2nd grade 1

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

LISTOPAD

8.11.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny - school objects (děti psaly podle diktátu jednoltivá písmena, ze kterých skládaly slova). Zkontrolovali jsme domácí úkol;  tabule jsme si hrály s obrazovými kartami široké slovní zásoby z minulých hodin; zopakovali jsme si předložky.

Děti dnes pracovaly na "projektu". Každý dostal na jednotlivých papírkách věty, které si musel přečíst, správně je seřadit a podle tohoto textu namalovat poster. (There are three pencils in the classroom. There is a desk on the pencils. There is a ruler on the desk apod.) Děti poté popsaly slovem jednotlivé věci v obrázku.

Zahráli jsme si hru se "sight words" (v angličtině seznam 100 slov, která se nejčastěji vyskytují). Děti si jednotlivá slova v kruhu posílaly a četly. 

Homework:

ŘÍJEN

25.10.

Portfolio: spelling - správné psaní slov: cupboard, bookcase, eraser, board

Dnes jsme hráli spoustu her na procvičování "school objects" a předložky. V učebnici, se kterou pracujeme pouze v hodinách, děti ukazovaly podle poslechu jednotlivé věci a určovaly, kde jsou: There are pencils in the classroom, there is a cupboard on the pencils apod. Poté děti dostaly pracovní list s obrázkem třídy (classroom), kam podle poslechu umísťovaly jednotlivé obrázky. Nakonec vše v obrázku písmně pojmenovaly. (cut, colour, glue, lable, say - nastřihej, vybarvi, nalep, popiš, řekni)

Hráli jsme hru s obrazovými kartami.

Activity Book str. 15 -spelling a samolepky (ze zadní části učebnice)

Homework: Activity Book str. 13

 

18.10.

V portfoliu děti malovaly podle diktátu - procvičení slovní zásoby z minulé hodiny a předložky: There is a table; there is a chair next to the table....

Dnešním tématem byla vazba: there is/there are. Nejprve jsme si vysvětlili, kdy se vazba používá, že "is" je pro 1 předmět a "are" je pro 2 a více předmětů. Děti dostaly obrázek, o kterém hovořily: there are 5 pencils on the table; there is one cupboard next to the teacher apod. 

Skládání celé věty: nejprve ve dvojicích a pak každý jednotlivec dostal na papírkách jednotlivé části věty, které musel poskládat a přečíst nahlas. 

Domácí úkol: děti dostaly pracovní list, kde mají podle zadání vybarvit jednotlivé předměty na obrázku a napsat jejich počty.

 

11.10.

Zopakovali jsme si barvy (colours)a jejich psaní - na tabuli byly napsané barvy, děti se je musely zapamatovat a napsat do sešitu.

Zopakovali jsme si předložky (prepositions) - on, in, under, between, next to, behind, in front of.

Dnešní téma: školní předměty (school objects) - na str. 10/1 si děti zapsaly nová slovíčka (desk, eraser, pen, pencil, bookcase, classroom, school bag...). Hráli jsme různé hry na procvičení dané slovní zásoby. 

V další části hodiny jsme opakovali "numbers" (čísla) - od 11 do 20. Učili jsme se čísla správně rozpoznat, napsat, přečíst (hra s kartičkami, řazení podle posloupnosti - textem napsaná čísla).

V pogramu I-dictionary jsme zhlédli příběh na téma škola a zahráli si on-line hru. 

Na závěr jsme si zasoutěžili a na čas psali počáteční písmena různých slov.

Domácí úkol: kdo chce, může dodělat domácí úkol z minulé hodiny str. 9/10 - děti mají libovolně nalepit samolepky do rámečků (samolepky - barvy - jsou vzadu v Activity Book) a napsat pod každou její jméno. Jinak je za úkol dodělat cvičení na str. 10 / 1.

 

4.10.

Dnešní hodinu jsme věnovali barvám (jejich názvy, rozpoznávání, spelling) a čtení tzv. sight words.

Colours: děti postupovaly podle pokynů: take a red/blue...pencil and put it on the desk. Poté jsme děti rychle zvedaly tužky podle dané barvy. Na tabuli jsme napsali všechny probírané barvy a na závod je děti musely rychle označovat. Dále jsme hráli novou hru, kdy děti podle zadaných pokynů malovaly barevné kruhy (draw a red/blue/yellow..circle, a nebo balonky - draw a red/blue ...balloon), poté děti jednotlivé barvy označily textem. Čtení barev (reading) - děti dostaly na stul set karet a z nich musely vždy rychle zdvihnout tu správnou.

Activity Book sr. 8

Sight words: v angličtině seznam 100 slov, která se nejčastěji vyskytují v textu. Dnes jsme si formou hry "go fish" a čtením a rychlým označováním apod. procvičovali prvních 15 slov (např. what, am, I, here, yellow, is, we, two....) Ve hře "go fish" jsme so zároveň procvičovali otázky a odpovědi: Do you have? Yes, I do. No, I don't.

Homework: Activity Book str. 9/10

ZÁŘÍ

27.9.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování a procvičování písmen abecedy (letters, alphabet) a čísel (numbers). Do portfolia si děti psaly čísla podle diktátu, která dávala dohromady jednoduchá slova. Děti slova četly a poté je sestavovaly do vět.

Letters: Zopakovali jsme si naši oblíbenou "phonics song", děti pak na tabuly ukazovaly jednotlivé předměty, které začínají daným písmenem. Další zábavnou hrou na rozpoznávání písmen bylo, když děti dostaly do dvojic papír s nahodile napsanými písmeny abecedy, kdo dříve písmeno ukázal a řekl slovo,  které jím začíná, dostal bod. Také jsme na čas písmena řadili.

Numbers: zopakovali jsme si čísla 1-10, děti řadily čísla k vypsaným číslům, vypracovaly si cvičení v učebnici.

Activity Book: zopakovali jsme si všechny postavy v učebnici (Mrs. Star, Mr Star, Simon, Suzy, Stella, Monty, Marie, Grandpa Star, Grandma Star). Naučuli jsme se She's....He's.. Her (její), His (jeho). Str. 4, 5

Knihovna (library): dnes si děti zapůjčily knížky v naší knihovně. Datum navrácení je 11. 10.

Domácí úkol: str. 5/4

 

20. 9.

Na úvod jsme se všichni navzájem představili, uvítali nového žáčka ve skupině (děti vždy říkaly své jméno a věc, která začíná na stejné písmeno jako jméno). Hráli jsme hru - What is better? Děti se poslouchaly, ze kterých dvou věcí si vybrat a odpovídaly (I like a cake or ice cream/pizza or apples/hot or cold....).

Seznámili jsme se s našimi učebnicemi, představili jsme si úkoly, které si děti budou každou hodinu losovat (job cards). Zopakovali jsme si pravidla platná ve třídě a podepsali "team poster", který svtrzuje, že na sebe budou děti hodné a budou spolupracovat.

Děti dostaly sešity na práci v hodině (portfolia), která si podepsaly a vyzdobily dle své představy. Začaly pracovat na pracovním listu "About me".

Domácí úkol: dodělat stránku "About me"

 

 

TOPlist

aktualizováno: 14.11.2018 10:50:20