Aktuálně MŠ Jarov

enlightenedDůležité sdělení pro rodiče!enlightened

Prosíme všechny rodiče, aby v případě nepřítomnosti pokud možno předem omlouvali své dítě jeho vyučujícím - nejlépe Miss Vlaďce. Emailové i telefonní kontakty najdete na našich webových stránkách. Děkujeme Vám!


 

14.1. + 16.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „My family“ (Moje rodina), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "This is my family", "I have... one brother" (mám... jednoho bratra), "I have... one sister" (mám... jednu sestru), "Sorry", "I can help", "Help, please", "Swap"(výměna), "Play", "One more time" (ještě jednou).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Family", "Mummy", "Daddy", "Brother", "Sister", "Grandma", "Grandpa", "Big", "Small", "Count", „Numbers 1-10“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili, jak pojmenovat členy rodiny - ukazovali jsme jim obrázky ("flashcards") a děti se jejich názvy učily podle pana učitele správně vyslovovat - nejdříve všichni společně a pak jednotlivě. Pro jejich snadnější zapamatování jsme pak s dětmi hráli jejich oblíbenou hru "Which is missing?"(Který obrázek chybí"?). O rodině jsme si také pouštěli novou písničku, její delší text jsme dětem nejdříve předříkávali, pak po částech zastavovali a při opětovném pouštění se děti začaly postupně přidávat i ke zpěvu. Později jsme si ještě s dětmi anglicky povídali o jejich rodinách - děti se naučily říkat větu "I have one brother (or sister)".

Workbook: U stolečků děti v pracovních sešitech na str.31 doplňovaly zvířátkům chybějící členy rodiny (4 samolepky). Poté jsme všechny děti obešli a každý nám sám znovu ukazoval a opakoval: "Hippo and brother", "Monkey and sister" atd.

Story time: Ve čtvrtek jsme také s dětmi poprvé poslouchali příběh o tom, jak si naše hroší holčička chce se členy své rodiny hrát, ale oni jsou zaneprázdnění a nemohou. A tak jim pomůže a nakonec si všichni hrají společně:) Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 4.

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see the train“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Where is...?" (kde je....?), "Look" (podívej), "I can see..." (vidím...), "Please help" (prosím pomoc), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, "Please toilet", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Train" (vlak), "Ball" (míček, balón), "Doll" (panenka), "Teddy bear (medvídek)", "Blue", "Red", "Yellow", „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili vyslovovat čtyři nová slovíčka - názvy hraček. Na jejich procvičení jsme si zahráli hru "Which is missing", kdy učitel jednu z kartiček rozložených na podlaze schová za záda a děti pak hádají, který obrázek chybí. Z košíku ve třídě si také děti vybíraly barevné míčky a  musely je anglicky správně pojmenovat ("red ball", "blue ball" atd.), čímž si děti zároveň procvičily i barvičky. Na rozhýbání jsme si pak také pustili novou písničku "I can see the train" - děti se její text rychle naučily a tak jsme si ji mohli hned společně zazpívat i si zatancovat (po třídě jezdil-tancoval jeden dlouhý zpívající vláček):) Text písničky můžete najít vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter.

Workbook: V pracovních sešitech na str. 25 jsme si nejprve s dětmi na obrázku ukazovali jednotlivé hračky a poté hledali vláček ("Where is the train?"). A když děti samolepku vláčku našly a nalepily, znovu jsme s nimi jednotlivě názvy všech namalovaných hraček opakovali.

Story time: Ve čtvrtek také děti poslouchaly nový příběh o tom, jak si naši zvířecí kamarádi společně hrají a v pokojíku hledají své oblíbené hračky. Příběh dětem nejprve pan učitel pomalu přečetl a ukazoval na velkém barevném plakátu a poté si ho děti poslechly celý z CD (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 4).


7.1. + 9.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases:  "My name is...." (jmenuji se), " What is your name? (Jaké je tvé jméno?), "Do you want?" (chceš), "Which one?" (který), "Count the leaves" (počítat listy), "Play the game"(hrát hru), "Sorry" (promiň), "Fair play" (spravedlivá hra), "Please help" (prosím pomoc), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit),  „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Boy", "Girl", "Change", Frog"(žába), Duck (kachna), "Story", "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", "Numbers 1-12", "Stickers"(samolepky)

 

Story time: S dětmi jsme si připomněli příběh z CD, jak zvířátka na zahradě počítají listy (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

 

Workbook: U stolečků si pak děti složily a dokončily svoje vlastní knížečky, jim už známý příběh doplnily samolepkami a knížečky si poté odnesly domů. 

Games and Activities: Společně jsme si také zazpívali oblíbenou písničku o dešti (který jsme viděli za okny) a při ní jsme si i zatančili a zaskákali. V této opakovací lekci jsme si dále na procvičení všech slovíček zahráli hry s papírovými kostkami a rovněž si děti zasoutěžily ve hře dvou týmů - opět zdolávaly překážkovou dráhu (tentokrát jako "frog" a "duck"). A na zklidnění jsme si ještě v kroužku zahráli hru s míčem, při které se děti naučily vyslovovat dvě nové fráze (Jmenuji se.... a Jaké je tvé jméno?) - viz výše;)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Change" (změna), "I can see", "How many?", "Count" (počítat), "Please help" (prosím pomoc), "Sorry" (promiň), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Big"(velký), "Small (malý), "Colour" (barva), "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Snow"

Story time: Dětem jsme s barevným plakátem a CD připomněli příběh o zvířátkách, která na zahradě společně malují krásnou duhu, vyprávění jsme zastavovali a text s nimi znovu pomalu ještě opakovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 3).

