Arctic Foxes

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

17.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme a co budeme dělat až skončí angličtina.

Zahráli jsme si Kahoot.it   dnes jsme měli téma zábava na pláži.

Zahráli jsme si Drawasaurus.org.

 

Po přestávce jsme si zahráli další hru – hádali jsme jídlo z obrázků emoji…

A pro velký úspěch ještě jednou a letos naposledy Kahoot.it :-)

A jako poslední jsme si zahráli poslední hru tohoto školního roku.

 

Poslední hodina tohoto roku je za námi :-(

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou na podzim!

 

 

15.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme a co jsme dělali o víkendu.

Zopakovali jsme si naši slovní zásobu - mořská zvířata, která jsme se letos naučili.

Procvičili jsme si gramatiku z letošního roku good at + ing a zahráli jsme si quiz na toto téma na kahoot.it

Po přestávce jsme si procvičili gramatiku going to + infinitiv a pak si znovu zahráli quiz kahoot.it  - tentokrát na gramatiku going to.

 

Jako poslední jsme si dnes zasoutěžili v hádání ovoce

 

10.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme.

Jako první jsme si zahráli hru na stránkách Kahoot.it Používali jsme počítač a naše mobily. V počítači jsme viděli otázky a na mobilu mačkali barevné odpovědi.

Užili jsme si spoustu zábavy s otázkami, a hlavně s odpovídáním po mobilu 😊

Po přestávce jsme si zopakovali gramatiku like + ing, kterou jsme letos na začátku roku probírali.

Potom jsme si udělali cvičení don´t like + ing

Podívali jsme se na video a hádali o jakém předmětu mluví a jaký ukazují. A zopakovali si gramatiku Shall we... a How about...

Na závěr jsme se podívali na video o tom jak Mr. Bean uklízel.

 

 

08.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme a jaký byl náš víkend.

Podívali jsme se na video Carrot Crazy a odpovídali na otázky.

Zopakovali jsme si nějakou gramatiku z letošního roku – Have to… a procvičili jsme si nějaká cvičení, která jsme již dělali.

Na závěr první hodiny jsme si zopakovali slovíčka pomocí videa Guess the Country.

Po přestávce jsme si zopakovali gramatiku – Thereis/there are, some/any

Napsali jsme si cvičení ze SB na straně 17 se some a any a obrázky.

Zopakovali jsme si slovíčka pomocí hry – místa ve městě video Places Around Town.

 

 

03.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme.

Podívali jsme se na video kde jsme porovnávali – co je rychlejší, pomalejší, větší…

Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se minule naučili – plný, prázdný, hladký, pichlavý,

Potom jsme si znovu zahráli hru na hádání a popis – jeden z nás si myslel něco z obrázku a ostatní dávali otázky, aby uhodli, na co myslí.

 Po přestávce jsme si prohlédli legrační svačinky z ovoce, zeleniny, rýže a omáček a popsali jsme, co vidíme.

Potom jsme hádali, co Ms. Quetz popisovala. Když jsme uhádli vzali jsme si papír a na ten napsali náš popis něčeho, co hádali ostatní.

Udělali jsme si kvíz se superlativy podívali jsme se na video a říkali správné odpovědi – co je nejrychlejší, největší, nejtěžší.

 

01.06.2020

Dneska jsme mnozí měli bláznivý účes, tak jak jsme si řekli minule, kdo neměl na začátku, udělal si ho během přestávky. A byli jsme vážně legrační 😊

Podívali jsme se na video o opozitech a pak si opozita vyzkoušeli na doplňovačce

Zahráli jsme si hru na hledání opozit, která jsme se naučili – najdi něco barevného, špičatého, kulatého, hranatého, lehkého…

Po přestávce jsme si zahráli hru Simon/Olivia says – museli jsme dělat, co dělá Simon a říkat opozita na to, co říká Olivia.

Udělali jsme si kvíz spojovali jsme slova, jak k sobě patří – opozita.

Zahráli jsme si hru – podobnou jako „Guess who“, ale s věcmi. Jeden student si představoval věc (vybranou ze seznamu na obrazovce) a ostatní hádali – dávali otázky – je to měkké, lehké, těžké, hladké…

 

KVĚTEN

 

27.05.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme

Potom jsme hádali, jakou pohádkovou postavu Ms. Quetz popisuje.

Potom jsme si poslechli Humpty Dumpty písničku.a pak ještě jednu jeho (opravenou verzi) písničku.

Potom jsme si odpověděli na nějaké otázky kolem Humpty Dumptyho 😊.

Zopakovali jsme si slovíčka – hard boiled, egg, sign, bounce, dangerous, safe

Zahráli jsme si hru – hledali jsme na obrázku slova, která začínají na písmeno, které Ms. Quetz říkala abychom se dověděli tajenku.

Po přestávce jsme se nejdříve podívali na několik zvláštních zvířátek – hrochokraba, žralokokoně a popsali jsme si je.

Pak jsme našli na mapě Nazcu   a podívali jsme se, co se tam ukrývá a je vidět jenom když se na to díváme ze shora, zamysleli jsme se, kdo mohl vyškrabat pavouka a další postavičky do kamene před dvěma tisíci lety.

Potom jsem se podívali na video, jak se ve vajíčku vyvíjí kuře a jak dlouho to trvá.

Nechali jsme se inspirovat obrázky bláznivých účesů a příště si zkusíme podobný bláznivý účes na hodinu udělat.

Vzali jsme si papír, SB na straně 93 a tužku a zkusili jsme si napsat příběh. Nejdříve jsme si napsali Kdo, kde, co a kdy se stalo.

 

25.5.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme.

Dnes jsme mluvili o pohádkách. Povídali jsme si postavách, které se obvykle v pohádkách objevují – mluvící zvířata, princezny, králové, draci a kmotřičky. Potom jsme hádali názvy nejznámějších pohádek v angličtině.

Dívali jsme se na zajímavou verzi pohádky “O třech prasátkách.”

Odpovídali jsme na otázky.

Zahráli jsme si hru. Rozběhli jsme se doma a použili oblečení, hračky a oblékli jsme se za pohádkovou postavu (sob, ninja, medvě, Voldemort…)

Zahráli jsme si pohádku “Hádej kdo” – hádali jsme kdo jsme a používali jsme popisy, které jsme se naučili ve videu.

 

20.5.2020

 

Nejdříve jsme si zahráli hru: proběhni se doma a najdi tři žluté věci, potom něco, co tě dělá šťastným, co začíná stejným písmenem jako tvoje jméno (v angličtině), co umí hrát muziku

 

 

MDR: Zopakovali jsme si měsíce – vyzkoušeli jsme si zda je umíme na internetu

 

Pracovali jsme se SB na straně 117 – představovali jsme si prázdniny – kde jsme, jak jsme se tam dostali, co tam děláme…

 

Po přestávce jsem si znovu přemýšleli o prázdninách – jaké počasí tam bylo atd. Potom jsme napsali pohled domů z prázdnin, kde jsme využili obraty a slovíčka, které jsme probrali společně.

