4th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

PROSINEC

10.12.

Portfolio: slovní zásoba: Christmas
Dnes jsme se uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Zazpívali jsme si písničku Bells Jingle Rock-nová slovní zásoba: bells, square, frosty, dancing, prancing, blowing, sleigh, bright, comet, reindeer. Zahráli jsme si dobble a hru na pantomimu.
Ve druhé části hodiny jsme si vyrobili náš papírový vánoční řetěz (paper chain)- na každém článku muselo být napsáno jedno slovo související s vánoci.
Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

3.12.

Potfolio:píšeme věty v minulém čase/past tense
Bookwork:Unit 18 At the hospital Povidali jsme si o tom, jaké nemoci/úrazy nás mohou potrápit, kde vyhledat případnou pomoc a také jak je důležitá prevence (jíst zdravě, chodit brzy spát, dodržovat hygienu atd.) New vocabulary: doctor, nurse, ambulance, chemist, hospital, dentist, sick, to hurt, have a temperature, runny nose, cold, cough, sneeze, headache, stomach-ache, toothache. 42/B,  čteme, doplňuje C poslech, vyber správnou možnost. Na závěr jsme se podívali na krátký film (návštěva u dokrora) a snažili jsme se rozpoznávat nová slova na téma zdraví/nemoc.
Homework:45/C odevzdat 10.12.
 

Listopad

26.11.

Portfolio: opět opakujeme past tense
V rámci hry Crazy Vocabulary opakujeme nepravidelná slovesa. Děti nahlas opakuji tvary minulého času (have/had, see/saw...)
Bookwork: Let's do some sport 36/A minulý čas, 36/B cvičení na poslech. Our hobbies: 38/A slovní zásoba z obrázku, hovoříme ve dvojici, podle paměti zapisujeme slova u tabule. 38/B, 39/C práce ve dvojici. New vocabulary: laptop, skating, sailing, comics, shouted, laughed.
Udělali jsme si anketu a zjišťovali, jaký sport/hobby máme nebo nemáme rádi, jaký bychom se chtěli naučit apod. Děti se ptají navzájem.
Homework: 37/D odevzdat 3.12.

19.11.

Portfolio: podle popisu hádáme a zapisujeme slova z minulé hodiny (it's on the top of a house.....)
Grammar: procvičujeme past tense=závody u tabule, hra s míčem, děti vymýšlí věty ve dvojici, vypraví v minulém čase.
Bookwork: Unit 14 Our Homes str.32/A,B poslech, doplň. str. 33/E new vocabulary: rectangle, triangle, pentagon. Procvičujeme výslovnost, opakujeme větu: (Charlie the chicken is in Kim's kitchen. Charlie's eating the chips that Kim cooked.Quick. Catch Charlie.) Unit 15 At Our School str.34/A vocabulary: maps, a board, pages, ticks, music. Děti ve skupinách jednotlivá slova popisují a ostatní je musí uhádnout. str.35/C poslech, D pracujeme ve dvojici, čteme nahlas a doplňujeme konec věty.
Homework: 34/B odevzdat 26.11.

12.11.

Portfolio: Opakujeme nepravidelná slovesa z minulé hodiny.
New grammar: Naučili jsme se další nepravidelná slovesa do/did, get/got, give/gave, run/ran, write/wrote, eat/ate. Ve dvojici tvoříme věty v minulém čase.
Bookwork: str. 28/B poslouchej a vybarvuj. Vocabulary: round, square, bottle, cup, bowl, plate, glass. str. 30/A,B. Vocabulary: door, leaves, wall, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, ceiling, floor, ground. Procvičujeme v rámci hry rock, scissors, paper. Závěrem jsme si zahráli Pexeso.
Homework: 31/C odevzdat 19.11.

5.11.

