2nd grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

​PROSINEC

​11.12.

 • zopakovali jsme si slovní zásobu na téma Christmas
 • Activity Book str. 26
 • naučili jsme se názvy členů rodiny a udělali si na tabuli "family tree"
 • probírali jsme nová slovesa: cleaning, catching, flying, running, sleeping, sitting, throwing, kicking, hitting, jumping, talking, listening
 • AB str. 36 - poslech, čtení, psaní

Domácí úkol: 35/3

4.12.

Dnešní téma: Christmas

 • Christmas vocabulary: Santa, mistletoe, candy cane, Christmas tree, sleigh, present
 • poštěli jsme si písničku: Decorate the Christmas Tree; děti během písničky ukazovaly kartičky s jednotlivými slovy, která slyšely. Dále řadily obrázky, tak jak šly za sebou v písničce.
 • děti vyráběly vánoční stromek a masku Santy:-) Vyzdobili jsme si naši třídu!
 • Domácí úkol: pracovní list
 

LISTOPAD

28.11.

 • dokončili jsme projekt: Dream House. Děti popisovaly své obrázky ostatním.
 • zopakovali jsme si slovní zásobu poslední lekce (house) formou her, soutěže
 • poslech z učebnice; slovíčka: mirror, lamp, mat, sofa, phone
 • Activity Book str. 24 - procvičování předložek (písnička)
 • pracovní list: děti podle poslechu vymalovávaly a umísťovaly jednotlivé předměty v domě
 • I- dictionary program - zhlédli jsme příběh na procvičení předložek
 • Domácí úkol: Activity Book str. 25/4

 

 

 

20.11.

. opakování použití this/that; these/those - Děti tvořily a psaly věty (This/that is a kite...; These/those are balls)

. opakovali jsme slovní zásobu Unit 3 (toys) - děti rozpoznávaly obrázky anebo slova; hádaly slovo podle vyhláskovaných jednotlivých písmen

. nová slovíčka (Unit 4): house, bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, hall, lamp, clock, sofa

. pracovali jsme s novou slovní zásobou (hry, poslech, doplňování na interaktivní tabuli)

. děti kreslily svůj "dream house" o popisovaly jednotlivé části domu

 

 

13.11.

. Portfolio: děti na tabuli sestavily věty s this/these; četly a poté si je napsaly do potfolia ( These are cameras. This is a car.....)

. zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny (hry)

. naučili jsme se ptát Whose is this....? Whose are these...? Děti na tabuli přiřazovaly části oblečení (clothes) dvěma postavám, ptaly se a odpovídaly: Whose is this skirt? Whose are these trousers? They are Jim's. It is Anna's. ).

. Activity Book str. 20/5

. v učebnici jsme si zazpívali písničku na "whose is/are..."

. vysvětlili jsme si rozdíl mezi this/that; these/those  a na toto téma jsme se podívali na video v programu I-dictionary a zahráli si hru.

. Domácí úkol: 20/6 

6.11.

. Hello, how are you? Děti odpovídaly  a předváděly: fine, happy, sad, angry, excited, tired, silly

. Portfolio: there is/there are - děti psaly dvě věty

. there is/ there are - děti hrály hry "snatch" - na věty There are 3 teachers in the classroom. No, there aren't. Yes, there are. There is one window in the classroom, Yes, there is. No, there isn't. Vypracovali jsme si pracovní list, děti ve dvojici kladly otázky a odpovídaly: Is there a cat? Yes, there is. No, there isn't.

. Unit 3 v učebnici. Nová slovíčka: alien, lorry, kite, robot, train, computer game, watch, plane, doll, car, camera. ​Poslech, opakování slov, ukazování (v učebnici)

. this /these - učili jsme se říkat: This is a kite/alien/robot..... These are kites/alien​s/robot.... ; Activity Book str. 19/3

Domácí aktivita: Activity Book str. 21/7

ŘÍJEN

30.10.

