2nd grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ŘÍJEN

8.10.

Portfolio: děti psaly různými barvami čísla. Zopakovali jsme si náš pozdrav: Hello, how are you?

Dnešní téma: school objects - teacher, desk, board, eraser, ruler, bookcase, cupboard - formou nejrůznějších her jsme si slova procvičovali (pomocí obrazových karet).

Dále jsme se učili čísla 11 - 20 - děti je odříkavaly podle pořadí, dále je rozpoznávaly namátkou, soutěžili jsme u tabule o to, kdo dříve číslo pozná/pojmenuje. Naučili jsme se frázi: How many desks/chairs/boards...are there in the classroom? There are / There is..

Zazpívali jsme si písničku z čebnice a zále Number song 10-20.

Activity Book: 10/2 - listen and coulour

Domácí úkol: 10/1  vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Barvy (colours) - dnes jsme se věnovali barvám ve všech možných směrech:-). Portfolio: děti četly z tabule barvu a podle toho vybarvovaly řádky v sešitě, poté ke každé barvě napsaly správný název. Dále jsme hledali předměty k dané barvy ve třídě. V učebnici (Pupils Book) děti ve dvojici procvičovaly spelling barev: Can you spell yellow? Yes, I can........

Activity Book str. 6/5 - listen and colour - děti poslouchaly a podle zadání vybarvovaly jednotlivá písmena. Dále jsme procvičovali výslovnost: Four snakes are playing games.

Zopakovali jsme si předložky - on, in, under, next to, behind, in front of. Děti podle zadání umísťovaly našeho kamaráda Montyho - Where is Monty? He is under the chair. He is in the box apod.

Na závěr jsme si pustili video s příběhem z učebnice s našimi kamarády The Star Family a Maskman a Monty:-). Děti odpovídaly na otázky související s videem.

Domácí úkol: pracovní list - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Na začátku hodiny jsme si ptali: How are you? I'm..... What's your name? How old are you? Děti konverzovaly ve dvojicích, poté chodily po třídě a ptaly se ostatních spolužáků - formou zábavné hry jsme se snažili si "zafixovat" tyto základní konverzační fráze.

Připomněli jsme si postavy z učebnice Kid's Box - děti musely najít schované karty po třídě a pojmenovávaly je; dále je přířazovaly k číslům; zopakovali jsme si čísla 1-10 a učili se je rozpoznávat i rozepsané slovy. 

V učebnici Pupil's Book, se kterou pracujeme pouze ve třídě, jsme si udělali poslechové cvičení první lekce (listen and point). Naučili jsme se slovíčko: guess (hádej) Guess. Who is he/she?. Procvičovali jsme zájmena HE/SHE. Who is he? He is Adam. Who is she? She is Anna...

Zopakovali jsme si abecedu. Formou soutěže děti řadily písmena podle abecedy.

Activity Book str. 5/1 - děti četly čísla a podle toho vybarvovaly hvězdičky. 

Homework: str. 4/12 - termín vypracování 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! V další hře jsme si procvičovali názvy zvířat (animals) a jídla (food).

Seznámili jsme se novou knížkou Kid's Box. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58