Workbook: U stolečků jsme jim pak pomohli složit jejich vlastní knížečku s tímto příběhem a děti ji samy dokončily nalepením samolepky pejska na stránku, kde zvířecím kamarádům chyběl.

Games and Activities: V této opakovací lekci jsme s dětmi procvičovali i slovíčka z minulých lekcí (části těla) a aktivity, které tyto části dělají ("head"-"nod", "feet"-"jump", "hands"-"clap"). Dále jsme také procvičovali čísla 1-5 (děti jsou moc šikovné, umí počítat až do deseti);) Na zopakování názvů barev jsme si s dětmi pustili písničku o barvách a duze, a také jsme si zahráli hru na hledání vyslovených názvů barev (děti hledaly nejdříve na svém oblečení, poté kdekoliv ve třídě). A krásnou barevnou duhu jsme si na závěr také sami vytvořili - děti se řadily do tvaru měsíce ("moon") podle barev na jejich oblečení:)

 

Merry Christmas  and  a happy New Year!

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok!

 

17.12. + 19.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Extra Christmas Unit Rhyme“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Level 2)

 

New/Revised phrases: "Merry Christmas", "Christmas Tree", "Christmas Card", „Father Christmas“, "All in red", " From his feet", "To his head", "For you", "For me" (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: „Christmas“, "Present", "Red", "Feet", "Head", "Star", "Angel", "Find", "Circle", "Count", "Colour", "Crayons"

 

Extra Christmas Unit: Před blížícími se vánočními svátky jsme se s dětmi pomocí obrázkových karet ("flashcards") učili vyslovovat názvy většiny vánočních symbolů a po seznámení s těmito novými slovíčky jsme také několikrát poslouchali vánoční rýmovaný text. Básničku malého chlapce jsme několikrát zastavovali a jednotlivé části, o kterých mluvil, si ukazovali (na sobě i na "flashcards") a společně je poté opakovali.

 

Games and Activities: S barevnými kartami vánočních (i podzimních) obrázků jsme si na procvičení nových názvů zahráli oblíbenou hru "co chybí" a u vánoční básničky jsme si také v kroužku vestoje předváděním jejího textu hezky protáhli těla;)

 

Workbook: U stolečků pak děti vybarvovaly dáreček ("Present") a vyráběly z něj přáníčko pro rodiče ("Christmas Card"). A také si vymalovaly obrázek, na kterém Hippo a Friends (hroší holčička a její zvířecí kamarádi) slaví Vánoce. Na obrázku děti hledaly dárečky pro všechna zvířátka a vybarvený obrázek  odnesly domů rodičům;) 

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI

 

Songs: „Hippo says hello!“, „Extra Christmas Unit Song“, „Hippo says goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter)

 

New/Revised phrases: "Merry Christmas", "Christmas Tree",  „Father Christmas“, "Christmas Star", "Take my hand", "Come with me" (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: „Christmas“, "Present", "Star", "Angel", "Red", "Find", "Circle", "Count", "Colour", "Crayons", "Come", "Hop", "Dance"

 

Extra Christmas Unit: Vánoční symboly jsme dětem připomněli barevnými obrázky a jejich názvy jsme je učili vyslovovat - nejdříve je děti opakovaly pomalu a všichni dohromady, později i jednotlivě. 

 

Workbook: U stolečků si děti vybarvily obrázek Vánoční hvězdy. Nakonec ještě dostaly obrázek, na kterém Hippo a Friends (hroší holčička a její zvířecí kamarádi) slaví Vánoce. Na obrázku jsme dětem pomohly hledat dárečky pro všechna zvířátka, a ty jsme také společně spočítaly. Oba vybarvené obrázky pak děti odnesly domů rodičům;) 

 

Games and Activities: Pro lepší zapamatování vánočních slovíček jsme si s dětmi zahráli hru na jejich předvádění. Když např. učitel ukázal obrázek s hvězdou ("Star"), děti vyslovily název obrázku a předvedly hvězdu (postavily se a propnuly natažené ruce i nohy) atd. Pro lepší vánoční atmosféru jsme si s dětmi také zazpívali novou vánoční písničku - "Extra Christmas Unit Song" (text písničky najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter). Nejdříve jsme její text dětem předříkávali pomalu a opakovaně, a nakonec jsme si několikrát na písničku společně zatancovali (a zaskákali) kolem vánočního stromečku:) 

 

 


10.12. + 12.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "Count the leaves" (počítat listy), "Colour the picture" (vybarvit obrázek), "Sorry" (promiň), "Fair play" (spravedlivá hra), "Please help" (prosím pomoc), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit),  „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", "Numbers 1-10"

 

Story time: Opět jsme v kroužku na zemi poslouchali příběh z CD, jak zvířátka na zahradě počítají listy. A někteří dobrovolníci také s plyšovými maňásky text doprovázeli předváděním (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

Workbook: Na procvičení podzimních slovíček děti u stolečků v pracovních sešitech na str. 25 vybarvovaly různými barvami obrázky předmětů a poté učiteli vyslovovaly jejich názvy a také barvy. A podobný úkol je čekal i další hodinu na str. 27. Podle předepsaného barevného číselného vzoru vybarvovaly obrázek zvířátek na zahradě schovaných pod velkým barevným deštníkem a zároveň si přitom zopakovaly všechna slovíčka z posledních lekcí.

