4th grade 1

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

 

ŘÍJEN

16.10.

Na úvod jsme si zopakovali stupňování přídavných jmen 2.stupně, kde jsme porovnávali zvířata. Dále jsme si na tabuli napsali všechna slova ve spojitosti s tématem Weather.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 7 What´s the weather like, děti si vypracovali poslechové cvičení a vysvětlili jsme si tvoření 3. stupně u přídavných jmen, když porovnáváme.

Dále jsme si vypracovali Unit 8 The hottest and coldest places, procvičili jsme si zároveň mluvený projev a vysvětlili krátce používání is/am/was/were. Na závěr jsme si zahráli hru online.

Nová slovíčka/fráze: snowy/snow/cloudy/hot/rainy/rain/sun/moonúrainbow

Doporučená domácí příprava: Student´s book cv. C a kdo chce hvězdičku navíc může i 21/cv. E

9.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali popis osob použitím slovní zásoby jako například straight/curly/short/long/bald/blonde/happy/sad/angry/surprised.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 5 The Woman in the red dress, a to strany 14-15. Naučili jsme se novou slovní zásobu týkající se tématu Clothes, zahráli hru The board race na procvičení nové slovní zásoby a vypracovali poslech.

Rovněž jsme si vypracovali Unit 6 My neck, my shoulder, kde jsme se soustředili na popis částí těla a naučili jsme se porovnávat pomocí přídavných jmen použitím přídávné jméno -er. Pracovali jsme se s textem, číslovkami a přídavnými jmény. Na závěr jsme si procvičili mluvený projev, věnovali jsme se opět popisu obázků a zahráli hru na procvičení spelování.

Nová slovíčka/fráze: scarf/handbag/glasses/boots/socks/skirt/dress/coat/jacket/handbag/swimsuit/sweater

Doporučená domácí příprava: SB str. 17/cv. D

2.10.

Dnes si na začátku výuky děti procvičili přítomný čas průběhový, kde musely do svého portfolia popsat Crazy animal world a co každé zvíře v tomto světě momentálně dělá.

Dále jsme pokračovali s Unit 3 v naší učebnici s názvem Fun at the farm, kde jsme pracovali s textem a jeho porozuměním, procvičili jsme si mluvený projev a zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals a míst, kde se mohou nacházet.

Taky jsme si vypracovali Unit 4 Your hair looks great!, a to strany 12-13, kde jsme se věnovali spíše popisu osob a opět jsme pracovali s textem a rovněž jsme si vypracovali poslechové cvičení. Na závěr si děti nakreslili postavičku z našeho příběhu a spolu jsme si ji i popsali.

Nová slovíčka/fráze: angry/old/sick/surprised/tired/straight/curly/bald/short/fair/moustache/beard

Doporučená domácí příprava: SB p. 13/otázky 1-7

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Dnes jsme začali tím, že si děti do svého portolia napsaly všechny zvířata, které znají. Dále jsme pokračovali v naší učebnici, a to Unit 1 Watch us, we´re moving! A vypracovali jsme si trany 8-9. Zopakovali jsme si přítomný čas průběhový a vypracovali poslechové cvičení v naší učebnici, kde děti musely správně přiřadit jméno k dané osobě a činnosti, které se věnuje. Pracovali jsme také s krátkým textem na další procvičení přítomného času průběhového a zahráli jsme si hru The Miming game, kde děti předvedli ostatním určitou aktivitu a zvíře.

V druhé polovině jsme pokračovali s Unit 2 Animals/Animals, kde jsme se i hodně věnovali spelováním a celkově psané formě slovní zásoby. Zahráli jsme si hru The Board race, na procvičení slovíček z daného tématu a procvičili jsme si i mluvený projev hrou Guess who, kde jsme si zopakovali vazby It has got/ It can../ It is..

Děti si rovněž vypůjčily knihy z naší anglické knihovny, doba vrácení je 9.10.

Nová slovíčka/fráze: jellyfish/penguin/snail/bat/whale/a donkey/polar bear/zebra/kanagroo/lion/kangaroo/dolphin/bee

Doporučená domácí příprava: SB p. 7/cv E

 

 

 

18.9.

Dnes jsme se všichni znovu uvítali po prázdninách a už na začátek užili spoustu legrace. Zahráli jsme si hry jako například The Alphabet game, In my circle, Run-and-colour game. Procvičili jsme si fráze typu I love/I like/ I don´t like a různé kategorie. Obeznámili jsme se s učebnicemi, které budeme tento školní rok používat a s pravidly našeho programu. Děti si vyplnili rovněž pracovní list All about me a porovnali si navzájem své odpovědi s ostatními. Dětem také byly rozdány portfolia, které si samy mohly ozdobit.

Doporučená domácí příprava: napiš 3 věci, které se chceš tento rok naučit

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34