1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou případně psát, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

12.6.

Dnešní hodinu jsem věnovali příběhu o housence zvanému "The Very Hungry Caterpillar". Nejprve jsem se seznámili a procvičili si novou slovní zásobu vyskytující se v příběhu. Poté jsme si příběh přečetli a dělali různé aktivity s ním spojené např. kreslili jsme, co všechno housenka snědla; zahráli jsme si hru "I spy with my little eyes" a hledali jsem slovíčka vážící se z příběhu; na tabuli jsme pomocí obrázkových karet procvičovali slovní zásobu. Nakonec jsme se podívali na animovanou verzi příběhu, kterou si můžete prohlédnout se svými dětmi zde

Nová/opakovaná slovíčka/fráze: apple, banana, cake, bread, orange, fish, burger, ice cream, milk, pizza, water, orange juice, chocolate, chips, sausage; leaf, butterfly, strawberry, plum, pear, cheese, cherry pie, salami, lollipop, caterpillar, moon, sun, stomachache, days of the week

 

5.6.

Na úvod hodiny jsme si procvičili hláskování slovíček (apple, banana, cake, burger).

Zopakovali jsme si názvy potravin, nápojů a jídel a ve dvojicích procvičovali otázku "Do you like .... ?" a odpovědi "Yes, I like ..."  "No, I don't like ...". Také jsme si nakreslili talíř a rozdělili ho na dvě poloviny - na jednu jsme kreslili, co máme rádi, a na druhou, co nemáme rádi. Pak jsme se ptali spolužáků, co oni mají oni rádi a co ne. Zahráli jsme si hru podobnou naší "tiché poště".

V druhé části výuky se naučili nové fráze: "Have you got ...?" "Yes, I have got ..." "No, I haven't got..." Každý z nás dostal nákupní seznam a šel "do obchodu" nakoupit potraviny. Při tom jsme tyto fráze procvičovali.

Nová/opakovaná slovíčka/fráze: apple, banana, cake, bread, orange, fish, burger, ice cream, milk, pizza, water, orange juice, chocolate, chips, sausage"Do you like .... ?"; "Yes, I like..."; "No, I don't like ..."; "Have you got ...?" "Yes, I have got ..." "No, I haven't got..."

Doporučená domácí příprava: pracovní list (doplň, jaká potravina následuje v řadě - nakresli, vybarvi a napiš slovem)

KVĚTEN

29.5.

Na úvod hodiny jsme si povídali, jaké názvy potravin, nápojů a jídel známe.

Zahráli jsme si hru, při které jsme po třídě hledali obrázky k tématu Food and DrinkNázvy potravin, nápojů a jídel jsme si zapisovali do pracovního listu a pak jsme k nim dokreslili i odpovídající obrázky. Poté jsme ve dvojicích procvičovali otázku "Do you like .... ?" a odpovědi "Yes, I like ..."  "No, I don't like ...".

V druhé části výuky si každý z nás nakreslil devět potravin. Poté jsme se ptali svých kamarádů, zda mají tyto potraviny rádi či nikoliv. Odpovědi jsme zapisovali do pracovního listu. Na konci hodiny jsme se podívali na příběh a poslechli si písničku na téma Food and Drink v našem výukovém programu I-Dictionary.

Nová/opakovaná slovíčka/fráze: apple, banana, cake, bread, orange, fish, burger, ice cream, milk, pizza, water, orange juice, chocolate, chips, sausage

22.5.

Na úvod hodiny jsme si zopakovali předložky (on, under, between, next to, behind) a zazpívali si oblíbenou písničku The Preposition song.

Zahráli jsme si "Kim's Game", při které jsme po třídě hledali obrázky k tématu Our house. Názvy místností a vybavení jsme si zapisovali do pracovního listu a pak jsme k nim nalepili/dokreslili i odpovídající obrázky. Zahráli jsme si i týmovou hru, při které jsme podle pokynů vyučujícícho kreslili do jednotlivých místností v domečku na tabuli různé věci a říkali, kde se co nachází např. There is a TV in the living room. 

