5th grade 2

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

​ŘÍJEN

​19.10.

Dnešní hodinu jsme zahájili opakováním minulého času sloves - pravidelných i nepravidelných. Formou soutěže jsme procvičovali také správné psaní sloves. Naučili jsme se spoustu nových sloves: bounce, shout, carry, push, pull, build, smell, cry, laugh, whistle, whisper, chat.

Děti v týmech soutěžily, kdo napáše nejdelší seznam slovíček z oblasti školy (school objects)

Učebnice str. 18, 19, 20

Domácí úkol: 21/E 

 

12.10

Dnešní téma: animals. Slovesa: run, flym jump, swim, hop, sting. Fomou her jsme procvičovali spelling různých zvířat. Učebnice str. 14/A,B, poslech, hádání odpovědí (guessing), psaní.

Soutěž u tabule, který tým napíše jako první ke každému písmenu abecedy jedno zvíře; učebnice str. 17.

Opakovali jsme předložky. Práce s programem I-dictionary 

Domácí úkol: 15/C,D

5.10.

Navštívili nás budoucí učitelé z USA - děti se představily, kladly hostům otázky na místa odkud pocházejí.

Dnešní téma: clothes, accessories, naučili jsme se: stripes (pruhy), dots (tečky)

Učebnice: str. 10/A,B - povídání o obrázcích, hledání rozdílů, srovnávání - formulace vět; str. 11 - poslech; 12/A,B

Soutěž ve spellingu.

 

Domácí aktivita: 13/D 

 

 

​ZÁŘÍ

21.9.

Dnešní úvodní hodina byla plná „startovacích aktivit“. Nejprve jsme přivítali v naší skupině nové děti, povídali jsme si, jak se měly o prázdninách. Hráli jsme hru „snowball fight“, kdy každý napsal o sobě 2 věty, co dělal o prázdninách, pak se papírky s větami zmačkaly a házely se po třídě. Děti pak podle toho, který nalezly, musely uhodnout, o koho se jedná. Velmi důsledně jsme probírali pravidla chování; děti se nám vrátily poněkud zdivočelejší…. Udělali jsme si s dětmi průzkum, jakým způsobem se nejraději učí, co mají rády . Vyrobili jsme si jmenovky a portfolia. Děti dostaly své učebnice. Mají jednu učebnici na doma (tenčí) a druhou musí vždy nosit s sebou.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37