2nd grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

ČERVEN

11.6.

Vážení rodiče, dnešním dnem jsme ukončili výuku v programu LEAP pro tento školní rok. S dětmi jsme se rozloučili tím, že jsme si udělali party s filmem Happy Feet.

Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se na viděnou v zářísmiley.

Miss Andrea a Miss Adrienne

 

 

KVĚTEN

28.5.

Slovní zásoba: procvičování pravopisu; čtení na tabuli - soutěž

Dnes jsme se učili him, her, them,me, you, us, it

Look at THEM - 5 young men. Look at US on the bus. Look at ME under a tree. Look at HER with long hair. Look at YOU with white shoes. Look at HIM he can swim.

Workbook str. 79

Domácí úkol: 80/5

21.5.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu na téma hobbies. Procvičovali jsme frázi: Do you like playing football/singing/fishing/playing the piano.....Děti dostaly pracovní list a navzájem se ptaly a odpovídaly: Yes, I do. No, I don't. Poslechli jsme si na stejné téma písničku a zazpívali si karaoke:-). Zahráli jsme si hru snatch. Ve druhé polovině hodiny jsme začali novou Unit 11 - Happy Birthday. Probrali jsme novou slovní zásobu, zopakovali si předložky. Na závěr jsme si hráli s kostičkami s písmeny. Děti skládaly abecedu, hledaly na čas písmena a skládaly slova.

14.5.

Dnešní hodina se natáčela pro účely školení budoucích lektorů. Nejprve děti psaly diktát na písmenka, ze kterých poté skládaly jednotlivá slova a četly nahlas. Dále jsme procvičovali slovní zásobu poslední lekce (hobbies) pomocí obrazových karet, předváděním a hádáním, přiřazováním obrazových karet k číslům. Děti dostaly také hrací karty, se kterými si procvičovaly Can you....? Yes, I can. No I can't. Hráli jsme také hru na postřeh, soutěžili jsme u tabule ve psaní slovní zásoby.

Děti výborně spolupracovaly. Všem moc děkujeme! Za odměnu děti v červnu čeká zmrzlinová partysmiley

DUBEN

23.4.

Téma dnešní hodiny bylo jaro: SPRING. Naučili jsme se slova související s jarem: rain, cloud, sun, flower, rainbow, bird, butterfly, caterpillar, umbrella, grass.

Děti si vyrobily obrazové kartičky na tato slovíčka, podle poslechu je pak ukazovaly a řadily.. Dále skládaly rozházené věty. Podle poslechu malovaly obrázek s motivy jara, kde poté popsaly vše, co namalovaly. Svůj obrázek na závěr ostatním ukazovaly a popisovaly: There is.../There are...

16.4.

 

Portfolio: děti malovaly oblečení podle diktátu; procvičovali jsme psaní slov, hráli kvarteto na procvičení slovní zásoby "clothes" a "Have you got...? Yes, I have. No, I haven't." Procvičovali jsme vyslovování s/sh. 

Nová slovní zásoba: play the guitare/piano; ride a bike; play basketball; swim, play tennis/football/badminton, baseball/hockey/socker/table tennis; paint

Activity Book str. 70/1.

Domácí úkol: 71/3

 

 

9.4.

Mluvili jsme o tom, jak děti trávily Velikonoce (Easter).

Rozšíření slovíček (clothes): blouse, socks, trousers, T-shirt, skirt, shoes, hat, skirt, handbag, glasses (sun glasses), dress, jacket, jeans, tights

Práce s I-dictionary - poslech příběhu (The Mice Party) - děti pracovaly s pracovním listem, kam doplňovaly chybějící slova.

On-line game - Teddy Dresser

Domácí úkol: str. 67

 

BŘEZEN

​26.3.

opakování slovní zásoby (clothes) - formou her, karetní hra, závod u tabule

I - dictionary poslech příběhu a doplňování chybějících slov do textu.

 

19.3.

Opakování slovní zásoby - místa ve městě - děti psaly věty a doplňovaly chybějící slova; zopakovali jsme si naši písničku na předložky a naučili se novou - děti procvičovaly poslech, čtení zároveň. Dále jsme dělali aktivitu na procvičení mluvení. Děti ve dvojicích doplňovaly slepé mapy města (There is a shoe shop next to the park. The hospital is behind the school apod.).

12.3.

