5th grade 2

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ČERVEN

​KVĚTEN

31.5.

Dnes děti pracovaly na zvláštním projektu:-). Nejprve si musely formou odpovědí na různé otázky vydělat "peníze", za které si "nakoupily" různý materiál. Úkolem bylo zabalit syrové vejce tak, aby po hození z výšky nedošlo k jeho rozbití. Hodnotili jsme komunikaci v týmu v angličtině, týmovou spolupráci a úspěšnost pokusu:-).

24.5.

Protože děti před časem spolupracovaly na natáčení ukázkové hodiny, dostaly dnes od nás za odměnu "pizza party and movie. Sledovali jsme nádherný film Wonder.

17.5.

Dnešní den jsme začali procvičováním mluvení (speaking practice). Děti vedly mezi sebou ve dvojicích rozhovor na zadané obrázky. Ve druhé části hodiny jsme si pustili film Diary of a Whimpy Kid. Příští týden budou mít děti za odměnu, že spolupracovaly na natáčení, pizza party!

10.5.

Dnešní hodina se natáčela. Děti výborně spolupracovaly a tímto jim mnohokrát děkujeme.

Nejprve jsme si procvičili present perfect; děti psaly správně tvary minulého příčestí (past participle), tvořily věty. Hráli jsme několik her u tabule na procvičení slovní zásoby a gramatiky. Děti dostaly příběh roztřihaný na na proužcích papíru, který musely správně poskládat a odpovídat poté na otázky. Při dalších aktivitách ve vedly rozhovor ve dvojicích.​​

3.5.

Dnes jsme se věnovali opakování present perfect formou různých aktivit a her.

Učebnice str. 94/A,B (Talking about time)

V programu I-dictionary jsme zhlédli příběh a děti vypracovaly úkoly, kterého z daného příběhu vycházely (tvorba otázek, hledání výrazů souvisejících s časem).

 

Domácí úkol: 95/C

 

​DUBEN

​26.4.

Dnes děti psaly přípravný test na cambridgeské zkoušky. Dělali jsme část poslechovou a mluvení. 

19.4.

Procvičovali jsme si present perfect. Děti si na tabuli vybíraly jedno, ze slov, která se s tímto časem pojí a tvořily věty: already, ever, never, since, for, yet, just. Probírali jsme také vyjádření budoucího času pomcí "will/won't". Učebnice str. 98 - poslech, 99/D. Děti vyráběly poster, kde psaly a malovaly co budou dělat, kým budou apod. v roce 2028. (v zadání byl: I will be/go/live/have)

Dnes nebyl žádný domácí úkol.

 

12.4.

Pokračovali jsme v nové gramatice: present perfect. Have you done your homework YET? I Haven't done it YET. 

Pracovní list - děti skládaly rozházená slova do vět. V učebnici jsme dnes měli téma: Holidays - děti psaly v týmech a na čas co nejvíce slov souvisejících s holidays. Str. 88/ A,B, C (poslech). Hráli jsme hry na procvičení dnešní gramatiky.

Domácí úkol: 89/E

5.4.

Procvičovali jsme si novou gramatiku: present perfect. Naučili jsme se tento čas používat se slovy just/already (I have just/already eaten....). Tvořili jsme věty oznamovací, záporné a tázací. Procvičovali jsme si poslech, konverzaci: učebnice str. 92, 93.
 
Domácí úkol: 84/A

BŘEZEN

22.3.

Dnes jsme si nejdříve procvičovali minulý čas sloves (go, sleep, win, eat, fly, break,meet). Představili jsme si nový čas v angličtině: present perfect. Děti si vyrobily kruhy, ve kterých si mohou zjišťovat u nepravidelných sloves minulé různé tvary; včetně minulého příčestí, které je nutné znát pro tvorbu present perfect. Učebnice str. 90; hráli jsme konverzační hru na procvičení present perfect.

Domácí úkol: 91/C

 

 

15.3.

Hráli jsme "story cubes" na procvičení minulého času. Začali jsme Unit 35: What's it made of? Názvy materiálů: metal, wood, wool, plastic; předměty: brush, comb, fan, bottle, envelope, newspaper. Hráli jsme hru na uhodnutí předmětu a materiálu.
Vypracovali jsme cvičení na str. 74, 75.
Str. 75 how glass is made. Děti ve dvojicích skládaly pomíchané věty; přiřazovaly věty k sobě, odpovídaly na otázky. 

Domácí úkol: 72/A

 

8.3.

