4th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

DUBEN

9.4.

Dnes jsme si na úvod výuky zopakovali vazby like doing/ have to+verb.

Dále jsme pokračovali v naší učebnici s Unit 38 Playing and working a s Unit 39 We´ve got lots of things to do a  vypracovali jsme si strany 80-83. Věnovali jsme se procvičovaní poslechu, pracovali jsme se textem, zopakovali jsme si příslovce času jako například always/often/sometimes/usually/never. Procvičili jsme si mluvený projev, povídali jsme si o našich každodenních činnostech, obživili jsme si Přítomný čas prostý, znovu jsme si prošli dny v týdnu.

Na závěr jsme si zahráli hru, kde jsme znovu se soustředili na mluvený projev s použitím příslovcí času.

Nová slovíčka/fráze: always/often/usually/sometimes/never

Doporučená domácí příprava: SB str. 82/cv. B

2.4.

Dnes jsme si vypracovali Unit 37 s názvem Mr. Must changes his job, a to strany 78,79.

Vysvětlili jsme si používání like doing a have to do. Zábavnou formou jsme si pak daný gramatický jev snažili osvojit. Rovněž jsme si procvičili mluvený projev. Také jsme pracovali s textem a soustředili jsme se k závěru výuky na procvičení poslechvých dovendostí a znovu osvěžení minulého času u sloves.

 

BŘEZEN

26.3.

Dnes jsme si zopakovali nepravidelná slovesa v minulém čase a spelování 

Dále jsme se naučili používat could.../couldn´t + verb a procvičili jsme si tuto vazbu i mluveným projevem. V SB jsme si vypracovali Unit 36 Could you do it? a vypracovali strany 76-77 a procvičili poslech.

V druhé polovině jsme si zahráli hry na procvičení předešlé slovní zásoby.

Doporučená domácí příprava: SB str 77/cv. D

 

19.3.

Dnes jsme se soustředili na procvičování minulého času u pravidelných a nepravidlených sloves.

Vypracovali jsme si dnes rovněž Unit 33 a procvičili si poslech, mluvený projev i pracovali s textem.

Dále jsme si také vypracovali Unit 34, povídali jsme si o každodenních činnostech, tom jak jaké měl Ben nepovedené ráno a naučili jsme se nová nepravidelná slovesa v minulém čase jako například put/hide/drive/cut/wear/fall/know/come/sit. Na osovojení nových nepravidelných sloves jsme si zahráli hry jako například The Chair game a Team relay matching game.

Nová slovíčka/fráze: put-put/hide-hid/drive-drove/cut-cut/wear-wore/fall-fell/know-knew/come-came/sit-sat

Doporučená domácí příprava: SB str. 73/cv.C

12.3.

Dnes jsme si vypracovali nanečisto část zkoušky s názvem Reading and writing part - Cambridge Movers exams, a to společně jsme si prošli jednotlivě části, děti opět byli upozorněny na co si dávat pozor, jakých běžných chyb by se případně mohly dopustit. 

V druhé polovině jsme se soustředili na část s názvem Speaking part, tudíž jsme si společně prošli jednotlivé části ústní zkoušky. 

Závěrem jsme si zahráli zábavnou hru na procvičení mluveného projevu.

Doporučená domácí příprava: SB str. 124/přelož si všechna slovesa v minulém čase do českého jazyka a nauč se je.

5.3.

Dnes jsme si vyzkoušeli část Cambrid. zkoušek MOVERS nanečisto. Zhlédli jsme část zkoušky Cambridge exams Starters - Speaking part na youtube a vypracovali jsme si také poslechovou část Listening part.

Prošli jsme si společně různé úkoly, které nás případně čekají u jednotlivé části, na co si dát pozor, co nepřehlédnout a zároveň, co nám může pomoci.

Příští hodinu se chystáme dále pokračovat a vyzkoušet si zbytek testu nanečisto.

Na závěr jsme si zahráli hru s názvem Back to the board na procvičení mluveného projevu a zopakování předešlé slovní zásoby.

ÚNOR

26.2.

Na začátku výuky si žáci procvičili tvoření otázek.

Dále jsme si v SB vypracovali Unit 30 About me a Unit 31 Why is Sally crying?, a to strany 64-66. Dnes jsme se koncentrovali na mluvený projev, na hláskování, vypracovali jsme si poslechové cvičení a obživili jsme si rovněž nepravidelná slovesa hravou formou, a to hrou Dobble. Věnovali jsme se i popisu obrázku a na straně 66 žáci měli za úkol spojovat odpvěď se správnou otázkou.

Zahráli jsme si rovněž naši oblíbenou hru s názvem The Scavenger hunt.

