4th grade

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ČERVEN

11.4.

Dnes jsme si vypracovali projekt na téma Things we learnt this year a k závěru jsme ho prezentovali před třídou.

Dnes jsme se také s dětmi rozloučily, rozdaly si poslední odměny za naše hvězdičkové ohodnocení.

Všem dětěm a rodičům přejeme moc pěkné léto a spoustu krásných zážitků!:-)

Miss Adrienne a Miss Adéla:-)

 

6.6.

Dnes jsme našim žákům dopřály slíbenou párty k ukončení školního roku. Všem žákům bychom rády popřály krásné prázdniny a mnoho hezkých zážitků!

Miss Adrienne a Miss Adéla

 

KVĚTEN

30.5.

Dneska jsme si vypracovali Unit 47 The different things we do a Unit 49 Ask me another question, a to strany 98-102. Soustředili jsme se rovněž na rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou. Zopakovali jsme si přítomný čas průběhový a slovesa - action verbs. Zahráli jsme si hry jako například The Memory game, The Board race.

Nová slovíčka/fráze: answer/feed/clap/dress/build/wait at/water

Doporučená domácí příprava: str. 103/D,E

23.5.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z tématu Holidays a zahráli hned na začátku hru na procvičení slovní zásoby. Dále jsme pokračovali v naší Student´s book a vypracovali jsme si Unit 45 Treasure a Unit 46 A day on the island, a to strany 94-97. Procvičili jsme si rovněž poslech a mluvený projev. Dnes jsme se také zaměřili na pořádek slov ve větě.

16.5.

Dnes jsme si povídali na téma Animals. Zahráli jsme si hry jako například Swat it, Back to the board, The Odd one out. Procvičili jsme si mluvený projev. Provnávali jsme si dva podobné obrázky. Na závěr jsme popisovali neobvyklá zvířata a vyhodnocovali, které se nám líbilo nejvíce.

Nová slovíčka/fráze: wing/feathers/trunk/scales/horns/spots/beak/fur/shell/claws/a tail

9.5.

Dnes jsme sledovali příběh Charlie´s chocolate factory a povídali jsme si o něm k závěru hodiny.

2.5.

Dnes jsme porovnávali obázky, pracovali jsme s textem. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 44 Along the beach, a to strany 92-93. Vypracovali jsme si poslechové cvičení a poslechli příběh Uncle´s Ted adventure. Soustředili jsme se opět na Past simple/Minulý čas prostý a procvičili jsme si pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase.

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 94-95/C

DUBEN

25.4.

Dnes jsme si probrali Unit 42 An exciting week for Alex a Unit 43 My holidays. Věnovali jsme se porovnáváním obrázků, vypracovali jsme si strany 89-91. V druhé polovině jsme si vypracovali projekt An ideal island to live on. Zahráli jsme si hry na zopakování slovní zásoby.

18.4.

Dnes jsme si zopakovali tvoření otázek použitím minulého času prostého a rovněž i nepravidelná slovesa v minulém čase. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 41 I had a great birthday a Unit 42 An exciting week for Alex,a to strany 86-88. Popisovali jsme obrázky a zahráli jsme si hry na procvičení spelování online a i hrou the Hangman.

Doporučená domácí příprava: SB str. 87/C

11.4.

Dnes jsme si vypracovali poslechové cvičení z MOVERS exams a rovněž procvičili tvoření otázek či-li mluvený projev a ústní část zkoušek MOVERS.

4.4.

Dnes jsme si zopakovali fráze typu I like…/ I have to plus a verb. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 38 Playing and working a Unit 39 Time, a to strany 80-82. Zopakovali jsme si názvy dnů v týdnu a minulý čas prostý. Procvičili jsme si mluvený projev a poslech.

Doporučená domácí příprava: SB p.82/cv. B

BŘEZEN

21.3.

Dnes jsme pracovali s textem a procvičili jsme si Past simple/minulý čas prostý. V Student´s book jsme si procvičili Unit 36 Could you do it? A Unit 37 Mr Must changes his job, a to strany 76-77. Taktéž jsme si procvičili mluvený projev a gramatiku typu I like to../I have to… .

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 78/cv. B

14.3.

Dnes jsme si procvičili Past simple/Minulý čas prostý a nepravidelná slovesa v minulém čase. Pracovali jsme s textem, s pořádkem slov ve větě a procvičili jsme si mluvený projev. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 34 what did you do then? a Unit 35 What a morning!, a to strany 72-75.

