5th grade Drtinova

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ČERVEN

5.6.

Dnešní hodinu jsme si zahráli spoustu her na zopakování látky školního roku. Domácí úkol není.

KVĚTEN

29.5.

 

V návaznosti na minulou hodinu jsme začali opět tamtem camping. Naučili jsme se nová slovíčka: first aid kit, sleeping bag, hiking, running water, campsite/campground apod. Děti četly článek z časopisu Gate na téma camping a poté ve dvojích diskutovaly. Dále jsme si vytvořili veletrh letních táborů a děti, prostřednictvím létáku, které jsme minule vytvořili, nabízely své "summer camps" dětem ze 7. třídy, které hrály roli zákazníků. :-)

 

22.5.

 

Dnešní hodinu jsme věnovali letnímu tématu - camping, summer camps. Na tabuli jsme si vytvořili seznam související slovní zásoby: campfire, flag pole, camp counselors, tents, cabins, campers, guitar, campfire songs, truth or dare game, school-free...

Děti ve dvojicích vytvářely letáček na propagaci svého "summer camp", který měl obsahovat popis, cenu, datu, program, denní program, atrakce, hry, ubytování apod. 


15.5.

Portfolio: děti pravovaly věty v present perfect

Učebnice 86/A, 11 - look at the picture and remember

Dnešní téma piráti (pirates) - děti psaly, co vše muže být v pokladnici; hledaly cestu k pokladu.

Hráli jsme "question game" - děti vedly dialog formou otázek (měly použít čas přítomný, minulý, předpřítomný)

Domácí úkol: 89/E

DUBEN

24.4.

Portfolio: věty s present perfect

Naučili jsme se nová nepravidelná slovesa; procvičovali je ve větách (oznamovací, tázací, záporné)

Udělali jsme si poslechový test Flyers.

Zahráli jsme si hru na procvičování všech doposud probraných nepravidelných sloves.

Domácí úkol: pracovní list cv. 3

 

17.4.

Hodiná tematicky věnovaná Velikonocím - Easter.

 

10.4.

Zahráli jsme si hru"scavenger hunt" - děti v prostoru LEAP hledaly schovaná slovesa a psaly jejich minulý čas a minulé příčestí (go - went - gone atd.).

Učebnice str. 82 - write a story - děti v týmech psaly příběh, který ostaním přednesly.

Nová nepravidelná slovesa - past participle: forget - forgotten; get - got, grow -grown, give - given, have - had, hear - heard - děti vytvářely věty 

Učebnice str. 85 - poslech

Domácí úkol: 93/C

 

3.4.

Portfolio: napiš věty s "for" a "since" (present perfect)

Past participle u nových sloves: fall - fallen, feel - felt, dream - dreamt, drink - drunk, drive - driven, find - found

Soutež u tabule: napiš co nejvíce slov související s "village" (vesnice)

Učebnice: 82/C - poslech, 81/E - listen and say the story

Speaking activity - děti přiřazovaly k zadaným podstatným jménům (nouns) přídavná jména (adjectives) a poté je mezi sebou hádaly.

Domácí úkol: 82/B

BŘEZEN

27.3.

Porfolio: napiš 5 vět v present perfect a použij yet, already, just, since, for

Nová slovesa: catch - caught, choose - chosen, come - come, cut - cut, do - done, draw - drawn

Učebnice str. 76/B, 77/C

Zahráli jsme si hru, ve které děti hádaly různá povolání.

Domácí úkol: 78/B

 

20.3.

Present perfect - děti se učily čas používat se slov: yet, already, just, since, for

Naučili jsme se minulé příčestí od sloves: buy - bought, be - been, begin - begun, break - broken, bring - brought

Učebnice str. 90, 92

Procvičovali jsme jednotlivá slovesa, hráli hry. 

Domácí úkol: 92/B

13.3.

Děti dnes dopsaly druhou část testu Flyers (reading).

Začali jsme se učit present perfect (předpřítomný čas). Zatím jsme se naučili u prvních 6 nepravidelných sloves tzv. jejich 3. formu (past participle): go - gone, sleep - slept, win - won, meet - met, eat - eaten.

