Aktuálně MŠ Jarov

Vážení rodiče, milé děti!

Vítáme Vás v novém školním roce! Výuka LEAP začíná v úterý 15. září a veškeré informace k ní obdržíte prostřednictvím emailu před jejím zahájením.

Prosíme, připravte se, že stejně jako v mateřské škole, i při naší výuce si děti budou pravidelně mýt ruce/používat dezinfekci a budeme se snažit maximálně dodržovat veškerá hygienická opatření. Držme si palce, aby koronavirus co nejméně zasáhl do výuky.

Přejeme Vám všem úspěšný nový školní rok a na všechny děti se už moc těšíme!!

Váš LEAP tým

ZÁŘÍ

15.9. + 17.9.

PŘEDŠKOLÁCI A STARŠÍ DĚTI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Vlaďka, My name is ....:) A kvůli evidenci docházky jsme je také naučili (nebo jim připomněli - těm, kteří na naše lekce chodili již loni) zvednout ruku a současně říci I am here (Já jsem tady), když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Potom jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jak se měli a jaké bylo venku počasí - používali jsme k tomu Flashcards (barevné obrázkové kartičky) a děti se učily říkat I am happy (šťastný), sad (smutný), sleepy (ospalý), angry (naštvaný) nebo Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a It is sunny (slunečno), cloudy (oblačno), windy (větrno), rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou), po částech jsme ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovaly:)

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše Rules (pravidla)– Mr. Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi a našimi plyšovými kamarády jsme je napodobovali – Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Make a moon (udělejte tvar měsíce), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), Look (podívejte se), Listen (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S balonem jsme si v kroužku s dětmi zahráli seznamovací hru - děti se při ní učily vyslovovat My name is...(Jmenuji se - moje jméno je ...).

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice a na str. 5 čekal na děti hned první úkol - v učebnici musely najít velké samolepky kočičky a opičky a nalepit je do obrázku k ostatním zvířátkům.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při jejich rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a větu I am here) a samolepky (Stickers), které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Vlaďku, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovaly:-)

 

MLADŠÍ DĚTI

Představení: S dětmi jsme se v kroužku na zemi přivítali a vzájemně představili - děti po nás opakovaly Hello! Kvůli evidenci docházky jsme jse děti také naučili zvednout ruku a současně říci Here (tady) a zároveň říci Not here u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Potom jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti si je půjčily a učily se vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jak se měli a jaké bylo venku počasí - používali jsme k tomu Flashcards (barevné obrázkové kartičky) a děti se učily říkat Happy (šťastný), Sad (smutný), Sleepy (ospalý), Angry (naštvaný) nebo Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold atd.

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou), po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovaly:)

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše Rules (pravidla)– Mr. Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi a našimi plyšovými kamarády jsme je napodobovali – Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Make a moon (udělejte tvar měsíce), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), Look (podívejte se), Listen (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S balonem jsme si v kroužku s dětmi zahráli seznamovací hru - děti se při ní učily vyslovovat My name is...(Jmenuji se - moje jméno je ...).

Pracovní sešit (Workbook): S dětmi jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice a hned na první stránce jsme dětem pomohli splnit jejich první úkol - společně jsme nakreslili a vybarvili jejich nejoblíbenější zvířátko:)

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo / Dog  / Cat / Monkey!).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény a barevné samolepky (stickers), které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Vlaďku, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovaly:-)

TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 00:11:02