2nd grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!



Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

ČERVEN

13.6.

Dnešní hodiny jsou zaměřeny na téma  PRÁZDNINY. Opakujeme slovíčka, která již známe a učíme se nová. Na tabuli máme připravené obrázky a související slovíčka. / beach, pool, baseball, travel, vacation, heat, picnic, June, July, August, camping, ice cream / Do sešitu si děti malují obrázek místa, kam by se chtěly o prázdninách podívat, nebo co by chtěly dělat.

Následuje práce s pracovním listem, kde děti doplňují správně napsaná slovíčka a vyplňují osmisměrku.

Hry: Děti se rozdělí do dvou družstev. Jeden sedí zády k tabuli a ostatní mu popisují opisem slovíčko napsané na tabuli. Povídáme si o prázdninách, na které se všichni těšíme.

 

6.6.

V první části dnešní hodiny opakujeme slovíčka z minulé hodiny.  Na tabuli jsou namalované obrázky a neúplná slovíčka. Děti mají za úkol správně slovíčka napsat do sešitu. ( shell, beach, sea, sun, sand castle, mountain )

Každý má dnes jedinečnou možnost vyrobit si vlastní pohlednici. Píšeme adresu, připojujeme text a malujeme obrázek z prázdnin. (  Dear mum and dad it's nice here. I love the beach. I'm eating ice cream and coconut. I'm swimming and reading the book.

Hrajeme hry, kde procvičujeme fráze a konverzaci. ( Where do you want to go on holidays? Do you want to go to the beach or to the mountains ?) Stojíme v kruhu a opakujeme jeden po druhém, ptáme se a odpovídáme

Domácí úkol: str. 89 cv.10 - stickers

KVĚTEN

30.5.

Na začátku dnešní hodiny si děti do sešitu kreslí tabulku a do ní vyplňují: Breakfast, Lunch and Dinner.  Ke každému políčku připojují Food and Drink a tabulku doplňují názvy jídel a nápojů, které během dne mohou jíst a pít. ( bread, roll, eggs, meat, rice, potatoes, burger, ice cream, pasta, cake, water, tea, juice )

V další části dnešní hodiny se učíme a opakujeme názorně nová slovíčka. Blíží se prázdniny a tak máme na programu slovíčka spojená s mořem a horami. ( sea, beach, sun, palm tree, drink, swim, read, seashell, sand, deck chair, mountains) Pouštíme si písničku z učebnice a do textu doplňujeme vhodná slovíčka podle poslechu. V učebnici pracujeme se spojováním obrázků rovněž na základě poslechu. Na závěr dnešní výuky si děti luští křížovky, kde používají právě nová slovíčka. Tak trénují i jejich psaní a mohou si vybarvit obrázky.

 

23.5.

Dnes si děti opakovaly zábavnou formou slovíčka spojená s jídlem a pitím. (watermelon, sausages, lemonade, orange juice, burger...) Na tabuli jsou napsaná slovíčka s vynechanými písmeny. Úkolem dětí je slovíčka správně doplnit a přepsat do sešitu.

Následuje vyplňování pravovního listu podle poslechu písničky - děti doplňují slovíčka. Písničku si pouštíme také na interaktivní tabuli.

Hlavním tématem dnešní hodiny je vytvoření pozvánek na Birthday Party a prezentace před třídou. Děti ve dvojicích píší pozvánku a hlavní důraz kladou na: WHY (proč se akce koná), WHEN ( kdy - Today - 18:00 o'clock, WHERE (kde - cinema, Jump arena, park), Food (jídlo).

Pozvánky děti pěkně zdobí a vzájemně si své výtvory představují. Práce se dětem velice povedly. 

Domácí úkol: AB str. 83 - doplnění obtisků

 

16.5.

Dnes jsme si na úvod vypsali do svého portfolia Food/Drinks - jídlo a pití, které dokážeme již pojmenovat.

Dále si pro nás jedna z žákyň přichystala moc hezkou aktivitu pro své spolužáky, které jsme se věnovali další část výuky a zopakovali jsme si při tom předešlou látku.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 11 My birthday, procvičili jsme si mluvený projevv cvičení s názvem Circle the different word. Vypracovali jsme si pracovní list spojený s daným tématem. v Activity book jsme si vypracovali str. 78. Na závěr jsme si zahráli novou zábavnou hru s názvem Memory circle game.