V druhé části výuky si každý z nás kreslil svůj dům (My house) a umístil do něj místnosti a vybavení podle vlastní fantazie. Poté jsme obrázek popisovali např. In my kitchen there is a table and a chair. Na konci hodiny jsme se podívali na příběh a poslechli si písničku na téma Our house v našem edukativním programu I-Dictionary.

Nová/opakovaná slovíčka/fráze: house/bathroom/dining room/living room/kitchen/hall/bedroom/chair/table/book

Doporučená domácí příprava: AB str. 79/cv. 3 

15.5.

Na úvod jsme si dnes zábavnou formou zopakovali hláskování slovní zásoby týkající se dopravních prostředků/Means of transport.

V Pupil´s book jsme si vypracovali novou lekci, a to Unit 11 Our house. Naučili jsme se pojmenovat jednotlivé místnosti v domě, zahráli jsme si hry jako například Swat it!, procvičili jsme si mluvený projev, odpovídání na otázky.

V AB jsme si vypracovali str. 78, vypracovali jsme si rovněž poslechové cvičení. Závěrem jsme si zahráli velmi zábavnou hru Crazy circle game na obživení předešlé slovní zásoby a vypracovali jsme si pracoévní list Our house, kde jsme se znovu podívali na předložky, barvy, dnešní slovní zásobu a snažili jsme se o to, aby si je žáci lépe osvojili, a to hravou formou.

Nová slovíčka/fráze: house/bathroom/dining room/living room/kitchen/hall/bedroom

Doporučená domácí příprava: AB str. 79/cv. 2

DUBEN

24.4.

Na úvod jsme si dnes zopakovali abecedu, výslovbost hlásek Ss a Sh sh. Procvičili jsme si i abecedu opět v programu Starfall.com. 

Zopakovali jsme si slovní zásobu z předešlé výuky týkající se tématu Means of transport/Dopravní prostředky. Zahráli jsme si hry jako například The Kim´s game, zazpívali jsme si opět naši oblíbenou písničku The Preposition song. V Pupil´s book jsme pokračovali v Unit 10 At the funfair a vypracovali jsme si strany 71-72, a to i poslechové cvičení a rovněž jsme si zopakovali předložky a barvy. Také jsme si vypracovali str. 71 v Activity book.

Doporučená domácí příprava: AB str. 72/cv. 6

 

17.4.

Na úvod dnešní výuky jsme si dnes opět zopakovali abecedu.

Dále jsme se dnes věnovali tématu Velikonoc/Easter. Naučili jsme se novou slovní zásobu a snažili jsme si ji osvojit hravou formou hrami jako například Swat it!. The Matching game.

Vpyracovali jsme si pracovní list Easter Egg hunt, kde jsme si zopakovali číslovce a barvy. V druhé polovině jsme si věnovali velikonočnímu tvoření a vyrobili jsme si pro své blízké velikonoční přání. Na úplný závěr výuky jsme si zahráli velikonoční hry online.

Nová slovíčka/fráze: bunny/basket/Easter/lamb/Easter eggs/chick/spring

10.4.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali abecedu a seřadili od A-Z. 

Dále jsme se naučili novou slovní zásobu týkající se dopravních prostředků z Unit 10 At the Funfair. Zahráli jsme si hry jako například Swat it!, Kim´s game, The Memory game na lepší osvojení nové slovní zásoby. 

V AB jsme si vypracvali str. 70 cvičení Listen and colour, vypracovali jsme si také pracovní list Transport a na závěr výuky jsme zhlédli příběh a poslechli písničku Transport v našem edukativním programu I-Dictionary.

Nová slovíčka/fráze: plane/train/lorry/car/helicopter/bus/bike/motorbike/boat

Doporučená domácí příprava: AB str. 70/cv. 1

3.4.

Dnes jsme si na úvod zopakovali abecedu vypracovali jsme si naši ABC picture dictionary.

Dále jsme si zopakovali další předešlé téma Hobbies a vazbu Can you...? Yes, I can/No, I can´t. zahráli jsme si rovněž hru na pantomimu a procvičili vazby She/He can....She/He can´t..

V AB jsme si vypracovali strany 66,67. Procvičili jsme si rovněž mluvený projev použitím Can you...?

