3rd grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

PROSINEC

5.12.

Dnes jsme se naučili nová slovíčka ve spojením s našim novým tématem Christmas/Vánoce. Zahráli jsme si hry jako například Swat it, Pictionary, Kim´s game. Zahráli koledy a více osvojili novou slovní zásobu, procvičili i předložky jako například ON/In/UNDER/NEXT TO. Procvičili jsme si rovněž hláskování nové slovní zásoby a zahrálali Pantonimu a zopavali si slovesa a průběhový čas přítomný.

Nová slovíčka/fráze: Santa/reindeer/snowball/Christmas tree/chain/star/toy/present/snowman/stocking/mistletoe/candy cane/sleigh

Doporučená domácí příprava: pracovní list Wordsearch

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 15 One, two, three animals a Unit 16 What´s your favourite fruit?, a to strany 34-37. Rovněž jsme si zopakovali přídavná jména, slovesa, předložky. Procvičili jsme si mluvený projev a na závěr jsme si zahráli hru s názvem Mixed-up dictation.

Nová slovíčka/fráze: beans/pineapple/potato/kiwi/watermelon/carrot/tomato/onion/grapes/pear/mango/donkey/polar bear/hippo/jellyfish/goat/lizard

22.11.

Dnes jsme si povídali o Dnu díkuvzdání/Thanksgiving. Naučili se novou slovní zásobu spojenou s daným tématem, zhlédli příběh There was an old lady who swallowed a pie a vypracovali pracovní list, popisovali jsme obrázek a na závěr jsme si zahráli hru The Hangman.

Nová slovíčka/fráze: squash/turkey/Thanksgiving/feast/pumpkin pie/cranberries/salad/pot/bread/roll

 

15.11.

Dnes jsme si na začátku v výuky zopakovali nepravidelná podtstatná jména. V Student´s book jsme si vypracovali strany 30-33, a to Unit 13 Who can do this? A Unit 14 Big, small or sad?. Zopakovali a procvičili jsme si vazbu can/can´t a slovesa, a/an a přídavná jména. Zahráli spoustu pohybových aktivit.

Nová slovíčka/fráze: beautiful/clean/dirty/young/old/new/short/tall

Doporučená domácí aktivita: Student´s book str. 33/D

 

 

7.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny procvičili poslech, jakožto jsme začali dnes s popisem strašidla The Monster dictation. Dále jsme pokrračovali s Unit 11 Whose is it? A probrali jsme strany 26-28. Podívali jsme se na tvoření přivlastňovacích zájmen jako například It´s his. It´s hers. It´s theirs. It´s Jill´s. It´s Pam´s. Také jsme se podívali na tvoření nepravidelných podtstatných jmen v množném čísle. Zopakovali jsme si i tvoření přítomného času průběhového.

Nová slovíčka/fráze: woman-women/man-men/child-children/baby-babies

Doporučená domácí aktivita: Home fun booklet strana 10/cv. 2

 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme si zopakovali slovbní zásobu týkající se dnešního amerického svátku Halloween. Zahráli jsme si spoustu jako například The Memory game online, The Kim´s game. Procvičili jsme si předložky on/in/under/above/under/next to, číslovky a barvy rovněž.

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.10/cv.1

24.10.

Dnes jsme společně shlédli Halloween story online, a rovněž tím zopakovali předložky jako například on/in/behind/in front of/under/up. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 9 Funny monsters,a to strany 22-23. Procvičili jsme si mluvený projev popisováním různých strašáků v naší učebnici. Také jsme si zopakovali Question words What/Where/How/Who. Home Fun booklet jsme si vypracovali strany 4-5.

Doporučená domácí příprava: SB str. 24/C a 25/D

 

 

17.10.

Dnes jsme si znovu procvičili použití neurčitého členu a/an před podstatným jménem. V Student´s book jsme si vypracovali strany 18-21, a to Unit 7 Look, listen, smile, draw a Unit 8 In my clothes cupboard. V mluveném projevu jsme si zopakovali vazbu There is….a/an.. There are….

Nová slovíčka/fráze: smile/kick/see/listen/wave/glasses/hat/skirt/jeans/handbag/jeans/shirt/dress/trousers

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 19/cv. E

10.10.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali barvy a otázky typu What´s your favourite colour for shoes? What´s your favourite colour of ice cream? etc. Dále jsme pokračovali v naší Student´s book, a to Unit 5 Answering questions a Unit 6 Animals and aliens strany 14-16. Vysvětlili jsme si pojmy  jako například word, cross, tick, letter, sentence a jejich význam. Zahráli jsme si rovněž spoustu zábavných her jako například Pictionary, Back-to-the board a i hry online.

Doporučená domácí příprava: Fun for home booklet strana 4/ex. 1

3.10.

Dnes jsme si zopakovali spelování číslovek 1-20 a barev. Dále jsme pokračövali s Unit 3 s názvem What´s your name? a Unit 4 Red, blue and yellow, a to strany 10-13. Procvičili jsme si mluvený projev užití frází typu What´s your teacher´s name? What´s your mum´s name? What´s your favourite name? Vypracovali jsme si projekt Barvy.

Doporučená domácí příprava: Fun home booklet strana 8-9 za dvě hvězdičky!!!!

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme si procvičili spelování, pořádek slov ve větě, abecedu, číslovky 1-20. Probrali jsme Unit 1-2, a to strany 6-8. Zahráli jsme si hry jako například The Pictionary, Describing the picture game. Vypracovali jsme si pracovní list The Numbers.

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list The Numbers

19.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 
TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44