4th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

16.6.

 • What did you do last weekend?
 • What are your plans for the summer?
 • Online Game: Scribblio
 • Movie: We are going on a bear hunt (doplňující otázky: Where did they go? Name the places: grass, forest, river, mud, cave. The dog’s name is___.)

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se opět v novém školním roce.

9.6.

 

 • How was your weekend? What did you do? (past simple)
 • Hádáme zvuky
 • Bookwork: Unit 47 “The diffrent things we do” str. 99/A spoj slova, 99/B poslechové cvičení, 100/D poslechové cvičení, obrázek-find something beginning with R, H, T, C...Unit 48 “We want to do this one day” 100/A popis obrázků. Grammar: I would like to____. I wouldn’t like to_____. 100/B čtení s porozuměním.
 • On-line games Wordshake

2.6.

 • Na začátku hodiny jsme procvičovali past simple/ minulý čas prostý. Co jsme dělali o víkendu? Jaký byl návrat do školy?
 • Games: Summer Vacation: Spype Game-procvičujeme paměť :) On-line Game scriblio.
 • Bookwork: Unit 46 “A day on the island” str. 96/A poslechové cvičení, str.97/D který obrázek se liší a proč? 97/E slovosled v otázkách
 • Homework: 96/B

KVĚTEN

19.5.

Jeden z nás kreslí, ostatní hádají slova. On-line hra skribbl.io
Bookwork: Unit 44 ´Along the Beach str. 92/A podle obrázků vyprávíme příběh 92/B čtení s porozuměním, doplň chybějící slova. 93/C doplň slova z textu/příběhu The wet T-shirt.

slova stejné výslovnosti, jiného významu
write/right
I/eye
wear/where
sun/son
four/for
eight /ate
your/you’re

12.5.

Opakujeme rozdíly mezi UK a US English.

Bookwork: 89/E find the differences between the pictures. Děti popisují rozdíly mezi obrázky.
Unit “43 My holidays”
90/A Let’s talk about holiday-děti se navzájem ptají 90/B čteni s porozuměním 90/C find the differences-děti procvičují pravopis/spelling
Pravopis jsme také procvičovali v rámci on-line hry, tentokrát v časovém limitu. 91/D doplň slova do textu. 91/E My Dream Holidays.

5.5.

V dnešní hodině jsme nejprve procvičovali rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou (flat/apartment, sweets/candy, biscuits/cookies, fun fair/amusement park...)

Projekt: video lesson: Going on a Bear Hunt vocabulary: snowstorm, mud, cave, forest, bear, river, grass.
Slovní zásobu jsme také procvičovali v rámci on-line hry.
 

DUBEN

28.4.

Nejprve jsme si povídali, co jsme dělalili o víkendu. Děti se také navzájem ptaly : What was your best day last week?  Why? (past tense). Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol. Zahráli jsme si pexeso a slovní hru.
Bookwork: Unit 41 "I had a great birthday" str.86/A doplňujeme do textu 86/B read and choose answer. Unit 42 "An exciting week for Alex´ str. 88/A čtení s porozuměním, 88/B poslechové cvičení.
Homework: nastudovat rozdíl mezi British a American English viz obrázek zde.

 

21.4.

Opět jsme procvičovali past tense/minulý čas prostý. Děti se navzájem ptají. Děti také hrály online hry, kdy podle popisu určují názvy zvířat, také skládají v časovém limitu slova dle zadaných písmen.
Bookwork: 84/A práce s textem, čtení nahlas, hledáme slovesa v minulém čase, doplňujeme chybějíci slovní zásobu (pouze ústně) a také jsme procvičovali paměť.
Homework: 84/A dopsat chybějíci slovní zásobu do textu.

14.4.

Na začátku hodiny jsme si povídali o tom, jak jsme prožíli Velikonoce - past  tense. Také jsme se trochu procvičili, abychom se lépe soustředili.
Bookwork: Unit 38: Playing and working:  80/A čtení s porozuměním, doplňujeme do testu. 80/B poslechové cvičení, nakresli obrázek. 81/E  najsi rozdíly na obrázku (procvičujeme paměť) Work Unit 39: We’ve got lots of things to do:  82/A  When do you do these things?  83/C new vocabulary: always, often, everyday, sometimes, never. Děti se navzájem ptají, jaké činnosti dělají a jak často. Do you make your bed? Yes, I always do that. Do you wash your clothes? No, never apod. 83/D poslechové cvičení. Také jsme si zahráli online hru, kdy se děti snaží sestavit co nejvíce slov v časovém limitu.
Homework: 82/B

7.4.