Games and Activities: Abychom se trochu rozhýbali a zazpívali si, pustili jsme si dětmi velmi oblíbenou písničku o podzimním dešti. Pro velký zájem jsme si také zahráli "skákací" hru na překážkovou dráhu a později v kroužku na zemi pro zklidnění zase hru s papírovými kostkami. Děti se střídaly v zastavování hry i ve vyslovování správných názvů obrázků - ve hře jsme měli vždy dvě kostky najednou a děti již slovíčka ze všech tří lekcí krásně zvládají:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "I can see", "How many?", "Count" (počítat), "Please help" (prosím pomoc), "Sorry" (promiň), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Snow"

Story time: Znovu jsme s dětmi poslouchali příběh o zvířátkách, která na zahradě společně malují krásnou duhu, vyprávění jsme zastavovali a text jim vždy pomalu ještě zopakovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 3).

Workbook: U stolečků pak děti na straně 19 vybarvovaly tři řady kostiček - napodobovaly střídání barev podle vzoru a zároveň s malováním s námi názvy používaných barviček společně vyslovovaly. Na straně 21 pak další hodinu domalovávaly velký obrázek nedokončené duhy a později pak s učitelem názvy použitých barevných pastelek opakovaly (nejprve společně, pak i jednotlivě).

Games and Activities: S dětmi jsme si opět v kroužku (i s CD) zazpívali písničku o barvách ("I can see red"). Poté jsme vždy ukázali na jednu z barev, děti musely správně vyslovit její název a pak se rozutekly po třídě, aby tuto barvu našly někde v okolí (buď na vybavení třídy nebo na sobě). Pak jsme je s učitelem vždy všechny obešli a děti nám hrdě anglicky hlásily, jakou barvičku zrovna našly:)

 


3.12. + 5.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "Look", "Listen", "Sing",  "Help, please",  "Swap", „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, "Not here", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", „Numbers 1-10“

 

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili nová "podzimní" slovíčka - ukazovali jsme jim "flashcards" (barevné kartičky s obrázky těchto slovíček) a děti se je učily správně vyslovovat - nejdříve všichni společně a pak i jednotlivě. A k jejich lepšímu zapamatování jsme si zahráli i oblíbenou hru s papírovou kostkou. Také jsme si pouštěli novou písničku na podzimní téma. Dětem jsme jednoduchý text nejdříve pomalu opakovali a poté jsme si písničku několikrát společně zazpívali. A při zpívání jsme si i zatancovali ("it is  raining" = předváděli jsme jak prší kapky odshora dolů) a zaskákali si ("we can jump, jump, jump"), což se dětem moc líbilo:)

 

Workbook: U stolečků děti v pracovních sešitech na str.23 doplňovali zvířátkům chybějící věci - do obrázku nalepovaly chybějící barevné holínky, deštník i hromádku listí. A když skončily, tak jsme názvy jednotlivých předmětů znovu nahlas vyslovovali (nejdříve společně, pak jednotlivě).

 

Story time: S dětmi jsme také poslouchali příběh, jak zvířátka na zahradě počítají padající listy ze stromů - vyprávění jsme průběžně zastavovali, jednotlivé části příběhu jsme si zároveň ukazovali na barevném plakátu a společně všichni nahlas počítali do deseti (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

 

 

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Count", "I can count", "How many?", "Please help", „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili čtyři nová slovíčka (3 barvy a duhu) - nejprve jsme jim ukazovali barevné kartičky s obrázky a učili je nová slovíčka správně vyslovovat. Na jejich procvičení jsme si pak zahráli hru - děti vytvořily dvojice a pokaždé, když učitel ukázal jednu kartičku, děti vyslovily správný název a po celé třídě hledaly předměty v této barvě a její název nám při ukazování předmětu zpětně odříkávaly. K procvičení nových slovíček jsme si pustili i novou písničku "I can see red" (její text najdete vlevo na záložce Písničky).

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na stránce s obrázkem tří velkých barevných plechovek a děti samy pod ně nalepovaly samolepky správné barvy. Poté jsme znovu s dětmi nahlas správné názvy barev opakovali (nejprve všichni společně, později i děti samy - jeden po druhém, s naší pomocí).

Story time: Zároveň s ukazováním příběhu na barevném plakátu jsme s dětmi opakovaně poslouchali příběh o tom, jak zvířátka na zahradě objevila plechovky s barvami a společně namalovala krásnou duhu (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2). A protože se jim duha moc líbila a protože byly děti při hodině šikovné, samolepku barevné duhy si také na závěr hodiny za dobré chování nalepily do svých malých knížeček:)

26.11. + 28.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, "Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Are you ready?", "Show me", "My name is", "Sleep", "Get up", "Put on", Where is?", "Look for", "Find", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Swap", „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Friends", "Name", "Clever", "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Numbers 1-10“, "Count"

Story time/Workbook: Dětem jsme rozdali pracovní listy s obrázky příběhu a pomohli jim z nich složit vlastní knížečky a na ocásek opičky umístit samolepku její ztracené červené ponožky. Poté jsme si společně znovu tento příběh poslechli a text opět doprovázeli i ukazováním děje na velkém plakátu. Svoje knížečky si pak děti odnesly domů (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2).

