Aktuálně MŠ Na Vrcholu

Máme nový název!

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto informovali, že od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu programu  i loga. Namísto English Learning & Fun (ELF) se program bude nově jmenovat LEAP After-School English MŠ Na Vrcholu a v budoucnu budeme používat pouze tento nový název. Důvodem výše uvedené změny je sjednocení názvů všech programů organizovaných společností LEAP CZ s.r.o. K žádné další změně z naší strany nedochází.

- Tým LEAP

35. TÝDEN (11.6. a 13.6.)

Tento týden jsme se sešli naposledy v tomto školním roce. Zahráli jsme si spoustu her a zopakovali si slovní zásobu, kterou jsme se letos naučili. Vybrali jsme si z každé lekce slovíčka a jejich obrázky jsme kreslili. Také jsme si za zvuku písně "Pomp and Circumstance" slavnostně předali certifikáty, učebnice a malé odměny. 

Všem přejeme krásné letní prázdniny!


34. TÝDEN (4.6. a 6.6.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1); píseň "Bananaphone" od Raffiho

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time", "Ticket, please!", "I like", "I don't like"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
holiday, passport, ticket, money, suitcase, camera; look up, look down

Games and Activities (hry a aktivity):
zdoláváme překážkovou dráhu a při tom pojmenováváme věci na obrázkových kartách; hrajeme hry “Memory Game” a "Red light, green light"; kreslíme obrázky věcí, které jsme se v tomto roce naučili anglicky pojmenovat (např. zvířátka, potraviny, oblečení, barvy, počasí, ...); hrajeme novou hru "Look up, look down"; učíme se nové fráze "I like" a "I don't like" - prohlížíme si obrázky a říkáme si, zda na nich zobrazené věci máme nebo nemáme rádi; každý z nás pak kreslí obrázky věcí, které má a nemá rád a pojmenovává celou větou např. I like cake. I don't like crocodile.)

33. TÝDEN (28.5. a 30.5.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time", "Ticket, please!"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
holiday, passport, ticket, money, suitcase, camera

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme hry “Memory Games” a “Run, Touch and Say”, při kterých procvičujeme slovní zásobu na téma cestování a různé pokyny např. skip, jump, walk; kupujeme si jízdenku v pokladně,  procvičujeme frázi “Ticket, please!” a řadíme se podle čísel napsaných na jízdence; kreslíme jízdenku se jménem, názvem a obrázkem destinace, případně i vlajkou; hrajeme si na prezidenta nové země a vytváříme vlastní peníze, za které si na konci hodiny “kupujeme” samolepku


32. TÝDEN (21.5. a 23.5.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
holiday, passport, ticket, money, suitcase, camera, yes, no

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme hru „Run and Touch“, při které procvičujeme nová slovíčka na téma cestování; dále hru "What would you pack for your holiday?", při které rozhodujeme, které věci zobrazené na obrázcích si s sebou vezneme na prázdniny a které ne; zhotovujeme si vlastní cestovní doklad - pas (píšeme své jméno, věk, kreslíme svůj portrét) a poté do něj získáváme razítko za návštěvu "anglické hodiny"; spojujeme tečky a vytváříme obrázek fotoaparátu; kreslíme obrázek, který bychom si chtěli vyfotit 


31. TÝDEN (14.5. a 16.5.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1); píseň "Bananaphone" od Raffiho

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
judge, teacher, scientist, nurse, business man, business woman; slovní zásoba z předchozích lekcí

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme různé hry (např. „Red light, green light“, „What’s missing“, „Memory Game“, či novou aktivní hru s obrázkovými kartami), při kterých procvičujeme slovní zásobu na téma povolání i další slovíčka, která jsme se letos naučili; dále hru, při které k sobě přiřazujeme obrázky povolání a věcí, které se při nich používají; pracujeme s učebnicí (individuálně dokončujeme chybějící cvičení); 


30. TÝDEN (7.5. a 9.5.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye"(texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
judge, teacher, scientist, nurse, business man, business woman

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme hru „Red light, green light“, hru „Run and Touch“, při které procvičujeme nová slovíčka na téma povolání, a hru "Tic-tac-toe" (obdoba hry piškvorky); obtahujeme, vybarvujeme a pojmenováváme věci, které se nachází ve třídě; s pomocí již známé slovní zásoby vytváříme „šílený příběh“ (do předem neznámého příběhu doplňujeme chybějící slova podle pokynů např. čísla, barvy, počasí, názvy zvířat a oblečení)


29. TÝDEN (30.4. a 2.5.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
football, hockey, tennis, golf, jersey; slovní zásoba ze 4.-9. lekce

