5th grade 2

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

​DUBEN

​19.4.

Procvičovali jsme si present perfect. Děti si na tabuli vybíraly jedno, ze slov, která se s tímto časem pojí a tvořily věty: already, ever, never, since, for, yet, just. Probírali jsme také vyjádření budoucího času pomcí "will/won't". Učebnice str. 98 - poslech, 99/D. Děti vyráběly poster, kde psaly a malovaly co budou dělat, kým budou apod. v roce 2028. (v zadání byl: I will be/go/live/have)

Dnes nebyl žádný domácí úkol.

 

12.4.

Pokračovali jsme v nové gramatice: present perfect. Have you done your homework YET? I Haven't done it YET. 

Pracovní list - děti skládaly rozházená slova do vět. V učebnici jsme dnes měli téma: Holidays - děti psaly v týmech a na čas co nejvíce slov souvisejících s holidays. Str. 88/ A,B, C (poslech). Hráli jsme hry na procvičení dnešní gramatiky.

Domácí úkol: 89/E

5.4.

Procvičovali jsme si novou gramatiku: present perfect. Naučili jsme se tento čas používat se slovy just/already (I have just/already eaten....). Tvořili jsme věty oznamovací, záporné a tázací. Procvičovali jsme si poslech, konverzaci: učebnice str. 92, 93.
 
Domácí úkol: 84/A

BŘEZEN

22.3.

Dnes jsme si nejdříve procvičovali minulý čas sloves (go, sleep, win, eat, fly, break,meet). Představili jsme si nový čas v angličtině: present perfect. Děti si vyrobily kruhy, ve kterých si mohou zjišťovat u nepravidelných sloves minulé různé tvary; včetně minulého příčestí, které je nutné znát pro tvorbu present perfect. Učebnice str. 90; hráli jsme konverzační hru na procvičení present perfect.

Domácí úkol: 91/C

 

 

15.3.

Hráli jsme "story cubes" na procvičení minulého času. Začali jsme Unit 35: What's it made of? Názvy materiálů: metal, wood, wool, plastic; předměty: brush, comb, fan, bottle, envelope, newspaper. Hráli jsme hru na uhodnutí předmětu a materiálu.
Vypracovali jsme cvičení na str. 74, 75.
Str. 75 how glass is made. Děti ve dvojicích skládaly pomíchané věty; přiřazovaly věty k sobě, odpovídaly na otázky. 

Domácí úkol: 72/A

 

8.3.

Procvičovali jsme minulý čas sloves formou otázek a odpovědí “what did you eat yesterday/who did you see/where did you go/what did you read”;
Unit 31 str. 66 a konverzační cvičení str. 67
soutěžní hra - diktát a správné napsání věty.
Unit 32 str. 68 poslech; 69 čtení
Slovíčka: university, post, fun fair/theme park, railway station, invitation, letter, envelope, stamp, factory, office, skate park, festival/concert
 
Domácí úkol: 67 D

 

1.3.

Dnešní hodinu jsme měli návštěvu budoucí lektorky z Malajsie. Část hodiny jsme tedy věnovali oboustranným dotazům. Dále jsme procvičovali psaní - pracovní list s obrázky příběhu; nejdříve děti řadily správné pořadí vět a poté samy psaly příběh. Dodělali jsme společně část testu Flyers (Reading and Writing).

​ÚNOR

22.2.

Dnešní hodinu jsme se věnovali testu na zkoušku Flyers. Děti se seznámily s částmi testu a vyzkoušely si část 1 (poslech) a část 2 (porozumění čtení). 

 

14.2.

Děti popisovaly, jak prožily jarní prázdniny. Navzájem jsme se ptali. Do portfolia děti psaly slova podle diktátu. Hráli jsme hru s kartami se slovíčky ze všech lekcí od začátku roku - děti musely umět definovat jednotlivá slova tak, aby je ostatní uhádli.

str. 62 - sports - čtení, psaní, poslech.

