1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Adéla Vaculíková

tel.: +420 774 624 500
email: adela.vaculikova@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou případně psát, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

 

PROSINEC

12.12

Dnes jsme si zopakovali abecedu a naučili jsme se nová písmena jako Uu, Vv. Pracovali jsme opět v programu starfall.com a procvičili jsme si nová písmena zábavnou formou. Dále jsme si je zaznamenali do svého portfolia a přiřadili správný obrázek.

Dále jsme si zopakovali slovní zásobu týkající se tématu Vánoc/Christmas. Zahráli jsme si hry jako Swat it, Slow reveal. Nakreslili jsme si vánoční stromeček spolu s ozdobami a pojmenovali. Procvičili jsme si poslech, předložky, přídavná jména a barvy.

 

5.12.

Dnes jsem se opět posunuli o něco dál v abecedě a naučili jsme se písmena Ss, TT a procvičili jsme si je hravou formou v programu Starfall.com. Dále jsme si písmena zapsali do svého portfólia a přiřadili ke každému z nich správný obrázek.

Naučili jsme se novou slovní zásobu týkající se Vánoc/Christmas. Procvičili jsme si novou slovní zásobu hrami jako The Swat, Crazy circle game. Zahráli a zazpívali jsme si vánoční písničku A little snowman a vyrobili jsme si svého vlastního sněhuláka. Pracovali jsme se slovní zásobu z písničky a dobře jsme si ji procvičili.

Na závěr jsme si zahráli hru online The memory game.

Nová slovíčka/fráze: eyes/nose/hat/snowman/buttons/scarf/arms/reindeer/Santa/toys/present/Christmas/balls/tree/bells

Doporučená domácí příprava: AB str. 39 My picture dictionary 

 

LISTOPAD

28.11.

Dnes na začátku výuky jsme si zopakovali předešlá písmena z abecedy a barvy.

Dále jsme se naučili nová písmena Qq, Rr a procvičili jsme si je hravou formou v programu starfalls.com. Dále jsme si procvičili i psanou formu v našich portfólií a jako vždy přiřadili jsme k nim patřičný obrázek.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 5 Our Pets a v Activity book jsme si vypracovali stranu 35. Zahráli jsme si rovněž hry jako The Kim´s game na zopakování nové slovní zásoby, procvičili jsme si otázku typu What colour is the...? The...is......, zahráli jsme si hru s názvem The Miming game, kde děti musely dané zvířátko převést před ostatními, kteří ho museli uhadnout.

Na závěr výuky jsme si poslechli písničku The liitle chickens..

Nová slovíčka/fráze: snake/dog/cat/mouse/parrot/moneky/girrafe/hippo/elephant/tiger/fish

Doporučená domácí příprava: AB str. 38/cv. 8

21.11.

Dnes  jsme pokračovali abecedou a naučili jsme se nová písmena Oo, Pp a procvičili jsme si je v našem programu Starfall. Dále jsme si je zapsali do svého portolia a přiřadili k nim odpovídající obrázek a zazpívali The Phonic song. Zahráli jsme si rovněž hru Swat it.

Naučili jsme se rovněž nové přídavné jména a zopakovali slovní zásobu z tématu Family, a to stranu 26 v Pupil´s book a v Activity book. Procvičili jsme si také mluvený projev a vypracovali poslechové cvičení.

Nová slovní zásoba/fráze: beautiful/ugly/old/young/happy/sad/pizza/pumpkin/orange/ostrich/octopus

Doporučená domácí příprava: AB p. 29/My picture dictionary

 

14.11.

Dnes jsme si zopakovali abecedu, naučili nová písmena jako Mm, Nn a procvičili si je v programu starfall.com. Zahráli jsme si i hru The Board race a zapsali a procvičili jsme si písmena v našich portfóliích.

Dále jsme se pbeználi s novým tématem, a to s tématem Family. vypracovali jsme si v Pupil´s book Unit 4 My family, a to stranu 24 a V Activity book str. 24 rovněž. Procvičili jsme si také barvy a předešlou sovní zásobu.

Nová slovíčka/fráze: mother/father/grandmother/grandfather/mum/dad/sister/brother

Doporučená domácí příprava: AB str. 25/4 dokonči obrázek

7.11.

Dnes jsme se naučili písmena Kk, Ll z naší abecedy, opět jsme si zahráli a zazpívali náš oblíbený phonics song a pracovali v programu starfall.com. Také jsme si procvičili psaní nových písmen v našich portfoliích a opět jsme si přiřadili ke každému písmenu i správný obrázek. Zahráli jsme si hry jako The Whisper game a Telephone Relay.

Zopakovali jsme si slovní zásobu týkající se  tématu Toys, předložky a znovu zazpívali náš Preposition song. Dále jsme si hravou formou procvičili opět naše předložky jako například on, in, under, between, next to, behind. V Activity book jsme si vypracovali strany 20, 22 a zopakovali i barvy.

Doporučená domácí příprava: Activity book: Picture dictionary s nálepkami, které jsou umístěny v zadní části knihy.

ŘÍJEN

24.10.

Dnes jsme si na úvod prošli písmena z předešlé výuky jako Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh. Naučili jsme děti hrát novou zábavnou hru Snatch.

