1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou případně psát, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

24.6.

 • Rozcvička (body parts, sports)
 • I spy with my little eye something for letter I, Z, B, F
 • Pictionary
 • Opakujeme slovní zásobu k filmu (bear, bed, grass, river, mud, forest, cave)
 • V druhé části hodiny jsme se podívali na animovaný film We are going on a bear hunt. Děti odpovídají na doplňující otázky (What’s the dog’s name? Where did they go?...)
 • Na závěr děti “dostaly”diplom/award (drawing award, spelling award...) 

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se opět v příštím školním roce!

 

 

17.6.

 • Rozcvička-dopravní prostředky
 • Movie: We are going on a bear hunt. Vyrábíme flash cards/obrázkové karty (bear, grass, river, forest, mud, snow, bed, cave)
 • Pantomima k filmu
 • Go an find three items/things
 • On-line hra (nová slovní zásoba, spelling)

10.6.

 • Kontrola domácího úkolu
 • Rozcvička-procvičujeme present continuous (you are eating, reading...)
 • Flash cards-procvičujeme dosavadní slovní zásobu.
 • Bookwork: 84/1 listen and colour
 • On-line hra- Hangman (spelling)
 • Food Vocabulary: podle pokynu kreslíme (5 bananas, 2 broccoli, 1 ice cream...) Do you like___? Yes, I do/No, I don’t.
 • Homework: 84/2

3.6.

 • Rozcvička (sports and hobbies)
 • Present continuous: děti popisují flash cards/obrázkové karty (he is swimming/reading/sleeping)
 • Musical chairs
 • Bookwork: Unit 11 “Our house” present continuous; What’s Simon doing? He is reading a book, str. 80/4 poslechové cvičení
 • Games: Go and Find: a food, an animal, a pair of trousers, a toy. Online hra (present continuous)
 • Homework: 80/5 match and write

KVĚTEN

27.5.

Nejprve jsme se rozcvičili a zopakovali slovní zásobu sport and hobbies.

Opakuje slovní zásobu z minulé hodiny a učíme se nová slova na téma "FOOD"
carrot, tomato, spaghetti, cookies, yogurt, cereals, pancakes, salad. Procvičujeme v rámci online hry. Děti také vytvořily obrázkové karty/flash cards, které jsme použili při poslechu písničky.

Ptáme se svých plyšových kamarádů a také paní učitelky: Do you like___? Yes, I like___. No, I don’t like____.

20.5.

Opakuje slovní zásobu: FOOD
broccoli, ice cream, donuts, juice, popcorn, pizza, bananas, soup. Procvičujeme v rámci online hry. Děti také vytvořily obrázkové karty/flash cards, které jsme použili při poslechu písničky.

Ptáme se svých plyšových kamarádů: Do you like___? Yes, I like___. No, I don’t like____.

13.5.

V rámci rozcvičky procvičujeme slovní zásobu sport/hobbies. Opakovali jsme slovíčka z minulé hodiny: Our house (living room, dining room, bathroom, bedroom, hall, kitchen). Děti podle pokynů běží do jednotlivých části domu a přinesou jednu věc. (run to the bedroom and come back).
Bookwork: str. 79 Our House prepositions/ předložky (on, in, under, between, behind, next to) Děti se ptají svých plyšových kamarádů. Where is the ball? The ball is the dining room. Where is the bike? The bike is in the hall. Procvičovali jsme v rámci online hry. Nakonec každý z nás nakreslil dům.

6.5.

V rámci dnešní rozcvičky jsme procvičovali předložky/prepositon a části těla/body parts.

Opakovali jsme abecedu (letters of alphabet) názvy zvířat/animals a spelling, např: How do you spell monkey? M O N K E Y


Bookwork: Unit 11 “Our house” vocabulary: dining room, living room, bathroom, bedroom, kitchen, hall, str. 78/1 poslechové cvičení

DUBEN

VÁŽENÍ RODIČE, uvědomujeme si, že online výuka může být pro prvňáčky náročná. V případě jakýkoliv dotazů či komentářů se prosím obracejte přímo na nás. S rodiči komunikujeme a snažíme se vše udělat ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Pokud Vaše dítě již nechce v dané hodině pokračovat z důvodu únavy, klidně se může po přestávce odhlásit a druhé hodiny se už neúčastnit. Veškeré informace a videa/písničky, která v hodinách děláme jsou pak k dispizici v rámci jednotlivých zápisů z hodin (viz. níže). Děkujeme předem za pochopení a spolupráci. LEAP team 

29.4.