Nová slovíčka/fráze: watermelon/chips/lemonade/orange/hamburger/sausage/cake

Doporučená domácí příprava: AB str. 80/cv. 5

2.5.

Dnes jsme si zopakovali spelování slovní zásoy týkající se tématu Hobbies/Sports.

Dále jsme si procvičili předešlou slovní zásobu hravou formou, a to hrami jako například Where the wind blows?, a zároveň jsme si procvičili vazby I like../I don´t like...

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 10, a v Activity b. str 72,76 a povídali jsme si o tom, co nosíme na sobě. Rovněž jsme si na závěr vypracovali poslechové cvičení a poslechli jsme si příběh v programi I-dictionary.

Doporučená domácí příprava: AB str. 76/cv. 1 - přidej u každého ještě jedno slovíčko.

 

DUBEN

25.4.

Dnes jsme si na úvod zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Sports/Hobbies hrou The Bingo. 

V Pupil´s book jsme dále pokračovali Unit 10 Our Hobbies a vypracovali jsme si str. 73, to samé i v naší AB. Zazpívali a zahráli jsme si písničku, zahráli hry jako například The Board game, Swat it!, pracovali jsme s textem a porozumění textu. 

V druhé polovině jsme si vypracovali projekt Things I like doing a výuku jsme zakončili hrou The Hangman. 

Doporučená domácí příprava: Pracovní list - Reinforcement worksheet

11.4.

Dnes jsme se soustředili na slovní zásobu týkající se nadcházejících svátků, a to Velikonoc/Easter.

Naučili jsme se nová slovíčka jako například chick/bunny/Easter/Easter egg/basket/lamb/hen/duckling/grass/cake. Novou slovní zásobu jsme se snažili i nadále procvičit hravou formou hrami jako například Picture dictionary, Word hunt, u ketrých jsme si zopkaovali Přítomný čas průběhový, předložky, barvy.

V druhé polovině výuky jsme se si děti vyrobily svůj vlastní velikonoční výrobek Easter basket.

Nová slovíčka/fráze: Easter basket/Easter egg/Easter basket/duckling/hen/grass/lamb/bunny/cake/chick

Doporučená domácí příprava: pracovní list Easter wordsearch

 

4.4.

Dnes jsme si na začátku dnešní výuky zopakovali slovesa take off../put on...

Dále jsme se naučili novou slovní zásobu z tématu Hobbies a zopakovali jsme si je zábavnou formou hrami jako například Slow reveal a Swat it! Také jsme pracovali v našem edukativním programu I-Dictionary a poslechli jsme si písničku a příběh. Rovněž jsme si zahráli hru jako například The Categorie game/matching game a děti si vypracovali průzkum o tom, kdo co má rád.Žáci si rovněž vypracovali Listen and colour cvičení ve své učebnici.

Nová slovíčka/fráze: paint/play basketball/play table tennis/play baseball/play badminton/play hockey/play football/Do you like....?/Yes, I like/love..No, I don´t like...

BŘEZEN

28.3.

Dnes jsme si procvičili na úvod předložky a slovní zásobu týkající se tématu Clothes.

Dále jsme si zahráli hru s názvem The Pictionary race game na obživení předešlého tématu. Následně jsme si vypracovali pracovní list Clothes a podívali jsme se znovu na hláskovní některé slovní zásoby.

Zahráli jsme si hry jako The Bingo game, Word sorting game a zopakovali témata jako například Clothes/Animals/Food. K závěru výuky jsme se věnovali i pohybové aktivitě a zopakovaní předšlé látky. 

Doporučená domácí příprava: AB str. 69 - My Picture Dictionary

 

21.3.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali spelování slovní zásoby týkající se tématu Clothes/Oblečení.

Zopakovali jsme si slovesné vazby typu Put on../Take off.... Předešlé učivo jsme si rovněž znovu procvičili hrou Where the wind blows a sousttředili jsme se u toho na osvojení přítomného času průběhového I´m wearing.... Dále jsme si vypracovali pracvovní list na téma Clothes a vypracvali jsme si u toho i křížovku.

Ke konci výuky jsme si zahráli hru na obchod/ Let´s go shopping!, kde jsme se rozdělili na nákupčí a prodávající a procvičili vazby typu Can I have...? Yes, here you are!/ No, sorry!

