1st grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

​ČERVEN

14.6.

Vážení rodiče, dnešním dnem jsme ukončili výuku v programu LEAP pro tento školní rok. S dětmi jsme se rtozloučili tím, že jsme první část hodiny hráli hry a poté koukali na film. Děti dostaly odměny za nasbírané hvězdičky.

Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se na viděnou v zářísmiley.

Miss Andrea a Miss Adrienne

 

7.6.

Nová lekce - téma "house". Probírali jsme názvy části domu. Děti malovaly své domy a popisovaly jejich jednotlivé části. Výsledek své práce poté prezentovaly ostatním.

Work Book str. 78

​KVĚTEN

31.5.

Dnes jsme se věnovali knížce "We Are Going on a Bear Hunt" - probrali jsme s dětmi slovní zásobu, jednotlivé části příběhu, přečetli jsme si příběh, děti jej zhlédly také na videu. Poté každý maloval a řadil správně jednotlivé části příběhu.

 

24.5.

Začali jsme procvičováním různé slovní zásoby. Děti řadily slova k písmenům na tabuli. Začali jsme novou Unit 11. 

Nová slovní zásoba: boat, lorry, plane, helicopter, car, motorbike, bike, bus.

Zopakovali jsme si písničku na předložky a plnili úkoly na tabuli. Děti odpovídaly na otázky: Where is the plane? The plane is on/under/next to/behind/in front of the chair....apod.

Domácí úkol: 70/1 

17.5.

Hráli jsme si opět s písmeny. Děti řadily písmena podle diktátu, podle abecedy, sestavovaly různá slova a poté je hláskovaly a psaly na tabuli. Naučili jsme se zvuk spojení souhlásek: th, ch (č), sh (š)

Na zárěr děti dokončily své Alphabet Posters

 

10.5.

Dnešní hodinu jsme si hodně hráli s písmenky a se slovy. Děti dostaly plastové dílky s písmeny, řadily je podle abecedy, sestavovaly slova, soutěžily, kdo nejdříve najde dané písmeno a správně jej přiřadí ke slovu apod. V programu starfall.com jsme četli další příběh: Peg the Hen. Na závěr děti vyráběly ve dvojicích poster s abecedou a obrázky věcí, které danými písmeny začínají.​​

3.5.

Zopakovali jsme si nejdříve slovní zásobu z předešlé hodin; v kruhu jsme hráli hru na procvičování fráze: Can you...? Yes, I can. No, I can't. Hráli jsme hru na tabuli s pbrazovými kartami.

Učebnice: písnička - děti podle poslechu zapisovaly do pracovního listu. Activity Book str. 66, 68/8,9, 69

V programu starfall.com jsme začali program "začínáme číst". Dnes jsme si přečetli příběh "Zac the Rat".

 

​DUBEN

​26.4.

Dnes nás bylo velmi málo, ostatní děti odjely na ŠVP. Hráli jsme různé hry, četli jsme si příběh Going on a Bear Hunt; pustili jsme si jej na videu.

19.4.

Zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce a přidali nová: ride a horse, sing, fishing.

​V učebnici jsme si udělali poslechové svičení; naučili jsme se frázi: Can she/he/you....? Yes, I can. No, I can't. ​Děti dostaly pracovní list a měly se svých spolužáků ptát na různé činnosti, které umí nebo neumí. 

12.4.

 

clothes (oblečení) - poslech, ukazování obrazových karet, vybarvování podle poslechu. Vše podle písničky The Mice Party (I-dictionary programu - příběh a písnička).

Nová slovní zásoba: play the piano/guitare; play football/basketball/tennis; swim, ride a bike

Activity Book str. 64/1; 65/4. Hráli jsme hru "snatch" na procvičení nové slovní zásoby. 

 

5.4.

Dnes jsme začali procvičování frází: Have you got...? Yes, I have. No, I haven't. Děti jmenovaly, co mají na sobě: I have got a blue skirt/black trousers.....opakovali jsme slovní zásobu (clothes)
Activity Book str. 58
 
Věnovali jsme se tématu jaro "SPRING". Slovíčka: spring, rain, clouds, sun, grass, umbrella, butterfly, flower, caterpillar. ​Děti malovaly obrázky a psaly slova.

