1st grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

 

PROSINEC

12.12.

Začali jsme opakováním dosud probraných písmen abecedy a udělali jsme zase dvě nová: U,V (umbrella, under, violin, volcano). 

Probrali jsme novou slovní zásobu na téma Christmas: Christmas tree, star, Santa Claus, elf, snowman, snowflake, candy cane. Formou různých her jsme si slova procvičovali. 

Představili jsme si slova: eyes, nose, mouth, buttons, scarf, hat. Poté jsme se naučili písničku: I am Little Snowman. Dále děti dostaly pracovní list se sněhulákem, kterému nalepily a nakreslily vše, co bylo v písničce.

Domácí úkol: Draw your dream present. (nakresli svůj vysněný dárek)

 

5.12.

Dnes jsme probrali písmena S, T (star, snake; train, tiger). Děti si písmena napsaly do sešitu a nalepily obrázky. Dále jsme zpívali Phonics song.

V kroužku jsme se navzájem ptali: How are you?; dále jsme se věnovali názvům zvířat: snake, monkey, dog, cat, hippo, giraffe, elephant, bird, tiger. S pomocí obrazových karet jsme hráli hry - děti musely podle poslechu zvířata rozpoznávat; dále je předváděly a ostatní hádaly. 

Naučili jsme se nová přídavná jména: long, short, dirty, clean, big, small

Učebnice: str. 48/1 - listen and join (poslouchej a spojuj)

Domácí úkol: str. 35 - vybarvi obrázky zvířat 

LISTOPAD

28.11.

Abeceda, písmena Q,R - question, queen, rose, rain; Phonics song, zopakovali jsme si class rules.

V učebnici jsme si povídali o obrázku (Who is it? It's an grandfather/grandmother, father, mother, sister, brother a zopakovali si přídavná jména z minulé hodiny. Děti poslouchaly písničku a na obrázku ukazovaly na věci, které v písničce zazněly. 

V kruhu jsme si zahráli hru s obrazovými kartami. Děti tvořily slovní spojení: old grandfather, beautiful mother, young baby, ugly monster, happy grandmother apod. 

Děti se navzájem ptaly "How are you?" a odpovídaly (happy, sad, angry, wonderful, good). 

Učebnice str. 26 - listen and colour (poslouchej a vybarvi)

Charades: každý vždy dostal kartičku s obrázkem, to poté předvedl ostatním, co na něm bylo a ti hádali (a sad baby, a happy cat, a beautiful unicorn apod.)

Domácí úkol: str. 29 - děti mají nalepit samolepky ze zadní části učebnice a vyslovit názvy jednotlivých členů rodiny.

 

21.11.

Abeceda, písmena O,P - octopus, ostrich, pumpkin,

Zopakovali jsme si Phonics song, class rules (děti už mluví a zpívají samostatně).

Dnešní téma bylo: rodina (family). Naučili jsme se nová slovíčka: mother (mom), father (daddy), grandmother, grandfather, sister, brother. Na obrazových kartách se členy "Star family" jsme si slovní zásobu procvičovali. 

Dále jsme se naučili nová přídavná jména: old/young; beautiful/ugly; happy/sad. Děti předváděly a hádaly, které z přídavných jmen to znamená.

V programu I - dictionary jsme zhlédli písničku a příběh na téma "family". 

Activity Book str. 25/3 (poslech).

Zahráli jsme si hru: Monty says.

Domácí úkol: 25/4 (nakresli svou rodinu)

 

 

14.11.

Abeceda, písmena M,N; slova: motorcycle, moon, nine, nest. Zopakovali jsme si class rules (5 rules!), Phonics song.

Zazpívali jsme si písničku (procvičení slovní zásoby - toys- a předložek). Děti poslouchaly a ukazovaly. 

V kroužku jsme se ptali navzájem: How are you? I am happy.... Procvičovali jsme si výslovnost T, D (Ten dolls on a train). Pomocí obrazových kartiček jsme soutěžili, kdo nejdříve rozpozná danou předložku.  

Activity Book str. 22 - poslech.

Domácí úkol: str. 23/My picture dictionary (děti mají nalepit samolepky ze zadní části učebnice).

7.11.

Dnes jsme pokračovali v poznávání abecedy - písmenka K,L (program starfall.com) děti si písmenka napsaly a nalepily obrázky věcí, které jimi začínají: kangaroo, kite, lollipop, lock

Zopakovali jsme si také všechna písmena, která jsme od začátku roku probraly a zazpívali jsme si všechny písničky, které jsme se naučili. 

Představili jsme si novou slovní zásobu: toys (hračky): car, doll, bike, ball, train. Naučili jsme se fráze: What's your favourite toy? My favourite toy is a car/a doll.....

Pustili jsme si poslechové cvičení z učebnice. Děti držely obrazové karty s novými slovíčky a kdykoliv nějaké zaslechly, zvedly danou kartu. 

Naučili jsme se také předložky: on (na), in (v), under (pod), next to (vedle). Formou hry s plyšovým kamarádcem Montym jsme si předložky procvičovali. 

Activity Book str. 20/5 (poslouchej a napiš číslo). 

Domácí úkol: 18/2

ŘÍJEN

24.10.

 

Jako vždy jsme si zopakovali Class rules. Zkuste se dětí doma zeptat, jeslti je umí vyjmenovat:-).

V programu starfall.com jsme probrali písmena I,J. Děti si písmena zapsaly do sešitu a nalepily k nim obrázky: ice cream, igloo, jet, juice.

Zopakovalo jsme si naší Phonics song a zahrály si u tabule hru, kdo nejdříve pozná obrázek z dané písničky. 

