2nd grade 2 Drtinova

 

Teachers:

Don Gore

phone:  +420 608 508 812
email:  dgorejr@yahoo.com

Assistant:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030
email:  andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

9.6.

1. What is it? Děti pojmenovávaly předměty, které jsme jim ukazovali

2. Fruit and vegetables - děti psaly seznam co nejvíce názvů ovoce a zeleniny.

3. Drawing dictation - podle zadání děti kreslily obrázek, který byl první scénou z krátkého filmu, které později zhlédly

4. Děti srovnaly své obrázky s filmem a zhlédly jej ještě jednou. Tentokrát psaly jaké druhy ovoce/zeleniny v něm viděly (Cloudy with a Change of Meatballs 2 - Living Food Scene)

Dnešní hodina byla poslední v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za trpělivost a snahu, kterou po celou dobu online výuky prokazovaly. Přejeme zdárné dokončení školního roku a krásné léto a těšíme se na viděnou v září ve škole!

Mr Don a Miss Andrea 

 

2.6.

1. Phonics Song

2. abeceda - děti doplňovaly chybějící písmena

3. řazení slov podle abecedy

4. Simon says: Act like a ....(předveď.....) cow/duck....

5. procvičování psaní slov

6. školní učebnice - čtení a poslech, odpovídání na otázky

7. Can you swim/ride a bike...? Yes, I ca. No, I can't. Děti se navzájem ptaly

 

KVĚTEN

26.5.

1. procvičování hláskování slov - spelling

2. opakování "action verbs" - dancing/jumping/riding/eating. Děti dávaly pokyny a ostatní předváděly: Yoz are dancing and reading/swimming and eating apod.

3. Procvičování otázky: What are is he/she doing? She/he is........

4. kreslení podle diktátu (drawing dictation)

5. Písnička "What are you doing?"

6. Poslouchej písmena a uhádni slovo

7. 71/3

 

19.5.

1.     Hello chant

2.     What`s you favourite…..(food/toy..)? Děti se navzájem ptaly

3.     Bring something small/large, dirty/clean, dark/light

4.     Spelling – děti psaly slova podle diktátu

5.     Listen and draw – poslouchej a nakresli

6.     Četli jsme krátký text, kde děti doplňovaly chybějící slova

7.     Story from Kid’s Box book

12.5.

1. Hello song

2. Děti se navzájem ptaly na základě obrázku: Which one do you want? I want a limonade/oranges ...

3. spelling - děti podle diktátu jednotlivých písmen rozpoznávaly slova

4. Chant - rytmické cvičení z učebnice na provičení: I want/you want/he, she wants/we want/they want

5. obrázek - obchody (shops) - děti poslouchaly a označovaly zmíněné věci

6. find and bring something - najdi a přines: something SOFT, COLD, HARD, BEAUTIFUL

 

5.5.

1. Hello everybody!

2. Would you like some.......? Yes, I`d love some.....

3. Drawing dictation - děti kreslily podle diktátu obrázek

4. Where do you want to go on holiday? Děti se ptaly navzájem a svého plyšového kamaráda, za kterého odpovídaly - I want to go......

5. Na obrázku děti pojmenovaly věci a poté se ptaly navzájem: Which one do you want? a odpovídaly: I want a dog/shirt/oranges......

6. Activity Book str. 86/5 - listening (poslech)

DUBEN

28.4.

1. Banana song

2. Find in the picture and spell - děti hledaly předměty na obrázku, pojmenovávaly a hláskovaly

3. Zopakovali jsme si frázi: Would you like some...? Yes, I'd love some.

4. Nová slovíčka Unit 12: mountain, sand, beach, sun, shell, sea, holiday

5. Verbs (slovesa): writing, reading (reading a book), getting (getting shells), walking (walking on the beach) swimming (swimming in the sea)

6. Kid's Box Song

 

21.4.

1. Banana song

2. Děti si k výuce přinesly svého "kamaráda" - oblíbenou hračku. Navzájem jsme si šichni své "kamarády" představili.

3. Opakování slovní zásoby z minulé hodiny

4. Nová fráze: Would you like some......? Yes, I'd love some. Děti se ptaly svých "kamarádů a odpovídaly za ně. Použili jsme všechny slovíčka na téma "food". Would you like some apples, Lucy? Yes, I'd love some.....

5. Učebnice 81/7 - poslech.

6. Song 

 

14.4.