 

Dnes jsme procvičovali vazbu there is/there are; předložky: under, behind, in front of, next to, between. V učebnici se děti postupovaly v obrázku podle pokynů a tvořily věty s předložkami (there is a book under the chair, etc.)
Activity book str. 55 things you find in different places around town - věci, které můžeme najít na různých místech ve městě; popis obrázků...there is/there are memory game
Activity book str. 56 poslech, předložky 
 
Pracovní list - místa ve městě  - děti četly, přiřazovaly, lepily, poslouchaly a vybarvovaly.
 
Domácí úkol: AB str. 56/6

 
 

5.3.

Dnes jsme pracovali s učebnicí: téma - My Town. Naučili jsme se slovíčka: park, street, hospital, flat, shop, and cafe. Formou hry jsme procvičovali novou slovní zásobu a její psaní.
Activity Book str. 54/1,2.
 
Procvičovali jsme vazbu "there is/there are" a mluvili o našem městě. Zopakovali jsme si předložky a vypracovali pracovní list, kde děti musely přečíst a podle přečteného správně umístit dané místo ve městě.

Domácí úkol: Activity Book 55/4

ÚNOR

​26.2.

Dnes jsme si zopakovali písmena abecedy, diktovali jsme si jednotlivá písmena, která dávaly dohromady slova; děti je poté četly. Zopakovali jsme si psaní a rozpoznávání spojení hlásek th, ph, st, sp, sh, ch. Zopakovali jsme si názvy zvířat a jejich psaní (soutěže, pracovní list); předložky (Activity Book str. 51 - poslech); písnička z I-dictionary na předložky - poslech, řazení vět podle poslechu, doplňování chybějících slov; děti dostaly pracovní list (dům), do kterého na různá místa umístily různá zvířata a poté své obrázky představily ostatním (There is a bee in front of the house. There are teddy bears under the table...).

Domácí úkol: Activity Book str. 52/8

 

19.2.

Dnes jsme začali diktátem písmen, ze kterých bylo celé slovo, které děti vždy přečetly. Procvičovali jsme si předložky (prepositions) prostřednictvím pracovního listu a poslechového cvičení z učebnice. Naučili jsme se nové fráze: I like bananas/apples/hippos... Yes, I do. No, I don't. Tyto fráze jsme si procvičovali formou písničky, hry. Předložky jsme dělali také v programu  I-dictionary.

Domácí úkol: 50/4

12.2.

​Dnes jsme se věnovali zvířatům- animals. Naučili jsme se slovo "pets" - domácí zvířata; "wild animals" - volně žijící zvířata. Hráli jsme hry s obrazovými kartami (rozpoznávání jednotlivých zvířat); soutěž na spelling; opakovali jsme si předložky a zpívali písničku - děti dostaly pracovní list s textem písničky a doplňovaly chybějící slova. 

LEDEN

​30.1.

Naučili jsme se jak se říká samohláskám - vowels. Do portfolia děti dopisovaly slova, ve kterých byly napsané pouze samohlásky (slova z oblasti "foods"). Formou různých zábavných aktivit jsme si procvičovali písmena v abecedě a zvuky jejich spojení: th, ph, sh, ch, st, cl.

Poslouchali jsme písničku na téma denní jídla (breakfast, lunch, dinner) - poslech, doplňování chybějících slov

Activity Book str. 47 - konverzační aktivita

Domácí úkol: 46/1,2

 

22.1.

What's you favourite food - děti odpovídaly do portfolia. Naučili jsme se názvy denních jídel: breakfast, snack, lunch, dinner. V učebnici se děti učily, co je "good dinner" - vyjmenovávaly zdravé jídlo;  "bad dinner" - nezdravé jídlo. Přečetli jsme si krátký text a odpovídali na otázky z textu.

Actvity Book str. 44

Hra s kartičkami - foods - děti podle slovního zadání vybarvovaly jednotlivé druhy jídla; poté jsme hráli hru: I am going shopping for ... bananas, apples, fish......Děti podle náhodně vytažených kartiček sestavovaly seznam nákupu. Na závěr jsme si zahráli hru na spelling.

15.1.

Téma: foods - zopakovali jsme si nová slovíčka z minulé hodiny a přidali nová: orange juice, watermelon, beans, fish, chips, bread, rice. Hráli jsme hru: I like/I don't like; poslechli jsme si písničku z programu I-dictionary, kde děti rozpoznávaly jednotlivá jídla a psaly je podle toho, jak jdou v písni za sebou. 

