3rd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LEDEN

16.1.

Portofolio: pojmenuj a napiš 4 věci ze školní tašky.

Bookwork: 52/A - obrázek - děti se navzájem ptaly: What is he/she doing? He is jumping..., B - přečti a odpověz.

Procvičovali jsme přítomný čas průběhový a jeho správné psaní - kdy se koncovka -ing píše přímo za sloveso (eating, counting..), kdy se zdvojuje poslední souhláska (runnig, clapping, swimming) a když sloveso končí na -e (wave - waving, write - writing) str. 53 /D

Hráli jsme hru s kartičkami, kde bylo napsané sloveso v průběhovém čase. Děti předváděly dannou činnost a ostatní hádaly a tvořily věty: He is running. She is eating...

str. 54/A,B- animals - závod ve poslechu a spellingu. Podle popisu děti pojmenovaly a napsaly název zvířete

Homework: 53/E odevzdat 23.1.

9.1.

Portfolio: spelling of transport vocabulary (plane, lorry, boat, motorbike, helicopter)

Povídali jsme si o vánočních prázdninách, kde děti byly a co dostaly pod stromeček.

Bookwork: str. 46 - poslech, 47, 48 - křížovka (crossword), 49/D - doplňování chybějících slov v textu

Děti poslouchaly text a písemně poté odpovídaly na otázky týkající se poslechu.

Dále jsme hráli hru, kdy si musely zapamatovat co nejvíce předmětů na stole a co nejvíce jich napsat. (school objects).

Homework: 49/E - vypracovat do 16.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

PROSINEC

19.12.

Dnes jsme si zahráli stolní hry : Dobble s vánoční tématikou, Brainbox a Guess who am I.
V druhé části jsme se podívali na kreslený film How the Grinch stole Christmas


Přejeme všem krásné svátky a těšíme se opět v novém roce.

12.12.

Portfolio: Slovní zásoba na téma Vánoce/Christmas vocabulary
V dnešní hodině jsme se věnovali tématu Vánoce/Christmas. Děti říkaly, co by chtěly najít pod stromečkem: I want a ______ for Christmas.
New Vocabulary: decorate tree, candy canes, stocking, wrap, presentes, sleigh, snow ball, Santa, reindeer, laughing, mistletoe, bell, bow. Procvičovali jsme v rámci hry na závod u tabule. Podle pokynů vybarvujeme obrázky s vánoční tématikou, Děti vytvořily vánoční ozdoby, které nám teď zdobí naši třídu. Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.


Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

5.12.

Portfolio: opakování pravopisu - fruits and vegetables

Dnes jsme se věnovali tématu "house" - děti si nejprve zopakovaly slovní zásobu, kterou znají a přidali jsme několik nových slov: armchair, sofa, rug, mat, radio, picture, photo, wall, mirror, cupboard, bookcase,

Bookwork: str. 40/A - slovíčka, B - poslech; 42/A - psaní dalších slovíček; děti se navzájem ptaly a spellovaly jednotlivá slova. 42/B - listen and colour; C - děti napsaly odpovědi a poté se ptaly navzájem: What's in your bedroom?

Hra u tabule - hádaní a psaní slov. Interaktivní tabule, hra pexeso na téma house. Také jsme si zahráli dobble a brianbox.

Homework: 41/E odevzdat 12.12.

Listopad

28.11.

Portfolio: prepositions (předložky)
Bookwork: What's your favorite fruit? str 36/ A - crosswod (spelling slov). New vocabulary: fruit, vegetables, lime, lemon, pea, beans, grapes, coconut, pineapple, onion, potato, tomato. 36/B ptáme se ve dvojici a vyplňujeme, hrajeme na závod u tabule. 37/D cvičení na poslech, zaškrtneme, co patří do nápoje.

Děti vytvořily obrázkové karty (flash cards) Obrázky pak použijeme v rámci hry Zombie a Crazy Vocabulary (vocabulary: sausages, meatballs, rice, pie, eggs, hot chocolate, juice, lemonade)
Homework: 38/A odevzdat 5.12.

21.11.