1. Banana song (rozcvička:-)

2. Unit 11 - My bithday! názvy jídla: burgers, sausages, lemonade, watermelon, oranges, cake 

3. What do you like? Děti se navzájem ptaly. I like burgers. I don`t like sausages....

4. zájmena: Představili jsme si předmětná zájmena: me (mne), him (jeho), her (jí), you (tebe), us (nás), them (je), procvičovali jsme s obrázky

5. song object pronouns

 

7.4.

1. Hello Song

2. Easter vocabulary (slovíčka na téma Velikonoce): chick, Easter bunny, chocolate bunny, jellybeans, eggs, Easter eggs basket

3. rainbow words: děti psaly slovíčka v různých barvách a v různém počtu

4. reveal a picture: děti jmenovaly čísla na jednotlivých "dlaždicích" a tím postupně odhalovaly daný obrázek, který pak musely pojmenovat

5. obrázek + poslech: nejpve jsme si zopakovali předložky (prepositions), poté jsme si povídali o obrázku, kde děti popisovaly, kde co je : There is bunny in the basket. There are two birds in the tree apod. Dále jsme si vyslechli poslech k obrázku a děti odpovídaly na otázky.

6. na závěr děti kreslily podle diktátu: Draw an Easter bunny/eggs/basket.......

HAPPY EASTER!!!

BŘEZEN

31.3.

1. naučili jsme se vypínat a zapínat mikrofon (mute/unmute)

2. Hello Song

3. procvičovali jsme přídavná jména s gesty: up, down, big, small, short, long, happy, sad

4. obrazové karty - slovní zásoba z minulé hodiny

5. fráze: I like/I don't like. Do you like.....? Yes, I do. No, I don't.

6. Activity Book 72/5 - poslech

7. Draw your favorite food/animal/clothes...děti kreslily a říkaly podle svého obrázku: My favourite animal is a dog.....apod.

8. Goodbye Song

 

24.3.

Nejprve bychom rádi pochválili, že se dnes už téměř všichni přihlásili včas, měli připravené věci u počítače a snažili se dávat pozor. Výborně!!

Nejprve jsme si pustili Hello song Některé děti bohužel slyšely jenom zvuk, tak si video můžete přehrát znovu zde!:-)

Dnešní téma: Hobbies (zájmy/koníčky): table tennis, painting, badminton, hockey, basketball, baseball, football. Pomocí obrazových karet jsme si slova procvičovali, děti předváděly podle zadání jednotlivé "hobbies", učili jsme se správně novou slovní zásobu psát.apod.

Activity Book str. 70/1

Na závěr jsme si pustili Goodbye Song

 

 

17.3.

Dnes máme za sebou naši první online výuku!!! Děkujeme všem zúčastněnýcm za trpělivost a spolupráci. 

Nejprve jsme se navzájem pozdravili a ujistili se, že se všichni slyšíme a vidíme. Děti procvičovaly frázi Have you got? Yes, I have. No, I haven't. Ptali jsme se dětí, co mají okolo sebe, na sobě, na stole.. Dále děti psaly a hláskovaly slova. Opakovali jsme slovní zásobu: "clothes" (oblečení), dále "get dressed" - obléci se. 

Děti kreslily podle zadání: Draw a T-shirt/jacket, socks....

Sledovali jsme písničku: Get Dressed for the Day Today

Učebnice str. 67

 

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek
 
Děkujeme za spolupráci!
 

 

10.3.

Na začátku hodiny si děti opakovaly názvy oblečení "clothes" z první třídy. K nim jsme poté přidali nová slovíčka: shirt, dress, hat, handbag, jeans, sunglasses. Děti se odpovídaly na otázky: Is this a T-shirt? Yes, it is./ No, it isn't. Are these glasses? Yes, they are. / No, they aren't. 

Hráli jsme různé hry na osvojení slovní zásoby. 

Activity Book str. 64/1,2

Děti si vystřihly panáčka a oblečení. 

Domácí úkol (za 2 hvězdičky!!): 62/1, 63/3

 

3.3.

Nejprve jsme se rozcvičili:-) zopakovali jsme se části těla: Touch your knees/feet/legs/head...

Procvičovali jsme si slovíčka z minulé lekce - správný spelling.

Zopakovali jsme si předložky (prepositions) - on, in, under, between, behind, next to. Procvičovali jsme pravopis těchto slov, děti tvořily věty. Zuzana is next to Sofinka. Sofinka is behind Standa apod. 

Activity Book: str. 56/5 - listen and colour.