Nakonec jsme si zahráli na obchod a děti se učily si říci o zboží:-): Can I have some apples, please? Yes, here you are! Thank you!

 

8.1.

. Přivítali jsme se na první hodině v novém roce; ptali jsme se navzájem na dárky k vánocům

. děti se seznámily s novým systémem ve třídě, kdy jsou vždy vybrané děti pověřeny úkolem, který mají po celou dobu výuky na starost (board eraser, cellecting portfolios/keys, break monitor, good bye monitor etc.)

. zpívali jsme písničku v Unit 5; dále Activity Book str. 38/9, 41

. Začali jsme novou Unit 6 - foods (jídla) - představili jsme si novou slovní zásobu (water, pear, tomato, carrot, lemon, meat..) - hráli jsme hry na novou slovní zásobu

Domácí úkol: Activity Book str. 40

 

​PROSINEC

​18.12.

Dnešní hodinu jsme si udělali takovou malou vánoční party. Hráli jsme hry, kreslili podle instrukcí sněhuláka a zhlédli jsme film "The Snowman".

Merry Christmas and Happy New Year!wink

11.12.

 • zopakovali jsme si slovní zásobu na téma Christmas
 • Activity Book str. 26
 • naučili jsme se názvy členů rodiny a udělali si na tabuli "family tree"
 • probírali jsme nová slovesa: cleaning, catching, flying, running, sleeping, sitting, throwing, kicking, hitting, jumping, talking, listening
 • AB str. 36 - poslech, čtení, psaní

Domácí úkol: 35/3

4.12.

Dnešní téma: Christmas

 • Christmas vocabulary: Santa, mistletoe, candy cane, Christmas tree, sleigh, present
 • poštěli jsme si písničku: Decorate the Christmas Tree; děti během písničky ukazovaly kartičky s jednotlivými slovy, která slyšely. Dále řadily obrázky, tak jak šly za sebou v písničce.
 • děti vyráběly vánoční stromek a masku Santy:-) Vyzdobili jsme si naši třídu!
 • Domácí úkol: pracovní list
 

LISTOPAD

28.11.

 • dokončili jsme projekt: Dream House. Děti popisovaly své obrázky ostatním.
 • zopakovali jsme si slovní zásobu poslední lekce (house) formou her, soutěže
 • poslech z učebnice; slovíčka: mirror, lamp, mat, sofa, phone
 • Activity Book str. 24 - procvičování předložek (písnička)
 • pracovní list: děti podle poslechu vymalovávaly a umísťovaly jednotlivé předměty v domě
 • I- dictionary program - zhlédli jsme příběh na procvičení předložek
 • Domácí úkol: Activity Book str. 25/4

 

 

 

20.11.

. opakování použití this/that; these/those - Děti tvořily a psaly věty (This/that is a kite...; These/those are balls)

. opakovali jsme slovní zásobu Unit 3 (toys) - děti rozpoznávaly obrázky anebo slova; hádaly slovo podle vyhláskovaných jednotlivých písmen

. nová slovíčka (Unit 4): house, bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, hall, lamp, clock, sofa

. pracovali jsme s novou slovní zásobou (hry, poslech, doplňování na interaktivní tabuli)

. děti kreslily svůj "dream house" o popisovaly jednotlivé části domu

 

 

13.11.

. Portfolio: děti na tabuli sestavily věty s this/these; četly a poté si je napsaly do potfolia ( These are cameras. This is a car.....)

. zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny (hry)

. naučili jsme se ptát Whose is this....? Whose are these...? Děti na tabuli přiřazovaly části oblečení (clothes) dvěma postavám, ptaly se a odpovídaly: Whose is this skirt? Whose are these trousers? They are Jim's. It is Anna's. ).

. Activity Book str. 20/5

. v učebnici jsme si zazpívali písničku na "whose is/are..."

. vysvětlili jsme si rozdíl mezi this/that; these/those  a na toto téma jsme se podívali na video v programu I-dictionary a zahráli si hru.

. Domácí úkol: 20/6 

6.11.

. Hello, how are you? Děti odpovídaly  a předváděly: fine, happy, sad, angry, excited, tired, silly

. Portfolio: there is/there are - děti psaly dvě věty

. there is/ there are - děti hrály hry "snatch" - na věty There are 3 teachers in the classroom. No, there aren't. Yes, there are. There is one window in the classroom, Yes, there is. No, there isn't. Vypracovali jsme si pracovní list, děti ve dvojici kladly otázky a odpovídaly: Is there a cat? Yes, there is. No, there isn't.

