3rd grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

Červen

11.6.

Dnes jsme si povídali, kam rádi cestujeme o prázdninách či kam se chystáme v létě a pojmenovali jsme si různá místa. V druhé polovině jsme si vypracovali projekt My summer holidays a pak jsme své obrázky popsali a vyprávěli jsme si pak o svých plánech před třídou.

 

4.6.

Dnes jsme si probrali Unit 44 stranu 92 About us.  Zahráli jsme si hry jako například The Bingo na procvičení slovní zásoby, vypracovali jsme si poslechové cvičení a procvičili jsme si tvoření otázek a tím i mluvený projev.

KVĚTEN

22.5.

Dnes jsme pokračovali v našem oblíbeném tématu Animals. Zahráli jsme si spoustu her, procvičili jsme si mluvený projev, věnovali jsme se popisu obrázků, nakreslili jsme si své vlastní neobyčejné zvířatko a prezentovali jsme ho před třídou. Zahráli jsme si rovněž hru I spy with my little eye..

Nová slovíčka/fráze: fangs/whiskers/stripes/antlers/paws/hooves/antennae/gills

 

15.5.

Dnes jsme se věnovali tématu s názvem Animals. Zahráli jsme si spoustu nových  her a vypracovali spoustu nových aktivit na procvičení nové slovní zásoby. Zahráli jsme si novou hru s názvem Snap, porovnávali jsme dva si podobné obrázky, popisovali zvláštní, smyšlený druh zvířátek, zahráli hry jako Guess who, Pictionary.

Nová slovíčka/fráze: wings/trunk/horns/scales/beak/fur/tail/shell/feathers/claws/spots/horns/fur

DUBEN

24.4.

Dnes jsme si zopakovali rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, co se slovní zásoby týče. Dále jsme si vysvětlili pravidla tvoření množného čísla u podstatných jmen a nepravidelná podstatná jména v množném čísle a i předložkám. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 39 One foot/two feet a Unit 40 Night and day, a to strany 82-84. Procvičili jsme si rovněž mluvný projev popisováním obrázků a poslech.

Nová slovíčka/fráze: in the morning/afternoon/evening/at night/get dressed/have lunch/do homework/brush teeth/foot-feet/child-children/woman-women/fish-fish/man-men/mouse-mice/sheep-sheep

Doporučená domácí příprava: SB str. 84/cv. B,C

17.4.

Dnes jsme si zopakovali téma Hobbies and Sports. Vypracovali jsme si Unit 37 Let´s play a Unit 38 My favourites, a to strany 78-80. Procvičili jsme si slovesné vazby I like/love/don´t like plus verb(ing) a rovněž jsme si procvičili přítomný čas průběhový. Procvičili jsme si rovněž mluvený projev a rozdíly mezi slovní zásobu v americké a britské angličtině.

Doporučená domácí příprava: SB str. 81/cv. C/D

10.4.

Dnes jsme si procvičili slovní zásobu, vypracovali jsme si poslechové cvičení ze Starters exams. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 36 Great games, great hobbies, a to stranu 77! Povídali jsme si o tom, jaké jsou naše oblíbené koníčky.

Doporučená domácí příprava: Student´s b.str 74/75

BŘEZEN

27.4.

Dnes jsme si zopakovali spelování slovní zásoby a procvičili jsme si i mluvený projev. V druhé polovině jsme se věnovali nadcházejícím svátkům jara a naučili jsme se nová slovíčka, zahráli spoustu nových her a vyrobili jsme si svou vlastní hru.

Nová slovíčka/fráze: Easter egg/jellybeans/bunny/basket/chocolate/chick/lamb

Doporučená domácí příprava: pracovní list Where is the bunny?

 

20.4.

Dnes jsme se naučili a i zopakovali slovní zásobu spojenou s tématem On the beach. V Student´s book jsme vypracovali Unit 33 a 34, a to strany 71-74. Zopakovali jsme si přítomný čas průběhový, předložky, slovesa, názvy zvířat. Procvičili jsme si rovněž mluvený projev na dané téma.

Nová slovíčka/fráze: wave/kick/pick up/fly a kite

Doporučená domácí příprava: Student´s book str. 71/cv.D

13.3.

Dnes jsme si zopakovali téma a zvířata týkající se podmořského světa. Věnovali jsme se pořádku slov ve větě, hláskováním slovní zásoby a opakování předešlé slovní zásoby. Také jsme si znovu procvičili průběhový čas přítomný a zahráli hry online a naši oblíbenou hru The hangman.

Nová slovíčka/fráze: shell/pearl/ocean/seaweed/rock

Doporučená domácí příprava: Dokonči pracovní list Wordsearch

6.3.