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme různé hry, při kterých procvičujeme novou slovní zásobu na téma sport a opakujeme slovní zásobu z předchozích lekcí; spojujeme tečky a vytváříme obrázek sportovního dresu (jersey, píšeme na něj své jméno, číslo a vybarvujeme; spojujeme obrázky sportovního náčiní a sportu, ke kterému se používá (např. puk - hokej)

 

28. TÝDEN (23.4. a 25.4.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye"(texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
slovní zásoba ze 4.-9. lekce

Games and Activities (hry a aktivity):
hrajeme různé hry, při kterých opakujeme slovní zásobu, kterou jsme se v tomto školním roce naučili


27. TÝDEN (16.4.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Easter Song" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
it's cloudy, it's lightning, it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing; Happy Easter, rabbit, hop

Games and Activities (hry a aktivity): 
hrajeme hry "Run, Say and Tag" a "Memory Game", při kterých procvičujeme slovní zásobu na téma počasí; dále hru "Easter Egg Hunt", při které hledáme po třídě schované obrázky velikonočních vajíček a poté je počítáme a pojmenováváme barvy; vypracováváme pracovní list na téma Velikonoce (na obrázku hledáme schované králíčky a kroužkujeme je, obrázek pak vybarvujeme)


26. TÝDEN (9.4. a 11.4.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
it's cloudy, it's lightning, it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing, hat, coat, wellies, scarf, gloves

Games and Activities (hry a aktivity): 
hrajeme hru "What's missing?", při které pojmenováváme chybějící obrázkové karty; týmovou hru "Překážky", při které po překonání krátké opičí dráhy správně pojmenováváme různé věci; hry "Run and Touch" a "Memory Game", při kterých procvičujeme slovní zásobu na téma počasí a opakujeme slovíčka ze 3.lekce; hru "Find the flowers!", při které hledáme po třídě schované obrázky květin a poté je počítáme a pojmenováváme barvy; kreslíme obrázek počasí, které máme nejraději; pracujeme s učebnicí (vybarvujeme obrázek zahrady s květinami a dokreslujeme sluníčko; spojujeme tečky a vytváříme obrázek obláčku a blesku)


25. TÝDEN (2.4. a 4.4.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "The sea is blue" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups", "One more time"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
seaside, sea, sand, fish, bucket, spade, sky, duck, goose

Games and Activities (hry a aktivity): 
hrajeme hru "Duck, duck, goose" (podobné české hře "Chodí pešek okolo"), hru "Hippo Says", hry „Run and Touch", "Run, Say and Tag", Pexeso a Tichou poštu, při kterých procvičujeme novou slovní zásobu z této lekce; dále si představujeme novou hru „Charades“ („Hádaná“), při které jeden člen družstva hádá, co ostatní členové družstva předvádějí; pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky do obrázků k příběhu, který jsme četli; na obrázku hledáme a kroužkujeme kyblíčky a lopatky a jejich počet zapisujeme do rámečku); kreslíme obrázek moře s rybičkami; hrajeme hru s obrázkovými kartami (každé z dětí dostane jednu kartu; poté chodí po třídě a vyučující říká různá slovíčka; pokud nemá dítě tento obrázek, posadí se)

 

 

 

24. TÝDEN (26.3. a 28.3.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "The sea is blue" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
seaside, sea, sand, fish, bucket, spade, sky, duck, goose

Story time (příběh):
posloucháme příběh z 9. lekce o tom, jak si zvířátka hrají u moře (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games and Activities (hry a aktivity): 
hrajeme hru "Duck, duck, goose" (podobné české hře "Chodí pešek okolo"), hru "Fish, Fish, Fisherman's coming" (obdoba časké hry "Rybičky, tybičky, pojďte domů", hru "Run and Touch" a hru "Run, Say and Tag", při kterých procvičujeme novou slovní zásobu z této lekce; pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky zvířátek do obrázku džungle a zvířátka pojmenováváme); vybarvujeme obrázek rybičky a lepíme jej na dřevěnou tyčinku


23. TÝDEN (19.3. a 21.3.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Bananas" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1), "Bananaphone" od Raffiho

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
apple, orange, banana, pear, watermelon, blueberry, strawberry, grapes

Games and Activities (hry a aktivity): pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky do příběhu z probírané lekce; doděláváme chybějící úkoly v učebnici); spojujeme očíslované tečky a vytváříme obrázek vodního melounu, který pak vybarvujeme; vybarvujeme obrázky ovoce v mixéru; hrajeme hru "Memory Game" (pexeso), při které procvičujeme slovíčka z probírané lekce; hru "Run, Say and Tag", při které podle pokynů vyučujícího běháme, hledáme a pojmenováváme kartičky s názvy ovoce; dále hru, při které běháme a sbíráme různé počty ovoce (ve formě papírovách obrázků) podle pokynů vyučujícího; a hru, při které hledáme obrázky banánů rozmístěné po třídě; posloucháme písničku "Bananaphone" (při zaznění slovíčka bananaphone předstíráme, že telefonujeme)