Dále jsme kreslili podle diktátu - drawing dictation. Draw a house. There is a car next to the house apod. Děti si pak navzájem porovnaly své obrázky. 

Homework: 56/6 - vypracovat do 10.3.

 

 

ÚNOR

24.2.

Dnes jsme začali hru při které jsme si opakovali části těla - body parts.

Naučili jsme se nová slovíčka. Téma "town" (město): street, flat, hospital, shop, café, park.

Formou her s obrazovými kartami jsme si upevňovali novou slovní zásobu. Učili jsme se jednotlivá slova psát. 

Activity Book 54/1,2.

Procvičovali jsme frázi: there is/there are. Děti si musely zapamatovat vystavené předměty a poté tvořit věty: There are two pencils. There is a book. apod. Dále jsme popisovali obrázek a děti odpovídaly na otázky? How many _____are there? There are_____. There is_________.

Homework: 55/3

 

11.2.

Nejprve jsme si udělali "rozcvičku"  - děti podle pokyn předváděly a slovně opakovaly: Brush your teeth! Wake up! Bruch your hair! Take a shower! Eat breakfast! 

Portfolio: podle zvuků jsme rozpoznávali zvířata a psali jejich název

Naučili jsme se fráze: I love apples/ice cream...... So do I./No, I don't. Formou her s obrazovými kartami děti používaly tyto věty ve dvojicích; mezi týmy; musely s odpovědí reagovat rychle při závodu u tabule apod.  

Activity Book str. 50/4 - procvičování psaní. 53 - poslouchej a napiš zvíře

Domácí úkol: 53/ nalep samolepky - vypracovat do 25.2. 

 

4.2.

Portfolio: podle zvuků děti rozpoznávaly zvířata a zapisovaly je do sešitu.

Zopakovali jsme si všechny druhy zvířat - farm animals (cow, pig, horse, duck....) wild animals (crocodile, monkey, snake, frog..). Hráli jsme hry z obrazovými kartami, procvičovali spelling. 

Activity Book - 48/2 - read and draw - procvičovali jsme porozumění čtenému textu - děti podle zadání v textu dokreslovaly obrázek, zároveň jsme si zopakovali předložky (on, in, under, between, next to, behind, in front of).

Dále jsme vybarvovali podle diktátu jednotlivá zvířata na pracovním listě.

Domácí úkol: 48/1 - vypracovat do 11.2.

 

JANUARY

28.1.

Dnešní hodinu jsme si nejprve zazpívali náš oblíbený "Banana song". Dále jsme si zopakovali slovní zásobu z minulé hodiny (food) a naučili se ptát: Can I have some apples/bananas/cake.....Here you are. No, I`m sorry. Děti si fráze procvičovaly ve dvojicích.

Naučili jsme se názvy denních jídel: breakfast / lunch / dinner. Děti jmenovaly, jaká jídla kdy jedí.

Activity Book: 42/4, 43 - čtení a porozumění čtenému textu

Na mazací tabulky děti psaly svůj "shopping list" - nákupní seznam. Vytvořili jsme si 2 obchody a děti podle seznamu nakupovaly:-).

Domácí úkol: 44/8 - vypracovat do 4.2.

 

21.1.

Portfolio: Draw your favourite food.  Děti se navzájem ptaly a odvídaly.

Dnešní téma slovíček a v učebnici bylo "food": chips, milk, juice, chicken, pear, rice, eggs, lemon, orange 

Učebnice str. 41/2. Naučili jsme se používat slova this (toto/tato/tento), these (tyto, tito).

This is an apple/banana/pear/chicken. These are chips, eggs, pencils.

Hráli jsme hry na procvičen nové gramatiky a slovíček.

Domácí úkol: 40/1 přečti nákupní list a najdi v obrázku - vypracovat do 28.1.

 

14.1

Portfolio : Spelling slovní zásoba z minulé hodiny. 

Dnešní téma: přítomný čas průběhový. Nová slovíčka: throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, running, kicking and sleeping

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na procvičení dnešní gramatiky a slovíček.

Není domácí úkol.

7.1.

Portfolio : family members names

Today's topic: family . Vocabulary: Mum, Dad, Baby, Grandpa, Grandma, Sister, Brother, Cousin

We played different vocabulary games using picture cards - children recognized pictures or text.

Textbook p. 34 / A - reading comprehension. Exercise of appropriation. Fank with Lenny `s brother. May is Frank `s sister. 

On the blackboard we drew a "family tree" and the children asked each other and answered (Who is Hugo? He is Nick's father, etc.).