Dále jsme se naučili nová písmena Ii, Jj a pracovali jsme s nimi v našem oblíbeném programu starfall.com a rovněž jsme si zahráli a zazpívali Phonics song.

V Pupil´s book jsme začali novou Unit 3 Favourite toys, a to strany 15-16 a v Activity book stranu 18. Také jsme si znovu prošli předložky a děti se naučily novou písničku na předložky The Prepositions song.

Nová slovíčka/fráze: on/in/under/next to/behind/train/car/doll/bike/ball/computer/toys/Ii-igloo, ice cream, Jj-jet, juice

Doporučená domácí příprava: AB str. 18/cv. 2

17.10.

Dnes jsme se naučili písmena Gg, Hh a procvičili jsme si je v programu starfall.com a zapsali jsme si je do svého portfolia. Děti si k nim přiřadily i dané obrázky začínající písmenem Gg a Hh. Zahráli a zazpívali jsme si Phonics song z youtube. Zahráli jsme si rovněž hru The Board race.

Dále jsme se zopakovali slovíčka classroom object/školní pomůcky z Unit 2 a naučili používat He is…./She is… V Activity book jsme si vypracovali stranu 12 a na závěr jsme si hravou formou  procvičili poslední slovní zásobu z výuky.

Nová slovíčka/fráze: He is…She is…., Gg- girl, gorilla, Hh –horse, heart

Doporučená domácí příprava: AB str. 14/cv. D

10.10.

Dnes na začátek jsme si zopakovali předešlé písmena, která jsme se již naučili Aa, Bb, Cc, Dd. Dále jsme se naučili písmena Ee, Ff a v programu starfall.com jsme si je hravou formou procvičili. Pak jsme si je zapsali do svého portfolia a přiřadili k nim obrázky začínající stejným písmenem. Zahráli jsme si a společně zazpívali The Phonic song.

Z Pupil´s book jsme si zopakovali jména hlavních postaviček a názvy barev. Dále jsme se naučili slovní zásobu z Unit 2 My school, zahráli hry jako Kim´s game, Board race. Vypracovali jsme si poslechové cvičení, pracovali s interaktivní tabulí. V Pupil´s book  a v Activity book jsme si vypracovali stranu 10 a ještě jsme si poslechli příběh ve výukovém programu Primary I-dictionary.

Nová slovíčka/fráze: F-fox, fish, E- elephant, egg, pen, pencil, book, eraser, table, chair

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 11/cv. 4

3.10.

Na začátku dnešní výuky jsme si zopakovali hlavní postavičky z naší učebnice a rovněž jsme si prošli i pravidla našeho programu a všichni jsme si je i názorně předvedli.

V programu starfall.com jsme se naučili dvě nová písmena, a to Cc a Dd a děti si pak písmena zapsaly do svého portfolia a přiřadily odpovídající obrázek ke každému písmenu.

Zahráli jsme si hru s názvem The Swat na procvičení číslovek a barev a nakreslili si obrázek plný balónků různých barev a čísel.

V Pupil´s book jsme si vypracovali Unit 1 Hello, a to strany 6-7.

Nová slovíčka/fráze: C – cat/cow/computer/cookie, D – doll/ducks/dinosaur, numbers 1-10, colours

Doporučená domácí příprava: Activity book str. 9/My picture dictionary

 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme si na začátku výuky zopakovali pravidla našeho programu a názorně jsme si je znovu i předvedli společně. Dále jsme se naučili dvě písmena z anglické abecedy, a to písmena Aa a Bb. Písmena jsme si i procvičili v programu starfall.com online, do svého portofolia jsme si pak i písmena zapsali a přilepili k nim obrázky podle toho, na které písmeno začínají.

V Pupil´s book jsme vypracovali Unit 1Hello a V Activity book str.4, a seznámili jsme se s hlavními postavičkami z naší učebnice. (Mr. Star, Mrs. Star, Suzy, Stella, Simon, Monty the mouse, Maskman, Marie). Na zopakování jmen našich postaviček jsme si zahráli hru s názvem Swat it a rovněž Look and remember. Vysvětlili jsme si a procvičili, kdy se používá His name is…Her name is..

Dále jsme si prošli číslovky 1-10 a zopakovali jsme si je opět velmi zábavnou formou.

Nová slovíčka/fráze: alphabet, astronaut, alligator, apple –A, ball, blue, bear, big, boy, brown bear, blue – B, numbers 1-10.

Doporučená domácí příprava: zopakovat jména hlavních postaviček viz. výše

19.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali v novém školním roce a navzájem jsme se představili. Zahráli jsme si hru s názvem the Name game a zároveň si procvičili i naši paměť. Naučili jsme se používat fráze I like../ I don´t like….a zahráli jsme si hru na procvičení tohoto jevu.  Prošli jsme si pravidla platná v naší tříde jako například Listen, Come prepared, Be kind, Raise your hands..Podepsali jsme si společný poster We are a team.

Také jsme si ozdobili svá portfolia, vysvětlili jsme si jejich význam..Prošli jsme si naše nové učebnice a připomněli si, že je důležité si je vždy spolu s penálem přinést.

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48