Domácí úkol: 63/D

 

LEDEN

25.1.

Story cubes - s kostkami jsme vytvářeli příběhy v přítomném a minulém čase

Navštívili nás budoucí lektoři z USA - děti jim kladly otázky a samy také odpovídaly na dotazy ze strany našich hostů. 

Hra na procvičení čtení, porozumění a psaní. 

Učebnice str. 56 - places and activities - holiday; psaní, poslech

Domácí úkol: 56/C

 

 

18.1.

Vyjmenovali jsme si různá místa ve městě a v přírodě: airport, theatre, block of flats, cliff/rocks, skate park, market, station, hostel, waterfall, post office, factory, chemist, university, etc. Konverzační aktivita - děti s navzájem popisovaly různá místa a doplňovaly je do tabulky; 

Zopakovali jsme si názvy slovních druhů: noun, verb, adjective, preposition, and adverb. Zhlédli jsme příběh Places and directions z programu I-dictionary. 
 
Poslech a soutěž, kdo si zapamatoval nejvíce informací.
 
Hráli jsme novou hru "Post-It Mania", ve ketré děti musely v co nejkratším čase označit štítky a popisem co nejvíce věcí ve třídě.

 

11.1.

. téma: cestování - děti psaly seznam slov, která související s cestováním - travelling 

. nová slovíčka (učebnice str. 52): airport, journey, platform, path, country, visit, passenger, wheels, ticket, pilot

. učebnice str. 53, 54 - poslech, čtení, diskuse

Domácí úkol: 55/E,F

4.1.

. What did you get for Christmas? Diskutovali jsme o dárcvích, které děti dostaly

. zahájili jsme nový systém - děti dostávají kartičky s úkoly, které mají vždy na danou hodinu (knock on the door, noise monitor, too much Czech monitor, erase the board apod...)

. procvičovali jsme formou hry psaní velkých čísel podle diktátu

. Učebnice str. 48 - čtení; opakování minulého času sloves; str. 51

Domácí úkol: 50/A

​PROSINEC

​21.12.

Dnešní hodinu jsme si udělali takovou malou vánoční party. Nejdříve jsme si procvičili formou her slovní zásobu, poté měly děti soutěž v týmech/dvojicích: Christmas Challenge. Plnily nejrůznější ukoly v daném čase: vyrob z novin Santovu čepici, z alobalu sáně, z drátů stojící vánoční stromek apod. Děti Vám doma jistě vše povypráví. Byly nadšené..

Na závěr jsme zhlédli film Mr. Bean at Christmas a děti si daly jako v kině popcorn:-).

Merry Christmas and Happy New Year!

14.12.

  • memory game: What can you see? děti se po určitou dobu koukaly na změť různých obrázků a pak psaly ty věci, které si zapamatovaly
  • Učebnice str. 42 (otázky), 43, 46 (čas)
  • Domácí úkol: str. 47 celá (za dvě hvezdičky)

7.12.

. Dnes nás navštívila budoucí lektorka z USA; děti se představily, řekly dvě zajímavosti o sobě a ptaly se našeho hosta na zájmy, odkud pochází a jak se slaví Vánoce v Kalifornii; konkrétně v její rodině. 

. Dále jsme se věnovali tématu "Christmas" - slovní zásoba, písnička Let it snow - poslech a podle poslechu doplňování chybějících slov

. Děti měly soutěž v týmech, kdo udělá nejdelší papírový řetěz. Na každý článek řetězu musely vždynapsat jedno slovo související s Vánocemi.

 

 

LISTOPAD

​30.11.

. How many jobs can you think of? How many places in a town can you think of?- děti psaly seznam

. Učebnice str. 37 (čtení článku a opovídání na otázky), 38 ( poslech), 40 (time telling)

. Děti dostaly pracovní list, kde si opakovaly hodiny

. Domácí úkol: pracovní list - procvičování minulého času sloves

 

23.11.

Dnešní téma: Thanksgiving.