Doporučená domácí příprava: SB str. 66/cv. D

5.2.

Na úvod jsme si zopakovali zábavnou formou, a to pantomimou nepravidelná slovesa v minulém čase.

Zahráli jsme si rovněž Board game a zahráli a zazpívali písničku spolu s vypracováním pracovního listu, a to vše na znovu osvěžení nepravidlených sloves v minulém čase. Vypracovali jsme si taky poslechové cvičení a průzkum týkající se našich aktvit v uplynulém víkendu a procvičili jsme si i mluveným projev další společnou hrou.

V Student´s book jsme si vypracovali str. 70 a zahráli i hru online na lepší osvojení probrabné látky.

Doporučená domácí příprava: SB str. 71/cv. D

 

LEDEN

29.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali, jak reagovat na různé situace.

Dále jsme se naučili nová nepravidelná slovesa a procvičili zábavnou hrou ve dvojicích i společně. Procvičili jsme si rovněž mluvený projev tvořením vět s novými slovesy a zopakovali jsme si tvoření příslovcí. v SB jsme si vypracovali Unit 29 About us a poslechové cvičení, zahráli jsme si hru na pantomimu a na závěr jsme si vypracovali projekt, kde děti kreslily a procvičily si i novou gramatiku.

Nová slovíčka/fráze: slow-slowly/good-well/bad-poorly/catch-caught/bring-brought/think-thought/buy-bought

Doporučená domácí příprava: SB str. 63/cv. E

22.1.

Na úvod jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se předešlé lekce. 

V SB jsme si pak vypracovali Unit 24 Travelling, texting, phoning a Unit 26 Guess who lives here?, a to strany 52-56. Procvičili jsme si mluvený projev popisem obrázků, osvěžili spelování slovní zásoby, vypracovali poslechové cvičení a prošli jsme si znvou společně nějaké předložky.

Doporučená domácí příprava: SB str. 53/cv. E

15.1.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali spelování slovní zásoby týkající se tématu Places.

Dále jsme si vypracovali Unit 22 strany 48-49, kde jsme si přečetli text o životě na vesnici a ve městě a osvěžili jsme si stupňování přídavných jmen, 1také jsme si procvičili poslech a mluvený projev. Dále jsme si vypracovali Unit 23, a to strany, 50-51 a povídali jsme si o přírodě a o slovní zásobě spojenou s tímto tématem. Opět jsme se věnovali mluvenému projevu, poslechu, zahráli jsme si hry online.

Nová slovíčka/fráze: waterfall/field/a path/a plant/grass/lake/an island/a field

Doporučená domácí příprava: SB p. 49/cv D

8.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Health problems. Zahráli jsme si rovněž The Miming game, kde děti musely předvést určitou nemoc před ostatními, aniž by mluvily u toho. 

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 20 Where? a Unit 21 Here and there in town, a to strany 44-47. Procvičili jsme si mluvený projev, vypracovali cvičení jako Look and read a rovněž procvičili poslech. 

Závěrem jsme si procvičili minulý čas prostý, kde děti dostaly za úkol tvořit věty v minulém čase o tom, co všechno dělaly o vánocích.

Nová slovíčka/fráze: a shop/ a lift/ a farm/ a market/ the sea/ strairs/ a supermarket/a museum/ a school/ a mountain/ a river/ a lake/ a car park/ a playground/ a funfair

Doporučená domácí příprava: SB str. 45/cv. C

PROSINEC

18.12.

Dnes jsme si vytvořili ve třídě krásnou vánoční atmosféru, děti si vyrobily vánoční přání pro své blízké a v druhé polovině jsme se podívali na kreslenou pohádku s názvem Kung fu Panda Christmas.

Doporučená domácí příprava: Practise English with a Christmas song or a movie

11.12.

Dnes jsme na začátku výuky si napsali do svého portfolia slovní zásobu týkající se tématu Hobbies.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 17 Our Hobbies a Unit 19 What´s the matter?, a to strany 38-42. Pracovali jsme s textem, vypracovali jsme si poslechové cvičení, procvičili mluvený projev.

Nová slovíčka/fráze: temperature/headache/sick/tired/stomach-ache/a cold/a cough/broken/a runny nose/an earache/to hurt/sneeze/sore/throat/

Doporučená domácí příprava:SB str. 40/cv. A, C

4.12.

Dnes jsme si na začátku věnovali popisu obrázků.

Dále jsme si zopakovali a naučili nová slovíčka z tématu Vánoc/Christmas. Slovní zásobu jsme si také hravou formou procvičili, zahráli jsme si hry jako například Swat it, Back to the board. Zopakovali jsme si rovněž spelování. zazpívali jsme si vanoční písničku Jingle bells a pracovali jsme se slovní zásobou z písničky.

