3rd grade 2

  Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

LEDEN

​16.1.

Dnešní téma sports, transportation. Děti řadily slovesa ride, drive, go, fly, sail ke správným podstatným jménům. 

Učebnice str. 46, 47 (poslech); pracovní list; 48 (find as many words as you can - křížovka)

School objects  str. 49

Hra "find and point". Děti musely ve třídě najít věci, které jsme jmenovaly.

Domácí úkol: 49/E

 

9.1.

​. Představili jsme dětem nový systém úkolů; každý dostane na hodinu vždy jeden specifický úkol (např: board eraser, collecting portfolios, break monitor, too much Czech in class monitor etc.)

. do portfolia děti psaly seznam 5 věcí, které mají ve svém pokoji

. učebnice str. 42, 44, 45

. project: v týmech děti kreslily pokoj a poté jej představily ostatním

Domácí úkol: 43/E

PROSINEC

​19.12.

Dnešní hodinu jsme si udělali takovou malou vánoční party. Hráli jsme hry s vánoční slovní zásobou, děti zhlédly film "The Legend of Frosty the Snowman". Děti při sledování příběhu vždy po určité části odpovídaly na otázky a malovaly z dané části jeden obrázek a psaly jednu výstižnou větu.

Merry Christmas and Happy New Year! smiley

12.12.

  • portfolio: děti psaly na časový limit co nejvíce jídel; slova jsem si navzájem přečetli a opravili spelling
  • v týmech děti vyráběly menu pro svou smyšlenou restauraci
  • učebnice str. 39 (poslech), 40, 41 (téma domov a názvy místností a předmětů) - procvičovali jsme poslech, slovní zásobu, spelling formou různých her

Domácí úkol: učebnice HOMEFUN Book 13/4

 

5.12.

Dnešní téma: Christmas

  • portfolio: What dou you want for Christmas? Děti malovaly a psaly, jaké dárečky si přejí.
  • povídali jsme si o tradicích v ČR a USA
  • Zhlédli jsme příběh o Santovi, který rozděluje dárky. Děti si k příběhu vypracovaly pracovní list.
  • vyráběli jsme si do třídy dekoraci.

 

​LISTOPAD

​28.11.

. animals - děti psaly na rychlost seznam zvířat podle abecedy

. hráli jsme hry na procvičení všech možných zvířat (obrázky, popisy, poslech)

. procvičili jsme si předložky: on, in, under, in between, next to, behind, in front of, above

. Učebnice str. 34, 35, 36/B

Domácí úkol: 34/A

 

21.11.

. dnešní hodinu jsme věnovali tématu Thanksgiving (Den díkůvzdání)

. seznámili jsme se se vznikem svátku a související slovní zásobou, zhlédli jsme krátký film a písničku na dané téma

. poslechli jsme si četbu knížky: There was an old lady who swallowed a pie; ke knížce jsme hráli hry 

. děti dostaly za úkol napsat za co by chtěli poděkovat (I'm thankful for....) - viz pracovní list

 

14.11.

. portfolio - probrali jsme vazbu Whose are these...? Whose is this...? děti formou hry přiřazovaly části oblečení dvěma postavám na tabuli, ptaly se a odpovídaly: They are Jim's. It is Anna's.

. Učebnice str. 26, 27

. Učebnice str. 32, 33 - děti si zopakovaly všechna možná přídavná jména z učebnice a zároveň z programu I-dictionary, ve kterém jsme si zahráli ještě hru. Děti dostávaly jednotlivá přídavná jména, předváděly je a ostatní hádaly: big, small, tall, short, old, young, new, happy, sad, tired, ugly, beautiful, angry, clean, dirty...

Domácí aktivita: 33/C

 

7.11.

Dnes jsme opakovali všemi možnými způsoby vazbu t​here is/there are. Učebnice str. 28/29/30
Procvičovali jsme si množné číslo u nepravidelných slov: woman - women, chil - children, man - men. Děti soutěžily ve spellingu a správné odpovědi. Udělali jsme si poslechové cvičení v učebnici, pracovali jsme s různými slovesy v programi I-dictionary.
 
