1st grade 2

 

  Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

  Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

 

LEDEN

18.1.

Dnes jsme začali Unit 5 Pets. Vypracovali jsme si stranu 35 v Pupil´s book a  stranu 36 v Activity book. Měli jsme nová poslechová cvičení na procvičení slovní zásoby a zahráli jsme si hry jako například Simon says, Draw what you hear. Naučili jsme se nová písmena Xx, Yy, Zz a vypracovali strany 15-16 v Alphabet book.

Nová slovíčka/fráze: fish/dog/mouse/cat/parrot/horse/pet/old/young/dirty/clean/beautiful/ugly

 

11.1.

Dnes jsme věnovali hodinu opakování  a učili jsme se jaké barvy vzniknout kombinací různých barev. V Pupil´s book jsme probrali strany 30-33. Zopakovali jsme si taktéž číslovky, pracovali s textem. Naučili jsme se nová písmena, a to Vv a Ww a procvičili jsme si jejich psanou podobu i vaší Alphabet book.

4.1.

Dnes jsme si povídali a opakovali znovu členy v rodině Family members a přídavná jména sloužící k popisu osob. V Activity book jsme si vypracovali strany 27, 29. Z abecedy jsme se naučili písmena Tt, Uu a zopakovali rovněž barvy a číslovky.

Nová slovíčka/fráze: happy/sad/ugly/beautiful/old/young

 

PROSINEC

21.12.

Dnes jsme si vyrobili sněhové vločky a zopakovali slovíčka spojená s tématikou vánoc a v druhé polovině zhlédli vánoční příběh.

14.12.

Dnes jsme se naučili novou slovní zásobu týkající se tématu Christmas/Vánoce. Rovněž jsme se naučili písmena Rr, Ss. V Alphabet book jsme si vypracovali strany 11,12. Zahráli jsme si hry online jako například The Memory game, zahráli písničky Hello, reindeer!  Frosty the showman.

Nová slovíčka/fráze: snowman/angel/star/tree/present/stocking/chain/ Santa

 

7.12.

Dnes jsme si zopakovali abecedu, naučili písmena Pp, Qq, v Alphabet book vypracovali stranu 10. V Pupil´s book jsme začali Unit 4 Family. Na závěr jsme si vypracovali project My family, kde si děti nakreslili svou vlastní rodinu.

Nová slovíčka/fráze: mum/dad/sister/brother/grandma/grandpa/family

 

​LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme si zopakovali abecedu a naučili nová písmena Nn, Oo. Zopakovali jsme si hračky, číslovky, barvy, předložky, školní potřeby. Zahráli jsme si hry jako například Simon says, Pictionary, Guess the number, Snatch. Zahráli jsme si spoustu písniček a The Mmemory game online. Nakonec jsme si nakreslili své oblíbené hračky.

23.11.

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu z předešlých lekcí, jako například téma School objects, Colours, Numbers, The Alphabet, Prepositions/předložky. Zahráli jsme si spoustu her a užili mnoho legrace. Také jsme si dnes povídali o Díkuvvzdání/ Thanksgiving, zahráli písničky spojené s daným tématem a na závěr vypracovali pracovní list Turkey Jigsaw a zahráli pexeso online The memory game –Thanksgiving.

Nová slovíčka/fráze: turkey/Thanksgiving/shake/wiggle/left/right/wing

16.11.

Dnes jsme se naučili písmena Mm, Ll. Zopakovali jsme si předložky a vypracovalo poslechové cvičení na procvičení předložek on/in//next to/under. Poslechli jsme si příběh o hračkách, povídali jsme si o něm a nakreslili naši oblíbenou hračku.

9.11.

Dnes jsme si opět procvičili otázku How are you?. Zopakovali jsme si téma toys, barvy, číslovky a abecedu. Naučili jsme se nová písmena,a to Jj, Kk. V Activity book jsme si vypracovali strany 19, 20 a v Pupil´s book stranu 18 Unit 3 Favourite toys.

Nová slovíčka/fráze: doll/ball/train/bike/car

2.11.

Dnes jsme si zazpívali naši oblíbenou písničku s názvem How are you? Následovně jsme si procvičili názvy školních potřeb a zopakovali číslovky a otázku typu How many?. V Pupil´s book jsme probrali stranu 16, v Activity boo strany 16-17. V Alphabet book jsme porobrali písmena Hh, Ii a vypracovali jsme si strany 4-6.

Nová slovíčka/fráze: How are you? I´m fine, thank you!

ŘÍJEN

 

19.10.

Dnes jsme si znovu procvičovali vazbu typu How are you? I´m fine, thank you. Zopakovali jsme si písmena a Aa, Bb, Cc, Dd, Ee a naučili dně nová písmena, a to Ff a Gg. V Pupil´s book jsme si povyprávěli příběh na straně 15 a vystřihli a vykreslili jsme si postavičky z naší učebnice z pracovního listu. Na závěr výuky jsme si zahráli hru Monty says.

 

 

12.10.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali písmena Aa, Bb a zároveň se naučili nová jako například Cc, Dd,Ee. Naučili jsme se rovněž nová slovíčka ze školního prostředí,a to: eraser, book, pencil, pen, table, chair. Užili jsme si spoustu legrace hraním her na osvěžení doposud naučené slovní zásoby.

Nová slovíčka/fráze: book/eraser/table/chair/pen/pencil

 

05.10

Dnes jsme si zopakovali barvy, číslovky 1-10. Dále jsme se naučili písmena Aa,Bb. V Activity book jsme probrali strany 4, 7 a zároveň jsme si procvičili poslech. Děti si rovněž užily spousty legrace při hraní her jako například The Colour hunt, The Whispering game.

ZÁŘÍ

21.09

Naši první hodinu jsme zahájili vzájemným představováním ("Hello. I'm ...) a zahráli jsme si zábavnou hru, při které se každý představil a ke svému jménu vymyslel nějaký pohyb.

Poté jsme si povídali o tom, jak se budeme při hodinách chovat a také jsme si ukázali "Starchart" - tabulku, do které budeme zapisovat hvězdičky za dobré chování a práci, za které pak obdrží děti odměnu.

Děti si pak vyzdobily záložky do učebnic a vyrobily jmenovky na lavice.

S pomocí interaktivní tabule jsme si zazpívali písničku o písmenech abecedy The Phonics Song, která se dětem moc líbila. Můžete si ji doma společně zazpívat a procvičit.

Moc se těšíme naviděnou příště!! 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44