Na začátku hodiny se děti navzájem ptaly v minulém čase, procvičovali jsme opět prostý čas minulý/past simple.
Dále jsme se naučili slovní zásobu téma Velikonoce/Easter: basket, easter stick, chick, lamb, tulip, decorate eggs.

V rámci on-line hry jsme procvičovali gramatiku/spelling. Podívali jsme se na krátké video, jak slaví Velikonoce v Anglii a následně děti odpovídaly formou quizu. Děti také upravovaly slovosled u zadaných otázek a ptají se kamaráda (opět téma Velikonoce) Také jsme pracovali s tématickým textem a doplňovali chybějící slova.

Přejeme Veselé Velikonoce

BŘEZEN

31.1.

Nejdříve jsme se navzájem pozdravili a ujistili se, zda máme vše potřebné k online výuce. Naučili jsme se ovládat mikrofón (microphe off/on) Opět procvičujeme past simple, děti se navzájem ptají, co dělaly, co měly k jídlu apod.
Bookwork: Unit 37 Mr Must changes his job. 78/A vysvětlili jsme si rozdíl mezi
I like/I have to. Tvoříme věty. 37/B čtení s porozuměním. Doplňujeme chybějící slova dle textu. Závěrem jsme si zahráli online hry, tajenky.
Do příště opakujte prostý čas minulý/past simple

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek

24.3.

V dnešní hodině jsme se naučili gesta, kterými se budeme dorozumívat: REPEAT (zopakuj), LOUDER (hlasitěji), WAIT (počkej). Opět jsme procvičovali past simple/minulý prostý čas.
Děti se navzájem ptaly, co dělali včera, o víkendu, o prázdninách. Procvičuje zábavnou online hrou. Pomocí zpráv děti procvičovaly spelling.
Bookwork: Unit 36 Could you do it. str 76/A do vět dopisuje a procvičujeme záporné sloveso: Couldn't. 76/B poslechové cvičení. 77/C spojume slova a obrázky, následně slova doplňujeme do vět 77/D.
Nadále, prosím, opakujte nepravidelná slovesa (past simple)

17.3.

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách.

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Naučili jsme si navzájem posílat zprávy a procvičovali jsme minulý čas/past tense.

V učebnici jsme probrali stránky: UNIT 35 "What a Morning!" str. 74/A,B and 75/C,D

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nelépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Prosím, opakujte nepravidelná slovesa AB: str.124,125.

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se na nás obraťte.

10.3.

V dnešní hodině si děti opět vyzkoušely cambridgeské zkoušky nanečisto. Tentokrát jsme trénovali čtení a psaní-tedy Reading and Writing test. Děti si  odnesly ohodnocené testy domů.
Homework: dokončit Unit 34 str 72, 73.

3.3.

Portfolio: opakujeme past tense


V dnešní hodině si děti vyzkoušely cambridgeské zkoušky nanečisto. Jednalo se o testy na poslech, které si děti odnesly ohodnocené domů a o ústní zkoušku.


Domácí úkol tentokrát není.

ÚNOR

25.2.

Portfolio: procvičujeme past tense u sloves z učebnice str.124.
Společně jsme si povídali o jarních prázdninách, opět opakujeme minulý čas.
Bookwork: Unit 32 str. 68 vysvětlili jsme si, kdy používáme: any, some, only, a lot, not much a také která slova patří do skupiny countable (peache, mango, cat, kiwi ....) a uncoutable (pasta, water, rice, sugar, tea....) Hra jump the river.

Děti procvičují ve dvojici: Do you have any_____? No, I haven't got any____. Yes, I have some______. I only have (1-3) ____. There is(uncoutable)/are(countable) a lot of_____. Děti také pracovaly s pracovními listy, kde procvičovaly any/some (there aren't any carrots, there are some carrots)


Na závěr jsme si zahráli zábavné pexeso.
Homework:69/E vypracovat do 3.3.

