Arctic Foxes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

18.10.

MDR: doplňte předměty: 1. I like... 2. I really like... 3. I don't like... 4. I really don't like...

Procvičili jsme hláskování předmětů a zopakovali si gramatiku pro test.

Napsali jsme si test po první dokončené lekci.

Homework: WB str 18/cv.1, str. 19 celá, str. 20 celá, str. 21 celá - úkol je na středu 25.10.

Společně jsme zkontrolovali minulý domácí úkol.

Mr Jonathan dětem přehrál video, kde hraje na bicí. Dětem se moc líbilo. V kroužku jsme si povídali o hudebních nástrojích a jejich rozdělení. V učebnici SB doplňujeme slovíčka podle poslechu a rozdělujeme nástroje (strings, wind, percussion).

16.10.

MDR: doplňte, o jaký vyučovací předmět jde:

1. In this subject you can play an instrument. (MUSIC)

2. In this subject you can learn about plants and animas. (SCIENCE/BIOLOGY)

3. In this subject you can learn about location and places. (GEOGRAPHY)

Procvičujeme a opakujeme předměty. Ptáme se: What is your favourite subject? I love to...I like... He likes...

Procvičujeme pravidla: I have to brush my teeth before breakfast.

Hrajeme hry na procvičení a opakování předmětů i pravidel.

Test: Ve středu 18. 10. bychom si napsali test, ve kterém se objeví vše, co jsme dnes procvičovali. Vyučovací předměty (zopakujte si, prosím, i písemnou podobu - učebnice SB str. 10) a pravidla (I have to....)

11.10.

MDR: vytvořte věty: I have to: 1. do your homework before/after school. 2. Eat Lunch before/after English class. 3. Have breakfast before/after you brush your teeth.

Bookwork: četli jsme příběh z učebnice SB str. 16, 17. Nejprve jsme si vysvětlili některá slovíčka. Pak jsme se učili číst celý text bez zjišťování jednotlivých slov. Odpovídali jsme na otázky k textu. Jednotlivé věty z textu jsme srovnali do správného pořadí.

Homework: učebnice WB str. 13 celá, str. 16 celá - úkol je na pondělí 16. 10.

Test: opakování z probrané lekce bychom si napsali ve středu 18. 10. V testu se objeví slovíčka z probrané lekce (školní předměty - poslech i písemně) a gramatika I have to...

9.10.

MDR: What are you good at doing? 1. I am good at..... 2. XY is good at ....

Učíme se novou gramatiku: I have to (Musím) a spojujeme s frázemi z minulých lekcí (I have to brush my teeth before breakfast. I have to do my homework before I go to school.)

Bookwork: SB str. 13 - procvičujeme novou gramatiku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

4.10.

MDR: school subjects - školní předměty, procvičujeme písemně, spojujeme rozdělená slova. "My favourite subject is..."

Procvičujeme before a after (SB str. 11, 12)

Do sešitu jsme si psali: I like learning maths/English/history. I don't like learning.... I love learning...

Tvoříme otázky: Do you like learning...? Do you love learning...?

Homework: WB str. 10/cv.1, str. 11/1, str. 12-celá strana

Domácí úkol je na pondělí 9.10.

2.10.

MDR: Slovíčka ze str. 10 a obrázek

Bookwork: učebice SB str. 10 a 11 - cvičení 1,2 - samostatně a ve dvojicích

Učíme se BEFORE x AFTER - procvičujeme rozvrh hodin, učíme se "My favourite subject is..."

Opakujeme a procvičujeme "I like x I don't like.../ I'm not good at.../ I really like/don't like"

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: Family tree - vocabulary: brother, parents, aunt, uncle, cousins, grandfather, grandmother, grandchildren

Ve dvojicích jsme se navzájem ptali na vztahy podle obrázku v učebnici SB (Who is Paula's brother? Who is Bob?...)

Bookwork: SB str. 7/cv. 1 - čtení a doplňování do textu, SB str. 8 - příběh The old book - poslech, slovíčka a odpovědi na otázky k článku

WB str. 7/cv. 4 - poslech, Str. 8/1 doplnění otázek k příběhu

25.9

MDR: Ben a Lucy, hlavní hrdinové naší učebnice: slovíčka: Explorers, treasure, adventure, secret (vysvětlení a procvičení výslovnosti)

Bookwork: SB str. 4 - poslechli jsme si úvodní příběh a odpovídali na otázky. Podobně jako v příběhu jsme se navzájem ptali ve dvojici. Str. 5/1,2,3 - poslech a opakování, gramatika (I'm good at swimming/drawing/playing tennis...? I'm not good at riding a bike/playing football...?), rozhovory ve dvojicích.

Song: učili jsme se novou písničku o hlavních hrdinech z učebnice (Ben a Lucy) a doplňovali vynechaná slova

Homework: WB str 4, 5, 6 - úkol je na pondělí 2.10

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Na knihy a pěkné Book reporty se budeme těšit do 9.10. Děkujeme! enlightened

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

20.9.

MDR: 1. hair 2. fingers 3. mouth 4. eyes 5. shoes (napište a nakreslete)

Game: Wanted Dead or Alive (děti nejprve kreslily postavu podle popisu Mr Jonathana a potom ve dvojici popisovaly vlastní vymyšlené postavy)

Class poster: rozdělili jsme se do několika skupin a nejprve zvlášť a poté dohromady jsme pracovali na výrobě plakátu naší skupinky. Dětem se plakát moc podařil!

18.9.

Na začátku hodiny jsme se vzájemně představili a jednoduchou větou jsme říkali, kde jsme byli v létě. (Last summer I went to Croatia/Italy/Šumava).

Zahráli jsme si hru 2 truths 1 lie (2 pravdy a 1 lež), kde si každý napsal na papírek 3 věty o sobě a ve dvojici jsme hádali, které z nich jsou pravdivé.

MDR: zapiště 3 věty (jednu z úvodního představování a dvě ze hry 2vs1)

Sešity se jménem naší skupinky jsme si ozdobili a vybarvili.

Ve druhé části lekce jsme si povídali o šikaně (bullying), četli jsme a vyplňovali dotazník týkající se šikany. Všichni jsme podepsali Antibullying pact (dohodu proti šikaně).

Homework: prosíme, vyzkoušejte si registraci do systému Cambridge Learning Management System podle instrukcí na papíře nebo uvedené výše na této stránce. Ve středu se dětí budeme ptát, zda vše funguje. Děkujeme!

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21