Dnes jsme se nejprve rozcvičili, opět jsme přizvali plyšové kamarády.

Nejprve jsme se naučili slovní zásobu zásobu ke knížce The Very Hungry Caterpillar (plum, pie, lollipop, cucumber, leaf, salami, cheese, cupcake, strawberry).  Následně nám paní učitelka knížku přečetla a děti pak nakreslily obrázek a popsaly ho. Děti se pak ptaly paní učitelky, co má ráda. Do you like strawberries, plums, pears...

Na závěr jsme si zahráli online hru Hangman (procvičujeme abecedu a čtení/spelling)

22.4.

Dnes jsme se neprve rozcvičili a zároveň procvičili slovní zásobu z minulých hodin, sport/hobbies.. Zokakovalijsme si dopravní prostředky: lorry, motorbike, helicopter, car, plane, boat, bus, train, bike, ship (online hry, flash cards) Společne jsme kontrolovali domácí úkol, pravopis/spelling.

Děti si přizvaly svého plyšového kamaráda a ptaly se ho: Can you_____? Yes, I can______. No, I can´t ________.


Poslechli jsme si písničku Driving in my car. Děti vytvořily obrázkové karty a za poslechu ukazovaly: car, boat, bike, train, plane.

15.4.

Dnes jsme opakovali slovní zásobu hobbies: play hockey, paint, play badminton, play table tennis, play basketball, play baseball, play football, ride a bike, drive a car, fish, ride a horse, taking photos, play guitar, play piano. Procvičovali jsme v rámci pantomimi. Také jsme se trochu protáhli a zároveň procvičili slovní zásobu body/tělo: touch your nose, ears, eyes, head, toes, knees, clap your hands. 

Naučili jsme se vyslovovat nové písmeno: CH (chair, chicken, children)
Bookwork: Unit 10 “At the Funfair  AB: 70/2 listen and colour. New vocabulary: lorry, motorbike, helicopter, car, plane, boat, bus, train, bike, ship
PB: 70/1 listen and point (poslechové cvičení). Novou slovní zásobu procvičujeme v rámci online pexesa a také  jsme pojmenovávali obrázkové karty/flash cards.
Homework: 70/1 crossword

 

8.4.

Na začátku hodiny jsme se naučili zacházet s mikrofonem, microphone ON/OFF. Občas nás potrápí přetížený internet a je potřeba minimalizovat rušivé zvuky, aby děti lépe slyšely výklad učitele. Zahráli jsme si hru Snatch, abychom se trochu rozcvičili.

Naučili jsme se novou slovní zásobu k písničce BUNNY EASTER  a vytvořili obrázkové karty, které děti ukazovaly za poslechu písničky. New vocabulary: rabbit, fluffy tail, pink nose, floppy ears, B-U-N-N-Y, chocolate, basket, carrot, eggs. V rámci obrázkové pexesa děti procvičovaly abecedu.

Přejeme Veselé Velikonoce

1.4.

Nejdříve jsme se navzájem pozdravili a ujistili se, zda máme vše potřebné k online výuce. Poté jsme se trochu rozcvičili-děti podle obrázku demonstrují: running. walking, jumping, skipping apod. Zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny a naučili novou: fishing/rybaření, painting/malování, drawing/kreslení. Opakujeme: ride a bike/horse, play the piano/guitar, play football/tennis, swimming. Procvičujeme v rámci pantomimi.

Grammar: I can____. I can't_____
Bookwork: 66/5 poslechové cvičení (can, can't) 66/5 nakreslit obrázek, co umím/can a co neumím/can't

BŘEZEN

25.3.