Dnes jsme si zopakovali typy dopravních prostředků a i slovesa spojená s danou slovní zásobou. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 31 Coming and Going a Unit 32 Happy Birthday, a to strany 66-68. Procvičili jsme si rovněž poslech, předložky a mluvený projev.

Doporučená domácí příprava: Student´s book str. 69/cv. E

ÚNOR

27.2.

Na začátku výuky jsme si zahráli hru s názvem I spy, zopakovali jsme si slovní zásobu z tématu The weather/Počasí. V druhé polovině jsme si vypracovali projekt na téma Weather and Clothes.

Nová slovíčka/fráze: rainy/cloudy/snowy/warm/cold/hot/sunny

 

20.2.

Dnes jsme si zahráli hru s názvem the Memory game na začátku výuky na zopakování slovní zásoby s tématu FOOD/JÍDLO. V Student´s book jsme probrali strany 62,63, 64, a to Unit 29 We´re in the toy shop today. Procvičili jsme si hláskování slovní zásoby, procvičili slovné projev. Dále jsme probrali Unit 30 Monsters in the park. 

13.2.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali množné číslo u podstatných jmen. Dále jsme si zahráli hry online na procvičení daného jevu. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 27 Food I really like, a to strany 58-59. Měli jsme poslechová cvičení a na závěr jsme si zahráli hru na zopakování slovní zásobu z témato Jídlo a i hláskování.

Nová slovíčka/fráze: breakfast/lunch/dinner/dessert/sweets/beans/peas/juice/rice

Doporučená domácí příprava: str. 61/cv. F

 

LEDEN

30.1.

Dnes jsme si zopakovali hláskování a rozpoznávání zvířat podle zvuků, která vydávají. Zahráli jsme si rovněý´ž hry na zopakování slovní zásoby Board Race, Scavenger hunt na procvičení spelování opět. V Student´s  book jsme probrali strany 56-57 How many pets? a z gramatiky jsme se podívali na tvoření množného čísla u podstatných jmen.

Doporučená domácí příprava: pracovní list Crossword a dokončení pracovního listu Scavenger hunt z hodiny za etxra hvězdičku

23.1.

Dnes jsme si zopakovali Přítomný čas průběhový. Vypracovali jsme si Unit 25 Animal challenge, a to stranu 54. Věnovali jsme se popisu obrázků, zahráli hry jako například The Racing game, Hangman, The Miming game. Měli jsme poslechové cvičení, u kterého jsme měli doplnit chybějící informaci a vykreslit obrázky.

 

Doporučená domácí příprava: Home fun booklet str. 2/cv. 1,2

 

16.1.

Dnes jsme si vypracovali společně Unit 23 At our school a Unit 24 What´s the class doing?, a to strany 50-52. Zopakovali jsme si přivlastňovací their,his, her. Rovněž jsme si zopakovali Přítomný čas průběhový. Porovnávali jsme dva si podobné obrázky. Zahráli jsme si hry online a i menším pohýbovým hrám na zopakování slovní zásoby.

Doporučená domácí příprava: Wordsearch

ch

9.1.

Dnes jsme si zahráli hru The Memory game, vypracovali jsme Unit 21 Play with us a 22 In our bags and in our school, a to strany 46-47,48. Zahráli jsme si hry a vypracovali aktivity online, měli poslechová cvičení.

Nová slovíčka/fráze: bike/helicopter/boat/ship/street/tracks/page/playground/mouse/keyboard/poster

Doporučená domácí příprava: Student´s bok strana 49/cv. D,E

PROSINEC

19.12.

Dnes jsme si zahráli hru online Making a snowman a v druhé polovině jsme zhlédli animovanou pohádku Frosty the snowman.

Nová slovíčka/fráze: mittens/scarf/broom

Přejeme všem krásné Vánoce!

 

5.12.

Dnes jsme se naučili nová slovíčka ve spojením s našim novým tématem Christmas/Vánoce. Zahráli jsme si hry jako například Swat it, Pictionary, Kim´s game. Zahráli koledy a více osvojili novou slovní zásobu, procvičili i předložky jako například ON/In/UNDER/NEXT TO. Procvičili jsme si rovněž hláskování nové slovní zásoby a zahrálali Pantonimu a zopavali si slovesa a průběhový čas přítomný.

Nová slovíčka/fráze: Santa/reindeer/snowball/Christmas tree/chain/star/toy/present/snowman/stocking/mistletoe/candy cane/sleigh

Doporučená domácí příprava: pracovní list Wordsearch

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si vypracovali Unit 15 One, two, three animals a Unit 16 What´s your favourite fruit?, a to strany 34-37. Rovněž jsme si zopakovali přídavná jména, slovesa, předložky. Procvičili jsme si mluvený projev a na závěr jsme si zahráli hru s názvem Mixed-up dictation.