Procvičovali jsme minulý čas sloves formou otázek a odpovědí “what did you eat yesterday/who did you see/where did you go/what did you read”;
Unit 31 str. 66 a konverzační cvičení str. 67
soutěžní hra - diktát a správné napsání věty.
Unit 32 str. 68 poslech; 69 čtení
Slovíčka: university, post, fun fair/theme park, railway station, invitation, letter, envelope, stamp, factory, office, skate park, festival/concert
 
Domácí úkol: 67 D

 

1.3.

Dnešní hodinu jsme měli návštěvu budoucí lektorky z Malajsie. Část hodiny jsme tedy věnovali oboustranným dotazům. Dále jsme procvičovali psaní - pracovní list s obrázky příběhu; nejdříve děti řadily správné pořadí vět a poté samy psaly příběh. Dodělali jsme společně část testu Flyers (Reading and Writing).

​ÚNOR

22.2.

Dnešní hodinu jsme se věnovali testu na zkoušku Flyers. Děti se seznámily s částmi testu a vyzkoušely si část 1 (poslech) a část 2 (porozumění čtení). 

 

14.2.

Děti popisovaly, jak prožily jarní prázdniny. Navzájem jsme se ptali. Do portfolia děti psaly slova podle diktátu. Hráli jsme hru s kartami se slovíčky ze všech lekcí od začátku roku - děti musely umět definovat jednotlivá slova tak, aby je ostatní uhádli.

str. 62 - sports - čtení, psaní, poslech.

Domácí úkol: 63/D

 

LEDEN

25.1.

Story cubes - s kostkami jsme vytvářeli příběhy v přítomném a minulém čase

Navštívili nás budoucí lektoři z USA - děti jim kladly otázky a samy také odpovídaly na dotazy ze strany našich hostů. 

Hra na procvičení čtení, porozumění a psaní. 

Učebnice str. 56 - places and activities - holiday; psaní, poslech

Domácí úkol: 56/C

 

 

18.1.

Vyjmenovali jsme si různá místa ve městě a v přírodě: airport, theatre, block of flats, cliff/rocks, skate park, market, station, hostel, waterfall, post office, factory, chemist, university, etc. Konverzační aktivita - děti s navzájem popisovaly různá místa a doplňovaly je do tabulky; 

Zopakovali jsme si názvy slovních druhů: noun, verb, adjective, preposition, and adverb. Zhlédli jsme příběh Places and directions z programu I-dictionary. 
 
Poslech a soutěž, kdo si zapamatoval nejvíce informací.
 
Hráli jsme novou hru "Post-It Mania", ve ketré děti musely v co nejkratším čase označit štítky a popisem co nejvíce věcí ve třídě.

 

11.1.

. téma: cestování - děti psaly seznam slov, která související s cestováním - travelling 

. nová slovíčka (učebnice str. 52): airport, journey, platform, path, country, visit, passenger, wheels, ticket, pilot

. učebnice str. 53, 54 - poslech, čtení, diskuse

Domácí úkol: 55/E,F

4.1.

. What did you get for Christmas? Diskutovali jsme o dárcvích, které děti dostaly

. zahájili jsme nový systém - děti dostávají kartičky s úkoly, které mají vždy na danou hodinu (knock on the door, noise monitor, too much Czech monitor, erase the board apod...)

. procvičovali jsme formou hry psaní velkých čísel podle diktátu

. Učebnice str. 48 - čtení; opakování minulého času sloves; str. 51

Domácí úkol: 50/A

​PROSINEC

​21.12.

Dnešní hodinu jsme si udělali takovou malou vánoční party. Nejdříve jsme si procvičili formou her slovní zásobu, poté měly děti soutěž v týmech/dvojicích: Christmas Challenge. Plnily nejrůznější ukoly v daném čase: vyrob z novin Santovu čepici, z alobalu sáně, z drátů stojící vánoční stromek apod. Děti Vám doma jistě vše povypráví. Byly nadšené..

Na závěr jsme zhlédli film Mr. Bean at Christmas a děti si daly jako v kině popcorn:-).

Merry Christmas and Happy New Year!

14.12.

  • memory game: What can you see? děti se po určitou dobu koukaly na změť různých obrázků a pak psaly ty věci, které si zapamatovaly
  • Učebnice str. 42 (otázky), 43, 46 (čas)
  • Domácí úkol: str. 47 celá (za dvě hvezdičky)

7.12.

. Dnes nás navštívila budoucí lektorka z USA; děti se představily, řekly dvě zajímavosti o sobě a ptaly se našeho hosta na zájmy, odkud pochází a jak se slaví Vánoce v Kalifornii; konkrétně v její rodině. 