 

Zahráli jsme si hru – dívali jsme se na video a tipovali, co bude za odpověď na otázku a když jsme se trefili dostali jsme bod.

18.5.2020

Nejdříve jsme se přivítali a řekli jsme si, co jsme dělali o víkendu.

MDR: dávali jsme dohromady otázky a odpovědi, které k sobě patří – bylo to o ročních obdobích. Říkali jsme si, kdy je u nás jaro, léto, podzim a zima.

Zahráli jsme si  hru – na popisování počasí a prostředí.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne.

Zadali jsme si nový HOMEWORK: WB strany 114 a 115

Pracovali jsme se SB na straně 114 cv.1

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 114 cv. 2. a na straně 115, cv. 1 a 2.

 

Udělali jsme si tabulku z učebnice také pro Českou republiku.

 

 

13.5.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme

MDR: zahráli jsme si hru - Wordshake

Pracovali jsme se SB na straně 112. Přečetli jsme si slovíčka ve cvičení 1 a hádali o čem je příběh ve cvičení 2.

Udělali jsme si cvičení 3 na straně 113 a doplnili si věty.

Po přestávce jsme vybírali správné odpovědi na otázky, které nám Ms.Quetz ukazovala na obrazovce.

Zahráli jsme si hru – udělali jsme si na papír tři kolonky (food, animals, places) a do každé měli vždy napsat co nejvíce slov začínajících písmenem, které Ms.Quetz řekla

 

11.5.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o víkendu.

MDR: procvičili jsme si slovíčka a gramatiku z této lekce pomocí rozklíčování vět, ve kterých byla zpřeházená písmenka.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali jsme si nový HOMEWORK: WB str.109, 110

Přečetli jsme si příběh ve SB na straně 110. Pak jsme se podívali na video a udělali si cvičení na straně 111

 

Po přestávce jsme pracovali s WB na straně 111.

S pomocí obrázků zopakovali slovíčka, která jsme se v průběhu roku naučili a ve dvojicich jsme soutěžili, kdo rychleji slovíčko řekne.

Na závěr jsme si zahráli hru na https://www.drawasaurus.org/room/Arctic+Foxes

 

 

6.5.2020

 

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se měli

MDR: k větám jsme doplňovali dny, které k nim podle počasí pattřily.

Pak jsme se vrhli na opakování slovíček z celého roku – Ms. Quetz nám ukazovala obrázky a my soutěžili, kdo uhodne nejvíce obrázků – slovíček.

 

Pracovali jsme s WB na straně 108. Poslechli jsme si písničku a pak si udělali cvičení 2. Napsali jsme si 4 věty a nakreslili k nim obrázky.

 

Po přestávce jsme si doplňovali věty, tak aby dávaly smysl.

A pak jsme si říkali, zda je věta na obrazovce pravda nebo lež.

Pracovali jsme se SB na straně 109 – přečetli jsme si text a odpověli si na otázky pomocí going to.

 

4.5.2020

Nejdříve jsme se přivítali a řekli jsme si, co jsme dělali o douhém víkendu.

Potom jsme si zkontrolovali domácí úkoly z minulého týdne.

Nový HW: WB strany 106, 107

MDR: Co je tvé oblíbené počasí – sunny, rainy…

Pracovali jsme s učebnicí na straně 106. Naučili jsme se nová slovíčka. Pak jsme si udělali cvičení 2.

Po přestávce jsme si poslechli cvičení1 na straně 107 a odpovídali jsme na otázky v učebnici.

Naučili jsme se použití obratu going to… Říkali jsme si kolik nám bude let v příštím roce.

Znovu jsme se vrátili do SB na stranu 107 a procvičili jsme si spojení I am going to, you are going to…

Poslechli jsme si písničku na straně 108 a odpověděli na několik otázek z písničky.

Na závěr jsme si zahráli skákací spelling – postavili jsme se, Ms.Quetz řekla slovo a my museli dvakrát vyskočit a roztáhnout ruce a nohy a pak rychle napsat slovo do chatboxu.

DUBEN

POZOR POZOR v týdnu od 27.4. není angličtina - měli jste plánovaný pobyt mimo školu! uvidíme se až v květnu 4.5. :-)

Protože nemáte přístup do naší knihovny máme pro vás link na stránky se spoustou zajímavých, krátkých příběhů, které si můžete číst ve volných chvílích v době koronavirové.

 

22.04.2020

MDR: dopňovali jsme věty – didn´t +verb

Zahráli jsme si hru na internetu – připojili jsme se společně na stránky, zadali heslo a po jednom kreslili a ostatní hádali, co kreslí a psali to do chatboxu.


Po přestávce jsme pracovali se SB na stránce 104, ptali jsme se a odpovídali na otázku kde jsi byl(a) vloni o prázdninách a co jsi tam dělal(a

 

Hráli jsme hru – psali jsme příběh – zadali jsme slova, které nás napadla a počítač nám napsali příběh


20.4.2020


Nejdříve jsme se přivítali a řekli si co jsme dělali o víkendu.

MDR: Na papír napiš několik vět – co dělala Clara – slož ze slov otázku tak, aby dávala smysl k odpovědi.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly a zadali si nový.

HOMEWORK: WB strany: 102, 103, 105

Pracovali jsme se SB na straně 102 – cv.1. Poslechli jsme si text o origami ve cvičení 2 a pak jsme si o něm popovídali a odpověděli si na otázky.

Po přestávce jsme si ukázali jak se dělá origami – želva - podívali jsme se na video

Potom jsme podle popisu a obrázku zajímavosti hádali stát kde je.

Nakonec jsme si zahráli hru - hádej zvíře podle popisu.

 

15.04.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o Velikonočním víkendu.

Pak jsme si udělali malý quíz – hádali jsme název státu podle obrázků na počítači a potom k nim přařazovali jejich hlavní města.

A ani dnes jsme nezapomněli na domácí úkol. A zadali jsme si nový:
HOMEWORK: WB strany 97,98,100 na 20.4.

Pracovali jsme s učebnicí na stranách 98 a 99 a přečetli jsme si příběh o posledním písmenku.

Po přestávce jsme si příběh znovu poslechli a udělali si cvičení na straně 95 – přiřazovali jsme vlajky k obrázkům v příběhu.

Vysvětlili jsme si jak se čte „y“ v určitých slovech – silly, Milly, pyramid, jelly, gym,

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 99 ve Workbooku.

Udělali jsme si quíz - hádali jsme z kterého státu jsou zvířata na obrázcích - zahrát si můžete i doma a to zde.

A na závěr jsme si udělali cvičení na straně 100 ve SB

 

8.04.2020

MDR: napiš 3-4 věty o bláznivém zvířátku – jak se jmenuje, jak vypadá, jek je veliky… 😊 a pak je přečti spolužákům. Naučili jsme se používat online slovník.

Zahráli jsme si hru s chatboxem a se skákáním – Ms Quetz řekla slovíčko z poslední lekce a my museli dvakrát vyskočit a pak ho napsat do chatboxu.