Nová slovíčka/fráze: He/She can´t....He/She can...

Doporučená domácí příprava: AB str. 68/cv. 8

 

BŘEZEN

27.3.

Dnes na úvod výuky jsme se věnovali opět opakování abecedy, a to obzvláště hlásek Ff-Ll.

Dále jsme si prošli znovu názvy pohybových aktivit z předešlé výuky a zahráli jsme si u toho různé zábavné hry. Také jsme si procvičili mluvený projev a snažili jsme se i nadále si osvojit vazbu I can../ I can´t+verb. Zahráli jsme si hru na pantonymu a vypracovali pracovní list s názvem Can you....? Yes, I can../No, I can´t.

Doporučená domácí příprava: AB str. 66/cv. 6

KNÍŽKY Z KNIHOVNY: Počátkem dnešní výuky si děti mohou půjčovat z naší knihovničky knížky. Prosíme rodiče, aby si důkladně přečetli instrukce k vyplnění zápisu z četby (book report), který děti s knížkou dostaly. Děti za něj dostávají 2 hvězdičky navíc. Samozřejmě v současné době nepředpokládáme, že by děti knížky četly. Chceme, aby si knížku doma alespoň prohlédly, případně si s rodiči či sourozencem o ní popovídaly a třeba se naučily jedno dvě nová slovíčka. Do zápisu z četby stačí, když se děti pokusí opsat jméno knížky a namalují obrázek. Velmi jejich snahu ocenímesmiley. Knížky se půjčují vždy na 14 dní.

 

20.3.

Dnes jsme si na úvod zahráli a zazpívali náš oblíbený Phonics song. Následně jsme si zahráli hru s názvem Swat it na zopakování slovní zásoby z uvedené písničky. Taky jsme si vypracovali pracovní list na zopakování abecedy a k závěru první poloviny naší výuky jsme si obživili předešlou slovní zásobu a fráze hrou Snatch!.

V druhé polovně jsme začali novou lekci, a to Unit 9 Fun time, kde jsme se věnovali tématu Hobbies. V Pupil´s book jsme si vypracovali strany 64-65, věnvali jsme se poslechu a zahráli a zazpívali písničku z uvedené lekce. Naučili jsme se rovněž používat slovesné tvary I can.../I can´t+verb. Dané téma jsme si procvičili hrou jako například The Miming game.

Nová slovíčka/fráze: I can../I can´t+verb/play tennis/play the guitar/swim/play basketball/play football/play the piano

Doporučená domácí příprava: AB str. 65/cv. 4

13.3.

Dnes jsme si zopakovali s dětmi abecedu, kdy děti měly za úkol seřadit, jak kdou po sobě písmena v abecedě. Následně jsme si zopakovali spelování předešlé jednoduché slovní zásoby.

Do dnešní výuky jsme si dnes zárověň zapojily některé pohybové aktivity a zábavným způsobem jsme si tak procvičili předchozí látku.

Dnes jsme také i nadále pokračovali s našim novým tématem Clothes/Oblečení. Rovněž jsme pojračovali s naší hrou, kde jsme si hráli hru na obchod, kde někdo byl nákupčí a někdo jiný hrál prodávajícího a děti měly šanci si tímto způsobem opět zopakovat vazbu Have you got...? Yes, I have got../No, I haven´t got...

Závěrem jsme si vypracovali projekt Draw yourself and the clothes you´re wearing/your favourite clothes.

Doporučená domácí příprava: dokonči pracovní list - Draw yourself and your favourite clothes

6.3.

Na začátku výuky jsme si zopakovali abecedu opět a slovní zásobu týkající se předešlého tématu s názvem Clothes.

Dále jsme dnes pracovali na osvojení si gramatického jevu Have got, a to především otvoření otázk y typu Have you got? a krátkých odpovědí Yes, I have got../No, I haven´t got.. Zahráli jsme si hru na obchod, kde děti měly za úkol si nakoupit určité oblečení a zároveň si procvičit tyhle sloves. vazby.

Rovněž jsme si zopakovali slovní zásobu z předešlé výuky hrou s názvem Kim´s game, kde jsme také pracovali na mluveném projevu.