Nová slovíčka/fráze: Can I have...? Yes, here you are/No, sorry.

Doporučená domácí příprava: napiš si nový seznam oblečení toho, co si chceš příště v obchodě zakpupit (nejméně 4 druhy oblečení + napiš slovo a nakresli obázek) . Děti, které nepřinesou domácí úkol, bohužel ztrácejí hvězdičku od příště v našem bodovacím systému.

14.3.

Dnes jsme si na úvod zopakovali předložky.

Dále jsme pokračovali s novým tématem s názvem Clothes. procvičili jsme si novou slovní zásobu hrami jako například Swat it!, Kim´s game.

V Activity book jsme si vypracovali stranu 64 z Unit 9 Our clothes, a to cvičení Listen and join the dots. Také jsme si zahrali novou hru s názvem The Pictionary a vypracovali jsme si pracovní list, kde jsme si procvičili novou slovesnou vazbu Put on.../ Take off...+clothes

Nová slovíčka/fráze: shirt/handbag/hat/jeans/sunglasses/dress/T-shirt/ I put on.../take off...

Doporučená domácí příprava: AB str. 67/cv. 6

7.3.

Na úvod jsme si zopakovali spelování míst ve městě. 

Dále jsme si je znovu obživili hru Swat it!. v Activity book jsme dále pokračovali str. 58 My town, a to Unit 8 a vypracovali jsme si svičení typu Listen and write. Zhlédli jsme příběh v programu Presentation-plus a zopakovali jsme si předložky. 

Dále jsme v AB pracovali na cvičení Listen and colour na str. 56 a úplně na závěr jsme si vypracovali pracovní list My town na procvičení míst ve městě či na vesnici, předložky a děti rovněž pracovaly s textem.

Doporučená domácí příprava: AB str. 59/ My picture dictionary

ÚNOR

28.3.

Dnes jsme si na úvod zopakovali téma Animals/House and vazbu There is a/an..There are...

Dále jsme dnes začali nové téma, a to téma Town. Zahráli jsme si hru s názvem Swat it! na osvojení nové slovní zásoby, také The Preposition game na obživení předložek a vypracovali jsme si rovněž cvičení v Activity book na procvičení slovní zásoby týkající se tématu Town/Shops.

Nová slovíčka/fráze: shop/street/park/flat/hospital/cafe/toy shop/ furniture shop

Doporučená domácí příprava: AB str. 54/cv. 1

Na závěr si děti ve dvojicích vypracovaly projekt My town, kde měli za úkol nakreslit a popsat své město.

21.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali slovní zásobu týkající zvířat a opět i spelování.

V Activity book jsme si vypracovali cvičení typu Wordsearch, kde jsme se opět koncentrovali na hláskování slovní zásoby. Děti si procvičili i slovní zásobu hravou formou, a to hrou Swat it. Dále jsme si zahráli a zazpívali písničky jako The farm song a Old McDonald song.

Závěrem jsme si vypracovali pracovní list, kde jsme si si procvičili poslech, kde žáci při poslechu písničky měli za úkol spojovat zvířatko s daným pokojem v domě. Na úplnýzávěr jsme si zahráli hru Simon says a obživili jsme si přítomný čas průběhový, části těla a zvířata.

Doporučená domácí příprava: AB str. 53 - My picture dictionary

 

 

7.2.

Dnes děti měly za úkol vypsat do svého portfolia co nejvíce zvířat, které dokáží v angličtině pojmenovat.

V Activity book dále jsme začali Unit 7 At the farm, vypracovali jsme si cvičení jako například Read, draw and wrire, dále jsme si poslechli příběh v našem zábavném programu Primary-I-dictionary. V Pupil´s book jsme si vypracovali stranu 49 a přečetli text, zopakovali předložky, barvy a procvičili jsme si poslech.

Představili jsme si novou gramatiku, a to vazby So do I/ No, I don´t a osvojili jsme si je ve hře, kde jsme si rovněž procvičili mluvený projev.

Na závěr jsme si zahráli hru online v programi Primary-I-dictionary, kde jsme se věnovali popisu zvířat.

Nová slovíčka/fráze: So do I/No, I don´t.

Doporučená domácí příprava: AB str. 50/cv. 5

LEDEN

31.1.

Dnes jsme si na úvod prošli znovu spelování slovní zásoby z tématu FOOD/DRINKS. 

