2nd grade 2

 

Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

11.6.

Dnes jsme si povídali o našich plánech na léto a kam pojedem či můžeme jet na dovolenou a vypracovali si projekt na téma Holidays. V druhé polovině jsme zhlédli sérii krátkých animovaných pohádek. Na závěr jsme si rozdali odměny za nasbírané hvězdičky a rozloučili jsme se.

Všem dětem a rodičům přejeme pěkné, pohodové léto plné krásných zážitků!

Těšíme se opět na viděnou v září!:-)

Miss Hannah a Miss Adéla

 

 

KVĚTEN

28.5.

Dnes jsme pokračovali dále v Unit 11 My Birthday. Vypracovali jsme si pracovní list Unit 11 a vypracovali project My perfect birthday party What would I have there?

Nová slovíčka/fráze: plan a party/food/cake/drinks/music/presents/balloons

Doporučená domácí příprava: Activity b.str. 96/cv.9,10


 

14.5.

Dnes jsme si zopakovali téma Sports/Hobbies a dále jsme pokračovali v Unit 10 v naší Pupil´s book. V Activity book jsme si vypracovali strany 72-73, procvičili jsme si přítomný čas průběhový/Present continuous a pracovali jsme i s textem. Zopakovali jsme si sloveso I like/I don´t like+verb(ing).  Zahráli jsme si hry jako například Simon says.

Nová slovíčka/fráze: clean shoes/fly a kite/run for train/play the quitar/

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 72/cv. 6

DUBEN

23.4.

Dnes jsme si procvičili slovesnou vazbu I have got../I haven´t got a do svého portfolia jsme si nakreslili, co máme doma a co nemáme. V Pupil´s book a v Activity book jsme si vypracovali stranu 67, 70. Dále jsme pokračovali v naší Pupil´s book a začali jsme Unit 10 Our hobbies. Procvičili jsme si mluvený projev a měli rovněž poslechová cvičení.

Nová slovíčka/fráze: What´s your hobby? My hobby is..painting/ice hockey/table tennis/baseball/badminton/taking photo/playing the guitar

Doporučená domácí příprava: Activity b. str.71/cv. 3

16.4.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se tématu CLOTHES/OBLEČENÍ. Také jsme si procvičili gramatiku a používání slovesa have got. V Pupil´s book jsme dále pokračovali v Unit 9 Our clothes a v Activity book jsme si vypracovali stranu 69. Měli jsme rovněž poslechová cvičení a zopakovali spelování předešlé slovní zásoby a tvoření otázek s have got..Has the picture got....?

 

9.4.

Dnes jsme si zopakovali slovíčka týkající se tématu Clothes/Oblečení. Rovněž jsme si slovní zásobu procvičili online. V druhé polovině jsme si přečetli příběh s názvem The dressing-up box a vypracovali jsme si projekt, kde děti měli nakreslit oblečení pro svou nějakou oblíbenou postavičku.

Doporučená domácí příprava: pracovní list Clothes

 

BŘEZEN

26.4.

Dnes jsme si vypracovali a dokončili Unit 8 My town, a to strany 58-59 a zopakovali jsme si rovněž předešlou slovní zásobu a hláskování. V druhé polovině jsme si přečetli příběh Me and my mom.

Nová slovíčka/fráze: café/street/shop/hospital/park/bookshop/petshop/train/ticket/dinosaur/taxi

 

19.4.

Dnes jsme si procvičili názvy míst ve městě. V Pupil´s book  a v Activity book jsme si vypracovali Unit 8 My town, a to strany 55-56 a procvičili jsme is rovněž předložky a čtení, pracovali jsme s textem. Na závěr jsme zhlédli video.

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 57

 

12.3.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu na téma Animals and Body parts/Zvířata a Části těla. Dále jsme začali nové téma s názvem My town. Dále jsme si provičili hravou formou nové slovíčka k tématu a měli poslechové cvičení.

Nová slovíčka/fráze: park/hospital/cafe/street/flat/shop

Doporučená domácí příprava: Activity book str.54/cv.2/ plus můžeš získat extra hvězdičku, pokud vybarvíš si pracovní list Město z předešlé výuky

5.3.

Dnes jsme si zopakovali téma Animals, také předložky a názvy pokojů.  V Pupil´s book jsme probrali strany 49-51 a v Activity book strana 51. Zahráli jsme si hru Where is …? a zahráli písničku týkající se našeho tématu. Na závěr jsme měli poslechové cvičení.

