1st grade 2

 

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

 

ŘÍJEN

17.10.

Zopakovali jsme si Class rules; písmena A,B,C,D. Nová písmena na starfall.com - G, H. Děti si písmena napsaly do sešitu a nalepily k nim obrázky: gorilla, girl, horse, heart.

Dále jsme si zopakovali jména postav z naší učebnice a představili si nové osoby: Leny, Meera, Alex. Děti seděly v kroužku a představovaly postavu, kterou měly na obrazové kartě: Hello, I am Meera, I am 7. apod. Naučili jsme se ptát: How old are you? a odpovídat: I am six. Také jsme si formou hry zopakovali slovní zásobu z minulých lekcí.

Zazpívali jsme si novou písničku: Hello! How are you?; také jsme si zopakovali Phonics song.

Domácí úkol: Activity Book str. 15 (my pictionary) - děti mají samolepky ze zadní části učebnice nalepit na dané obrázky (čísla) a čísla vyslovit nahlas. Nemají psát!

 

10.10.

Opět jsme si přeříkali Class rules. Děti odpovídaly na otázku How are you? I am happy/fine/sad..

Na starfall.com jsme probrali písmena E,F - děti si je napsaly do sešitu (elephant, egg, fish, fox) vlepily obrázky a hledaly písmena po třídě (všechna, která jsme dosud probrali). 

Zopakovali jsme si naší písničku: Phonics song.

Naučili jsme se z učebnice nová slovíčka - školní věci (schools objects): pen, book, table, chair, pencil, eraser- děti formou hry s kartami rozpoznávaly a pojmenovávaly jednotlivé předměty. Poté jsme přidali barvy a postavy z učebnice - děti říkaly: a red pen, a blue erasor apod. Na závody u tabule děti označovaly všechny obrazové karty, které jsme dosud probrali. Také jsme opakovali čísla do 10 (10 brown chairs, 6 red pens...).

Domácí úkol: draw a white and purple fish! (namaluj bílo fialovou rybu!):-) 

3.10.

Dnes jsme si nejdříve zopakovali naše Class Rules.

Máme k tomu říkanku:

Rule number 1: Listen!

Rule number 2: Raise your hand!

Rule number 3: Bring your books!

Rule number 4: Be kind!

Rule number 5: Speak English!

Dále jsme si probrali v programu starfall.com písmena C, D. Děti se je zapsaly do sešitu a nalepili obrázky s předměty, které daným písmenem začínají (cat, cookie, doll, dog).

Zopakovali jsme si postavy z naší učebnice (viz. zápis v září) a naučili se slovo: toys. Dále jsme se naučili říkanku z učebnice: Toys in the box, come alive! Naučili jsme se barvy (colours) a trénovali jejich rychlé rozpoznávání.

Activity Book: str. 7 (poslouchej a vybarvi) - děti rozpoznávaly čísla a vybarvovaly je zadanými barvami.

Domácí úkol: děti mají doma najít něco červeného (red), nakreslit a přinést. Odměnou bude hvězdička navíc!

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme se nejprve navzájem pozdravili, zopakovali si věci z minulé hodiny. Podívali jsme se na první dvě písmena anglické abecedy (alphabet) - A, B. V programu starfall.com zhlédly krátký "shot" o každém písmenku. Učily se jeho jméno i zvuk a 3 slova, která jim začínají. A - astronaut, apple, alligator; B - ball, boy, bear. Děti si písmenka (tiskací) napsaly do svých sešitů (portfolium) a nalepily obrázky výše zmíněných věcí. Naučili jsme se slovo BIG and SMALL.

Představili jsme si osoby (characters) z naší učebnice: Miss Star, Mr Star, Stella, Simon, Suzy, Maskman, Monty (the mouse), Maria (the doll).

Probrali jsme čísla (numbers) od 1 - 10 - formou hry, kartiček, soutěží. Naučili jsme se z učebnice krátkou říkanku na čísla.

Domácí úkol: str. 5 (děti si zde zopakují jednotlivé postavy z učebnice - viz. výše)

 

19.9.

Dnes měly děti svůj první den v programu LEAP! Nejprve jsme se navzájem představili - Hello, I am Adam...... Děti se naučily slovo - teacher (Miss Hannah and Miss Andrea), school, classroom, books, library.

Hráli jsme hru, kdy děti vzaly obrázek a donesly jej k nápisu "school" (vždy musely říci - School) a nebo "summer". 

Představili jsme si 5 pravidel ve třídě - děti opakovaly a ukazovaly gesty, jednotlivá pravidla: Listen, Raise your hand, Come prepared, Speak English, Be kind. Podepsali jsme se všichni na team poster, kde jsme si odsouhlasili, že budeme všichni spolupracovat a nikdo nebude na nikoho zlý. 

Děti dostaly sešity na práci v hodině (portfolium), které si nadepsaly svým jménem a nakreslily obrázek. Jmenovaly jsme si barvy. Prohlédli jsme si naše učebnice.

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34