11.2.

Portfoio: procvičujeme čas minulý/past tense, pravidelná, nepravidlená slovesa
Dnes děti pracovaly s textem, hledali jsme past tense a slovní zásobu na téma health/zdraví. New vocabulary: a break, awful, cought, try hard, a rest, food chain. Ve skupině jsme si zahráli Crazy vocabulary, opět procvičujeme past tense. Stolní hra Dobble (slovesa). Udělali jsme si malý průzkum, kdy jsme se navzájem ptali, co jsme dělali včera. Děti vytváří otázky/odpovědi v minulém čase.
Homework: Prosím opakujte minulý čas viz. str.124, slovesa přeložit do češtiny. Budeme opět procvičovat  25.2.

4.2.

Portfolio: podle instrukci děti píší věty, které obsahují slovní druhy: nouns, verbs, adjectives, adverbs.

Bookwork: Unit 30 question words: What, Who, When, Why, Where, Which, How (much, many, old, often) Zahráli jsme si Questions Game, kdy děti komunikují pouze v otázkách. 64/A poslechové cvičení. 64/B poslech, napiš odpověď. 66/A čtení s porozuměním. 66/B,C poslech. Na závěr jsme si zahráli Chair Game, kdy jeden z týmu hádá podle popisu různá slova a také stolní hru Dobble.

Homework: 67/D vypracovat do 11.2.

 

LEDEN

28.1.

Dnes jsme opakovali slovní druhy nouns/podstatná jména, slovesa/verbs, přídavná jména/adjectives a vysvětlili jsme si, jak se tvoří adverbs/příslovce.
Portfolio: určujeme slovní druhy  k jednotlivým slovům z tabule a snažíme se vymyslet i jiná.
Ve dvojicích jeden z nás předvádí pantomimu k zadané větě a druhý  musí uhádnout celou větu např. a big lion is painting a wall slowly.
Bookwork: 62/A complete the sentences/dokonči věty. 62/B hledáme příslovce. 62/C  na obrázku hledáme slova začínající na C,D,P. 62/D poslechové cvičení. 63/E čtení s porozuměním, opět procvičujeme příslovce. New vocabulary: brave, huge, well, quicly, dangerous. Na závěr jsme si zahráli pexeso.
Homework: děti dostaly list papíru na procvičování nepravidelných sloves (crossword) odevzdat 4.2.

21.1.

Portfolio: děti tvoří věty na téma my room, places.
Procvičujeme slovní zásobu (místa/places)-hrajeme hru na princip námořní bitva, děti pracují ve dvojici a dle popisu místa dopisují slova do chybějících políček. Zahráli jsme si na závod u tabule a pexeso. New Vocabulary: hill, cafe, block of flats, building, theatre, factory, skate park, sport centre, train station.
Bookwork: Unit 27 Seeing diffrences 58/ A sestavujeme věty/ make a sentences. 58/B hádáme slova (check spelling) 59/E porovnáváme obrázky (say which picture is diffrent and why).
Homework: 61/C odevzdat 28.1.

14.1.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu z minulé hodiny: places
Grammar: opakujeme nepravidelná slovesa (Crazy Vocabulary)
Bookwork: Unit 23 new vocabulary: field, rocks, island, a jungle, clouds, waterfall, path, plants.50/A, B, C listen and colour. U tabule děti závodí, kdo podle popisu uhádne nejvíce nových slovíček. Unit 26 str 57/C čteme s porozuměním. New Vocabulary: bottom, stairs, a cook, invite, flat, quietly, opposite, noise, to skate, floors, pop star. Děti doplňují do obrázku k textu. Soutěžili jsme, kdo správně odpoví na nejvíce  otázek k textu. Závěrem jsme si zahráli hru: rock, paper scissors shoot=děti se navzájem ptají: Can you describe your house? What's in your bedroom? What do you like to do at home?
Homework: 53/D,E odevzdat 21.1.

7.1.