…a další hra: pokud znáš správnou odpověd – řekni ji nahlas.

Zopakovali jsme si minulý čas – a přidali otázky v minulém čase.

Všichni jsme odpovídali na otázky Ms.Quetz o vymyšlené dovolené, jak jsme tam jeli, s kým jsme tam jeli, kdy jsme tam jeli, na jak dlouho jsme tam jeli, atd. Za správné odpovědi jsme dostávali body v podobě kytiček.

Pracovali jsme se SB na straně 97 spojili jsme věty ve cvičení 1

KRÁSNÉ VELIKONOCE!!!

 

 

 

6.04.2020

DMR: co dělal Baby Yoda dnes ráno.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Homework na 15.4. WB strany: 94,95,96

Pracovali jsme se SB 94 a naučili jsme se nová slovíčka: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil.

Pověděli jsme si o státech, které jsou v SB a řekli jsme si které státy jsme navštívili.

Poslechli jsme si rozhovor k obrázku na str.94 a pak si zodpověděli otázky.

Ve SB na straně 95 jsme si zopakovali minulý čas a záporný minulý čas: I ate… x I didn´t ate…

Vypracovali jsme si cvičení na straně 126

Poslechli jsme si a zazpívali si písničku ze SB na straně 96.

 

Zahráli jsme si hru Describer (countries) – kde jsme museli hádat k jakému státu patří popis pod obrázky.

 

 

1.4.2020

DMR: napiš 5 vět o tom, co Baby Yoda dělal (použij minulý čas)

1.4.2020

Zahráli jsme si hru online Past Tense

Po přestávce jsme si zahráli další hru.

Find something… hledali jsme po bytě, něco, co jsme pak ukazovali ostatním a pokládali jsme si otázku „What did you find? A odpovídali „I found…“

Zahráli jsme si ještě jednu hru: Napíšeme si svůj vlastní příběh. Vybrali jsme si námět – Vodní svět. Pak jsme vybírali přídavná jména, jména, podstatná jména.Pak jsme si příběh přečetli

Jestli si chcete napsat svůj vlastní příběh pro zasmání můžete ZDE

Pracovali jsme s SB na straně 92: Zahráli jsme si na doktora. Jeden byl doktor a druhý nemocný a nacvičili jsme si rozhovor.

A protože jsme dnes v MDR měli napsat, co dělal Baby Yoda včera/ minulý týden/ vloni, mám pro vás obrázky ke stažení. Vybarvěte si je, vystříhejte a slepte, napište k nim příběh a pošlete nám ho... prostě děljte, co umíte, abyste se o té Karanténě do příští hodiny bez nás neunudili :-)

Baby Yoda se rozhodně v karanténě nenudí: hraje videohry, uklízí, dělá domácí úkoly (rád:-)), kreslí, jezdí na kole (občas a měl by mít roušku), chodí na nákup (málokdya měl by mít roušku), hraje si na hřišti (když tam nikdo jiný není nebo s rouškou), jde vyvenčit pejska , dívá se na televizi, vaří a čte.

 

BŘEZEN

 

UPOZORNĚNÍ: 13.4. – jsou Velikonoční prázdniny! Nebude online výuka!
Další hodina po Velikonocích bude ve středu 15.4. dle obvyklého rozvrhu.

 

30.03.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o víkendu.

MDR podle obrázků zapisujte slovíčka, která jsme se naučili v této lekci.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí.

Nový domácí úkol WB 91,92,93 (udělejte si ho prosíme do příštího pondělí 6.4.)

Pracovali jsme se SB na straně 90. Nejdříve jsme si řekli, co je to FEVER a pak si přečetli co to je a jak se cítíme. Kdy jste naposledy měli teplotu.
Přečetli jsme si krátký článek o horečce a odpověděli jsme na otázky

SB na straně 91 cv.1 přečetli jsme si co děláme, když máme teplotu pod 39°C

Zahráli jsme si hru – Nepravidelná slovesa v minulém čase.

Zahráli jsme si další hru - tentokrát s Monkey - museli jsme zadávat nepravidelná slovesa v minulém čase.

A na závěr - hru slovní řetěz - říkáme slova každé další slovo začíná posledním písmenem posledního slova.

 

25.03.2020

MDR: napiš 4 věty o tom co jsi dělal tento týden – do sešitu, na papír nebo do chatboxu.

Pracovali jsme se SB na straně 88. Přečetli jsme si příběh. Pak jsme kroužkovali slova, která jsme neznali a vysvětlili si je.

WB na straně 88 cv.1,2,3

SB strana 88 cv.3.

Zahráli jsme si hru. Vstali jsme a šli jsme se podívat k nejbližšímu oknu a pak popsali, co vidíme. Domy, lidi s rouškou, auta, silnice, obchody.

A zahráli jsme si další hru: Ms.Quetz, řekla slovíčko z poslední lekce, museli jsme si stoupnout, třikrát se narovnat, předklonit a dotknout se palců na noze a pak slovíčko napsat do chatboxu.

23.03.2020

Zkontrolovali jsme si DÚ z minulého pondělí a zadali si nový Domácí úkol: WB strany 86, 89, 90

MDR: doplň chybějící slova ve větách

Pracovali jsme se SB na straně 86 a přečetli jsme si příběh, rozdělili jsme si role, jako na divadle, pak jsme se vysvětlili jsme si některá slovíčka a některá nepravidelná slovesa.

Udělali jsme si cvičení 2, 3 a 4 ve SB na straně 87.

Vysvětlili jsme si čtení ed (id, t, d) na konci sloves v minulém čase.

WB str. 87 cv.2 rozdělení slov podle toho, jak se čte koncové ed.

SB str. 125 – cv.1, 2.

Zahráli jsme si hru. Postavili jsme se. Ms.Quetz řekla nepravidelné sloveso a my museli 5 x vyskočit a tlesknout pak se vrátit k počítači a rychle napsat do minulý čas slovesa do chatu.

Jako další jsme si zahráli hru Blaster. Byla to výzva. Ve třídě normálně sedíme dokola ale to online nejde, takže jeden z nás řekl slovíčko z poslední lekce a ostatní museli hláskovat. Písmena slov jsme mohli říkat anebo psát do chatu.

Poslední hra našeho dnešního vyučovací – zkus doma najít něco starého, vrať se k počítači a popiš nám co jsi přinesl(a). Někdo přinesl křečka, několik z nás medvídka,  atd…

 

18.03.2020

MDR: napiš slovíčka, která jsme se minule naučili a Ms.Quetz nám je ukazuje na obrazovce.

Zopakoval jsme si minulý čas, který jsme probírali v minulé hodině a jak se tvoří minulý čas u sloves pravidelných a nepravidelných. Za správnou odpověď jsme dostali možnost vložit jedno ovoce na obrázek obličeje a spolu tak složit obličej z ovoce 😊.

Pracovali jsme se SB na straně 85 poslechli jsme si cvičení 1 a odpovídali na otázky.

