Arctic Foxes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

 

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Lenka a Mr Jonathan

 

18.6.

Opakujeme fráze a slovíčka a soutěžíme v zapamatování, v týmech jsme hráli hru Activity.

Podívali jsme se na dva díly Mr Beana.

Děti dostaly certifikáty za absolvování dalšího ročníku v programu EATS.

13.6.

MDR: napište krátký příběh, pravdivý nebo vymyšlený - 5 vět (příběhy jsme si navzájem četli)

Dnes jsme si povídali o filmu, naučili jsme se nová slovíčka, odpovídali na otázky a ve dvojicích se snažili vymyslet námět k novému filmu (actors, director, producer, blockbusters, film stars, plot....)

11.6.

Dnes jsme opakovali základní fráze týkající se školních potřeb, hráli jsme hru aktivity s procvičováním slovíček a frází z letošního školního roku.

6.6.

MDR: srovnejte pořádek slov v otázkách a odpovězte na ně

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Hráli jsme různé hry, procvičovali gramatiku, hráli zábavné kvízy.

Bookwork: příběh Holidays with Grandma (SB str. 112) - čtení, slovíčka, odpovědi na otázky k příběhu

4.6.

MDR: doplňte do vět správné výrazy, opravte stávající věty - příprava na test

Napsali jsme si poslední test letošního školního roku z 9. dokončené lekce.

Dokončili jsme náramky a připravili plakát na středeční charitativní akci.

Hráli jsme hry na procvičování slovíček.

Všichni si z hvězdičkového obchodu vybrali odměny za získané hvězdičky.

KVĚTEN

30.5.

Dnes jsme vyráběli náramky, které budeme prodávat na charitativní akci programu EATS.

Ve zbytku hodiny jsme procvičovali gramatiku a slovíčka na test, který bychom si napsali příští pondělí 4.6.

28.5.

MDR: celá skupina psala příběh na pokračování, každý napsal jednu větu a sešit poslal sousedovi v lavici.

Hrajeme hru: popiš obrázek spolužákovi, ten musí poznat, o co se jedná

Pracovní listy: procvičení a opakování gramatiky GOING TO

Hráli jsme hru ve které každý popíše, co bude dělat odpoledne. Další v řadě to zopakuje a přidá svou vlastní činnost.

16.5.

Dnes jsme společně navštívili organizaci laughHelppes - Centrum výcviku psů. Cesta po Praze byla dlouhá, ale konečný cíl stál za to. Po příjezdu do výcvikového střediska nás uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová a provedla nás venkovními prostory areálu. Dále se nám již věnovali trenéři asistenčních psů a své dovednosti nám předvedli Zlatí retrívři Max a Sunny. Děti se dozvěděly, čím jsou speciálně cvičení psi lidem prospěšní, jak pomáhají, při jakém postižení lidí a za jakých podmínek je pes vhodný a vybraný k výcviku.

Oba pejsci nám ukázali jak pracují a rovněž děti si mohly vyzkoušet povely a poslušnost psích kamarádů. Děti asistentům pokládaly řadu zajímavých otázek a tím získaly přehled o práci, která zde probíhá.

Na závěr došlo na fotografování, poděkování a předání velkého množství pamlsků a odměn, které se jistě budou při výcviku hodit. Návštěva se vydařila a všichni odcházeli spokojení.yes

https://www.instagram.com/p/Bi1nxhfF6nB/?hl=cs

http://www.leapcz.com/Helppes-1652018.html

 

14.5.

MDR: GOING TO - procvičení vět (It's going to be... I am going to...)

Ve dvojicích jsme hledali slovíčka týkající se počasí.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 108, 109. Domácí úkol je na středu 30.5. enlightened

Rozdělili jsme se na skupinky a soutěžili jsme ve vymýšlení co největšího počtu slov na zadané téma (weather, colours, school subjects, animals, food...)

Procvičujeme novou gramatiku GOING TO

Na interaktivní tabuli jsme opakovali slovíčka, procvičovali výslovnost a popis, hráli hry.

SB str. 109 - poslech a doplňování vět.

9.5.

MDR: What did you do at the weekend? This past weekend I ..... (napište 4 - 6 vět s použitím minulého času)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 107 - celá strana. Domácí úkol je na pondělí 14.5. enlightened

Bookwork: nová lekce č. 9 - učebnice SB str. 106 - slovíčka, poslech a otázky k poslechu.