- podle diktátu děti malovaly "a monster" do svého portfolia

- dnešní hodinu jsme celou věnovali tématu Halloween - naučili jsme se spoustu nových slov: skeleton, bat, mummy, witch, black cat, vampire, monster, goblin, pumpkin..

- formou různých her a soutěží jsme si slovní zásobu procvičovali (obrazové karty, přiřazování slov ke kartám)

- děti dostaly pracovní list, kde měly všechna slova související s Halloween napsaná. Měly je přečíst a nakreslit, co znamenaly. Poté jsme poslouchali písničku "Go away scary monster".Při poslechu děti řadily obrázky tak, jak v písničce po sobě šly.

- zahráli jsme si halloweenské pexeso a hru "hangman"

 

 

 

23.10.

Dnes jsme začali opakováním předložek (on, in, under, between, next to, behind, in front of, above). 

. učili jsme se vazbu There is/There are (There are 6 chairs in the classroom. There is a door in the room...) 

. Activity Book str. 12, 13, 15

. práce s interaktivní tabulí - mluvení o obrázku, ukazování - procvičení slovní zásoby (school objects) a there is/there ar

. učili jsme se výslovnost spojení hlásek ee/ea - Three teachers sleeping in a tree.

Domácí úkol: pracovní list - vybarvi a spočítej

 

 

16.10.

. procvičovali jsme psaní slovní zásoby z minulé hodiny; opakovali jsme si slovíčka formou různých her s obrazovými kartami, písmeny apod.

. opakovali jsme si naše pravidla "5 rules" ; písničku na hlásky (Phonics song; probrali jsme v programu starfall.com písmena C;D - děti si je zapsaly a malovaly věci, které danými písmeny začínají.

. zpívali jsme písničku na procvičení předložek - on, in, under, in between, next to, behind, in front of, above; děti si vypracovaly pracovní list

Domácí aktivita: Workbook str. 12/5

 

 

 

9.10.

Téma: My classroom/Numbers 11-20

Portfolio: děti psaly 3 věci, které jsou ve třídě

Slovíčka: a classroom, a desk, an erasor, a ruler, a pen, a pencil, a board, a chair, a teacher – slovní zásobu jsme procvičovali formou her, učili jsme se slova správně psát

Práce s učebnicí – poslech, rozpoznávání jednotlivých předmětů, písnička a čísla (jejich rozpoznávání ve psané formě – 11-20).

Activity Book str. 10

 

Domácí aktivita: dokončit cvičení 11/3

 

 

2.10.

Dnešní hodinu jsme začali diktátem písmenek do našeho portfolia. Vždy vyšel název dané barvy, který děti musely přečíst a správně vybarvit. Procvičovali jsme dnes hodně názvy barev a jejich správné psaní (hry, interaktivní tabule). Děti byly rozděleny do dvojic a každá dvojice dostala zadanou jednu barvu, podle které vytvořila poster (výstřižky z časopisů, název barvy). Děti byly na své plakáty velmi pyšné, učily se pojmenovat jednotlivé věci, které na něj nalepily. Dále jsme pracovali se cvičebnicí na str. 8 – děti doplňovaly chybějící písmena. Na závěr jsme hráli „memory game“ na rozpoznávání barev a předmětů.

 

Domácí aktivita: pracovní list  

 

ZÁŘÍ

25.9.

Opakování abecedy - děti vyplňovaly chybějící písmena, zopakovali jsme si Phonics song z minulého školního roku. Opět jsme si zopakovali naše pravidla (5 rules: 1. Listen; 2. Raise your hand; 3. Bring your books; 4. Speak English 5. Be nice). Zopakovali jsme si členy Star family, která nás bude opět celý rok provázet učebnicí. Zopakovali jsme si barvy, vypracovali pracovní list na písmena abecedy. Poslechli jsme si říkanku na abecedu.

Domácí aktivita: Dokončit pracovní list - písmena 

18.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44