Homework: 35/4 - elaborated by 14.1. 

WARNING: Children continuously borrow books from the LEAP library . With each book, they will always receive a sheet of paper for writing a "Book Report" stating the  date of its return . Please check if the children return the books  on time.  Thank you

 

DECEMBER

17.12.

Today's class was completely Christmas. We played games, learned vocabulary for the movie, and then we watched: Frosty the Snowman

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

10.12.

Today we  repeated the alphabet . Children dictated the letters quickly according to the dictation, further recognized them by sound, or reverberated.

We have reviewed the vocabulary since the beginning of the school year. We played the game "bingo". 

In the next part of the lesson we spent Christmas ( Christmas ). We sang the song " We Wish You and Merry Christmas " and learned:  clapping, stomping, jumping, whispering

Children produced decorations ( ornaments ) to our tree ( Christmas tree ). In the end, everyone was rewarded for the stars they collected.

3.12.

Portfolio : rainbow writing - children choose the color and number of times they write the word (time vocabulary)

We learned to distinguish the short and long pronunciation of the vowel "o" (long pronunciation: boat, goat, phone, no ; short pronunciation: stop, hop, doll ..). In Activity Book p. 28/8 - children listened to the words by listening.

We repeated the word: "clothes " - the children named each type of clothing.

We also listened to a story from a school book; the children repeated the dialogues, sorting pictures from the story by listening. We learned the word: count , He is counting. They repeated numbers from 1 to 20.

We played hide and seek with our mouse Monty.

Homework: 29/10 - elaborated by 10.12.

NOVEMBER

26.11.

Portfolio: spelling vocabulary from last hour

Banana song; ABC song . The children in teams sorted the letter in alphabetical order.

We practiced the phrase: Whose is it? (Whose is that?) It's mine . It's yours . It's hers . It's his . The children said rhythmic rhymes and showed. We also played a game in a circle with a balloon where the children guessed whose balloon it was.  

We sang the song Look at this! Which shoes are yours? - practicing the attribution interests.

Activity Book 26/5

Dnes děti nedostaly žádný domácí úkol.

 

19.11.

Portfolio: snake - děti hledaly ve slovním hadovi jednotlivá slova (toys).

Procvičovali jsme formou her abecedu.

Tématem dnešní lekce byl "house"; zopakovali jsme si z minulého roku názvy místností a naučili se nová slova: mirror, phone, mat, clock, lamp, sofa.

Activity Book24/1 - listen and draw a line (poslouchej a spoj čarou).; 25/3

Zazpívali jsme si písničku z učebnice na procvičení nové slovní zásoby a fráze There is...Ukazovali jsme si v obrázku podle poslechu. Děti vždy musely tlesknout, když byla informace pravdivá. 

Dále jsme procvičovali předložkyWhere is the sofa? The sofa is under the box. Where is the clock. The clock is next to the table apod.

Zhlédli jsme video z výukového programu I-Dictionary

Domácí úkol: 24/2 - vypracovat do 26.11.

 

12.11.

Portfolio: rainbow writing - děti házely kostkou, která vždy určila barvu a počet a poté psaly zadané slovo (opakování slovní zásoby z minulé hodiny)

Zpívali jsme písničku na procvičení Whose is/are..? Děti psaly podle poslechu slova do pracovního listu. Dále naší oblíbenou "Banana song".

Učebnice str. 23 - poslech a psaní. Hráli jsme novou hru "splat" - opakování slovní zásoby. 

Shlédli jsme příběh z učebnice na videu a poté jej děti hrály.

Domácí úkol: 23 - nalepit samolepky k danému slovu - vypracovat do 19.11.

 

5.11.

Portfolio: unscramble words - deti skládaly slova z pomíchaných písmenek: camera, robot, lorry, computer game

Zopakovali jsme si písmena abecedy - děti musely rozpoznat písmena, která si malovaly prstem na záda. 

Naučili jsme se ptát: Whose is/are _______? čí to je/to jsou.... It's Standa's. They are Lucy's.

V Pupils Book (školní učebnice) ukazovaly děti podle poslechu předměty (toys) a opakovaly fráze. Dále mezi sebou vedli ve dvojicích rozhovor na základě obrázků: Whose is the nose? It's Simons apod. 

Activity Book: str. 20 - listen, colour and write.

Hráli jsme hru Simon says - opakování částí oblečení (clothes) 

Domácí úkol: 21/7 - vypracovat do 12.11.