Vypracovali jsme si dále pracovní list týkající se slovní zásoby FRUITS a prošli jsme si znovu barvy. Zahráli a zazpívali jsme si písničku What is it? týkající se opět stejného tématu a vypracovali pracovní list Maze/Bludiště. 

V Pupil´s book jsme dále pokračovali v Unit 6 Dinner time, děti si procvičily poslech a k závěru jsme si vypracovali projekt My restaurant, kde si děti ve dvojicích či trojicích vymyslely a napsaly svůj vlastní jídelníček.

Nová slovíčka/fráze: breakfast/lunch/dinner/fruits

Doporučená domácí příprava: AB str. 45/ vypracuj si úkol My progress

 

24.1.

Dnes jsme si zopakovali na úvod spelování slovní zásoby z tématu FOOD.

Dále jsme si zahráli hry na osvěžení předešlé a nové slovní zásoby jako například Bingo, Board race. V Pupil´s book jsme si vypracovali str. 43 a dále pokračovali v Unit 6 Dinner time, rovněž jsme si procvičili mluvený projev zábavnou formou hrou In a shop.

V Activity jsme si vypracovali str. 44 cvičení Listen and write a na závěr zahráli hru The Hangman.

Nová slovíčka/fráze: Can I have some.......? Here you are./ No, I´m sorry.

Doporučená domácí příprava: AB str. 45/cv. 9 My picture dictionary

17.1.

Dnes jsme si zopakovali tvoření přítomného času průběhového na úvod.

Dále jsme pokračovali s novým tématem: Food/Jídlo. Vypsali jsme si na tabuli slova, která již z daného tématu známe a taky nová. V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 6 Dinner time, a to stranu 41 a v Activity book stranu 42. Zahráli a zazpívali jsme si písničky, procvičili novou slovní zásobu zábavnou formou, zahráli jsme si hry online i u tabule a rovněž naši oblíbenou Chair game. Vypracovali jsme si pracovní listy k písničce a pracovali v programu Primary-I-dictionary, kde jsme shlédli příběh.

Nová slovní zásoba: rice/cake/eggs/chicken/bread/orange juice/chips/milk/water

Doporučená domácí příprava: AB str. 41/cv. 3

10.1.

Dnes jsme si na úvod výuky procvičili opět přítomný čas průběhový a některé slovesa vyjadřující pohybovou aktivitu a jejich spelování.

Dále jsme si zahráli hru online na procvičení slovní zásoby z tématu Family/Rodina.

V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 37-38, a to cvičení jako například Listen and point, procvičili jsme si i mluvený projev a v Activity Book na str. 36 vyracovali poslech. Zahráli jsme si zábavné hry a v programu Presentation plus shlédli příběh a poslechli písničku.

Doporučená domácí příprava: AB str. 36/cv. 6

3.1.

Dnes na úvod jsme se přivítali v novém roce a zopakovali jsme si nějakou předešlou slovní zásobu a spelování.

V druhé polovině jsme se podívali na nové téma, a to téma Family. V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 34,36, a to Unit 5 Meet my family. Naučili jsme se používat Present continuous/Přítomný čas průběhový. Vypracovali jsme si cvičení jako například Listen and point, zahráli hry jako The Chair game, Board game a na závěr shlédli příběh v programu Primary-I-dictionary.

Nová slovíčka/fráze: cousin/kicking/getting/flying/throwing/hitting/sleeping

Doporučená ddomácí příprava: pracovní list -worksheet Family/Present continuous

PROSINEC

20.12.

Dnes jsme si vytvořili s dětmi ve třídě kouzelnou magickou atmosféru. Vyráběli jsme si vánoční přání a v druhé polovině jsme se podívali na kreslenou vánoční pohádku The snowman and the snowdog.

 

13.12.

Dnes jsme si na úvod zopakovali ukazovací zájmena this/that and these/those.

Dále jsme si na další procvičení zharáli hru The Pictionary, kde jsme si opět zopakovali tento gramatický jev. Věnovali jsme se také opakování předešlé slovní zásoby, vypracovali jsme si pracovní listy, nakreslil jsme si svůj vysněný dům a popsali, zopakovali slovní záosbu týkající se tématu House/Furniture. K závěru výuky jsme si zahráli hru Swat it!

Doporučená domácí příprava: AB str. 29/My picture dictionary

6.12.

