Aktuálně MŠ Jarov

ŘÍJEN

2. TÝDEN

Mladší děti

Hodinu jsme začali písničkou Hippo says hello. Dále jsme se naučili počítat do 5 a poslechli si novou písničku I can count to 5 (umím počítat do 5). Abychom si čísla pořádně procvičili, zahráli jsme si hru, při které děti musely dělat kroky, skoky apod. podle čísla, které jsme jim řekli. Také jsme hráli hru, při které jedno dítě zvedlo za zády určitý počet prstů a ostatní musely hádat, jaké číslo to bylo. Nakonec jsme udělali cvičení v učebnici a zazpívali si písničku Hippo says goodbye. Hodinu jsme ukončili rozdáním samolepek za skvělou práci.

Písnička: I can count to 5

1,2,3,4,5, I can count to 5

 

Předškoláci

Hodinu jsme začali písničkou  I can say hello. Naučili nová slovíčka face (obličej), nose (nos), moon (měsíc), eyes (oči) a mouth (pusa). Také jsem se zpívali novou písničku How do you make a face? (Jak uděláš obličej?). Nová slovíčka jsme si procvičili pomocí hry Simon says a hry s obrazovými kartičkami. Udělali jsme cvičení v učebnici. Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye a rozdali si samolepky za skvělou práci. 

Písnička: How do you make a face? 

How do you make a face?

How do you make a face?

Come and try with me.

Come and try with me.

A face is round,

It has a nose,

And has two eyes to see,

And has two eyes to see.

 

How do you make a face?

How do you make a face?

Come and try with me.

Come and try with me.

It has a mouth,

To smile at you,

And smile back at me,

And smile back at me.

1. TÝDEN

Mladší děti

Hodinu jsme jako vždy začali písničkou Hippo says hello.  Poté jsme se s dětmi naučili nová slovíčka jump (skákat), clap (tleskat) a nod (kývnout hlavou). Zahráli hru SIMON SAYS, při které si děti procvičily nová slovíčka. Každý musel zopakovat určitý pokyn pouze, když jej slyšel (například Simon says: clap). Naučili novou písničku I can jump.  Větu z této písničky (I can clap – umím tleskat) jsme připojili k ostatním slovíčkům a zahráli si hru, při které děti vstoupily do kruhu a řekli „I can jump“ a ostatní museli udělat to, co slyšeli. Hodinu jsme zakončili písničkou Hippo says goodbye a rozdali dětem samolepky za skvělou práci.

Písnička I can jump:

I can jump, I can clap,

Ican nod my little head,

I can jump, I can clap, you see.

I can jump, I can clap,

 

Come along, come and jump with me.

 

Předškoláci

Hodinu jsme začali jako vždy písničkou I can say hello. Naučili jsme se počítat do 10 a zopakovali jsme si slovíčka pencil (tužka), pen (pero), book (kniha) a crayon (voskovka).  Slovíčka jsme si procvičili pomocí kartiček, na kterých byly obrázky daných slov a děti musely přiřadit skutečný obrázek k tomu, co jsme řekli. Abychom také procvičili počítání, vzali jsme si pastelky a počítali, kolik kdo má v ruce pastelek. Nakonec jsme udělali cvičení v učebnici. Na závěr jsme si zazpívali I can say goodbye a rozdali samolepky za skvělou práci.

 

 

THE ELF TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU! 

Výuka začne v úterý 19. září.

ZÁŘÍ

2. týden 

Mladší děti

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne (Hippo, Monkey, Cat, Dog, Hello, Goodbye) a přidali jsme k nim pár nových.

Nová slovíčka: jump (skákat), sleep (spát), tree (strom)

Tyto slovíčka se děti naučily přes příběh, který jsme si přečetli, kde byli hlavními hrdiny naši kamarádi Hippo, Monkey, Cat a Dog, takže si děti ještě více procvičily tato slovíčka.

Nová slovíčka jsme procvičili hrou. Tímto způsobem se dětem lépe pamatují + se pobaví zábavnou hrou.

 

Předškoláci

Tento týden jsme zopakovali slovíčka z minulého týdne (Hippo, Monkey, Cat, Dog, Hello, Goodbye, What is your name) a přidali jsme k nim pár nových.

Nová slovíčka: pen (tužka), pencil (pastelka), crayon (voskovka), book (kniha), čísla do 10

Tyto slovíčka se děti naučily přes příběh, který jsme si přečetli. Dále jsme si procvičili trochu počítání, aby si děti zapamatovaly čísla a zahráli si hru, kde jsme procvičili zbytek slovíček.

Zbytek hodiny si děti vypracovali stránku ve své knize, kterou jsme následně uložili do jejich portfolií. 

 

1. týden

Mladší děti

Nový školní rok jsme zahájili písničkou „Hippo says hello“. Spolu s ní jsme se naučili i 4 zvířátka, které jsou hlavními postavami jak této písničky, tak i knihy která nás bude doprovázet celý rok, monkey (opice), dog (pes), cat (kočka) a hippo (hroch) a dále jsme k tomu přidali i slovíčko hello. Tyto slovíčka jsme si protrénovali v několika hrách.

Dále jsme dětem vytvořili a předali jim jejich portfolia, neboli desky, do kterých si budou po celý rok zakládat úkoly provedené v učebnici.

Hodinu jsme ukončili písničkou „Hippo says goodbye“ a tím se i naučili slovíčko goodbye a odměnili je za skvělou práci samolepkami.

 

Písnička: Hippo says hello

Hippo says hello,

Monkey says hello,

Dog says woof

And cat says miaow.

 

Písnička: Hippo says goodbye

Hippo says goodbye,

Monkey says goodbye,

Dog says woof

And cat says miaow.

 

Předškoláci

Nový školní rok jsme zahájili písničkou „I can say hello“.  Spolu s ní jsme se naučili hlavní postavy této písničky a také knihy, která je bude doprovázet celý školní rok, monkey (opice), dog (pes), cat (kočka) a hippo (hroch). Dále jsme představili nás lektory a vyzkoušeli si tak větičku What is your name? (Jak se jmenuješ?) a naučili se slovíčka hello a goodbye. Slovíčka jsme procvičili v několika hrách, aby si je děti lépe zapamatovaly.

Pak jsme dětem rozdali obrázky, které si vybarvily a nalepily na jejich portfolia, do kterých si budou po celý rok zakládat úkoly provedené v učebnici.

Hodinu jsme ukončili písničkou „I can say goodbye“ a odměnili jsme je za skvělou práci samolepkami.

 

Písnička: I can say hello

I can say hello,

You can say hello.

I can say hello to you,

You can say hello to me.

Hello. Hello to you.

 

Písnička: I can say goodbye

I can say goodbye,

You can say goodbye.

I can say goodbye to you ,

You can say goodbye to me.

Goodbye. Goodbye to you.

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21