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: zapisujeme čísla 1-10 (check your spelling)
Bookwork: Pupils book: str.18/ 1,2.  str.19/3 (poslech) new vocabulary: kite, watch, lorry, robot, alien, camera, computer game.
Activity book: 18/1
Děti hrály hry na závod u tabule = procvičujeme letters of alphabet. Hra Zombie = nová slovní zásoba.
Nová gramatika: This/These (this is pen, these are pens)
Homework19/4 odevzdat 5.11.

 

15.10.

Portfolio: opakování slovní zásoby z minulé hodiny - school objects - děti doplňovaly chybějící písmena; rozpoznávaly všechna slova na závod u tabule.

Naučili jsme se novou písničku - Banana Song.:-)

Ze školní učebnice (Pupils Book) jsme zpívali písničku na procvičení fráze There is /There are - There are pecils in the classroom, there is a cupboard on the pencils, there is a bookcase on the cupboard, there is a teacher on the bookcase... Děti podle poslechu řadily obrázky.

Dále děti ve dvojicích vedly dialog nad obrázkem třídy s různými předměty: There are ten pencils in the classroom. Yes, there are/is. No, there aren't/isn't.

Zopakovali jsme si předložky a naší "preposition song": on, in, under, between, next to, behind, in front of.

Domácí úkol: 13/7 - vypracovat do 22.10.

 

 

 

8.10.

Portfolio: děti psaly různými barvami čísla. Zopakovali jsme si náš pozdrav: Hello, how are you?

Dnešní téma: school objects - teacher, desk, board, eraser, ruler, bookcase, cupboard - formou nejrůznějších her jsme si slova procvičovali (pomocí obrazových karet).

Dále jsme se učili čísla 11 - 20 - děti je odříkavaly podle pořadí, dále je rozpoznávaly namátkou, soutěžili jsme u tabule o to, kdo dříve číslo pozná/pojmenuje. Naučili jsme se frázi: How many desks/chairs/boards...are there in the classroom? There are / There is..

Zazpívali jsme si písničku z čebnice a zále Number song 10-20.

Activity Book: 10/2 - listen and coulour

Domácí úkol: 10/1  vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Barvy (colours) - dnes jsme se věnovali barvám ve všech možných směrech:-). Portfolio: děti četly z tabule barvu a podle toho vybarvovaly řádky v sešitě, poté ke každé barvě napsaly správný název. Dále jsme hledali předměty k dané barvy ve třídě. V učebnici (Pupils Book) děti ve dvojici procvičovaly spelling barev: Can you spell yellow? Yes, I can........

Activity Book str. 6/5 - listen and colour - děti poslouchaly a podle zadání vybarvovaly jednotlivá písmena. Dále jsme procvičovali výslovnost: Four snakes are playing games.

Zopakovali jsme si předložky - on, in, under, next to, behind, in front of. Děti podle zadání umísťovaly našeho kamaráda Montyho - Where is Monty? He is under the chair. He is in the box apod.

Na závěr jsme si pustili video s příběhem z učebnice s našimi kamarády The Star Family a Maskman a Monty:-). Děti odpovídaly na otázky související s videem.

Domácí úkol: pracovní list - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Na začátku hodiny jsme si ptali: How are you? I'm..... What's your name? How old are you? Děti konverzovaly ve dvojicích, poté chodily po třídě a ptaly se ostatních spolužáků - formou zábavné hry jsme se snažili si "zafixovat" tyto základní konverzační fráze.

Připomněli jsme si postavy z učebnice Kid's Box - děti musely najít schované karty po třídě a pojmenovávaly je; dále je přířazovaly k číslům; zopakovali jsme si čísla 1-10 a učili se je rozpoznávat i rozepsané slovy. 

V učebnici Pupil's Book, se kterou pracujeme pouze ve třídě, jsme si udělali poslechové cvičení první lekce (listen and point). Naučili jsme se slovíčko: guess (hádej) Guess. Who is he/she?. Procvičovali jsme zájmena HE/SHE. Who is he? He is Adam. Who is she? She is Anna...

Zopakovali jsme si abecedu. Formou soutěže děti řadily písmena podle abecedy.

Activity Book str. 5/1 - děti četly čísla a podle toho vybarvovaly hvězdičky. 

Homework: str. 4/12 - termín vypracování 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! V další hře jsme si procvičovali názvy zvířat (animals) a jídla (food).

Seznámili jsme se novou knížkou Kid's Box. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33