4th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ŘÍJEN

8.10.

Portfolio: zopakování slovní zásoby z minulé hodiny.Dále jsme si formou her procvičovali spelling slov z kategorie "clothes" - oblečení - gloves, scarf, shorts, coat, boots, glasses, sweater, shirt.

Učebnice: 14/A - slovní zásoba a wordsearch; B - děti odpovídaly na otázky; 15/F - poslech a odpovídání na otázky; 16/A, B - procvičování části těla (body parts)

Naučili jsme se dnes "comparatives" - srovnání - big (velký) - bigger (větší); old - older, young - younger, happy - happier....Děti srovnávaly obrázky nebo dvojice spolužáků - Jachym is smaller THAN David..apod.

Homework: 15/6 - vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Porfolio: děti si zopakovaly "farm animals". Nejprve zapisovaly jednotlivá zvířata podle zvuků. Poté jsme procvičovali spelling.

Učebnice: 10 celá - obrázek - děti popisovaly na obrázku jednotlivé předměty a co kdo dělá. Příběh k obrázku jsme si přečetli nahlas. Poté jsme hráli hru "running dictation" - část dětí měla napsáno otázky a ostatní musely ve třídě hledat odpovědi. Dále jsme podle poslechu obrázek vybarvovali.

11/A - procvičili jsme si novou slovní slovní zásobu související se vzhledem: beard, moustache, straight/curly/blonde/brown/fair/red hair. Děti pracovaly ve dvojících - jeden vždy někoho popisoval a druhý hádal, o koho se jedná.

Na závěr děti psaly na rychlost slova z různých kategorií: animals that fly/climb/run fast/have 4 legs

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio: děti se seznámily s novou učebnice; z Unit 1 psaly kolik věcí vidí na obrázku. 

Procvičovali jsme slovesa: skate/dance/skip/hop - vysvětlovali jsme si význam slov a jejich rozdíl (skip/hop/jump); děti psaly věty s těmito slovesy.

Učebnice str. 6/A (poslech). Odpovídali jsme na otázky o obrázku. Na tabuli děti měly napsaná různá anglická slova a měly k nim najít slova, která se rýmují. Poté na závod hledaly rým k dalším slovům (shoe/Sue; bat/hat; look/cook...). Str. 7/E - writing.

Domácí úkol: 8/A - vypracovat do 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! Děti hledaly předměty v rámci třídy ke každému písmenu abecedy.

Seznámili jsme se novou knížkou Fun for Movers. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58