3rd Grade Métis

7.1.

 

Po vánočních prázdninách jsme si pověděli, co jsme dělali, a jak jsme si volno užili. Poté jsme se podívali na obrázek, který děti pomocí slovíček popsaly (dark, scary, terrinle, horrible, cold, ...). Pak měly za úkol nakreslit společně ve skupině hrdinu nebo padoucha (hero or villain), který podle nich žije na takovém místě. Vymyslely mu jméno, popsali, co dělá, co má rád a ukázaly nám jejich obrázky.

 

   

  

    

 


 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Merry Christmas and a Happy New Year!


10.12.

Dnes jsme na začátku hodiny popsali pět fotografií, na kterých byli různí superhrdinové. Děti při tom použily všechna možná přídavná jména, která znají (big, tall, strong, smart, intelligent, bald, beautiful, red, ...). Poté jsme si zahráli stejnou hru, jako minule. Při té si děti procvičily paměť. Také jsme stihli vyrobit vánoční přání se stromečkem a nápisem “Merry Christmas!”


3.12.

Opět jsme si na dnešní hodině Angličtiny zopakovali všechna přídavná jména, která známe. Pořádně jsme je procvičili pomocí hry, při které si děti musely zapamatovat slovíčka, která byla řečena spolužáky (1. happy, 2. happy and big, 3. happy, big and angry, 4. happy, big, angry and small, ...). Při této hře jsme využili i pantomima a převáděli, jak různá příd. jména vypadají. Nakonec si každý vybral jedno slovo z tabule, a ve skupinkách děti nakreslily své vlastní superhrdiny. 


26.11.

Dnes jsme začali hodinu hrou Hangman. Děti se dozvěděly, jaká existují přídavná jména (Adjectives) a všechna jsme si je procvičili (small, big, fast, slow, kind, brave, green, bad, good, nice, strong, red, dark, long, ...). Poté měly děti za úkol ve skupinkách popsat různé superhrdiny (“Superman is brave and strong.”) a ostatní hádaly, o jakou postavu jde. Nakonec jsme se stihli i podívat na krátké video.

 

Pokud si video chcete pustit s dětmi znovu, klikněte zde.


19.11.

Na dnešní hodině Angličtiny jsme se začali učit slibované nové téma - superhrdinové! Popisovali jsme různé hrdiny (Spiderman, Superman, Black Panther, Flash, Ironman, ...) bez toho, abychom řekli jejich jméno. Poté jsme si zahráli malou hru, při které se děti podle svých barev oblečení stavily k obrázkům superhrdinů (“If you’re wearing black - go to Batman, If you’re wearing pink - go to Hulk!”). Nakonec děti dokončily své plakáty o planetách z minula.


OD PŘÍŠTÍ HODINY SE BUDEME UČIT O NOVÉM TÉMATU SUPERHEROES!


12.11.

Dnes jsme si opět zopakovali všechny informace, které děti už moc dobře znají z minulých hodin o vesmíru a planetách. Přece jen ale byla dnešní hodina trochu jiná, protože děti pracovaly ve dvojicích. Byly tak společně v týmech  a soutěžily, kdo odpoví správně na co nejvíce otázek. Nakonec vytvořily malé plakáty o planetách - ty vám dokončené ukážeme příště.

 

 


5.11.

Po malé podzimní prázdninové pauze jsme si zopakovali všechna fakta o planetách, která známe z minula. Děti soutěžily v týmech, odpovídaly na otázky a v těsném souboji porazil tým Sun protivníky z týmu s názvem Moon. Poté jsme k vědomostem přidali nové informace o planetách Neptun, Uran a Pluto (Neptune, Uranus and Pluto)

 

22.10.

Dnešní hodina měla speciální téma - Halloween! Naučili jsme se společně nová slovíčka spojená s halloweenskou tematikou (bat, potion, cauldron, werewolf, mummy, witch, grave, spider, vampire, haunted house, ghost, skeleton, zombie, pumpkin, wizard …). Tato slovíčka jsme si procvičili pantomimickou hrou, soutěží s psaním na tabuli a nakonec děti nakreslily své vlastní obrázky. 

 


15.10.

Na dnešní hodině děti v týmech Země, Merkur a Venuše (Earth, Venus and Mercury) soutěžily, kdo odpoví správně na nejvíce otázek, které znají z minulých hodin (např. Which planet spins backwards? and Which planet is the biggest and smallest?). Následně si každá skupinka vybrala planetu, o které nám pověděla něco více. Informace si děti společně přečetly v obrázkových encyklopediích o vesmíru.                      

   

 

8.10.

Dnes jsme se společně učili o dvou planetách naší sluneční soustavy - Zemi a Marsu (Earth and Mars). Také jsme si zopakovali informace, které jsme se dověděli na minulé hodině o Merkuru a Venuši. Děti utvořily týmy a podle popisu se snažily uhodnout, o jaké planetě Miss Monica mluvila. 


1.10.

Na začátku dnešní hodiny jsme si zopakovali slovní zásobu na téma Space, kterou jsme si představili v minulém týdnu (Sun, moon, planets and their names, space ship, solar system, Milky Way, ...).
Poté jsme se podrobněji věnovali planetám Merkur (Mercury) a Venuše (Venus). Nejprve jsme si poslechli pár informací a pak jsme pracovali ve dvou skupinkách a přiřazovali fakta ke správné planetě. Nakonec jsme se procvičili i ve čtení, když jsme fakta předčítali členům druhé skupinky.

24.9.

Dnes proběhla naše úvodní hodina. Nejprve jsme si zahráli hru s míčem a vzájemně se představili. Při tom jsme si procvičili základní fráze jako "My name is .... What's your name?" "How old are you?"  "I am ... years old".
Poté jsme se seznámili s pravidly ve třídě (Rules), která budeme při našich hodinách dodržovat (např. speak English, raise your hand, help to each other, sit nicely, no shouting, no eating, no mobil phones, no running,...). 
Představili jsme si i téma, které nás bude při našich hodinách provázet - v našem případě Space. Závěrem jsme měli i chvilku času na výrobu jmenovek na stůl.

TOPlist

aktualizováno: 20.01.2020 19:29:00