy 5.12.

Other information (ostatní informace): ve středu 5.12. budeme psát test z druhé lekce; dnes jsme na test opakovali – děti na whiteboards psaly aktivity, které byly zobrazeny na obrázcích (sweep, cook the dinner, etc.), přečetly si krátký text a doplňovaly do vět ohledně něj buď always, usually, sometimes nebo never; zahráli jsme si domino s hodinami (ve dvojicích, aby děti musely hodiny správně číst nahlas) a spelling bee.

26.11.

MDR: When do you have dinner? When do you go to bed? (Děti doplňují časy v celých větách)

Workbook (pracovní sešit): pg. 37 – děti vyplňují individuálně, kontrolujeme společně

Other information: podívali jsme se na animaci další části příběhu, na interaktivní tabuli jsme k němu odpověděli na otázky; také jsme si na interaktivní tabuli zahráli hry, ve kterých děti měnily pořadí slov ve větách tak, aby byly právně, spellovaly a opakovaly hodiny; dokončili jsme Scavanger hunt z minulé hodiny; společně jsme tvořili věty se slovíčky always, usually, sometimes, never.

21.11.

MDR: write the time (děti píšou, kolik je hodin podle hodin na tabuli)

Workbook (práce s učebnicí): představení nových slovíček, písnička, poslech 37/1 (sestavování rozvrhu)

New vocabulary (nová slovíčka): always, usually, sometimes, never

Workbook (pracovní sešit): poslech na straně 35, společná kontrola

Homework (domácí úkol): WB 36, SB 35/1, pracovní list, přinést do středy 28.11.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si zahráli obdobu Scavanger hunt, při kterém se děti ptaly svých spolužáků, jak často provádějí různé aktivity (procvičování always, usually, sometimes, never) – dokončíme příště

19.11.

MDR: reviewing time and activities (At 12 o’clock I eat lunch)

New vocabulary (nová slovíčka): tidy up, do the shopping, také the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – nová slovíčka, poslech a opravování vět

Other information (další informace): dnes jsme předučovali časy (čtvrt, tři čtvrtě, půl) – děti ve dvojicích na hodinách ukazovaly zadaný čas

14.11.

MDR: opakování vět a otázek se some/any, Shall we a How about

Test

Wordsearch

Bookwork: science

Game: evolution

HW due 21.11.: WB 30/3, 31

12.11.

Dnes jsme opakovali látku na test, který budeme psát ve středu. Děti si procvičily spelling, slovíčka, shall we, how about, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a věty na some/any (I don’t have any tomatoes, Do you have any cheese?, I have some apples). Také si vypůjčily knížky z knihovny, které je třeba vrátit do 26.11.

7.11.

MDR: Write/draw 5 of our class rules.

Opakování: Are there any/is there any, There are/is some, There isn’t/aren’t any – tvoření vět

WB: pg. 25 – děti po třídě hledají rozstříhané věty a skládají je dohromady, pak zapisují do WB; 26, 27 (poslech)

Story: Stone soup (poté si děti tvoří vlastní polévku)

HW: spinners

5.11.

MDR: draw your packed lunch, write sentences (There are some/any carrots in my lunch box)

Bookwork: pg. 25 – rozdělování do kategorií (what shall we put in our roll/soup/salad?), poslech, děti si ve dvojicích nakreslily vlastní salát/polévku a pak třídě prezentovaly, co do něj/ní daly.

Nová látka: shall we…?

Story – poslech, vyplnění cvičení k poslechu

ŘÍJEN

31.10.

MDR: halloween word search

Bookwork: opakování slovíček, poslech str. 23

Nová látka: there are some/there is some, are there any/is there any

Game: Roll a pumpkin

Craft: dokončování Skeletons

HW: WB 24, 28

24.10.

MDR: What is it? (děti podle obrázků doplňují názvy jídel/pití)

Hry: food clapping game

Nová slovíčka: roll, lemonade, water, apple juice, cheese, soup, salad, vegetables

Bookwork: poslech a doplňování otázek

Picnic: společně jsme si vypracovali stranu 22 ve WB a zopakovali si slovíčka pikniku pomocí tabulek

Craft: začali jsme pracovat na helloweenské dekoraci kostlivce

HW: WB p. 23, worksheet

22.10.