BŘEZEN

22.3.

Dnešní téma: clothes. Začali jsme opakováním písmen abecedy (soutěže, psaní, rozpoznávání písmen); zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny (shoes, jacket, skirt, T-shirt, trousers, socks). Procvičovali jsme si frázi She/he has got.. You have got... Has he/she got...? Have you got...? Na závěr si děti vyrobily své figury, které se dají oblékat:-)

15.3.

Dnes jsme si formou her zopakovali hodně slovní zásoby (body parts, pets, wild animals); začali jsme Unit 8: Clothes (oblečení).  
 
Activity Book str. 54, 55. Zopakovali jsme si předložky, naučili jsme se písničku - clothes and colours. 

Procvičovali jsme abecedu, pořadí jednotlivých písmen - soutěže, práce na interaktivní tabuli. 

 

8.3.

písmena Y/Z; starfall.com; psaní do našich alphabet books

-pořadí písmen v abecedě, jejich rozpoznávání podle zvuku
-Části těla - slovíčka: hands, arms, feet, legs, knee, shoulder. 
-hra Touch your...procvičování nových slovíček
-malování "monster" podle diktátu
-Body parts pexeso
-Děti popisovaly obrázky svých "monsters" (It has got.....)
 

 

1.3.

Dnes jsme probrali písmena W,X; formou soutěží, her jsme si hráli s písmeny. V učebnice probíráme části těla. Přečetli jsme si tedy knížku: I Ain't Gonna Paint No More! o klukovi, který si postupně pomalovává jednotlivé části těla. Následně děti dostaly obrázek hrdiny knížky, pomalovaly jej jak chtěly a pak popisovaly svůj obrázek ostatním: The hand is green, The eyes are yellow...

Na závěr jsme si zahráli hru, ve které děti hledaly podle zadaných indicií správné "monster" (It is green, It has got 5 arms, It has got one eye..apod.)

​ÚNOR

22.2.

Opakovali jsme si všechna dosud probraná písmena. Děti řadily písmena na tabuli, psaly podle diktátu, nakonec jsme si probrali v programu starfall.com písmena U,V. Zahráli jsme si hru"go fish" (podobné kvartetu) na procvičení fráze Have you got.....? Yes, I have. No, I haven't. 

Naučili jsme se části těla (body parts): eyes, ears, face, hair, mouth, teeth, head, shoulders, knees, legs, arms, hands... V učebnici jsme si udělali poslechové cvíčení a výslovnost nových slov. Hráli jsme "snatch". Activity Book str. 40 - poslouchej a maluj. Zahráli jsme si deskovou hru, při které děti malovaly obličej. 

 

15.2.

Na úvod jsme si s dětmi povídaly o jarních prázdninách. Dále jsme se učili a procvičovali názvy zvířat - děti hrály nejrůznější hry na rozpoznávání zvířat, jakými písmeny začínají apod. Naučili jsme se říkat: Have you got....? Máš? Yes, I have. No, I haven't. Hráli jsme hru "go fish"- karetní hra, ve které děti procvičovaly nové fráze. Na závěr jsme se podívali na krátký příběh v programu I-dictionary; děti si zárověň procvičovaly porozumění poslechu.

 

1.2.

Dnešní téma: story time s knížkou Very Hungry Caterpillar - přečetli jsme si knížku, podívali se na video, odpovídali na otázky, vypracovali pracovní list a vytvořili si velikou housenku na naši nástěnkusmiley

 

 

 

LEDEN

​25.1.

Na začátku jsme si zopakovali našich "5 rules". V abecedě jsme probrali písmena S,T (starfall.com), děti dostaly pracovní list s písmenky, která podle diktátu různě vybarvovaly. 

Procvičovali jsme názvy zvířat (soutěž u tabule); zpívali písničku z on-line aktivit.