Práce ve dvojici: jeden student popisuje obrázek (procvičujeme: in the middle, in the corner, top left, bottom right...) a druhý student kreslí podle popisu. Hotový obrázek pak oba srovnají s originálem na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: vyjádření budoucnosti: GOING TO + infinitiv (I am going to play volleyball tonight. It is going to rain later.)

2.5.

MDR: doplňování zemí - hláskování slovíček

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 106 - celá strana. Domácí úkol je na středu 9.5.

Pracovní list na procvičení slovíček a gramatiky k testu.

Napsali jsme si test z další dokončené lekce.

Hráli jsme hry a soutěže v týmech - slovíčka z probraných lekcí.

DUBEN

27.4.

MDR: napište 3 otázky z tabule se správným pořadím slov a odpovězte na ně. (1. Where did you go on holiday? 2. Who did you go with? 3. How long did you stay?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 104, 105

Quiz: další zábavné kvízy pro děti, řešení hledáme pomocí otázek ano-ne

Bookwork: SB str. 101 - práce ve dvojicích,čtení a odpovědi na otázky

23.4.

MDR: napište 3 věty (2 truths, 1 lie)

Interaktivní tabule: hry na procvičení gramatiky a spellingu (slovíčka z poslední lekce)

Quiz: zábavné kvízy pro děti, řešení hledáme pomocí otázek ano-ne

Bookwork: další část příběhu na interaktivní tabuli (SB str. 98/99) a odpovědi na otázky, SB str. 99 - doplňování v učebnici, 99/4 - jazykolam, 100/1, 2 - čtení, psaní a poslech

18.4.

MDR: zamotaná slova (countries - Spain, Turkey, Argentina, Mexico, Spain)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 96, 97, 98, 99

Bookwork: WB str. 99/1 - poslechové cvičení

Gramatika: minulý čas: I went to the park yesterday. zápor: I didn't go to the park yesterday. otázka: Did you go to the park yesterday?

Dotazník: mezi sebou se ptáme a vymýšlíme otázky v minulém čase

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky.

16.4.

MDR: Hangman - doplnění vynechaných písmen podle obrázků (countries)

Procvičování nové gramatiky - hry, interaktivní tabule

Bookwork: SB str. 95/1 - čtení a odpovědi dle textu

Gramatika: PLAYED x DIDN'T PLAY, WENT x DIDN'T GO

SB str. 95/3 - rozhovory ve dvojicích

Song: nová písnička SB str. 96

11.4.

MDR: doplňování slovíček do krátkého textu (učíme se: noun, adjective...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 94, 95

Bookwork: SB str. 94 - nová část příběhu, výslovnost slovíček, otázky k příběhu.

Nová gramatika: zápor v minulém čase (GO - WENT - DIDN'T GO) procvičujeme společně, na pracovních listech

9.4.

MDR: doplňování správných tvarů nepravidelných sloves v minulém čase do vět - procvičování a příprava na test.

Pracovní list, hry: procvičování (viz MDR)

Test 7: napsali jsme si test z další dokončené lekce

Starstore: děti si ve hvězdičkovém obchodě vybraly odměny za získané hvězdičky

Unit 8: nová lekce Around the world - slovíčka a výslovnost, hry, osmisměrka

4.4.

MDR: doplňování tvarů sloves v minulém čase do vět

Kontrola domácího úkolu.

Homework: WB str. 90, 91 - domácí úkol je na středu 11.4.

Hry - procvičení slovní zásoby z lekce (hospital)

Pracovní listy - minulý čas nepravidelných sloves

Bookwork: SB str. 90, 91 - čtení, rozhovory ve dvojici, písemné odpovědi na otázky

Test: test z další dokončené lekce bychom si napsali v pondělí 9.4. V testu se objeví slovní zásoba (hospital) a minulý čas procvičených pravidelných i nepravidelných sloves.

BŘEZEN

28.3.

MDR: doplnění sloves do vět - procvičení sloves v minulém čase

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 88, 89 - domácí úkol je na středu 4.4.

Pracovní listy: minulý čas nepravidelných sloves (BE - was/were, GO - went, SAY - said, FEEL - felt, HAVE - had)

Interaktivní tabule - hry k právě probírané lekci - slovíčka, gramatika, pořádek slov ve větě

Příběh: SB str. 88, 89 Sophia saves the day - čtení, otázky k textu, porozumění slovíček, správné pořadí vět podle článku (cv. 1 str. 89)

Word Shake - na interaktivní tabuli jsme ze 16 písmen dávali dohromady co nejvíce slov v limitu 3 minut

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ VELIKONOCE!

26.3.

