2nd grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

PROSINEC

10.12.

Dnes jsme si opakovali abecedu. Děti rychle podle diktátu ukazovaly jednotlivá písmena, dále je rozpoznávaly podle zvuku a nebo odezíraly.

Zopakovali jsme si slovní zásobu od začátku školního roku. Zahráli jsme si hru "bingo". 

V další části hodiny jsme se věnovali Vánocům (Christmas). Zazpívali jsme si písničku "We Wish You a Merry Christmas" a naučili se: clapping, stomping, jumping, whispering

Děti vyrobily ozdoby (ornaments) na náš stromek (Christmas tree). Na závěr všichni dostali odměnu za nasbírané hvězdičky.

3.12.

Portfolio: rainbow writing - děti volily barvu a počet, kolikrát napíšou na čas zadané slovo (slovní zásoba z minulé hodiny)

Učili jsme se rozlišovat krátkou a dlouhou výslovnost samohlásky "o" (dlouhá výslovnost: boat, goat, phone, no; krátká výslovnost: stop, hop, doll..). V Activity Book str. 28/8 - děti podle poslechu řadily jednotlivá slova.

Zopakovali jsme si slovo: "clothes" - oblečení - děti jmenovaly jednotlivé druhy oblečení.

Dále jsme si poslechli "story" ze školní učebnice; děti opakovaly jednotlivé dialogy, řadily obrázky z příběhu podle poslechu. Naučili jsme se slovo: count (počítat), He is counting. Zopakovali číslice od 1 do 20.

Zahráli jsme si na schovávanou (hide and seek) s naším myšákem Montym.

Domácí úkol: 29/10 - vypracovat do 10.12.

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: spelling slovní zásoby z minulé hodiny

Banana song; ABC song. Děti v týmech na čas řadily písemenka podle abecedy.

Procvičovali jsme frázi: Whose is it? (Čí to je?) It's mine. It's yours. It's hers. It's his. Děti říkaly rytmickou říkanku a ukazovaly. Dále jsme hrály hru v kruhu s balonkem, kde děti hádaly, čí balonek je.  

Zazpívali jsme si písničku Look at this! Which shoes are yours? - procvičování přivlasňovacích zájem.

Activity Book 26/5

Dnes děti nedostaly žádný domácí úkol.

 

19.11.

Portfolio: snake - děti hledaly ve slovním hadovi jednotlivá slova (toys).

Procvičovali jsme formou her abecedu.

Tématem dnešní lekce byl "house"; zopakovali jsme si z minulého roku názvy místností a naučili se nová slova: mirror, phone, mat, clock, lamp, sofa.

Activity Book24/1 - listen and draw a line (poslouchej a spoj čarou).; 25/3

Zazpívali jsme si písničku z učebnice na procvičení nové slovní zásoby a fráze There is...Ukazovali jsme si v obrázku podle poslechu. Děti vždy musely tlesknout, když byla informace pravdivá. 

Dále jsme procvičovali předložkyWhere is the sofa? The sofa is under the box. Where is the clock. The clock is next to the table apod.

Zhlédli jsme video z výukového programu I-Dictionary

Domácí úkol: 24/2 - vypracovat do 26.11.

 

12.11.

Portfolio: rainbow writing - děti házely kostkou, která vždy určila barvu a počet a poté psaly zadané slovo (opakování slovní zásoby z minulé hodiny)

Zpívali jsme písničku na procvičení Whose is/are..? Děti psaly podle poslechu slova do pracovního listu. Dále naší oblíbenou "Banana song".

Učebnice str. 23 - poslech a psaní. Hráli jsme novou hru "splat" - opakování slovní zásoby. 

Shlédli jsme příběh z učebnice na videu a poté jej děti hrály.

Domácí úkol: 23 - nalepit samolepky k danému slovu - vypracovat do 19.11.

 

5.11.

Portfolio: unscramble words - deti skládaly slova z pomíchaných písmenek: camera, robot, lorry, computer game

Zopakovali jsme si písmena abecedy - děti musely rozpoznat písmena, která si malovaly prstem na záda. 

Naučili jsme se ptát: Whose is/are _______? čí to je/to jsou.... It's Standa's. They are Lucy's.

V Pupils Book (školní učebnice) ukazovaly děti podle poslechu předměty (toys) a opakovaly fráze. Dále mezi sebou vedli ve dvojicích rozhovor na základě obrázků: Whose is the nose? It's Simons apod. 

Activity Book: str. 20 - listen, colour and write.