V dnešní hodině jsme se naučili gesta, kterými se budeme dorozumívat: REPEAT (zopakuj), LOUDER (hlasitěji), WAIT (počkej). Pomocí obrázkových karet jsme procvičovali slovní zásobu oblečení/clothes. Děti popisovaly obrázky v celých větách: It is a yellow skirt. It is a blue jacket. It is a black shirt apod. Trochu jsme se u počítače rozcvičili: touch your head, your toes, nose, jump, turn around. Zopakovali jsme si abecedu.
Bookwork: 58/8 dopisujeme samohlásky. 64/1 poslechové cvičení. New vocabulary: ride a bike, play a piano, swim. play tennis, football, basketball. Procvičujeme v rámci pantomimi a obrázkových karet/flash cards.
Homewok: 64/2 vypracovat do 1.4.

18.3.

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách.

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Zopakovali jsme si slovní zásobu: oblečení (clothes) a barvy (colours). Opakovali jsme předložky/prepositions. Zahráli jsme si hru Hangman.

V učebnici jsme probrali stránky: Activity Book 55/3 listen and colour the clothes. Activity Book: 56 listen and colour, prepositions.

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nejlépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se na nás obraťte.

4.3.

Portfolio: opakovali jsme celou abecedu (letters of alphabet)
Bookwork: 54/1 look and count . New vocabulary:  coat/jacket, shoes, t-shirt, shirt, trousers, jeans, skirt, dress, shorts, socks. Každý vytvoříl deset obrázkových karet, které jsme následně použili při hře Pexeso  a Go Fish - děti prají ve dvojicích. Děti procvičovaly věty: It's a red skirt, yellow shirt, green trousers....Have you got grey t-shirt.......? Yes, I have got___. No, I haven't got____.


Homework: 55/4 vypracovat do 11.3.

ÚNOR

26.2.

Portfolio: podle diktátu písmen děti píší krátká slova (nose, eye, mounth, teeth)
Dnes jsme opakovali slovní zásobu: lidské tělo a naučili jsme se i nová slovíčka (new vocabulary) shoulder, leg, arm, knee, hand, foot/feet, fingres, toes. Procvičovali jsme zábavnou formou u tabule, opět jsme hráli Zombie a také jsme si zazpívali písničku Head, shoulders, knees and toes. Děti také vytvořily postavy a postupně nalepovaly popisky (viz nová slovní zásoba) Dále pak ve dvojicích procvičovaly: He has got: ten fingers, pink hand, two legs...
Homework: 45/nálepky, vypracovat do 4.3.

Dnes děti navštívily naši knihovnu a odnesly si domů knížky, které si mohou prohlédnout a společně s rodinou přečíst a případně nakreslit obrázek na vložený list papíru (book report) Datum vrácení knížek je 11.3.

12.2.

Portfolio: procvičujeme face/body vocabulary


Procvičujeme čtení, interaktivní tabule: Learn to Read https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic. Opakujeme letters of alphabet. Zahráli jsme si stolní hru Snakes and Ladders. Děti také závodily u tabule ve čtení slovní zásoby face/body. Každý si vytvořil/poskládal Monster Head, nejdříve podle instrukcí, poté dle vlastní fantazie. Děti ve dvojicích popisují obrázek: It has got two red eyes, It has got one big nose apod. Nakonec jsme Monster Head nalepili do portfolia.


Homework: 42/6 vypracovat do 26.2.

5.2.

Portfolio: děti doplňují chybějící písmena z abecedy.

Pokračujeme v čtení krátkých slov (rat, cat, can, fan, jam), za pomocí scrabble slova skládáme. Společně čteme Zac the Rat https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-the-rat/?sn=ltr-classic. Také jsme si zahráli Bingo (opět procvičujeme názvy písmen).

Bookwork: Unit 6 My Face/Body. Naučili jsme se nová slova (new vocabulary): face, hair, ears, eyes, nose, mounth, teeth, arms, legs, feet. 40/1 poslechové cvičení, spojujeme čísla a obrázky. 41/3 psaní/spelling. Novou slovní zásobu procvičujeme v rámci hry Zombie. Na závěr jsme si zazpívali Head and Shoulders.

Homework: 41/2 vypracovat do 12.2.

LEDEN

28.1.