ÚNOR

26.2.

Dnes jsme si znovu zopakovali téma Animals. V Pupil´s  a Activity book jsme si vypracovali stranu 48, a to Unit 7 At the farm. Procvičili jsme si rovněž spelování a v druhé polovině jsme si přečetli příběh My perfect pet.

Nová slovíčka/fráze: bat/log/pup/parrot

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list Zoo

 

Doporučená domácí příprava: Student´s book strana 67/cv. D

19.2.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z tématu FOOD, procvičili jsme si spelování slovíček a zahráli hry. V druhé polovině jsme si vypracovali projekt s názvem Draw a party and write or draw what you will need for it.

 

 

12.2.

Dnes jsme si vypracovali Unit 6 Food, vypracovali jsme si stranu 43 v Pupil´s book, procvičili hláskování předešlé slovní zásoby. Zahráli jsme si hry jako například Bingo, the Swat game a měli i poslechová cvičení a pracovali s textem.

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 44/8 a 45/9.

 

 

LEDEN

29.1.

Dnes jsme se naučili novou slovní zásobu z tématu JÍDLO/FOOD. V Pupil´s book jsme si vypracovali stranu 41 a v Activity book stranu 40. Začali jsme Unit 6 s názvem Dinner time. Zahráli jsme si hry nějaké pohybové hry jako například Simoon says a in hry online.

Nová slovíčka/fráze: pasta/bread/chicken/banana/breakfast/juice/eggs/water/drink/lunch/diner/butter/butter/fries

Doporučená domácí příprava: napiště či nakreleste pět slov, které si pamatujete z knihy , kterou jsme v hodině četli s názvem Cloudy with a chance of meatballs

22.1.

Dnes jsme si zopakovali názvy členů rodiny a dále pokračovali v Unit 5 s přítomným časem průběhovým. V Activity book jsme si vypracovali stranu 35 a V Pupil´s book stranu 36. Zahráli jsme si hry jako například Simon says a nakreslili jsme si svůj vlastní Family tree.

Doporučená domácí příprava: AB str. 36/cv. 6

15.1.

Zopavali jsme si dnes témata jako Barvy, Nábytek, Hračky, Číslovky a Školní pomůcky. V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 32-33. V Activity book jsme si vypracovali stranu 31. V druhé polovině jsme se věnovali i tématu Recyklace a zahráli hry onlinenline a i menším pohýbovým hrám na zopakování slovní zásoby.

 

8.1.

Dnes jsme si zopakovali přivlastňovací zájmena yours/mine/his/hers a procvičování otázek Whose….? Do svého portfolia jsme si nakreslili vánoční dárek, který se nám nejvíce líbil, procvičili jsme si hračky ze slovní zásoby a předložky. V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 29,30 a v Activit book stranu 30.

Nová slovíčka/fráze: yours/mine/hers/his

Doporučená domácí příprava: Activity book stranba 30/cv. 2

 

PROSINEC

18.12.

Dnes jsme si zahráli hru online The memory game Christmas matching, zopakovali slovní zásobu spojenou s tématem Vánoc a v druhé polovině jsme zhlédli animovanou pohádku The Snowman a vyrobili vánoční přáníčka.

Přejeme všem krásné Vánoce!

11.12.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se Vánoc. Zahráli jsme si písničky jako například Hello reindeer! Decorate the Christmas tree, zahráli hry Simon says, Guess whose?. V Pupil´s book jsme vypracovali stranu 27 a v Activity book stranu 26, naučili jsme se přivlastňovací zájmena yours/mine/his/hers, zopakovali předložky in/on/under/between/next to/behind/in front of.

Nová slovíčka/fráze: mine/yours/his/hers


4.12.

Dnes jsme se naučili nová slovíčka ve spojením s našim novým tématem Christmas/Vánoce. Zahráli jsme si hry jako například Swat It, Snatch, Pictionary. Zahráli koledy, procvičili i přelodžky jako například ON/In/UNDER/NEXT TO.

Nová slovíčka/fráze: Santa/reindeer/snowball/Christmas tree/chain/star/toy/present/snowman/stocking

Doporučená domácí příprava: Santa´s wishlist - 5 things : either draw or write what you would like Santa to bring you for Christmas

 

 

LISTOPAD

27.11.

