4th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

21.1.

Portfolio: děti tvoří věty na téma my room, places.
Procvičujeme slovní zásobu (místa/places)-hrajeme hru na princip námořní bitva, děti pracují ve dvojici a dle popisu místa dopisují slova do chybějících políček. Zahráli jsme si na závod u tabule a pexeso. New Vocabulary: hill, cafe, block of flats, building, theatre, factory, skate park, sport centre, train station.
Bookwork: Unit 27 Seeing diffrences 58/ A sestavujeme věty/ make a sentences. 58/B hádáme slova (check spelling) 59/E porovnáváme obrázky (say which picture is diffrent and why).
Homework: 61/C odevzdat 28.1.

14.1.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu z minulé hodiny: places
Grammar: opakujeme nepravidelná slovesa (Crazy Vocabulary)
Bookwork: Unit 23 new vocabulary: field, rocks, island, a jungle, clouds, waterfall, path, plants.50/A, B, C listen and colour. U tabule děti závodí, kdo podle popisu uhádne nejvíce nových slovíček. Unit 26 str 57/C čteme s porozuměním. New Vocabulary: bottom, stairs, a cook, invite, flat, quietly, opposite, noise, to skate, floors, pop star. Děti doplňují do obrázku k textu. Soutěžili jsme, kdo správně odpoví na nejvíce  otázek k textu. Závěrem jsme si zahráli hru: rock, paper scissors shoot=děti se navzájem ptají: Can you describe your house? What's in your bedroom? What do you like to do at home?
Homework: 53/D,E odevzdat 21.1.

7.1.

Portfolio: past tense, opakujeme nepravidelná slovesa.
Grammar: nová nepravidelná slovesa/irregular verbs: come/came, drink/drank, fly/flew, draw/drew, fall/fell, know/knew.
Bookwork: Unit 44 Where 44/A slovní zásoba: buildings, village, car park, funfair, lift, market, shopping centre, station, post, library, park. Unit 22 A trip to the city. 48/A rozdíly mezi městem/city a vesnicí/village. 48/B cvičení na poslech. 50/C  určujeme správnou odpověď. 50/D ve dvojici popisujeme obrázek.
Na závěr jsme si zahrali pexeso u tabule (procvičujeme novou slovní zásobu).
Homework: 49/D písemná část. Odevzdat 14.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

PROSINEC

17.12.

Dnes děti vyráběly vánoční přání dle svého výběru. Christmas tree, Santa, Snowman, Christmas decoration apod. V druhé části jsme se podívali na kreslený film: How The Grinch Stole Christmas.


Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

10.12.

Portfolio: slovní zásoba: Christmas
Dnes jsme se uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Zazpívali jsme si písničku Bells Jingle Rock-nová slovní zásoba: bells, square, frosty, dancing, prancing, blowing, sleigh, bright, comet, reindeer. Zahráli jsme si dobble a hru na pantomimu.
Ve druhé části hodiny jsme si vyrobili náš papírový vánoční řetěz (paper chain)- na každém článku muselo být napsáno jedno slovo související s vánoci.
Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

3.12.

Potfolio:píšeme věty v minulém čase/past tense
Bookwork:Unit 18 At the hospital Povidali jsme si o tom, jaké nemoci/úrazy nás mohou potrápit, kde vyhledat případnou pomoc a také jak je důležitá prevence (jíst zdravě, chodit brzy spát, dodržovat hygienu atd.) New vocabulary: doctor, nurse, ambulance, chemist, hospital, dentist, sick, to hurt, have a temperature, runny nose, cold, cough, sneeze, headache, stomach-ache, toothache. 42/B,  čteme, doplňuje C poslech, vyber správnou možnost. Na závěr jsme se podívali na krátký film (návštěva u dokrora) a snažili jsme se rozpoznávat nová slova na téma zdraví/nemoc.
Homework:45/C odevzdat 10.12.
 

Listopad

26.11.

Portfolio: opět opakujeme past tense
V rámci hry Crazy Vocabulary opakujeme nepravidelná slovesa. Děti nahlas opakuji tvary minulého času (have/had, see/saw...)
Bookwork: Let's do some sport 36/A minulý čas, 36/B cvičení na poslech. Our hobbies: 38/A slovní zásoba z obrázku, hovoříme ve dvojici, podle paměti zapisujeme slova u tabule. 38/B, 39/C práce ve dvojici. New vocabulary: laptop, skating, sailing, comics, shouted, laughed.
Udělali jsme si anketu a zjišťovali, jaký sport/hobby máme nebo nemáme rádi, jaký bychom se chtěli naučit apod. Děti se ptají navzájem.
Homework: 37/D odevzdat 3.12.

19.11.

Portfolio: podle popisu hádáme a zapisujeme slova z minulé hodiny (it's on the top of a house.....)
Grammar: procvičujeme past tense=závody u tabule, hra s míčem, děti vymýšlí věty ve dvojici, vypraví v minulém čase.
Bookwork: Unit 14 Our Homes str.32/A,B poslech, doplň. str. 33/E new vocabulary: rectangle, triangle, pentagon. Procvičujeme výslovnost, opakujeme větu: (Charlie the chicken is in Kim's kitchen. Charlie's eating the chips that Kim cooked.Quick. Catch Charlie.) Unit 15 At Our School str.34/A vocabulary: maps, a board, pages, ticks, music. Děti ve skupinách jednotlivá slova popisují a ostatní je musí uhádnout. str.35/C poslech, D pracujeme ve dvojici, čteme nahlas a doplňujeme konec věty.
Homework: 34/B odevzdat 26.11.