Nová slovíčka/fráze: wake up-woke up/get up-got up/put-put/sing-sang/swim-swam/run-ran/sit-sat/catch-caught

Doporučená domácí příprava: SB str.72/B

7.3.

Dnes jsme si zopakovali minulý čas prostý a tvoření otázek. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 33 Last weekend/last week, a to stranu 70. Zahráli jsme si hry online, procvičili jsme si spelování a poslech. Na závěr jsme si zahráli hru The chair game.

Doporučeená domácí příprava: Student´s book str. 69/cv. E

ÚNOR

28.2.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali, jak se tvoří příslovce a následně jsme se pak soustředili na procvičování minulého času prostého, a to zejména u nepravidelných sloves. Zahráli jsme si hry jako například The Memory game, Board game a poslechli jsme si příběh v minulém čase.

Nová slovíčka/fráze: find-found/lose-lost/speak-spoke/have-had/eat-ate/drink-drank/give-gave/get-got

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 67/cv. D

21.2.

Dnes jsme se věnovali tomu, jak se v anglickém jazyce tvoří příslovce. V Student´s book jsme si vypracovali stranu 62-63, a to Unit 29 About us a Unit 30 About me. Procvičili jsme si rovněž poslechové dovednosti a minulý čas prostý Past Simple. Na závěr jsme si zahráli hru s názvem The Miming game na procvičení daného gramatického jevu.

LEDEN

31.1.

Dnes jsme si zopakovali názvy míst, které se nahcází ať už ve městě či na vesnici. Vypracovali jsme si pracovní list Places a projekt Imaginary Town/Village a pak jsme jej prezentovali před našimi spolužáky. Zopakovali jsme si přítomný čas průběhový a i předložky.

25.1.

Na začátku výuky jsme si dnes zopakovali slovní zásobu z tématu Život na venkově a ve městě.  Zahráli jsme si hry jako například The Board race. Vysvětlili jsme si pojmy jako například podstatné jméno-noun/verb-sloveso/přídavné jméno –adjective/předložky-prepositions. Na závěr jsme zhlédli příběh. 

17.1.

Dnes jsme si vypracovali Unit 24 Travelling, texting and phoning, a to strany 52-53. Zahráli jsme si hry na zopakování předešlé slovní zásoby, hry jako například Guess what?, The Memory game.

Nová slovíčka/fráze: message/internet/website/email/text/app/photos

Doporučená domací příprava: SB str. 53/E

10.1.

Dnes jsme si zopakovali témata jako Sporty, Záliby a Škola. Rovněž jsme si zopakovali slovesa. V Student´s book jsme probrali Unit 22 a 23 The world around us, a to strany 48-51. Pracovali jsme s textem, zahráli spoustu her na zopakování slovní zásoby. Procvičili jsme si stupňování přídavných jmen.  Zahráli jsme si hru s názvem The monkey in the middle, abychom si zopakovali minulý čas prostý.

Nová slovíčka/fráze: rock/field/water/island/leaf/leaves/plant/sea/planet/path/jungle

Doporučená domácí příprava: Home fun booklet str. 28/cv. 1,2

3.1.

Dnes jsme začali novou Unit 21 Here and there in town, a to strany 46-47. Povídali jsme si o místech, které je možno navštívit ve městě a naučili jsme se rovněž minulý čas u některých nepravidelných sloves. Zahráli jsme si s nimi pexeso a nakreslili jsme si a popsali si navzájem, co jsme dělali o vánocích použitím minulého času prostého.

Nová slovíčka/fráze: to be-was/were, see-saw, go-went, eat-ate, drink-drank, have-had, do-did

Doporučená domácí příprava: napiš někomu pohlednici o svých vánocích (5vět) a použij u toho nepravidelná slovesa v minulém čase viz nová slovíčka/ráze

PROSINEC

21.12.

Dnes jsme si zahráli vánoční hru s názvem The Christmas challenge a v druhé polovině zhlédli vánoční příběh Snowman.

13.12.

Dnes jsme probrali Unit18 At the hospital a Unit 20 Where?, naučili jsme se nová slovíčka z nemocničního prostředí a pojmenovávat místa, která můžeme navštívit ve městě. Zahráli jsme si spoustu her na zopakování předešlé slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: nurse/hospital/hurt/ache/headache/sore throat/lift/stairs/hill/playground/cinema/market/funfair/car park/river/mountain/stairs

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.12/1,2

6.12.

