2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LEDEN

21.1.

Portfolio: opakujeme slovní zásobu na téma jídlo/food
Bookwork: 42/5 čtení s porozuměním (read and write the numbers)
Dnes jsme opět procvičovali téma Food. Děti se vzájemně ptají. What's your favorite food? My favorite food is: fish, eggs, rice apod. Poslouchali jsme písničku: Can I have that apple, please? V textu písničky děti rozpoznávají a podtrhávají "food words". Naučili jsme se fráze: Can I have some bread, chocolate cake, butter? Here you are. Thank you. Tyto věty děti použíly ve hře na obchod, kdy nakupovaly dle svého vlastního nákupního listu/shopping list.
Homework: 44/8 odevzdat 28.1.

 

14.1.

Portfolio: procvičujeme spelling dosavadní slovní zásoby. Děti nejdříve slova skládají z kostiček scrabble a poté zapisují.
Opakujeme present continuous/přítomný čas průběhový. Uvedli jsme si nové příklady: driving, spelling, cleaning, jumping, singing, walking, running.....Děti se dále ve dvojici ptají,demonstrují slovo a odpovídají. What am I doing? You are cleaning apod. Procvičovali jsme slovní zásobu na téma Jídlo/Food, vše jsme pak procvičovali v rámci oblíbené hry Zombie a Crazy Vocabulary.
Bookwork: 38/9, 40/1 spojumeme slova a obrázky 41/2 čtení s porozuměním, vybarvujeme dle zadání.
Homework: 41/3 odevzdat 21.1.

7.1.

Portfolio: procvičujeme psaní, family words.
New Grammar: present continuous/přítomný čas průběhový. Uvedli jsme si příklady: speaking, kicking, getting, sleeping, flying....Děti se dále ve dvojici ptají, demonstrují slovo a odpovídají. What am I doing? You are sleeping. apod. Také jsme si zahráli Zombie a ve dvou týmech závodili u tabule.
Bookwork: 36/5 Listen and write the number 36/6 look at the pictures and write the letters (čtení s porozuměním) 39/10 samolepky (opět procvičujeme family words)
Na závěr děti sestavovaly rozstříhané věty do správného slovosledu (přítomný čas průběhový).
Homework: 34/2 odevzdat 14.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

PROSINEC

17.12.

Dnes děti vyráběly vánoční přání dle svého výběru. Christmas tree, Santa, Snowman, Christmas decoration apod. V druhé části jsme se podívali na kreslený film: The Snowman and the Snowdog.


Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

10.12.

Portfolio: Slovní zásoba na téma Vánoce/Christmas vocabulary
V dnešní hodině jsme se věnovali tématu: Vánoce/Christmas. Děti říkaly, co by chtěly najít pod stromečkem: I want a ______ for Christmas.
New Vocabulary: decorate tree, candy canes, stocking, wrap, presentes, sleigh, snow ball, Santa, reindeer, laughing, mistletoe, bell, bow. Procvičovali jsme v rámci hry Zombie a také na závod u tabule. Podle pokynů vybarvujeme obrázky s vánoční tématikou, Děti také kreslily svůj vánoční stomek včetně dárků:) Ve dvojici popisujeme: My Christmas tree has one star, tree stockings, five presents apod.

Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol dnes není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

3.12.

Portfolio:písemně opakujeme slovní zásobu z minulých hodin
Dnes jsme se věnovali tématu Family. Nejprve jsme na tabuli vytvořili Family Tree a přestavili všechny členy, grandma, grandpa, mum, dad, daugter, brother, cousin, aunt, uncle, baby, me. U tabule jsme jednotlivé členy na rychlost rozpoznávali a hláskovali (spelling) Zahráli jsme si hru Zombie´= procvičujeme slovní zásobu. Děti vytvořily obrázek své rodiny/family tree a ve dvoji se ptají: Who is she/he?  He/She is my uncle/aunt. What's his/her name? His/Her name is Petr/Anna....
Bookwork:Pupils book 34/1,2 slovní zásoba, poslech. Activity book 35/4 luštíme slova a správně zapisujeme.
Homework:34/1 odevzdat 10.12.

Listopad

26.11.

Portfolio: podle pokynu zapisujeme předložky/prepositions
Dnes jsme se věnovali opakování gramatiky Whose is it/ Whose are these? Opakovali jsme také slovní zásobu od začátku školního roku. Hrajeme hru Zombie, u tabule na závody píšeme slova podle diktátu (check your spelling) Ve dvojici procvičujeme předložky za pomoci obrázků, děti mluví v celých větách (the lamp is in between the box and the sofa). Také jsme si zahráli stolní hru, která se podobá "člověče nezlob se".
Bookwork: Pupil's book str 26/poslech, ukaž a opakuj. Activity Book 26/5 procvičujeme It's mine/It's yours. 32/1 procvičujeme barvy a čísla.
Homework: 33/3 odevzdat 3.12.

19.11.