V dalším pracovním listě si děti trénovaly přídavná jména: long, short, old, young, big, small, fat, thin

Domácí aktivita: pracovní list - vybarvi písmena, jak jdou za sebou v abecedě; úkol bude odměněn extra hvězdičkou:-)

 

18.1.

Dnešní výuku jsme věnovali písmenům abecedy. Písmenka jsme psali na mazací tabulku podle diktátu. Četli jsme si knížku On Market Street, ve které jsme se seznámili s jednotlivými písmeny prostřednictvím krásných kreseb. Děti si poté malovaly své obrázky podobné těm z knížky.

image

 

 

11.1.

. Na úvod hodiny jsme se navzájem ptali: How are you? a odpovídali: I am happy, sad, ok, tired, sleepy. 

. Procvičovali jsme přídavná jména z minulé hodiny.

. písmena Q,R - seznámení s novými písmeny, zápis do Alphabet Book; psaní již probraných písmen abecedy, soutěž ve psaní písmen 

. Activity Book str. 28/8,9

. Zpívali jsme písničku na zopakování názvů členů rodiny.

. Opakovali jsme předložky.

4.1.

​. What did you get for Christmas? Povídali jsme si s dětmi o dárcích, které dostaly:-)

. v programu starfall.com jsme si hráli s písmeny O,P, děti je zapisovaly a doplňovaly ve svých Alphabet Books

. letters dictation - děti psaly na destičky diktovaná písmena a ukazovaly ostatním

. učili jsme se nová slova: adjectives(přídavná jména): beautiful, ugly, old, young, happy, sad 

Slova jsme si procvičovali formou her, ukazování na tabuli, předváděním.

. Activity Book str. 26/5

. předložky

PROSINEC

21.12.

Dnes jsme s dětmi hráli hry s vánoční tématikou, udělali jsme si vánoční "party". Děti zhlédly film "The Snowman",o kterém jsme si poté povídali.

Merry Christmas and Happy New Year!

 

14.12.

  • Děti se navzájem ptaly a odpovídaly na otázku How are you?
  • písmena M,N - program starfall.com
  • Alphabet book - děti psaly písmena, vpisovaly je do slov
  • Family - nová slovní zásoba: father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, dad, mum, grandpa, grandma;
  • opakovali jsme předložky
  • Activity Book str. 24/2, 25

 

7.12.

Dnešní téma: Christmas

  • Christmas vocabulary: Santa, mistletoe, candy cane, Christmas tree, sleigh, present
  • poštěli jsme si písničku: Decorate the Christmas Tree; děti během písničky ukazovaly kartičky s jednotlivými slovy, která slyšely. Dále řadily obrázky, tak jak šly za sebou v písničce.
  • děti vyráběly sněhuláka a hvězdu:-) Vyzdobili jsme si naši třídu

​LISTOPAD

​30.11.

​. opakování probraných písmen abecedy - děti dostaly speciální knížky, kde písmena, která jsme dosud probrali, psaly a doplňovaly.

. závod o psaní písmenek

​. zpívali jsme z učebnice písničku Where is Monty? (předložky)

. zopakovali jsme si naši říkanku/písničku na naučení předložek on, in, under, in between, next to, behind

. v programu I-dictionary děti zhlédly příběh na procvičení předložek a zahráli jsme si hru

 

23.11.

Dnes jsme se věnovali tématu Thanksgiving (den díkůvzdání).

. nejprve děti skládaly obrázek krocana (a turkey)

. četli jsme si knížku: There Was an Old Lady Who Swallowed a Pie - příběh vycházející z večeře na Thanksgiving.

. nová slovíčka: old lady, turkey, cider, squash, pumpkin pie, roll, pot, bread.

. děti řadily a malovaly slova, tak jak za sebou šly ve čteném příběhu.

 

 

16.11.

Dnes jsme se naučili písmena Mm, Ll. Zopakovali jsme si předložky a vypracovalo poslechové cvičení na procvičení předložek on/in//next to/under. Poslechli jsme si příběh o hračkách, povídali jsme si o něm a nakreslili naši oblíbenou hračku.