Games and Activities: Tentokrát jsme si s dětmi zahráli hru na jména. Děti utvořily kroužek, házely si balónem a vždy musely nejdříve říci svoje jméno ("Name") a poté hned jméno kamaráda, kterému chtěly balón hodit. Na procvičení nových slovíček a čísel jsme si zahráli oblíbenou akční hru na překážkovou dráhu - oba týmy skákaly přes překážky dopředu k učiteli, kde musely pojmenovat obrázky, které si vytáhly z balíčku karet. Děti při hře moc hezky spolupracovaly a vzájemně si fandily.  A na jejich přání jsme si také zopakovali hru s dvěma papírovými kostkami. Děti seděly v kroužku na zemi, mezi nimi putovaly dvě kostky s obrázky a když nějaký dobrovolník hru zastavil ("Stop"), tak děti, které kostky zrovna držely, s nimi hodily a musely anglicky pojmenovat obrázek nahoře. Děti si při tom krásně procvičily všechna slovíčka, které se již na našich lekcích naučily (části oblečení i školní pomůcky):)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Are you ready?", "Show me", "Where is?", "I can count", "How many?",  "Help, please", "Sorry", "Okay", "Yes", "No", "Hello", „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: " "Friends", "Number", "Clever", "Ready", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count",  „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Story time/Workbook: V pracovních sešitech na stránce 15 jsme u stolečků s dětmi hledali hroší holčičku ("Where is Hippo?") a poté její samolepku umístili do obrázku. Z tohoto pracovního listu jsme pak dětem pomohli složit knížečku a na závěr jsme si v ní znovu společně "četli" - poslouchali jsme příběh z CD a zároveň si jeho děj ukazovali na velkém plakátu a v malých knížečkách, které si děti poté odnesly domů ukázat rodičům (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Games and Activities: Na procvičení počítání jsme si s dětmi opakovaně pouštěli oblíbenou písničku "I can count to five", při které jsme všichni společně zpívali, počítali i tancovali. Aby se děti lépe vzájemně poznaly, zahráli jsme si s nimi v kroužku hru na jména. Házeli jsme si balónem a než jsme ho odhodili, museli jsme vyslovit nejdříve svoje jméno ('"Name") a pak jméno kamaráda, kterému chceme balón hodit. A na závěr jsme si také  opět zahráli akčnější hru na překážkovou dráhu - děti si při ní hezky procvičily všechna slovíčka, která se již v našich lekcích naučily (zvířátka, čísla 1-5, části těla i činnosti, které provádějí). A byly moc šikovné:)


19.11. + 21.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Getting dressed“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Sleep", "Get up", "Put on", Where?", "Look for", "Find", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Swap", "Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Numbers 1-10“, "Count"

Story time: Opět jsme v kroužku na zemi poslouchali příběh, jak  zvířátka hledají ztracenou červenou ponožku (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2)

Workbook: Tento týden děti pracovaly s pracovním sešitem dvakrát. Na straně 17 hledaly po pokojíku rozházené barevné ponožky, které musely zakroužkovat a řádně spočítat (8). A na straně 19 pak pomáhaly zvířátkům najít 3 další druhy oblečení, které opět anglicky nahlas počítaly a výslednou číslici jsme jim pak pomohli zapsat do prázdných rámečků (např. Jumper = 5, Trousers = 3). Na závěr si děti mohly obrázky vybarvit.

Games and Activities: Pro zopakování slovíček jsme si zahráli novou hru s papírovými kostkami. Děti seděly v kroužku na zemi a z ruky do ruky si předávaly dvě hrací kostky s barevnými obrázky - na jedné byly části oblečení a na druhé školní pomůcky. Vždy, když učitel řekl "stop", musel žák, který v té chvíli držel kostku v ruce,  kostkou hodit doprostřed kroužku a anglicky vyslovit název obrázku, který se nahoře ukázal - děti byly moc šikovné a bavilo je to! Později jsme si ještě zahráli hru na překážkovou dráhu. Děti vytvořily dva týmy, které musely přes překážky doskákat dopředu k učiteli, tam si vybrat "flashcard"(kartičku s obrázkem) a obrázek správně anglicky pojmenovat. Teprve potom mohly děti doskákat zpět do své řady a dál povzbuzovat své týmové kamarády:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I can count", "How many?", "Draw a line", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Hello", „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", "Clever", „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Story time: Znovu jsme s dětmi poslouchali příběh o chytrých zvířátkách, která na zahradě provádějí a počítají své aktivity. Poslouchání  příběhu jsme doprovázeli ukazováním jeho jednotlivých částí velkého plakátu a zmiňované činnosti jsme předváděli i s maňásky (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Workbook: U stolečků tento týden děti na straně 11 počítaly zvířátka a stejný počet vždy spojily barevnou čárou ("3 Monkeys = 3 Monkeys" - "Draw a line"). A na straně 15 pak počítaly kočičky.  S dětmi jsme zvířátka počítaly opakovaně a nahlas, a k počítání jsme si pustily i písničku ("I can count to five" - Umím počítat do pěti). Na závěr si děti kočičky vybarvily.

