Aktuálně

 

British Council připravil novou příručku pro rodiče, ve které se dozvíte více o tom, jak můžete pomoci svým dětem s přípravou k anglickým jazykovým zkouškám. V příručce naleznete nejen informace o British Council či výhodách mezinárodně uznávaných certifikátů, ale také například odpovědi na otázky, na které se v souvislosti se zkouškami Cambridge English obvykle ptáte. Zároveň příručka obsahuje celou řadu tipů a rad na co nejefektivnější domácí přípravu s pomocí online výukových materiálů, které nabízíme na webových stránkách LearnEnglish Kids, LearnEnglish Teens či LearnEnglish. Díky společné přípravě tak můžete své děti podpořit na jejich cestě k budoucím úspěchům ve studiu či v zaměstnání.   

​Guide - Czech version

 

British Council připravil novou příručku pro rodiče, ve které se dozvíte více o tom, jak můžete pomoci svým dětem s přípravou k anglickým jazykovým zkouškám. V příručce naleznete nejen informace o British Council či výhodách mezinárodně uznávaných certifikátů, ale také například odpovědi na otázky, na které se v souvislosti se zkouškami Cambridge English obvykle ptáte. Zároveň příručka obsahuje celou řadu tipů a rad na co nejefektivnější domácí přípravu s pomocí online výukových materiálů, které nabízíme na webových stránkách LearnEnglish Kids, LearnEnglish Teens či LearnEnglish. Díky společné přípravě tak můžete své děti podpořit na jejich cestě k budoucím úspěchům ve studiu či v zaměstnání.   

​Guide - Czech version


 

Cambridge Young Learners English Exams 2018 - Starters/Movers/Flyers

“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd a pokročilé skupiny druháků,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ  (EATS) organizuje na své půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). Nedávno jsme získali ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice za rok 2017, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 13. března 2018 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude pan Tomáš Starý z British Council, který bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě. S výběrem zkoušky Vám ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 550,- Kč. Avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20%, tudíž jako rodiče zaplatíte pouze  1 240,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (13. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 6. dubna. V emailu prosím uveďte jméno Vašeho dítěte, třídu a jakou zkoušku bude žák skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole od 13:00 do 14:00. Kurzy začnou 13. dubna a skončí 1. června. Celkem tedy proběhne 8 hodin. Cena jedné hodiny v délce trvání 60 minut je 200,-Kč, což celkem činí 1 600,-Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (13. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 27. března. V emailu prosím uveďte jméno Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.

- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 8. června 2018 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte prosím a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová

 

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVNÉ CENTRUM CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY V ČESKÉ REPUBLICE!

Soutěž Nejlepší přípravné centrum 2016/17

Cambridge Assessment English zorganizovala tuto soutěž poprvé v Polsku – Best Preparation Centre 2017 Award. Děkujeme za velké množství přihlášek a účast všech přípravných center. Zde je seznam vítězů, kteří pojedou do Cambridge na slavnostní předávání cen.  

• Best Cambridge English Exams User - I. Německé zemské gymnasium, o.p.s.
• Best Newcomer – Základní škola Šenov
• Best Books User – LEAP CZ

Blahopřejeme vítězům!
Cambridge Assessment English


HAPPY NEW YEAR 2018!

halloween party 3.11

STEM Club

Náš nový STEM klub má za sebou první hodiny!

Pokud byste se chtěli do klubu ještě přihlásit, máme pár volných míst jak ve středu, tak ve čtvrtek - stačí jen poslat email paní Barešové (dbaresova@yahoo.com). Bližší informace o tom, kdy se klub koná a co je jeho náplní najdete zde. Cena za jednu hodinu je 100,- Kč a jsou v ní již zahrnuty všechny potřebné materiály.


Volná místa v kurzech pro dospělé!

Máme ještě několik volných míst v obou ranních kurzech pro dospělé. Máte-li zájem se přihlásit, kontaktujte prosím emailem paní Barešovou (dbaresova@yahoo.com). Oba kurzy se konají v ZŠ Jarov ve čtvrtek od 8:15 do 9:15. Další informace najdete zde.


halloween party 3.11

 

14.9.2017

BACK TO SCHOOL

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 14. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů).

    

 

  


Cambridge yle

Každý rok organizujeme pro své žáky mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Young Learners English Exams (CYLE) úrovně Starters, Movers a Flyers. Tyto zkoušky jsou nabízeny žákům třetích až pátých tříd. Konají se koncem školního roku (v červnu) a poté jsou zasílány k vyhodnocení do Cambridge. Výsledky společně s oficiálními certifikáty jsou předávány žákům na začátku následujícího školního roku. V červnu 2017 se těchto zkouček zúčastnilo 50 žáků navštěvujících ZŠ Jarov. Zkoušky CYLE jsou organizovány s pomocí naší partnerské organizace British Council.


Congratulations!


BACK TO SCHOOL 

Vítejte v novém školním roce 2017-2018 v programu English Across the Subjects! Výuka začne pro 3., 4. a 5. třídy v pondělí 18. září, a pro 1. a 2. třídy v úterý 19. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde se žáci dozví jméno skupiny, kterou budou v tomto školním roce navštěvovat, a také obdrží své učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Těšíme se na vás!

Kdy: ve čtvrtek 14. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!

THE EATS TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU! 6.9.2017
 

TOPlist

aktualizováno: 26.04.2018 23:42:59