Hráli jsme hru Simon says - opakování částí oblečení (clothes) 

Domácí úkol: 21/7 - vypracovat do 12.11.

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: zapisujeme čísla 1-10 (check your spelling)
Bookwork: Pupils book: str.18/ 1,2.  str.19/3 (poslech) new vocabulary: kite, watch, lorry, robot, alien, camera, computer game.
Activity book: 18/1
Děti hrály hry na závod u tabule = procvičujeme letters of alphabet. Hra Zombie = nová slovní zásoba.
Nová gramatika: This/These (this is pen, these are pens)
Homework19/4 odevzdat 5.11.

 

15.10.

Portfolio: opakování slovní zásoby z minulé hodiny - school objects - děti doplňovaly chybějící písmena; rozpoznávaly všechna slova na závod u tabule.

Naučili jsme se novou písničku - Banana Song.:-)

Ze školní učebnice (Pupils Book) jsme zpívali písničku na procvičení fráze There is /There are - There are pecils in the classroom, there is a cupboard on the pencils, there is a bookcase on the cupboard, there is a teacher on the bookcase... Děti podle poslechu řadily obrázky.

Dále děti ve dvojicích vedly dialog nad obrázkem třídy s různými předměty: There are ten pencils in the classroom. Yes, there are/is. No, there aren't/isn't.

Zopakovali jsme si předložky a naší "preposition song": on, in, under, between, next to, behind, in front of.

Domácí úkol: 13/7 - vypracovat do 22.10.

 

 

 

8.10.

Portfolio: děti psaly různými barvami čísla. Zopakovali jsme si náš pozdrav: Hello, how are you?

Dnešní téma: school objects - teacher, desk, board, eraser, ruler, bookcase, cupboard - formou nejrůznějších her jsme si slova procvičovali (pomocí obrazových karet).

Dále jsme se učili čísla 11 - 20 - děti je odříkavaly podle pořadí, dále je rozpoznávaly namátkou, soutěžili jsme u tabule o to, kdo dříve číslo pozná/pojmenuje. Naučili jsme se frázi: How many desks/chairs/boards...are there in the classroom? There are / There is..

Zazpívali jsme si písničku z čebnice a zále Number song 10-20.

Activity Book: 10/2 - listen and coulour

Domácí úkol: 10/1  vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Barvy (colours) - dnes jsme se věnovali barvám ve všech možných směrech:-). Portfolio: děti četly z tabule barvu a podle toho vybarvovaly řádky v sešitě, poté ke každé barvě napsaly správný název. Dále jsme hledali předměty k dané barvy ve třídě. V učebnici (Pupils Book) děti ve dvojici procvičovaly spelling barev: Can you spell yellow? Yes, I can........

Activity Book str. 6/5 - listen and colour - děti poslouchaly a podle zadání vybarvovaly jednotlivá písmena. Dále jsme procvičovali výslovnost: Four snakes are playing games.

Zopakovali jsme si předložky - on, in, under, next to, behind, in front of. Děti podle zadání umísťovaly našeho kamaráda Montyho - Where is Monty? He is under the chair. He is in the box apod.

Na závěr jsme si pustili video s příběhem z učebnice s našimi kamarády The Star Family a Maskman a Monty:-). Děti odpovídaly na otázky související s videem.

Domácí úkol: pracovní list - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Na začátku hodiny jsme si ptali: How are you? I'm..... What's your name? How old are you? Děti konverzovaly ve dvojicích, poté chodily po třídě a ptaly se ostatních spolužáků - formou zábavné hry jsme se snažili si "zafixovat" tyto základní konverzační fráze.

Připomněli jsme si postavy z učebnice Kid's Box - děti musely najít schované karty po třídě a pojmenovávaly je; dále je přířazovaly k číslům; zopakovali jsme si čísla 1-10 a učili se je rozpoznávat i rozepsané slovy. 

V učebnici Pupil's Book, se kterou pracujeme pouze ve třídě, jsme si udělali poslechové cvičení první lekce (listen and point). Naučili jsme se slovíčko: guess (hádej) Guess. Who is he/she?. Procvičovali jsme zájmena HE/SHE. Who is he? He is Adam. Who is she? She is Anna...

Zopakovali jsme si abecedu. Formou soutěže děti řadily písmena podle abecedy.

Activity Book str. 5/1 - děti četly čísla a podle toho vybarvovaly hvězdičky. 

Homework: str. 4/12 - termín vypracování 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! V další hře jsme si procvičovali názvy zvířat (animals) a jídla (food).

Seznámili jsme se novou knížkou Kid's Box. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 11.12.2019 23:08:59