Games and Activities: S dětmi jsme si zahráli hru na překážkovou dráhu - vytvořili jsme dvě řady a každé dítě v řadě muselo postupně doskákat dopředu k učiteli, vybrat si kartičku s obrázkem (tzv. "flashcard") a správně anglicky obrázek pojmenovat (One, Two, Three, Four, Five, Cat, Dog, Monkey, Hippo). A tento týden také opět jezdil dětský vláček po třídě! Dobrovolníci houkali jako mašinka a když vláček zastavil ("Stop!") a dobrovolník vydal pokyn (např. "Clap - Two" nebo "Jump - Five"), všichni cestující z vláčku akci společně za hlasitého počítání předvedli, pak mašinka zahoukala a vláček jel zase dál...:)


12.11. + 14.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Getting dressed“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Get up", "Put on", Where?", "Look for", "Find", "Help, please",  "Swap", "Change", „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o nešťastné opičce, která s pomocí svých zvířecích kamarádů hledá svoji druhou červenou ponožku. Celý příběh jsme jim při poslouchání  zároveň ukazovali na velkém plakátu. Nakonec jsme jim půjčili plyšové postavičky a děti s nimi samy příběh hrály, což je moc bavilo:-) (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2)

Games and Activities: Abychom si procvičili nová slovíčka, postavili jsme se do kroužku a společně  nahlas opakovali názvy jednotlivých kusů oblečení a přitom si na ně ukazovali ("Trousers, Shirt, Jumper, Socks, Shoes"). A za doprovodu písničky jsme předváděli, jak si zmiňované věci oblékáme. Na závěr jsme si také zahráli hru, kdy jsme položili na zem kartičky s obrázky oblečení, vždy jednu schovali a děti musely hádat, který kus oblečení chybí.

Workbook: U stolečků (v pracovních sešitech na straně 15) děti samy oblékaly zvířátka - každé postavičce něco chybělo, takže jim postupně nalepovaly samolepky kalhot, košile, svetru a ponožek. A na závěr si opět děti mohly vybrat malé samolepky za dobré chování a nalepit je do svých knížeček:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I can count", "How many?", "Help, please", „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", "Clever", „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Story time: S dětmi jsme poslouchali CD s příběhem o tom, jak naše šikovná zvířátka na zahradě tleskají, skákají  a kývají hlavou, a přitom vždy počítají do pěti. Vyprávění jsme průběžně zastavovali a dětem příběh zároveň ukazovali na velkém barevném plakátu. Na závěr jsme jim maňásky půjčili a děti mohly vyprávění doprovázet předváděním, což se jim moc líbilo:-) (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Workbook: Do pracovních sešitů děti tentokrát na stranu 9 na prázdné místo nalepily velkou samolepku hroší holčičky a pak jsme společně všechny hrošíky znovu přepočítali ("One, Two, Three, Four, Five").

Games and Activities: Na procvičení počítání do pěti jsme si zahráli hru, kdy se děti postavily do řady a hroší holčička vepředu náhodně vytahovala kartičky s vyobrazenými čísly, a když je děti správně spočítaly a  nahlas společně odříkaly, mohly o tolik kroků postoupit vpřed směrem k ní a nakonec se jí dotknout. U stolečků jsme také společně počítali barevné pastelky a samolepky v jejich knížečkách, které dostávají vždy na konci hodiny za dobré chování:)

 


5.11. + 7.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Go to your table“, „Slowly, please“, „What is this?“, "Are you ready?", "Listen", "Look", „Dance“, „Sing and play“, „See you soon“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“(překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Count“, „School“, „Books“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Snow“, „Numbers 1-10“

Story time/Workbook: Dětem jsme rozdali pracovní listy s obrázky příběhu, jak hroší holčička nemůže usnout a připravuje si věci na druhý den do školy. Z nich jsme jim pomohli složit barevnou knížečku, ve které postupně přepočítávaly zmiňované předměty a chybějící desátou hvězdičku v okénku doplnily samolepkou. A při závěrečném poslouchání textu z CD již každé dítě sledovalo příběh ve své vlastní vyrobené knížečce a po hodině si ji všichni odnesli domů ukázat rodičům:)

Games and Activities: S dětmi jsme si zahráli hru na vláček („Train“) – v řadě za sebou jsme putovali po třídě a když učitel vláček zastavil („Stop“) a vyslovil jeden z pojmů z minulých lekcí k procvičení („School, Bag, Pencil“…), děti výraz doprovázely předvedením (School – posadily se jako ve škole, Bag – předvedly, že si nasazují na záda školní batoh, Pencil – psaly ve vzduchu imaginární tužkou atd.). Pro další hru jsme vytvořili 2 týmy a z molitanových bloků udělali na zemi dvě dráhy, kterými se děti musely proskákat ke kartičkám rozloženým na zemi. Každé dítě si pak nějakou vybralo a po správném vyslovení věci nebo čísla na obrázku doskákalo zpátky a předalo štafetu kamarádovi z týmu. Hra děti moc bavila a vzájemně se při ní povzbuzovaly😊

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello Hippo (Cat, Monkey, Dog)“, „Sing“, „Dance“, „Here“, „Goodbye", „What is this?“, „Ready?“, „Yes“, „No“, „I can jump“, „I can clap“, „I can nod my head“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Snow“, „Train“

Games and Activities: Děti jsme rozdělili do dvou týmů, z molitanových bloků udělali dvě dráhy a nechali děti doskákat ke kartičkám rozloženým na zemi. Každé dítě si jednu vybralo, řeklo co je na ní („Head, Hands, Feet, Jump, Clap, Nod, Hippo, Cat, Dog, Monkey, Happy, Sad“) a doskákalo zpět předat štafetu kamarádovi. Na konci hodiny jsme si společně zahráli velmi oblíbenou hru na vláček ("Train") – za lokomotivou-učitelem děti vytvořily vagónky putující po třídě a pokaždé, když lokomotiva zastavila („Stop“) a učitel vyslovil pokyn, děti ho předváděly („Jump, Clap, Nod“).