Nová slovíčka/fráze: beans/pineapple/potato/kiwi/watermelon/carrot/tomato/onion/grapes/pear/mango/donkey/polar bear/hippo/jellyfish/goat/lizard

22.11.

Dnes jsme si povídali o Dnu díkuvzdání/Thanksgiving. Naučili se novou slovní zásobu spojenou s daným tématem, zhlédli příběh There was an old lady who swallowed a pie a vypracovali pracovní list, popisovali jsme obrázek a na závěr jsme si zahráli hru The Hangman.

Nová slovíčka/fráze: squash/turkey/Thanksgiving/feast/pumpkin pie/cranberries/salad/pot/bread/roll

 

15.11.

Dnes jsme si na začátku v výuky zopakovali nepravidelná podtstatná jména. V Student´s book jsme si vypracovali strany 30-33, a to Unit 13 Who can do this? A Unit 14 Big, small or sad?. Zopakovali a procvičili jsme si vazbu can/can´t a slovesa, a/an a přídavná jména. Zahráli spoustu pohybových aktivit.

Nová slovíčka/fráze: beautiful/clean/dirty/young/old/new/short/tall

Doporučená domácí aktivita: Student´s book str. 33/D

 

 

7.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny procvičili poslech, jakožto jsme začali dnes s popisem strašidla The Monster dictation. Dále jsme pokrračovali s Unit 11 Whose is it? A probrali jsme strany 26-28. Podívali jsme se na tvoření přivlastňovacích zájmen jako například It´s his. It´s hers. It´s theirs. It´s Jill´s. It´s Pam´s. Také jsme se podívali na tvoření nepravidelných podtstatných jmen v množném čísle. Zopakovali jsme si i tvoření přítomného času průběhového.

Nová slovíčka/fráze: woman-women/man-men/child-children/baby-babies

Doporučená domácí aktivita: Home fun booklet strana 10/cv. 2

 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme si zopakovali slovbní zásobu týkající se dnešního amerického svátku Halloween. Zahráli jsme si spoustu jako například The Memory game online, The Kim´s game. Procvičili jsme si předložky on/in/under/above/under/next to, číslovky a barvy rovněž.

Doporučená domácí aktivita: Home Fun booklet p.10/cv.1

24.10.

Dnes jsme společně shlédli Halloween story online, a rovněž tím zopakovali předložky jako například on/in/behind/in front of/under/up. V Student´s book jsme si vypracovali Unit 9 Funny monsters,a to strany 22-23. Procvičili jsme si mluvený projev popisováním různých strašáků v naší učebnici. Také jsme si zopakovali Question words What/Where/How/Who. Home Fun booklet jsme si vypracovali strany 4-5.

Doporučená domácí příprava: SB str. 24/C a 25/D

 

 

17.10.

Dnes jsme si znovu procvičili použití neurčitého členu a/an před podstatným jménem. V Student´s book jsme si vypracovali strany 18-21, a to Unit 7 Look, listen, smile, draw a Unit 8 In my clothes cupboard. V mluveném projevu jsme si zopakovali vazbu There is….a/an.. There are….

Nová slovíčka/fráze: smile/kick/see/listen/wave/glasses/hat/skirt/jeans/handbag/jeans/shirt/dress/trousers

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 19/cv. E

10.10.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali barvy a otázky typu What´s your favourite colour for shoes? What´s your favourite colour of ice cream? etc. Dále jsme pokračovali v naší Student´s book, a to Unit 5 Answering questions a Unit 6 Animals and aliens strany 14-16. Vysvětlili jsme si pojmy  jako například word, cross, tick, letter, sentence a jejich význam. Zahráli jsme si rovněž spoustu zábavných her jako například Pictionary, Back-to-the board a i hry online.

Doporučená domácí příprava: Fun for home booklet strana 4/ex. 1

3.10.

Dnes jsme si zopakovali spelování číslovek 1-20 a barev. Dále jsme pokračövali s Unit 3 s názvem What´s your name? a Unit 4 Red, blue and yellow, a to strany 10-13. Procvičili jsme si mluvený projev užití frází typu What´s your teacher´s name? What´s your mum´s name? What´s your favourite name? Vypracovali jsme si projekt Barvy.

Doporučená domácí příprava: Fun home booklet strana 8-9 za dvě hvězdičky!!!!

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme si procvičili spelování, pořádek slov ve větě, abecedu, číslovky 1-20. Probrali jsme Unit 1-2, a to strany 6-8. Zahráli jsme si hry jako například The Pictionary, Describing the picture game. Vypracovali jsme si pracovní list The Numbers.

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list The Numbers

19.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53