3rd grade 2

  Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

​17.10.

. kontrola domácího úkolu (chválíme děti, které si doma probrané věci vždy zopakují)

. zopakovali jsme si "question words" - who, when, where, why, what

. učebnice str. 18 (body parts); procvičování zájmen his/her (jeho/její); 19; str. 20 - clothes - poslech; na interaktivní tabuli jsme procvičovali spelling sloní zásoby na téma oblečení

. hráli jsme hru při ktéré děti v jednotlivých týmech kreslily podle pokynů "a monster"

Domácí aktivita: v malé učebnice HOME Fun Booklet vypracovat str. 6, 7 (při vypracování obou stran je odměna 2 hvezdičky!)

Tajné heslo k získání další hvězdičky: six eyes

 

 

10.10.

Dnešní hodinu jsme se zaměřili na to, jak správně odpovídat na otázky a jak je označovat v textu.

Nová slovíčka: tick, cross, sentence, question, words, number.

Učebnice str. 14, 15 (poslech); 16; soutěžili jsme ve „spellingu“ nové slovní zásoby; opakovali jsme části těla (body parts) prostřednictvím her, práce na interaktivní tabuli. Hráli jsme karetní hru, kdy děti musely sestavovat jednotlivé části těla různých zvířat.

 

Domácí aktivita: 17/C

 

 

3.10.

​- procvičování psaní čísel, učili jsme se anglická jména, rozlišovali jsme mužská a ženská jména, hráli jsme hru "snatch" na zopakování barev, čísel, frází, otázek, odpovědí; učebnice str. 12, 13.; děti soutěžily, kdo napíše nejvíce věcí k zadané barvě.

​Domácí aktivita: 12/C

 

 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme si na úvod zopakovali abecedu, děti psaly písmenka podle diktátu, doplňovaly, četly. V poslechovém cvičení jsme se zaměřili na skupiny písmen, které sdílejí stejný zvuk (a,h, j, k), (b,c,d,e,g,p,t,v), (f,l,m,n,s,x), (q,u,w), (i,y), a písmena, která nepatří ani do jedné ze skupin (o,r,z).
Učebnice str 6/A,B
Soutěž ve spellingu názvů zvířat z probírané kapitoly, 7/E
Opět jsme si museli zopakovat pravidla ve třídě a zahráli jsme si hru "snatch" na jejich zapamatování. 
Dále jsme se věnovali číslicím a jejich psaní -  učebnice str. 8/A,B,C. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli vazbu thereis / there are; stavbu anglických vět.
 
Děti si vypůjčily knížky z naší knihovny. Datum navrácení je 10.10. Pokud si chce někdo prodloužit dobu zapůjčení, stačí nas informovat.
 
Domácí aktivita: 6/C
 

19.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 
TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37