1st grade 2

 

  Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

  Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

 

ČERVEN

14.6.

Dnes jsme si zahráli hry jako například The memory game, Snatch, zopakovali předešlou slovní zásobu. V druhé polovině jsme zhlédli sérii krátkých animovaných pohádek. Na závěr jsme si rozdali odměny za nasbírané hvězdičky a rozloučili jsme se.

Všem dětem a rodičům přejeme pěkné, pohodové léto plné krásných zážitků!

Těšíme se opět na viděnou v září!:-)

Miss Hannah a Miss Adéla

7.6.

Dnes jsme si procvičili tvoření otázek pomocí Do you like…? V Activity book jsme si vypracovali strany 88-90, a to Unit 12 Party time. Zopakovali jsme si témata jako například Food, Body, Action verbs. Věnovali jsme se popisováním obrázků a zahráli jsme si hry na procvičení mluveného projevu.

KVĚTEN

17.5.

Dnes jsme si zopakovali názvy pokojů, barvy a slovesa. V Activity book jsme vypracovali stranu 78 a pokračovali tím dále v naší Unit 11 Our house. Procvičili jsme si poslech a mluvený projev. Na závěr jsme si vypracovali pracovní list Unit 11 Reinforcement worskheet a zopakovali spelování předešlé slovní zásoby.

Doporučená domácí příprava: Activity b. str.79/cv.2

10.5.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Public transport. Znovu jsme si procvičili přítomný čas průběhový a slovesa týkající se pohybu či aktivit/sportu.  V Activity book jsme si vypracovali strany 76-77. Znovu jsme si rovněž zopakovali barvy a sloveso Have got a tvoření otázek pomocí Have got.

Doporučená domácí příprava: Activity book strana 76/cv. 2

3.5.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z předešlých lekcí. Zopakovali jsme is slovíčka týkající tématu Public transport/Městská hromadná doprava a procvičili jsme si spelování a v druhé polovině jsme si přečetli příběh The journey home from Grandpa´s .

 

DUBEN

26.4.

Dnes jsme si do svého portfolia nakreslili náš oblíbený dopravní prostředek. V Pupil´s book jsme začali Unit 10 At the funfair, a to stranu 70 a v Activity book stranu 71. Zahráli jsme si hry jako například Where is Monty?, The memory game, zahráli písničky na zopakování předložek a přečetli příběh The journey home from grandpa´s. Rovněž jsme si procvičili psaní a předložky.

Doporučená domácí příprava: Unit 10 Reinforcement worksheet

19.4.

Dnes jsme si procvičili can/can´t plus a verb a tvoření krátkých odpovědí. V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 9 Fun time,a to stranu 67 – poslechovou část. v Activity book jsme si vypracovali stranu 66, 69. Zahráli jsme si hry jako například Simon says, Snatch a nakreslili jsme si do svého portfolia, co umíme a neumíme.

Doporučená domácí příprava: pracovní list Reinforcement worksheet

12.4.

Dnes jsme si vypracovali v Activity book strany 62-64. Do svého portfolia jsme si nakreslili své oblíbené zvířátko. Zahráli jsme si hry jako The board game na zopakování předešlé slovní zásoby. Pracovali jsme s textem a procvičili jsme si čtení.

Nová slovíčka/fráze: swim/play basketball/play football/ride a bike/play tennis/play the quitar

5.4.

Dnes jsme dále pokračovali v Unit 8 s názvem My clothes, a to strany 58-59. Zopakovali jsme si slovní zásobu týkající se tématu Clothes/Oblečení.  V Actvity book jsme si vypracovali stranu 56-59 a procvičili jsme si vazbu He´s got…She´s got…/hasn´t got. Zahráli jsme si hru Simon says.

 

BŘEZEN

22.3.

Dnes jsme probrali Unit 8 My clothes, a to strany 54-55. Zopakovali jsme si předložky, barvy, přídavná jména. Měli jsme poslechová cvičení a procvičili jsme si i čtení krátce.

Nová slovíčka/fráze: T-shirt/skirt/socks/shoes/jacket

Doporučená domácí příprava: Activity book str.55/cv.4

15.3.

Dnes jsme si zopakovali abecedu a téma Zvířata/Animals.  Procvičili jsme si používání Have you got..? Zahráli jsme si hry jako například The Memory game, zopakovali předložky on/in/next to a hru Hot and Cold.

8.3.

Dnes jsme si zopakovali abecedu. V Pupil´s book jsme probarli Unit 7 Wild animals a vypracovali stranu 49 a v Activity book stranu 48. V druhé polovině jsme si přečetli příběh Spot goes to the farm a vypracovali projekt k příběhu.

