1st grade 3 Drtinova


Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LEDEN

23.1.

Dnes jsme se naučili poslední písmena abecedy Y, y (yellow, yo-yo, yawn) a Z, z (zoo, zebra, zipper)  Děti také procvičovaly psaní písmen a dle instrukcí vybarvovaly obrázky z abecedy.
Grammar: naučili jsme se nová přídavná jména (adjectives) long/short, ugly/beautiful, clean/dirty, big/small, old/young, sad/happy. Ve dvojici děti pracují s obrázky zvířat a přidávají přídavná jména. (long snake, dirty dog, clean cat...). Zahráli jsme si zvířecí domino. Také jsme opakovali letters of alphabet a ve dvou týmech závodili u tabule. (write big J, write little g...)
Homework: str.37

Na závěr děti dostaly Starfall Certificate. Gratulujeme.

16.1.

V dnešní hodině jsme se naučili písmena W, w (web, wolf, walk, wig) a X, x ( X-ray, ox, box, fox, six) Procvičovali jsme na interaktivní tabuli. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynů vybarvovali obrázky z abecedy. Opět jsme pracovali s magnetickými písmeny a společně sestavili celou abecedu.
Bookwork: procvičujeme téma Animals (řekli jsme si rozdíl one mouse/two mice a one fish/two fish) Děti dále hledaly obrázky zvířat ve třídě. Procvičujeme jejich čtení a psaní. Hráli jsme hry na závod u tabule, podle popisu děti hádají jednotlivá zvířata.

Homework: 35/4 odevzdat 23.1.

9.1.

Dnes jsme opakovali písmena U,u (umbrella, run in the sun, look at us on the bus) a V, v (violin, volcano, van) Procvičovali jsme jejich psaní a děti libovolně vybarvují obrázky z abecedy. Společně jsme si zazpívali A is for Apple. Ve dvou skupinách děti pracovaly s magnetickými písmeny a závodili jsme, který tým složí jako první celou abecedu.
Nová slovní zásoba: Animal vocabulary: bird, fish, dog, cat, mouse, snake, horse, hippo, giraffe, elephant, monkey, crocodile, tiger.. Pracovali jsme s obrázkovými kartami/flash cards. V rámci hry procvičujeme názvy zvířat. Děti ve dvojici vybarvují obrázky zvířat . Colour the fish red,  horse brown....
Homework: 34/2 odevzdat 16.1.

PROSINEC

19.12

Dnes děti vyráběly vánoční přání: Snowman 
V druhé části jsme se podívali na kreslený film The Snowman.
Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

 

12.12.

Dnes jsme procvičovali písmena U,u  a V, vDěti jsou rozděleny do dvou týmů, soutěžíme, který tým nejrychleji a hlavně správně seřadí barevná, magnetická písmena celé abecedy. Uvedli jsme se do vánoční nálady (Christmas). Zazpívali jsme si písníčku I am a little snowman-slovní zásoba snowman, eyes, nose, buttons, hat, scarf, snow. Nakonec děti vyrobily sněhuláky, které nám teď krásně zdobí celou třídu. Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

5.12.

V dnešní hodině jsme se naučili nová přídavná jména/adjectives: happy, sad, young, sad, ugly, beautiful. Každý vytvořil k přídavnému jménu obrázek. Obrázky pak děti použily ve dvojici jako pexeso. Nahlas opakujeme: she is sad, he is happy......
Bookwork: Pupils book: 26/5,6 poslech, nová slovní zásoba. Activity Book 26/5 poslouchej a vybarvi.
Děti se taky naučily nová písmena S,s (snow, snake, skateboard) a T,t (train, tiger, te, taxi) Procvičovali jsme psaní a podle pokynů děti vybarvují obrázky z abecedy. V rámci hry Zombie procvičujeme letters of alphabet.
Nakonec jsme si zahráli Crazy Vocabulary s magnetickými písmeny. Děti opět nahlas písmena pojmenují a podle pokynu dávají na tabuli.
Homework: 26/6 odevzdat 12.12.

Listopad

28.11.

Učíme se písmena Q,q (queen, question) a R,r (robot, rain, rainbow, red, rose). Procvičujeme jejich psaní a podle pokynu vybarvujeme obrázky z abecedy. Společně jsme si zazpívali písničku A is for Apple https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs. U tabule jsme hledali obrázky na začínající písmena A-Q. Zahráli jsme si Crazy Vocabulary (opět opakujeme letters of alphabet)
Grammar: She is / He is
Bookwork: Pupil's book str.25/1,2 práce ve dvojici. Activity book str.25/3 opakujeme předložky/prepositions. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi it's mine/it's yours. Opakovali jsme téma z minulé hodiny-my family a jednotlivé členy doplňovali do krátkých vět. Děti se ptají: Who is she/he? She is my grandma. He is my dad.
Homework: 29/samolepky najdete na zadní straně. Odevzdat 5.12.

21.11.

Dnes jsme se seznámili s písmeny O,o (orange, octopus, on/off) a P,p (pizza, pig, pink). Opět jsem pracovali s interaktivní tabulí, www. starfall.com. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynu vybarvovali obrázky. Zahráli jsme si Crazy Vocabulary, kdy děti procvičují písmena (letters of alphabets), která vidí na obrázku. Dětem se také líbila magnetická písmena, která ve dvojici pojmenovávaly. (find the letter/it's L, J, G... )
Dnes jsme se věnovali tématu rodina/my family. Naučili jsme se nová slovíčka mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa.
Bookwork: Pupil's book str.24/1,2 poslouchej a opakuj. Každý nakreslil obrázek své rodiny a pojmenoval jednotlivé členy.
Homework:24/1 odevzdat 28.11.