12.11.

Portfolio: Opakujeme nepravidelná slovesa z minulé hodiny.
New grammar: Naučili jsme se další nepravidelná slovesa do/did, get/got, give/gave, run/ran, write/wrote, eat/ate. Ve dvojici tvoříme věty v minulém čase.
Bookwork: str. 28/B poslouchej a vybarvuj. Vocabulary: round, square, bottle, cup, bowl, plate, glass. str. 30/A,B. Vocabulary: door, leaves, wall, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, ceiling, floor, ground. Procvičujeme v rámci hry rock, scissors, paper. Závěrem jsme si zahráli Pexeso.
Homework: 31/C odevzdat 19.11.

5.11.

Portfolio:procvičujeme family words dle pokynu (My dad has a brother, his two children are my cousins.) apod.
Grammar: Irregular past tense verbs. Představili jsme si některá nepravidelná slovesa ( take/took, go/went, see/saw, make/made, have/had, am,are,is/was,were, say/said,ride/rode) Děti si vyrobily své vlastní Pexeso na nepravidelná slovesa, která jsme pak v rámci hry procvičovali. Také jsme si zahráli hru na závod u tabule, opět procvičujeme slovesa viz výše.
Bookwork: str.26/A,B. str.27/C
New vocabulary: peas, beans, noodles, lime, milkshake, pancakes, pie, rice, sandwich, meatball, soup, pineapple, pear.
Homework:27/D odevzdat 12.11.

 

Říjen

22.10.

Portfolio: procvičujeme správný slovosled ve větách za užití superlativu (The wettest town is in India apod.)
Bookwork: 22/A (poslech), B, C.  Family Tree  (new vocabulary :  aunt, uncle, cousin, grandparents) Děti vyplňují dotazník o rodině, opět procvičujeme superlatives. New vocabulary: Who's THE loudest, quietest, cleverest, busiest, prettiest, naughtiest, coolest, silliest.
Homework: 23/D odevzdat do 5.11.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

15.10

Portfolio: hádáme části lidského těla a zapisujeme (check your spelling)
Bookwork: str.18/A,B,C (poslech) str.19/ D,E,F (poslech) new vocabulary: cloud, wind, the moon, rain, snow, rainbow, weather (hot, wet, dry, warm,cold)
str.20/A,B,C-comparative a superlative (small, smaller, the smallest) Hrajeme hry s obrázky zvířat a popisuje, které je malé, menší, nejmenší apod. Také jsme si zahráli hru dobble a pexeso na postřech.
Homework: 20/C. Datum odevzdání 22.10.

8.10

Dnes jsme si zopakovali části těla a oblečení, new vocabulary (swim-suit,boots,sweater,scarf). Děti také porovnávaly, kdo je větší, starší, apod. I am older, taller, happier, shorter than you (comparatives).Každý si nakreslil do portfolia své "Monster" a popsal alespoň šest částí jeho těla.
Bookwork: str 14/A,B. str. 15/G,F (poslech) str.16/A. str.17/D,E,F
Homework: str.16/B. Datum odevzdání 15.10

1.10

Dnes jsme opět opakovali názvy zvířat a procvičovali jejich psaní-spelling. Naučili jsme se nová slova new vocabulary: (field, kitten, puppy, roof) Hráli jsme hry na závody u tabule,  děti pracovaly ve dvojici a zjišťovaly, kde která zvířata žijí (desert, ocean, jungle, farm, savanna). Učebnice str. 10/A,B. str. 11/D,E.

Rozpoznávali jsme obrázky v učebnici podle poslechu a  naučili jsme se nová slova (moustache, beard, curly, fair/straight hair). Učebnice str. 12/A,C
Homework: str. 13/D. Datum odevzdání 8.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

ZÁŘÍ

24.9

Dnes jsme nejprve procvičovali přítomný čas průběhový, kdy děti nejdříve zapisovaly do portfolia a poté společně a ve dvojici hovořili.
Naučili jsme se nová slovíčka (new vocabulary): skipping, jumping, climing, waving, hopping, roller skating, sticking. Také jsme opakovali názvy zvířat a naučili jsme se i nová: jellyfish, whale, parrot, polar bear, bat, fly, donkey, snail. Hráli jsme hry na závod u tabule a ve dvojicích hádali zvíře dle popisu kamaráda.
Bookwork: str. 6,7, 8, 9.
Homework: str.7 cvičení E. datum odevzdání 1.10.

17.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve povídali, kde byly děti na prázdninách. Hráli jsem hry Change chairs a Snowball, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play). Zopakovali jsme si pravidla Class Rules a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Děti dostaly portfolia, která si podepsaly a vyzdobily. Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Movers.
Hodinu jsme ukončili hrou Treasure Hunt, kdy děti ve dvojících musely najít  ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

 

TOPlist

aktualizováno: 21.01.2020 21:04:02