MDR: změňte věty na tabuli do minulého času

Hry na interaktivní tabuli k zopakování a upevnění gramatiky - minulý čas, a procvičení slovíček k probírané lekci

Ve skupinkách jsme tvořili příběhy se Story Cubes (kostky s obrázky)

21.3.

MDR: a watch, shoes, a hat, green, to swim - napište krátký příběh

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 86 a 93

Story: další část příběhu z učebnice SB na interaktivní tabuli, otázky k příběhu. Rozdělili jsme se do dvou skupinek a samotný příběh jsme nacvičili a předvedli. Fráze z příběhu jsme si vysvětlili a nacvičovali výslovnost

Hry na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení minulého času nepravidelných sloves.

19.3.

MDR: procvičení sloves v minulém čase: Yesterday I....

Bookwork: WB str. 87 - poslech cv. 1 a 2 - výslovnost sloves v minulém čase

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím, do 4. dubna. Děkujeme.

Song: na interaktivní tabuli jsme si hráli novou písničku a doplňovali chybějící výrazy

Hráli jsme hry na procvičení minulého času pravidelných a nepravidelných sloves.

14.3.

MDR: play/played; visit/visited - vyberte správný tvar do vět. Opravte zamotaná slovíčka (headache, cold, toothache)

Homework: WB str. 82 - 85

Pracovní list: znaková řeč - prstová abeceda (slovíčka z minulé lekce)

Procvičovali jsme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.

Homework: procvičování nepravidelných sloves podle učebnice SB na str. 85

12.3.

MDR: dny v týdnu - opakování: What do you do on Mondays/Tuesdays...? ptáme se navzájem

Nová lekce: Unit 7 Hospital - nová slovíčka: doctor/nurse, cold, stomach-ache, earache, toothache, headache, cough

Učebnice SB str. 82 - slovíčka a odpovědi na otázky k článku

Nová gramatika: minulý čas prostý (visit - visited, play - played, smile - smiled) SB str. 83/1, 2

7.3.

MDR: podle obrázků vytvořte věty s použitím comparativu a superlativu příd. jmen

Homework: WB str. 79

Pracovní listy a cvičení na procvičení gramatiky k testu.

Napsali jsme si samotný test z další dokončené lekce.

Hráli jsme hry, ve kterých se učíme poslouchat a respektovat se navzájem.

5.3.

MDR: ve skupinách - ve třídě hledáme rozmístěné jazykolamy (najdi, přečti, zapamatuj si, nadiktuj ostatním ve skupině)

V týmech jsme si zahráli hru, kdy na tabuli je obrázek, týmy ho popisují jednomu členu, který se ho snaží pojmenovat

Worksheet: pracovní listy k procvičení a zopakování stupňování přídavných jmen

Zahráli jsme si hru v týmech, psali jsme na tabuli comparative a superlative jednotlivých slov

ÚNOR

28.2.

MDR: tvořte věty podle obrázků na tabuli (comparative, superlative)

Kontrola domácího úkolu

Homework: WB str. 77, 81 - na středu 7.3.

Song: učili jsme se novou písničku z učebnice SB Str. 72, doplnili slova do textu

Story: SB str. 74, 75 - na interaktivní tabuli jsme se podívali na další část příběhu a odpovídali na otázky

Na interaktivní tabuli jsme také hráli hry k zopakování a procvičování stupňování přídavných jmen

26.2.

MDR: z přídavných jmen uvedených na tabuli vytvořte dvě věty se 2. stupněm příd. jmen (comparative)

Stále procvičujeme a opakujeme gramatiku stupňování přídavných jmen.

Pracovní listy: stupňování přídavných jmen

Ve skupinkách nebo ve dvojicích jsme hráli hry, kde opakujeme gramatiku, tu jsme také opakovali na interaktivní tabuli.

21.2.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Miss Rosie. Rozdělili jsme se do týmů a řešili velký kvíz světových rekordů (World Records Quiz). Dozvěděli jsme se zajímavé věci, ale také jsme procvičili poslední gramatiku stupňování přídavných jmen.

Starstore: všichni si vybrali pěkné odměny za získané hvězdičky

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne.

19.2.

MDR: doplnění do vět - stupňování přídavných jmen (cheap - cheaper - the cheapest, expensive - more expensive - the most expensive)

Vysvětlovali jsme si a procvičovali gramatiku, spolu s výslovností.

Bookwork: SB str. 70, 73 - doplňování do vět, čtení, gramatika

Hráli jsme hru na procvičení hláskování (Spelling Bee)

14.2.

MDR: doplňujeme do vět nová slovíčka (lift, electric fan, electric toothbrush, mp3 player)

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 70, 71 - domácí úkol je na příští středu 21.2.

