3rd grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LEDEN

20.1.

Portfolio: opět jsme procvičovali přítomný čas průběhový
Bookwork: Unit 27 Food I really like, new vocabulary: breakfast, lunch, dinner, beans, peas, sweets, pie. 58/C spelling, 59/D poslechové cvičení (listen and tick the box)
Rodělili jsme se do dvou týmů, soutěžíme, kdo napíše nejvíce slov na téma breakfast, dinner. Děti také přeskakují flash cards/obrázkové karty a podle obrázku říkají: I am having chicken, eggs, milk apod. Unit 28 My favorite food day 60/ A  napiš odpověď. 60/B,C děti se navzájem ptají,  co rády jí. 60/D Zahráli jsme si na restauraci, děti si ve dvojicích vyzkoušely role obsluhy i zákazníka. (Hello, what would you like to eat, drink? I would like an orange juice, chicken, chips, peas. Here you go. Thank you. apod.)
Homework: 61/F odevzdat 27.1.

13.1.

Portfolio: písemně procvičujeme čas přítomný průběhový
V rámci dnešní hodiny jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi pets a wild animals. Děti společně určují do jaké kategorie jednotlivá zvířata patří. Soutěžíme, který tým napíše největší počet zvířat.
Bookwork: 54/A poslechové cvičení (děti vybarvují hady) 55/E podle popisu hádáme zvířata, děti ve dvou  týmech soutěží. 56/A opět poslechové cvičení.
New grammar: Do you have any dogs? How many dogs do you have? Každý z nás napsal na jednotlivé kusy papíru otázky, děti se pak navzájem ptají v rámci hry rock, paper, scissors.
Homework: 57/E odevzdat 20.1.

6.1.

Portfolio: slovní zásoba z učebnice 50/A
Bookwork: 50/B  v rámci hry s míčem procvičujeme possessives:  his, hers, theirs, ours. 50/C  podle poslechu doplňujeme. 51/D čteme s porozumněním a zapisujeme chybějící slova. V druhé části hodiny jsme se seznámili s časem přítomným průběhovým 52/A,B pracujeme s obrázkem What's the class doing a popisujeme, co dělají žáci a učitel. (the teacher is reading, the children are listening, one girl is eating.....) Ve dvojicích jsme si zahráli  Battleship (námořní bitva) děti za pomoci otázek hledají  protivníkovy skryté lodě. ( Are they writing a book?  Yes, they are. Is she cooking? No, she isn't)
Homework 51/E odevzdat 13.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

PROSINEC

16.12.

Dnes jsme se pomalu uvedli do vánoční atmosfery (Christmas). Nejprve jsme s procvičili související slovní zásobu, děti pojmenovávaly obrázkové karty. Společně jsme se podívaly na krátky film Frosty the Snowman.  Děti dávaly obrázky z filmu do správného pořadí. Nakonec každý z nás vytvořil papírového sněhuláka.
Všem přejeme krásné svátky a těšíme se opět v novém roce.

9.12.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu téma house
Bookwork: 42/A new vocabulary : armchair, desk, bookcase, cupboard, television, rug, picture, photo, window. 42/B listen and colour 42/C  What's in my bedroom? Děti popisují svůj pokoj, procvičujeme slovní zásobu a přídavná jména (big green rug, small yellow lamp...) Zahráli jsme si hru Hot Potato, kdy děti musí na dané téma říct slovo, kdo nestihne do 30 vteřin hru opouští a vrací se do dalšího kola/tématu. Procvičovali jsme slovní zásobu: fruit, vegetables, house, colours, animals. Pouštěli jsme si vánoční písničky, děti vyrobily vánoční ozdoby, které nám teď krásně zdobí třídu.
Homework:43/E odevzdat 16.12.

2.12.


Portfolio: písemně opakujeme slovní zásobu téma: fruit
Bookwork: What's on the menu 38/A,B new vocabulary: sausages, chicken, meatballs, eggs, fish, rice, lemonade, milk, hot chocolate, juice. 39/F Listen and draw lines/Poslouchej a spojuj obrázky, jména. Zahráli jsme si volleyball, kdy děti procvičují novou slovní zásobu. U tabule jsme závodili, které družstvou vymyslí nejvíce slov na téma jídlo, postupujeme podle abecedy, A-apple, B-biscuit, C-chicken. .Zahráli jsme si na "restauraci" dva z nás převzali roli číšníka a ptají se: What would you like for luch? Ostaní děti vybírají podle obrázků na tabuli. I would like sausages.