14.11.

Procvičujeme písmena M,m (moon, mask, monkey) a N,n (nine, night, nest) Písmena zapisujeme a podle pokynu vybarvujeme obrázky začínajících písmen. Děti opět skládají celou abecedu z kostiček scrabble (práce ve dvojici).
Grammar: prepositions/předložky Opakujeme v rámci hry s obrázky ve skupinách. Děti mluví v celých větách (The red ball is under the green table. Anna put the doll on the chair. apod.)
Bookwork: 22/8 poslech, fonetika-rozlišujeme T a D (toy, train, ten, doll, draw,) 22/9 poslouchej a vybarvuj.
Závěrem jsme si zahráli hru na postřeh, opět fonetické cvičení, děti opakují: Ten dolls on a train.
Homework:str.23 nahoře, prosím použijte samolepky ze zadní strany učebnice. Odevzdat 21.11.

7.11.

Na začátku dnešní hodiny děti složily celou abecedu v rámci hry scrabble. Procvičovali jsme písmena K,k (koala, kangaroo..) a L,l (lock, lips..) www.starfall.com. Děti opět vybarvují dle pokynu (colour koala grey apod.)
New vocabulary: prepositions ON, IN, UNDER, IN BETWEEN, NEXT TO, BEHIND (naučili jsme se písničku, která nám pomůže si všechny předložky zapamatovat)
Děti podle instrukcí umisťují nakreslené předměty na obrázek. ( put the ball on the table, put the doll under the chair, put the bike next to the book apod.)
Bookwork: str.20/5,6. str.21/7,8.
Homework: 20/6 odevzdat 14.11.

Říjen

24.10.

Dnes jsme se naučili písmena I,i ( ice-cream, igloo, insect) a J,j (jump, jet, jellyfish) www.starfall.com. Děti podle pokynu vybarvují (colour ice-cream pink apod.)
Zahráli jsme si hru Crazy Vocabulary, děti si předávají obrázky a opakují, co vidí=procvičujeme čísla 1-10 a písmena A-J.
Bookwork: Pupils book 18/1,2 poslech. New vocabulary (nová slovní zásoba) : car, doll. train, bike, ball. computer game.
Activity book: 18/1,2, poslech. 19/3,4.
Na závěr jsme si zahráli Musical chairs=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 18/2 odevzdat  7.11.

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny.

17.10.

Dnes jsem procvičovali písmena G, g (gorilla, go, girl, get, gum) a H,h (hippo, horse, helicopter) www.starfall.com. Děti dle pokynu vybarvují (colour gorilla brown apod.)

Zahráli jsme si hru na závod u tabule (děti hádají písmena) V rámci hry Zombie procvičujeme členy Star family (Mrs Star, Mr Star, Simon, Suzie, Lenny, Meera, Alex, Marie....)
Gramatika: Who's that ? That's.....  (děti se ptají ve dvojici)
Bookwork: Pupils book str.12/5 poslech, str. 14/9,10, Activity book str.12/5,6, str.14/8
Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 24.10.

10.10.

Dnes jsme se seznámili s písmeny E,e (egg, elephant) a F, f (five, fox, fish) www.starfall.com.  Zahráli jsme si závody u tabule (procvičujeme letters of alphabet)

Děti si také oblíbily písnišku https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
Seznámili jsme se s novou slovní zásobou na téma škola-school (pen, pencil, chair, eraser, book, schoolbag, table) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti se naučily novou otázku What is it? Odpověď=opět slovní zásoba-school.
Bookwork:  Activity book str.10/1,7. str.11/3,4
Homework: str.10/2 odevzdat do 17.10.

3.10.

Dnes jsme opět opakovali abecedu (letters of alphabet)-www.starfall.com. Procvičovali jsme písmena  C,c  a D,d, která děti  zapisovaly do portfolia. Zopakovali jsme čísla 1-10 a barvy (colours), hráli jsme hry na závod u tabule. Naučili jsme se novou zábavnou hru Snatch=procvičovali anglické instrukce a pokyny (touch your head, nose, ears, toes, jump)

Bookwork: str. 7/7 poslech-vybarvujeme zadaná čísla

Homework: str. 9 (nálepky jsou v zadní části učebnice) vypracovat do 10.10

ZÁŘÍ

26.9

Děti se dnes seznámily s abecedou (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  A,a (apple, alligator, astronaut) a B,b (bear, ballon, bee) -viz www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Představili jsme si rodinu Star family, která nás bude v učebnici provázet celým školním rokem.
Procvičovali jsme čísla 1-10, hráli jsme hry na závod u tabule. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.
Bookwork:  Activity Book str. 4. cvičení 1.
Homework: str. 5. cvičení 3. Datum odevzdání 3.10.

Prosíme rodiče, aby si děti pravidelně nosily učebnice do hodiny.

18.9

V dnešní hodině jsme se za pomoci zábavné hry Funny faces naučili jména všech nových kamarádů (řeknu své jméno a udělám legrační obličej, ostatní  děti opakují). Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také hráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like.  Názornou a hravou metodou se děti seznámily s Classroom language- listen, raise your hand, stand up, sit down, open/close your book atd. Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class card" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.
Domácí úkol pro děti není
 

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12