Dnes děti začaly číst. Nejprve společne u tabule procvičujeme názvy barev a poté kažký samostatně podle pracovního listu vybarvoval písmena dle popisu (colour the letter G yellow..) Zahráli jsme si písmenkové ABC DOBBLE, kdy jsou ve třídě rozmístěny jednotlivé karty a děti podle pokynu hledají písmena. Také jsme opakovali přídavná jména a názvy zvířat. Ve skupinách hrajeme zvířecí domino, kdy jedna část je obrázková, druhá popsaná.  Zkoušeli jsme číst některá přídavná jména (long, happy, sad, dirty), která pak spojujeme s obrázky zvířat.  Ve dvojicíh děti v rámci pantomimy hádají (dirty dog, clean cat, long snake...)
Bookwork: Activity Book str.38/10. 39 a 53 obrázkové nálepky.
Homework: str. 37. odevzdat 5.2.

22.1.

Portfolio: Dnes děti dostaly portfolia (zde budeme procvičovat psaní/spelling). Děti zapisovaly začáteční písmena u názvu zvířat. D (dog) T (tiger) O (octopus)...
Grammar: naučili jsme se nová přídavná jména (adjectives) long/short, ugly/beautiful, clean/dirty, big/small, old/young, sad/happy. Ve dvojici děti pracují s obrázky zvířat a přidávají přídavná jména. (long snake, dirty dog, clean cat...) Také jsme opakovali letters of alphabet a ve dvou týmech závodili u tabule. (write big J, write little g...)
Bookwork: 35/3  děti určují pořadí zvířat v písničce. 36/5 spoj přídavné jméno k obrázku. 36/6 podle pokynu spojuj obrázky. 38/8 fonetické cvičení a/e ( pen, happy, bag, ten...)
Homework: 38/9 odevzdat 29.1.

15.1.

Dnes jsme se naučili poslední písmena abecedy Y, y (yellow, yo-yo, yawn) a Z, z (zoo, zebra, zipper)  Děti také procvičovaly psaní písmen a dle instrukcí vybarvovaly obrázky z abecedy.
Bookwork: str.35 procvičujeme téma Animals (vysvětlili jsme si rozdíl mouse/mice) Děti dále hledaly obrázky zvířat ve třídě. Procvičujeme jejich čtení a psaní. Hráli jsme hry na závod u tabule a Crazy Vocabulary, kdy děti sedí v kroužku, posílají si obrázkové karty/flash cards a opakují názvy zvířat.
Homework: 35/4 odevzdat 22.1.
Na konci hodiny děti dostaly Starfall Certificates. Gratulujeme!

8.1.

V dnešní hodině jsme se naučili písmena W, w (web, wolf, walk, wigs) a X, x ( X-ray, ox, box, fox, six) Procvičovali jsme na interaktivní tabuli. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynů vybarvujeme obrázky z abecedy. Společně jsme si zazpívali A is for Apple. Ve dvou skupinách děti pracovaly s magnetickými písmeny a závodili jsme, který tým složí jako první celou abecedu.
Nová slovní zásoba: Animal vocabulary: bird, fish, dog, cat, mouse, snake, horse, hippo, giraffe, elephant, monkey, crocodile, tiger. Pracovali jsme s obrázkovými kartami/flash cards. V rámci hry procvičujeme názvy zvířat. Děti ve dvojici vybarvují obrázky zvířat . Colour the fish red,  horse brown....
Bookwork: 34/1 poslechové cvičení, děti zjišťují správnost zadání.
Homework: 34/2 odevzdat 15.1.

PROSINEC

18.12.

Dnes děti vyráběly vánoční přání: Snowman 
V druhé části jsme se podívali na kreslený film The Snowman.
Přejeme krásné svátky a těšíme se na všechny v novém roce.

11.12.

Dnes jsme procvičovali písmena U,u (umbrella, run in the sun, look at us on the bus) a V, v (violin, volcano, van) Procvičovali jsme jejich psaní a děti libovolně vybarvují obrázky z abecedy. Děti jsou rozděleny do dvou týmů, soutěžíme, který tým nejrychleji a hlavně správně seřadí barevná písmena celé abecedy. Uvedli jsme se do vánoční nálady (Christmas). Zazpívali jsme si písníčku I am a little snowman-slovní zásoba snowman, eyes, nose, buttons, hat, scarf, snow. Nakonec děti vyrobily sněhuláky, které nám teď krásně zdobí celou třídu.
Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

4.12.

