Anglické kluby


Anglické kluby po vyučování jsou určeny pro všechny děti navštěvující první až pátou třídu. Podle nabídky/poptávky nabízíme různé druhy klubů pro děti různého věku a různé jazykové úrovně.

Všechny kluby vedou rodilí mluvčí. Kluby se konají v odpoledních hodinách přímo ve škole. Tyto kluby představují pro děti zábavný a efektivní způsob jak procvičovat své anglické jazykové dovednosti.

Nabídku klubů pro školní rok 2018-2019 najdete níže.

 

  16:00 - 17:00
 

STEM (Science-Technology-Engineering-Math) Club
 

ve čtvrtek pro žáky 1.-2. tříd / ve středu pro žáky 3.-5. tříd

Jennifer Dickinson
tel.:
 +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

S radostí bych Vám chtěla představit náš nový odpolední anglický klub – STEM (Science, Technology, Engineering, Math), který otevíráme letos na podzim. Náplní klubu bude populární STEM curriculum, které se stalo stěžejním na školách v USA a ve Velké Británii a postupně si získává popularitu po celém světě. V našem STEM klubu se děti zábavnou formou zapojí do různých projektů v oblasti vědy, technologií, techniky a matematiky, které u nich pomáhají rozvíjet nejenom kritické a analytické myšlení, schopnost spolupráce, ale zároveň si v angličtině zdokonalují svůj poslech, mluvený projev, čtení a také psaní. Každý týden budeme dělat různé prakticky zaměřené činnosti v dynamickém prostředí, které je ideální pro přirozený rozvoj jazyka. Výuka pomocí praktických experimentů přivádí slovní zásobu k životu a vystavuje děti těžším gramatickým jevům tím,  že se musí ptát a snažit se pochopit jednotlivé projekty. Spolupráce a týmová práce je pro STEM aktivity stěžejní a umožňuje dětem používat angličtinu zábavným a aktivním způsobem.

Při každé činnosti použijeme běžné prostředky k tomu, abychom mohli  realizovat a zkoumat jednotlivé teorie vědy, technologie, techniky a matematiky. Při zábavných a vzrušujících experimentech a aktivitách budou spolu děti  muset spolupracovat a v malých skupinkách si klást otázky a řešit problémy. V návazné diskuzi o daném dokončeném projektu budou mít děti možnost si ještě více posílit schopnost vyjadřování v angličtině. Byla bych ráda, kdyby se i rodiče zapojili tím, že projeví zájem o to, co děti v klubu dělaly. Tím si děti budou moci zopakovat a upevnit nově nabyté informace.

S některými z našich projektů se můžete seznámit na mém účtu na Pinterest. Také zde získáte představu, jakým způsobem budu do jednotlivých projektů zapojovat angličtinu. Již se moc těším, až klub začne a společně s dětmi si užijeme mnoho zábavy!


  

More photos here

 

TOPlist

aktualizováno: 19.08.2018 17:42:02