Naučili jsme se minulé časy u některých nepravidelných sloves (go-went, wake up – woke up, feel – felt, have – had, say – said, give - gave)

 

Pracovali jsme s WB str.85, cv.1, doplnili jsme tabulku s nepravidelnými slovesy v minulém čase.

Zahráli jsme si pexeso, ve kterém se dvojice tvořila ze slovesa v přítomném a minulém čase a které nám Ms.Quetz připravila. Za správné odpovědi jsme dostávali ovoce pro skládání obličej.

Nakonec jsme pracovali jsme s WB 85 cv. 2.

 

16.03.2020

Dneska jsme se poprvé učili ONLINE!

Bylo to skvělé, byla nás více než polovina a byla to legrace.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly a zadali nové na příští pondělí 23.3.2020 – Domácí úkol: WB 82,83,84

Zopakovali jsme si poslední lekci – slovíčka pomocí online Quizu.

Pracovali jsme se SB na straně 82, kde jsme si přečetli a vysvětlili nová slovíčka. Zahráli jsme si hru – každý předváděl, že ho něco bolí a ostatní hádali, jak se to řekne.

Procvičili jsme si nová slovíčka a gramatiku na straně 83 a 84 SB

Na konec jsme si zahráli hru kdy, jsme museli hádáním písmen ve slově zachránit spolužáka před monstrem (alternativa naší šibenice).

 

09.03.2020

Dnes jsme mohli po nemoci konečně předat Diplom pro studenta měsíce Února - Gratulujeme!!!

MDR – doplňovali jsme chybějící slova ve větách.

Dnešní Challenge byl o diplom s postavičkou R2D2.
Za každou správnou odpověď na spoustu otázek, které se nám budou hodit pro testík, nejrychlejší dostal jednu kartičku s obrázkem R2D2 (nakonec se spočítali a ten s největším počtem vyhrál).

Pracovali jsme s učebnicí na straně 78,79 porovnávali jsme římská a arabská čísla.

Vytvořili jsme si číselnou řadu a ostatní museli hádat, které číslo jsme vynechali.

Zopakovali jsme si gramatiku – stupňování a procvičili si ji v rámci dnešní Challenge.

A jak že dnešní Challenge dopadla?
Diplom s R2D2 si dnes odnesla nejaktivnější spolužačka
😊.

Pro všechny ostatní, kteří projevili zájem o obrázek a malé kartičky, přikládáme 😊 (klikněte na obrázek - pdf)

Příští Challenge budeme hrát o diplom s Yodou! (přání dnešní výherkyně)

Homework: WB strany 78,79,81

 

04.3.2020

MDR – napiš slovíčka k obrázkům na tabuli

Pracovali jsme s učebnicí na straně 76 a 77

zahráli jsme si hru Kámen nůžky papír se slovíčky

Vybrali jsme si knihy, abychom měli, co číst.

Pracovali jsme s Workbookem na straně 78

Challenge! – skládali jsme věty – velký, větší, největší atd

Dneska jsme se rozhodli našimi znalostmi zničit Korona virus.

Za každou správnou odpověď na spoustu otázek jsme dostali jednu kartičku s obrázkem korona viru, ten kdo získal za celou výuku nejvíce kartiček mohl zaútočit na velký obrázek na tabuli… Jak to dopadlo?

Výherci se korona viru zželelo a obrázek si odnesl domů 😊 a pro všechny ostatní, kteří projevili zájem o obrázek a malé kartičky, aby si mohli zahrát doma rozum proti viru - přikládáme 😊 (klikněte na obrázek - pdf)

 

POZOR!

Příští středu nás čeká TEST z poslední lekce!!!

 

02.3.2020

Nejdříve jsme si vyhlásili Studenta měsíce – Pogratulovali bychom, ale je nemocný – diplom předáme hned jak se vrátí do školy!

Poté jsme ocenili všechny, kteří získali hvězdičky za měsíc únor.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 74 – přečetli, nacvičili si a zahráli příběh. Poslechli jsme si ho a zodpověděli na otázky na straně 75

MDR - Doplnili jsme si worksheet – zopakovali jsme si mluvnici – stupňování – dobrý, lepší nejlepší.

Zahráli jsme si Blaster

Domácí úkol: WB stany 73,74,77

ÚNOR

 

26.2.2020

MDR – Doplň slova do vět podle obrázků

Zahráli jsme si hry.

  • Pexeso s novými slovíčky
  • Spojovali jsme slovíčka dohromady, aby dávali smysl.
  • Porovnávali jsme tři zubní kartáčky – cenu, váhu a velikost.
  • Křížovku se slovíčky.

Zazpívali jsme si písničku.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 72

Procvičili si stupňování krátkých a dlouhých slov.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 73 a 124.

Zahráli jsme si hru – Rozdělili jsme se na dva týmy a stupňovali – hot, hotter, good, better.

Video, jak si užíváme písničky z učebnice.

24.2.2020

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

MDR: dozdobili jsme si první stranu našeho sešitu a domalovali ho.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 70 a naučili jsme se nová slovíčka.

Zahráli jsme si hru. Jeden z nás musí na tabuli za 10 sekund namalovat slovíčko, které jsme se dnes naučili a ostatní hádají, které to je.

Vysvětlili jsme si gramatiku: bigger than, smaller than, happier than

Učebnice strana 71 – poslechli jsme si text a odpověděli na otázky. Pak si doplnili cvičení na straně 124.

Dokončili jsme si své poloviny ryby z minulé hodiny a pak předali spolužákovi, aby domaloval druhou polovinu.

Homework: Workbook strana 70,71,72

 

12.2.2020

Připravovali jsme se na druhou půlku testu, který jsme začali v pondělí a zopakovali si was a were.

Napsali jsme si test.

Kdo měl hotovo vyplňoval si křížovku za jednu hvězdičku navíc.

Podívali jsme se na pohádku o rybce, která měla duhové šupiny, ale byla zlá a namyšlená.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 66,67 a vysvětlili si slovíčka diagonální, horizontální, vertikální, pruhy, tečky, spirála, vzor.

 

10.2.2020

Dnes jsme si KONEČNĚ vyhlásili Studenta měsíce, protože po nemoci dorazil Gratulujeme 😊

Hodně jsme opakovali, abychom zvládli test. Minulý týden hodně z nás chybělo a bylo třeba si vše pořádně zopakovat. – abychom uspěli rozdělili jsme test na dvě poloviny – dnes jsme si napsali první a příště zvládneme ještě s malým opakování určitě i druhou.

Opakovali jsme si slovíčka různými hrami – Blaster, Kámen, nůžky, papír, skákali jsme a říkali věty s použitím gramatiky was a were.

Půjčili jsme si nové knížky abychom přes prázdniny měli co číst a vrátíme je i s reportem 24.2. abychom dostali dvě hvězdičky navíc.

Vypracovali jsme si několik cvičení, která jsou podobná těm, která budou příště v testu.

Homework: WB str. 67,68,69

 

5.2.2020

Dnes jsme si vyhlašovali Studenta měsíce (vítězka za měsíc Leden byla ale bohužel nemocná) a předávali odměny za nasbírané hvězdičky.
Gratulujeme všem
😊

MDR: Pracovali jsme s naším sešitem a doplňovali slova do vět na tabuli.