22. TÝDEN (12.3. a 14.3.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Bananas" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
apple, orange, banana, pear

Story time (příběh):
posloucháme příběh z 8. lekce o tom, jak jdou naši kamarádi nakupovat ovoce (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games and Activities (hry a aktivity): hrajeme hry "Bananas" a "Banana Phone", při kterých procvičujeme poslech a porozumění novým slovíčkům; hry "Run and Touch" a "Run, Say and Tag", při kterých podle pokynů vyučujícího běháme, hledáme a pojmenováváme kartičky s názvy ovoce; pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky ovoce; obtahujeme čísla odpovídají počtu ovoce na obrázku; spojujeme obrázky ovoce a pojmenováváme); posloucháme písničku o abecedě (písmenka A-G)


21. TÝDEN (5.3. a 7.3.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "The tortoise walks slowly" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
snake, giraffe, toucan, elephant, crocodile, lion, tortoise, jungle

Games and Activities (hry a aktivity): hrajeme hru "Sleeping lion", při které děti na pokyn vyučujícího předvádějí zvířátka, která již znají; hru, při které děti soutěží, kdo dříve řekne název zvířátka na obrázkové kartičce; hru "Memory Game" (pexeso), při které procvičujeme slovíčka z probírané lekce; hru "Run and Touch", při které běháme a dotýkáme se obrázkových karet; pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky do obrázků k příběhu, který jsme četli); jedeme na safari (posloucháme zvuky z džungle a snažíme se hledat po třídě rozmístěné obrázky divokých zvířat); vybarvujeme obrázek tukana a procvičujeme při tom barvy; posloucháme písničku o abecedě (písmenka A-G)

20. TÝDEN (26.2. a 28.2.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "The tortoise walks slowly" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
elephant, crocodile, lion, tortoise, jungle

Story time (příběh):
posloucháme příběh ze 7. lekce o divokých zvířátkách (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games (hry): hrajeme hru "Memory Game" (pexeso), při které procvičujeme čísla 1-10; hru "Run and Touch", při které běháme a hledáme kartičky se zvířátky podle pokynů vyučujícího; hru "Tichá pošta", při které procvičujeme již známá slovíčka; týmovou hru, při které skáčeme do obručí a počítáme; hru "Sleeping lion", při které děti na pokyn vyučujícího předvádějí zvířátka, která již znají

Activities (aktivity): pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky zvířátek do obrázku na místa, kde žijí např. krokodýla do vody, a zvířátka pojmenováváme; kroužkujeme zvířátka na obrázku a pojmenováváme; spojujeme obrázky zvířátek a jejich stop a pojmenováváme je); spojováním očíslovaných teček vytváříme obrázek želvy, který pak vybarvujeme (při spojování teček počítáme nahlas)


19. TÝDEN (19.2. a 21.2.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "I am a red flower" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing, hat, wellies, coat, gloves; red, orange, yellow, green, blue, purple, flower, leaves

Story time (příběh):
posloucháme příběh z 6. lekce o jarních barvách (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games (hry): hrajeme hru "Memory Game" (pexeso), při které procvičujeme čísla 3-7; hru "Run and Match", při které běháme a spojujeme názvy oblečení a počasí (např. holinky-prší); hru "Run and Touch", při které běháme a hledáme předměty barev podle pokynů vyučujícího; hru "Run and Touch", při které běháme a dotýkáme se obrázkových karet s různými barvami; hru "Run, Say and Tag", při které běháme a říkáme barvy na obrázkových kartách

Activities (aktivity): pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky s květinami, říkáme, jakou mají barvu, a počítáme květiny stejné barvy; kroužkujeme květiny na obrázku a jejich počet zapisujeme do rámečku; lepíme samolepky do obrázku k příběhu o jaru, který jsem poslouchali); individuálně dokončujeme chybějící cvičení z minulých lekcí v učebnici


18. TÝDEN (5.2. a 7.2.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "The sun is hot" (písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing, hat, wellies, coat, scarf, gloves, stars

Story time (příběh):
vyučující čte příběh z 5. lekce o počasí; při čtení si ukazujeme a pojmenováváme různé věci na obrázcích a říkáme jakou mají barvu a kolik jich je (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games (hry): hrajeme hru "Memory Game" (pexeso) a procvičujeme čísla; hru "Run, Say and Tag", při které běháme a říkáme čísla na obrázkových kartách; hru "Tichá pošta", při které procvičujeme slovíčka z této lekce; hru "Run and match", při které běháme, přiřazujeme obrázky oblečení ke správnému počasí a pojmenováváme je

Activities (aktivity): pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky do obrázků podle příběhu, který jsme četli); do obrázků dokreslujeme chybějící části a ty pojmenováváme (např. sněhulákovi dokreslujeme obličej, rukavice a šálu, domečku dokreslujeme střechu, okna apod.)