Story time/Workbook: Pro připomenutí příběhu z předminulé hodiny jsme dětem také rozdali pracovní listy se zvířátky na zahradě. Pomohli jsme jim z nich složit jejich vlastní knížečky a doplnit je  samolepkou chybějící hroší holčičky. Příběh jsme si znovu s dětmi poslechli a pokaždé, když jsme uslyšeli slovo „Jump“, tak jsme společně vyskočili. Barevné knížečky si všechny děti odnesly domů, abysvé oblíbené kamarády ukázali rodičům😊

22.10. + 24.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Extra Halloween Unit Rhyme“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Toilet, please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Halloween“, „Magic“(kouzlo), „Witch“(čarodějnice), „Broom“ (koště),„Hat“(klobouk),„Wand“(hůlka),„Book“(kniha),„Happy“,„Sad“,„Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Extra Halloween Unit: Na oslavu Halloweenu jsme děti nejprve seznamovali s tímto svátkem pomocí barevných karet s obrázky kouzelné „Hippo“čarodějnice, jejího koštěte, klobouku, knihy a kouzelné kočičky s čarovnou hůlkou. Po seznámení s těmito slovíčky jsme s dětmi několikrát poslouchali rýmovaný text. Průběžně jsme ho zastavovali, výrazy společně opakovali a předváděli.

Workbook: Všem dětem jsme u stolečků rozdali obrázek „Hippo čarodějnice“ k vybarvení a postupně jsme je obcházeli a všechna nová slovíčka z obrázku s nimi jednotlivě opakovali. Dále děti dostaly obrázek, na kterém všechna zvířátka oslavují Halloween a musely na něm najít, zakroužkovat a spočítat všechny kouzelné hůlky. Poté si mohly obrázek vybarvit a odnést domů    (i s obrázkem čarodějnice):)

Games and Activities: Všechny děti se postupně vystřídali ve schovávání halloweenských kartiček za zády a zbylé děti opět hádaly, které obrázky právě chybí. Pro zopakování jsme si také zahráli hru na poznávání pocitů (kartičky s obrázky – šťastný, smutný, naštvaný, unavený atd.)   a momentálního počasí (děti se koukaly z okna a vybíraly a pojmenovávaly odpovídající obrázky - sluníčko, mráček, déšť atd.).

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „Extra Halloween Unit Rhyme“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Halloween“, „Happy“, „Party“, „Sweets“, „Magic“, „Friends“,  „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Extra Halloween Unit: Dětem jsme pro seznámení se svátkem Halloween ukazovali barevné obrázky, na kterých naše zvířátka mají oslavu („Party“), jsou šťastná („Happy“) a mají sladkosti („Sweets“). Společně jsme tyto výrazy předváděli - děti v kroužku tancovaly, zpívaly a napodobovaly pojídání bonbónků a následné pocity štěstí (nejen z plného bříška sladkostí):)     Dále jsme také poslouchali krátký rýmovaný text na oslavu Halloweenu a společně se radovali při vyslovení "Halloween party" a "Hurray, hurray!" (volali jsme Hurá! a zvedali při tom ruce).

Games and Activities: Abychom si procvičili nové oblíbené slovíčko „Sweets“, zahráli jsme si hru na jejich hledání – vystříhli jsme obrázky papírových sladkostí a poschovávali je na různých místech ve třídě. S dětmi jsme pak jednotlivě hledali po celé třídě, dokud každé dítě nenašlo svoji papírovou dobrotu. A pro procvičení slovíček z minulého týdne jsme si také zahráli hru na poznávání částí těla a činností s nimi spojených („Head-nod“, „Hands-clap“, „Feet-jump“).

Workbook: Dětem jsme k vybarvení rozdali obrázek, na kterém naše zvířátka oslavují Halloween a společně s nimi na něm hledali sladkosti. Domů si také mohly odnést i další jimi vybarvený obrázek bonbónků, z kterého jsme jim na závěr pomohli vyrobit jeden velký papírový bonbón na cestu domůJ


15.10. + 17.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „School“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Toilet, please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Big (circle)“, Small (circle)“, „School“, „Books“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme si připomněli příběh o tom, jak si hroší holčička připravuje své věci na zítřejší den do školy a protože nemůže usnout, tak počítá – všechny pastelky  a hvězdičky jsme společně s ní opakovaně počítali (od jedné do deseti).

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na straně 9 a společně s nimi nahlas počítali jednotlivé předměty ve školní třídě. Výsledné číslo jsme jim pomohli zapsat do rámečku dole na stránce k obrázku předmětu (knížka = 3, pastelky = 10 atd.). Všechny děti jsme postupně obešli, vše s nimi znovu přepočítali a s napsáním správné číslice jim pomohli;). Vypracovali jsme také cvičení na straně 11.

Games and Activities: Na procvičení všech novějších slovíček jsme si s dětmi opět zahráli oblíbenou hru „co chybí“ – děti se postavily do řady a musely se otočit. My jsme zamíchali na zemi rozložené obrázky čísel a školních předmětů, a poté vždy dvojice dětí sama vybrala dva obrázky a schovala je za zády. Ostatní pak hádaly, které obrázky chybí. Také jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma škola a školní potřeby. Chodili jsme po třídě za vyučujícím, říkali si slovíčka a doprovázeli je určitými činnostmi (např. při slově "bag" jsme si imaginárně dávali tašku na záda, při slově "book" jsme v rukách otevírali knihu apod.).