Nová slovíčka/fráze: Have you got..? Yes, I have got.../ No, I haven´t got...

BŘEZEN

27.3.

Dnes na úvod výuky jsme se věnovali opět opakování abecedy, a to obzvláště hlásek Ff-Ll.

Dále jsme si prošli znovu názvy pohybových aktivit z předešlé výuky a zahráli jsme si u toho různé zábavné hry. Také jsme si procvičili mluvený projev a snažili jsme se i nadále si osvojit vazbu I can../ I can´t+verb. Zahráli jsme si hru na pantonymu a vypracovali pracovní list s názvem Can you....? Yes, I can../No, I can´t.

Doporučená domácí příprava: AB str. 66/cv. 6

ÚNOR

27.1.

Na úvod jsme si dnes zopakovali abecedu a procvičili poslech.

Dále jsme si zahráli hry jako například The Memory game, Vocabulary Run and touch game. Vypracovali jsme si cvičení Listen and colour, Listen, point and say.

Zopkoavli jsme si téma Clothes, procvičieli jsme si mluvený projev tím, že jsme si popsali, co mají na lidé na sobě. V Pupil´s a Activity book jsme si vypracovali str. 55, zahráli a zazpívali jsme si písničku. Dále jsme si vypracovali str. 59 v Activity b. a pracovali jsme na samohláskách a/e/i/o/u.

V programu I-dictionary jsme shlédli příběh a zahráli jsme si hru Dress the mice.

Doporučená domácí příprava: AB str. 59 - Picture dictionary

20.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali naši již známou písničku Preposition song a obživili jsme si znovu předložky in/on/under/next to/between/behind.

Dále jsme si procvičili slovní zásobu z tématu Animals, zopakovali znovu číslovky, barvy, zahráli jsme si hry ve dvojicích či společně ve skupině.

Dnes jsme rovnněž začali nové téma Clothes/ Oblečení. V Pupil´s book a v Activity book jsme si vypracovali stranu 54, a to cvičení typu Find and circle the number.

Závěrem jsme si procvičily mluvený projev a novou slovní zásobu hrou s názvem Vocabulary Grid game.

Nová slovní zásoba/fráze: clothes/shoes/trousers/socks/jacket/T-shirt/skirt/jacket

Doporučená domácí příprava: AB str. 55/cv. 4

 

6.2.

Dnes jsme si opět prošli abecedu, pracovali jsme v programu more2starfall.com.

Dále jsme si zahráli hry jako například Snap it!, vypracovali cvičení typu Listen and colour, zahráli a zazpívali písničku Let´s go to the zoo! a vypracovali jsme si k tomu i pracovní list. Zopakovali jsme si slovní zásobu z tématu Animals a naučili jsme se nová action verbs/ slovesa vyjadřující pohyb.

Na závěr jsme si vypracovali projekt ZOO  - viz. pracovní list.

Nová slovíčka/fráze: slither/stomp/swim/jump/polar bear/cow/parrot/penquin/kanagroo/crocodile/spider

Doporučená domácí příprava: dokonči a vybarvi projekt ZOO - pracovní list / za dvě hvězdičky

LEDEN

30.1.

Dnes na začátku jsme si zopakovali abecedu zábavnou formou, zahráli jsme si hru s míčem, The Swat game u tabule a zahráli a zazpívali náš oblíbený Alphabet song.

Dále jsme si opakovali slovní zásobu ze zvířecího světa, zahráli hru na pantomimu a seřadili jsme si zvířatka podle toho, kde žijí. V Pupil´s book jsme si vypracovali stranu 48 a v Activity book strany 45, 48-49. Děti si procvičily poslech, znovu jsme si prošli barvy a rovněž části těla. Zahráli jsme si a zazpívali nám již známou písničku Head, Shoulders, Knees and Toes a vypracovali jsme si k závěru v Activity book jako shrnutí slovní zásoby Picture dictionary.

 

 

23.1.

Dnes jsme si na úvod zopakovali abecedu hravou formou, zahráli jsme si velmi zábavnou hru Go fish, Swat it a Snatch.

