3rd grade 2 Drtinova

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ÚNOR

18.2.

Na úvod jsme si zopakovali předložky jako například behind/in front of/on/next to/under/in.

Dále jsme pokračovali s Unit 31 Coming and going a Unit 32 Happy Birthday, a to strany 66-69. Procvičili jsme si spelování dopravních prostředků, zahráli jsme si a zazpívali jsme si písničku a shlédli příběh týkající se tématu Transport. Vypracovali jsme si poslechové cvičení, zopakovali opět předložky, barvy a soustředili jsme se dnes na hláskování slovní zásoby.

Na závěr jsme si vypracovali pracovní list Happy Birthday a zahráli hru The Hangmann.

Doporučená domácí příprava: SB str. 67/cv. E

 

 

4.2.

Dnes jsme si na úvod zopakovali tvoření množného čísla u nepravidelných podstatných jmen.

V Student´s book jsme si vypracovali UNIT 29 We´re in the toy shop today a Unit 30 Monsters in the park, a to strany 62-64. procvičili jsme si mluvený projev tvořením otázek, předložky, vypracovali jsme si křížovku. Rovněž jsme si popsali obrázky, vysvětlili jsme si, kdy se používá Mr./Mrs./Ms. Na závěr jsme si vypracovali poslechové cvičení a zahráli hry a zopakovali probranou látku hravou formou. 

Nová slovíčka/fráze: behind/up/in front of/next to/Mr./Mrs./Ms

Doporučená domácí příprava: AB str. 65/cv. C, D

LEDEN

 

28.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali tvoření množného čísla u nepravidelných podtstaných jmen.

Následně jsme si zahráli online game na procvičení.

V SB jsme si vypracovali Unit 27 Food I really like, a to strany 57 poslech a Unit 28 My favourite food. Pracovali jsme v programu Primary-I-dictionary a na mluveném projevu. Procvičili jsme si fráze spojené s tématem Food.

Na závěr si děti vypracovaly projekt My restaurant, kde si vypsaly a vymyslely svůj vlastní jídelníček.

Nová slovíčka/fráze: I like.../ I don´t like...breakfast/lunch/dinner/tea/dessert

Doporučená domácí příprava: SB str. 61/cv. F

 21.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali pojmenování zvířat, která žijí například na farmě, v moři či ve volné přírodě. 

V SB jsme si vypracovali Unit 25 Animal challenge, zahráli jsme si hry na procvičení slovní zásoby, zahráli jsme si písničku a zazpívali. Vysvětlili jsme si tvoření nepravidelného množného čísla u podstatných jmen, vypracovali jsme si křížovku.

Nová slovíčka/fráze: nepravidelná podtstaná jména koncovky x,ch, ss, sh, ch -es, o-es, f-ves, y-ies, nepravidelná: man-men, woman-women, tooth-teeth, sheep-sheep, foot-feet, person-people, mouse-mice, child-children

Doporučená domácí příprava: SB str. 57/cv. D

14.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali téma Toys a spelování dané slovní zásoby.

Dále jsme si zopakovali přivlastňovací zájmena/Possessives typu theirs/his/hers/his/her/their. V Student´s book jsme si vypracovali strany 50-53, a to Unit 23 At our school a Unit 24 What´s the class doing? Vypracovali jsme si poslech, zahráli jsme si hry jako například Guess who, The Board game. Znovu jsme se podívali na tvoření přítomného času průběhového a na tvoření otázek a na pravidla spelování kěterých sloves v tomto čase a procvičili jsme si opět tento čas zábavnou formou. Pracovali jsme rovněž v programu Presentation plus a na závěr jsme si zahráli hru na pantomimu.

Nová slovíčka/fráze: reading/running/smiling/stopping/drawing/clapping/riding/waving/swimming/sleeping

Doporučená domácí příprava: SB str. 51/cv. F

7.1.

Dnes jsme si s dětmi zopakovali názvy pokojů a jejich spelování. 

V Pupil´s book jsme si vyúracovali Unit 21 Play with us!, a to strany 46-48.  Vypracovali jsme si cvičení jako například Listen and draw a line a zahráli hry na procvičení tématu Toys/Hračky a předešlé slovní zásoby. Dnes jsme se celkově věnovali opakováním učiva z předešlých hodin.

Doporučená domácí příprava: SB str. 49/cv. D

PROSINEC

17.12.

Dnes jsme si vytvořili při výuce krásnou vánoční atmosféru, děti si vyrobily vánoční přání pro své blízké a v druhé půlce jsme se podívali na kreslenou pohádku Snowman and the snowdog.

