3rd grade 2

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!



Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

 

ŘÍJEN

15.10.

Dnes na začátek jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se Body parts, zopakovali jsme si tvoření množného čísla. Na úvod jsme si rovněž zahráli a zazpívali písničku Head, shoulders, knees and toes a zopakovali spelování čístí těla.

Dále jsme pokračovali s Unit 7 Look, listen, smile, draw, a to strany 18-19. Zahráli jsme si Monty says a v programu primary I-dictionary zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Clothes a zahráli další písničku. Pak jsme si také zahráli hru s názvem Guess who I am talking about a procvičili popis a oblečení.

V Student´s book jsme si rovněž vypracovali Unit 8 In my clothes cupboard, a to stranu 20 a vypracovali poslech.

Doporučená domácí příprava: SBstr 20/cv. A

8.10.

Dnes jsme si na úvod do svého portfolia zopakovali spelování číslovek a barev.

V Student´s book jsme si dnes vypracovali Unit 5 Answering questions, a to stranu 14 a vysvětlili jsme si nové pojmy. Dále jsme si zahráli na procvičení nové slovní zásoby hru Simon says a děti si vypracovaly ve své učebnici křížovku. Děti se seznámily s tím, kdy se používá neurčitý člen a/an.

Také jsme si vypracovali v druhé polovině naší výuky Unit 6 Aliens and Aliens a naučili jsme se novu slovní zásobu týkající se tématu Body/Body parts. Zahráli jsme  a zazpívali jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes a děti si užily spoustu legrace. Na závěr jsme si zahráli hru Look at the monster on the board, kde děti kreslily příšeru na tabuli podle toho, jak jim to vyučující diktovala a pak si nakreslily vlastní příšeru.

Nová slovíčka/fráze: body/feet/foot/face/tail/alphabet/cross/tick/question/sentence/letters/arms

Doporučená domácí příprava: pracovní list cv. 2 – popis zvířat

1.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali používaní vazeb He is…She is… Dále jsme pokračovali v Student´ s book Unit 3 a zopakovali jsme si anglická jména a řekli jsme si, která se používají u děvčat a která u chlapců a která je možno použít u obou. Zahráli jsme si pohybovou hru The name game.

Rovněž jsme si vypracovali Unit 4 Red, blue and yellow, a to strany 12-13. Soustředili jsme se v druhé polovině naší výuky na zopakování pojmenovávání barev a jaké barvy vzniknou také různou kombinací barev.

Na závěr jsme si vypracovali poslechové cvičení, kde jsme si i znovu osvěžili předložky tak jako i barvy.

Doporučená domácí příprava: SB str. 11/cv. D

 

ZÁŘÍ

24.9.

Dnes jsme si to na úvod zopakovali číslovky 1-20 a uspořádali si je od nejmenšího po největší. Rovněž jsme si procvičili spelování číslovek a zahráli spoustu her. V Student´s book jsme začali Unit 1 Say Hello, kde jsme si prošli znovu abecedu, zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals a i jejich spelování. Soustředili jsme naši hodinu i na zopakování barev a zahráli hru jako například Find the right colour.

 V druhé polovině jsme pokračovali v naší učebnici s Unit 2 Numbers/Numbers a vypracovali jsme si stranu 8. Soustředili jsme se na hláskování číslic, a to zábavnou formou.

Dnes si děti rovněž měly možnost vypůjčit knihy z naší anglické knihovny. Termín vrácení je 8.10. Za vyplnění book report a za vrácení knihy děti obdrží dvě hvězdičky navíc. Děti si tímto způsobem osvojují lepší vztah k četbě a i k anglickému jazyku jako takovému. Nepředpokládá se, že děti budou všemu v dané knize rozumět.

Doporučená domácí příprava: Student´s book str. 8/cv. C

17.9.

Dnes jsme se s dětmi zopakovali slovní zásobu týkající se témat Summer a School. Prohlédli jsme si učebnice, s kterými budeme tento školní rok pracovat. Prošli jsme si pravidla našeho programu, ozdoboli jsme si své portfolia a zahráli hry jako například The Snatch, Catch the ball.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 06:57:17