V dnešní hodině jsme se naučili nová přídavná jména/adjectives:  happy, sad, young, sad, ugly, beautiful. Každý vytvořil k přídavnému jménu obrázek. Obrázky pak děti použily ve dvojici jako pexeso. Nahlas opakujeme: sad, happy......
Bookwork: Pupils book: 26/5,6 poslech, nová slovní zásoba. Activity Book 26/5 poslouchej a vybarvi.
Děti se taky naučily nová písmena S,s (snow, snake, skateboard) a T,t (train, tiger, ten, taxi) Procvičovali jsme psaní a podle pokynů děti vybarvují obrázky z abecedy.
Nakonec jsme si zahráli Crazy Vocabulary s magnetickými písmeny. Děti opět nahlas písmena pojmenují a podle pokynu dávají na tabuli.
Homework: 26/6 odevzdat 11.12.

Listopad

27.11.

Učíme se písmena Q,q (queen, question) a R,r (robot, rain, rainbow, red, rose). Procvičujeme jejich psaní a podle pokynu vybarvujeme obrázky z abecedy. Společně jsme si zazpívali písničku A is for Apple https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs. U tabule jsme hledali obrázky na začínající písmena A-Q.
Grammar: She is / He is
Bookwork: Pupil's book str.25/1,2 ptáme se ve dvojici. Who is he/she? She is my sister. He is my brother apod. Activity book str.25/3 opakujeme předložky/prepositions, podle pokynů spojujeme obrázky. Opakovali jsme téma z minulé hodiny my family a jednotlivé členy doplňovali do krátkých vět. She is my grandma. He is my dad.
Homework: 29/samolepky najdete na zadní straně. Odevzdat 4.12.

21.11.

Dnes jsme se seznámili s písmeny O,o (orange, octopus, on/off) a P,p (pizza, pig, pink). Opět jsem pracovali s interaktivní tabulí, www. starfall.com. Trénovali jsme psaní nových písmen a podle pokynu vybarvovali obrázky. Zahráli jsme si Crazy Vocabulary, kdy děti procvičují písmena (letters of alphabets), která vidí na obrázku. Dětem se také líbila magnetická písmena, která hledaly na tabuli. (find the letter L, J, G... )
Dnes jsme se věnovali tématu rodina/my family. Naučili jsme se nová slovíčka mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa.
Bookwork: Pupil's book str.24/1,2 poslouchej a opakuj. Activity book: 24/1,2 posluchej a vybarvuj ( the dad is in the blue car....) Každý nakreslil obrázek své rodiny a pojmenoval jednotlivé členy.
Homework:24/1 odevzdat 27.11.

13.11.

Procvičujeme písmena M,m (moon, mask, monkey) a N,n (nine, night, nest) Písmena zapisujeme a podle pokynu vybarvujeme obrázky začínajících písmen. Děti opět skládají celou abecedu z kostiček scrabble (práce ve dvojici).
Grammar: prepositions/předložky Opakujeme v rámci hry s obrázky ve skupinách. Děti mluví v celých větách (The red ball is under the green table. Anna put the doll on the chair apod.)
Bookwork: 22/8 poslech, fonetika-rozlišujeme T a D (toy, train, ten, doll, draw,) 22/9 poslouchej a vybarvuj.
Závěrem jsme si zahráli hru na postřeh, opět fonetické cvičení, opakujeme větu (Ten dolls on a train)
Homework: str.23 nahoře, prosím použijte samolepky ze zadní strany učebnice. Odevzdat 20.11.

6.11.