Dnes jsme již začali nové téma, a to téma blížících se svátků – Christmas/Vánoce. Zahráli jsme si písničku Jingle bells rocks, naučili jsme se nová slovíčka, zahráli jsme si hry jako například Back to the board, Guess the word. V druhé polovině jsme si vyrobili vánoční vločky a vyzdobili třídu.

Nová slovíčka/fráze: rock/jiblebells/square/snowball/bright/sleight/hight/fun

Doporučená domácí příprava: pracovní list – Zvonek My Xmas top 10

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 16 Let´s do some sport a Unit 17 Our homes, a to strany 36-38. Zopakovali jsme si action verbs, naučili Minulý čas prostý/Past simple, procvičili poslech, popsali jsme dva si podobné obrázky.

Nová slovíčka/fráze: lake/river/wave

Doporučená domácí aktivita: Student´s book strana 37/D,E

22.11.

Dnes jsme si povídali o Dnu díkuvzdání/Thanksgiving. Naučili se novou slovní zásobu spojenou s daným tématem, zhlédli příběh The Story of Thanksgiving, vypracovali pracovní list, popisovali jsme obrázek a na závěr jsme si navzájem sdělili, za co jsme v životě každý vděčný.

Nová slovíčka/fráze: squash/turkey/Thanksgiving/feast/relative/Native Americans/pilgrims/gravy/pumpkin pie/corn

Doporučená domácí aktivita: pracovní list Thanksgiving

15.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali téma FOOD/JÍDLO. V Student´s book jsme si vypracovali strany 32-33, a to Unit 14 Our homes. Procvičili jsme si znovu vazbu There is…/There are a předložky a poslech. Zahráli jsme si rovněž hry online.

Nová slovíčka/fráze: flat/chimney/balcony/floor/stairs/lift/apartment/living room/address/road/roof/triangle/square/rectangle

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.26/cv. 1,2

8.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali různé druhy jídla a pití. Dále jsme pokračovali v Student´s book Unit 13 Different homes a vypracovali strany 30-31. Porovnávali jsme obrázky s použitím frází There is...There are. Rovněž jsme si procvičili předložky. Na závěr hodiny jsme zhlédli příběh a povídali jsme si o něm.

Nová slovíčka/fráze: balcony/basement/chimney/roof/leaves/falt/roof/address/stairs

ŘÍJEN

25.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Weather/Počasí. Dále jsme pokračovali v naší učebnici, a probrali jsme Unit 9 Me and my family, a vypracovali stranu 22. Povídali jsme si dnes o rodině a nakreslili jsme si do svého portfolia náš „Family tree”.

Nová slovíčka/fráze: wife/husband/mum/dad/aunt/uncle/son/daughter/cousin/grandma/Grandpa/grandchildren/granddaughter/grandson

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list Wordsearch a Student´s book strana 23/cv. D za dvě hvězdičky!!!

 

 

18.10.

Dnes jsme se naučili novou slovní zásobu týkající se tématu počasí. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 7 What´s the weather like? a Unit 8 The hottest and coldest places, a to strany 18-20. Navzájem jsme si sdělili, jaké je naše oblíbené počasí.

Nová slovíčka/fráze: cloudy/snowing/rainy/wet/dry/moon/bat/coat/windy

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 21/cv. E

 

11.10.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se předešlého tématu popisující vzhled člověka, a to: Unit 4 You look great!Dále jsme pokračovali v naší učebnici Unit 5 The woman in the red dress a Unit 6 My neck/my shoulders a probrali strany 14-17. Také jsme si osvěžili znovu slovní zásobu týkající se tématu Animals.

Doporučená domácí příprava: Student´s book p.15/cv. G

 

4.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zahráli hru na procvičení naší paměti a na osvěžení přítomného času průběhového. Dále jsme si znovu zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals. V Student´s book jsme probrali Unit 3 Fun At the farm a Unit 4 Your hair looks great!, a to strany 10-13.

Doporučená domácí příprava: one word search worksheet za 1 hvězdičku plus SB p.13/ex. D za 1 hvězdičku.

 

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si na začátku hodiny napsali do svého portfolia činnosti, kterým se rádi věnujeme ve volném čase a naopak akitivity, které moc v oblibě nemáme. V Student´s book jsme probrali Unit 1 s názvem Watch us we´re moving a Unit 2 s názvem Animals, animals, a to strany 6-9.  Zahráli jsme si rovněž spoustu her a procvičili jsme si i některé gramatické tvary online.

Nová slovíčka/fráze: a puppy/kitten/jellyfish/penquin/whale/fly/snail/polar bear

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 7/cv.E

20.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. Rovněž jsme si vypracovali pracovní list All about me.

 

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12