V kroužku jsme hráli hry na procvičení nových slovíček, na procvičení stupňování přídavných jmen, ve skupinkách jsme soutěžili v sestavování slovních spojení a vět podle zadaných písmen.

12.2.

MDR: dnes jsme si zapsali, kde jsme byli na jarních prázdninách: For the holiday I was in ... There is .... There is also.....

V kroužku jsme předváděli činnosti a hádali, o jakou frázi nebo slovní spojení jde (procvičujeme slovní zásobu z probraných lekcí)

Nové téma: GADGETS (přístroje): walkie-talkie, mobile phone, lift, cd player, electric fan, game console, electric toothbrush

Nová gramatika: stupňování přídavných jmen - 2. stupeň (BIG - BIGGER, SMALL - SMALLER, EXPENSIVE - MORE EXPENSIVE)

Hráli jsme hry na procvičení frází: This mobile phone is more expensive than the electric fan. The electric toothbrush is smaller than the cd player.

LEDEN

31.1.

MDR: podle zadání: 1. nakreslete obrázky, 2. opravte slovíčka, 3. doplňte věty

Po krátkém zopakování gramatiky na interaktivní tabuli jsme si napsali slíbený test.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 69 - celá strana, SB - str. 123 - celá strana vzadu v učebnici. Domácí úkol je na středu 14.2. po jarních prázdninách.

Bookwork: SB str. 64, 65 - čtení "What Christine found" - poslech příběhu a čtení, vysvětlení slovíček.

Na závěr jsme si zahráli hru "Word bomb" - úkolem každého týmu je vymyslet co nejvíce slovíček na zadané téma.

29.1.

MDR: věty na procvičení There were x They were

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a v kroužku hru Alphabet, kdy jsme na každé písmeno abecedy vymýšleli slova dle zadání.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 12. února.

Pracovní listy: příprava na test, otázky a odpovědi

Ve dvojici si každý namaloval 4 jednoduché obrázky (Yesterday, Last week, Last year, Best place ever) a hádali jsme, kde ten druhý byl (Were you....? Yes, I was. No, I wasn't.)

Test: ve středu 31.1. bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu budou slovíčka a gramatika WAS x WERE

24.1.

MDR: poslech a kreslení podle zadaných informací, samostatně pak 3 věty podle nakresleného obrázku (There was.... There were...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 61, 62 - domácí úkol je na příští středu 31.1.

Hangman: hra "Šibenice" na procvičení slovíček z probírané lekce. Každý zadal ostatním jedno slovíčko.

Na interaktivní tabuli jsme si poslechli další příběh a odpovídali na otázky.

Ve skupinkách jsme si příběh nacvičili a navzájem předvedli.

Zahráli jsme si hru na procvičení gramatiky WAS x WERE.

22.1.

MDR: porovnávání a procvičování vět I AM x I WAS, YOU ARE x YOU WERE

Podívali jsme se na krátké video "Life under the sea" a povídali si o něm. Odkaz přikládám zde.

Stále procvičujeme WAS/WERE, věty oznamovací i tázací.

Bookwork: SB str. 59, 60, 61

17.1.

MDR: napište správně zamotaná slova - procvičování slovíček z nové lekce (seahorse, octopus, dolphin, turtle)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 58, 59, 60 - domácí úkol je na příští středu 24.1.

Bookwork: SB str. 58/2 - poslech příběhu a otázky

Nová gramatika: minulý čas slovesa "být" WAS/WERE, WASN'T/WEREN'T

SB str. 59/1 - hlasité čtení, přiřazení názvu k obrázkům

15.1.

MDR: doplňte věty podle obrázku na tabuli - procvičování předložek

Hráli jsme si hru na procvičení míst ve městě (bank, supermarket, swimming pool, library...)

Napsali jsme si test ze 4. probrané lekce.

Nová lekce č. 5 Under the Sea SB str. 58 - popisujeme obrázek a procvičujeme slovíčka, výslovnost, čtení

10.1.

MDR: spojte správné věty podle významu (procvičujeme vazbu I'm going to the ...TO do ...)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 53, 54, 55 - na středu 17.1.

Bookwork: příběh SB str. 50 Up High

Nejdříve jsme si povídali o atrakcích na pouti (FUN FAIR - Roller coaster, Merry-go-round, Haunted house, Swan rides, Shoot the target, Bumper cars, Cotton candy). Příběh jsme si poslechli a odpovídali na otázky na interaktivní tabuli.

