2nd grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

PROSINEC

6.12.

Dnes si děti zapsaly či zakreslily do svého portfolia slovíčka týkající se Vánoc/Christmas.

Dále jsme se naučili novou slovní zásobu a procvičili jsme si ji opět hravou formou a vypracovali několik pracovních listů, kde děti měly například intrukce jako Listen and colour, tudíž jsme si rovněž zopakovali barvy ale i číslovky.

Zahráli a zazpívali jsme si taky vánoční písničku Decorate the christmas tree a opět jsme si pohráli se slovní zásobou z písničky a vypracovali pracovní list. 

Na závěr jsme si zahráli hry jako Swat it a Snatch.

Nová slovíčka/fráze: candy cane/bells/balls/snowman/stocking/star/presents

Doporučená domácí příprava: pracovní list Christmas

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali přivlastňovací zájmena mine/yours/his/hers.

Dále jsme se naučili používat zájmena this/that/these/those a v Activity book jsme si vypracovali str.27, 28 na procvičení nové gramatiky. Shlédli jsme příběh online, poslechli jsme si písničku. Vypracovali jsme si rovněž poslechové cvičení a vypracovali Unit 4 At home.

Na závěr jsme si zahráli hry jako například Guess what is it? a týmové hry na zopakování předešlé slovní zásoby a gramatiky.

Nová slovíčka/fráze: this/that/these/those

Doporučená domácí příprava: pracovní list Unit 4 

22.11.

Dnes jsme si na začátek zopakovali spelování hraček. Také jsme si zahráli hru na procvičení paměti s názvem The Kim´s game. 

Dále jsme si představili novou slovní zásobu týkající se tématu House/Home a vypracovali stranu 25, 26 v Pupil´s book, a to poslech. V Activity book jsme si rovněž vypracovali poslechové cvičení a procvičili předložky.

Poslechli jsme si také písničku z Primary-I-dictionary a osvěžili používaní Whose...is it? a odpovědi pomocí ´s. Dále jsme se naučili používat další přivlastňovací zájmena jako mine, yours, his, hers. Zahráli jsme si také hru Whose is it? a hry online na zopakování slovní zásoby.

Na závěr jsme si vypracovali projekt My house/room. 

Nová slovní zásoba/fráze: lamp/mat/sofa/mirror/clock/phone/mine/yours/his/hers

Doporučená domácí příprava: AB str. 26/cv. 5 a za další extra hvězdičku dokonči obrázek My house/room a popiš. Vyber z následujících: There is a lamp/mat/photo/phone/sofa/mirror/clock next to/in/on/ under table/chair/sofa/cupboard..(dohromady děti mohou získat tentokrát dvě hvězdičky za domácí úkol)

15.11.

Dnes jsme si zopakovali spelování hraček a následně jsme se i trošku rozhýbali při hře Simon says.

V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 21, 22, a to Unit 3 Play time. Procvičili jsme si gramatické tvary, a to otázkami pomocí Whose...? a odpověďmi It´....´s. Procvičili jsme si novu látku hravou formou, pohybovou aktivitou také tak jako online.

Na závěr jsme si rovněž jsme si zahráli  The Snatch a The Miming game.

Doporučená domácí příprava: AB str. 20/cv. 6

8.11.

Dnes na úvod jsme si zopakovali spelování číslovek 1-20.

Dále jsme si vyjmenovali všechny hračky v anglickém jazyce, co známe a naučili nové. Také jsme se naučili používat zájmena This../These…. V Pupil´s book jsme si vypracivali strany 19-20 Unit 3 Play time a vypracovali poslechové cvičení. V Activity book jsme si vypracovali stranu 19, procvičili znvou používání zájmen This../These…a rovněž zahráli hry jako Snatch a Simon says, Swat it.

Nová slovní zásoba/fráze: computer game/robot/clock/camera/lorry/alien/watch

Doporučená domácí příprava: AB str. 21/ex.7

ŘÍJEN

25.10.

Na úvod jsme si zopakovali spelování školních potřeb. Dále jsme pracovali v programu Primary-i-dictionary a zahráli jsme si písničku na procvičení číslovek a rovněž nás oblíbený Phonics song.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 2 Back to school, a to strany 14-15 a pracovali jsme s textem. Dále jsme si zahráli hru Where is Monty? na oživení předložek. Také jsme měli i další cvičení, kde jsme si hravou formou znovu prošli předložky a školní potřeby.

