2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

DUBEN

BŘEZEN

31.3

Nejdříve jsme se navzájem pozdravili a ujistili se, zda máme vše potřebné k online výuce. Poté jsme se trochu rozcvičili. Děti podle obrázku demonstrují, running. walking, jumping, skipping apod. Naučili jsme se, jak vypínat a zapínat mikrofón (turn microphone on/off) Opět jsme procvičovali téma oblečení/clothes. Děti se navzájem ptají, co má kdo na sobě. What are you wearing? Děti jednotlivě popisují postavy z obrázků (she has got a red dress, he has got a blue jeans) ostatní hádají.
Bookwork: str.67 řadíme zamotaná písmena. 66/5
Grammar: Have you got? Yes, I have... No, I haven't...

 

24.3.

V dnešní hodině jsme se naučili gesta, kterými se budeme dorozumívat: REPEAT (zopakuj), LOUDER (hlasitěji), WAIT (počkej). Pomocí obrázkových karet jsme procvičovali slovní zásobu clothes. Děti popisovaly obrázky v celých větách: It is a yellow skirt. It is a blue jacket. It is a black shirt apod. Dále se navzájem ptaly: What are you wearing today? I am wearing a blue jumper and a yellow skirt apod.
Bookwork: 64/1 podle pokynů děti spojují tečky, následný obrázek vybarvily libovolnou barvou.

V odkaze naleznete písničku, kterou si děti mohou doma pustit a procvičovat slovní zásobu: Get Dressed For The Day https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

17.3.

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách.

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Naučili jsme si navzájem posílat zprávy.  Opakovali jsme předložky/prepositions. Zahráli jsme si hru Hangman.

V učebnici jsme probrali stránky: Pupils Book 55/3,4. Activity Book: 55/3

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nelépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se na nás obraťte.

10.3.

Portfolio: pravopis/spelling slovní zásoby z minulé hodiny: shop, hospital, street, café, park, fruit shop, pet shop.
Opět jsme procvičovali předložky/prepositions s vazbou na novou slovní zásobu,  pracovní list My Town, děti ve dvojicích procvičují: Where is the (hospital, park, bus..)?  The (hospital, park, bus..) is (next to, behind, between, in front of..) the (hospital, flat, toy shop..). Zahráli jsme si Crazy Vocabulary a naučili jsme se hru: rock, paper, scissors shoot (kámen, nůžky, papír teď.)
Bookwork: Activity book 55/4, Pupils Book str.56
Homework: 55/3

3.3.

Portfolio: procvičujeme předložky/prepositions
Boowork: My town 54/1 new vocabulary: flat, park, hospital, cafe, street, shop-shoe shop/flower/toy/pet/furniture/sport. Říkali jsme si v jaké ulici bydlíme. My house is on Holečkova street. Děti nakreslily krásné mapy - mé město/my town, kam zakreslily novou slovní zásobu, dále pak ve dvojicích podle obrázku opakovaly: There is a cafe next to the park. There is a park behind the hospital atd. Opět jsme soutěžili u tabule=nová slovní zásoba.
Homework: 54/2 odevzdat do 10.3.

ÚNOR

25.2.

Portfolio: opakujeme názvy zvířat/animals
Děti hledaly ve třídě celkem 14 obrázkových karet (flash cards) zvířat a procvičovaly jejich psaní. Děti také pracovaly ve dvojicích a procvičovaly věty: I like______s. So do I. I don't. Dále jsme opakovali předložky/prepositions. Opět práce ve dvojici s obrázkovými karty zvířat. (Put the cat on the table. The cat is on the table....). Hráli jsme na závod u tabule a pantomimu.
Bookwork: PB 50/5 listen and point (poslech) 50/6 (poslouchej a opakuj) 50/4 doplň chybějící slova. 52/8 tajenka.
Homework: 53 nálepky, vypracovat do 3.3.

11.2.