SB str. 54 - učili jsme se o světových stranách (Directions) - North, South, East, West

8.1.

MDR: rozdělili jsme se do skupin a ve třídě hledali slova, která jsme skládali do vět.

Procvičujeme předložky (OPPOSITE, ABOVE, NEAR, BELOW)

Bookwork: SB str. 48 - písnička a doplňování slov do textu podle poslechu.

Procvičujeme místa ve městě a gramatiku (I am going to the library TO GET a book.)

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 22. lednaenlightened Book report: ke každé části napište nejméně 2 celé věty.enlightened

SB str. 49/1,2,3 - procvičování gramatiky písemně, poslech, doplňování do textu.

Test: příští pondělí 15.1. bychom si napsali test z další probrané lekce. V testu budou enlightenedslovíčka z úvodního příběhu (poslech i písemná forma), enlightenedgramatika (tvoření otázek - viz minulý MDR, předložky)

3.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny povídali o vánočních dárcích a překvapeních.

MDR: procvičujeme tvoření otázek a odpovědí z nové lekce ("Where is the bank?" , "Can you tell me where the bank is?" - SLOVOSLED!)

Birth order - bavili jsme se o sourozencích, procvičujeme: younger/older, youngest, oldest, middle, only child, I have..., I am .... years old

Homework: WB str. 49, 50 - domácí úkol je na středu 10.1.

Bookwork: SB str. 46 - procvičovali jsme slovíčka z nové lekce, navzájem je popisovali a ptali se na ně různými otázkami. Poslechli jsme si další příběh a odpověděli na otázky pod obrázkem. Str. 47/cv. 1, 2, 3 - doplňovací a poslechová cvičení, gramatika (předložky OPPOSITE, ABOVE, NEAR, BELOW)

PROSINEC

 

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Lenka a Mr Jonathan

 

20.12.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zopakovali předložky z minulého týdne.

Společně jsme četli vánoční příběh Robin the Redbreast. Povídali jsme si o jednotlivých postavách, co dělali a jací byli.

Podívali jsme se na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis z roku 2016 (odkaz přikládám zde), popisovali jsme, kdo všechno v reklamě vystupuje a jak se cítí (feelings).

Zahráli jsme si vánoční Bingo - zopakovali jsme si slovíčka týkající se Vánoc a zimy.

18.12.

Quiz: Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Sea Lions. Ve dvojicích jsme doplňovali zajímavý vánoční kvíz, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích v jiných zemích.

Starstore: Všichni si vybrali odměny za získané hvězdičky.

Craft: dnes jsme vyráběli vánoční ornament, který se může rozložit na vánoční hvězdu. Všem se ornamenty moc povedly.

13.12.

MDR: nová slovíčka z další lekce, procvičování formou hláskování a opisu slov (bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sport centre, map)

Bookwork: shrnutí lekce, SB str. 12+

Dokončili jsme vánoční přání pro Helppes.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 46, 47, 48 - domácí úkol je na příští středu 20.12.

Společně jsme vypracovali cvičení 2 na str. 47 - opakování předložek a předložky BELOW/ABOVE

11.12.

MDR: formou doplňování hlásek jsme opakovali fráze z poslední lekce a procvičovali si spelling (hláskování).

Charitativní projekt: povídali jsme si o charitativním projektu pro tento školní rok. Žáci 3. ročníků podporují organizaci Helppes. Ukazovali jsme si fotky a říkali si, jak Helppes funguje. Odkaz přikládám zde.

Vyráběli jsme vánoční přání, které do Helppes pošleme.

6.12.

MDR: na pracovním listě jsme si procvičovali hodiny

Napsali jsme si test z další dokončené lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41 - domácí úkol je na středu 13.12.

Story: SB str. 40 Arnold and the robot - nejprve jsme popisovali obrázky u příběhu a odpovídali na otázky. Pak si každý sám příběh přečetl a podtrhávali jsme slova, která neznáme. Ta jsme si vysvětlili. Příběh budeme dokončovat příští hodinu.

4.12.

MDR: doplňte do vět podle zadaného textu: NEVER, USUALLY, SOMETIMES, ALWAYS

Procvičovali jsme názvy činností (logické hry, soutěže, předvádění)

Pracovní list: na pracovním listě jsme si procvičovali gramatiku použití příslovcí frekvence - doplňování do tabulky a do vět podle textu a obrázků.

Procvičovali jsme určování času - hráli jsme živé hodiny.

Test: tuto středu bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu se objeví slovíčka a fráze z této lekce a gramatika NEVER, USUALLY, SOMETIMES, ALWAYS

LISTOPAD

29.11.