Dnes si děti zapsaly či zakreslily do svého portfolia slovíčka týkající se Vánoc/Christmas.

Dále jsme se naučili novou slovní zásobu a procvičili jsme si ji opět hravou formou a vypracovali několik pracovních listů, kde děti měly například intrukce jako Listen and colour, tudíž jsme si rovněž zopakovali barvy ale i číslovky.

Zahráli a zazpívali jsme si taky vánoční písničku Decorate the christmas tree a opět jsme si pohráli se slovní zásobou z písničky a vypracovali pracovní list. 

Na závěr jsme si zahráli hry jako Swat it a Snatch.

Nová slovíčka/fráze: candy cane/bells/balls/snowman/stocking/star/presents

Doporučená domácí příprava: pracovní list Christmas

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali přivlastňovací zájmena mine/yours/his/hers.

Dále jsme se naučili používat zájmena this/that/these/those a v Activity book jsme si vypracovali str.27, 28 na procvičení nové gramatiky. Shlédli jsme příběh online, poslechli jsme si písničku. Vypracovali jsme si rovněž poslechové cvičení a vypracovali Unit 4 At home.

Na závěr jsme si zahráli hry jako například Guess what is it? a týmové hry na zopakování předešlé slovní zásoby a gramatiky.

Nová slovíčka/fráze: this/that/these/those

Doporučená domácí příprava: pracovní list Unit 4 

22.11.

Dnes jsme si na začátek zopakovali spelování hraček. Také jsme si zahráli hru na procvičení paměti s názvem The Kim´s game. 

Dále jsme si představili novou slovní zásobu týkající se tématu House/Home a vypracovali stranu 25, 26 v Pupil´s book, a to poslech. V Activity book jsme si rovněž vypracovali poslechové cvičení a procvičili předložky.

Poslechli jsme si také písničku z Primary-I-dictionary a osvěžili používaní Whose...is it? a odpovědi pomocí ´s. Dále jsme se naučili používat další přivlastňovací zájmena jako mine, yours, his, hers. Zahráli jsme si také hru Whose is it? a hry online na zopakování slovní zásoby.

Na závěr jsme si vypracovali projekt My house/room. 

Nová slovní zásoba/fráze: lamp/mat/sofa/mirror/clock/phone/mine/yours/his/hers

Doporučená domácí příprava: AB str. 26/cv. 5 a za další extra hvězdičku dokonči obrázek My house/room a popiš. Vyber z následujících: There is a lamp/mat/photo/phone/sofa/mirror/clock next to/in/on/ under table/chair/sofa/cupboard..(dohromady děti mohou získat tentokrát dvě hvězdičky za domácí úkol)

15.11.

Dnes jsme si zopakovali spelování hraček a následně jsme se i trošku rozhýbali při hře Simon says.

V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 21, 22, a to Unit 3 Play time. Procvičili jsme si gramatické tvary, a to otázkami pomocí Whose...? a odpověďmi It´....´s. Procvičili jsme si novu látku hravou formou, pohybovou aktivitou také tak jako online.

Na závěr jsme si rovněž jsme si zahráli  The Snatch a The Miming game.

Doporučená domácí příprava: AB str. 20/cv. 6

8.11.

Dnes na úvod jsme si zopakovali spelování číslovek 1-20.

Dále jsme si vyjmenovali všechny hračky v anglickém jazyce, co známe a naučili nové. Také jsme se naučili používat zájmena This../These…. V Pupil´s book jsme si vypracivali strany 19-20 Unit 3 Play time a vypracovali poslechové cvičení. V Activity book jsme si vypracovali stranu 19, procvičili znvou používání zájmen This../These…a rovněž zahráli hry jako Snatch a Simon says, Swat it.

Nová slovní zásoba/fráze: computer game/robot/clock/camera/lorry/alien/watch

Doporučená domácí příprava: AB str. 21/ex.7

ŘÍJEN

25.10.

Na úvod jsme si zopakovali spelování školních potřeb. Dále jsme pracovali v programu Primary-i-dictionary a zahráli jsme si písničku na procvičení číslovek a rovněž nás oblíbený Phonics song.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 2 Back to school, a to strany 14-15 a pracovali jsme s textem. Dále jsme si zahráli hru Where is Monty? na oživení předložek. Také jsme měli i další cvičení, kde jsme si hravou formou znovu prošli předložky a školní potřeby.

