3rd grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

Říjen

14.10

Dnes jsme opakovali části těla a vysvětlili jsme si množné číslo hand/hands, ear/ears, ale pozor na nepravidelná slova foot/feet. Také jsme si říkali k jaké činnosti části těla potřebujeme eyes-look/see, legs-run, mouth-smile/eat apod.  Naučili jsme se novou slovní zásobu oblečení/clothes: dress, skirt, jeans, trousers, glasses, handbag, jacket, hat,sock, T-shirt, shoes. Děti hrály hru na závod u tabule a zábavnou hru Snatch=procvičování slovní zásoby oblečení.
Bookwork: str. 18/ A,B,C. str. 19/E. str.20/A,B poslech
Homework: str.19/D. Datum odevzdání 21.10.

7.10

Dnes jsme nejprve opakovali barvy-colours. Děti hledaly ve třídě lístečky, kde byly napsané jednotlivé barvy, ale písmena byla opět zamíchaná, museli jsme je tedy zapsat správně do sešitu (spelling). Zkoušeli jsme vyplnit křižovku (crossword) a naučili jsme se nová slovíčka (cross, tick, sentence) učebnice 14/ A,B. Dále jsme procvičovali názvy jednotlivých částí těla ( body, arm, hand, leg, foot, face, head) a vysvětlovali jsme si neurčitý člen A/AN ( a zebra, an elephant)
Bookwork: 15/C,D (poslech)
Homework: 16/A,B, datum odevzdání 14.10.

 

Září

30.9

Dnes jsme se snažili rozluštit zamíchaná písmenka a zapisovali do portfolia ( car, bed, book, cat, sock apod.) Rozlišovali jsme dívčí jména ( May, Sue, Grace..) a chlapecká (Tom, Matt..) Věnovali jsme se hláskování spelling - psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, závody u tabule. Dále děti procvičovaly základní barvy a zjišťovaly, jak vznikají další. (red+white= pink, red+blue=purple apod.)
Bookwork: str.10/ A, B,C, str 11./ D, F, práce ve dvojicích , str. 12/ A,D.
Homework: str. 11/G. Datum odevzdání 7.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

23.9.

V dnešní hodině jsme se nejprve věnovali abecedě. Zahráli jsme si zábavnou hru Slap the board, kdy děti soutěžily, kdo nejdříve rozpozná jednotlivá písmenka abecedy.
Bookwork: SB str. 6. cvičení C, D, str. 7. cvičení E.
Dále jsme procvičovali počítání do 20, děti počítaly a zapisovaly kolik je ve třídě židlí, oken, bot, děvčat, chlapců apod. Připomněli  jsme si pravidla platná ve třídě Class Rules a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat, že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.
Homework (domácí úkol): str. 8., cvičení A,B,C

16.9.

Dnes si děti podepsaly a ozdobily svá portfolia. Dále jsme si zahráli hry, které nám pomohly se navzájem poznat.
Pass the balloon: děti si předávají míč, ale nejdříve musí říct jméno svého kamaráda.
Who is the teacher: učitel píše na tabuli něco o sobě-odpovědi, na které děti formulují otázky. (What’s your favorite colour? Where do you come from? Do you like pasta? atd.)
Po krátké přestávce jsme si zopakovali pravidla správného chování ve třídě (Class Rules).  Děti se aktivně zapojily a vysvětlovaly, proč jsou pravidla důležitá. Hodinu jsme zakončili zábavnou hrou Change chairs.

Domácí úkol pro děti není.

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58