4th grade

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

LEDEN

17.1.

Dnes jsme si vypracovali Unit 24 Travelling, texting and phoning, a to strany 52-53. Zahráli jsme si hry na zopakování předešlé slovní zásoby, hry jako například Guess what?, The Memory game.

Nová slovíčka/fráze: message/internet/website/email/text/app/photos

Doporučená domací příprava: SB str. 53/E

10.1.

Dnes jsme si zopakovali témata jako Sporty, Záliby a Škola. Rovněž jsme si zopakovali slovesa. V Student´s book jsme probrali Unit 22 a 23 The world around us, a to strany 48-51. Pracovali jsme s textem, zahráli spoustu her na zopakování slovní zásoby. Procvičili jsme si stupňování přídavných jmen.  Zahráli jsme si hru s názvem The monkey in the middle, abychom si zopakovali minulý čas prostý.

Nová slovíčka/fráze: rock/field/water/island/leaf/leaves/plant/sea/planet/path/jungle

Doporučená domácí příprava: Home fun booklet str. 28/cv. 1,2

3.1.

Dnes jsme začali novou Unit 21 Here and there in town, a to strany 46-47. Povídali jsme si o místech, které je možno navštívit ve městě a naučili jsme se rovněž minulý čas u některých nepravidelných sloves. Zahráli jsme si s nimi pexeso a nakreslili jsme si a popsali si navzájem, co jsme dělali o vánocích použitím minulého času prostého.

Nová slovíčka/fráze: to be-was/were, see-saw, go-went, eat-ate, drink-drank, have-had, do-did

Doporučená domácí příprava: napiš někomu pohlednici o svých vánocích (5vět) a použij u toho nepravidelná slovesa v minulém čase viz nová slovíčka/ráze

PROSINEC

21.12.

Dnes jsme si zahráli vánoční hru s názvem The Christmas challenge a v druhé polovině zhlédli vánoční příběh Snowman.

13.12.

Dnes jsme probrali Unit18 At the hospital a Unit 20 Where?, naučili jsme se nová slovíčka z nemocničního prostředí a pojmenovávat místa, která můžeme navštívit ve městě. Zahráli jsme si spoustu her na zopakování předešlé slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: nurse/hospital/hurt/ache/headache/sore throat/lift/stairs/hill/playground/cinema/market/funfair/car park/river/mountain/stairs

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.12/1,2

6.12.

Dnes jsme již začali nové téma, a to téma blížících se svátků – Christmas/Vánoce. Zahráli jsme si písničku Jingle bells rocks, naučili jsme se nová slovíčka, zahráli jsme si hry jako například Back to the board, Guess the word. V druhé polovině jsme si vyrobili vánoční vločky a vyzdobili třídu.

Nová slovíčka/fráze: rock/jiblebells/square/snowball/bright/sleight/hight/fun

Doporučená domácí příprava: pracovní list – Zvonek My Xmas top 10

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 16 Let´s do some sport a Unit 17 Our homes, a to strany 36-38. Zopakovali jsme si action verbs, naučili Minulý čas prostý/Past simple, procvičili poslech, popsali jsme dva si podobné obrázky.

Nová slovíčka/fráze: lake/river/wave

Doporučená domácí aktivita: Student´s book strana 37/D,E

22.11.

Dnes jsme si povídali o Dnu díkuvzdání/Thanksgiving. Naučili se novou slovní zásobu spojenou s daným tématem, zhlédli příběh The Story of Thanksgiving, vypracovali pracovní list, popisovali jsme obrázek a na závěr jsme si navzájem sdělili, za co jsme v životě každý vděčný.

Nová slovíčka/fráze: squash/turkey/Thanksgiving/feast/relative/Native Americans/pilgrims/gravy/pumpkin pie/corn

Doporučená domácí aktivita: pracovní list Thanksgiving

15.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali téma FOOD/JÍDLO. V Student´s book jsme si vypracovali strany 32-33, a to Unit 14 Our homes. Procvičili jsme si znovu vazbu There is…/There are a předložky a poslech. Zahráli jsme si rovněž hry online.

Nová slovíčka/fráze: flat/chimney/balcony/floor/stairs/lift/apartment/living room/address/road/roof/triangle/square/rectangle

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.26/cv. 1,2

8.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali různé druhy jídla a pití. Dále jsme pokračovali v Student´s book Unit 13 Different homes a vypracovali strany 30-31. Porovnávali jsme obrázky s použitím frází There is...There are. Rovněž jsme si procvičili předložky. Na závěr hodiny jsme zhlédli příběh a povídali jsme si o něm.

Nová slovíčka/fráze: balcony/basement/chimney/roof/leaves/falt/roof/address/stairs

ŘÍJEN

25.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Weather/Počasí. Dále jsme pokračovali v naší učebnici, a probrali jsme Unit 9 Me and my family, a vypracovali stranu 22. Povídali jsme si dnes o rodině a nakreslili jsme si do svého portfolia náš „Family tree”.

Nová slovíčka/fráze: wife/husband/mum/dad/aunt/uncle/son/daughter/cousin/grandma/Grandpa/grandchildren/granddaughter/grandson

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list Wordsearch a Student´s book strana 23/cv. D za dvě hvězdičky!!!

 

 

18.10.

Dnes jsme se naučili novou slovní zásobu týkající se tématu počasí. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 7 What´s the weather like? a Unit 8 The hottest and coldest places, a to strany 18-20. Navzájem jsme si sdělili, jaké je naše oblíbené počasí.

Nová slovíčka/fráze: cloudy/snowing/rainy/wet/dry/moon/bat/coat/windy

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 21/cv. E

 

11.10.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se předešlého tématu popisující vzhled člověka, a to: Unit 4 You look great!Dále jsme pokračovali v naší učebnici Unit 5 The woman in the red dress a Unit 6 My neck/my shoulders a probrali strany 14-17. Také jsme si osvěžili znovu slovní zásobu týkající se tématu Animals.

Doporučená domácí příprava: Student´s book p.15/cv. G

 

4.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zahráli hru na procvičení naší paměti a na osvěžení přítomného času průběhového. Dále jsme si znovu zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals. V Student´s book jsme probrali Unit 3 Fun At the farm a Unit 4 Your hair looks great!, a to strany 10-13.

Doporučená domácí příprava: one word search worksheet za 1 hvězdičku plus SB p.13/ex. D za 1 hvězdičku.

 

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si na začátku hodiny napsali do svého portfolia činnosti, kterým se rádi věnujeme ve volném čase a naopak akitivity, které moc v oblibě nemáme. V Student´s book jsme probrali Unit 1 s názvem Watch us we´re moving a Unit 2 s názvem Animals, animals, a to strany 6-9.  Zahráli jsme si rovněž spoustu her a procvičili jsme si i některé gramatické tvary online.

Nová slovíčka/fráze: a puppy/kitten/jellyfish/penquin/whale/fly/snail/polar bear

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 7/cv.E

20.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. Rovněž jsme si vypracovali pracovní list All about me.

 

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44