1.3.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se příběhu z minulé výuky, který jsme si četli. Dále jsme si zopakovali slovní zásobu z tématu Animals/Zvířata. V Activity book jsme si vypracovali stranu 48 Unit 7 Wild animals a do svého portfolia jsme si nakreslili oblíbenou hračku, pak zvíře a zopakovali předešlou slovní zásobu.

Nová slovíčka/fráze: hippo/monekys/elephant/giraffe/crocodile/tiger

Doporučená domácí příprava:pracovní list Unit 7

Dnes si děti rovněž měly možnost knihu z naší anglické knihovny. Doba zapůjčení je 14 dnů, ale lze ji i po domluvě prodloužit. Našim cílem je to, aby se děti s knihou v anglickém jazyce lépe obeznámily, postupem času si vybudovaly lepší vztah k četbě, neočekáváme to, že děti budou slovní zásobu znát či textu rozumět zcela. Děti také po vyplnění zadání pracovního listu ke knize, mohou získat dva body navíc v našem bodovém systému. Chceme tímto způsobem pouze děti ještě lépe a více motivovat ke četbě a aby si i tímto způsobem našli lepší efektivnější cestu k učení anglického jazyka.

ÚNOR

22.2.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z minulé výuky, a  to včetně tématu Body/Face. V Pupil´s book jsme si vypracovali stranu 46. V druhé polovině jsme si přečetli příběh s názvem Double trouble. Na závěr jsme si vymalovali pracovní list patřící k příběhu.

Nová slovíčka/fráze:  same/different/mad/sad/moustache/glasses/smell/hear/touch/see

15.2.

 

Dnes jsme si na začátku zahráli hru What´s in my bag?,kde jsme si zopakovali předešlou slovní zásobu a vazbu Have you got…? Dále jsme si zopakovali slovíčka z tématu Body parts/Části těla. V Activity book jsme vypracovali strany 44-45 a v druhé polovině přečetli příběh s názvem Pirate Pat. Procvičili jsme si mluvený projev popisováním příšerek.

 

 

1.2.

Naučili jsme se dnes pojmenovávat různé části obličeje a V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 6 My face a to stranu 41 a v Activity book rověž  str. 41. Zahráli jsme si taky písničku Head, Shoulders, Knees and toes, zahráli pohybové hry na zopakování předešlé slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: ear/mouth/hair/face/teeth/nose/eyes

 

 

 


 

LEDEN

25.1.

Dnes jsme si zopakovali názvy zvířat. Zopakovali jsme si přídavná jména z předešlé výukly, rovněž barvy. V Activity book jsme si vypracovali straby 37,38. V druhé polovině jsme si přečetli příběh s názvem Just me and my puppy a nakreslili na závěr obrázek našeho oblíbeného domácího mazlíčka. 

18.1.

Dnes jsme začali Unit 5 Pets. Vypracovali jsme si stranu 35 v Pupil´s book a  stranu 36 v Activity book. Měli jsme nová poslechová cvičení na procvičení slovní zásoby a zahráli jsme si hry jako například Simon says, Draw what you hear. Naučili jsme se nová písmena Xx, Yy, Zz a vypracovali strany 15-16 v Alphabet book.

Nová slovíčka/fráze: fish/dog/mouse/cat/parrot/horse/pet/old/young/dirty/clean/beautiful/ugly

 

11.1.

Dnes jsme věnovali hodinu opakování  a učili jsme se jaké barvy vzniknout kombinací různých barev. V Pupil´s book jsme probrali strany 30-33. Zopakovali jsme si taktéž číslovky, pracovali s textem. Naučili jsme se nová písmena, a to Vv a Ww a procvičili jsme si jejich psanou podobu i vaší Alphabet book.

4.1.

Dnes jsme si povídali a opakovali znovu členy v rodině Family members a přídavná jména sloužící k popisu osob. V Activity book jsme si vypracovali strany 27, 29. Z abecedy jsme se naučili písmena Tt, Uu a zopakovali rovněž barvy a číslovky.

Nová slovíčka/fráze: happy/sad/ugly/beautiful/old/young

 

PROSINEC

21.12.

Dnes jsme si vyrobili sněhové vločky a zopakovali slovíčka spojená s tématikou vánoc a v druhé polovině zhlédli vánoční příběh.

14.12.

Dnes jsme se naučili novou slovní zásobu týkající se tématu Christmas/Vánoce. Rovněž jsme se naučili písmena Rr, Ss. V Alphabet book jsme si vypracovali strany 11,12. Zahráli jsme si hry online jako například The Memory game, zahráli písničky Hello, reindeer!  Frosty the showman.