Nová slovíčka/fráze: Christmas/balls/gifts/snow/reindeer/elf/Santa/North Pole/sleigh/decorations

Doporučená domácí příprava: zopakujite si slovní zásobu z posledních 16 Units.

 

LISTOPAD

27.11.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se tématu House a vypracovali jsme si Unit 15 At Our house a Unit 16 Let´s do some sport, a to strany 34-37. Pracovali jsme s textem, vypracovali jsme si poslechové cvičení a procvičili rovněž minuly čas prostý hlavně u nepravidelných sloves a naučili se i několik nových sloves v minulém čase opět používat.

Zahráli jsme si také několim her na procvičení slovní zásoby jako například Connect 4 a Board race.

Nová slovíčka/fráze: drink-drank/draw-drew/fly-flew/get-got/give-gave

Doporučená domácí příprava: SB p. 37/cv. D

 

20.11.

Dnes jsme si na úvod vypsali všechna slovíčka, která nás jen napadnou při tématu House/Home

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 13 Different homes a Unit 14 Our homes, a to strany 30-33. Zahráli jsme si hry jako Pictionary, kde jsme si hravou formou procvičili slovní zásobu, vypracovali jsme si rovněž poslechová cvičení a pracovali jsme s textem. Procvičili jsme si rovněž jazjazykolamy a na závěr jsme si vypracovali projekt My dream home, který jsme ke konci výuky představili ostatním.

Nová slovíčka/fráze: roof/chimney/stairs/mat/balcony/

Doporučená domácí příprava: SB str. 32/cv C

 

 

13.11.

Na začáteku výuky jsme si zopakovali slovní zásobu a spelování z tématu Food and Drinks.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 11 Things we eat and drink, a to strany 26, 27. Pracovali jsme s textem a žáci si rovněž procvičili mluvený projev. Děti si rovněž procvičili poslech a hravou formou tak jako i pobyvovými aktivitami procvičili probrané učivo.

Dále jsme si vypracovali Unit 12 Party things, a to sttranu 28. Děti si nakreslily svůj vlastní narozeninovou tabuli a popsaly, zahráli jsme si rovněž hry online a vypracovali ještě jedno poslechové cvičení. 

Závěrem jsme si procvičili minulý čas prostý hrou s názvem Past tense connect.

Nová slovíčka/fráze: square/plate/glass/bowl/bottle/cup/round

Doporučená domácí příprava: SB str. 28/cv. C

6.11.

Dnes na úvod jsme si zopakovali nepravidelná slovesa v minulém čase a zahráli jsme si opět i s nimi naši oblíbenou hru s názvem The Memory game a přidali jsme k ní také nová nepravidelná slovesa. Rovněž jsme si procvičili mluvený projev, kde žáci museli tvořit věty s jedním z nepravidelných sloves.

Začali jsme také nové téma Family a v učebnici vypracovali Unit 9 Me and my family, a to strany 22-23. Pracovali jsme s textem a procvičili si i poslechové dovednosti. Věnovali jsme se i stupňováním přídavných jmen - 3. stupeň.

Dále jsme si vypracovali Unit 11 Things we eat and drink a hravou formou jsme si vyjmenovali různé druhy jídla a pití, co nás jen napadly.

Nová slovíčka/fráze: naughty/silly/clever/busy/loud/cool/meatballs/beans/noodles/lime/onion/rice/tea/grandparents/siblings/cousin/uncle/aunt/daughter/son/grandson/Granddaughter/eat-ate/write-wrote/read-read

Doporučená domácí příprava: SB str. 23/cv. D

 

ŘÍJEN

23.10.

Dnes jsme si zopakovali na úvod slovní drudy jako například slovesa, podstatná jména, přídavná jména a děti měly za úkol si vypsat co nejvíc sloves do svých portfolií.

Dále jsme se rovněž naučili tvoření minulého času u pravidelných sloves a naučili jsme se rovněž i nějaká nepravidelná slovesa v minulém čase a procvičili jsme si je hravou formou.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 10 People in our street, a to strany 24-25. Pracovali jsme s textem, vypracovali jsme si poslech a procvičili učivo online hrou. Vytvořili jsme si flashcards (kartičky se slovní zásobou) a zahráli novou hru Vocabulary circle.

Nová slovíčka/fráze: take-took, have-had, be-was/were, go-went, see-saw, ride-rode, make-made

16.10.

