2nd grade 2 Drtinova

 

Teachers:

Don Gore

phone:  +420 608 508 812
email:  dgorejr@yahoo.com

Assistant:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030
email:  andrea@krumpl.cz

 

WELCOME TO THE NEW SCHOOL YEAR 2019-2020!On this website, you can read about what children were doing in English lessons, what they could practice at home, what to study for the lessons they would take during the lessons, as well as other important teaching information. Therefore, we ask that you check this site regularly. If you have any further questions, you can call or email us at any time.

Here are the instructions  for enrolling in the Cambridge Learning Management System, which children also have in the textbook. The activation code can be found inside the Student's Book.  These are materials complementary to the textbook for home exercise and are voluntary. 

 

JANUARY

21.1.

Portfolio: Draw your favourite food.  Děti se navzájem ptaly a odvídaly.

Dnešní téma slovíček a v učebnici bylo "food": chips, milk, juice, chicken, pear, rice, eggs, lemon, orange 

Učebnice str. 41/2. Naučili jsme se používat slova this (toto/tato/tento), these (tyto, tito).

This is an apple/banana/pear/chicken. These are chips, eggs, pencils.

Hráli jsme hry na procvičen nové gramatiky a slovíček.

Domácí úkol: 40/1 přečti nákupní list a najdi v obrázku - vypracovat do 28.1.

 

14.1

Portfolio : Spelling slovní zásoba z minulé hodiny. 

Dnešní téma: přítomný čas průběhový. Nová slovíčka: throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, running, kicking and sleeping

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na procvičení dnešní gramatiky a slovíček.

Není domácí úkol.

7.1.

Portfolio : family members names

Today's topic: family . Vocabulary: Mum, Dad, Baby, Grandpa, Grandma, Sister, Brother, Cousin

We played different vocabulary games using picture cards - children recognized pictures or text.

Textbook p. 34 / A - reading comprehension. Exercise of appropriation. Fank with Lenny `s brother. May is Frank `s sister. 

On the blackboard we drew a "family tree" and the children asked each other and answered (Who is Hugo? He is Nick's father, etc.).

Homework: 35/4 - elaborated by 14.1. 

WARNING: Children continuously borrow books from the LEAP library . With each book, they will always receive a sheet of paper for writing a "Book Report" stating the  date of its return . Please check if the children return the books  on time.  Thank you

 

DECEMBER

17.12.

Today's class was completely Christmas. We played games, learned vocabulary for the movie, and then we watched: Frosty the Snowman

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

10.12.

Today we  repeated the alphabet . Children dictated the letters quickly according to the dictation, further recognized them by sound, or reverberated.

We have reviewed the vocabulary since the beginning of the school year. We played the game "bingo". 

In the next part of the lesson we spent Christmas ( Christmas ). We sang the song " We Wish You and Merry Christmas " and learned:  clapping, stomping, jumping, whispering

Children produced decorations ( ornaments ) to our tree ( Christmas tree ). In the end, everyone was rewarded for the stars they collected.

3.12.

Portfolio : rainbow writing - children choose the color and number of times they write the word (time vocabulary)

We learned to distinguish the short and long pronunciation of the vowel "o" (long pronunciation: boat, goat, phone, no ; short pronunciation: stop, hop, doll ..). In Activity Book p. 28/8 - children listened to the words by listening.

We repeated the word: "clothes " - the children named each type of clothing.

We also listened to a story from a school book; the children repeated the dialogues, sorting pictures from the story by listening. We learned the word: count , He is counting. They repeated numbers from 1 to 20.

We played hide and seek with our mouse Monty.

Homework: 29/10 - elaborated by 10.12.

NOVEMBER

26.11.

Portfolio: spelling vocabulary from last hour

Banana song; ABC song . The children in teams sorted the letter in alphabetical order.

We practiced the phrase: Whose is it? (Whose is that?) It's mine . It's yours . It's hers . It's his . The children said rhythmic rhymes and showed. We also played a game in a circle with a balloon where the children guessed whose balloon it was.  

We sang the song Look at this! Which shoes are yours? - practicing the attribution interests.

Activity Book 26/5

Dnes děti nedostaly žádný domácí úkol.

 

19.11.

Portfolio: snake - děti hledaly ve slovním hadovi jednotlivá slova (toys).

Procvičovali jsme formou her abecedu.

Tématem dnešní lekce byl "house"; zopakovali jsme si z minulého roku názvy místností a naučili se nová slova: mirror, phone, mat, clock, lamp, sofa.

Activity Book24/1 - listen and draw a line (poslouchej a spoj čarou).; 25/3

Zazpívali jsme si písničku z učebnice na procvičení nové slovní zásoby a fráze There is...Ukazovali jsme si v obrázku podle poslechu. Děti vždy musely tlesknout, když byla informace pravdivá. 

Dále jsme procvičovali předložkyWhere is the sofa? The sofa is under the box. Where is the clock. The clock is next to the table apod.

Zhlédli jsme video z výukového programu I-Dictionary

Domácí úkol: 24/2 - vypracovat do 26.11.

 

12.11.

Portfolio: rainbow writing - děti házely kostkou, která vždy určila barvu a počet a poté psaly zadané slovo (opakování slovní zásoby z minulé hodiny)

Zpívali jsme písničku na procvičení Whose is/are..? Děti psaly podle poslechu slova do pracovního listu. Dále naší oblíbenou "Banana song".

Učebnice str. 23 - poslech a psaní. Hráli jsme novou hru "splat" - opakování slovní zásoby. 

