4th grade 2

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ŘÍJEN

16.10.

Weather - dnes jsme se učili různými způsoby pojmenovat počasí - cloudy, windy, rainy, snowy...Na tabuli děti dostaly různé názvy oblečení, které řadily k danému počasí. V programu I-dictionary jsme zhlédli krátký příběh na dané téma. U tabule pak děti soutěžily v uhádnutí a správného napsání daného slova; učebnice str. 18 - poslech

Dále jsme si připomněli stupňování přídavných jmen - big - biggER - the biggEST; funnY - funnIER - the funnIEST apod. Děti dostaly do dvoji obrázek s různými zvířaty, která mezi sebou porovnávaly; učebnice str. 20 - poslech

Na závěr jsme si zahráli oblíbenou hru "snatch!".

Homework: 21/E

9.10.

Dnešním tématem bylo oblečení (clothes). Do portfolia děti psaly o svém sousedovi v lavici, co má na sobě.  Naučili jsme se: on the top half (na horní polovině těla) on the bottom half (na dolní polovině těla). Terezka is wearing a shirt on her top half. apod. 

Procvičovali jsme si spelling (pravopis) názvů oblečení - luštili jsme křížovku;podle poslechu musely děti uhodnout o jaké oblečení se jedná a správně jej na tabuli napsat. 

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali tématu "body parts" -  části těla, jejich správný tvar v množném čísle. Opět jsme procvičovali spelling; každý poté nakreslil "monster" a porovnávali svého "monster"s tím od kamaráda: My moster has got 10 hands but your monster has got only 4 hands. apod. Také jsme si zopakovali "porovnávání" - My monster is shorter/bigger/taller/older.. than your monster.. apod.

Student's Book: str. 14, 15 / F - povídali jsme si o obrázku, odpovídali na otázky; 16, 17

Homework: 15/6, 16/A

 

 

2.10.

Dnešní téma: Farm animals. Do portfolia psaly děti na čas co nejvíce hospodářských zvířat. Hráli jsme různé hry na procvičení slovní zásoby.

Učebnice str. 10  - spojování slov a obvrázků (farm); v kruhu jsme hráli soutěž, kdo nejrychleji řekne animals that fly/swim/run/hop...; str. 11.

Další téma bylo popisování vzhledu: What does he/she look like? Jak vypadá? - děti se navzájem popisovaly, u tabule řešily křížovku (str. 12) a udělali jsme si poslechové cvičení.

Homework: 10/B

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Začali jsme povídáním o oblíbených aktivitách. Děti do portfolia psaly a kreslily: My favourite activity.

Učebnice: activities and animals - zopakovali jsme si slovesa . skip, hop, rollerblade, dance; str. 6 (poslech, vnímání veršů; děti na pracovním listě vymýšlely slova, která se rýmují a v týmech je pak prezentovaly). Opakovali a předváděli jsme si různé aktivity (skating, skpipping....); str.9 - děti si zopakovaly názvy daných zvířat a jak se správně píší - formou hry na tabuli; poslech zvuků a jmenování zvířat, opakování přítomného času průběhového: děti dostaly vždy větu (a jellyfish is dancing; a hippo is hopping...:-) a předváděly to ostatním dětem, které hádaly a musely říci celou větu. 

Knihy: děti si zapůjčily knížky z knihovny. Datum navrácení knížek je 9.10.

Domácí úkol: 9/D

 

 

18.9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny a s novou lektorkou Miss Hannah. Hráli jsme hru v kruhu: I am Hannah and see a fish in the ZOO. Děti se představovaly a jmenovaly různá zvířata. Zopakovali jsme si pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). 

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy (book report).

Prošli jsme si věty, které se všichni musí snažit ve třídě používat: How do you say in English.....?; Can I...have, please?; Can you repeat that, please?; How do you spell...?; I don't know. Sorry, I don't underdstand. Which page is it? I need help, please. What does....mean?

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 4. třídu "We are a team!" Povídali jsme si o šikaně (bulling) a že v našem týmu se k sobě chováme hezky (we are kind).

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34