Portfolio: past tense, opakujeme nepravidelná slovesa.
Grammar: nová nepravidelná slovesa/irregular verbs: come/came, drink/drank, fly/flew, draw/drew, fall/fell, know/knew.
Bookwork: Unit 44 Where 44/A slovní zásoba: buildings, village, car park, funfair, lift, market, shopping centre, station, post, library, park. Unit 22 A trip to the city. 48/A rozdíly mezi městem/city a vesnicí/village. 48/B cvičení na poslech. 50/C  určujeme správnou odpověď. 50/D ve dvojici popisujeme obrázek.
Na závěr jsme si zahrali pexeso u tabule (procvičujeme novou slovní zásobu).
Homework: 49/D písemná část. Odevzdat 14.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

PROSINEC

17.12.

Dnes děti vyráběly vánoční přání dle svého výběru. Christmas tree, Santa, Snowman, Christmas decoration apod. V druhé části jsme se podívali na kreslený film: How The Grinch Stole Christmas.


Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

10.12.

Portfolio: slovní zásoba: Christmas
Dnes jsme se uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Zazpívali jsme si písničku Bells Jingle Rock-nová slovní zásoba: bells, square, frosty, dancing, prancing, blowing, sleigh, bright, comet, reindeer. Zahráli jsme si dobble a hru na pantomimu.
Ve druhé části hodiny jsme si vyrobili náš papírový vánoční řetěz (paper chain)- na každém článku muselo být napsáno jedno slovo související s vánoci.
Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

3.12.

Potfolio:píšeme věty v minulém čase/past tense
Bookwork:Unit 18 At the hospital Povidali jsme si o tom, jaké nemoci/úrazy nás mohou potrápit, kde vyhledat případnou pomoc a také jak je důležitá prevence (jíst zdravě, chodit brzy spát, dodržovat hygienu atd.) New vocabulary: doctor, nurse, ambulance, chemist, hospital, dentist, sick, to hurt, have a temperature, runny nose, cold, cough, sneeze, headache, stomach-ache, toothache. 42/B,  čteme, doplňuje C poslech, vyber správnou možnost. Na závěr jsme se podívali na krátký film (návštěva u dokrora) a snažili jsme se rozpoznávat nová slova na téma zdraví/nemoc.
Homework:45/C odevzdat 10.12.
 

Listopad

26.11.

Portfolio: opět opakujeme past tense
V rámci hry Crazy Vocabulary opakujeme nepravidelná slovesa. Děti nahlas opakuji tvary minulého času (have/had, see/saw...)
Bookwork: Let's do some sport 36/A minulý čas, 36/B cvičení na poslech. Our hobbies: 38/A slovní zásoba z obrázku, hovoříme ve dvojici, podle paměti zapisujeme slova u tabule. 38/B, 39/C práce ve dvojici. New vocabulary: laptop, skating, sailing, comics, shouted, laughed.
Udělali jsme si anketu a zjišťovali, jaký sport/hobby máme nebo nemáme rádi, jaký bychom se chtěli naučit apod. Děti se ptají navzájem.
Homework: 37/D odevzdat 3.12.

19.11.

Portfolio: podle popisu hádáme a zapisujeme slova z minulé hodiny (it's on the top of a house.....)
Grammar: procvičujeme past tense=závody u tabule, hra s míčem, děti vymýšlí věty ve dvojici, vypraví v minulém čase.
Bookwork: Unit 14 Our Homes str.32/A,B poslech, doplň. str. 33/E new vocabulary: rectangle, triangle, pentagon. Procvičujeme výslovnost, opakujeme větu: (Charlie the chicken is in Kim's kitchen. Charlie's eating the chips that Kim cooked.Quick. Catch Charlie.) Unit 15 At Our School str.34/A vocabulary: maps, a board, pages, ticks, music. Děti ve skupinách jednotlivá slova popisují a ostatní je musí uhádnout. str.35/C poslech, D pracujeme ve dvojici, čteme nahlas a doplňujeme konec věty.
Homework: 34/B odevzdat 26.11.

12.11.

Portfolio: Opakujeme nepravidelná slovesa z minulé hodiny.
New grammar: Naučili jsme se další nepravidelná slovesa do/did, get/got, give/gave, run/ran, write/wrote, eat/ate. Ve dvojici tvoříme věty v minulém čase.
Bookwork: str. 28/B poslouchej a vybarvuj. Vocabulary: round, square, bottle, cup, bowl, plate, glass. str. 30/A,B. Vocabulary: door, leaves, wall, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, ceiling, floor, ground. Procvičujeme v rámci hry rock, scissors, paper. Závěrem jsme si zahráli Pexeso.
Homework: 31/C odevzdat 19.11.