Další téma dnešní hodiny: A colourful house 40/A,B new vocabulary: bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen. Ve dvojici děti zapisují, jaké předměty najdeme v koupelně, kuchyni atd. (bedroom: clock, bed, lapm)=procvičujeme slovní zásobu.
Homework: 40/C odevzdat 9.12.

Listopad

25.11.

Portfolio: podle zvuků jsme rozeznávali zvířata a zapisovali je (check your spelling).

Na začátku hodiny jsme si zazpívali Banana Chant a ješte jsme procvičovali názvy zvířat, v rámci slovního fotbalu ( tiger, gorilla, alligator, rabbit.....)

Bookwork: What's your favorite fruit? str 36/ A , new vocabulary: lime, lemon, pea, beans, grapes, coconut, pineapple, onion, potato, tomato. 36/B ptáme se ve dvojici a vyplňujeme. str37/D cvičení na poslech, zaškrtneme, co patří do nápoje. Každý si vytvořil obrázek s oblíbených ovocem, obrázky pak použijeme v rámci hry Zombie. U tabule jsme hráli na závod Flower Power, kdy každý tým má nakreslenou kytičku, jednotlivé lístky květu mají písmena, na která vymýšlíme názvy ovoce i zeleniny.

Homework: 36/A odevzdat 2.12.

18.11.

Portfolio: písemně procvičujeme přídavná jména z minulé hodiny.
Dnes jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Nejdříve jsme je rozpoznávali podle zvuků, popisu  (it's little, green, it can jump and swim. It's a frog. apod.)
Grammar: opakujeme předložky (on, in, under, next to)
Bookwork: str.34/A,B hledáme zvířata a přidáváme k nim přídavná jména. str.35/D ptáme se ve dvojici a popisujeme obrázek ZOO (Where's, How many, What colour? apod.). Každý z nás nakreslil obrázek zvířete, který podle instrukcí umísťujeme v prostoru třídy a opakujeme (Put the jellyfish next to the door,/the jellyfish is next to the door. Put the lizard under the table/the lizard is under the table....
Zahráli jsme si na závod u tabule, snažíme se rychlle a hlavně správně napsat názvy zvířat.
Homework: Dokončit cvičení A str.34 (slovní zásoba/B) Odevzdat 25.11.

11.11.

Portfolio: Opakujeme Whose is/are......? čí to je/to jsou? It's Stella's skirt. There are Maggie's shoes
GrammarCan/Can't  Hra Change Chair- ptáme se: Kdo umí plavat? Kdo neumí/nemůže řídit?Who can swim? Who can't drive?
Bookwork 30/A na obrázku hledáme legrační postavy podle popisu (He can swim, jump, run but he can't sing, read.) 30/B cvičení na poslech, vyber správný obrázek. Dále jsme procvičovali přídavná jména opačného významu (opposite adjectives) str 32/A,B slovní zásoba: beautiful/ugly, young/old, short/long, clean/dirty, new/old.
Homework33/D odevzdat 18.11.

4.11.

Portfolio: opakování family words, kdy děti podle obrázku z tabule určují a zapisují jednotlivé členy rodiny (son, daughter, father, mother, grandparents)
Nová gramatika:  Whose pen is this? This is Martin's pen. V rámci hry děti procvičují podobné otázky a odpovědi. Také jsme si vysvětlili nepravidelnost množného čísla u slov man/men a woman/women.
Bookwork: str 27/C podle poslechu spojujeme jednotlivé předměty a postavy. str.28/A, B cvičení na postřeh, děti ověřuji spravnost vět pod obrázkem např.: Two women have got same flowers. Yes or No. Zkusili jsme napsat, co nejvíc vět o zadaném obrázku. Nakonec jsme si zahráli zábavnou hru, rock, scissors, paper, kdy jsme procvičovali konverzaci na téma people.
Homework: 29/D odevzdat 11.11.

 

Říjen

21.10.