17. TÝDEN (29.1.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing, hat, wellies, coat, scarf, gloves; 

Story time (příběh):
posloucháme příběh z 5. lekce o počasí a ukazujeme si na obrázku nová slovíčka (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

Games (hry): hrajeme hru "Memory Game" (pexeso), kdy procvičujeme slovní zásobu z minulých lekcí; dále hru "Run, Say and Tag", při které běháme a říkáme čísla na obrázkových kartách

Activities (aktivity): skáčeme na obrázky s čísly a čísla nahlas říkáme; kreslíme obrázek počasí a snažíme se do něj zakomponovat obrázky věcí, které již dokážeme anglicky pojmenovat (např. do obrázku na téma "It's snowing" kresíme sněhuláka, vločky, rukavice, šálu apod.)

Tips for parents (tipy pro rodiče): většina dětí umí počítat od jedné do deseti, ale pořád s nimi prosím procvičujte vizuální rozpoznávání čísel


16. TÝDEN (22.1. a 24.1.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Family", "The sun is hot" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs", "Make 2 lines", "Make 2 groups"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
mummy, daddy, brother, sister, grandma; it's sunny, it's windy, it's raining, it's snowing, hat, wellies, coat, scarf, gloves

Games (hry): týmová soutěž na procvičení pokynů při výuce; hry "Run and Touch" a "Run, Touch and Tag", při kterých běháme a dotýkáme se obrázkových karet s novou slovní zásobou; hra "Telephone" (obdoba tiché pošty)

Activities (aktivity): v kroužku házíme s míčem a při tom říkáme názvy členů rodiny (jednoho, dvou i tří najednou); kreslíme obrázek své rodiny včetně zvířecích mazlíčků; kreslíme obrázky na téma "It's sunny" a "My house" a přitom opakujeme slovní zásobu; pracujeme s učebnicí (dle pokynů vyučujícího spojujeme obrázky našich postaviček s obrázky jejich klobouků)

Tips for parents (tipy pro rodiče): prosíme rodiče, aby s dětmi stále procvičovali čísla 1-10


15. TÝDEN (15.1. a 17.1.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Family" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
čísla 1-10; mummy, daddy, brother, sister, grandma; elephant, rabbit, frog

Games (hry): hrajeme hry "Memory Game" (pexeso) s obrázky rodinných příslušníků a "Simon Says", při které procvičujeme názvy zvířat (rabbit, frog, dog); dále hrajeme aktivní hry, při kterých běháme podle pokynů vyučujících k obrázkovým kartám rodinných příslušníků sloní rodinky a zdravíme je (např. "Hello, brother!" "Hi, sister!")

Activities (aktivity): pracujeme s učebnicí (lepíme samolepky rodinných příslušníků sloní rodinky a pojmenováváme je; počítáme rodinné příslušníky zobrazené v kroužku a jejich počet zapisujeme do rámečku)

Tips for parents (tipy pro rodiče): prosíme stále procvičujte čísla 1-10; můžete si také s dětmi prohlédnout rodinné fotografie a přitom ukazovat na jednotlivé rodinné příslušníky a pojmenovávat je (samozřejmě používejte slovíčka, která se děti učí) 


14. TÝDEN (8.1. a 10.1.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
čísla 1-10, pencil, pen, crayon, book, eyes, nose, mouth, face, house, roof, door, windows

Games (hry): házíme míčem v kruhu a přitom počítáme do deseti; hrajeme hru "Hippo Says" a při ní opakujeme slovíčka (eyes, nose, mouth, face); hrajeme "Memory game" (pexeso) s obrázkovými kartami čísel 1-10

Activities (aktivity): procvičujeme psaní resp. obtahování čísel (1-5, 6-10) a k tomu poté kreslíme určené množství předmětů; "What's in the Bag?" - vybíráme si předměty (pen, pencil, crayon, book) z tašky a poté je anglicky pojmenováváme, společně pak všichni počítáme, kolik máme kterých předmětů; běháme a dotýkáme se obrázkových kartiček (house, roof, door, window) dle pokynů vyučujícího; 