V druhé polovině naší výuky jsme si znovu prošli téma Body and face a znovu osvěžili novou slovní zásobu. Zahráli jsme si a zazpívali písničku Head,Shoulders, knees and toes a vypracovali k tomu i danný úkol. Na závěr jsme si nakreslili svou vlastní příšerku a popsali.

Doporučená domácí příprava: AB str. 44/cv.9

16.1.

Dnes jsme se naučili závěrečná dvě písmena z naší abecedy Yy, Zz, opět jsme si je dobře a zábavnou formou procvičili v programu Starfall.com a zapsali do svého portfolia a přiřadili patřičný obrázek. 

Začali jsme dnes nové téma Body parts/Části těla. V Activity book jsme si vypracovali stranu 40 Unit 6 My Body/ face. Procvičili jsme si poslech, poslechli příběh v programu Primary-I-dictionary, zopakovali předešlou slovní zásobu a zahráli písničku spolu s hrami s interaktivní tabulí. 

Nová slovíčka/fráze: hands/eyes/nose/mouth/ears/shoulders/knees/toes/fingers/arms/hands/legs

Doporučená domácí příprava: AB str. 42/cv. 6

9.1.

Dnes jsme se s dětmi přivítali v novém roce a povídali jsme si krátce o tom, jak strávili vánoce.

V programu Starfall.com jsme se naučili dvě další písmena, a to Ww, Xx a zábavnou formou jsme si je rovněž procvičili. Dále jsme si je opět zapsali do našeho portfolia a přiřadili k nim patřičný obrázek. Zahráli jsme si také hry jako Swat it, The Board game na osvěžení předešlých hlásek z naší abecedy.

Také jsme si zopakovali přídavná jména a jejich protiklady a snažili jsme se opět, aby si je děti osvojily zábavnou formou. V Pupil´s book jsme dále pokračovali v Unit 5 Pets, a vypracovali jsme si str. 36. Měli jsme poslechová cvičení, kde jsme pracovali na cvičeních jako například Listen and point a poslechli jsme si i písničku na zopakování zvířat a přídavných jmen. V Activity book jsme si vypracovali str. 36, a to cvičení Read and circle.

Doporučená domácí příprava: Activity book str.38/cv. D

 

PROSINEC

19.12.

Dnes jsme si ve třídě vytvořili krásnou příjemnou atmosféru, kdy si děti v první polovině výuky vyrobily vánoční přání a v druhé části jsme se společně podívali na kreslenou pohádku The Snowman.

12.12

Dnes jsme si zopakovali abecedu a naučili jsme se nová písmena jako Uu, Vv. Pracovali jsme opět v programu starfall.com a procvičili jsme si nová písmena zábavnou formou. Dále jsme si je zaznamenali do svého portfolia a přiřadili správný obrázek.

Dále jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Vánoc/Christmas. Zahráli jsme si hry jako Swat it, Slow reveal. Nakreslili jsme si vánoční stromeček spolu s ozdobami a pojmenovali. Procvičili jsme si poslech, předložky, přídavná jména a barvy.

 

5.12.

Dnes jsem se opět posunuli o něco dál v abecedě a naučili jsme se písmena Ss, TT a procvičili jsme si je hravou formou v programu Starfall.com. Dále jsme si písmena zapsali do svého portfólia a přiřadili ke každému z nich správný obrázek.

Naučili jsme se novou slovní zásobu týkající se Vánoc/Christmas. Procvičili jsme si novou slovní zásobu hrami jako The Swat, Crazy circle game. Zahráli a zazpívali jsme si vánoční písničku A little snowman a vyrobili jsme si svého vlastního sněhuláka. Pracovali jsme se slovní zásobu z písničky a dobře jsme si ji procvičili.

Na závěr jsme si zahráli hru online The memory game.

Nová slovíčka/fráze: eyes/nose/hat/snowman/buttons/scarf/arms/reindeer/Santa/toys/present/Christmas/balls/tree/bells

Doporučená domácí příprava: AB str. 39 My picture dictionary 

 

LISTOPAD

28.11.

Dnes na začátku výuky jsme si zopakovali předešlá písmena z abecedy a barvy.