Nová slovíčka/fráze: snowman/angel/star/tree/present/stocking/chain/ Santa

 

7.12.

Dnes jsme si zopakovali abecedu, naučili písmena Pp, Qq, v Alphabet book vypracovali stranu 10. V Pupil´s book jsme začali Unit 4 Family. Na závěr jsme si vypracovali project My family, kde si děti nakreslili svou vlastní rodinu.

Nová slovíčka/fráze: mum/dad/sister/brother/grandma/grandpa/family

 

​LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme si zopakovali abecedu a naučili nová písmena Nn, Oo. Zopakovali jsme si hračky, číslovky, barvy, předložky, školní potřeby. Zahráli jsme si hry jako například Simon says, Pictionary, Guess the number, Snatch. Zahráli jsme si spoustu písniček a The Mmemory game online. Nakonec jsme si nakreslili své oblíbené hračky.

23.11.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z předešlých lekcí, jako například téma School objects, Colours, Numbers, The Alphabet, Prepositions/předložky. Zahráli jsme si spoustu her a užili mnoho legrace. Také jsme si dnes povídali o Díkuvvzdání/ Thanksgiving, zahráli písničky spojené s daným tématem a na závěr vypracovali pracovní list Turkey Jigsaw a zahráli pexeso online The memory game –Thanksgiving.

Nová slovíčka/fráze: turkey/Thanksgiving/shake/wiggle/left/right/wing

16.11.

Dnes jsme se naučili písmena Mm, Ll. Zopakovali jsme si předložky a vypracovalo poslechové cvičení na procvičení předložek on/in//next to/under. Poslechli jsme si příběh o hračkách, povídali jsme si o něm a nakreslili naši oblíbenou hračku.

9.11.

Dnes jsme si opět procvičili otázku How are you?. Zopakovali jsme si téma toys, barvy, číslovky a abecedu. Naučili jsme se nová písmena,a to Jj, Kk. V Activity book jsme si vypracovali strany 19, 20 a v Pupil´s book stranu 18 Unit 3 Favourite toys.

Nová slovíčka/fráze: doll/ball/train/bike/car

2.11.

Dnes jsme si zazpívali naši oblíbenou písničku s názvem How are you? Následovně jsme si procvičili názvy školních potřeb a zopakovali číslovky a otázku typu How many?. V Pupil´s book jsme probrali stranu 16, v Activity boo strany 16-17. V Alphabet book jsme porobrali písmena Hh, Ii a vypracovali jsme si strany 4-6.

Nová slovíčka/fráze: How are you? I´m fine, thank you!

ŘÍJEN

 

19.10.

Dnes jsme si znovu procvičovali vazbu typu How are you? I´m fine, thank you. Zopakovali jsme si písmena a Aa, Bb, Cc, Dd, Ee a naučili dně nová písmena, a to Ff a Gg. V Pupil´s book jsme si povyprávěli příběh na straně 15 a vystřihli a vykreslili jsme si postavičky z naší učebnice z pracovního listu. Na závěr výuky jsme si zahráli hru Monty says.

 

 

12.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali písmena Aa, Bb a zároveň se naučili nová jako například Cc, Dd,Ee. Naučili jsme se rovněž nová slovíčka ze školního prostředí,a to: eraser, book, pencil, pen, table, chair. Užili jsme si spoustu legrace hraním her na osvěžení doposud naučené slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: book/eraser/table/chair/pen/pencil

 

05.10

Dnes jsme si zopakovali barvy, číslovky 1-10. Dále jsme se naučili písmena Aa,Bb. V Activity book jsme probrali strany 4, 7 a zároveň jsme si procvičili poslech. Děti si rovněž užily spousty legrace při hraní her jako například The Colour hunt, The Whispering game.

ZÁŘÍ

21.09

Naši první hodinu jsme zahájili vzájemným představováním ("Hello. I'm ...) a zahráli jsme si zábavnou hru, při které se každý představil a ke svému jménu vymyslel nějaký pohyb.

Poté jsme si povídali o tom, jak se budeme při hodinách chovat a také jsme si ukázali "Starchart" - tabulku, do které budeme zapisovat hvězdičky za dobré chování a práci, za které pak obdrží děti odměnu.

Děti si pak vyzdobily záložky do učebnic a vyrobily jmenovky na lavice.

S pomocí interaktivní tabule jsme si zazpívali písničku o písmenech abecedy The Phonics Song, která se dětem moc líbila. Můžete si ji doma společně zazpívat a procvičit.

Moc se těšíme naviděnou příště!! 

 

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12