Věty: I have gone to school. I have won a gold medal, I haven't eaten snakes; I have travelled to England. apod.

Děti se ptaly navzájem: Have you ever.......? Už jsi někdy........? A odpovídaly: Yes, I have. No, I haven't.

Domácí úkol: 91/C

 

6.3.

Dnes si děti vyzkoušely napsat část cambridgeské zkoušky "Flyers". Popsali jsme si, z čeho se zkouška skládá, zhlédli jsme video, jak probíhá ústní zkouška (speaking). Ve třídě jsme pak psali část poslechovou (listening) a čtení/psaní (reading/writing). Děti si vzaly opavené testy domů. 

ÚNOR

27.2.

Portfolio - najdi chyby v seznamu nepravidelných sloves

Učebnice str. 70 - wordsearch. Zopakovali jsme si názvy onemocnění+ slovní zásobu související s návštěvou doktora, nemocnice. 

Zhlédli jsme část filmu Mr. Bean in hospital - děti popisovaly, co se v jednotlivých částech dělo.

Domácí úkol: 72/A

20.2.

Portfolio: opakování vyjádření budoucího času pomocí "going to" -  děti psaly 4 věty o své budoucnosti a plánech svého kamaráda.

Board Race - na závod jsme si zopakovali minulý čas sloves 

Past Irregular/Preposition Puzzle: děti řešily rébus, ve kterém musely podle zadaných indicií správně umístit danou osobu (například: Helen is sitting next to the person who slept a lot last night.)

Učebnice: Unit 31: - cvičení A; psaní příběhu podle obrázků v učebnici, čtení příběhů před ostatními

Unusual Homes Activity – cvičení D – diskuse, děti kreslily neobvyklé domy nebo hotel a ostatním popisovaly, v čem je ten jejich neobvyklý.

Homework: 59/C

 

6.2.

Portfolio: opakování minulého času sloves - formou soutěže u tabule; spelling

Učebnice: str. 62 - write what's in the picture - napiš, co je na obrázku; 63

Porovnávání dvou obrázků - dsikuze ve dvojicích. 

Program I-dictionary - příběh "Vacation", odpovídání na dotazy související s příběhem; poslech písničky a plnění úkolů (doplňování chybějícího textu).

Domácí úkol: 64/B

LEDEN

30.1.

Portfolio: děti skládaly slova z pomíchaných písmen

Bingo - zahráli jsme si hru bingo na zopakování minulého času nepravidelných sloves.

Učebnice: str 58 - make a story - podle obrázků děti vymýšlely příběh a prezentovaly jej ostatním.; 59/D, C - poslech. 

Naučili jsme se mluvit o plánované budoucnosti: going to - Tomorrow, I'm going to watch TV. At the weekend, I'm going to ski...Děti o sobě psaly, co budou zítra dělat.

Domácí úkol: 58/B

 

23.1.

Portfolio: places and how to get there  - děti dostaly seznam různých míst a psaly, jak se tam mohou dostat (by plane, on foot, by car....)

Učebnice str. 54/A,B - read, answer questions, draw, give a presentation; 124 - děti se navzájem ptaly a doplňovaly informace; 54/C - poslech; 57

V kruhu jsme hráli hru na zopakování široké slovní zásoby.

Domácí úkol: 55/E,F

16.1.

Portfolio: my favourite month and why?

Učebnice str. 51/A, 52 - dnes jsme opakovali spoustu slovíček - doplňovali jsme je do textu, hádali z tabule, procvičovali spelling.

52/B - porovnávání dvou obrázků při poslechu a zapisování rozdílů

Pracovní list - meeting and travelling. Křížovka - minulý čas sloves

Domácí úkol: 53/E

 

9.1.

Portfolio: Write your new year's resolutions. Napiš svá novoroční předsevzetí.

Děti vyprávěly, jak prožily vánoční prázdniny a co dostaly pod stromeček.