. děti se seznámily s historií tradice oslav tohoto svátku v USA a Kanadě. 

. nová slovní zásoba: pilgrims, gravy, acorn, wreath, autumn/fall, turkey, pumpkin pie, cranberry sauce, mashed potatoes..

. děti musely objevovat v rámci našeho prostoru otázky a na ně odpovídat.

. poslech a vypracování pracovního listu na téma historie Thanksgiving

 

9.11.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu vesmír: Space.

. učebnice str. 28/29 (A journey into space)

. naučili jsme se názvy planet: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun (Pluto). Pomůcka pro zapamatování: My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas

.děti musely vrámici "výzkumu" zjišťovat fakta o planetách a poté vytvořit v týmech plakát solární soustavy: The Solar System

Domácí úkol: 29/D

2.11.

. slovesa (verbs) - děti psaly slovesa z minulé hodiny: ears - listen, hear; eyes -  see, look, watch; mouth - speak, talk, whisper, whistle, sing; hands - write, wave.....

. téma: In my classroom (str. 22) - school objects, poslech; soutěž ve spellingu slovíček

. téma: Clothes, animals and school  (str. 24, 25) - poslech, diskuze nad obrázkem, slovíčka na str. 25 - děti poté musely podle definice uhodnout a správně napsat dané slovo

. měli jsme návštěvu v hodině - 3 budoucí lektory z USA - děti měly možnost položit spoustu otázek. Nakonec každý řekl, co dělá "good teacher" a "bad teacher"

Domácí úkol: 24/C; děti, které minule chyběly, dostaly seznam nepravidelných sloves, která mají přeložit.

 

​ŘÍJEN

​19.10.

Dnešní hodinu jsme zahájili opakováním minulého času sloves - pravidelných i nepravidelných. Formou soutěže jsme procvičovali také správné psaní sloves. Naučili jsme se spoustu nových sloves: bounce, shout, carry, push, pull, build, smell, cry, laugh, whistle, whisper, chat.

Děti v týmech soutěžily, kdo napáše nejdelší seznam slovíček z oblasti školy (school objects)

Učebnice str. 18, 19, 20

Domácí úkol: 21/E 

 

12.10

Dnešní téma: animals. Slovesa: run, flym jump, swim, hop, sting. Fomou her jsme procvičovali spelling různých zvířat. Učebnice str. 14/A,B, poslech, hádání odpovědí (guessing), psaní.

Soutěž u tabule, který tým napíše jako první ke každému písmenu abecedy jedno zvíře; učebnice str. 17.

Opakovali jsme předložky. Práce s programem I-dictionary 

Domácí úkol: 15/C,D

5.10.

Navštívili nás budoucí učitelé z USA - děti se představily, kladly hostům otázky na místa odkud pocházejí.

Dnešní téma: clothes, accessories, naučili jsme se: stripes (pruhy), dots (tečky)

Učebnice: str. 10/A,B - povídání o obrázcích, hledání rozdílů, srovnávání - formulace vět; str. 11 - poslech; 12/A,B

Soutěž ve spellingu.

 

Domácí aktivita: 13/D 

 

 

​ZÁŘÍ

21.9.

Dnešní úvodní hodina byla plná „startovacích aktivit“. Nejprve jsme přivítali v naší skupině nové děti, povídali jsme si, jak se měly o prázdninách. Hráli jsme hru „snowball fight“, kdy každý napsal o sobě 2 věty, co dělal o prázdninách, pak se papírky s větami zmačkaly a házely se po třídě. Děti pak podle toho, který nalezly, musely uhodnout, o koho se jedná. Velmi důsledně jsme probírali pravidla chování; děti se nám vrátily poněkud zdivočelejší…. Udělali jsme si s dětmi průzkum, jakým způsobem se nejraději učí, co mají rády . Vyrobili jsme si jmenovky a portfolia. Děti dostaly své učebnice. Mají jednu učebnici na doma (tenčí) a druhou musí vždy nosit s sebou.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 26.04.2018 23:42:59