2nd Grade Métis

9.1.

Po vánočních prázdninách jsme si zopakovali, o čem jsme se už učili (vegetables, fruit, food). Podívali jsme se společně na obrázky jídla, a děti popsaly, co vidí (sauce, pasta, cream, dumplings, tomato, onion, eggs, meat, hamburger, bacon, cheese, pizza, ...). Následovala oblíbená činnost, a to skládání těchto slovíček z písmenek. Také jsme si procvičili fráze „I like …“ a „I don’t like …“ a nakonec zazpívali již známou písničku „Banana Song.“

   


 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Merry Christmas and a Happy New Year!


19.12.

Máme před sebou Vánoce, takže jsme si povídali o slovní zásobě spojené s tímto tématem (wreath, carp, salmon, presents, tree, decorate, bell, Santa Claus, snow, cold, pudding, holiday, ...). Zahráli jsme si hru Hangman (šibenice), při které děti hádaly písmenka, která ukrývala slovo Christmas.  Děti pak také všechna slovíčka poskládala z písmenek. Nakonec jsme si vyrobili přáníčka (Christmas Cards), která Vás rodiče doufáme potěšila!


12.12.

Po týdnu jsme si opět procvičili názvy ovoce, zeleniny a dalšího jídla. Zopakovali jsme si fráze „I like ..., My favourite food is …“ a také děti sestavily pár slovíček pomocí písmenek (carrot, potato, tomato, avocado, peach, ...). Zapojili jsme do dnešní hodiny i trochu pohybu - děti se proběhly a odpovídaly na otázky.


5.12.

Dnešní hodinu Angličtiny jsme začali s písničkou „The Banana Song,“ která je dětem z minulé hodiny dobře známá. Zopakovali jsme si všechny názvy ovoce a zeleniny, a naučili jsme se říkat fráze „I like …,“ „I don’t like …,“ „My favourite fruit/vegetable is …“ a „What is your favourite fruit/vegetable?“ Nakonec jsme si stihli říct i nová slovíčka (sausage, egg, cereals, fish and chips, bacon, pasta, spaghetti, soup, ...), která děti předvedly ostatním. 

 

 

28.11.

Dnes jsme si procvičili názvy ovoce a zeleniny (fruit and vegetables). Děti je popisovaly pomocí barev a tvarů („Strawberry is red, green and small.“). Také jsme si hráli s písmenky a tvořili různá slovíčka (banana, broccoli, strawberry, avocado, ...). Nakonec jsme si všichni společně zazpívali písničku, která zní takto: „Peel banana, chop banana, shake banana, eat banana!“

 
 

21.11.

Dnes už byli na hodině všichni žáci, proto jsme mohli začít s novým tématem o jídle. Nejprve jsme si zopakovali abecedu, a pro každé písmenko děti vymýšlely anglický název nějakého jídla (apple, banana, corn, …). Další aktivitou bylo tleskání podle počtu slabik u nových slovíček (carrot, broccoli, potato, strawberry, pear, peas, pineapple). Dokonce jsme zvládli i přiřadit barvy k ovoci a zelenině. 


OD PŘÍŠTÍ HODINY SE BUDEME UČIT O NOVÉM TÉMATU TRAVELLING AND FOOD OF THE WORLD!


14.11.

Dnes byla hodina trochu speciální, protože jsme na ní byli pouze s jedním žákem. Procvičili jsme tak ale úplně vše - čísla, abecedu i zvířátka. Sestavovali jsme pomocí písmenek názvy zvířat a naučili jsme se důležitý rozdíl mezi „There is …“ a „There are …“ Také jsme si zahráli hry „I spy with my little eye“ a „Scategories“ - vymýšleli jsme co může být na pláži, na zahradě, názvy ovoce a zeleniny a další.  


7.11.

Po podzimních prázdninách jsme dnes na hodině procvičili fráze, které můžeme využít každé ráno (brush teeth, dress up, go to school, ...). Také se děti naučily nové slovíčko ZOO, a vydali jsme se společně na malý výlet po třídě a počítali, kolik a jaká zvířátka vidíme (I see three elephants, I see one crocodile, I see two bears, …).

24.10.

Dnešní hodina měla speciální téma - Halloween! Naučili jsme se slovíčka, která s tímto svátkem souvisí a předvedli jsme si je pomocí pantomimické hry (black cat, witch, zombie, ghost, pumpkin, spider, vampire, mummy). Poté si děti vybarvily svá vlastní strašidla, procvičily si psaní na tabuli a vyslovování nových slovíček. 


17.10.

Dnes jsme si zahráli hru Simon Says, a procvičili tak výrazy jako get up, brush my teeth, eat breakfast … Poté děti skládaly anglická slovíčka a jejich jména z magnetických písmenek. Tímto způsobem jsme si tedy zopakovali anglickou abecedu. Nakonec jsme si zahráli hru Hangman (šibenice). 


10.10.

Na dnešní hodině jsme si společně zopakovali slovíčka spojená s městem (gym, school, café, police station, library, cinema, supermarket, bank, ...). Také jsme se naučili nové výrazy používané pro každodenní činnosti (brush my teeth, have a shower, eat breakfast, ...) a procvičili je pomocí pantomimické hry. Nakonec jsme si zahráli hru Simon Says.


3.10.

Dnes jsme se pomocí různých her seznámili se slovíčky míst ve městě a procvičovali je. Například jsme "jezdili v autě" po třídě a zastavovali jsme u různých obrázků. Ty jsme se snažili správně pojmenovat a názvy správně anglicky vyslovovat. Navštívili jsme tak police station, fire station, hospital, library, playground, cinema, café, post office, swimming pool, gym, school. Tyto názvy jsme opakovali i při dalších hrách, aby si je děti co nejlépe zapamatovali. 

26.9.

Dnes proběhla naše úvodní hodina. Nejprve jsme si zahráli hru s míčem a vzájemně se představili. Při tom jsme si procvičili základní fráze jako "What's your name?" "My name is ..." "How old are you?"  "I am ... years old".
Seznámili jsme se i s pravidly ve třídě (Rules), která budeme při našich hodinách dodržovat (např. speak English, raise your hand, help to each other, sit nicely, no shouting, no eating, no mobil phones, no running,...).
Představili jsme si i téma, které nás bude při našich hodinách provázet - v našem případě Towns & Cities. Závěrem jsme měli i chvilku času na výrobu jmenovek na stůl.

TOPlist

aktualizováno: 20.01.2020 19:29:00