Na úvod jsme si zopakovali stupňování přídavných jmen 2.stupně, kde jsme porovnávali zvířata. Dále jsme si na tabuli napsali všechna slova ve spojitosti s tématem Weather.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 7 What´s the weather like, děti si vypracovali poslechové cvičení a vysvětlili jsme si tvoření 3. stupně u přídavných jmen, když porovnáváme.

Dále jsme si vypracovali Unit 8 The hottest and coldest places, procvičili jsme si zároveň mluvený projev a vysvětlili krátce používání is/am/was/were. Na závěr jsme si zahráli hru online.

Nová slovíčka/fráze: snowy/snow/cloudy/hot/rainy/rain/sun/moonúrainbow

Doporučená domácí příprava: Student´s book cv. C a kdo chce hvězdičku navíc může i 21/cv. E

9.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali popis osob použitím slovní zásoby jako například straight/curly/short/long/bald/blonde/happy/sad/angry/surprised.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 5 The Woman in the red dress, a to strany 14-15. Naučili jsme se novou slovní zásobu týkající se tématu Clothes, zahráli hru The board race na procvičení nové slovní zásoby a vypracovali poslech.

Rovněž jsme si vypracovali Unit 6 My neck, my shoulder, kde jsme se soustředili na popis částí těla a naučili jsme se porovnávat pomocí přídavných jmen použitím přídávné jméno -er. Pracovali jsme se s textem, číslovkami a přídavnými jmény. Na závěr jsme si procvičili mluvený projev, věnovali jsme se opět popisu obázků a zahráli hru na procvičení spelování.

Nová slovíčka/fráze: scarf/handbag/glasses/boots/socks/skirt/dress/coat/jacket/handbag/swimsuit/sweater

Doporučená domácí příprava: SB str. 17/cv. D

2.10.

Dnes si na začátku výuky děti procvičili přítomný čas průběhový, kde musely do svého portfolia popsat Crazy animal world a co každé zvíře v tomto světě momentálně dělá.

Dále jsme pokračovali s Unit 3 v naší učebnici s názvem Fun at the farm, kde jsme pracovali s textem a jeho porozuměním, procvičili jsme si mluvený projev a zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals a míst, kde se mohou nacházet.

Taky jsme si vypracovali Unit 4 Your hair looks great!, a to strany 12-13, kde jsme se věnovali spíše popisu osob a opět jsme pracovali s textem a rovněž jsme si vypracovali poslechové cvičení. Na závěr si děti nakreslili postavičku z našeho příběhu a spolu jsme si ji i popsali.

Nová slovíčka/fráze: angry/old/sick/surprised/tired/straight/curly/bald/short/fair/moustache/beard

Doporučená domácí příprava: SB p. 13/otázky 1-7

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Dnes jsme začali tím, že si děti do svého portolia napsaly všechny zvířata, které znají. Dále jsme pokračovali v naší učebnici, a to Unit 1 Watch us, we´re moving! A vypracovali jsme si trany 8-9. Zopakovali jsme si přítomný čas průběhový a vypracovali poslechové cvičení v naší učebnici, kde děti musely správně přiřadit jméno k dané osobě a činnosti, které se věnuje. Pracovali jsme také s krátkým textem na další procvičení přítomného času průběhového a zahráli jsme si hru The Miming game, kde děti předvedli ostatním určitou aktivitu a zvíře.

V druhé polovině jsme pokračovali s Unit 2 Animals/Animals, kde jsme se i hodně věnovali spelováním a celkově psané formě slovní zásoby. Zahráli jsme si hru The Board race, na procvičení slovíček z daného tématu a procvičili jsme si i mluvený projev hrou Guess who, kde jsme si zopakovali vazby It has got/ It can../ It is..

Děti si rovněž vypůjčily knihy z naší anglické knihovny, doba vrácení je 9.10.

Nová slovíčka/fráze: jellyfish/penguin/snail/bat/whale/a donkey/polar bear/zebra/kanagroo/lion/kangaroo/dolphin/bee

Doporučená domácí příprava: SB p. 7/cv E

 

 

 

18.9.

Dnes jsme se všichni znovu uvítali po prázdninách a už na začátek užili spoustu legrace. Zahráli jsme si hry jako například The Alphabet game, In my circle, Run-and-colour game. Procvičili jsme si fráze typu I love/I like/ I don´t like a různé kategorie. Obeznámili jsme se s učebnicemi, které budeme tento školní rok používat a s pravidly našeho programu. Děti si vyplnili rovněž pracovní list All about me a porovnali si navzájem své odpovědi s ostatními. Dětem také byly rozdány portfolia, které si samy mohly ozdobit.

Doporučená domácí příprava: napiš 3 věci, které se chceš tento rok naučit

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21