Dále jsme se naučili nová písmena Qq, Rr a procvičili jsme si je hravou formou v programu starfalls.com. Dále jsme si procvičili i psanou formu v našich portfólií a jako vždy přiřadili jsme k nim patřičný obrázek.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 5 Our Pets a v Activity book jsme si vypracovali stranu 35. Zahráli jsme si rovněž hry jako The Kim´s game na zopakování nové slovní zásoby, procvičili jsme si otázku typu What colour is the...? The...is......, zahráli jsme si hru s názvem The Miming game, kde děti musely dané zvířátko převést před ostatními, kteří ho museli uhadnout.

Na závěr výuky jsme si poslechli písničku The liitle chickens..

Nová slovíčka/fráze: snake/dog/cat/mouse/parrot/moneky/girrafe/hippo/elephant/tiger/fish

Doporučená domácí příprava: AB str. 38/cv. 8

21.11.

Dnes  jsme pokračovali abecedou a naučili jsme se nová písmena Oo, Pp a procvičili jsme si je v našem programu Starfall. Dále jsme si je zapsali do svého portolia a přiřadili k nim odpovídající obrázek a zazpívali The Phonic song. Zahráli jsme si rovněž hru Swat it.

Naučili jsme se rovněž nové přídavné jména a zopakovali slovní zásobu z tématu Family, a to stranu 26 v Pupil´s book a v Activity book. Procvičili jsme si také mluvený projev a vypracovali poslechové cvičení.

Nová slovní zásoba/fráze: beautiful/ugly/old/young/happy/sad/pizza/pumpkin/orange/ostrich/octopus

Doporučená domácí příprava: AB p. 29/My picture dictionary

 

14.11.

Dnes jsme si zopakovali abecedu, naučili nová písmena jako Mm, Nn a procvičili si je v programu starfall.com. Zahráli jsme si i hru The Board race a zapsali a procvičili jsme si písmena v našich portfóliích.

Dále jsme se pbeználi s novým tématem, a to s tématem Family. vypracovali jsme si v Pupil´s book Unit 4 My family, a to stranu 24 a V Activity book str. 24 rovněž. Procvičili jsme si také barvy a předešlou sovní zásobu.

Nová slovíčka/fráze: mother/father/grandmother/grandfather/mum/dad/sister/brother

Doporučená domácí příprava: AB str. 25/4 dokonči obrázek

7.11.

Dnes jsme se naučili písmena Kk, Ll z naší abecedy, opět jsme si zahráli a zazpívali náš oblíbený phonics song a pracovali v programu starfall.com. Také jsme si procvičili psaní nových písmen v našich portfoliích a opět jsme si přiřadili ke každému písmenu i správný obrázek. Zahráli jsme si hry jako The Whisper game a Telephone Relay.

Zopakovali jsme si slovní zásobu týkající se  tématu Toys, předložky a znovu zazpívali náš Preposition song. Dále jsme si hravou formou procvičili opět naše předložky jako například on, in, under, between, next to, behind. V Activity book jsme si vypracovali strany 20, 22 a zopakovali i barvy.

Doporučená domácí příprava: Activity book: Picture dictionary s nálepkami, které jsou umístěny v zadní části knihy.

ŘÍJEN

24.10.

Dnes jsme si na úvod prošli písmena z předešlé výuky jako Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh. Naučili jsme děti hrát novou zábavnou hru Snatch.

Dále jsme se naučili nová písmena Ii, Jj a pracovali jsme s nimi v našem oblíbeném programu starfall.com a rovněž jsme si zahráli a zazpívali Phonics song.

V Pupil´s book jsme začali novou Unit 3 Favourite toys, a to strany 15-16 a v Activity book stranu 18. Také jsme si znovu prošli předložky a děti se naučily novou písničku na předložky The Prepositions song.

Nová slovíčka/fráze: on/in/under/next to/behind/train/car/doll/bike/ball/computer/toys/Ii-igloo, ice cream, Jj-jet, juice

Doporučená domácí příprava: AB str. 18/cv. 2

17.10.

Dnes jsme se naučili písmena Gg, Hh a procvičili jsme si je v programu starfall.com a zapsali jsme si je do svého portfolia. Děti si k nim přiřadily i dané obrázky začínající písmenem Gg a Hh. Zahráli a zazpívali jsme si Phonics song z youtube. Zahráli jsme si rovněž hru The Board race.