Závěrem jsme si vyhodnotili náš Star chart –tabulku s bodíky a dětem následně rozdali odměny za jejich dosažené výsledky.

Doporučená domácí příprava: AB str. 14/cv.9

18.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali hláskování školních pomůcek, dále jsme pracovali v programu Primary-I-dictionary. Zahráli jsme si písničku na zopakování školní zásoby a zopakovali rovněž předložky. V Activity book jsme si vypracovali stranu 13 a pracovali s krátkým textem. Rovněž jsme si zahráli a zazpívali naši Phonics song na osvěžení abecedy.

V Pupil´s book jsme dále pokračovali s Unit 2 Back to school a prošli jsme si Monty´s phonics, či-li jsme se soustředili na fonetiku také. Na závěr jsme si zahráli hry jako Board race a Where is Monty?

Doporučená domácí příprava: Activity b. str. 15/- samolepky se nachází v zadní části učebnice

11.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali číslovky zábavnou formou,a to i jejich spelování. Dále jsme si zahráli a zazpívali náš oblíbený Phonics song a zopakovali písmena.

V Pupil´s book jsme začali Unit 2 Back to school str. 10-11 a naučili slovní zásobu týkající se daného tématu.Naučili jsme se číslovky 10-20. Procvičili jsme si rovněž poslech a i naši paměť hrou s názvem The Memory game. Zahráli jsme si také hru The Swat na opakování slovní zásoby, tak jako The Broken telephone, takže jsme si dnes společně opravdu užili spoustu legrace.

Nová slovíčka/fráze: numbers 1-20, desk, ruler, book, cupboard, board, bookcase

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 11/cv. 3

4.10.

Dnes jsme si zopakovali na začátek barvy/číslovky a také jejich spelování, kde jsme si zahráli hru Unscramble the colour/číslovky se žáky u tabuli.

V Pupil´s book v Unit 1 s názvem Hello again jsme se soustředili na výslovnost ve cvičení Monty´s phonics.

Dále jsme si osvěžili předložky ON/IN/UNDER, vypracovali cvvičení na straně 8 a procvičili mluvený projev. Také si děti užily spostu legrace ve hře Where is Monty?, kde děti musely popsat, kde se nám Monty ve třídě schovává.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says a vypracovali Drawing dictation.

Doporučená domácí příprava: Reinforcement worsksheet – Pracovní list/barvy

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si s dětmi na začátek zazpívali The Alphabet song a zahráli hru s názvem the Alphabet race na procvičení abecedy.

Dále v Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 1 Hello again!, zopakovali jsme si hlavní postavičky z naší učebnice, prošli jsme si vazby He´s …She´s …a zahráli jsme si hru s názvem Who´s it?, kde děti museli se zavřenými oči uhadnout, kdo před nimi stojí a použit při tom He´s ..She´s…v Actvity book jsme si vypracovali str. 6 a poslechové cvičení.

Také si ode dneška mají děti opět možnost si vypůjčit knihy z naší anglické knihovny. Doba vrácení z dnešního vypůjčení je 11.10.

Dnes jsme se soustředili na barvy, číslovky 1-10 a osvěžění si abecedy. Na závěr jsme si zahráli hru The Snatch na shrnutí dnešního učiva.

Domácí doporučená příprava: Activity book str. 4/ex.1

20.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali v novém školním roce a hned na úvod jsme si zahráli hru s názvem Toss the ball, kde každý z nás měl jmenovat svou oblíbenou hračku. Dále jsme si rozdali a ozdobili svá portfolia, která budou opět sloužit k zopakování předešlého učiva a k uvedení nového.

Prošli jsme si pravidla platná v naší tříde jako například Listen, Come prepared, Be kind, Raise your hand, Speak English.. a na procvičení jsme si zahráli pantonimu.

Podepsali jsme si společný poster We are a team k odsouhlasení našich pravidel.

Rozdali jsme si učebnice a hravou formou jsme si ji i společně prohlédli.

Děti byly rovněž obeznámeny s úkoly (job cards), které každý vylosuje ještě před vstupem do třídy. I nadále dětem budou udělovány hvězdičky každou výuku na základě toho, jak se během hodiny snaží a chovají, zda si nosí úkoly a případně zápis z knihy (book report) z naší anglické knihovny.

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48