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can jump“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Story time: Opět jsme s dětmi poslouchali příběh o tom, zda zvířátka umí skákat. Vyprávění jsme zastavovali, jednotlivé části příběhu dětem ukazovali na velkém plakátu a text znovu opakovali a skákání zvířátek jsme všichni společně napodobovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities: Dětem jsme připomněli názvy částí těla („Head, „Hands“, „Feet“)  a spolu s nimi procvičovali, co které části těla dělají („Head“=“Nod“, „Hands“=“Clap“, „Feet“=“Jump“). Chodili jsme po třídě za vyučujícím, napodobovali jeho pohyby a nahlas říkali, co dělá ("Nod", "Clap", Jump").

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na straně 3 a u stolečků jsme jim pak pomáhali nakreslit tři čáry, které spojily části těla s výše zmíněnými přidruženými činnostmi.  Nakonec si děti všechny obrázky vybarvily. Vypracovali jsme také cvičení na straně 5.


8.10. + 10.10.

Vážení a milí rodiče,

první zahajovací týden jsem se vám snažila podrobně popsat naši první úterní i čtvrteční lekci, abyste měli konkrétnější představu, jak naše společné hodiny angličtiny probíhají. Nadále vás budu o náplni hodin informovat pravidelně jednou týdně po čtvrteční výuce a abyste (v případě zájmu) měli možnost si s vašimi šikovnými dětmi nová slovíčka a texty písniček a příběhů opakovat, budu vám zde také přidávat odkazy, kde vše můžete najít:-)

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello“, „School“ , „Goodbye, goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, "Make pairs", „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, "Toilet, please", „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče - prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „School“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Books“ , „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, "Sick", „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o hroší holčičce, která se chystá do školy a připravuje si své věci (tašku, tužku, pastelky a knížku). Ale nemůže usnout a tak počítá pastelky a hvězdičky - od jedné do deseti (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities: Hra „co chybí“ – nejprve jsme na zem položili kartičky s obrázky školních pomůcek, děti zavřely oči a když je otevřely, musely hádat, který předmět chybí, poté jsme na zem rozložili kartičky s čísly 1-10 a děti opět hádaly, která čísla zmizela. Postupně se všechny děti v hádání i schovávání kartiček za zády vystřídaly a moc je to baviloJ

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can jump“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Hippo“, „Monkey“, „Dog“, „Cat“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o tom, zda naši čtyři zvířecí kamarádi umí skákat. Vyprávění jsme průběžně zastavovali a text opakovali, všem dětem jsme zvířátka postupně půjčili a děti s plyšáčky samy text příběhu doprovázely skákáním („Jump“), což se jim velmi líbilo J (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities:  V kroužku vestoje jsme si ukazovali části těla („Head“-hlava, „Hands“-ruce, „Feet“-chodidla) a předváděním jsme děti učili tato slovíčka spojovat s přidruženými činnostmi („Hands“ + “Clap“-tleskat, „Feet“ + „Jump“-skákat, „Head“ + „Nod“-kývat).


3.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: V kroužku na zemi si děti při kontrole docházky nejprve připomněly slovíčko „Here“ a poté Mr. Jayke dětem ukazoval „emotion cards“ = kartičky s vyobrazenými pocity – „happy“ (šťastný), „sad“ (smutný), „angry“ (rozzlobený), "hot" (horko), "cold" (chladno) a společně jsme tyto pocity předváděli.

Písnička na přivítanou: S písničkou „Hello song“ jsme přivítali plyšové kamarády „Hippo and friends“, pomalu si nejdřív zopakovali jednotlivá slovíčka a pak jsme si společně se zvířátky písničku zazpívali.

Pravidla: Znovu jsme si s dětmi prohlíželi karty s pravidly „Rules“ a všechny vyobrazené pokyny společně napodobovali a opakovali – „Line up“ (do řady), „Make pairs“ (udělejte dvojice), „Make a line“ (udělejte řadu), „Make 2 lines“, „Make 2 groups“ (udělejte dvě skupiny), „Hands to yourself“ (ruce k tělu) atd.

Hry (Games): S dětmi jsme procvičovali pozdravy („Hello“, „Hi“, „Goodbye“) a když Mr. Jayke pomalu vytahoval jednotlivá zvířátka z pytle, děti hádaly, kdo se objeví a každé zvířátko pozdravily („Hello Cat“, „Hello Hippo“ atd.); když jsme zvířátka postupně vraceli do pytle, společně jsme volali pozdrav na rozloučenou („Goodbye Dog“, „Goodbye Monkey“). Do rohů místnosti jsme také umístili obrázky těchto plyšových kamarádů a společně jsme je obcházeli a zdravili („Hello Hippo“, „Goodbye Hippo“, „See you soon“).

Pracovní sešit (Workbook): S dětmi jsme si prohlédli krásně malované pracovní sešity a na stránku 5 se zahradou a  hroší holčičkou („Hippo“) děti samy nalepily samolepky jejích tří kamarádů („Monkey“, „Cat“, „Dog“).

Písnička na rozloučení: V kroužku vestoje jsme si společně s dětmi zatančili a zazpívali „Goodbye song“. Na závěr ještě děti dostaly samolepky za dobré chování, které si samy nalepily do svých knížeček.

 

MLADŠÍ DĚTI

Představení: V kroužku na zemi si děti při kontrole docházky nejprve připomněly slovíčko „Here“ a poté Mr. Jayke dětem ukazoval „emotion cards“ ´= kartičky s vyobrazenými pocity – „happy“ (šťastný), „sad“ (smutný), „angry“ (rozzlobený), "hot" (horko), "cold" (chladno) a společně jsme tyto pocity předváděli.

