1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou případně psát, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

PROSINEC

4.12.

V dnešní hodině jsme se naučili nová přídavná jména/adjectives:  happy, sad, young, sad, ugly, beautiful. Každý vytvořil k přídavnému jménu obrázek. Obrázky pak děti použily ve dvojici jako pexeso. Nahlas opakujeme: sad, happy......
Bookwork: Pupils book: 26/5,6 poslech, nová slovní zásoba. Activity Book 26/5 poslouchej a vybarvi.
Děti se taky naučily nová písmena S,s (snow, snake, skateboard) a T,t (train, tiger, ten, taxi) Procvičovali jsme psaní a podle pokynů děti vybarvují obrázky z abecedy.
Nakonec jsme si zahráli Crazy Vocabulary s magnetickými písmeny. Děti opět nahlas písmena pojmenují a podle pokynu dávají na tabuli.
Homework: 26/6 odevzdat 11.12.

Listopad

27.11.

Učíme se písmena Q,q (queen, question) a R,r (robot, rain, rainbow, red, rose). Procvičujeme jejich psaní a podle pokynu vybarvujeme obrázky z abecedy. Společně jsme si zazpívali písničku A is for Apple https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs. U tabule jsme hledali obrázky na začínající písmena A-Q.
Grammar: She is / He is
Bookwork: Pupil's book str.25/1,2 ptáme se ve dvojici. Who is he/she? She is my sister. He is my brother apod. Activity book str.25/3 opakujeme předložky/prepositions, podle pokynů spojujeme obrázky. Opakovali jsme téma z minulé hodiny my family a jednotlivé členy doplňovali do krátkých vět. She is my grandma. He is my dad.
Homework: 29/samolepky najdete na zadní straně. Odevzdat 4.12.

21.11.

Dnes jsme se seznámili s písmeny O,o (orange, octopus, on/off) a P,p (pizza, pig, pink). Opět jsem pracovali s interaktivní tabulí, www. starfall.com. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynu vybarvovali obrázky. Zahráli jsme si Crazy Vocabulary, kdy děti procvičují písmena (letters of alphabets), která vidí na obrázku. Dětem se také líbila magnetická písmena, která hledaly na tabuli. (find the letter L, J, G... )
Dnes jsme se věnovali tématu rodina/my family. Naučili jsme se nová slovíčka mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa.
Bookwork: Pupil's book str.24/1,2 poslouchej a opakuj. Activity book: 24/1,2 posluchej a vybarvuj ( the dad is in the blue car....) Každý nakreslil obrázek své rodiny a pojmenoval jednotlivé členy.
Homework:24/1 odevzdat 27.11.

13.11.

Procvičujeme písmena M,m (moon, mask, monkey) a N,n (nine, night, nest) Písmena zapisujeme a podle pokynu vybarvujeme obrázky začínajících písmen. Děti opět skládají celou abecedu z kostiček scrabble (práce ve dvojici).
Grammar: prepositions/předložky Opakujeme v rámci hry s obrázky ve skupinách. Děti mluví v celých větách (The red ball is under the green table. Anna put the doll on the chair apod.)
Bookwork: 22/8 poslech, fonetika-rozlišujeme T a D (toy, train, ten, doll, draw,) 22/9 poslouchej a vybarvuj.
Závěrem jsme si zahráli hru na postřeh, opět fonetické cvičení, opakujeme větu (Ten dolls on a train)
Homework: str.23 nahoře, prosím použijte samolepky ze zadní strany učebnice. Odevzdat 20.11.

6.11.

Na začátku dnešní hodiny děti složily celou abecedu v rámci hry scrabble. Procvičovali jsme písmena K,k (koala, kangaroo..) a L,l (lock, lips..) www.starfall.com. Děti opět vybarvují dle pokynu (colour koala grey apod.)
New vocabulary: prepositions ON, IN, UNDER, IN BETWEEN, NEXT TO, BEHIND (naučili jsme se písničku, která nám pomůže si všechny předložky zapamatovat)
Děti podle instrukcí umisťují nakreslené předměty na obrázek. (put the ball on the table, put the doll under the chair, put the bike next to the book apod.)
Bookwork: str.20/5,6. str.21/7,8.
Homework: 20/6 odevzdat 13.11.

Říjen

26.10

Dnes jsme se naučili písmena I,i ( ice-cream, igloo, insect) a J,j (jump, jet, jellyfish) www.starfall.com. Děti podle pokynu vybarvují (colour ice-cream pink apod.)
Zahráli jsme si hru Crazy Vocabulary, děti si předávají obrázky a opakují, co vidí=procvičujeme čísla 1-10 a písmena A-J.
Bookwork: Pupils book 18/1,2 poslech. New vocabulary (nová slovní zásoba) : car, doll. train, bike, ball. computer game.
Activity book: 18/1,2, poslech. 19/3,4.
Na závěr jsme si zahráli Musical chairs=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 18/2 odevzdat  6.11.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

16.10

Dnes jsem procvičovali písmena G, g (gorilla, go, girl, get, gum) a H,h (hippo, horse, helicopter) www.starfall.com. Děti dle pokynu vybarvují (colour gorilla brown apod.)

Zahráli jsme si hru na závod u tabule (děti hádají písmena) V rámci hry Zombie procvičujeme členy Star family (Mrs Star, Mr Star, Simon, Suzie....)
Gramatika: Who's that ? That's.....  (děti se ptají ve dvojici)
Bookwork: Pupils book str.12/5 poslech, str. 14/9,10, Activity book str.12/5,6, str.14/8
Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 23.10.

9.10

Dnes jsme se seznámili s písmeny E,e (egg, elephant) a F, f (five, fox, fish) www.starfall.com.  Zahráli jsme si závody u tabule (procvičujeme letters of alphabet)

Děti si také oblíbily písnišku https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
Seznámili jsme se s novou slovní zásobou na téma škola-school (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, book, bookcase, schoolbag, table) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti se naučily novou otázku What is it? Odpověď=opět slovní zásoba-school.
Bookwork: Pupils book str.10, 11. Activity book str.10/1,7. str.11/3,4
Homework: str.10/2 odevzdat do 16.10.

2.10

Dnes jsme opakovali abecedu (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  C,c  a D,d  -www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Procvičovali jsme čísla 1-10 a barvy (colours), hráli jsme hry na závod u tabule. Opět jsme si zahráli zábavnou hru Snatch, kdy děti opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli. 

Bookwork: Pupils book str. 7/ 1,2 Star Family, Aktivity book str. 7/7 poslech-vybarvujeme zadaná čísla.

Homework: str. 9 (nálepky jsou v zadní části učebnice.) Datum odevzdání 9.10.

Aktivity book-děti nosí domů 
Pupils book- zůstává ve škole 

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Děti se dnes seznámily s abecedou (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  A,a (apple, alligator, astronaut) a B,b (bear, ball, bee) -viz www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Představili jsme si rodinu Star family, která nás bude v učebnici provázet celým školním rokem.
Procvičovali jsme čísla 1-10, hráli jsme hry na závod u tabule. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.
Bookwork:  Activity Book str. 4. cvičení 1.
Homework: str. 5. cvičení 3. Datum odevzdání 2.10.

 

18.9

V dnešní hodině jsme se za pomoci zábavné hry Funny faces naučili jména všech nových kamarádů (řeknu své jméno a udělám legrační obličej, ostatní děti opakují). Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také hráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like.  Názornou a hravou metodou se děti seznámily s Classroom language- listen, raise your hand, stand up, sit down, open/close your book atd. Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly.  Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.

 

TOPlist

aktualizováno: 11.12.2019 00:39:10