Závěrem jsme si vyhodnotili náš Star chart –tabulku s bodíky a dětem následně rozdali odměny za jejich dosažené výsledky.

Doporučená domácí příprava: AB str. 14/cv.9

18.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali hláskování školních pomůcek, dále jsme pracovali v programu Primary-I-dictionary. Zahráli jsme si písničku na zopakování školní zásoby a zopakovali rovněž předložky. V Activity book jsme si vypracovali stranu 13 a pracovali s krátkým textem. Rovněž jsme si zahráli a zazpívali naši Phonics song na osvěžení abecedy.

V Pupil´s book jsme dále pokračovali s Unit 2 Back to school a prošli jsme si Monty´s phonics, či-li jsme se soustředili na fonetiku také. Na závěr jsme si zahráli hry jako Board race a Where is Monty?

Doporučená domácí příprava: Activity b. str. 15/- samolepky se nachází v zadní části učebnice

11.10.

Dnes jsme si na úvod zopakovali číslovky zábavnou formou,a to i jejich spelování. Dále jsme si zahráli a zazpívali náš oblíbený Phonics song a zopakovali písmena.

V Pupil´s book jsme začali Unit 2 Back to school str. 10-11 a naučili slovní zásobu týkající se daného tématu.Naučili jsme se číslovky 10-20. Procvičili jsme si rovněž poslech a i naši paměť hrou s názvem The Memory game. Zahráli jsme si také hru The Swat na opakování slovní zásoby, tak jako The Broken telephone, takže jsme si dnes společně opravdu užili spoustu legrace.

Nová slovíčka/fráze: numbers 1-20, desk, ruler, book, cupboard, board, bookcase

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 11/cv. 3

4.10.

Dnes jsme si zopakovali na začátek barvy/číslovky a také jejich spelování, kde jsme si zahráli hru Unscramble the colour/číslovky se žáky u tabuli.

V Pupil´s book v Unit 1 s názvem Hello again jsme se soustředili na výslovnost ve cvičení Monty´s phonics.

Dále jsme si osvěžili předložky ON/IN/UNDER, vypracovali cvvičení na straně 8 a procvičili mluvený projev. Také si děti užily spostu legrace ve hře Where is Monty?, kde děti musely popsat, kde se nám Monty ve třídě schovává.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says a vypracovali Drawing dictation.

Doporučená domácí příprava: Reinforcement worsksheet – Pracovní list/barvy

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si s dětmi na začátek zazpívali The Alphabet song a zahráli hru s názvem the Alphabet race na procvičení abecedy.

Dále v Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 1 Hello again!, zopakovali jsme si hlavní postavičky z naší učebnice, prošli jsme si vazby He´s …She´s …a zahráli jsme si hru s názvem Who´s it?, kde děti museli se zavřenými oči uhadnout, kdo před nimi stojí a použit při tom He´s ..She´s…v Actvity book jsme si vypracovali str. 6 a poslechové cvičení.

Také si ode dneška mají děti opět možnost si vypůjčit knihy z naší anglické knihovny. Doba vrácení z dnešního vypůjčení je 11.10.

Dnes jsme se soustředili na barvy, číslovky 1-10 a osvěžění si abecedy. Na závěr jsme si zahráli hru The Snatch na shrnutí dnešního učiva.

Domácí doporučená příprava: Activity book str. 4/ex.1

20.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali v novém školním roce a hned na úvod jsme si zahráli hru s názvem Toss the ball, kde každý z nás měl jmenovat svou oblíbenou hračku. Dále jsme si rozdali a ozdobili svá portfolia, která budou opět sloužit k zopakování předešlého učiva a k uvedení nového.

Prošli jsme si pravidla platná v naší tříde jako například Listen, Come prepared, Be kind, Raise your hand, Speak English.. a na procvičení jsme si zahráli pantonimu.

Podepsali jsme si společný poster We are a team k odsouhlasení našich pravidel.

Rozdali jsme si učebnice a hravou formou jsme si ji i společně prohlédli.

Děti byly rovněž obeznámeny s úkoly (job cards), které každý vylosuje ještě před vstupem do třídy. I nadále dětem budou udělovány hvězdičky každou výuku na základě toho, jak se během hodiny snaží a chovají, zda si nosí úkoly a případně zápis z knihy (book report) z naší anglické knihovny.

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14