MDR: nakreslete: 1. It's half past three. 2. It's quarter to ten. 3. It's quarter past eight.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 36, 37

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci: ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Bookwork: SB str. 37/1 - poslech, doplnění do tabulky, 37/2 - gramatika procvičování, 37/3 - rozhovory ve dvojicích a předvedení ostatním

27.11.

MDR: opakování určování času

Ve dvojicích procvičujeme What's the time?

Bookwork: SB - písnička na str. 36, doplnění hodin do textu, otázky a odpovědi na činnosti a čas v písničce.

I-dictionary: hry na interaktivní tabuli

22.11.

MDR: rozluštěte slovíčka: 1. ydti / pu, 2. pu / sawh, 3. eedf / hte / odg, 4. gpsopnhi / od / hte

Učíme se určovat čas : QUARTER PAST / HALF PAST / QUARTER TO - procvičujeme, hrajeme hry, zapisujeme na tabulky

Bookwork: SB str. 35 - poslech, určování obrázků podle zadaného času

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 34, 35 (poslechové cvičení jsme již udělali ve škole) - úkol je na středu 29. 11.

20.11.

MDR: Chores/Daily Tasks (domácí práce) - napište 5 věcí, se kterými doma pomáháte (clean your room, sweep the floor, dry the dishes...)

Bookwork: SB str. 34 - nová lekce: Daily task

Učíme se a vysvětlujeme slovíčka, samostatně i ve dvojicích, předvádíme

Nová gramatika: I like doing.../I don't like doing...

Hráli jsme hru na procvičení nové gramatiky - v kroužku: Change seats if you like/don't like doing...

15.11.

MDR: vyberte: 1. Are there SOME/ANY oranges? 2. There aren't SOME/ANY bananas. 3. There is SOME/ANY soup.

Na pracovních listech jsme si zopakovali a procvičili gramatiku SOME/ANY potřebnou pro test a napsali jsme si samotný test.

Dokončili jsme popis snídaně v naší zemi, který jsme začali psát v minulé hodině a navzájem si své popisy přečetli.

Homework: WB str. 33 celá - domácí úkol je na příští středu 22.11.

13.11.

MDR: dopište žádosti k odpovědím: 1. I'm hungry. 2. I'm thirsty. 3. I want to play a game.

V kroužku jsme hráli s míčem a co nejrychleji vymýšleli slova různých kategorií.

Bookwork: SB str. 28/2 - samostatné čtení a spojování obrázků

Ptáme se a odpovídáme: What is your favourite meal? navzájem zjišťujeme a říkáme: Miss Lenka's favourite meal is.... (procvičujeme přivlastňovací pád podstatných jmen)

SB str. 29/1 - čteme nahlas a doplňujeme informace do tabulky. Podle jednotlivých popisů píšeme vlastní odstavec: In my country we like to eat ..... for breakfast.

Test: Ve středu 15.11. bychom si napsali test z další probrané lekce. V testu se objeví slovíčka (poslech i písemná forma) a gramatika SOME/ANY.

8.11.

MDR: Ve třídě jsme hledali lístečky s různými slovy a společně tvořili věty s použitím SOME/ANY. Vysvětlili jsme si použití "SOME" v otázce, kde předmět je již znám a jedná se tedy o nabídku (Shall we have some tea?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si novou práci.

Homework: WB str. 28 celá, str. 30 celá - domácí úkol je na středu 15.11.

Bookwork: WB str. 27 - společně a SB str. 28, cv. 1

6.11.

MDR: vyberte: 1. Are there ANY/SOME vegetables? 2. No, there isn't SOME/ANY vegetables. 3. Is there SOME/ANY soup? 4. Yes, there is SOME/ANY soup.

Připomněli jsme si pravidla pro používání SOME a ANY.

Bookwork: SB sr. 26 - příběh The golden apple: příběh jsme si poslechli a odpověděli jsme na otázky. Rozdělili jsme se do dvou skupin a zahráli jsme si vybrané scény ze samotného příběhu.

Procvičování výslovnosti: I - BIKE - ICE - WRITE ("I" vyslovujeme dlouze) x IN - IT - IGLOO ("I" vyslovujeme krátce)

Zahráli jsme si hru "I spy with my little eye..."

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení je 20.11. Za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc :)

1.11.