Na začátku dnešní hodiny děti složily celou abecedu v rámci hry scrabble. Procvičovali jsme písmena K,k (koala, kangaroo..) a L,l (lock, lips..) www.starfall.com. Děti opět vybarvují dle pokynu (colour koala grey apod.)
New vocabulary: prepositions ON, IN, UNDER, IN BETWEEN, NEXT TO, BEHIND (naučili jsme se písničku, která nám pomůže si všechny předložky zapamatovat)
Děti podle instrukcí umisťují nakreslené předměty na obrázek. (put the ball on the table, put the doll under the chair, put the bike next to the book apod.)
Bookwork: str.20/5,6. str.21/7,8.
Homework: 20/6 odevzdat 13.11.

Říjen

26.10

Dnes jsme se naučili písmena I,i ( ice-cream, igloo, insect) a J,j (jump, jet, jellyfish) www.starfall.com. Děti podle pokynu vybarvují (colour ice-cream pink apod.)
Zahráli jsme si hru Crazy Vocabulary, děti si předávají obrázky a opakují, co vidí=procvičujeme čísla 1-10 a písmena A-J.
Bookwork: Pupils book 18/1,2 poslech. New vocabulary (nová slovní zásoba) : car, doll. train, bike, ball. computer game.
Activity book: 18/1,2, poslech. 19/3,4.
Na závěr jsme si zahráli Musical chairs=procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 18/2 odevzdat  6.11.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

16.10

Dnes jsem procvičovali písmena G, g (gorilla, go, girl, get, gum) a H,h (hippo, horse, helicopter) www.starfall.com. Děti dle pokynu vybarvují (colour gorilla brown apod.)

Zahráli jsme si hru na závod u tabule (děti hádají písmena) V rámci hry Zombie procvičujeme členy Star family (Mrs Star, Mr Star, Simon, Suzie....)
Gramatika: Who's that ? That's.....  (děti se ptají ve dvojici)
Bookwork: Pupils book str.12/5 poslech, str. 14/9,10, Activity book str.12/5,6, str.14/8
Homework: str. 14/9. Datum odevzdání 23.10.

9.10

Dnes jsme se seznámili s písmeny E,e (egg, elephant) a F, f (five, fox, fish) www.starfall.com.  Zahráli jsme si závody u tabule (procvičujeme letters of alphabet)

Děti si také oblíbily písnišku https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
Seznámili jsme se s novou slovní zásobou na téma škola-school (pen, pencil, chair, board, teacher, eraser, book, bookcase, schoolbag, table) Hráli jsme hru Zombie=procvičování slovní zásoby-škola. Děti se naučily novou otázku What is it? Odpověď=opět slovní zásoba-school.
Bookwork: Pupils book str.10, 11. Activity book str.10/1,7. str.11/3,4
Homework: str.10/2 odevzdat do 16.10.

2.10

Dnes jsme opakovali abecedu (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  C,c  a D,d  -www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Procvičovali jsme čísla 1-10 a barvy (colours), hráli jsme hry na závod u tabule. Opět jsme si zahráli zábavnou hru Snatch, kdy děti opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli. 

Bookwork: Pupils book str. 7/ 1,2 Star Family, Aktivity book str. 7/7 poslech-vybarvujeme zadaná čísla.

Homework: str. 9 (nálepky jsou v zadní části učebnice.) Datum odevzdání 9.10.

Aktivity book-děti nosí domů 
Pupils book- zůstává ve škole 

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Děti se dnes seznámily s abecedou (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  A,a (apple, alligator, astronaut) a B,b (bear, ball, bee) -viz www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia. Představili jsme si rodinu Star family, která nás bude v učebnici provázet celým školním rokem.
Procvičovali jsme čísla 1-10, hráli jsme hry na závod u tabule. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.
Bookwork:  Activity Book str. 4. cvičení 1.
Homework: str. 5. cvičení 3. Datum odevzdání 2.10.

 

18.9

V dnešní hodině jsme se za pomoci zábavné hry Funny faces naučili jména všech nových kamarádů (řeknu své jméno a udělám legrační obličej, ostatní děti opakují). Děti nakreslily šest věcí, které mají a nemají rády. I like/ I don't like a také hráli hru Jump the Line-opět procvičování  I like/ I don't like.  Názornou a hravou metodou se děti seznámily s Classroom language- listen, raise your hand, stand up, sit down, open/close your book atd. Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class poster" na souhlas. Také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly.  Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33