Portfolio: procvičujeme psaní, názvy zvířat
Dnes jsme opakovali předložky a názvy zvířat/animals. Zahráli jsme si na pantomimu a na závod u tabule procvičovali spelling. Děti hledají ve třídě rozmístěné obrazkové karty (flash cards) Ve dvojici se ptají:  Where is the lizard? The lizard is under the table. apod. Opět jsme si zahráli Zombie ( procvičujeme přídavná jména a zvířata).
Bookwork: 49/3,4 spojujeme předložky a zvířata, práce ve dvojicích. (Where is the frog? The frog is in the cupboard...).
Homework: 50/5 vypracovat do 25.2. 

4.2.

Portfolio: opakujeme slovní zásobu Food. Děti píší věty I like_______. I don't like_______.

Food - procvičili jsme si všechny názvy jídel, které jsme se doposud naučili, dále názvy denních jídel (daily meals): breakfast/lunch/dinner. Děti dostaly kartičky s různými druhy jídla, která rozdělují do denních jídel. Závodíme u tabule, kdo správně a nejrychleji napíše názvy jídel podle pokynů.

Bookwork: 47/3 děti kreslí oblíbená jídla snídaně/oběd/večeře. Ve dvojici se ptají kamaráda: What's your favourite food for breakfast/lunch/dinner? Dále jsme opakovali názvy zvířat 48/1 tajenka/ procvičujeme psaní. Na závěr jsme si záhráli Zombie (slovní zásoba animals)

Homework: 48/2 vypracovat do 11.2.

LEDEN

28.1.

Portfolio: slovní zásoba jídlo/food (check your spelling)
Opět procvičujeme slovní zásobu na téma: jídlo/food. Dnes jsme se zaměřili na správnost psaní. Děti píší na obrázové karty názvy jídla a poté je řadí podle abecedy. Ve dvojicích se děti ptají, co jim chutná a co naopak rády nemají. Do you like tomatoes? No, I don't like tomatoes. Do you like ice cream? Yes, I like ice cream.  Děti také zjištovaly, jaké jídlo má v oblibě paní učitelka. Na interaktivní tabuli určujeme jídlo podle popisu. Také jsme procvičovali jazykolam: Three chickens in the kitchen.
Bookwork: 44/7 listen and write the words (popisujeme obrázky)
Homework: 45/9 (nálepky viz zadní část učebnice). Odevzdat 4.2.

21.1.

Portfolio: opakujeme slovní zásobu na téma jídlo/food
Bookwork: 42/5 čtení s porozuměním (read and write the numbers)
Dnes jsme opět procvičovali téma Food. Děti se vzájemně ptají. What's your favorite food? My favorite food is: fish, eggs, rice apod. Poslouchali jsme písničku: Can I have that apple, please? V textu písničky děti rozpoznávají a podtrhávají "food words". Naučili jsme se fráze: Can I have some bread, chocolate cake, butter? Here you are. Thank you. Tyto věty děti použíly ve hře na obchod, kdy nakupovaly dle svého vlastního nákupního listu/shopping list.
Homework: 44/8 odevzdat 28.1.

 

14.1.

Portfolio: procvičujeme spelling dosavadní slovní zásoby. Děti nejdříve slova skládají z kostiček scrabble a poté zapisují.
Opakujeme present continuous/přítomný čas průběhový. Uvedli jsme si nové příklady: driving, spelling, cleaning, jumping, singing, walking, running.....Děti se dále ve dvojici ptají,demonstrují slovo a odpovídají. What am I doing? You are cleaning apod. Procvičovali jsme slovní zásobu na téma Jídlo/Food, vše jsme pak procvičovali v rámci oblíbené hry Zombie a Crazy Vocabulary.
Bookwork: 38/9, 40/1 spojumeme slova a obrázky 41/2 čtení s porozuměním, vybarvujeme dle zadání.
Homework: 41/3 odevzdat 21.1.

7.1.

Portfolio: procvičujeme psaní, family words.
New Grammar: present continuous/přítomný čas průběhový. Uvedli jsme si příklady: speaking, kicking, getting, sleeping, flying....Děti se dále ve dvojici ptají, demonstrují slovo a odpovídají. What am I doing? You are sleeping. apod. Také jsme si zahráli Zombie a ve dvou týmech závodili u tabule.
Bookwork: 36/5 Listen and write the number 36/6 look at the pictures and write the letters (čtení s porozuměním) 39/10 samolepky (opět procvičujeme family words)
Na závěr děti sestavovaly rozstříhané věty do správného slovosledu (přítomný čas průběhový).
Homework: 34/2 odevzdat 14.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

PROSINEC

17.12.