Doporučená domácí příprava: poslechni si nějakou vánoční písničku v angličtině.

 

10.12.

Dnes jsme si na úvod představili, že každý vlastníme nějakou svou restauraci a měli jsme za úkol představit ostatním a zapsat do svého portfolia, co nabízíme na jídelním lístku.

Dále jsme si zahráli pexeso online na zopakování předešlé slovní zásoby. V Student´s book jsme s vypracovali Unit 19 What´s in your bedroom? a Unit 20 Ben and Kim live here!, a to strany 42-44. Soustředili jsme se na slovní zásobu týkající se tématu House/Home, vypracovali jsme si cvičení jako například Listen and colour, prcovali jsme se textem.

Na závěr jsme si zahráli zábavnou hru The Chair game.

Nová slovíčka/fráze: armchair/chair/bookcase/cupboard/door/television/rug/picture/piano/phone/door/desk/window/phone

Doporučená domácí příprava: SB p. 43/cv. E

3.12.

Dnes jsme si na úvod procvičili spelování pokojů. 

Dále jsme si vypsali na tabuli všechna slovíčka ve spojitosti s Vánocemi/Christmas. Slovní zásobu jsme si taky hravoz formou zopakovali, zahráli jsme si hry jako Swat it, back to the board. Zazpívali jsme si vánoční písnočku  We wish you a Merry Christmas. Pracovali jsme rovněž s pracovním listem k písničce a doplnili jsme si chybějící slovní zásobu.

vytvořili jsme si i nějaké vánoční ozdoby s použitím nové slovní zásoby a zasoutěžili mezi sebou navzájem. 

Nová slovíčka/fráze: sleigh/candy cane/elf/angel/reindeer/ornaments/bell/whisper/clap/stomp/Merry

Doporučená domácí přříprava: pracovní list křížovka

LISTOPAD

26.11.

Dnes jsme si na úvod zopakovali spelování Fruits/Vegetables. 

Dále jsme pokračovali v naší Student´s book Unit 17 What´s on the menu? a Unit 18 A coulourful house, a to strany 38-41. Vypracovali jsme si poslechpové cvičení, pracovali jsme v programu Primary-I-dictionary a poslechli jsme si také příběh The home. Závěrem jsme si zahráli hru Swat it na zopakování nové slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: bedroom/bathroom/hall/dining room/living room/wall/televison/bookcase/door

Doporučená domácí příprava: SB str. 41/E

 

19.11.

Dnes jsme si na úvod zopakovali přídavná jména a jejich protiklady.

Začali jsme nové témata, a to téma Pets/Animals a Fruits and vegetables.. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 15 One, two, three animals a Unit 16 What´s your favourite fruit?, a to strany 34-36. Pracovali jsme s textem a doplňováním textu, vypracovali jsme si křížovku, procvičili spelování, poslechli a zazpívali písničku a zahráli hry jako například The Board race a Swat it.

Nová slovíčka/fráze: gaot/jellyfish/zebra/sheep/corocodile/polarbear/hippo/chicken/tiger

Doporučená domácí příprava: Student´s book 34/cv. A - dokončit

12.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali slovesné tvary I have got../ I haven´t got ….a so svého portfolia si žáci zapsali, co mají doma a co nemají..

Dále jsme se naučili používat can/can´t s ostatními slovesy a žáci si vypracovali dotazník o tom, co ostatní jejich spolužáci umí či neumí, a tím si i hravou formou procvičili mluvený projev.

V Student´s book jsme si vypracovali Unit 13 Who can do this? a Unit 14 Big, small, happy or sad?, a to strany 30-32.

Na závěr jsme si procvičili skladbu věty a přítomný čas prostý.

Nová slovíčka/fráze: young/old/ugly/beautiful/dirty/clean/old/new/can.../can´t...

Doporučená domácí příprava: SB str. 34/cv. D

5.11.

Dnes si děti zopakovali otázky typu Whose is it…? tak jako otázky typu Have you got? Plus krátké odpovědi.

Dále jsme dnes měli také poslechové cvičení a v Unit 12 jsme si procvičili nepravidelná podstatná jména v množném čísle. Dále jsme si zahráli hru s názvem The Memory game z Unit 12.

Doporučená domácí příprava: AB str. 26/cv. A

 

ŘÍJEN

22.10.

Dnes jsme si zopakovali na úvod hláskování slovní zásoby z tématu Clothes. Dále jsme si znovu prošli části těla, oblečení. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 9 Funny monsters, věnovali jsme se i popisu příšer a pracovali jsme s textem.