Domácí úkol: 31/C
 
 

ŘÍJEN

​31.10.

Halloween! Děti přišly v maskách a naše hodina se také odvíjela v duchu Halloween svátku. Soutěžili jsme, kdo napíše nejvíce slov tématicky spojených s tímto svátkem, hádali jsme, kdo koho představuje. Dívali jsme se na krátké video o dýni (pumpkin) a pouštěli si písničky. Děti malovaly plán své "monster rodiny", kterou pak představily ostatním. Každý si vykoledoval samolepku a bonbonek. smiley

 

 

 

24.10.

. portfolio: monsters - ukázali jsme dětem obrázek různých strašidýlek (monsters) a každý si měl vybrat jedno, popsal do sešitu, jak vypadá a pak ostatní děti hádaly, které strašidýlko měl kdo na mysli

. Učebnice str. 22, 23 (body parts - části těla; clothes - oblečení; colours - barvy)

. Učebnice str. 24, 25 - Our families - procvičovali jsme názvy a spelling jednotlivých členů rodiny

. opakování this/these; přívlastňovací zájmena - our (naše), my(moje), his(jeho), your (tvoje), her (její)

 

 

17.10.

. kontrola domácího úkolu (chválíme děti, které si doma probrané věci vždy zopakují)

. zopakovali jsme si "question words" - who, when, where, why, what

. učebnice str. 18 (body parts); procvičování zájmen his/her (jeho/její); 19; str. 20 - clothes - poslech; na interaktivní tabuli jsme procvičovali spelling sloní zásoby na téma oblečení

. hráli jsme hru při ktéré děti v jednotlivých týmech kreslily podle pokynů "a monster"

Domácí aktivita: v malé učebnice HOME Fun Booklet vypracovat str. 6, 7 (při vypracování obou stran je odměna 2 hvezdičky!)

Tajné heslo k získání další hvězdičky: six eyes

 

 

10.10.

Dnešní hodinu jsme se zaměřili na to, jak správně odpovídat na otázky a jak je označovat v textu.

Nová slovíčka: tick, cross, sentence, question, words, number.

Učebnice str. 14, 15 (poslech); 16; soutěžili jsme ve „spellingu“ nové slovní zásoby; opakovali jsme části těla (body parts) prostřednictvím her, práce na interaktivní tabuli. Hráli jsme karetní hru, kdy děti musely sestavovat jednotlivé části těla různých zvířat.

 

Domácí aktivita: 17/C

 

 

3.10.

​- procvičování psaní čísel, učili jsme se anglická jména, rozlišovali jsme mužská a ženská jména, hráli jsme hru "snatch" na zopakování barev, čísel, frází, otázek, odpovědí; učebnice str. 12, 13.; děti soutěžily, kdo napíše nejvíce věcí k zadané barvě.

​Domácí aktivita: 12/C

 

 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme si na úvod zopakovali abecedu, děti psaly písmenka podle diktátu, doplňovaly, četly. V poslechovém cvičení jsme se zaměřili na skupiny písmen, které sdílejí stejný zvuk (a,h, j, k), (b,c,d,e,g,p,t,v), (f,l,m,n,s,x), (q,u,w), (i,y), a písmena, která nepatří ani do jedné ze skupin (o,r,z).
Učebnice str 6/A,B
Soutěž ve spellingu názvů zvířat z probírané kapitoly, 7/E
Opět jsme si museli zopakovat pravidla ve třídě a zahráli jsme si hru "snatch" na jejich zapamatování. 
Dále jsme se věnovali číslicím a jejich psaní -  učebnice str. 8/A,B,C. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli vazbu thereis / there are; stavbu anglických vět.
 
Děti si vypůjčily knížky z naší knihovny. Datum navrácení je 10.10. Pokud si chce někdo prodloužit dobu zapůjčení, stačí nas informovat.
 
Domácí aktivita: 6/C
 

19.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 
TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44