Dnes děti vyráběly vánoční přání dle svého výběru. Christmas tree, Santa, Snowman, Christmas decoration apod. V druhé části jsme se podívali na kreslený film: The Snowman and the Snowdog.


Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

10.12.

Portfolio: Slovní zásoba na téma Vánoce/Christmas vocabulary
V dnešní hodině jsme se věnovali tématu: Vánoce/Christmas. Děti říkaly, co by chtěly najít pod stromečkem: I want a ______ for Christmas.
New Vocabulary: decorate tree, candy canes, stocking, wrap, presentes, sleigh, snow ball, Santa, reindeer, laughing, mistletoe, bell, bow. Procvičovali jsme v rámci hry Zombie a také na závod u tabule. Podle pokynů vybarvujeme obrázky s vánoční tématikou, Děti také kreslily svůj vánoční stomek včetně dárků:) Ve dvojici popisujeme: My Christmas tree has one star, tree stockings, five presents apod.

Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol dnes není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

3.12.

Portfolio:písemně opakujeme slovní zásobu z minulých hodin
Dnes jsme se věnovali tématu Family. Nejprve jsme na tabuli vytvořili Family Tree a přestavili všechny členy, grandma, grandpa, mum, dad, daugter, brother, cousin, aunt, uncle, baby, me. U tabule jsme jednotlivé členy na rychlost rozpoznávali a hláskovali (spelling) Zahráli jsme si hru Zombie´= procvičujeme slovní zásobu. Děti vytvořily obrázek své rodiny/family tree a ve dvoji se ptají: Who is she/he?  He/She is my uncle/aunt. What's his/her name? His/Her name is Petr/Anna....
Bookwork:Pupils book 34/1,2 slovní zásoba, poslech. Activity book 35/4 luštíme slova a správně zapisujeme.
Homework:34/1 odevzdat 10.12.

Listopad

26.11.

Portfolio: podle pokynu zapisujeme předložky/prepositions
Dnes jsme se věnovali opakování gramatiky Whose is it/ Whose are these? Opakovali jsme také slovní zásobu od začátku školního roku. Hrajeme hru Zombie, u tabule na závody píšeme slova podle diktátu (check your spelling) Ve dvojici procvičujeme předložky za pomoci obrázků, děti mluví v celých větách (the lamp is in between the box and the sofa). Také jsme si zahráli stolní hru, která se podobá "člověče nezlob se".
Bookwork: Pupil's book str 26/poslech, ukaž a opakuj. Activity Book 26/5 procvičujeme It's mine/It's yours. 32/1 procvičujeme barvy a čísla.
Homework: 33/3 odevzdat 3.12.

19.11.

Portofilo: kreslíme obrázek podle pokynů=opakování předložek/prepositions
Děti pracují s obrázkem domu, kam postupně umisťují předměty a vybarvují je = opět procvičujeme předložky a také slovní zásobu z minué hodiny (a sofa in the living room, a clock on the wall, a mat next to the bed, a red boat in the bath ....) Také jsme si zahráli Crazy Vocabulary, kdy děti v kroužku posílají obrázky a musí říct, co na obrázku vidí.
Bookwork: Pupil's book: str. 25/3 listen and point/poslouchej a ukaž. Activity book:str.26/6 listen and colour/poslouchej a vybarvuj
Homework: 29/10 (nálepky vzadu) odevzdat 26.11.

12.11.

Portfolio: Whose is it? Čí to je? Děti odpovídaly písemně na otázky.
Grammar: Procvičovali jsme předložky on, under, in, in between, behind, next to. Nejdříve společně, poté se děti ptají ve dvojici.
Bookwork: Activity book: str. 22/8 phonics long/short. (kite,five/fish,pink,swim) str.23. str. 24/1,2.
Pupil's book str. 24/1,2 poslouchej a ukaž/opakuj. New vocabulary: mirror, mat, sofa, phone, lamp, bedroom,clock, bathroom, living room, dining room, kitchen,hall.  Zahráli jsme si hru na závod u tabule a Zombie=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 25/4 odevzdat 19.11.