MDR: najdi ve třídě kartičku s pojmem, pojem si zapamatuj a zapiš do sešitu: rolls, lemonade, cheese, apple juice, soup, water, salad, vegetables

enlightened pozor na výslovnost slova "vegetables" s jednoduchým "v" na začátku a slova "soup" [su:p]enlightened

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový:

Homework: WB str. 23/1,2 + str. 24 celá + str. 25 celá - úkol je na středu 8. listopadu

Ve dvojicích jsme si každý vymyslel náplň sendviče a navzájem jsme zjišťovali tyto ingredience. Ptáme se: What's in your sandwich? Is there any...? Are there any...?

Hráli jsme různé hry, abychom procvičili SOME x ANY a různé druhy jídel.

Bookwork: SB str. 24 - nová písnička a doplňování chybějících slov do textu.

SB str. 25 - Soup, salad, rolls (Shall I put ....in my soup?)

 

ŘÍJEN

30.10.

MDR: VEGETABLES - ke každému písmenu v tomto slově vytvořte nové slovo začínající na dané písmenko.

Bookwork: SB - nová lekce str. 22 - The picnic - slovíčka, poslech příběhu a odpovědi na otázky pod obrázkem. Ve dvojici se vzájemně ptáme a doporučujeme: I am thirsty. Would you like a glass of water? I am hungry. Would you like a roll?

Nová gramatika: SOME, ANY - začali jsme procvičovat dnes (ANY: otázka a zápor, SOME: kladné oznamovací věty)

SB str. 23/ - poslech, rozhovory ve dvojicích

25.10.

MDR: doplňte slovíčka (rolls, aple, juice, lemonade, soup, water, cheese, vegetable) do vět: 1. I love eating----. 2. I like eating -----. 3. I really don't like eating -----. 4. I don't like drinking ---.

V kroužku jsme hráli hry, kde jsme procvičovali slovíčka z jednotlivých skupin (food, drink, animals, school items...)

Starstore: za získané hvězdičky si všichni vybrali pěkné odměny v hvězdičkovém obchodě

Homework: WB str. 22 - na středu 1. 11.

Na tabuli jsme psali slovíčka z nové lekce (The Picnic) a v týmech jsme soutěžili.

23.10.

My Daily Report: zapište slovíčka podle hláskovacího diktátu: Saxophone, harp, triangle, piano, guitar.

Opakovali jsme si a učili se slovíčka, která známe k Halloweenskému tématu: Trick or treat!, pumpkin, wizard, witch, skeleton, ghost.

Ve dvojicích jsme vymýšleli strašidelný hrad, který jsme popisovali. Výtvory jsme si navzájem předvedli a popsali.

Worksheet: do vět na pracovních listech jsme doplňovali správná slovíčka

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli (pexeso a gramatické procvičování).

Na závěr jsme opět podle hláskovacího diktátu psali slovíčka z nové lekce.

18.10.

MDR: doplňte předměty: 1. I like... 2. I really like... 3. I don't like... 4. I really don't like...

Procvičili jsme hláskování předmětů a zopakovali si gramatiku pro test.

Napsali jsme si test po první dokončené lekci.

Homework: WB str 18/cv.1, str. 19 celá, str. 20 celá, str. 21 celá - úkol je na středu 25.10.

Společně jsme zkontrolovali minulý domácí úkol.

Mr Jonathan dětem přehrál video, kde hraje na bicí. Dětem se moc líbilo. V kroužku jsme si povídali o hudebních nástrojích a jejich rozdělení. V učebnici SB doplňujeme slovíčka podle poslechu a rozdělujeme nástroje (strings, wind, percussion).

16.10.

MDR: doplňte, o jaký vyučovací předmět jde:

1. In this subject you can play an instrument. (MUSIC)

2. In this subject you can learn about plants and animas. (SCIENCE/BIOLOGY)

3. In this subject you can learn about location and places. (GEOGRAPHY)

Procvičujeme a opakujeme předměty. Ptáme se: What is your favourite subject? I love to...I like... He likes...

Procvičujeme pravidla: I have to brush my teeth before breakfast.

Hrajeme hry na procvičení a opakování předmětů i pravidel.

Test: Ve středu 18. 10. bychom si napsali test, ve kterém se objeví vše, co jsme dnes procvičovali. Vyučovací předměty (zopakujte si, prosím, i písemnou podobu - učebnice SB str. 10) a pravidla (I have to....)

11.10.

MDR: vytvořte věty: I have to: 1. do your homework before/after school. 2. Eat Lunch before/after English class. 3. Have breakfast before/after you brush your teeth.

Bookwork: četli jsme příběh z učebnice SB str. 16, 17. Nejprve jsme si vysvětlili některá slovíčka. Pak jsme se učili číst celý text bez zjišťování jednotlivých slov. Odpovídali jsme na otázky k textu. Jednotlivé věty z textu jsme srovnali do správného pořadí.