. Unit 3 v učebnici. Nová slovíčka: alien, lorry, kite, robot, train, computer game, watch, plane, doll, car, camera. ​Poslech, opakování slov, ukazování (v učebnici)

. this /these - učili jsme se říkat: This is a kite/alien/robot..... These are kites/alien​s/robot.... ; Activity Book str. 19/3

Domácí aktivita: Activity Book str. 21/7

ŘÍJEN

30.10.

- podle diktátu děti malovaly "a monster" do svého portfolia

- dnešní hodinu jsme celou věnovali tématu Halloween - naučili jsme se spoustu nových slov: skeleton, bat, mummy, witch, black cat, vampire, monster, goblin, pumpkin..

- formou různých her a soutěží jsme si slovní zásobu procvičovali (obrazové karty, přiřazování slov ke kartám)

- děti dostaly pracovní list, kde měly všechna slova související s Halloween napsaná. Měly je přečíst a nakreslit, co znamenaly. Poté jsme poslouchali písničku "Go away scary monster".Při poslechu děti řadily obrázky tak, jak v písničce po sobě šly.

- zahráli jsme si halloweenské pexeso a hru "hangman"

 

 

 

23.10.

Dnes jsme začali opakováním předložek (on, in, under, between, next to, behind, in front of, above). 

. učili jsme se vazbu There is/There are (There are 6 chairs in the classroom. There is a door in the room...) 

. Activity Book str. 12, 13, 15

. práce s interaktivní tabulí - mluvení o obrázku, ukazování - procvičení slovní zásoby (school objects) a there is/there ar

. učili jsme se výslovnost spojení hlásek ee/ea - Three teachers sleeping in a tree.

Domácí úkol: pracovní list - vybarvi a spočítej

 

 

16.10.

. procvičovali jsme psaní slovní zásoby z minulé hodiny; opakovali jsme si slovíčka formou různých her s obrazovými kartami, písmeny apod.

. opakovali jsme si naše pravidla "5 rules" ; písničku na hlásky (Phonics song; probrali jsme v programu starfall.com písmena C;D - děti si je zapsaly a malovaly věci, které danými písmeny začínají.

. zpívali jsme písničku na procvičení předložek - on, in, under, in between, next to, behind, in front of, above; děti si vypracovaly pracovní list

Domácí aktivita: Workbook str. 12/5

 

 

 

9.10.

Téma: My classroom/Numbers 11-20

Portfolio: děti psaly 3 věci, které jsou ve třídě

Slovíčka: a classroom, a desk, an erasor, a ruler, a pen, a pencil, a board, a chair, a teacher – slovní zásobu jsme procvičovali formou her, učili jsme se slova správně psát

Práce s učebnicí – poslech, rozpoznávání jednotlivých předmětů, písnička a čísla (jejich rozpoznávání ve psané formě – 11-20).

Activity Book str. 10

 

Domácí aktivita: dokončit cvičení 11/3

 

 

2.10.

Dnešní hodinu jsme začali diktátem písmenek do našeho portfolia. Vždy vyšel název dané barvy, který děti musely přečíst a správně vybarvit. Procvičovali jsme dnes hodně názvy barev a jejich správné psaní (hry, interaktivní tabule). Děti byly rozděleny do dvojic a každá dvojice dostala zadanou jednu barvu, podle které vytvořila poster (výstřižky z časopisů, název barvy). Děti byly na své plakáty velmi pyšné, učily se pojmenovat jednotlivé věci, které na něj nalepily. Dále jsme pracovali se cvičebnicí na str. 8 – děti doplňovaly chybějící písmena. Na závěr jsme hráli „memory game“ na rozpoznávání barev a předmětů.

 

Domácí aktivita: pracovní list  

 

ZÁŘÍ

25.9.

Opakování abecedy - děti vyplňovaly chybějící písmena, zopakovali jsme si Phonics song z minulého školního roku. Opět jsme si zopakovali naše pravidla (5 rules: 1. Listen; 2. Raise your hand; 3. Bring your books; 4. Speak English 5. Be nice). Zopakovali jsme si členy Star family, která nás bude opět celý rok provázet učebnicí. Zopakovali jsme si barvy, vypracovali pracovní list na písmena abecedy. Poslechli jsme si říkanku na abecedu.

Domácí aktivita: Dokončit pracovní list - písmena 

18.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53