Dále jsme se zopakovali slovíčka classroom object/školní pomůcky z Unit 2 a naučili používat He is…./She is… V Activity book jsme si vypracovali stranu 12 a na závěr jsme si hravou formou  procvičili poslední slovní zásobu z výuky.

Nová slovíčka/fráze: He is…She is…., Gg- girl, gorilla, Hh –horse, heart

Doporučená domácí příprava: AB str. 14/cv. D

10.10.

Dnes na začátek jsme si zopakovali předešlé písmena, která jsme se již naučili Aa, Bb, Cc, Dd. Dále jsme se naučili písmena Ee, Ff a v programu starfall.com jsme si je hravou formou procvičili. Pak jsme si je zapsali do svého portfolia a přiřadili k nim obrázky začínající stejným písmenem. Zahráli jsme si a společně zazpívali The Phonic song.

Z Pupil´s book jsme si zopakovali jména hlavních postaviček a názvy barev. Dále jsme se naučili slovní zásobu z Unit 2 My school, zahráli hry jako Kim´s game, Board race. Vypracovali jsme si poslechové cvičení, pracovali s interaktivní tabulí. V Pupil´s book  a v Activity book jsme si vypracovali stranu 10 a ještě jsme si poslechli příběh ve výukovém programu Primary I-dictionary.

Nová slovíčka/fráze: F-fox, fish, E- elephant, egg, pen, pencil, book, eraser, table, chair

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 11/cv. 4

3.10.

Na začátku dnešní výuky jsme si zopakovali hlavní postavičky z naší učebnice a rovněž jsme si prošli i pravidla našeho programu a všichni jsme si je i názorně předvedli.

V programu starfall.com jsme se naučili dvě nová písmena, a to Cc a Dd a děti si pak písmena zapsaly do svého portfolia a přiřadily odpovídající obrázek ke každému písmenu.

Zahráli jsme si hru s názvem The Swat na procvičení číslovek a barev a nakreslili si obrázek plný balónků různých barev a čísel.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 1 Hello, a to strany 6-7.

Nová slovíčka/fráze: C – cat/cow/computer/cookie, D – doll/ducks/dinosaur, numbers 1-10, colours

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 9/My picture dictionary

 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali pravidla našeho programu a názorně jsme si je znovu i předvedli společně. Dále jsme se naučili dvě písmena z anglické abecedy, a to písmena Aa a Bb. Písmena jsme si i procvičili v programu starfall.com online, do svého portofolia jsme si pak i písmena zapsali a přilepili k nim obrázky podle toho, na které písmeno začínají.

V Pupil´s book jsme vypracovali Unit 1Hello a V Activity book str.4, a seznámili jsme se s hlavními postavičkami z naší učebnice. (Mr. Star, Mrs. Star, Suzy, Stella, Simon, Monty the mouse, Maskman, Marie). Na zopakování jmen našich postaviček jsme si zahráli hru s názvem Swat it a rovněž Look and remember. Vysvětlili jsme si a procvičili, kdy se používá His name is…Her name is..

Dále jsme si prošli číslovky 1-10 a zopakovali jsme si je opět velmi zábavnou formou.

Nová slovíčka/fráze: alphabet, astronaut, alligator, apple –A, ball, blue, bear, big, boy, brown bear, blue – B, numbers 1-10.

Doporučená domácí příprava: zopakovat jména hlavních postaviček viz. výše

19.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali v novém školním roce a navzájem jsme se představili. Zahráli jsme si hru s názvem the Name game a zároveň si procvičili i naši paměť. Naučili jsme se používat fráze I like../ I don´t like….a zahráli jsme si hru na procvičení tohoto jevu.  Prošli jsme si pravidla platná v naší tříde jako například Listen, Come prepared, Be kind, Raise your hands..Podepsali jsme si společný poster We are a team.

Také jsme si ozdobili svá portfolia, vysvětlili jsme si jejich význam..Prošli jsme si naše nové učebnice a připomněli si, že je důležité si je vždy spolu s penálem přinést.

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14