9.11.

. procvičování písmen abecedy a, b, c, d, e, f, g, h

.nová písmena i, j - v programu starfall.com si děti prosvičily výslovnost, rozlišování jednotlivých písmen; rozlišování písmen, která se pletou:I, E, J, G

. Phonics song

. naučili jsme se předložky: on, in, under, in between, next to, behind (budeme každou hodinu zpívat písničku, která pomáhá si zapamatovat předložky; za pár týdnů vám ji děti doma určitě rády zazpívají:-)

. pracovní list na procvičení předložek

 

2.11.

. procvičování písmen abecedy a, b, c, d - jmenování věcí, které danými písmeny začínají

. 5 rules - děti nám už samy ukazovaly, jaká pravidla platí ve třídě (listen, raise your hand, bring your books, speak English, be nice)

. seznámili jsme se s novou slovní zásobou: toys - car, train, doll, ball, computer, bike - formou různých her s obrazovými kartami, malováním na tabuli

. práce s učebnicí - obrázek - poslech, ukazování, odpovídání na dotazy: Who has a train? Who has a car? apod.

. pímena G, H (starfall.com) - děti si písmena napsaly do svého abecední knížky a malovaly obrázky předmětů, které na daná písmena začínají

. Activity Book str. 18

 

​ŘÍJEN

19.10.

- na úvod hodiny jsme se navzájem ptali: How are you? I am fine/so so/ bad/happy.

- zopakovali jsme si Phonics song, děti poté jmenovaly jednotlivé věci na tabuli, které začínaly daným písmenem.

- opakování písmen A, B, C, D a nová písmena E, F

- sedli jsme si do kroužku a pomocí obrazových karet jsme si procvičovali slovní zásobu (school objects - školní předměty, Star family, numbers-čísla).

- hráli jsme různé hry u tabule na procvičení slovní zásoby

- zazpívali jsme si písničku z učebnice

Děti dostaly pracovní list - vybarvování a slovíčka.

Domácí aktivita: 14/9 - dokončit

 

 

12.10.

- dnes jsme si na začátek hodiny zopakovali naše pravidla: 5 rules. Zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny a písmena A, B - slova, která těmito písmeny začínají.

- zazpívali jsme si Phonics song, prostřednisctvím kterého si děti procvičují název a zvuk jednotlivých písmen abecedy. Pomocí zpěvu, vyslovování a pohybu.

- probrali jsme nová písmenka: C, D (program www.starfall.com). Děti rozlišovaly malá a velká písmena (big letter/little letter)

- opakovali jsme si názvy osob v učebnici (Star Family)

 

 

5.10.

​- the alphabet -představili jsme si písmenka A, B - malá a velká, jmenovali jsme předměty, které začínají těmito písmeny. Děti si založily svou abecední knížku, kam si písmena píší a malují věci, které jimi začínají

- čísla 1 - 10 - formou her a soutěží, poslechu děti rozpoznávaly a psaly jednotlivá čísla

- práce s učebnicí; Activity Book str. 5, 7.

- opakovali jsme si jednotlivé postavy, které nás provázejí naší učebnicí (Activity Book str. 4)

Domácí aktivita: pracovní list

ZÁŘÍ

21.9.

Dnes jsme přivítali naše nové prvňáčky. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Navzájem jsme se představili (Hello, my name is.), děti si vyrobily své jmenovky. Dále jsme si vyjmenovali pravidla platná v naší třídě (5 rules: 1. Listen; 2. Raise your hand; 3. Bring your books; 4. Speak English 5. Be nice). Vyrobili jsme si poster naší skupiny, kam se každý podepsal. Děti se dozvěděly, že budou dostávat za každou dvouhodinovou výuku 4 hvězdičky jako odměnu a po šesti týdnech se vždy budou rozdávat podle počtu hvězdiček odměny. Děti si také vyrobily záložky do svých knížek, které si ponechávají ve škole (Pupil’s Book). S sebou do hodiny budou nosit Activity Book. Na závěr jsme si zahráli hru „snatch“.

 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53