1st grade 1

  Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

PROSINEC

14.12.

  • Děti se navzájem ptaly a odpovídaly na otázku How are you?
  • písmena M,N - program starfall.com
  • Alphabet book - děti psaly písmena, vpisovaly je do slov
  • Family - nová slovní zásoba: father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, dad, mum, grandpa, grandma;
  • opakovali jsme předložky
  • Activity Book str. 24/2, 25

 

7.12.

Dnešní téma: Christmas

  • Christmas vocabulary: Santa, mistletoe, candy cane, Christmas tree, sleigh, present
  • poštěli jsme si písničku: Decorate the Christmas Tree; děti během písničky ukazovaly kartičky s jednotlivými slovy, která slyšely. Dále řadily obrázky, tak jak šly za sebou v písničce.
  • děti vyráběly sněhuláka a hvězdu:-) Vyzdobili jsme si naši třídu

​LISTOPAD

​30.11.

​. opakování probraných písmen abecedy - děti dostaly speciální knížky, kde písmena, která jsme dosud probrali, psaly a doplňovaly.

. závod o psaní písmenek

​. zpívali jsme z učebnice písničku Where is Monty? (předložky)

. zopakovali jsme si naši říkanku/písničku na naučení předložek on, in, under, in between, next to, behind

. v programu I-dictionary děti zhlédly příběh na procvičení předložek a zahráli jsme si hru

 

23.11.

Dnes jsme se věnovali tématu Thanksgiving (den díkůvzdání).

. nejprve děti skládaly obrázek krocana (a turkey)

. četli jsme si knížku: There Was an Old Lady Who Swallowed a Pie - příběh vycházející z večeře na Thanksgiving.

. nová slovíčka: old lady, turkey, cider, squash, pumpkin pie, roll, pot, bread.

. děti řadily a malovaly slova, tak jak za sebou šly ve čteném příběhu.

 

 

16.11.

Dnes jsme se naučili písmena Mm, Ll. Zopakovali jsme si předložky a vypracovalo poslechové cvičení na procvičení předložek on/in//next to/under. Poslechli jsme si příběh o hračkách, povídali jsme si o něm a nakreslili naši oblíbenou hračku.

9.11.

. procvičování písmen abecedy a, b, c, d, e, f, g, h

.nová písmena i, j - v programu starfall.com si děti prosvičily výslovnost, rozlišování jednotlivých písmen; rozlišování písmen, která se pletou:I, E, J, G

. Phonics song

. naučili jsme se předložky: on, in, under, in between, next to, behind (budeme každou hodinu zpívat písničku, která pomáhá si zapamatovat předložky; za pár týdnů vám ji děti doma určitě rády zazpívají:-)

. pracovní list na procvičení předložek

 

2.11.

. procvičování písmen abecedy a, b, c, d - jmenování věcí, které danými písmeny začínají

. 5 rules - děti nám už samy ukazovaly, jaká pravidla platí ve třídě (listen, raise your hand, bring your books, speak English, be nice)

. seznámili jsme se s novou slovní zásobou: toys - car, train, doll, ball, computer, bike - formou různých her s obrazovými kartami, malováním na tabuli

. práce s učebnicí - obrázek - poslech, ukazování, odpovídání na dotazy: Who has a train? Who has a car? apod.

. pímena G, H (starfall.com) - děti si písmena napsaly do svého abecední knížky a malovaly obrázky předmětů, které na daná písmena začínají

. Activity Book str. 18

 

​ŘÍJEN

19.10.

- na úvod hodiny jsme se navzájem ptali: How are you? I am fine/so so/ bad/happy.

- zopakovali jsme si Phonics song, děti poté jmenovaly jednotlivé věci na tabuli, které začínaly daným písmenem.

- opakování písmen A, B, C, D a nová písmena E, F

- sedli jsme si do kroužku a pomocí obrazových karet jsme si procvičovali slovní zásobu (school objects - školní předměty, Star family, numbers-čísla).

- hráli jsme různé hry u tabule na procvičení slovní zásoby

- zazpívali jsme si písničku z učebnice

Děti dostaly pracovní list - vybarvování a slovíčka.

Domácí aktivita: 14/9 - dokončit

 

 

12.10.

- dnes jsme si na začátek hodiny zopakovali naše pravidla: 5 rules. Zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny a písmena A, B - slova, která těmito písmeny začínají.

- zazpívali jsme si Phonics song, prostřednisctvím kterého si děti procvičují název a zvuk jednotlivých písmen abecedy. Pomocí zpěvu, vyslovování a pohybu.

- probrali jsme nová písmenka: C, D (program www.starfall.com). Děti rozlišovaly malá a velká písmena (big letter/little letter)

- opakovali jsme si názvy osob v učebnici (Star Family)

 

 

5.10.

​- the alphabet -představili jsme si písmenka A, B - malá a velká, jmenovali jsme předměty, které začínají těmito písmeny. Děti si založily svou abecední knížku, kam si písmena píší a malují věci, které jimi začínají

- čísla 1 - 10 - formou her a soutěží, poslechu děti rozpoznávaly a psaly jednotlivá čísla

- práce s učebnicí; Activity Book str. 5, 7.

- opakovali jsme si jednotlivé postavy, které nás provázejí naší učebnicí (Activity Book str. 4)

Domácí aktivita: pracovní list

ZÁŘÍ

21.9.

Dnes jsme přivítali naše nové prvňáčky. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Navzájem jsme se představili (Hello, my name is.), děti si vyrobily své jmenovky. Dále jsme si vyjmenovali pravidla platná v naší třídě (5 rules: 1. Listen; 2. Raise your hand; 3. Bring your books; 4. Speak English 5. Be nice). Vyrobili jsme si poster naší skupiny, kam se každý podepsal. Děti se dozvěděly, že budou dostávat za každou dvouhodinovou výuku 4 hvězdičky jako odměnu a po šesti týdnech se vždy budou rozdávat podle počtu hvězdiček odměny. Děti si také vyrobily záložky do svých knížek, které si ponechávají ve škole (Pupil’s Book). S sebou do hodiny budou nosit Activity Book. Na závěr jsme si zahráli hru „snatch“.

 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44