Tips for parents (tipy pro rodiče): nadále s dětmi opakujte počítání od jedné do deseti (vizuální rozpoznávání čísel), hlavně v nahodilém pořadí 


13. TÝDEN (3.1.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
fráze používané ve třídě - "Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
čísla 1-10 

Games (hry):
Memory Game s čísly (obdoba našeho pexesa); týmová hra na procvičování pokynů a frází používaných při výuce

Activities (aktivity): 
házíme míčem v kruhu a přitom počítáme jednotlivé hody; procvičujeme kreslení určitého množství věcí na základě zadaných pokynů např. kreslíme čtyři hvězdičky, tři kolečka apod.

Tips for parents (tipy pro rodiče):
Většina dětí již dokáže počítat od jedné do deseti, ale je potřeba stále procvičovat rozpoznávání jednotlivých čísel.

12. TÝDEN (18.12. A 20.12.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye", "Merry Christmas" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many...?", "What colour?", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
Christmas tree, ornaments, present, Santa, stockings, čísla 1-10; eyes, nose, mouth; barvy

Games (hry):
hrajeme aktivní hry, při kterých běháme a dotýkáme se obrázkových karet s vánoční tématikou dle instrukcí vyučujícího

Activities (aktivity):
vybarvujeme vánoční dárky a vánoční ozdobičky a cvičíme při tom barvy; dáváme pod stromeček dárky podle barev; věšíme na vánoční stromeček očíslované vánoční ozdobičky a při tom opakujeme čísla 1-10; doplňujeme do obrázku Santy chybějící části těla (eyes, nose, mouth) a opakujeme tak známá slovíčka


11. TÝDEN (11.12. A 13.12.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many ...?", "Close/open your eyes", "Stick", "What colour?", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner", "Get a red pencil/crayon", "Draw a ..."

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
snowflake, snowman, hat, sledge, winter, carrot; čísla 1-10; eyes, nose, mouth 

Games (hry):
hrajeme aktivní hry, při kterých běháme a dotýkáme se různých částí těla našich postaviček dle instrukcí vyučujícího nebo si házíme míčem a říkáme čísla; hrajeme pexeso s obrázkovými kartami

Activities (aktivity): 
spojujeme očíslované tečky (přitom opakujeme čísla 1-10) a vytváříme obrázek saní, který pak vybarvujeme; kreslíme sněhuláka a přitom opakujeme slovní zásobu z 2. lekce - oči, nos, ústa

Tips for parents (tipy pro rodiče):
Když uvidíte např. venku při procházce, v knížce nebo v televizi nějaké slovíčko se zimní tématikou (snowflake - sněhová vločka, snowman - sněhulák, hat - čepice, sledge - sáňky), procvičujte si s dětmi, jak se slovíčko řekne anglicky. Také s dětmi pořád procvičujte počítání (1-10)


10. TÝDEN (4.12. A 6.12.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many ...?", "Close/open your eyes", "Stick", "What colour?", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner", "Get a red pencil/crayon", "Draw a ..."

Story time (příběh):
znovu posloucháme příběh z 3.lekce, ve kterém jsme se dověděli, jak vypadají domečky našich postaviček (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
house, roof, door, windows, chimney, sidewalk, little, red, blue, yellow, orange, white; čísla 1-10; cloudy, vyjádření emocí - happy, sad, tired, angry, cold, hot, sick 

Games (hry):
hra s obrázkovými kartami "What's missing?"; hra "Telephone game" (obdoba hry na tichou poštu); aktivní hry, při kterých běháme a dotýkáme se obrázkových karet vyjadřujících emoce nebo částí obličeje na našich postavičkách; Memory game (pexeso)

Activities (aktivity): 
práce s učebnicí (lepíme samolepky do příběhu a v malých skupinkách rozpoznáváme barvy a různé věci a počítáme je); podle instrukcí vyučujícího kreslíme obrázky známých věcí a snažíme se je správně anglicky pojmenovat

Tips for parents (tipy pro rodiče): 
budete-li si s dětmi doma prohlížet knížky, obzvlášť o vánočních prázdninách, poproste je, aby vám ukazovaly a anglicky pojmenovávaly věci, které již znají (např. house, roof, door, window, eyes, nose, mouth, face)

9. týden (27.11. a 29.11.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "Our little house", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many ...?", "Close/open your eyes", "Stick", "What colour?", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner", "Get a red pencil/crayon", "Draw a ..."

