1st grade 3 Drtinova


Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

Listopad

21.11.

Dnes jsme se seznámili s písmeny O,o (orange, octopus, on/off) a P,p (pizza, pig, pink). Opět jsem pracovali s interaktivní tabulí, www. starfall.com. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynu vybarvovali obrázky. Zahráli jsme si Crazy Vocabulary, kdy děti procvičují písmena (letters of alphabets), která vidí na obrázku. Dětem se také líbila magnetická písmena, která ve dvojici pojmenovávaly. (find the letter/it's L, J, G... )
Dnes jsme se věnovali tématu rodina/my family. Naučili jsme se nová slovíčka mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa.
Bookwork: Pupil's book str.24/1,2 poslouchej a opakuj. Každý nakreslil obrázek své rodiny a pojmenoval jednotlivé členy.
Homework:24/1 odevzdat 28.11.

14.11.

Procvičujeme písmena M,m (moon, mask, monkey) a N,n (nine, night, nest) Písmena zapisujeme a podle pokynu vybarvujeme obrázky začínajících písmen. Děti opět skládají celou abecedu z kostiček scrabble (práce ve dvojici).
Grammar: prepositions/předložky Opakujeme v rámci hry s obrázky ve skupinách. Děti mluví v celých větách (The red ball is under the green table. Anna put the doll on the chair. apod.)
Bookwork: 22/8 poslech, fonetika-rozlišujeme T a D (toy, train, ten, doll, draw,) 22/9 poslouchej a vybarvuj.
Závěrem jsme si zahráli hru na postřeh, opět fonetické cvičení, děti opakují: Ten dolls on a train.
Homework:str.23 nahoře, prosím použijte samolepky ze zadní strany učebnice. Odevzdat 21.11.

7.11.

Na začátku dnešní hodiny děti složily celou abecedu v rámci hry scrabble. Procvičovali jsme písmena K,k (koala, kangaroo..) a L,l (lock, lips..) www.starfall.com. Děti opět vybarvují dle pokynu (colour koala grey apod.)
New vocabulary: prepositions ON, IN, UNDER, IN BETWEEN, NEXT TO, BEHIND (naučili jsme se písničku, která nám pomůže si všechny předložky zapamatovat)
Děti podle instrukcí umisťují nakreslené předměty na obrázek. ( put the ball on the table, put the doll under the chair, put the bike next to the book apod.)
Bookwork: str.20/5,6. str.21/7,8.
Homework: 20/6 odevzdat 14.11.

Říjen

24.10.

Dnes jsme se naučili písmena I,i ( ice-cream, igloo, insect) a J,j (jump, jet, jellyfish) www.starfall.com. Děti podle pokynu vybarvují (colour ice-cream pink apod.)
Zahráli jsme si hru Crazy Vocabulary, děti si předávají obrázky a opakují, co vidí=procvičujeme čísla 1-10 a písmena A-J.
Bookwork: Pupils book 18/1,2 poslech. New vocabulary (nová slovní zásoba) : car, doll. train, bike, ball. computer game.
Activity book: 18/1,2, poslech. 19/3,4.
Na závěr jsme si zahráli Musical chairs=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 18/2 odevzdat  7.11.

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny.

17.10.

Dnes jsem procvičovali písmena G, g (gorilla, go, girl, get, gum) a H,h (hippo, horse, helicopter) www.starfall.com. Děti dle pokynu vybarvují (colour gorilla brown apod.)

Zahráli jsme si hru na závod u tabule (děti hádají písmena) V rámci hry Zombie procvičujeme členy Star family (Mrs Star, Mr Star, Simon, Suzie, Lenny, Meera, Alex, Marie....)
Gramatika: Who's that ? That's.....  (děti se ptají ve dvojici)
Bookwork: Pupils book str.12/5 poslech, str. 14/9,10, Activity book str.12/5,6, str.14/8
Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 24.10.

10.10.

Dnes jsme se seznámili s písmeny E,e (egg, elephant) a F, f (five, fox, fish) www.starfall.com.  Zahráli jsme si závody u tabule (procvičujeme letters of alphabet)

Děti si také oblíbily písnišku https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
Seznámili jsme se s novou slovní zásobou na téma škola-school (pen, pencil, chair, eraser, book, schoolbag, table) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti se naučily novou otázku What is it? Odpověď=opět slovní zásoba-school.
Bookwork:  Activity book str.10/1,7. str.11/3,4
Homework: str.10/2 odevzdat do 17.10.

3.10.

Dnes jsme opět opakovali abecedu (letters of alphabet)-www.starfall.com. Procvičovali jsme písmena  C,c  a D,d, která děti  zapisovaly do portfolia. Zopakovali jsme čísla 1-10 a barvy (colours), hráli jsme hry na závod u tabule. Naučili jsme se novou zábavnou hru Snatch=procvičovali anglické instrukce a pokyny (touch your head, nose, ears, toes, jump)

Bookwork: str. 7/7 poslech-vybarvujeme zadaná čísla

Homework: str. 9 (nálepky jsou v zadní části učebnice) vypracovat do 10.10

ZÁŘÍ

26.9

Děti se dnes seznámily s abecedou (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  A,a (apple, alligator, astronaut) a B,b (bear, ballon, bee) -viz www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Představili jsme si rodinu Star family, která nás bude v učebnici provázet celým školním rokem.
Procvičovali jsme čísla 1-10, hráli jsme hry na závod u tabule. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.
Bookwork:  Activity Book str. 4. cvičení 1.
Homework: str. 5. cvičení 3. Datum odevzdání 3.10.

Prosíme rodiče, aby si děti pravidelně nosily učebnice do hodiny.

18.9

V dnešní hodině jsme se za pomoci zábavné hry Funny faces naučili jména všech nových kamarádů (řeknu své jméno a udělám legrační obličej, ostatní  děti opakují). Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také hráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like.  Názornou a hravou metodou se děti seznámily s Classroom language- listen, raise your hand, stand up, sit down, open/close your book atd. Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class card" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.
Domácí úkol pro děti není
 

TOPlist

aktualizováno: 22.11.2019 18:11:34