3rd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

PROSINEC

9.12.

Portfolio: spelling slovní zásoby z minulé hodiny

Dnes jsme se pomalu uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Nejprve jsme si procvičili související slovní zásobu, děti pojmenovávaly obrazové karty nebo slova poslouchaly a karty označovaly.

Zazpívali jsme si písničku "10 Little Elves" - nová slovní zásoba: making toys, hammering, sawing, sewing, wrapping. Děti v pracovním listu podle poslechu označovaly jednotlivé aktivity, které elfové dělají:-); dále dávaly obrázky z písničky do správného pořadí; ve dvojicích předváděly jednotlivé aktivity elfů a hádaly.

Ve druhé části hodiny jsme si vyrobili náš papírový vánoční řetěz (paper chain)- na každém článku muselo být napsáno jedno slovo související s vánoci.

Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku:-).

 

2.12.

Portfolio: opakování pravopisu - fruits and vegetables

Dnes jsme se věnovali tématu "house" - děti si nejprve zopakovaly slovní zásobu, kterou znají a přidali jsme několik nových slov: armachair, rug, radio, picture. 

Učebnice str. 40/A - slovíčka, B - poslech; 42/A - psaní dalších slovíček; děti se navzájem ptaly a spellovaly jednotlivá slova. 42/B - listen and colour; C - děti napsaly odpovědi a poté se ptaly navzájem: What's in your bedroom? 

Hra u tabule - hádaní a psaní slov.

Guess what I'm drawing? Děti ve dvojicích kreslily obrázky předmětů z dnešní hodiny a hádaly, o jaký předmět se jedná. 

Domácí úkol: 41/D, E - vypracovat do 9.12., za 2 hvětzdičky!!

 

LISTOPAD

25.11.

Portfolio: animals - spelling

Dnešní téma - názvy ovoce a zeleniny (fruits and vegetables); k dosud známéslovní zásobě jsme přidali nová slova: grapes, pear, coconut, kiwi, watermelon, lime, beans, peas, onion

Formou her jsme si všechna slova procvičovali, děti vyráběly obrazové karty (flash cards), slovně popisovaly jednotlivé druhy fruits and vegetables a ostatní hádaly. 

Učebnice str. 36/A - crossword (spelling slov).

Zhlédli jsme video a zahráli si hru v programu I-dictionary.

Domácí úkol: 36/B - vypracovat do 2.12.

 

18.11.

Portfolio: opakování adjectives 32/B

Procvičovali jsme si přítomný čas průběhový - 33/C - děti sestavovaly věty ze zadaných slov; poté vytvářely legrační věty, ke kterým nakreslily obrázek a mezi sebou si je sdílely. 

33/D - porozumění čtenému textu. Dále jsme se věnovali tématu "animals". Nejprve děti říkaly nejrůznější názvy zvířat, která jsme napsaly na tabuli. Poté musely jednotlivá zvířata popisovat, jak vypadají; na závod u tabule jsme procvičovaly spelling.

Domácí úkol: 34/B - popsat jednotlivá zvířata - vypracovat do 25.11.

 

11.11.

Portfolio: Whose is it? Čí to je? Děti odpovídaly písemně na otázky.

Procvičili jsme si slovesa fly/jump/read/swim/run/sing/. Tvořili jsme věty: I am good at singing but I am not good at jumping.

Učebnice: 30/A, B, 31 - porozumění čtenému textu, poslech.

Dále jsme si opakovali přídavná jména (adjectives) - long, short, beautiful, ugly, clean, dirty, old, young, sick, healthy, hungry, thirsty, happy, excited..Děti hrály hru s míčem, při které musely rychle jmenovat jednotlivá "adjectives". 

Domácí úkol: 33/A - vypracovat do 18.11.

 

4.11.

Portfolio: family tree - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnes jsme si procvičovali otázku: Whose is this? Čí je to? - vybraly jsme od dětí jejich různé věci a ony se pak navzájem ptaly: Whose is this book? It's Verunka's. Whose is this pencil? It's Ema's. Dále jsme se naučili přivlastňovací zájmena: It's hers. (Je to její) It's his. (Je to jeho).

Učebnice str. 26/A,B; 27/C (poslech), D. Slovíčka z dané lekce jsme napsaly na tabuli a děti je podle zadání musely označit a vyhláskovat. 28/A,B - zopakovali jsme si nepravidelné množní číslo podst. jmen: woman - women; man - men, child - children, person - people. 

Homework: 29/D

 

ŘÍJEN

21.10.

Portfolio: spelling slovíček z kategorie "clothes" (oblečení)

Na začátek jsme si zopakovali použití členů a/an - na rychlost děti určovaly člen k vyslovenému slovu. Dále jsme si procvičili "body parts" - děti pojmenovávaly jednotlivé části těla, procvičovaly jsme psaní jednotlivých slov; učebnice str. 24/A,B.

Dále jsme se věnovali tématu "family" - zopakovali jsme si názvy jednotlivých členů rodiny: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, uncle, aunt, baby, pet; učebnice str. 24/A,B; 25/D - děti se navzájem ptaly a za každou odpověď soutěžily mezi sebou o pastelky: rock, paper, scissors, go!

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny. 

Homework: 25/E - vypracovat do 4.11.

14.10.

Portfolio: děti doplňovaly ke slovům členy a/an

Dnes jsme se věnovali tématu "clothes" - opakování slov, procvičování spellingu, popis oblečení ostatních; dále jsme si procvičovali "body parts" - děti přiřazovaly ke slovesům jednotlivé části těla: smell, wave, kick, eat, look, see. Dále jsme si procvičovali vazbu there is /there are. How many children are there in the classroom? There are ten. There is one child. Děti řadily rozházená slova do vět. Navzájem se ptaly a odpovídaly.

Učebnice: 20/A,B; 21/C,D

Domácí úkol: 18/C - vypracovat do 21.10.

7.10.

Portfolio: psaní slov podle diktátu Procvičování spellingu).

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Učebnice: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům.

Domácí úkol: 16/A,B - vypracovat do 14.10. Za tento úkol dostanou děti 2 hvězdičky!:-)

ZÁŘÍ

30.9.

Dnes jsme se na začátek pozdravili a navyájem ptali:How are you? What is the weather like? Have you got....apod. Poté jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo. 

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navyájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech. Procvičili jsme si také předložky.

Domácí úkol: 11/G vypracovat do 7.10.

23.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B,C a 9/D

Domácí úkol: 7/E

16.9.

V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve seznámili s novou členkou naší skupiny, povídali jsme si o tom, kde byly děti o prázdninách. Hráli jsme hry - I like/I don't like - děti se řadily u tabule do skupin Yes/No; Chair game - opět jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like) , má (I have), dělá (I do/play...). Seznámili jsme se s novou učebnicí (Fun for Starters), ukázali jsme si, kde si děti na webových stránkách LEAP mohou najít, co v hodinách děláme a jaký je případně domácí úkol.

Dále jsme si zopakovali pravidla (Class Rules) a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class certificate" na souhlas. Děti také dostaly portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Na závěr každý musel najít ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

Prosíme, aby si děti PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI.

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 11.12.2019 23:08:59