Portofilo: kreslíme obrázek podle pokynů=opakování předložek/prepositions
Děti pracují s obrázkem domu, kam postupně umisťují předměty a vybarvují je = opět procvičujeme předložky a také slovní zásobu z minué hodiny (a sofa in the living room, a clock on the wall, a mat next to the bed, a red boat in the bath ....) Také jsme si zahráli Crazy Vocabulary, kdy děti v kroužku posílají obrázky a musí říct, co na obrázku vidí.
Bookwork: Pupil's book: str. 25/3 listen and point/poslouchej a ukaž. Activity book:str.26/6 listen and colour/poslouchej a vybarvuj
Homework: 29/10 (nálepky vzadu) odevzdat 26.11.

12.11.

Portfolio: Whose is it? Čí to je? Děti odpovídaly písemně na otázky.
Grammar: Procvičovali jsme předložky on, under, in, in between, behind, next to. Nejdříve společně, poté se děti ptají ve dvojici.
Bookwork: Activity book: str. 22/8 phonics long/short. (kite,five/fish,pink,swim) str.23. str. 24/1,2.
Pupil's book str. 24/1,2 poslouchej a ukaž/opakuj. New vocabulary: mirror, mat, sofa, phone, lamp, bedroom,clock, bathroom, living room, dining room, kitchen,hall.  Zahráli jsme si hru na závod u tabule a Zombie=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 25/4 odevzdat 19.11.

5.11.

Portfolio: procvičujeme This/These (this ball, these pencils apod.)
Grammar:  Děti se navzájem ptají Whose is it? It is Marek's pen. It is Sofie's book apod.
Bookwork: Activity book str.20/5,6. str 22/9. Pupils Book 20/5,6
Game: ve dvojici jsme si vytvořili Pexeso a procvičovali slovní zásobu (plane, lorry, doll, robot, alien, bike, kite, tablet, train, camera, watch, computer game) Hráli jsme na závod u tabule, opět procvičujeme slovní zásobu viz výše.
Homework: 21/7 odevzdat 12.11.

Říjen

22.10.

Portfolio: spelling slov "school objects" (check your spelling)

Zazpívali jsme si novou písničku Hello, how are you? Dále jsme procvičovali jednotlivá písmena abecedy (podle diktátu)

Bookwork: Pupils book: str.18/ 1,2. new vocabulary: kite, watch, lorry, robot, alien, camera, computer game.
Activity book: 18/1, 2, 19/3 
Hra Zombie = nová slovní zásoba.
Nová gramatika: This/These (this is a pen, these are pens)
Homework19/4 odevzdat 5.11.

15.10

Portfolio: procvičujeme čísla 11-20

Nejdříve jsme opakovali slovní zásobu z minulé hodiny (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, ruler, desk, cupboard, book, bookcase, backpack, glue), kdy jsme hráli na závod u tabule a opět oblíbenou hru Zombie. Děti také nalepovaly obrázky podle písničky Pupils Book str.13

Nová gramatika : THERE IS / THERE ARE  Hra Jump the line, there are five tables in the room/there is one desk. True or False?

Bookwork: str.12/6, str.14/8 (poslech)

Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 22.10.

8.10.

Dnes jsme opět opakovali barvy, psali jsme podle diktátu a poté kontrolovali (check your spelling). Procvičovali jsme slovní zásobu na téma škola-school (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, ruler, desk, cupboard, book, bookcase, backpack, glue) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti také vytvořily školní tašku, do které nakreslily, co do tašky patří. Ve dvojici se děti ptaly: What is in your bag?
Bookwork: Pupils book str.10,11. Activity book str. 10/1,3. str. 11/4.
Homework: str.11/3. Datum odevzdání 15.10

Aktivity book-děti nosí domů 
Pupils book- zůstává ve škole 

 

1.10

Dnes jsme si nejdříve zopakovali abecedu (letters of alphabet) a poté jsme se věnovali hláskování (spelling) barev " R-E-D. Red". Procvičovali jsme čísla 1-10-hráli jsme hry na závody u tabule, pexeso.
Bookwork:
str. 5. cvičení 5 na postřeh vybarvujeme písmena
str. 6. cvičení 5,6  poslech (barvy a písmena)
str. 7. cvičení 7. str. 8 cvičení 8,9 poslech (doplň chybějící písmena)
Homework: str. 6/6. Datum odevzdání 8.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

 

ZÁŘÍ

24.9.

V rámci dnešní hodiny si děti ve dvojicích zkoušely krátké rozhovory: Hello, What is your name? My name is...., How old are you? I am 8. Good bye.  Zahráli jsme si zábavnou hru Snatch, děti sledují učitele a opakují jeho pokyny: touch your head, nose, ears, toes, jump... jakmile uslyší slovo snatch, běží chytit papírovou kouli. Dále jsme se věnovali opakování abecedy (letters of alphabet) a zahráli jsme si Pexeso s čísli od 1-10. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi He, She, It.
Bookwork: str.4, cvičení 1,2. str.5. cvičení 3,4.
Homework (domácí úkol): Activity book str. 4, cvičení 2

17.9.

V dnešní hodině jsme si za pomoci míčové hry zopakovali jména všech kamarádů. Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také zahráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like. Seznámili jsme  se s novou učebnicí  Kid's Box 2.
Dále jsme si zopakovali pravidla Class Rules a promluvili o tom,  proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly.  Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.
 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 21.01.2020 21:04:02