Zahráli jsme si hru – co za slovíčko máš na zádech. Proběhli jsme se a zopakovali si slovíčka z poslední lekce.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 64-65. Nejdříve jsme si vysvětlili několik nových slovíček. Poslechli jsme si příběh a odpovídali na otázky.  

V druhé hodině jsme si procvičili gramatiku na cvičeních, která jsme dostali na samostatném papíře.

Nakonec jsme si vyzkoušeli jak se dělají v minulém čase otázky a jaké odpovědi k nim patří.

Nezapomeňte 10.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

 

3.2.2020

Dnes jsme si měli vyhlašovat Studenta měsíce – bohužel z nás opravdu hodně chybělo, tak s tím počkáme na příští hodinu, stejně jako s předáním odměn za získané hvězdičky.

MDR: Rozdali jsme si nové sešity a ozdobili si jejich první strany. Pak jsme po třídě hledali pět obrázků a slovíčka si napsali do nového sešitu.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 62, přečetli jsme si článek, pak jsme si ho poslechli a odpověděli na otázky.

Vypracovali jsme si cvičení na straně 63 v učebnici.

Zahráli jsme si několik her na procvičení gramatiky z aktuální lekce.

Nezapomeňte 10.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

Homework: WB str. 61,62,64.

 

LEDEN

 

29.1.2020

Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin – červení a modří. Za dobře zodpovězené otázky jsme dostávali body, za používání češtiny nebo vyrušování naše skupina body ztrácela.

MDR: dnes jsme do vět na tabuli doplňovali slova – was a were.

Zopakovali jsme si minulý čas a použití was a were pomocí vět na nastříhaných papírech – museli jsme k sobě přiřadit větu v přítomném a minulém čase jak k sobě patřily.

Postupně jsme vymýšleli věty s použitím was a were.

Zazpívali jsme si a zatančili na písničku o Rybě, pak si ji přečetli v učebnici na straně 60. Vypracovali jsme i cvičení.

Zahráli jsme si s doplňovačkou s novými slovíčky a na závěr si procvičili mluvnici ještě jednou a to s cvičením na straně 123.

 

 

27.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

MDR: napsali jsme si do sešitu kde žijí různá zvířata.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 58. Poslechli jsme si text a naučili se nová slovíčka.

Zahráli jsme si dvě hry na procvičení nových slovíček.

Probrali jsme si novou mluvnici – minulý čas a procvičili si ji na větách.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 59 a 123.

Na závěr jsme si na interaktivní tabuli procvičili, jak se používají spojení „I was, you were….“

Domácí úkol: Workbook str. 58,59,60 na 3.2.

 

22.1.2020

Nejdříve jsme si v rychlosti prošli vše, co nás čekalo v testu a pak už se věnovali poslechu a doplňování. Příští hodinu se dozvíme, jak test dopadl.

Když jsme test dopsali, ti, kteří byli pozadu s úkoly, dodělávali úkoly a my ostatní jsme si zahráli hry: Pirátské lodě se slovíčky, Bingo a Napiš, řekni a sestav.

20.1.2020

MDR: Spojovali jsme části vět, které k sobě patří

Kontrola domácích úkolů.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 56 – přečetli jsme si rozhovor – poradit turistovi kde co v našem městě je, nacvičili si podobný a pak si ho zahráli před tabulí.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 54 – vysvětlili si kde je sever, jih, západ a východ

Zahráli jsme si Kámen, nůžky, papír – skákali po řadě slovíček, která jsme museli říkat a když jsme se srazili s protiskákajícím museli jsme zahrát kámen, nůžky, papír a kdo prohrál musel z kola ven.

Domácí úkol: WB str 54 a 55 na 27.1.2020

Nezapomeňte na středeční test!

 

15.1.2020

Za minulý měsíc jsme nasbírali tolik hvězdiček, že jsme se dostali mezi TOP pět tříd v našem LEAPU - za to nám rozhodně patří gratulace.

Nejdříve jsme si zkontrolovali Domácí úkoly.

MDR: Seřazovali jsme slova do vět – příprava na test, který budeme psát 22.1.!

Pracovali jsme s učebnicí na straně 53, cv.1.

Zahráli jsme si Spelling race – skládali jsme slovíčka z aktuální lekce z písmenek pro které jsme běhali.

Vybrali jsme si nové knihy na čtení – vrátit je máme 29.1. a když napíšeme report, dostaneme dvě hvězdičky navíc.

Proběhli jsme si čas přítomný průběhový – hráli jsme si scénky a ostatní museli hádat, co děláme.

Pracovali jsme s workbookem na staně 52

Nakonec jsme si zahráli Pexeso s gramatikou – HE IS = HE´S

Pozor příští středu – 22.1. píšeme test z poslední probrané lekce!

 

13.01.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali DÚ

MDR: zopakovali jsme si místa – před, naproti, blízko

Pracovali jsme s učebnicí na straně 50 – přečetli jsme si text příběh, nacvičili si ho a pak si ho zahráli před tabulí. Abychom měli srovnání podívali jsme se na příběh na interaktivní tabuli a odpověděli na otázky z učebnice.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 51 a 52-

A na závěr jsme si zahráli hru „BLASTER!“

Domácí úkol: WB 49,50,53

 

8.1.2020

Nejdříve jsme si vyhlásili Studenta měsíce za prosinec 2019

MDR: otestovali jsme si jak jsme se naučili nová slovíčka – doplň chybějící písmeno

Pracovali jsme s učebnicí na straně 48 a poslechli jsme si písničku.

Zopakovali jsme si Above, below, opposite, near

Naučili jsme se nová slovíčka: get lost, imagine, late

Pracovali jsme s učebnicí na straně 49 a mluvili o gramatice: Going to + infinitiv.

Podívali jsme se na video  Where are you going?

Ve dvojicích jsme před třídou nacvičovali dialogy, ve kterých jsme používali větnou strukturu going to…

Pracovali jsme s učebnicí na straně 47 a udělali si gramatická cvičení.

.

 

6.1.2019

Nejdříve jsme si vyhlásili výherce v soutěži Hvězdiček a poté si zkontrolovali domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 46 zopakovali jsme si slovíčka z města: shop, bus stop, school a přidali nová: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map.

Vypracovali jsme si odpovědi na otázky na straně 46.

Po přestávce jsme si zopakovali next to/in front of/behind a naučili se nová slovíčka above/below/opposite/near.

Pracovali jsme s učebnicí a vypracovali si cvičení 1 a 3 a vysvětlili si gramatiku na straně 47.

Domácí úkol: Workbook strana: 46,47,48, úkol je na příští pondělí 13.1.2020


 
 

 

PROSINEC

18.12.2019

Dnešní hodina byla úplně vánoční :-)

Nejdříve jsme se podívali na video s Vánočními slovíčky a naučili se slovíčka: sleigh, reindeer, carols, stockings, bell, chimney, candle, wreath, candy cane, wreath.