Shlédli jsme příběh z učebnice na videu a poté jej děti hrály.

Domácí úkol: 23 - nalepit samolepky k danému slovu - vypracovat do 19.11.

 

5.11.

Portfolio: unscramble words - deti skládaly slova z pomíchaných písmenek: camera, robot, lorry, computer game

Zopakovali jsme si písmena abecedy - děti musely rozpoznat písmena, která si malovaly prstem na záda. 

Naučili jsme se ptát: Whose is/are _______? čí to je/to jsou.... It's Standa's. They are Lucy's.

V Pupils Book (školní učebnice) ukazovaly děti podle poslechu předměty (toys) a opakovaly fráze. Dále mezi sebou vedli ve dvojicích rozhovor na základě obrázků: Whose is the nose? It's Simons apod. 

Activity Book: str. 20 - listen, colour and write.

Hráli jsme hru Simon says - opakování částí oblečení (clothes) 

Domácí úkol: 21/7 - vypracovat do 12.11.

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: zapisujeme čísla 1-10 (check your spelling)
Bookwork: Pupils book: str.18/ 1,2.  str.19/3 (poslech) new vocabulary: kite, watch, lorry, robot, alien, camera, computer game.
Activity book: 18/1
Děti hrály hry na závod u tabule = procvičujeme letters of alphabet. Hra Zombie = nová slovní zásoba.
Nová gramatika: This/These (this is pen, these are pens)
Homework19/4 odevzdat 5.11.

 

15.10.

Portfolio: opakování slovní zásoby z minulé hodiny - school objects - děti doplňovaly chybějící písmena; rozpoznávaly všechna slova na závod u tabule.

Naučili jsme se novou písničku - Banana Song.:-)

Ze školní učebnice (Pupils Book) jsme zpívali písničku na procvičení fráze There is /There are - There are pecils in the classroom, there is a cupboard on the pencils, there is a bookcase on the cupboard, there is a teacher on the bookcase... Děti podle poslechu řadily obrázky.

Dále děti ve dvojicích vedly dialog nad obrázkem třídy s různými předměty: There are ten pencils in the classroom. Yes, there are/is. No, there aren't/isn't.

Zopakovali jsme si předložky a naší "preposition song": on, in, under, between, next to, behind, in front of.

Domácí úkol: 13/7 - vypracovat do 22.10.

 

 

 

8.10.

Portfolio: děti psaly různými barvami čísla. Zopakovali jsme si náš pozdrav: Hello, how are you?

Dnešní téma: school objects - teacher, desk, board, eraser, ruler, bookcase, cupboard - formou nejrůznějších her jsme si slova procvičovali (pomocí obrazových karet).

Dále jsme se učili čísla 11 - 20 - děti je odříkavaly podle pořadí, dále je rozpoznávaly namátkou, soutěžili jsme u tabule o to, kdo dříve číslo pozná/pojmenuje. Naučili jsme se frázi: How many desks/chairs/boards...are there in the classroom? There are / There is..

Zazpívali jsme si písničku z čebnice a zále Number song 10-20.

Activity Book: 10/2 - listen and coulour

Domácí úkol: 10/1  vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Barvy (colours) - dnes jsme se věnovali barvám ve všech možných směrech:-). Portfolio: děti četly z tabule barvu a podle toho vybarvovaly řádky v sešitě, poté ke každé barvě napsaly správný název. Dále jsme hledali předměty k dané barvy ve třídě. V učebnici (Pupils Book) děti ve dvojici procvičovaly spelling barev: Can you spell yellow? Yes, I can........

Activity Book str. 6/5 - listen and colour - děti poslouchaly a podle zadání vybarvovaly jednotlivá písmena. Dále jsme procvičovali výslovnost: Four snakes are playing games.

Zopakovali jsme si předložky - on, in, under, next to, behind, in front of. Děti podle zadání umísťovaly našeho kamaráda Montyho - Where is Monty? He is under the chair. He is in the box apod.

Na závěr jsme si pustili video s příběhem z učebnice s našimi kamarády The Star Family a Maskman a Monty:-). Děti odpovídaly na otázky související s videem.

Domácí úkol: pracovní list - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Na začátku hodiny jsme si ptali: How are you? I'm..... What's your name? How old are you? Děti konverzovaly ve dvojicích, poté chodily po třídě a ptaly se ostatních spolužáků - formou zábavné hry jsme se snažili si "zafixovat" tyto základní konverzační fráze.

Připomněli jsme si postavy z učebnice Kid's Box - děti musely najít schované karty po třídě a pojmenovávaly je; dále je přířazovaly k číslům; zopakovali jsme si čísla 1-10 a učili se je rozpoznávat i rozepsané slovy. 

V učebnici Pupil's Book, se kterou pracujeme pouze ve třídě, jsme si udělali poslechové cvičení první lekce (listen and point). Naučili jsme se slovíčko: guess (hádej) Guess. Who is he/she?. Procvičovali jsme zájmena HE/SHE. Who is he? He is Adam. Who is she? She is Anna...

Zopakovali jsme si abecedu. Formou soutěže děti řadily písmena podle abecedy.

Activity Book str. 5/1 - děti četly čísla a podle toho vybarvovaly hvězdičky. 

Homework: str. 4/12 - termín vypracování 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! V další hře jsme si procvičovali názvy zvířat (animals) a jídla (food).

Seznámili jsme se novou knížkou Kid's Box. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 22.01.2020 13:25:14