Portfolio:procvičujeme family words dle pokynu (My dad has a brother, his two children are my cousins.) apod.
Grammar: Irregular past tense verbs. Představili jsme si některá nepravidelná slovesa ( take/took, go/went, see/saw, make/made, have/had, am,are,is/was,were, say/said,ride/rode) Děti si vyrobily své vlastní Pexeso na nepravidelná slovesa, která jsme pak v rámci hry procvičovali. Také jsme si zahráli hru na závod u tabule, opět procvičujeme slovesa viz výše.
Bookwork: str.26/A,B. str.27/C
New vocabulary: peas, beans, noodles, lime, milkshake, pancakes, pie, rice, sandwich, meatball, soup, pineapple, pear.
Homework:27/D odevzdat 12.11.

 

Říjen

22.10.

Portfolio: procvičujeme správný slovosled ve větách za užití superlativu (The wettest town is in India apod.)
Bookwork: 22/A (poslech), B, C.  Family Tree  (new vocabulary :  aunt, uncle, cousin, grandparents) Děti vyplňují dotazník o rodině, opět procvičujeme superlatives. New vocabulary: Who's THE loudest, quietest, cleverest, busiest, prettiest, naughtiest, coolest, silliest.
Homework: 23/D odevzdat do 5.11.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

15.10

Portfolio: hádáme části lidského těla a zapisujeme (check your spelling)
Bookwork: str.18/A,B,C (poslech) str.19/ D,E,F (poslech) new vocabulary: cloud, wind, the moon, rain, snow, rainbow, weather (hot, wet, dry, warm,cold)
str.20/A,B,C-comparative a superlative (small, smaller, the smallest) Hrajeme hry s obrázky zvířat a popisuje, které je malé, menší, nejmenší apod. Také jsme si zahráli hru dobble a pexeso na postřech.
Homework: 20/C. Datum odevzdání 22.10.

8.10

Dnes jsme si zopakovali části těla a oblečení, new vocabulary (swim-suit,boots,sweater,scarf). Děti také porovnávaly, kdo je větší, starší, apod. I am older, taller, happier, shorter than you (comparatives).Každý si nakreslil do portfolia své "Monster" a popsal alespoň šest částí jeho těla.
Bookwork: str 14/A,B. str. 15/G,F (poslech) str.16/A. str.17/D,E,F
Homework: str.16/B. Datum odevzdání 15.10

1.10

Dnes jsme opět opakovali názvy zvířat a procvičovali jejich psaní-spelling. Naučili jsme se nová slova new vocabulary: (field, kitten, puppy, roof) Hráli jsme hry na závody u tabule,  děti pracovaly ve dvojici a zjišťovaly, kde která zvířata žijí (desert, ocean, jungle, farm, savanna). Učebnice str. 10/A,B. str. 11/D,E.

Rozpoznávali jsme obrázky v učebnici podle poslechu a  naučili jsme se nová slova (moustache, beard, curly, fair/straight hair). Učebnice str. 12/A,C
Homework: str. 13/D. Datum odevzdání 8.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

ZÁŘÍ

24.9

Dnes jsme nejprve procvičovali přítomný čas průběhový, kdy děti nejdříve zapisovaly do portfolia a poté společně a ve dvojici hovořili.
Naučili jsme se nová slovíčka (new vocabulary): skipping, jumping, climing, waving, hopping, roller skating, sticking. Také jsme opakovali názvy zvířat a naučili jsme se i nová: jellyfish, whale, parrot, polar bear, bat, fly, donkey, snail. Hráli jsme hry na závod u tabule a ve dvojicích hádali zvíře dle popisu kamaráda.
Bookwork: str. 6,7, 8, 9.
Homework: str.7 cvičení E. datum odevzdání 1.10.

17.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve povídali, kde byly děti na prázdninách. Hráli jsem hry Change chairs a Snowball, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play). Zopakovali jsme si pravidla Class Rules a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Děti dostaly portfolia, která si podepsaly a vyzdobily. Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Movers.
Hodinu jsme ukončili hrou Treasure Hunt, kdy děti ve dvojících musely najít  ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

 

TOPlist

aktualizováno: 14.12.2019 11:13:45