5th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

Listopad

20.11.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu téma Food
Bookwork: Unit 15: What's for the dinner, new vocabulary: (flour, a recipe, mug, metal, utensils, silverware, chopsticks) str. 34/A poslech, spojujeme obrázky a jména, B čtení textu, doplňujeme správná slova. str.35/E napiš legrační věty na téma jídlo/food.
Konverzace ve skupině a ve dvojici. Závěrem jsme si zahráli Questions Game.
Homework: 37/C odevzdat 27.11.
Challenge: nádobí/utensils-napiš další tři příklady.

13.11.

Portfolio: Hledáme rozdíly na obrázku A,B. Napíšeme alespoň dvě celé věty a poté porovnáme s kamarádem.
Grammar: Past participle. slovesa: be/been, do/done, eat/eaten, have/had, read/read, write/written. Procvičujeme v rámci hry u tabule.
Bookwork:  Téma Weather str. 30/A,B poslech, doplň chybějící slova do vět . Cvičení C,D  na postřeh, hledáme rozdíly na obrázku. Str. 31/F,E poslech. Dále jsme se věnovali tématu Food str. 32/A a str. 33/C,D
Závěrem jsme si zahráli Musical chair plus challenge.
Homework: Děti dostaly okopírovanou stránku, napiš příběh dle obrázků a vymysli závěr. Odevzdat 20.11.
Challenge: Napiš tři příklady, odlišné názvy jídla VB/USA  např. biscuit/cookie

 

6.11.

Dnes jsme si povídali o vesmíru a jednotlivých planetách, naučili jsme se nová slova (orbit time, appearance/surface, distance)
Bookwork: str. 26/ A,B (poslech) New vocabulary: grass hills, fields, sand, villages, leaves, forest, island, shells, sky. Děti ve dvojici hádají slova dle popisu k danému tématu (visiting different places)
str. 28/A,B (poslech) 29/ E (jména planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune) New Vocabulary: storms, dust, ice, hurricane, rings, to orbit, astronomer, surface, crater, temperatures.
Homework: 27/D odevzdat 13.11.
Challenge (dobrovolná práce) When did Pluto stop being considered a planet?

Říjen

23.10.

Portfolio:  napiš čtyři oblíbené činnosti, následně konverzujeme v kroužku (New vocabulary: Natural Disaster)
Bookwork: 22/A,B poslech, 23/ C,D, 24/A poslech, B,C.
Děti soutěží v týmu, jeden popisuje slovo, ostatní hádají.  Zahráli jsme si running dictation, kdy děti ve dvojici hadají slova a musí je správně zapsat (check your spelling).
Homework: 23/C odevzdat do 6.11.
Challenge (dobrovolný domácí úkol) Zjisti, co znamená slovo Pangea.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

16.10

V rámci dnešní hodiny děti hledaly slovesa (go,fall ...) a zapisují je v minulém čase (went,fell...), opět hrajeme hru na závod u tabule = past tense irregular.
Na závěr jsme hráli oblíbenou hru Questions game
Bookwork: str.18/A,B,C dle obrázku vyprávíme příběh (past tense) str. 19/D, str.20/ A,B.
Homework: 21/F. Datum odevzdání 23.10.
New vocabulary: bounce, shout, push, build, laugh, clap, whisper, whistle, pull, hold, decide, believe, describe, guess
Challenge (dobrovolný úkol): Learn something interesting about school in America.

9.10

Dnes jsme nejdříve opakovali slovní zásobu na téma oblečení a zvířata (new vocabulary: carnivores, tentacles, camel, tortoise, beetle, swan, donkey, sloth) Vyzkoušeli jsme hru Questions Game, kdy děti komunikují pouze v otázkách, hráli jsme hru na závody u tabule, kdo první uhádne název zvířete a správně napíše.
Bookwork: str14/A,B. str. 15/C. str.16/A,B( poslech) str.17/C(poslech),D
Homework: str.15/D odevzdat do 16.10
Challenge (dobrovolný úkol) Group of tortoises is called...........?

 

2.10

Dnes jsme si vysvětlili tři slovní druhy (noun, verb, adjective) děti ve skupinách vymýšlí slova na stejné písmeno ( egg, eat, early apod.)

Bookwork : str. 10/A, B najdi rozdíly na obrázku. New vocabulary : flag, pier, spots, seagull, cross, stripes, fishing line, ladder, railing, sail, hose.
str. 11/ D,E, F. str. 12/ A, B -poslech. str. 13/ E doplň chybějící slova dle poslechu.
Homework: str. 13/D. Datum odevzdání 9.10.
Dobrovolný úkol: zjistit tři přídavná jména (adjectives) na písmeno K a přeložit do Čj.

ZÁŘÍ

25.9.

Dnes jsme si nejprve zopakovali past tense (čas minulý) u nepravidelných sloves, děti se ptají ve dvojicích a zapisují např: Did you eat pizza yesterday? Yes, I ate pizza yesterday. Hráli jsme zábavnou hru Musical Chair+Challenge, kdo vypadne ze hry, vyzve kamaráda, aby vyjmenoval 5 věcí.
Bookwork:
str 6. cvičení A, B new vocabulary: bench, lighting, pigeon, long/short sleeve, spots.
str 7. cvičení C, D, (poslech) E
str.8. cvičení A-new vocabulary: ring, necklace, bracelet, suitcase, tights, gloves, belt, pockets, rucksack. cvičení B-závody u tabule
str 9. cvičení D (poslech)
Homework: str.7. cvičení E. Datum odevzdání 2.10.
Dobrovolný domácí úkol ( Challenge question) vyhledat pojmenování pro předchůdce kytary viz obrázek v učebici.

18.9

V dnešní hodině jsme si nejdříve zahráli zábavné hry Snowball, kdy  jsme zjišťovali, jak jsme prožili prázdniny-procvičování minulého času (past tense). Ve dvojicích hrály děti stolní hru Dice Game, kdy zjišťovaly něco nového o svém kamarádovi a také vyplnily zábavný dotazník o sobě. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě Class Rules a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat, že se budeme navzájem k sobě chovat hezky. Děti dostaly portfolia, která si podepsaly a ozdobily. Děti také obdržely nové učebnice Fun for Flyers.

Domácí úkol: v nové učebnici najít a vypsat sedm věcí, které se budeme v průběhu školního roku učit.

TOPlist

aktualizováno: 22.11.2019 18:11:34