MDR: opakování slovíček a látky na test

Dokončili jsme spinners z předminulého týdne

Before/After věty podle rozvrhu Bena a Lucy

Star store

Test

17.10.

MDR: opakování na test

Codes: luštění slovíček z šifer

Worksheet

Put activities in order (opakování before/after ve větách)

Spelling blocks (opakování slovíček)

HW: WB p. 13

15.10.

MDR: Write your favourite school subjects and what you like about English.

Jelikož jsme dnes měli jen tři děti, neprobírali jsme žádnou novou látku, pouze opakovali slovíčka.

Hra: Dobble

Craft: papírové dýně

Pokud ve středu přijde alespoň 5 dětí, budeme psát TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

Opakování: I have to… (děti rozřazují obrázky podle toho, co musejí dělat, a co ne, pak říkají ve větách)

Bookwork: poslechové cvičení se zaškrtáváním

Věty I like/really like/don’t like/really don’t like (děti dostaly obrázky se smajlíky a ukazovaly podle vět, který se hodí nejvíc)

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky na co nejvíce věcí ve třídě, které umí říct v angličtině)

Days of the week – rozdělujeme schooldays a weekend, procvičujeme věty jako On Monday I go to school.

Craft: spinning wheel s dny v týdnu a začátkem věty, co se v ten den dělá (doděláme v pondělí)

8.10.

MDR: word chains

Druhá část opakovacího testu, společné kontrolování

Family tree: opakujeme členy rodiny a předučujeme přivlastňování (Nick’s)

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky. Děti poté dešifrovaly vzkaz. Nakonec po třídě hledaly věty s otázkami a odpověďmi, které zazněly v příběhu, a snažily se je k sobě přiřadit.

3.10.

MDR: Write down school subjects you see in the picture.

Bookwork: poslech na straně 13, opakování rodinných příslušníků

Nová látka: have to

Hry: Jump YES or NO (na school subjects – do you like history?)

Na konci hodiny jsme si napsali krátký neznámkovaný test látky z minulého ročníku

1.10.

MDR: What is your favourite thing about school?

Bookwork: poslech a opravování vět

Song

Nová látka: přivlastňovací zájmena

Nová slovíčka: maths, geography, science, art, PE, history, IT, English

Tvoření rodinného stromu, opakování rodinných příslušníků

Hry: jumping line

HW: WB, p. 11 + 13; prosíme také rodiče, aby NA STŘEDU dětem do hodiny dali fotografii rodiny (alespoň té nejbližší), abychom s ní mohli pracovat na rodinném stromě.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Write one thing you’re good at and one thing you’re NOT good at.

Nová látka: I’m (not) good at….

Bookwork: opakování faktů o Benovi a Lucy, cvičení True or False, poslech příběhu a otázky k němu, video příběhu

Song: The explorers 

Hry: Mr. Robot says, Find the word

24.9.

MDR: Write 3 numbers that describe you, and your partner tries to guess what they mean (např. 3, 2, 9 – I have 3 siblings, 2 dogs and I am 9 years old)

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení.  Procvičovali jsme číslovky a nová slovíčka pomocí otázek (např. Is room 54 upstairs or downstairs? Which rooms are upstairs?)

Nová slovíčka: castle, upstairs, downstairs, cellar, treasure

Hry: write the number – děti ve dvojicích si prstem psaly na záda číslovky a hádaly je

19.9.

MDR: děti vymýšlely slovíčka ke každému písmenku svého jména.

Rules: přečetli jsme si a vysvětlili si naše třídní pravidla, poté jsme si jejich seznam nalepili do sešitu.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: než jsme začali pracovat na našem plakátu, pustili jsme si krátké video o polárních liškách. Poté si každý vystřihl svou fotku a vybravil si obrázek lišky. Děti dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

17.9.

Welcome back to school, Arctic foxes!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – polární lišce. Děti, které sešit ozdobily rychle, dostaly za úkol rozšifrovat slova z tabule. Na konci hodiny jsme si povídali o pravidlech, která ve třídě budeme dodržovat: sedět v klidu, být tiše, nechat mluvit člověka, který je vyvolán, sledovat toho, kdo mluví a dávat pozor co říká.

 

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21