2nd grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

16.10.

. procvičovali jsme psaní slovní zásoby z minulé hodiny; opakovali jsme si slovíčka formou různých her s obrazovými kartami, písmeny apod.

. opakovali jsme si naše pravidla "5 rules" ; písničku na hlásky (Phonics song; probrali jsme v programu starfall.com písmena C;D - děti si je zapsaly a malovaly věci, které danými písmeny začínají.

. zpívali jsme písničku na procvičení předložek - on, in, under, in between, next to, behind, in front of, above; děti si vypracovaly pracovní list

Domácí aktivita: Workbook str. 12/5

 

 

 

9.10.

Téma: My classroom/Numbers 11-20

Portfolio: děti psaly 3 věci, které jsou ve třídě

Slovíčka: a classroom, a desk, an erasor, a ruler, a pen, a pencil, a board, a chair, a teacher – slovní zásobu jsme procvičovali formou her, učili jsme se slova správně psát

Práce s učebnicí – poslech, rozpoznávání jednotlivých předmětů, písnička a čísla (jejich rozpoznávání ve psané formě – 11-20).

Activity Book str. 10

 

Domácí aktivita: dokončit cvičení 11/3

 

 

2.10.

Dnešní hodinu jsme začali diktátem písmenek do našeho portfolia. Vždy vyšel název dané barvy, který děti musely přečíst a správně vybarvit. Procvičovali jsme dnes hodně názvy barev a jejich správné psaní (hry, interaktivní tabule). Děti byly rozděleny do dvojic a každá dvojice dostala zadanou jednu barvu, podle které vytvořila poster (výstřižky z časopisů, název barvy). Děti byly na své plakáty velmi pyšné, učily se pojmenovat jednotlivé věci, které na něj nalepily. Dále jsme pracovali se cvičebnicí na str. 8 – děti doplňovaly chybějící písmena. Na závěr jsme hráli „memory game“ na rozpoznávání barev a předmětů.

 

Domácí aktivita: pracovní list  

 

ZÁŘÍ

25.9.

Opakování abecedy - děti vyplňovaly chybějící písmena, zopakovali jsme si Phonics song z minulého školního roku. Opět jsme si zopakovali naše pravidla (5 rules: 1. Listen; 2. Raise your hand; 3. Bring your books; 4. Speak English 5. Be nice). Zopakovali jsme si členy Star family, která nás bude opět celý rok provázet učebnicí. Zopakovali jsme si barvy, vypracovali pracovní list na písmena abecedy. Poslechli jsme si říkanku na abecedu.

Domácí aktivita: Dokončit pracovní list - písmena 

18.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21