. Dále jsme se věnovali tématu "Christmas" - slovní zásoba, písnička Let it snow - poslech a podle poslechu doplňování chybějících slov

. Děti měly soutěž v týmech, kdo udělá nejdelší papírový řetěz. Na každý článek řetězu musely vždynapsat jedno slovo související s Vánocemi.

 

 

LISTOPAD

​30.11.

. How many jobs can you think of? How many places in a town can you think of?- děti psaly seznam

. Učebnice str. 37 (čtení článku a opovídání na otázky), 38 ( poslech), 40 (time telling)

. Děti dostaly pracovní list, kde si opakovaly hodiny

. Domácí úkol: pracovní list - procvičování minulého času sloves

 

23.11.

Dnešní téma: Thanksgiving.

. děti se seznámily s historií tradice oslav tohoto svátku v USA a Kanadě. 

. nová slovní zásoba: pilgrims, gravy, acorn, wreath, autumn/fall, turkey, pumpkin pie, cranberry sauce, mashed potatoes..

. děti musely objevovat v rámci našeho prostoru otázky a na ně odpovídat.

. poslech a vypracování pracovního listu na téma historie Thanksgiving

 

9.11.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu vesmír: Space.

. učebnice str. 28/29 (A journey into space)

. naučili jsme se názvy planet: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun (Pluto). Pomůcka pro zapamatování: My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas

.děti musely vrámici "výzkumu" zjišťovat fakta o planetách a poté vytvořit v týmech plakát solární soustavy: The Solar System

Domácí úkol: 29/D

2.11.

. slovesa (verbs) - děti psaly slovesa z minulé hodiny: ears - listen, hear; eyes -  see, look, watch; mouth - speak, talk, whisper, whistle, sing; hands - write, wave.....

. téma: In my classroom (str. 22) - school objects, poslech; soutěž ve spellingu slovíček

. téma: Clothes, animals and school  (str. 24, 25) - poslech, diskuze nad obrázkem, slovíčka na str. 25 - děti poté musely podle definice uhodnout a správně napsat dané slovo

. měli jsme návštěvu v hodině - 3 budoucí lektory z USA - děti měly možnost položit spoustu otázek. Nakonec každý řekl, co dělá "good teacher" a "bad teacher"

Domácí úkol: 24/C; děti, které minule chyběly, dostaly seznam nepravidelných sloves, která mají přeložit.

 

​ŘÍJEN

​19.10.

Dnešní hodinu jsme zahájili opakováním minulého času sloves - pravidelných i nepravidelných. Formou soutěže jsme procvičovali také správné psaní sloves. Naučili jsme se spoustu nových sloves: bounce, shout, carry, push, pull, build, smell, cry, laugh, whistle, whisper, chat.

Děti v týmech soutěžily, kdo napáše nejdelší seznam slovíček z oblasti školy (school objects)

Učebnice str. 18, 19, 20

Domácí úkol: 21/E 

 

12.10

Dnešní téma: animals. Slovesa: run, flym jump, swim, hop, sting. Fomou her jsme procvičovali spelling různých zvířat. Učebnice str. 14/A,B, poslech, hádání odpovědí (guessing), psaní.

Soutěž u tabule, který tým napíše jako první ke každému písmenu abecedy jedno zvíře; učebnice str. 17.

Opakovali jsme předložky. Práce s programem I-dictionary 

Domácí úkol: 15/C,D

5.10.

Navštívili nás budoucí učitelé z USA - děti se představily, kladly hostům otázky na místa odkud pocházejí.

Dnešní téma: clothes, accessories, naučili jsme se: stripes (pruhy), dots (tečky)

Učebnice: str. 10/A,B - povídání o obrázcích, hledání rozdílů, srovnávání - formulace vět; str. 11 - poslech; 12/A,B

Soutěž ve spellingu.

 

Domácí aktivita: 13/D 

 

 

​ZÁŘÍ

21.9.

Dnešní úvodní hodina byla plná „startovacích aktivit“. Nejprve jsme přivítali v naší skupině nové děti, povídali jsme si, jak se měly o prázdninách. Hráli jsme hru „snowball fight“, kdy každý napsal o sobě 2 věty, co dělal o prázdninách, pak se papírky s větami zmačkaly a házely se po třídě. Děti pak podle toho, který nalezly, musely uhodnout, o koho se jedná. Velmi důsledně jsme probírali pravidla chování; děti se nám vrátily poněkud zdivočelejší…. Udělali jsme si s dětmi průzkum, jakým způsobem se nejraději učí, co mají rády . Vyrobili jsme si jmenovky a portfolia. Děti dostaly své učebnice. Mají jednu učebnici na doma (tenčí) a druhou musí vždy nosit s sebou.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12