Zopakovali jsme si is slovní zásobu z naší minulé lekce, kdy jsme si povídali o Chanuce a Diwali (India, rangoli, lamps, oil, latkes), pomocí hry - malé kousky papíru se slovíčky byly schované po třídě a my je hledali. Když jsme je našli zahráli jsme si s nimi takzvanou "Pictionary"

Potom jsme si zahráli Hry

Na závěr jsme si dali popcorn a podívali jsme se na vánočního Garfielda. 

 

16.12.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Dnešní lekce měla již sváteční atmosféru, a protože se  nám v Čechách blíží Vánoce pověděli jsme  si dnes i o jiných svátcích podobným našim Vánocům

Nejdříve jsme si přiblížili DIWALI - Indický svátek světla a začali si společně vybravovat RANGOLI.

Podívali jsme se na příběh o indické dívce, která slavila DIWALI s kamarády v Kanadě.

Potom jsme si poslechli několik vánočních písní.

Po přestávce jsme si přečetli a vyprávěli o dalším svátku a to CHANUCE a společně jsme zahráli hru DREIDEL, která se dětem moc líbila a kterou přikládáme k vystřižení, abyste si ji mohli zahrát i doma.

 

11.12.2019

Výsledky ve sbírání hvězdiček tříd LEAPU jsou již k dispozici na nástěnce ve škole a na našich stránkách v sekci Aktuálně -  naše třída se bohužel neprobojovala ani na jedno z prvních dvou míst a co, že to pro nás znamená?
Budeme se muset snažit o trochu víc!!!

Dnes byl den TESTU!

Nejdříve jsme si zopakovali látku z poslední lekce a tím se na poslední chvíli ujistili, že rozumíme všemu, co si na nás Test přichystal.

Testík jsme si napsali a pak, kdo chtěl, půjčil si knihu z naší knihovny (pozor přinést do 8.1)

než všichni test dopsali, hodně z nás zvládlo i hledání slov s vánoční tématikou mezi písmenky ve čtverci a abychom se vánočně naladili, podívali na písničky s vánoční tématikou.

V druhé hodině jsme si hráli hry - jako lodě se slovíčky, napiš a slož, a pexeso.

 

9.12.2019

MDR - Zopakovali jsme si hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá

Pracovali jsme s učebnicí na straně 42, Poslechli jsme si text a vysvětlili si slova, která jsme neznali. Vysvětlili jsme si důležitost šetření vodou a zamysleli se nad tím, jak ji my sami můžeme šetřit.

Vypracovali jsme si několik dalších cvičení ohledně šetření vody

Zahráli jsme si pexeso a odpověděli na několik cvičení na interaktivní tabuli ohledně použití slov: always, sometimes, usualy, never.

Pracovali jsme sučebnicí na straně 44 jsme vypracovali cv. 1

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru - spelovací šibenici :-)

HOMEWORK: - Workbook strany 42,43 (cv.1.), 45 (na 16.12. - ti kteří příští týden nebudou přinesou domácí úkol na první hodinu po vánočních prázdninách)

a nezapomeňte ve středu nás čeká testík - slovíčka a gramatika poslední lekce a hlavně naučit pořádně hodiny :-)

 

4.12.2019

MDR: dnes jsme do sešitu doplňovali vynechaná písmena ve slovíčkách z této lekce.

Dneska byl den plný her... a spelingu :-) zahráli jsme si Blaster, běhali jsme pro písmenka a hráli si na učitele, který zkouší ze slovíček.

Pracovali jsme s workbookem na str.39 jsme udělali cv. 2 a také s učebnicí na straně 40 jsme si poslechli příběh a udělali cv.2 - seřadili věty tak jak se příběh vyvíjel.

A hlavně POZOR - ti kteří nevrátili knihy ať na ně nezapomenou v pondělí 9.12.!!!

A ještě malé upozornění - v příštím týdnu budeme mít další TEST z probraného učiva poslední lekce - nezapomeňte se připravit :-)


2.12.2019

Nejdříve jsme si vyhlásili studenta měsíce a předali ji diplom :-)

Pak jsme si hráli s obrázky a větami k jako pexeso a skládali obrázek s hodinami ke správné větě

Pak jsme si zahráli skládačku se slovy - každý z nás dostal slovo a všichni z něj museli složit větu správně.

Po přestávce jsme pracovali s příběhem na straně 38. Nejdříve jsme si ho přečetli, pak nazkoušeli a nakonec zahráli jako divadlo:

Nakonec jsme si ho poslechli a na interaktivní tabuli odpověděli na dalších několik otázek.

HOMEWORK: Workbook strany 37,38 a 40, je to na 9.12.

a POZOR - všichni, kteří nepřinesli knihu nazpátek ať ji donesou i s reportem na další hodinu - je to za dvě hvězdičky!!!

Listopad

27.11.2019

MDR: popisovali jsme vybrané domácí práce a doplňovali nová slovíčka z minulé hodiny.

Zahráli jsme si hru. Na zádech jsme mělí jedno ze slovíček a honili jsme se po třídě a bylo naším úkolem odhalit všechna na našich kamarádech.

Poslechli jsme si písničku o hodinách a zopakovali si jak se řekne čtvrt půl a třičtvrtě na...

Pracovali jsme s učebnicí. Na straně 37 jsme vypracovali cvičení 1.

Naučili jsme se nová slovíčka a jejich použití - always, usualy, sometimes, never.

Vypracovali jsme cvičení na straně 121 a na závěr si zahráli hru se slovíčky.

 

25.11.2019

MDR: doplňovali jsme co, v kolik hodin jsme dělali

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne a vrhli se na novou lekci.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 34. Přečetli jsme si a vysvětlili si nová slovíčka (slovesa)a ukázali si obrázky k nim, abychom je lépe pochopili.

Zahráli jsme si hru - každý z nás předváděl jedno z nových sloves a ostatní hádali

Udělali jsme cv.2 na straně 34 a první cvičení na straně 35. Učili jsme se hodiny (čtvrt na pět, třičtvrtě na sedm....)

Poté jsme si doplnili cvičení 1 a 3 na straně 121.

Poslechli jsme si písničku a na závěr doplnili slovíčka do textu písně (hodiny)

HOMEWORK: WB 34, 35 a 36 na 2.12.2019

 

20.11.2019

Dnes jsme si jako první zopakovali probíranou látku za poslední lekci a pak si ze všeho napsali test.

po testu, abychom se uvolnili, byli na řadě doplňovačky a hry.

ti, co doplňovačku už dodělali, dostali hvězdičku rovnou, ti ktěří ji přinesou příští hodinu hotovou, dostanou také jednu.

Hry byly spjaté se spelingem, ale i tak jsme se pobavili, hráli jsme na třech stanovištích vždy po patnácti minutách hry, "napiš, slož a řekni", "Bingo" a "Lodě se slovíčky"

Na závěr jsme si zahráli hru - naši šibenici ale trochu jinak.