5.11.

Portfolio: procvičujeme This/These (this ball, these pencils apod.)
Grammar:  Děti se navzájem ptají Whose is it? It is Marek's pen. It is Sofie's book apod.
Bookwork: Activity book str.20/5,6. str 22/9. Pupils Book 20/5,6
Game: ve dvojici jsme si vytvořili Pexeso a procvičovali slovní zásobu (plane, lorry, doll, robot, alien, bike, kite, tablet, train, camera, watch, computer game) Hráli jsme na závod u tabule, opět procvičujeme slovní zásobu viz výše.
Homework: 21/7 odevzdat 12.11.

Říjen

22.10.

Portfolio: spelling slov "school objects" (check your spelling)

Zazpívali jsme si novou písničku Hello, how are you? Dále jsme procvičovali jednotlivá písmena abecedy (podle diktátu)

Bookwork: Pupils book: str.18/ 1,2. new vocabulary: kite, watch, lorry, robot, alien, camera, computer game.
Activity book: 18/1, 2, 19/3 
Hra Zombie = nová slovní zásoba.
Nová gramatika: This/These (this is a pen, these are pens)
Homework19/4 odevzdat 5.11.

15.10

Portfolio: procvičujeme čísla 11-20

Nejdříve jsme opakovali slovní zásobu z minulé hodiny (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, ruler, desk, cupboard, book, bookcase, backpack, glue), kdy jsme hráli na závod u tabule a opět oblíbenou hru Zombie. Děti také nalepovaly obrázky podle písničky Pupils Book str.13

Nová gramatika : THERE IS / THERE ARE  Hra Jump the line, there are five tables in the room/there is one desk. True or False?

Bookwork: str.12/6, str.14/8 (poslech)

Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 22.10.

8.10.

Dnes jsme opět opakovali barvy, psali jsme podle diktátu a poté kontrolovali (check your spelling). Procvičovali jsme slovní zásobu na téma škola-school (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, ruler, desk, cupboard, book, bookcase, backpack, glue) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti také vytvořily školní tašku, do které nakreslily, co do tašky patří. Ve dvojici se děti ptaly: What is in your bag?
Bookwork: Pupils book str.10,11. Activity book str. 10/1,3. str. 11/4.
Homework: str.11/3. Datum odevzdání 15.10

Aktivity book-děti nosí domů 
Pupils book- zůstává ve škole 

 

1.10

Dnes jsme si nejdříve zopakovali abecedu (letters of alphabet) a poté jsme se věnovali hláskování (spelling) barev " R-E-D. Red". Procvičovali jsme čísla 1-10-hráli jsme hry na závody u tabule, pexeso.
Bookwork:
str. 5. cvičení 5 na postřeh vybarvujeme písmena
str. 6. cvičení 5,6  poslech (barvy a písmena)
str. 7. cvičení 7. str. 8 cvičení 8,9 poslech (doplň chybějící písmena)
Homework: str. 6/6. Datum odevzdání 8.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

 

ZÁŘÍ

24.9.

V rámci dnešní hodiny si děti ve dvojicích zkoušely krátké rozhovory: Hello, What is your name? My name is...., How old are you? I am 8. Good bye.  Zahráli jsme si zábavnou hru Snatch, děti sledují učitele a opakují jeho pokyny: touch your head, nose, ears, toes, jump... jakmile uslyší slovo snatch, běží chytit papírovou kouli. Dále jsme se věnovali opakování abecedy (letters of alphabet) a zahráli jsme si Pexeso s čísli od 1-10. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi He, She, It.
Bookwork: str.4, cvičení 1,2. str.5. cvičení 3,4.
Homework (domácí úkol): Activity book str. 4, cvičení 2

17.9.

V dnešní hodině jsme si za pomoci míčové hry zopakovali jména všech kamarádů. Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také zahráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like. Seznámili jsme  se s novou učebnicí  Kid's Box 2.
Dále jsme si zopakovali pravidla Class Rules a promluvili o tom,  proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly.  Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.
 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 04.04.2020 09:17:42