Z učebnice jsme si poslechy příběh (story). Děti při poslechu měly dětekovat zadaná slova; jakmile je uslyšely, přihlásily se.

Zazpívali jsme si Hello. How are you! písničku z minulé lekce.

Na tabuli jsme dali obrazové karty s barvami a čísly - děti v týmech soutěžily, kde danou barvu nebo číslo nejrychleji označí. 

Dnes jsme byl "stars day" - děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičkysmiley.

Domácí úkol: Activity Book str. 15 (děti mají nalepit samolepky k danému obrázku - samolepky jsou vzadu v učebnici) 


17.10.

Zopakovali jsme si Class rules; písmena A,B,C,D. Nová písmena na starfall.com - G, H. Děti si písmena napsaly do sešitu a nalepily k nim obrázky: gorilla, girl, horse, heart.

Dále jsme si zopakovali jména postav z naší učebnice a představili si nové osoby: Leny, Meera, Alex. Děti seděly v kroužku a představovaly postavu, kterou měly na obrazové kartě: Hello, I am Meera, I am 7. apod. Naučili jsme se ptát: How old are you? a odpovídat: I am six. Také jsme si formou hry zopakovali slovní zásobu z minulých lekcí.

Zazpívali jsme si novou písničku: Hello! How are you?; také jsme si zopakovali Phonics song.

Domácí úkol: Activity Book str. 15 (my pictionary) - děti mají samolepky ze zadní části učebnice nalepit na dané obrázky (čísla) a čísla vyslovit nahlas. Nemají psát!

 

10.10.

Opět jsme si přeříkali Class rules. Děti odpovídaly na otázku How are you? I am happy/fine/sad..

Na starfall.com jsme probrali písmena E,F - děti si je napsaly do sešitu (elephant, egg, fish, fox) vlepily obrázky a hledaly písmena po třídě (všechna, která jsme dosud probrali). 

Zopakovali jsme si naší písničku: Phonics song.

Naučili jsme se z učebnice nová slovíčka - školní věci (schools objects): pen, book, table, chair, pencil, eraser- děti formou hry s kartami rozpoznávaly a pojmenovávaly jednotlivé předměty. Poté jsme přidali barvy a postavy z učebnice - děti říkaly: a red pen, a blue erasor apod. Na závody u tabule děti označovaly všechny obrazové karty, které jsme dosud probrali. Také jsme opakovali čísla do 10 (10 brown chairs, 6 red pens...).

Domácí úkol: draw a white and purple fish! (namaluj bílo fialovou rybu!):-) 

3.10.

Dnes jsme si nejdříve zopakovali naše Class Rules.

Máme k tomu říkanku:

Rule number 1: Listen!

Rule number 2: Raise your hand!

Rule number 3: Bring your books!

Rule number 4: Be kind!

Rule number 5: Speak English!

Dále jsme si probrali v programu starfall.com písmena C, D. Děti se je zapsaly do sešitu a nalepili obrázky s předměty, které daným písmenem začínají (cat, cookie, doll, dog).

Zopakovali jsme si postavy z naší učebnice (viz. zápis v září) a naučili se slovo: toys. Dále jsme se naučili říkanku z učebnice: Toys in the box, come alive! Naučili jsme se barvy (colours) a trénovali jejich rychlé rozpoznávání.

Activity Book: str. 7 (poslouchej a vybarvi) - děti rozpoznávaly čísla a vybarvovaly je zadanými barvami.

Domácí úkol: děti mají doma najít něco červeného (red), nakreslit a přinést. Odměnou bude hvězdička navíc!

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme se nejprve navzájem pozdravili, zopakovali si věci z minulé hodiny. Podívali jsme se na první dvě písmena anglické abecedy (alphabet) - A, B. V programu starfall.com zhlédly krátký "shot" o každém písmenku. Učily se jeho jméno i zvuk a 3 slova, která jim začínají. A - astronaut, apple, alligator; B - ball, boy, bear. Děti si písmenka (tiskací) napsaly do svých sešitů (portfolium) a nalepily obrázky výše zmíněných věcí. Naučili jsme se slovo BIG and SMALL.

Představili jsme si osoby (characters) z naší učebnice: Miss Star, Mr Star, Stella, Simon, Suzy, Maskman, Monty (the mouse), Maria (the doll).

Probrali jsme čísla (numbers) od 1 - 10 - formou hry, kartiček, soutěží. Naučili jsme se z učebnice krátkou říkanku na čísla.

Domácí úkol: str. 5 (děti si zde zopakují jednotlivé postavy z učebnice - viz. výše)

 

19.9.

Dnes měly děti svůj první den v programu LEAP! Nejprve jsme se navzájem představili - Hello, I am Adam...... Děti se naučily slovo - teacher (Miss Hannah and Miss Andrea), school, classroom, books, library.

Hráli jsme hru, kdy děti vzaly obrázek a donesly jej k nápisu "school" (vždy musely říci - School) a nebo "summer". 

Představili jsme si 5 pravidel ve třídě - děti opakovaly a ukazovaly gesty, jednotlivá pravidla: Listen, Raise your hand, Come prepared, Speak English, Be kind. Podepsali jsme se všichni na team poster, kde jsme si odsouhlasili, že budeme všichni spolupracovat a nikdo nebude na nikoho zlý. 

Děti dostaly sešity na práci v hodině (portfolium), které si nadepsaly svým jménem a nakreslily obrázek. Jmenovaly jsme si barvy. Prohlédli jsme si naše učebnice.

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48