Dnes jsme začali Unit 4 At home a vypracovali jsme si stranu 24 v Pupil´s book a v Activity book. Do svého portfolia jsme si nakreslili i napsali 10 věcí, které můžeme doma najít. Měli jsme poslechová cvičení, procvičili jsme si přítomný čas průběhový, číslovky, předložky. Na závěr jsme si zahráli hru Where is it? a zopakovali předložky.

Nová slovíčka/fráze: bathroom/bedroom/hall/kitchen/mat/mirror/lamp/phone/sofa/living room/clock

20.11.

Dnes jsme si zopakovali Possessive ´s u jmen (It´s Tom´s, Kim´s ..). Rovněž jsme si zopakovali vazby This is…./These are….slovní zásobu týkající se témat Toys/Hračky, School objects/Školní pomůcky. Zahráli jsme si spoustu her online, i hry jako The Whispering game, Snatch, Guess whose it is?. Zahráli jsme si i písničky na zopakování slovní zásoby.

Doporučená domácí aktivita: pracovní list Toys

13.11.

Na začátku výuky jsme si do svého portfolia nakreslili obrázek své oblíbené hračky. Dále jsme si zopakovali, jak se dá v angličtině vyjádřit, když chceme, říct komu co patří..It´s Tom´s/It´s Jana´s..V Activity book jsme si vypracovali stranu 20. Zazpívali jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes a zahráli hry Simon says.

Doporučená domácí příprava: Activity book strana 23

6.11.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali barvy, číslovky a školní pomůcky. V Pupil´s book jsme si probralu stranu 20 a ze slovní zásoby téma TOYS/Hračky. V Activity book jsme si vypracovali stranu 19. Z gramatiky jsme se naučili používat vazbu This is…These are…

Doporučená domácí aktivita: Activity book strana 19/cv. 4

 

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu blížícího se amerického svátku Halloween. Zahráli jsme si několik her na procvičenní slovní zásoby. Zopakovali číslovky, barvy a předložky. Na závěr jsme si vyrobili masku k svátku Halloween.

Nová slovíčka/fráze: spider/ghost/pumpkin/witch/vampire

23.10.

Dnes jsme si procvičili spelování zvířat. Dále jsme si zahráli hru s názvem The Memory game na oživení předešlé slovní zásoby. V Pupil´s book jsme si vypracovali stranu 16 a zopakovali slovní zásobu spojenou s tématem Fruits/Ovoce, Numbers/Číslovky a v Activity book rovněž stranu 16.

 

Doporučená domácí aktivita: Activity book strana 16 

16.10.

Dnes jsme si zopakovali názvy školních pomůcek a rovněž na začátku výuky procvičili fráze typu How are you? I´m fine, thanks. Dále jsme si osvěžili předložky jako například on/in/, zazpívali jsme si písničky, zahráli spoustu her na zopakování předešlé slovní zásoby. V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 13, 15 a pracovali jsme s textem.

Doporučená domácí příprava: Activity book strana 13/cv.7

 

 

 

09.10.

Dnes jsme si zopakovali číslovky 1-10 a základní barvy. V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit2 Back to school , a to strany 10-11. Naučili jsme se pojmenovávat školní pomůcky a zahráli hry jako například Find the colour, Pictionary.

Doporučená domácí příprava: Dokonči Project My perfect classroom

 

 

02.10.

Na začátku výuky jsme si zopakovali výrazy He is…She is…How old…? What is your name? .Dále jsme se soustředili na hláskování číslovek 1-10. Zahráli jsme si spoustu her na procvičení barev a rovněž číslovek. V Activity book jsme probrali strany 8-9. Zahráli jsme písničky a protáhli i trošku naše těla při naši oblíbené hře Simon says.

Doporučená domácí příprava: Activity book strana 5/cv. 4

 

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

18.9.

Dnes jsme se s dětmi hezky uvítali,zahráli super zábávnou hru s našimi jmény, ozdobili jsme si jmenovky a portfolia. Povídali jsme si o tom, jaké máme ve třídě pravidla a naopak jaké na nás můžou čekat odměny. Také jsme si zahráli a zazpívali naši oblíbenou písničku The Alphabet song, a tím již zopakovali abecedu. Na závěr jsme si rovněž užili spoustu legrace u hry s názvem The Miming gameUž teď se těšímě na viděnou příště!:-)

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12