Nová nepravidelná slovesa: feel - felt, take off - took off, swing - swung, win - won

Přiřazovali jsme k sobě všechna doposud probraná nepravidelná slovesa

Učebnice str. 46, 48 - vyplňování chybějících slov, 48/E

Homework: 47/E

PROSINEC

19.12.

Dnešní předvánoční a poslední hodinu v tomto kalendářním roce jsme si uspořádali vánoční party. Děti v týmech soutěžily, kdo postaví nejsatbilnější vánoční stromek. Pouštěli jsme si video o rozdílu vánočních svátků v UK a USA. Diskutovali jsme o významu svátků - What is good and bad about Christmas.

Ve druhé části hodiny jsme zhlédli film: How the Grinch Stole Christmas. Děti poté odpovídaly na otázky související s příběhem.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

12.12.

Portfolio: napiš 5 vět: My Christmas memory

Hráli jsme hru na procvičení minulého času dosud probraných nepravidelných sloves (jeopardy game). 

Učebnice str. 41 - poslech, str. 42 - příběh v učebnici - povídání o příběhu.

Představili jsme si, jak se vytváří záporná věta a otázka v minulém čase. Hráli jsme "question game", abychom to procvičili (I didn't go to school. Did she come?...)

Homework: 44/B

5.12.

Portfolio: děti psaly básničku na písmena slova CHRISTAMS

Dnešní hodinu jsme věnovali vánoční slovní zásobě - rozpoznávání slove podle poslechu, obrázků, jejich správný spelling. 

Naučili jsme se písničku: Up on the house top - děti podle poslechu doplňovaly chybějící slova, vysvětlili jsme si slova nová a nakonec si společně zazpívali. 

Zahráli jsme si "chair game" - děti předváděly ostatním to, co bylo napsáno na tabuli: Santa is prancing; the candy cane is in the kitchen ...apod.

Homework:pracovní list

LISTOPAD

28.11.

What's your favourite food? - napiš 4 věty.

Minulý čas sloves: řadili jsme k sobě správné formy doposud probraných nepravidelných sloves a naučili se 6 nových: meet - met, smell - smelt, sell - sold, speak - spoke, spend - spent, steal - stole.

Učebnice str. 38/A -  sloví zásoba - procvičovali jsme si spelling, poslech, uhodnutí z popisu dané věci; 39 - poslech; 40 - time: ptali jsme se navzájem: What's your favourite time? My favourite time is 6pm because.....

Program I-dictionary: zhlédli jsme příběh na téma "jobs" a zahráli si s tím související hru.

Domácí úkol: 40/C

 

21.11.

Portfolio: weather - děti psaly věty o počasí. 

Formou her a dalších aktivit jsme si opakovali minulý čas sloves. Nová slovesa: forget - forgot; hear - heard; keep - kept; leave - left; lie down - lay down.

Učebnice str. 34/A, B - diskuse nad obrázkem, doplňování chybějících slov v textu.

Drawing dictation: děti kreslily podle diktátu obrázek.

Homework: 37/C

14.11.

Portfolio: děti řadily k sobě přítomný a minulý čas nepravidelných sloves, psaly věty v minulém čase. Naučili jsme se nová sloves: begin - began, dream - dreamt/dreamed, burn - burnt, cut - cut, break - broke, come - came

Učebnice str. 30 ( téma - weather) - poslech, psaní; 33

Kategorie: děti dostaly kategorie, do kterých psaly co nejvíce slov( vegetables, meat, fruit, made with fruit, made with milk)

Homework: 32/B

7.11.

Portfolio: napiš 5 vět v minulém čase (pravidelná a nepravidelná slovesa).

Zopakovali jsme si minulý čas sloves.

Učebnice str. 26/B - poslechové cvičení.; str. 28 - nové téma "Space" - vypracovali jsme cvičení, ve dvojicích porovnávali oba obrázky; pojmenovávali jsme si jednotlivé planety. Děti vymýšlely mnemotechnickou pomůcku (memory aid), jak si je zapamatovat: My Very Excellent Mother Just Sent Us Newspapers.  

Zahráli jsme si novou hru "snatch" - děti postupují rychle podle zadaných pokynů.

Homework: 27/C

ŘÍJEN

24.10.