Nezapoměňte přinést dodělané domácí úkoly a úkol nový, abyste zbytečně nepřicházeli o hvězdičky.

 

18.11.2019

nejdříve jsme si zkontrolovali úkoly - a bylo to ne moc milé překvapení, někteří OPĚT úkol neodevzdali a to ani ten minulý - tzn. přišli jsme jako třída o hodně hvězdiček :-(

MDR: v sešitě jsme doplňovali slova do mezer v dialogu a kdo měl hotovo hledal slova - jídlo, které jsme se minule naučili mezi písmenky ve čtverci.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 29 - přečetli jsme si text a odpovídali na otázky celými větami - a nebylo to úplně lehké.

pak jsme sami odpovídali na otázku, co rádi nebo neradi jíme k snídani.

Vybrali jsme si knihu z naší knihovny a bereme si ji domu na příštích 14 dnů abychom si ji přečetli. pokud napíšeme zápis o čem kniha je dostaneme navíc DVĚ hvězdičky!

Pracovali jsme s dialogy a kreslili jakou si zákazníci v dialozích vybrali pizzu.

Na závěr jsme si ve dvojicích nadvičili dialog mezi zákazníkem a číšníkem v pizzarii.

HOMEWORK: Workbook strany 32 a 33 celé

 

13.11.2019

MDR zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce.

Přečetli jsme si příběh z učebnice str.26, nacvičili si ho, a pak si ho zahráli jako divadlo.

Po našem malém divadelním představení jsme příběh shlédli na videu a potom odpověděli na otázky z textu.

Po přestávce jsme si vysvětlili rozdíl mezi krátkým i (pig, pink, sick...) a dlouhým i - ay (fire, nine, live...)

pak jsme si slova rozdělili do skupin a zapsali do workbooku na straně 27, cv. 2,

na závěr jsme si zahráli hru na slovíčka: každý z nás dostal na záda papírek s jedním ze slovíček, které jsme se učili a my pak běhali po třídě a snažili se zjistit slovíčka na zádech všech spolužáků. Když se nám to podařilo, hádali jsme, které slovíčko máme na zádech sami :-)

 

11.11.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly - a pozor - ne všichni měli celé! Prosíme o doplnění celého domácího úkolu do čtvrtka, jinak nebudeme moci předat hvězdičku.

MDR: dnes jsme si procvičili užití some a any ve větách.

Pracovali jsme s učebnicí na straně |26 a udělali si cvičení 1, poslouchali jsme a křížkovali.

Naučili jsme se jak používat Shall... a How about some...

Pracovali jsme s učebnicí na straně 120 a ze slovíček jsme skládali věty abychom si použití shall a how about some procvičili.

Zahráli jsme si hru - Blaster - rychle jsme spelovali slova

HOMEWORK: Workobook - strany 24 (celá),25 (celá) a 26(celá)

Domácí úkol je na příští pondělí 18.11.

Ještě si připomeneme že jsme minulý týden oceňovali nejen nejlepší žáky v rámci jednotlivých skupin (Student of the Month Award), ale také nejlepší skupiny v rámci celého ročníku (Star Class Winners Award). Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

 

6.11.2019

Dnes byl významný den - vyhlásili jsme si vítěze - Studenta měsíce! ... a předali jsme jí diplom za její práci v hodině, včasné nošení domácích úkolů, nezapomínání učebnic, extra práci doma a vzorné práci při hodině. GRATULUJEME!

MDR - učili jsme se nová slovíčka - k obrázkům jsme psali slovíčka a pak to zkoušeli na tabuli a ostatní spelovali.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 22. posloucahli jsme příběh a odpovídali na otázky. 

Probrali jsme si mluvnici - is there any...? are there any? a some...

probrali jsme i učebnici na straně 23 a 120.

na závěr jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli a zazpívali si písničku z učebnice na straně 24.

 

4.11.2019

Nastříhané obrázky jsme přiřadili ke správným větám.

MDR: Doplnili jsme věty správnými slovy

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Skládali jsme si věty z nastříhaných slov - na téma Have to/has to

Ti co nepsali test před prázdninami si ho dnes napsali celý, ostatní dostali příležitost si opravit část věnovanou Have to/has to, která nám všem dělala v testu problémy

Nakonec jsme si hráli hru se slovíčky a spelováním

HOMEWORK: WB stránky 22, 23 a 24 (na straně 23 nedělat cv.3)

 

ŘÍJEN

23.10.2019

Poslední hodina před prázdninami byla ve znamení TESTU.

Nejdříve jsme si všechno důkladně zopakovali a pak se nabyti vědomostmi vrhli na test :-)

Když jsme si testík napsali nastala teprve ta správná zábava: nejdříve jsme si zatancovali při hudbě a videu...

a pak si zahráli Pirátské lodě - (něco jako lodě po našem, ale tyhle byly se slovy a hádala se písmenka).

Všem přejeme krásné prázdniny a naviděnou s vámi a všemi vašimi úkoly 4.11.!

 

21.10.2019

MDR: Spojili jsme si věty - slovíčka s obrázky - procvičili jsme si tak slovní zásobu z minulé lekce.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 17, cv.3 a 4 a zvládli jsme složité matematické puzzle z učebnice :-)

Do sešitu jsme si napsali několik vět na téma: "Očem sní Johnny o hodině češtiny?" a sní opravdu o skvělých věcech například mít k snídani hamburgra každý den než půjde do školy :-)

Připravovali jsme se na test - skládali jsme rozstříhané věty a procvičovali si obraty have to, like, love,...

A nakonec jsme si zasoutěžili ve spelování a to teprve byla legrace. tak trochu jsme zjistili, že se budeme muset učit líp slovíčka :-(

NEZAPOMEŇTE NA TEST VE STŘEDU!

HOMEWORK: WB str. 20,21(cv.3) a pozor áááááž na 4.11.!!!!!!

 

16.10.2019

MDR - poslouchali jsme věty a napsali je do sešitu - zopakovali jsme si tak slovíčka a jejich speling.

Zahráli jsme si hru "Hádej písmenko" - Na tabuli byli mezerky vyznačující slovo a my museli hádat co je to za slovo.

Pracovali jsme s WB - a rozdělovali písmenka do skupin podle toho jak znějí.

WB - str 15, cv.2.

Zahráli jsme si hru se spelingem - rozdělili jsme se do dvou skupin a po jednom běhali pro písmenka tak abychom z nich složili slovo.

Pracovali jsme s učebnicí - str. 16 a 17 - přečetli jsme si článek o Johnovi a jeho snu a spolu si ho probrali zda rozumíme všem slovíčkům.

 

14.10.2019

MDR - zopakovali jsme si školní předměty - pojmenovávali jsme si je podle obrázků

Zopakovali jsme si jak se používají slova before a after a pracovali s nimi spolu s rozvrhem hodin. Psali jsme věty, ve kterých jsme používali, která hodina je za kterou a která před kterou :-)Vybrali jsme si a zkotrolovali domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 15, rozděleni do dvou skupin jsme si přečetlli článek, a pak ho zahráli jako scénku před tabulí,

článek, který jsem si nacvičili jsme viděli i na videu a pak si prošli věty z textu, ke kterým jsme přiřazovali zda je to pravda nebo lež.

