5th grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

LEDEN

15.1.

Dnes jsme si vypracovali Unit 23 World/Weather/Work a Unit 24 Leaving and Arriving a Unit 25 What shall we do next?. Porovnávali jsme dva si podobné obrázky, měli poslechová cvičení, procvičili jsme si mluvený projev a zahráli online games.

Nová slovíčka/fráze: torch/toothbrush/soap/towel/comb/fork/knife

Doporučená domácí příprava: SB str. 55/cv. E,G

 

8.1.

Začali jsme si zopakováním otázek typu How many..?How often…? Whose…? Which….? Dále jsme si vypracovali Unit 21 The time of the year and Unit 22 Important numbers a v Student´s book jsme si vpracovali strany 46,47. Procvičili jsme si číslovky, čtení datumů, měli jsme poslechová cvičení, porovnávali jsme dva si podobné obrázky.

Doporučená domácí příprava: SB p. 47/cv. E

 

PROSINEC

18.12.

Dnes jsme si zahráli hru The Christmas challenge a v druhé polovině jsme zhlédli animovanou pohádku The grinch who stole christmas.

Přejeme všem krásné Vánoce!

11.12.

Dnes jsme si vypracovali Unit 17 A day´s work, Unit 18 Time and work, Unit 19 Answer my questions, a to strany 38-43. Naučili jsme se pojmenovávat různá zaměstnání, určovat čas, zopakovali jsme si Question words jako například How many? How? How much? Where? When? Which? Who?. Měli jsme poslechová cvičení a procvičili si rovněž mluvený projev a prostý čas přítomný.

Nová slovíčka/fráze: dentist/trainer/vet/engineer/designer/electrician/driver/teacher/mechanic/actor/nurse/secretary/journalist/actress/fireman/teacher/driver/photographer/police officer

Doporučená domácí příprava: SB str. 40/ex.C

4.12.

 

Dnes jsme se věnovali popisováním obrázku, zahráli jsme si koledy a naučili novou slovní zásobu spojenou s tématem Vánoc/Christmas. V druhé polovině jsme se věnovali kreativnější činnosti a vyzdobili jsme si třídu s našimi vánočními výrobky.

Nová slovíčka/fráze: laugh/sleigh/reindeer/shout/guide/history/foggy/glow/shine

LISTOPAD

27.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 15 What´s for dinner? a Unit 16 Let´s have a picnic!, a to strany 34-36. Procvičili jsme si rovněž stupňování přídavných jmen, přítomný čas průběhový, zahráli hry jako například Back to the board, Guess the word, The Miming game.

Nová slovíčka/fráze: salt/pepper/clutteryspoon/fork/knife/chopsticks/plate/glass/bowl/cup

Doporučená domácí aktivita: Student´s book strana 37/cv. C

 

20.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 13 Horrible weather a Unit 14 Are you hungry? Procvičili jsme si mluvený projev porovnáváním obrázků. V Student´s book jsme si vypraccovali strany 30-33.

Nová slovíčka/fráze: supper/sugar/snack/jam/cookie/honey

 

13.11.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu vesmír: Space.

. učebnice str. 28/29 (A journey into space)

. naučili jsme se názvy planet: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun (Pluto). Pomůcka pro zapamatování: My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas

.děti musely vrámici "výzkumu" zjišťovat fakta o planetách a poté vytvořit v týmech plakát solární soustavy: The Solar System.

Děti zhlédli video: Exploring our solar system

Doporučená domácí aktivita: Project - Space 

6.11.

 

Dnes jsme si na začátku výuky přítomný čas zopakovali Question words typu Who?What? Where?How?. Dále jsme pokračovali v naší Student´s book strany a vypracovali jsme si strany 26-29. Porovnávali jsme si dva si podobné obrázky. Zahráli jsme si spoustu her online i na konci zhlédli i video , o kterém jsme si pak pivídali. Zahráli jsme si hry jako The Racing game, Guess the answer.

Nová slovíčka/fráze: space/astronaut/rocket/planet/explore/spaceship

 

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu blížícího se amerického svátku Halloween. Zahráli jsme si spoustu jako například The Memory game online, Back to the board. Rovněž jsme pracovali s textem. Zopakovali jsme pojmy jako například podstatné jméno/přídavné jméno/sloveso/předložky.

Nová slovní zásoba/fráze: ghost/costume/candle/trick or treat/make up

Doporučená domácí příprava: Napiš pět vět o americkém svátku - Halloween

 

23.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali slovní zásobu z předešlé lekce a v Student´s book vypracovali strany 22-25, a to Unit s názvem In my classroom a s Unit s názvem Clothes/Animals and shoes. Zahráli jsme si spoustu her jako například The Chair game and Back to the board.

 

16.10.

Na úvod hodiny jsme si zopakovali téma Animals. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 7 Moving and speaking a Unit 8 School subjects, a  to strany 18-21. Zahráli jsme si spoustu her jako například Back to the board.

Nová slovíčka/fráze: Geography/History/Biology/Chemistry/Physics

Doporučená domácí příprava: SB str. 21/cv. F

 

9.10.

Dnes na začátku výuky jsme si zahráli hru na procvičení naší paměti. Dále jsme pokračovali v naší učebnici a probrali jsme Unit 5 s názvem About animals a Unit 6 My things, a to strany 14-17. Rovněž jsme si zopakovali používání spojek jako například and, so a because. Procvičili jsme si rovněž mluvený projev popisováním obrázku. Na závěr jsme si zahráli hru I spy with my little eye..

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 15/cv. C,D

 

2.10.

Dnes jsme si na počátku výuky zopakovali slovní zásobu týkající se předešlých dvou lekcí. V Student´s book jsme probrali Unit 3 Spots and Stripes a Unit 4 my friends andd my pets, a to strany 10-13. Zahráli jsme si hry jako Back to the board, Pictionary. Taktéž jsme měli poslechová cvičení a procvičili jsme si rovněž mluvený projev, kdy děti porovnávaly dva si podobné obrázky.

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 13/cv.D

 

ZÁŘÍ

25.9.

Dnes jsme probrali Units 1 s názvem Hello again a Unit 2 Wearing and carrying a to strany 6-9. Také jsme si zopakovali Question words, téma Oblečení a doplňky. Zahráli jsme si rovněž spoustu her jako například The Memory game, Look and remember, Back to the board,vypracovali jsme si i poslechová cvičení v naší Student´s book.

 

18.9.

Dnes jsme se hezky všichni uvítali, povídali jsme si na úvod o našich zážitcích z prázdninách. Ozdobili jsme si jmenovky a portfolia a zahráli rovněž spoustu zabávných her jako například The Chair game, Back to the board. Dále jsme si vypracovali pracovní list All about me a abychom my jako lektorky rozpoznaly, jak si žáci nejlépe novou látku osvojují rovněž pracovní list s názvem How do I learn best? Celkově jsme si dnes užili mnoho legrace a už dnes se těšíme na viděnou příště!

 

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44