Portfolio: procvičujeme neurčitý člen A/AN
V rámci hry Musical Chairs opakujeme neurčitý člen, kdo "vypadne" určuje člen u vybraného slova.
Děti soutěžily v týmu, podle pokynu děti kreslí "Monster" a následně ho vybarví, obleče = opakování slovní zásoby (colours, clothes, body parts)
Bookwork: 22/A,B. 24/A,B (poslech) new vocabulary: family words, mum, dad, sister, brother, grandpa, grandma, grandparents.
Hra: rock, scissors, paper, go = procvičujeme ve dvojici "How many sisters and brothers do you have?"
Homework: 25/E. Datum odevzdání 28.10.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdy.

14.10

Dnes jsme opakovali části těla a vysvětlili jsme si množné číslo hand/hands, ear/ears, ale pozor na nepravidelná slova foot/feet. Také jsme si říkali k jaké činnosti části těla potřebujeme eyes-look/see, legs-run, mouth-smile/eat apod.  Naučili jsme se novou slovní zásobu oblečení/clothes: dress, skirt, jeans, trousers, glasses, handbag, jacket, hat,sock, T-shirt, shoes. Děti hrály hru na závod u tabule a zábavnou hru Snatch=procvičování slovní zásoby oblečení.
Bookwork: str. 18/ A,B,C. str. 19/E. str.20/A,B poslech
Homework: str.19/D. Datum odevzdání 21.10.

7.10

Dnes jsme nejprve opakovali barvy-colours. Děti hledaly ve třídě lístečky, kde byly napsané jednotlivé barvy, ale písmena byla opět zamíchaná, museli jsme je tedy zapsat správně do sešitu (spelling). Zkoušeli jsme vyplnit křižovku (crossword) a naučili jsme se nová slovíčka (cross, tick, sentence) učebnice 14/ A,B. Dále jsme procvičovali názvy jednotlivých částí těla ( body, arm, hand, leg, foot, face, head) a vysvětlovali jsme si neurčitý člen A/AN ( a zebra, an elephant)
Bookwork: 15/C,D (poslech)
Homework: 16/A,B, datum odevzdání 14.10.

 

Září

30.9

Dnes jsme se snažili rozluštit zamíchaná písmenka a zapisovali do portfolia ( car, bed, book, cat, sock apod.) Rozlišovali jsme dívčí jména ( May, Sue, Grace..) a chlapecká (Tom, Matt..) Věnovali jsme se hláskování spelling - psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, závody u tabule. Dále děti procvičovaly základní barvy a zjišťovaly, jak vznikají další. (red+white= pink, red+blue=purple apod.)
Bookwork: str.10/ A, B,C, str 11./ D, F, práce ve dvojicích , str. 12/ A,D.
Homework: str. 11/G. Datum odevzdání 7.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

23.9.

V dnešní hodině jsme se nejprve věnovali abecedě. Zahráli jsme si zábavnou hru Slap the board, kdy děti soutěžily, kdo nejdříve rozpozná jednotlivá písmenka abecedy.
Bookwork: SB str. 6. cvičení C, D, str. 7. cvičení E.
Dále jsme procvičovali počítání do 20, děti počítaly a zapisovaly kolik je ve třídě židlí, oken, bot, děvčat, chlapců apod. Připomněli  jsme si pravidla platná ve třídě Class Rules a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat, že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.
Homework (domácí úkol): str. 8., cvičení A,B,C

16.9.

Dnes si děti podepsaly a ozdobily svá portfolia. Dále jsme si zahráli hry, které nám pomohly se navzájem poznat.
Pass the balloon: děti si předávají míč, ale nejdříve musí říct jméno svého kamaráda.
Who is the teacher: učitel píše na tabuli něco o sobě-odpovědi, na které děti formulují otázky. (What’s your favorite colour? Where do you come from? Do you like pasta? atd.)
Po krátké přestávce jsme si zopakovali pravidla správného chování ve třídě (Class Rules).  Děti se aktivně zapojily a vysvětlovaly, proč jsou pravidla důležitá. Hodinu jsme zakončili zábavnou hrou Change chairs.

Domácí úkol pro děti není.

 

TOPlist

aktualizováno: 21.01.2020 21:04:02