Story time (příběh):
znovu jsme poslouchali příběh z 3.lekce, ve kterém jsme se dověděli, jak vypadají domečky našich postaviček (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
house, roof, door, windows, chimney, sidewalk, little, red, blue, yellow, orange, white; čísla 1-10 

Games (hry): 
hra s obrázkovými kartami "What's missing?" 

Activities (aktivity): práce s učebnicí (obtahujeme správnou cestu do domečku Hrošíka; kreslíme podle instrukcí vyučujícího např. "Get a red pencil/crayon." Vezměte červenou pastelku.; "Draw a red roof." Nakreslete červenou střechu.; "Draw 4 windows." Nakreslete čtyři okna. "Draw a chimney." Nakreslete komín.)


8. týden (20.11. a 22.11.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "Our little house", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many ?", "Close your eyes", "Stick", "What colour?", "What's this?", "Sit down", "Stand up", "Toilet, please", "Make pairs/find a partner"

Story time (příběh):
poslouchali jsme příběh z 3.lekce, ve kterém jsme se dověděli, jak vypadají domečky našich postaviček (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
house, roof, door, windows; little, red, blue, yellow, orange, white; čísla 1-10; pen, pencil, book, crayon

Games (hry): 
Memory game (pexeso s novými i již známými slovíčky); hra s obrázkovými kartičkami domů, které byly rozmístěny po třídě a děti měly za úkol doběhnout a dotknout se kartičky podle zadaných instrukcí např. "dotkni se domu s oranžovou (červenou, bílou) střechou, dotkni se oranžového domu" apod. 

Activities (aktivity): 
kreslili jsme dům se střechou, dveřmi a pěti okny; poté jsme si sedli do kroužku a zpívali písničku a přitom si jednotlivé části ukazovali

Tips for parents (tipy pro rodiče): 
poproste děti, aby vám doma spočítaly všechna okna a dveře. Máte-li doma více jak 10 oken, mohou děti počítat jen okna v jedné místnosti.


7. týden (13.11. a 15.11.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "How do you make a face", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1), "Head, shoulders, knees and toes"

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", "Line up", "Point to ...", "How many ?", "Close your eyes", "Stick", "What's this?", "Sit down", "Stand up"

Story time (příběh):
opakovaný poslech příběhu z 2.lekce o tom, jak Hippo se svými kamarády pozorují měsíc a smějí se na sebe 

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
face, nose, eyes, mouth, round, smile, moon, star, head, shoulders, knees, toes, ears; emotions - happy, sad, angry, tired, cold, hot, sick; čísla 1-10; pen, pencil, book, crayon

Games: 
"Simon/Hippo says", Memory game (pexeso)


6. TÝDEN (6.11. a 8.11.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "How do you make a face", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", Point to ...", "Open/Close your eyes", "Stick", "How many?"

Story time (příběh):
poslech příběhu z 2.lekce o tom, jak Hippo se svými kamarády pozorují měsíc a smějí se na sebe (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
face, nose, eyes, mouth, round, smile, moon, garden; emotions - happy, sad, angry, tired, cold, hot, sick; čísla 1-5


5. TÝDEN (1.11.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "How do you make a face", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line", Point to ...", "Open/Close your eyes", "Stick"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
face, nose, eyes, mouth, round, smile; emotions - happy, sad, angry, tired, cold, hot, sick

4. TÝDEN (23.10. a 25.10.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "Ten pencils", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

Story time (příběh):
opakování příběhu z 1.lekce o tom, jak jde Hippo se svými kamarády do školy (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet", "Here", "Make a line"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
numbers 1-10, pen, pencil/pencils, crayon/crayons, book, Halloween, pumpkin, ghost, candle, bat, orange, black, white, hot, cold

Games:
"Simon Says", memory game (pexeso)


3. TÝDEN (16.10. a 18.10.)

Songs (písničky):
"I can say hello", "Ten pencils", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New/Revised phrases (nové/opakované fráze):
"Listen", "Look", "Make a circle", "Make a moon", "Quiet"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
numbers 1-10, pen, pencil, crayon, book (většinu slovíček najdete ve slovníku zde)

Games:
"Simon Says", memory game (pexeso), "Telephone" (tichá pošta), "4 Corners"


2. TÝDEN (9.10. a 11.10.)

Songs (písničky):

"I can say hello", "Ten pencils", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

Story time (příběh):
poslech příběhu z 1.lekce o tom, jak jde Hippo se svými kamarády do školy (texty příběhů najdete na záložce Příběhy - Hippo 1)

New phrases (nové fráze):
"here" (používáme při hlášení přítomnosti na hodině), "listen"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
numbers 1-10, pen, pencil, crayon, book (většinu slovíček najdete ve slovníku zde)


1. TÝDEN (2.10. a 4.10.)

V tomto týdnu proběhly naše první dvě hodiny angličtiny!