Portfolio: písemně procvičujeme přídavná jména/adjectives z minulé hodiny.
Dnes jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Nejprve děti říkaly nejrůznější názvy zvířat, která jsme napsaly na tabuli. Poté musely jednotlivá zvířata popisovat, jak vypadají; na závod u tabule jsme procvičovaly spelling.
Grammar: opakujeme předložky (on, in, under, in between, next to, behind, in front of) Ve dvojici pracujeme s obrázky, které umisťujeme ve třídě. (put the lizard in between the book and the pen apod.)
Bookwork: str.34/A,B hledáme zvířata a přidáváme k nim přídavná jména. str.35/C procvičujeme předložky
Závěrem jsme si zahráli zábavné pexeso.
Homework: děti mají v učebnici list papíru, který mají vyplnit a odevzdat do 28.11.

 

14.11.

Portfolio: Opakujeme množné číslo u slov man/men, woman/women, child/children,kids
Grammar: Can/Can't  Ve dvojici se ptáme: Kdo umí plavat? Kdo neumí/nemůže řídit? Who can swim? Who can't drive? I can swim but I can't drive.
Dále jsme opakovali přídavná jména (adjectives) long, short, beautiful, ugly, clean, dirty, old, young, happy, sad, hot, cold. Děti hrály hru s míčem, při které opakovaly jednotlivá adjectives.
Děti také hrály §scrabble spelling", skládame slova podle pokynu a závodíme, kdo je napíše správně.
Bookwork: 30/A,B, 31-porozumění čtenému textu, poslech.
Homework: 32/B odevzdat 21.11.

7.11.

Portfolio: family tree - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnes jsme si procvičovali otázku: Whose is this? Čí je to? - vybraly jsme od dětí jejich různé věci a ony se pak navzájem ptaly: Whose is this book? It's Verunka's. Whose is this pencil? It's Ema's. Dále jsme se naučili přivlastňovací zájmena: It's hers. (Je to její) It's his. (Je to jeho).

Učebnice str. 26/A,B; 27/C (poslech), D. Slovíčka z dané lekce jsme napsaly na tabuli a děti je podle zadání musely označit a vyhláskovat. 28/A,B - zopakovali jsme si nepravidelné množní číslo podst. jmen: woman - women; man - men, child - children, person - people.

Homework: 29/D odevzdat 14.11.

Říjen

24.10.

V rámci dnešní hodiny děti soutěžily v týmu, podle pokynu děti kreslí "Monster" a následně ho vybarví, obleče = opakování slovní zásoby (colours, clothes, body parts)
Také jsme si zahráli hru Zombie, kdy děti procvičovaly slovíčka z kategorie clothes a ověřili jsme si spravný spelling (skirt S.K-I.R.T. apod.)
Bookwork: 22/A,B. 23/D,E,
Dále jsme se věnovali tématu family - zopakovali jsme si názvy jednotlivých členů rodiny: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather.
Bookwork: 24/ A,B.
Homework: 25/E odevzdat do 7.11.

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny.

17.10.

Portfolio: děti doplňovaly ke slovům členy a/an

Dnes jsme se věnovali tématu "clothes" - opakování slov, procvičování spellingu, popis oblečení ostatních; dále jsme si procvičovali "body parts" - děti přiřazovaly ke slovesům jednotlivé části těla: smell, wave, kick, eat, look, see. Dále jsme si procvičovali vazbu there is /there are. How many children are there in the classroom? There are ten. There is one child. Děti řadily rozházená slova do vět. Navzájem se ptaly a odpovídaly.

Bookwork: 20/A,B; 21/C,D

Homework: 20/A - vypracovat do 24.10.

10.10.

Portfolio: psaní slov, která jsme museli nejdříve rozmotat=procvičování slovní zásoby/spelling

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Bookwork: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům (a body, an arm) 16/A

Homework: 17/C odevzdat do 17.10

3.10

Dnes jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo.

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navzájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat (red+white= pink, red+blue=purple apod.). Hráli jsme hry na závod u tabule. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech.

Homework (Domácí úkol): 11/G vypracovat do 10.10.

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B, a 9/D. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.

Homework: str. 8. cvičení C. Datum odevzdání 3.10.

Prosíme rodiče, aby si děti pravidelně nosily učebnice do hodiny.

 

18.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve za pomoci míčové hry zopakovali jména všech kamarádů. Hráli jsme zábavné hry Change chair a Human Bingo, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play), také jsme se ptali, co máme nejraději (favourite food, sport, animal, colour)  Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Starters.

Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class card" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.

Domácí úkol pro děti není.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 21.01.2020 21:04:02