5.11.

Portfolio:procvičujeme family words dle pokynu (My dad has a brother, his two children are my cousins.) apod.
Grammar: Irregular past tense verbs. Představili jsme si některá nepravidelná slovesa ( take/took, go/went, see/saw, make/made, have/had, am,are,is/was,were, say/said,ride/rode) Děti si vyrobily své vlastní Pexeso na nepravidelná slovesa, která jsme pak v rámci hry procvičovali. Také jsme si zahráli hru na závod u tabule, opět procvičujeme slovesa viz výše.
Bookwork: str.26/A,B. str.27/C
New vocabulary: peas, beans, noodles, lime, milkshake, pancakes, pie, rice, sandwich, meatball, soup, pineapple, pear.
Homework:27/D odevzdat 12.11.

 

Říjen

22.10.

Portfolio: procvičujeme správný slovosled ve větách za užití superlativu (The wettest town is in India apod.)
Bookwork: 22/A (poslech), B, C.  Family Tree  (new vocabulary :  aunt, uncle, cousin, grandparents) Děti vyplňují dotazník o rodině, opět procvičujeme superlatives. New vocabulary: Who's THE loudest, quietest, cleverest, busiest, prettiest, naughtiest, coolest, silliest.
Homework: 23/D odevzdat do 5.11.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

15.10

Portfolio: hádáme části lidského těla a zapisujeme (check your spelling)
Bookwork: str.18/A,B,C (poslech) str.19/ D,E,F (poslech) new vocabulary: cloud, wind, the moon, rain, snow, rainbow, weather (hot, wet, dry, warm,cold)
str.20/A,B,C-comparative a superlative (small, smaller, the smallest) Hrajeme hry s obrázky zvířat a popisuje, které je malé, menší, nejmenší apod. Také jsme si zahráli hru dobble a pexeso na postřech.
Homework: 20/C. Datum odevzdání 22.10.

8.10

Dnes jsme si zopakovali části těla a oblečení, new vocabulary (swim-suit,boots,sweater,scarf). Děti také porovnávaly, kdo je větší, starší, apod. I am older, taller, happier, shorter than you (comparatives).Každý si nakreslil do portfolia své "Monster" a popsal alespoň šest částí jeho těla.
Bookwork: str 14/A,B. str. 15/G,F (poslech) str.16/A. str.17/D,E,F
Homework: str.16/B. Datum odevzdání 15.10

1.10

Dnes jsme opět opakovali názvy zvířat a procvičovali jejich psaní-spelling. Naučili jsme se nová slova new vocabulary: (field, kitten, puppy, roof) Hráli jsme hry na závody u tabule,  děti pracovaly ve dvojici a zjišťovaly, kde která zvířata žijí (desert, ocean, jungle, farm, savanna). Učebnice str. 10/A,B. str. 11/D,E.

Rozpoznávali jsme obrázky v učebnici podle poslechu a  naučili jsme se nová slova (moustache, beard, curly, fair/straight hair). Učebnice str. 12/A,C
Homework: str. 13/D. Datum odevzdání 8.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

ZÁŘÍ

24.9

Dnes jsme nejprve procvičovali přítomný čas průběhový, kdy děti nejdříve zapisovaly do portfolia a poté společně a ve dvojici hovořili.
Naučili jsme se nová slovíčka (new vocabulary): skipping, jumping, climing, waving, hopping, roller skating, sticking. Také jsme opakovali názvy zvířat a naučili jsme se i nová: jellyfish, whale, parrot, polar bear, bat, fly, donkey, snail. Hráli jsme hry na závod u tabule a ve dvojicích hádali zvíře dle popisu kamaráda.
Bookwork: str. 6,7, 8, 9.
Homework: str.7 cvičení E. datum odevzdání 1.10.

17.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve povídali, kde byly děti na prázdninách. Hráli jsem hry Change chairs a Snowball, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play). Zopakovali jsme si pravidla Class Rules a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Děti dostaly portfolia, která si podepsaly a vyzdobily. Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Movers.
Hodinu jsme ukončili hrou Treasure Hunt, kdy děti ve dvojících musely najít  ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33