1st grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

 

ŘÍJEN

9.10.

Zopakovali jsme si dosud probraná písmenka (A,B,C,D) a probrali v programu starfall písmena Ee, Ff. Děti zhlédly videa a poté si písmena doplnily do svých "Alphabet Book", se kterými pracujeme pouze v hodinách.

Naučili jsme se novou říkanku "Banana song" spojenou s pohyby a slovy: Peel banana/chop banana/shake banana/drink banana.

Seznámili jsme se s novou slovní zásobou: school objects (školní předměty) - a pencil, a pen, a table, a chair, an eraser, a book. Děti slova opakovaly a ukazovaly v učebnici; formou her s obrazovými kartami jsme si neustále se slovy hráli.

Activity Book: str. 9 - děti lepily samolepky na správné místo (samolepky jsou v zadní části učebnice) a pojmenovávaly čísla. 11/4. Procvičovali jsme si otázku: How many? (Kolik) a počítali předměty na obrázku.

Domácí úkol: 10/2 - děti mají nakreslit svůj stůl (a table) a předměty na něm.

 

2.10.

Uvítali jsme se naší oblíbenou říkankou Hello! How are you? :-). Zopakovali jsme si písmena A, B z minulé hodiny a probrali nová: Cc (cat, car, cow), Dd (dog, dinosaur, doll). Děti si vyplnily stránky v "Alphabet book". 

Věnovali jsme se barvám (colours). Pomocí obrazových karet jsem si hráli různé hry, při kterých si děti procvičovaly barvy: red, blue, white, black, yellow, green, orange, pink, purple. Zazpívali jsme si písničku o barvách: I Can Sing the Rainbow. 

Dále jsme se věnovali číslům 1 - 10 (numbers). Děti pojmenovávaly čísla podle obazových karet, soutěžily u tabule, odpovídaly na otázku: How many? Kolik? What's the next? (jaké číslo následuje).

V rámci procvičování anglických "phonics" (zvuk jednotlivých hlásek a samohlásek) jsme procvičovali "s" -Six stars.

Activity Book str. 7/7 (listen and colour)

Na závěr jsme si zahráli konverzační hru, ve které se děti navzájem ptaly: What's your name? How old are you?

Domácí úkol: pracovní list (barvy) - vypracovat do 9.10.

 

ZÁŘÍ

25.9.

Na začátku hodiny jsme se pozdravili naší říkankou spojenou s pohyby: Hello, how are you? I'm fine and you? I'm just so so. I'm terrible.:-) Poté jsme se začali v programu starfall věnovat písmenům anglické abecedy - A (big) a  (small); Bb. Každý dostal svůl "Alphabet Book" vytvořený podle starfall, kde si probraná písmena děti obtáhly a vybarvily obrázky slov na ně začínajících (A - apple, alligator...; B - ball, bee...). 

Dále jsme si představili formou her postavy z učebnice Kid's Box, které nás budou provázet po celý rok (The Star family - Miss Star, Mr. Star, Suzy, Simon, grandpa Star, grandma Star, Monty) - formou her jsme se učili všechny pojmenovat.

Pracovali jsme s Pupil's Book, knihou, kterou mají děti pouze ve škole - zde jsme podle poslechu vyslovovali a ukazovali postavy knížky. Dále jsme se učili čísla 1 - 10 - opět formou pohybových her děti musely rozpoznávat čísla podle obrázku, pojmenovat je a nebo podle zvuku na ně ukázat

Domácí úkol: Activity Book str. 5 cv. 3

 

18.9.

Dnešní hodinu jsme se navzájem představili – formou různých her. V kruhu si děti házely míčem a říkaly: I‘m.......What's your name? Dále každý řekl své jméno a k tomu předvedl nějaký pohyb. Ostatní si to museli zapamatovat a poté zopakovat. Děti si vytvořily jmenovky na stůl.

Náš třídní maskot „Monty the Mouse“, který nás bude provázet celý školní rok, dětem představil pravidla ve třídě (Class Rules): Listen. Raise your hand. Bring your books. Be kind. Speak English. Podepsali jsme náš „class poster", kde jsme si odsouhlasili, že se k sobě budeme navzájem hezky chovat a budeme spolupracovat.

Dále jsme se naučili říkanku s tanečkem: Hello, how are you? I'm fine, I‘m fine, and you? I'm so so. I‘m terrible.:-)  Prohlédli jsme si učebnice Kid‘s Box. PROSÍME, ABY SI DĚTI NOSILY PRAVIDELNĚ UČEBNICE DO HODINY.

Na závěr jsme si zazpívali "Goodbye Song"

 

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58