Portfolio: kategorie hands/mouth - děti řadily slovesa; procvičovali jsme minulý čas nepravidelných sloves. Každy dostal set kartiček a musel přiřadit k sobě správná slovesa.

Učebnice str. 22 - A:porozumění čtenému textu - děti přiřazovaly věty; B: poslech; str. 24/A

Hráli jsme hru na procvičení tvorby otázek - děti dostaly 4 kategorie, pro každou musely najít slovo o 4 písmenech a ostatní museli hádat. Dále jsme v kruhu hráli hru na opakování slovní zásoby.

Homework: 25/D

 

18.10.

Portfolio: pomíchaná písmena - slož z nich názvy zvířat. Dnešní hodinu jsme se věnovali různým slovesům - verbs (viz. tabulka str. 18) - některá slovesa už jsme znali, některá byla zcela nová. Formou her jsme je kategorizovali, předváděli apod. 

Str. 18/C - obrázkový příběh - děti vyprávěly podle zadaných obrázků; str. 19 - děti četly text a doplňovaly chybějící slova. 

Past tense - irregular verbs - zopakovali jsme si minulý čas nepravidelných sloves. 

Str. 20 - school subjects - z učebnice jsme si procvičili zadanou slovní zásobu; zhlédli jsme příběh v programu I-dictionary (porozumění poslechu a odpovídání na otázky).

Homework: 18/B

 

10.10.

Portfolio: napiš zvíře na každé písmeno abecedy. Poté děti četly, slova, která napsaly a doplnily si chybějící.

Učebnice: str. 14, 15, 16, 17 - téma zvířata a co umějí (run, fly, hop, jump,walk, swim); poslech (přiřazování věcí a zvířat), závod na spelling u tabule (kombinace porozumění poslechu a správné napsání slova).

Zhlédli jsme v programu I-dictionary film na téma zvířata - děti poté odpovídaly na otázky a vyprávěly daný příběh.

Hra - questions - procvičovali jsme tvoření otázek - děti vedly dialog pouze v otázkách. Musely rychle vždy vymyslet otázku na otázku.

Homework: 15/C

 

3.10.

Portfolio: děti dostaly do dvojic obrázky o kterých měly napsat 3 věty.

Učebnice str. 10 . spots and stripes/ spotted/striped - děti se učily popisovat vzory. Věnovali jsme se obrázkům na str. 10. Nejdříve musely co nejrychleji napsat seznam nejméně 10 věcí. které uměly na obrázku pojmenovat; poté jsme si oba obrázky popisovali. ;

str. 11 - vybarvování a psaní podle poslechu; str. 12 - navzájem jsme si kladli otázky uvedené v učebnici, všichnio si navzájem odpovídaly a poté říkali, co se kdo o kom dozvěděl: What did you learn about Terka...?; B - poslech; str. 12, 13.

Na závěr jsme si zahráli hru, kdy děti říkaly co nejrychleji slova začínající na písmeno H.

Homework: 10/B

ZÁŘÍ

26.9.

Začali jsme prací v portfoliu - děti psaly na čas co nejvíce názvů oblečení, což nás uvedlo do tématu dnešní hodiny - clothing. 

Učebnice str. 6 - ve dvojicích porovnávání dvou obrázků, diskuse o obrázcích - aktivity, popis osob, oblečení. Rozdíl mezi slovy wearing a carrying. Formou soutěží u tabule jsme procvičovali spelling a poslech; str. 7, 8; 9 - poslech a odpovídání na otázky. 

Domácí úkol: 7/E, 9/C

19.9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny a s novou lektorkou Miss Hannah. Zopakovali jsme si pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). 

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy (book report).

Prošli jsme si věty, které se všichni musí snažit ve třídě používat: How do you say in English.....?; Can I...have, please?; Can you repeat that, please?; How do you spell...?; I don't know. Sorry, I don't underdstand. Which page is it? I need help, please. What does....mean?

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 4. třídu "We are a team!" Povídali jsme si o šikaně (bulling) a že v našem týmu se k sobě chováme hezky (we are kind).

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14