Homework: učebnice WB str. 13 celá, str. 16 celá - úkol je na pondělí 16. 10.

Test: opakování z probrané lekce bychom si napsali ve středu 18. 10. V testu se objeví slovíčka z probrané lekce (školní předměty - poslech i písemně) a gramatika I have to...

9.10.

MDR: What are you good at doing? 1. I am good at..... 2. XY is good at ....

Učíme se novou gramatiku: I have to (Musím) a spojujeme s frázemi z minulých lekcí (I have to brush my teeth before breakfast. I have to do my homework before I go to school.)

Bookwork: SB str. 13 - procvičujeme novou gramatiku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

4.10.

MDR: school subjects - školní předměty, procvičujeme písemně, spojujeme rozdělená slova. "My favourite subject is..."

Procvičujeme before a after (SB str. 11, 12)

Do sešitu jsme si psali: I like learning maths/English/history. I don't like learning.... I love learning...

Tvoříme otázky: Do you like learning...? Do you love learning...?

Homework: WB str. 10/cv.1, str. 11/1, str. 12-celá strana

Domácí úkol je na pondělí 9.10.

2.10.

MDR: Slovíčka ze str. 10 a obrázek

Bookwork: učebice SB str. 10 a 11 - cvičení 1,2 - samostatně a ve dvojicích

Učíme se BEFORE x AFTER - procvičujeme rozvrh hodin, učíme se "My favourite subject is..."

Opakujeme a procvičujeme "I like x I don't like.../ I'm not good at.../ I really like/don't like"

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: Family tree - vocabulary: brother, parents, aunt, uncle, cousins, grandfather, grandmother, grandchildren

Ve dvojicích jsme se navzájem ptali na vztahy podle obrázku v učebnici SB (Who is Paula's brother? Who is Bob?...)

Bookwork: SB str. 7/cv. 1 - čtení a doplňování do textu, SB str. 8 - příběh The old book - poslech, slovíčka a odpovědi na otázky k článku

WB str. 7/cv. 4 - poslech, Str. 8/1 doplnění otázek k příběhu

25.9

MDR: Ben a Lucy, hlavní hrdinové naší učebnice: slovíčka: Explorers, treasure, adventure, secret (vysvětlení a procvičení výslovnosti)

Bookwork: SB str. 4 - poslechli jsme si úvodní příběh a odpovídali na otázky. Podobně jako v příběhu jsme se navzájem ptali ve dvojici. Str. 5/1,2,3 - poslech a opakování, gramatika (I'm good at swimming/drawing/playing tennis...? I'm not good at riding a bike/playing football...?), rozhovory ve dvojicích.

Song: učili jsme se novou písničku o hlavních hrdinech z učebnice (Ben a Lucy) a doplňovali vynechaná slova

Homework: WB str 4, 5, 6 - úkol je na pondělí 2.10

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Na knihy a pěkné Book reporty se budeme těšit do 9.10. Děkujeme! enlightened

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

20.9.

MDR: 1. hair 2. fingers 3. mouth 4. eyes 5. shoes (napište a nakreslete)

Game: Wanted Dead or Alive (děti nejprve kreslily postavu podle popisu Mr Jonathana a potom ve dvojici popisovaly vlastní vymyšlené postavy)

Class poster: rozdělili jsme se do několika skupin a nejprve zvlášť a poté dohromady jsme pracovali na výrobě plakátu naší skupinky. Dětem se plakát moc podařil!

18.9.

Na začátku hodiny jsme se vzájemně představili a jednoduchou větou jsme říkali, kde jsme byli v létě. (Last summer I went to Croatia/Italy/Šumava).

Zahráli jsme si hru 2 truths 1 lie (2 pravdy a 1 lež), kde si každý napsal na papírek 3 věty o sobě a ve dvojici jsme hádali, které z nich jsou pravdivé.

MDR: zapiště 3 věty (jednu z úvodního představování a dvě ze hry 2vs1)

Sešity se jménem naší skupinky jsme si ozdobili a vybarvili.

Ve druhé části lekce jsme si povídali o šikaně (bullying), četli jsme a vyplňovali dotazník týkající se šikany. Všichni jsme podepsali Antibullying pact (dohodu proti šikaně).

Homework: prosíme, vyzkoušejte si registraci do systému Cambridge Learning Management System podle instrukcí na papíře nebo uvedené výše na této stránce. Ve středu se dětí budeme ptát, zda vše funguje. Děkujeme!

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53