3rd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

Říjen

10.10.

Portfolio: psaní slov, která jsme museli nejdříve rozmotat=procvičování slovní zásoby/spelling

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Bookwork: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům (a body, an arm) 16/A

Homework: 17/C odevzdat do 17.10

3.10

Dnes jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo.

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navzájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat (red+white= pink, red+blue=purple apod.). Hráli jsme hry na závod u tabule. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech.

Homework (Domácí úkol): 11/G vypracovat do 10.10.

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B, a 9/D. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.

Homework: str. 8. cvičení C. Datum odevzdání 3.10.

Prosíme rodiče, aby si děti pravidelně nosily učebnice do hodiny.

 

18.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve za pomoci míčové hry zopakovali jména všech kamarádů. Hráli jsme zábavné hry Change chair a Human Bingo, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play), také jsme se ptali, co máme nejraději (favourite food, sport, animal, colour)  Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Starters.

Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class card" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.

Domácí úkol pro děti není.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58