Songs (písničky):
"I can say hello", "I can say goodbye" (texty písniček najdete na záložce Písničky-Hippo 1)

New phrases (nové fráze):
"make a big/small circle", "sit down", "stand up", "line up"

New/Revised words (nová/opakovaná slovíčka):
hello, goodbye, hippo, monkey, dog, cat, red, green, blue, yellow, orange, purple, tree, bird, flower, garden, butterfly, squirrel, bee (většinu slovíček najdete ve slovníku zde)

Tipy na domácí procvičování:
vytvořte společně s dětmi vlastní obrázkové kartičky a s jejich pomocí procvičujte slovní zásobu např. umístěte kartičky po pokoji, řekněte slovíčko a poproste dítě, aby ke kartičce s tímto slovíčkem doběhlo a dotklo se jí

 

Výuka v novém školním roce začíná v týdnu od 1. října 2018.

 

PÍSNIČKY - SONGS

Starter Unit: I can say hello!

I can say hello,

You can say hello.

I can say hello to you,

You can say hello to me.

Hello. Hello to you.


I can say goodbye,

You can say goodbye.

I can say goodbye to you,

You can say goodbye to me,

Goodbye. Goodbye to you.


Unit 1: Ten pencils

I have ten pencils in my bag,

All standing in a row,

I count them up and put them in,

To show where they should go.


Pencil 1, pencil 2, pencil 3, pencil 4,

Pencil 5, 6, 7, 8, 9, 10.

I have all of the pencils in my bag,

But I count them all over again.


Unit 2: A face

How do you make a face?

How do you make a face?

Come and try with me.

Come and try with me.

A face is round,

It has a nose,

And has two eyes to see,

And has two eyes to see.
 

How do you make a face?

How do you make a face?

Come and try with me.

Come and try with me.

It has a mouth,

To smile at you,

And smile back at me,

And smile back at me.


Unit 3: Our little house

Our little house has a roof,

Our little house has a door,

Our little house has windows,

1, 2, 3, 4.


Unit 4: Family

This is my mummy,

This is my daddy,

This is my grandma,

And this is my dog.

This is my brother,

This is my sister,

This is her rabbit,

And this – my brother’s frog.


I love my mummy,

I love my daddy,

I love my grandma,

And I love my dog.

This is my brother,

This is my sister,

This is her rabbit,

And this – my brother’s frog.


Unit 5: The weather

The sun, sun, sun is hot, hot, hot.

I like the sun a lot, lot, lot.

I have, have, have a hat, hat, hat,

For the sun, sun, sun like that, that, that.


Unit 6: Spring colours

I am a red flower, I am a blue flower,

I am a yellow flower, you know me too.

I am an orange flower, I am a purple flower,

We all have green leaves, colours for you!


Unit 7: Wild animals

The tortoise walks slowly, slowly, slowly,

The tortoise walks slowly, but I walk fast.


Unit 8: Bananas!

Apple, orange, banana and pear,

Apple, orange, banana and pear.

One apple, two oranges, three pears,

One apple, two oranges and lots and lots

And lots of bananas!


Unit 9: The sea is blue

The sea is blue and the sky is too,

The sand is yellow like the sun.

We play on the sand and we play in the sea,

The seaside is happy and fun.


Extra Halloween Unit Rhyme

Pumpkin, pumpkin,

Orange pumpkin,

Pumpkin face surprise!

Funny mouth and funny nose

And funny, funny eyes.


Extra Christmas Unit Song

Merry Christmas, Merry Christmas,

Merry Christmas, Merry Christmas,

Merry Christmas to us all.


Extra Easter Unit Song

Happy Easter, little rabbit hops,

Little rabbit hops, little rabbit hops,

Happy Easter, little rabbit hops,

Happy Easter, everyone.

PŘÍBĚHY - STORIES

Unit 1:

Hippo, Monkey, Dog and Cat like school. They go to school every day.

At school, Monkey opens his bag. He takes out his crayons, he takes out his pen and he takes out his book, but … Oh, dear! Where are his pencils? Monkey looks in the bag again. ‘No pencils. Oh, dear!’ Monkey says. What’s the matter, Monkey?’ says Hippo. ‘Oh, dear!’ says Monkey. ‘No pencils.’

‘We can help,’ says Hippo. Hippo, Dog and Cat give Monkey some pencils.

‘Oh, now I have 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10. Ten pencils. Thank you, Hippo. Thank you, Dog. Thank you, Cat.’