Začali jsme také nové téma, a to téma Family. Pracovali jsme v programu Primary- I dictionary a zahráli hry pomocí naší interaktivní tabule. Také jsme si zahráli písničku Family and friends a v učebnici vypracovali Unit 10 Our families, a to strany 24-25. Vypracovali jsme si cvičení About me, kde děti popsali sebe a své vlastní rodiny.

Nová slovíčka/fráze: family/parents/grandparents/brother/sister/uncle/aunt

 

Doporučená domácí příprava: SB str. 24/cv. C

 

 

15.10.

Dnes na začátek jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se Body parts, zopakovali jsme si tvoření množného čísla. Na úvod jsme si rovněž zahráli a zazpívali písničku Head, shoulders, knees and toes a zopakovali spelování čístí těla.

Dále jsme pokračovali s Unit 7 Look, listen, smile, draw, a to strany 18-19. Zahráli jsme si Monty says a v programu primary I-dictionary zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Clothes a zahráli další písničku. Pak jsme si také zahráli hru s názvem Guess who I am talking about a procvičili popis a oblečení.

V Student´s book jsme si rovněž vypracovali Unit 8 In my clothes cupboard, a to stranu 20 a vypracovali poslech.

Doporučená domácí příprava: SBstr 20/cv. A

8.10.

Dnes jsme si na úvod do svého portfolia zopakovali spelování číslovek a barev.

V Student´s book jsme si dnes vypracovali Unit 5 Answering questions, a to stranu 14 a vysvětlili jsme si nové pojmy. Dále jsme si zahráli na procvičení nové slovní zásoby hru Simon says a děti si vypracovaly ve své učebnici křížovku. Děti se seznámily s tím, kdy se používá neurčitý člen a/an.

Také jsme si vypracovali v druhé polovině naší výuky Unit 6 Aliens and Aliens a naučili jsme se novu slovní zásobu týkající se tématu Body/Body parts. Zahráli jsme  a zazpívali jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes a děti si užily spoustu legrace. Na závěr jsme si zahráli hru Look at the monster on the board, kde děti kreslily příšeru na tabuli podle toho, jak jim to vyučující diktovala a pak si nakreslily vlastní příšeru.

Nová slovíčka/fráze: body/feet/foot/face/tail/alphabet/cross/tick/question/sentence/letters/arms

Doporučená domácí příprava: pracovní list cv. 2 – popis zvířat

1.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali používaní vazeb He is…She is… Dále jsme pokračovali v Student´ s book Unit 3 a zopakovali jsme si anglická jména a řekli jsme si, která se používají u děvčat a která u chlapců a která je možno použít u obou. Zahráli jsme si pohybovou hru The name game.

Rovněž jsme si vypracovali Unit 4 Red, blue and yellow, a to strany 12-13. Soustředili jsme se v druhé polovině naší výuky na zopakování pojmenovávání barev a jaké barvy vzniknou také různou kombinací barev.

Na závěr jsme si vypracovali poslechové cvičení, kde jsme si i znovu osvěžili předložky tak jako i barvy.

Doporučená domácí příprava: SB str. 11/cv. D

 

ZÁŘÍ

24.9.

Dnes jsme si to na úvod zopakovali číslovky 1-20 a uspořádali si je od nejmenšího po největší. Rovněž jsme si procvičili spelování číslovek a zahráli spoustu her. V Student´s book jsme začali Unit 1 Say Hello, kde jsme si prošli znovu abecedu, zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Animals a i jejich spelování. Soustředili jsme naši hodinu i na zopakování barev a zahráli hru jako například Find the right colour.

 V druhé polovině jsme pokračovali v naší učebnici s Unit 2 Numbers/Numbers a vypracovali jsme si stranu 8. Soustředili jsme se na hláskování číslic, a to zábavnou formou.

Dnes si děti rovněž měly možnost vypůjčit knihy z naší anglické knihovny. Termín vrácení je 8.10. Za vyplnění book report a za vrácení knihy děti obdrží dvě hvězdičky navíc. Děti si tímto způsobem osvojují lepší vztah k četbě a i k anglickému jazyku jako takovému. Nepředpokládá se, že děti budou všemu v dané knize rozumět.

Doporučená domácí příprava: Student´s book str. 8/cv. C

17.9.

Dnes jsme se s dětmi zopakovali slovní zásobu týkající se témat Summer a School. Prohlédli jsme si učebnice, s kterými budeme tento školní rok pracovat. Prošli jsme si pravidla našeho programu, ozdoboli jsme si své portfolia a zahráli hry jako například The Snatch, Catch the ball.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 22.02.2019 17:13:49