Písnička na přivítanou: S písničkou „Hello song“ jsme přivítali plyšové kamarády „Hippo and friends“, pomalu si nejdřív zopakovali jednotlivá slovíčka a pak jsme si společně se zvířátky písničku zazpívali.

Pravidla: Znovu jsme si s dětmi prohlíželi karty s pravidly „Rules“ a všechny vyobrazené pokyny společně napodobovali a opakovali – „Line up“ (do řady), „Make pairs“ (udělejte dvojice), „Make a line“ (udělejte řadu), „Make 2 lines“, „Make 2 groups“ (udělejte dvě skupiny), „Hands to yourself“ (ruce k tělu) atd.

Hry (Games): S dětmi jsme procvičovali pozdravy („Hello“, „Hi“, „Goodbye“) a když Mr. Jayke pomalu vytahoval jednotlivá zvířátka z pytle, děti hádaly, kdo se objeví a každé zvířátko pozdravily („Hello Cat“, „Hello Hippo“ atd.); když jsme zvířátka postupně vraceli do pytle, společně jsme volali pozdrav na rozloučenou („Goodbye Dog“, „Goodbye Monkey“). Do rohů místnosti jsme také umístili obrázky těchto plyšových kamarádů a společně jsme je obcházeli a zdravili („Hello Hippo“, „Goodbye Hippo“, „See you soon“).

Pracovní sešit (Workbook): Mladším dětem jsme rozdali nevybarvené obrázky Hroší holčičky a jejích tří kamarádů a pomáhali jim spojit jejich přední a zadní části – namalovat čáru („draw a line“). Děti hádaly, které části k sobě patří a na závěr si všechny postavičky zvířátek vymalovaly a pyšně odnesly domů ukázat mamince a tatínkoviJ

Písnička na rozloučení: V kroužku vestoje jsme si společně s dětmi zatančili a zazpívali „Goodbye song“. Na závěr ještě děti dostaly samolepky za dobré chování, které si samy nalepily do svých knížeček.


1.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: První hodinu jsme s dětmi zahájili v kruhu na zemi - vzájemně jsme se představili a naučili děti zvednout ruku a současně říci „Here“, když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je učili říkat „Not here“ u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Následně jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – „Hippo“ (hrošík), „Monkey“ (opička), „Dog“ (pejsek) a „Cat“ (kočička) a také je pozdravit („Hello Hippo“, „Hello Monkey“ atd.)

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – „Hello song“ (písnička na přivítanou), po částech ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a také začaly tancovat.

Pravidla: Dětem jsme také vysvětlili „Rules“ – Mr.Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi jsme je napodobovali – „Make a line“ (udělejte řadu), „Make a circle“ (udělejte kruh), „Make a moon“ (udělejte tvar měsíce), „Sit down“ (posaďte se), „Look“ (podívejte se), „Listen“ (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S plyšovými postavičkami jsme si také zahráli hru – každá postavička byla v jednom rohu místnosti a děti je postupně obcházely a zdravily („Hello Monkey“, „Hello Cat“ …) – nejdříve jednotlivě za ruku s učitelem a nakonec všichni dohromady.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení  „Good-bye song“ (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly „Good-bye Hippo“, „Good-bye Dog“ atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a slovíčko „Here“) a samolepky, které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, vzájemně spolupracovaly a nerušily kamarádyJ

Náplň první hodiny byla hodně podobná pro předškoláky i mladší děti. U předškoláků bylo znát, že některé děti si určitá slovíčka pamatují z loňského roku a pomáhaly tak ostatním, kteří se k nim při jejich vyslovování rychleji přidávaly. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Představení: První hodinu jsme s dětmi zahájili v kruhu na zemi - vzájemně jsme se představili a naučili děti zvednout ruku a současně říci „Here“, když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je učili říkat „Not here“ u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Následně jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – „Hippo“ (hrošík), „Monkey“ (opička), „Dog“ (pejsek) a „Cat“ (kočička) a také je pozdravit („Hello Hippo“, „Hello Monkey“ atd.)

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – „Hello song“ (písnička na přivítanou), po částech ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a také začaly tancovat.

Pravidla: Dětem jsme také vysvětlili „Rules“ – Mr.Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi jsme je napodobovali – „Make a line“ (udělejte řadu), „Make a circle“ (udělejte kruh), „Make a moon“ (udělejte tvar měsíce), „Sit down“ (posaďte se), „Look“ (podívejte se), „Listen“ (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S plyšovými postavičkami jsme si také zahráli hru – každá postavička byla v jednom rohu místnosti a děti je postupně obcházely a zdravily („Hello Monkey“, „Hello Cat“ …) – nejdříve jednotlivě za ruku s učitelem a nakonec všichni dohromady.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení „Good-bye song“ (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly „Good-bye Hippo“, „Good-bye Dog“ atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a slovíčko „Here“) a samolepky, které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, vzájemně spolupracovaly a nerušily kamarádyJ

Náplň první hodiny byla hodně podobná pro předškoláky i mladší děti. Pro mladší děti jsme anglická slovíčka s pomocí hlavních zvířecích postaviček více opakovali a také častěji zastavovali obě písničky a jednotlivá slovíčka s nimi pomalu společně vyslovovali. V závěru hodiny jsme malým dětem Hrošíka a  jeho kamarády půjčili a oni se s nimi mohly ještě jednou rozloučit („Good-bye Hippo“…)

TOPlist

aktualizováno: 20.01.2020 19:29:00