Unit 2:

It’s night-time and Hippo, Monkey, Dog and Cat are in the garden. They can see the moon. ‘Look!’ says Hippo. ‘The moon is round. It has a face.’

‘Oh, yes! Look! It has two eyes, a nose and a mouth,’ says Monkey. ‘I know – let’s smile at the moon!’ says Dog.

So Hippo smiles at the moon. Monkey smiles at the moon. Dog smiles at the moon. Cat smiles at the moon.

And the moon? … The moon … smiles back.


Unit 3:

This is Hippo’s little house. Look! It has a roof, it has a blue door and it has four windows. 1, 2, 3, 4. And there’s Hippo. Hello, Hippo.

This is Monkey’s little house. Look! It has a roof, it has a yellow door and it has four windows. 1, 2, 3, 4. And there’s Monkey. Hello, Monkey.

This is Dog’s little house. Look! It has a roof, it has a red door and it has four windows. 1, 2, 3, 4. And there’s Dog. Hello, Dog.

This is Cat’s little house. Look! It has a roof, it has a red door and it has four windows. 1, 2, 3, 4. And there’s … Oh, where’s Cat? Ah, look! There’s Cat … asleep. Oh, Cat!


Unit 4:

Hippo, Monkey, Dog and Cat are very happy. Elephant has come with her family. Elephant says, ‘This is my mummy and this is my daddy.’

‘This is my brother and this is my sister.’

‘And this is my … Oh! … Grandma? Where’s Grandma? Grandma! Grandma! Where are you?

‘Shh. Look!’ says Mummy Elephant. ‘There’s Grandma, asleep under the tree – with Cat.’ ‘Oh, Cat!’


Unit 5:

Hippo likes the weather when it’s raining. Hippo has some wellies.

Monkey likes the weather when it’s windy. Monkey has a coat.

Dog likes the weather when it’s snowing. He has a scarf and some gloves.

Cat likes the weather when it’s sunny. She has a hat. Oh, Cat!


Unit 6:

It’s sunny and hot. Hippo, Monkey, Dog and Cat are in the garden. Elephant is in the garden, too. ‘Oh, dear! Where are the flowers?’ says Hippo. ‘Yes. Where are the flowers?’ says Monkey. ‘There aren’t any flowers,’ says Cat.            

‘Don’t worry. I can help,’ says Elephant. ‘Look!’ Elephant waters the garden.

‘Look at the flowers!’ says Hippo. ‘Wow! Red, yellow, blue, orange and purple flowers!’

‘Thank you, Elephant. Thank you. The flowers are lovely.


Unit 7:

Hippo, Monkey, Dog and Cat are playing in the garden. ‘Slowly, slowly, slowly. What am I?’ asks Dog. ‘Erm, are you a tortoise?’ asks Monkey. ‘Yes, I am. Clever Monkey!’

‘My turn. Slowly, slowly, slowly. What am I?’ asks Monkey. ‘Erm, are you an elephant?’ ‘Yes, I am. Clever Hippo!’

‘My turn. Snap, snap, snap!’ ’Are you a crocodile?’ ‘Yes, I am. Clever Cat!’

‘My turn. Zzzzzz.’ ‘I know,’ says Dog. ‘Are you a sleeping lion?’ Cat opens one eye. ‘Yes, I am. Clever Dog!‘ she says.


Unit 8:

Hippo, Monkey, Dog and Cat are shopping. Hippo says ‘Let’s buy four pears!’ Monkey says ‘Let’s buy four bananas!’ Dog says ‘Let’s buy four apples!’ Cat says ‘Let’s buy four oranges!’

So Hippo buys 1 … 2 … 3 … 4 pears. Monkey buys 1 … 2 … 3 … 4 bananas. Dog buys 1 … 2 … 3 … 4 apples and Cat buys 1 … 2 … 3 … 4 oranges.

Hippo, Monkey, Dog and Cat are very happy and they walk back to the garden.

Hippo counts her pears. ‘1 … 2 … 3 … 4.’ Dog counts his apples. ‘1 … 2 … 3 … 4.’ Cat counts her oranges. ‘1 … 2 … 3 … 4.’

Monkey counts his bananas. ‘1 … ’ ‘Oh, Monkey!’


Unit 9:

Hippo, Monkey, Dog and Cat are at the seaside. ‘Let’s play in the sand with our buckets and spades!’ says Hippo. ‘Hooray!

Hippo makes a house. Monkey makes a banana. ‘Oh, what a lovely house!’ says Dog. ‘And what a lovely banana!’ says Cat.

Dog makes a face. ‘Oh, clever Dog!’ says Hippo. ‘Oh, where is Cat?’ says Monkey.

‘… Oh, Cat!’ 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14