HOMEWORK: WB str 13,14,16 (na 21.10.)

 

9.10.2019

MDR:uhádni a napiš správně školní předměty - angličtina, věda, zeměpis...

poslechli jsme si písničku z CD v učebnici - Škola je zábavná

Pracovali jsme s učebnicí - str 12,cv.1,2.

Povídali jsme si jaká jsou školní pravidla - učili jsme se na nich obrat "have to".

a zase jsme se vrátili k učebnici, tentokrát na stranu 13 a udělali jsme si cvičení 1 a pak jsme zvládli ještě stranu 119.

pak jsme si zkusili napsat pravidla, která by podle nás měla platit v ufonské škole - to byla velká legrace.

Na závěr jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli, při které jsme ze slov správně sestavovali věty.

Nezapomeňt v úterý přinést domácí úkol!

 

7.10.2019

Vybrali jsme úkoly, které byli na dnešní den.

MDR – procvičili jsme si I like… -ing.

Přečetli jsme si a poslechli slovíčka týkající se lekce v učebnici na straně 10

Zahrái jsme si hru na procvičení slovíček o škole z lekce o škole.

Prošli jsme si cvičení 1,2 na staně 10.

Vrátili jsme si oznámkované testy, které jsme psali minulý týden (pokud by si děti chtěli zlepšit známku, mohou test opravit, nechat podepsat rodiči a znovu přinést k oznámkování.

Zahráli jsme si interaktivní hru na tabuli –  školní předmět.

chyť 

Udělali jsme si cvičení na straně 11 a str. 119,

Nakonec jsme si zazpívali písničku co mám a co nemám rád a vyplnili si doplňovačku založenou na této písničce

 

Homework : WB str. 10 (cvičení 1) a strany 11 a 12 na příští pondělí – 14.10.

 

2.10.2019

Dnes na nás čekal TEST – musíme zjistit, co už jsme se od začátku roku naučili.

Nejdříve jsme si vše spolu zopakovali, hodně toho procvičili.

Následoval třístránkový test – poslech, otázky a odpovědi, gramatika.

Po testu jsme hledali slovíčka mezi písmenky, abychom si trochu oddechli.

MDR: ve skupinkách jsem si zahráli hru se slovíčky – vyber tři slovíčka z těch, co jsou na tabuli a vytvoř nejbláznivější krátkou větu, rozhovor nebo příběh. Vlastní vtipné výtvory jsme si zapsali do sešitu. 

 

ZÁŘÍ

 

30.9.2019

MDR: opravili jsme napsané věty

Odevzdali jsme domácí úkoly

Pracovali jsme s učebnicí  strana 8,9

  • Přečetli jsme si článek
  • Rozdělili jsme se do dvou skupin a článek, rozhovor jsme si nacvičili
  • Zahráli jsme divadelní scénku pro ostatní
  • Zahráli jsme si hru  - vyslechli jsme si věty z článku a určovali zda je věta pravda nebo lež.

Učebnice str.9 – cv. 2,3

Pracovní sešit: str.9 – cvičení 1,2 – zjišťovali jsme, že I když některá slova znějí téměř stejně, píší se různě.

HOMEWORK: workbook strana 8,9 na pondělí 7.10.2019

 

25.9.2019

Na začátek jsme si zahráli hru s balónkem a otázkou “Jak se máš?”

MDR – na tabuli byla napsána čísla a mi je museli napsat slovy do sešitu.

Otázka a odpovědi: V čem jsi a v čem nejsi dobrý/á – museli jsme zahrát sloveso a ostatní ho hádali.

Zahráli a zazpívali jsme si písničku Meet The Explorers z naší učebnice (najdete ji na vašem CD)

Přečetli jsme si a doplnili cvičení 1 na stránce 6

Naučili jsme se slova, která popisují členy naší rodiny: grandfather/mother, grandson/daughter, daughter, son, parents, uncle, aunt, cousin.

Zopakovali jsme si slovíčka: upstairs, downstairs,  

Procvičili jsme si přivlastňování – Brother´s, sister´s…

Zvládli jsme I další cvičení a to cv. 1 na straně 7 a na závěr jsme si zahráli hru ZIP ZAP ZOP

 

23.9.2019

Zahráli jsme si hru s míčkem a otázkou: V kolik hodin jsi dnes vstával/a?

MDR: Práce se sešitem – téma: Kam schovat poklad

Začali jsme pracovat s učebnicí – článek hledači pokladů

Naučili jsme se nová slovíčka z první lekce učebnice (explorer, lost, stairs, upstairs, to find, to meet, castle, cell, secret).

ar, 

Přečetli jsme si text na straně 4 učebnice a odpověděli na otázky,

Odevzdali jsme domácí úkoly

Zahráli jsme si hru s čísly – malovali jsme je jednomu ze žáků na záda a on musel číslo uhádnout.

 

Poslechli jsme si cvičení z workbooku a doplnili chybějící čísla.

POZOR POZOR… hodně z nás si plete 7, 7teen a 7ty. Vyzkoušeli jsme si jednu pomůcku, která pomohla – zkuste doma, prosíme.

1-12 – jsou ještě děti

13-19 jsou teenageři – končíme tedy teen

20-…. Jsou dospěláci – mají na konci tvrdé “TY”

 

Poslechli jsme si a zatancovali na písničky z GoNoodle a podívejte se jak jsme se bavili 😊

Odkazy na písničky pro vaše domácí pobaveni: 

Banana, banana, meatball 

Baby shark 

Domácí úkol: workbook – strana 4,5,6,7 (přinést 30.9.3019)


 

 

18.9.2019

Zahráli jsme si hru: Co rád/a jíš?

Zopakovali jsme si pravidla co se smí a co se nesmí dělat o hodině angličtiny

Vysvětlili jsme si nový system hodnocení – hvězdičky

Dozdobili jsme si první stranu svého pracovního sešitu

Vyplnili jsme letáček – “O mě”

 

Zahráli jsme si hru “kámen, nůžky, papír”

Vysvětlili jsme si co je to šikana

Naučili jsme se nová slovíčka :bully, Bystander, compliment

Podepsali jsme letáček, že nesouhlasíme se šikanou ve třídě.

Dotvořili jsme náš poster

 

Bookwork: jsme dnes nepotřebovali 😊

Domácí úkol: dnes děti nedostali 😊

 

16.9.2019

Přivítali jsme se po prázdninách

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot

Ozdobili jsme si první stranu sešitu a zopakovali základní věty v angličtině: Touch your ears/head/leg/etc.” “Stand on…” “Turn around” “Hop”.

Bookwork: jsme dnes nepotřebovali 😊

Přečetli jsme si několi faktů o polární lišce, podívali se na krátké video a odpověděli na pár otázek z jejího života.

Naučili se nová slovíčka: arctic, fox, silver

Domácí úkol: dnes děti nedostaly 😊

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33