3rd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ŘÍJEN

14.10.

Portfolio: děti doplňovaly ke slovům členy a/an

Dnes jsme se věnovali tématu "clothes" - opakování slov, procvičování spellingu, popis oblečení ostatních; dále jsme si procvičovali "body parts" - děti přiřazovaly ke slovesům jednotlivé části těla: smell, wave, kick, eat, look, see. Dále jsme si procvičovali vazbu there is /there are. How many children are there in the classroom? There are ten. There is one child. Děti řadily rozházená slova do vět. Navzájem se ptaly a odpovídaly.

Učebnice: 20/A,B; 21/C,D

Domácí úkol: 18/C - vypracovat do 21.10.

7.10.

Portfolio: psaní slov podle diktátu Procvičování spellingu).

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Učebnice: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům.

Domácí úkol: 16/A,B - vypracovat do 14.10. Za tento úkol dostanou děti 2 hvězdičky!:-)

ZÁŘÍ

30.9.

Dnes jsme se na začátek pozdravili a navyájem ptali:How are you? What is the weather like? Have you got....apod. Poté jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo. 

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navyájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech. Procvičili jsme si také předložky.

Domácí úkol: 11/G vypracovat do 7.10.

23.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B,C a 9/D

Domácí úkol: 7/E

16.9.

V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve seznámili s novou členkou naší skupiny, povídali jsme si o tom, kde byly děti o prázdninách. Hráli jsme hry - I like/I don't like - děti se řadily u tabule do skupin Yes/No; Chair game - opět jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like) , má (I have), dělá (I do/play...). Seznámili jsme se s novou učebnicí (Fun for Starters), ukázali jsme si, kde si děti na webových stránkách LEAP mohou najít, co v hodinách děláme a jaký je případně domácí úkol.

Dále jsme si zopakovali pravidla (Class Rules) a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class certificate" na souhlas. Děti také dostaly portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Na závěr každý musel najít ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

Prosíme, aby si děti PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI.

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58